DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม แพร่

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
นางกัลยารัตน์ กุมรัมย์ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 305000761)เมืองแพร่แพร่
นางสาวสุธีร์ ธรรมมิตรทำขนมปังและขนมเค้กเมืองแพร่แพร่
นางปราณี ชิโนทัยซ่อมเครื่องยนต์เมืองแพร่แพร่
นายเปียง มโนราทำเบาะ โครงหลังคารถยนต์เมืองแพร่แพร่523280
นางศรีบัว วังลึกทำน้ำแข็งเมืองแพร่แพร่064-822954
บริษัท มาเจสติก โปรดักท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองแพร่แพร่
บริษัท ทรัพย์ไพศาล (โดโลไมท์) จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีเมืองแพร่แพร่054-523409
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จ, ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จเมืองแพร่แพร่01-4732517
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นูดเดิ้ล จำกัดผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งเมืองแพร่แพร่
บริษัท เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นเนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำไม้ประสาน ขัดกลึงไม้ ทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้ในบ้านเรืเมืองแพร่แพร่521154