DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ตราด

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิ่งอำเภอเกาะกูดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตราด
นายประกฤต ครุพานิชทำน้ำแข็งซองตราด
นางสาวอำพรรัตน์ ขนรกุลทำน้ำแข็งก้อนเล็กตราด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้างคอนกรีตผลิตและจำหน่ายคอนกรีผสมเสร็จตราด
บริษัท พีเอสเค คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตราด
บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ฟาร์ม จำกัดผลิตทุเรียนกวนและทุเรียนทอดตราด
บริษัท พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรมน้ำแข็ง จำกัดทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 2,400 ซองตราด
บริษัท ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยาและอบไม้ เพื่อจำหน่ายตราด
บริษัท ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัดไส ซอย เซาะร่องไม้ตราด
บริษัท กัลฟ์ โคชท คแร็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดห้องเย็นและ การถนอมสัตว์น้ำโดยทำให้เยือกแข็ง การล้างและชำแหละสัตว์น้ำตราด