DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พะเยา

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอทผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่คำมีคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆพะเยา
บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพะเยา
บริษัท เอพีเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5.00 เมกะวัตต์พะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเกรียงชัยทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 300 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 70 ตัน และน้ำดื่มพะเยา
บริษัท ละมุนไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองพะเยา
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทยทำเครื่องเรือนจากไม้พะเยา
บริษัท พะเยาคอนกรีต 1993 จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และเสาเข็มคอนกรีตพะเยา
บริษัท สหไทยพืชผล จำกัดทำขิงดองและขิงสดพะเยา
บริษัท อาซาโนะ เอสเค จินเจอร์ จำกัดทำขิงบด กระเทียมบด ผลิตภัณฑ์จากพืชบดและห้องเย็นพะเยา