DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุตรดิตถ์

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
บริษัท ห้องเย็นอุตรดิตถ์ จำกัดห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ได้ 250 ตันห้องเย็นอุตรดิตถ์
นายสัจจา บุญสพซ่อมรถยนต์ กลึงและเชื่อมโลหะอุตรดิตถ์
บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัดดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 385300852อุตรดิตถ์
บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัดดูดทรายอุตรดิตถ์
บริษัท โรงเลื่อยจักรท่าเสา จำกัดเลื่อยไม้ เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 432 แรงม้า เครื่องจักรใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและใช้สำหรับซ่อมเครื่องจักร 79.25 แรงม้าอุตรดิตถ์
บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จอุตรดิตถ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดอบเมล็ดพืช สีข้าว และเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล กำลังการผลิต 40 เกวียน/วันอุตรดิตถ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดอบเมล็ดข้าวโพดและเก็บรักษาผลผลิตในไซโลอุตรดิตถ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดเก็บรักษา เมล็ดพืชอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์กิตติกวินดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 4553 00417อุตรดิตถ์