DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม แพร่

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางกัลยารัตน์ กุมรัมย์ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 305000761)แพร่
นางสาวสุธีร์ ธรรมมิตรทำขนมปังและขนมเค้กแพร่
นางปราณี ชิโนทัยซ่อมเครื่องยนต์แพร่
นายเปียง มโนราทำเบาะ โครงหลังคารถยนต์แพร่
นางศรีบัว วังลึกทำน้ำแข็งแพร่
บริษัท มาเจสติก โปรดักท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแพร่
บริษัท ทรัพย์ไพศาล (โดโลไมท์) จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีแพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จ, ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จแพร่
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นูดเดิ้ล จำกัดผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งแพร่
บริษัท เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำไม้ประสาน ขัดกลึงไม้ ทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้ในบ้านเรืแพร่