DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม เชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20500002625494บริษัท บีเอส แอนด์ เคดี เชน แมนเนจเม้นท์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรจอมทองเชียงใหม่
20500004225483บริษัท บีเอส แอนด์ เคดี เชน แมนเนจเม้นท์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรจอมทองเชียงใหม่
20500029725590นายบุญปั๋น อุ่นใจจินขุดดินจอมทองเชียงใหม่085-2253503
20500003825580ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายแม่ปิงดูดทราย และคัดแยกกรวดทรายจอมทองเชียงใหม่
10500200125265บริษัท วารีเทพ จอมทอง จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองจอมทองเชียงใหม่341503
20500222525623นางภัทรา โตไพบูลย์ผลิตน้ำแข็งหลอดจอมทองเชียงใหม่
20500400225392บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา แผ่นพื้น ท่อ และอิฐบล๊อกจอมทองเชียงใหม่053-826337-8
20500100525513ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจอมทองเชียงใหม่
20500211725630ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี ภู่พิสิฐ โดย นางวิจิตรา ภู่พิสิฐผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจอมทองเชียงใหม่0931358448
20500052125643ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมทองอุตสาหกรรม โดย นายพิสุทธิ์ ภู่พิสิฐตัด พับ ม้วนโลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปจอมทองเชียงใหม่
20500022725613ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมทองอุตสาหกรรมตัด พับ ม้วนโลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปจอมทองเชียงใหม่053-341369
10500000125523บริษัท ซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดผลิตดอกไม้แห้ง ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม ของชำร่วยจอมทองเชียงใหม่053-341696-8
20500004025578บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดศูนย์จำหน่าย บริการซ่อมและเคาะ พ่นสีรถยนต์จอมทองเชียงใหม่
20500129725623ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ซ่อมรถยนต์และซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์จอมทองเชียงใหม่053-341899
10500008125491ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้าวบุญเรืองคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ อัดเศษกระดาษและบดย่อยพลาสติกจอมทองเชียงใหม่053-341157
20500000525407นายศักดิ์ชัย เหล่ามานะเจริญอบรมควันลำไยจอมทองเชียงใหม่
10500002625546บริษัท สหซินหลงสารภี จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรจอมทองเชียงใหม่081-8836398
20500000225453บริษัท ฟ้าเจริญพร อินเตอร์ จำกัดอบลำไยจอมทองเชียงใหม่
20500001325518บริษัท หยวน เซิ่ง เฟรช จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย, ร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดลำไย และห้องเย็นในการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรจอมทองเชียงใหม่
20500001825483บริษัท โอเค อินเตอร์เฟรช (ประเทศไทย) จำกัดอบผลิตผลการเกษตรจอมทองเชียงใหม่
20500003325565บริษัท โอเค เฟรชฟรุ๊ตส์ (ประเทศไทย) จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรจอมทองเชียงใหม่053-336371
20501200125451บริษัท ทรายจรูญรัตน์ไพศาล จำกัดร่อนและคัดแยกกรวดทรายจอมทองเชียงใหม่
60500136325640บริษัท ทรายจรูญรัตน์ไพศาล จำกัดร่อน หรือคัดกรวด หรือทรายจอมทองเชียงใหม่
20500002525553บริษัท วารีเทพ สบเตี๊ยะ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก น้ำแข็งซองจอมทองเชียงใหม่096-7483849
20500021025619บริษัท พี-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จจอมทองเชียงใหม่053-489409
20500301225509นายเสาร์แก้ว สิมะนราธรห้องเย็นจอมทองเชียงใหม่
20500101725617บริษัท สหซินหลงสารภี จำกัดห้องเย็นจอมทองเชียงใหม่
10500216125630บริษัท 5เอ เทรดดิ้ง จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า เช่น ข้าวโพดจอมทองเชียงใหม่
20500000425517บริษัท เค.พี (จอมทอง) จำกัดอบพืชผลการเกษตรจอมทองเชียงใหม่053-262147
20500300125460บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัดโม่ บด ย่อยหินจอมทองเชียงใหม่-
30500000125420บริษัท อาเชี่ยน จำกัดโม่ บด ย่อยหินจอมทองเชียงใหม่
30500000125461บริษัท เชียงใหม่ ที.ดี. จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินจอมทองเชียงใหม่
