DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุตรดิตถ์

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าซุ่นเส็ง (อุตรดิตถ์)ทำลูกตาวเชื่อม หน่อไม้ บรรจุกระป๋องและปีบอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์จันทร์พานิชทำลูกตาวเชื่อม หน่อไม้บรรจุปี๊บอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นสุพัฒน์ รุ่งเรืองทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงน้ำแข็งสุวัฒน์ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 828 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 10.64 ตันอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ทำน้ำแข็งหลอดอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ผลิตน้ำแข็งซองอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ผลืตน้ำดื่มอุตรดิตถ์
นายนิติพันธ์ มั่นจีระซ่อมเครื่องยนต์อุตรดิตถ์
นายผวน ศรีโยยอดผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ 10,000 ชิ้น/ปีอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี พี โพรดิวเซอร์ ประกอบยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์,ประกอบตัวถังรถยนต์,ซ่อมเครื่องยนต์,และประกอบรถไทยแลนด์อุตรดิตถ์