DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชัยนาท

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
บริษัท ชัยนาทสหมิตร จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 141343832)ชัยนาท
กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้ชัยนาท
นายบำเพ็ญ แต่ศิวิลัยซ่อมเครื่องยนต์ชัยนาท
นางอุไร เพ็งสุวรรณสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน)ชัยนาท
บริษัท เจริญโชค ชัยนาท จำกัดอัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติกและอัดเศษโลหะชัยนาท
นางสวงค์ เทียนทองดีทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ชัยนาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า ชัยทองชัยนาทซ่อมรถยนต์ 6,000 คัน/ปีชัยนาท
บริษัท วัฒนชัยคาร์เซอร์วิส จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนตชัยนาท
บริษัท มิตซู ชัยนาท ออกโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์ 150 คัน/ปีชัยนาท
บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัดซ่อมรถยนต์ชัยนาท