DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พะเยา

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายวิโรจน์ สกุลเจียมใจทำลูกชิ้นเนื้อ-หมูพะเยา
นายสุวิทย์ แก้วยะซ่อมแซม ประกอบ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาพะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์ พะเยาเคาะ พ่นสี รถยนต์พะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งศรีสยามโม่แป้ง และทำเส้นหมี่พะเยา
บริษัท พะเยาอะโกรเท็ค จำกัดทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์/ป่น-บด พืช กากพืช เมล็ดพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์หรือเปลือกหอยพะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ เอส.พี.เซอร์วิส พะเยาเคาะพ่นสีรถยนต์พะเยา
บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมรถยนต์พะเยา
บริษัท พะเยาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์พะเยา
บริษัท มิตซูพันล้านพะเยา จำกัดซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์พะเยา
นายนิลพันธ์ เพียรทองสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)พะเยา