DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุตรดิตถ์

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางสาวนรารัตน์ นนท์คลังแปรรูปไม้(โรงเลื่อย)เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด หรือไม้ไผ่อุตรดิตถ์
นางบุญเลี้ยง นนท์คลังทำตะเกียบและไม้เสียบอาหารจากไม้ไผ่อุตรดิตถ์
บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัดผลิตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอุตรดิตถ์
บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอุตรดิตถ์
บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล แอสฟัลท์ จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตอุตรดิตถ์
บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัดผลิตแอสฟัสติกต์คอนกรีตอุตรดิตถ์
บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัดผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตอุตรดิตถ์
บริษัท อาทิตย์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุตรดิตถ์
บริษัท ทริปเปิ้ลอาร์ กรุ๊ป(2018) จำกัดการฆ่าสัตว์ชำแหละและถนอมเนื้อสัตว์อุตรดิตถ์