30500000125503ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เซียงโม่ บด หรือย่อยหินจอมทองเชียงใหม่
30500000325616บริษัท เขตศิลา จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินจอมทองเชียงใหม่053-275518
30500067525629ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไท้เซียงโม่ บด หรือย่อยหินจอมทองเชียงใหม่0919565497
30500153625622บริษัท เอ็มแพค ไมนิ่ง จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินจอมทองเชียงใหม่054829829
20500102225591ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนดลชัยดูดทราย เเละคัดแยกขนาดกรวดทรายจอมทองเชียงใหม่
20500003925588บริษัท เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ หินทราย จำกัดดูดทรายจอมทองเชียงใหม่
20500004025586บริษัท ทราย เพิ่มพูล จำกัดดูดทรายจอมทองเชียงใหม่053851338
20500299725635บริษัท ท่าทรายพูลทวี จำกัดดูดทรายจอมทองเชียงใหม่
20500006825553บริษัท ลานนา นคราทร จำกัดดูดทรายจอมทองเชียงใหม่
20500018025549บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจอมทองเชียงใหม่
20500023325629บริษัท เค.พี.(จอมทอง) จำกัดห้องเย็นจอมทองเชียงใหม่053-032082
20500002225618ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเสรี เอส ไอ ซีผลิตน้ำแข็งเชียงดาวเชียงใหม่
20500100125363นายอุดม เจียรวิริยะพันธ์การฟอก ย้อมสีด้ายเชียงดาวเชียงใหม่053-455287
20500238825629ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น ดับเบิ้ลยู เชียงดาวก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงดาวเชียงใหม่081-0223612
20500436825645บริษัท ไจก้าคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเชียงดาวเชียงใหม่0819509726
20500007325587นายสมจิต อายุมั่นขุดดินเชียงดาวเชียงใหม่081-7961670
20500009925582นายสมจิต อายุมั่นขุดดินเชียงดาวเชียงใหม่
20500025525572นายชัยรัตน์ คำมูลขุดดินเชียงดาวเชียงใหม่
20500005325589บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเชียงดาวเชียงใหม่
20500200125412บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดคัด,แยกขนาด และคุณภาพของมันฝรั่งไชยปราการเชียงใหม่(053)457079
20500100225437นางภัทรา โตไพบูลย์ทำน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองไชยปราการเชียงใหม่
10500200225305บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดทำห้องเย็นเก็บมันฝรั่งไชยปราการเชียงใหม่2135073
20500000825492นางแสงหล้า จินาวรรณห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรไชยปราการเชียงใหม่
20500000125422บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดสถานีบ่มใบยา สันต้นเปาไชยปราการเชียงใหม่870447
30500000125453บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จำกัดโม่ บด ย่อยหินไชยปราการเชียงใหม่
20500004525593บริษัท เชียงใหม่ สหศิลา จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไชยปราการเชียงใหม่
20500007325579ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยคอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จไชยปราการเชียงใหม่
00500000125384บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดทำผลไม้บรรุกระป๋องไชยปราการเชียงใหม่870600-3
20500004125477เทศบาลตำบลไชยปราการฆ่าและชำแหละสุกรไชยปราการเชียงใหม่
10500000725538บริษัท หยางไทย จำกัดผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษครบรรจุกระป๋องไชยปราการเชียงใหม่053-571203
60500137325649บริษัท ต้าเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตขิงดอง,ลังไม้ไชยปราการเชียงใหม่
10500000125465ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลไพศาลฟูดส์อบลำไยแห้งดอยเต่าเชียงใหม่
20500003225609บริษัท ทรายสุรีรัตน์ จำกัดดูดทรายดอยเต่าเชียงใหม่
20500140225645บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยเต่าเชียงใหม่053-826337-8
20500176125636บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดอยเต่าเชียงใหม่
40500012225596บริษัท เข็มเหล็ก จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.99 เมกะวัตต์ดอยเต่าเชียงใหม่
10500001025615บริษัท เอ.อะโกร จำกัดโรงงานอบลำไยดอยเต่าเชียงใหม่089-1915695
20500000325618นายสุริยัน พรหมเสนดูดทรายดอยเต่าเชียงใหม่084-3718343
20500200625619นายวัฒนา บุญวุฒิดูดทรายดอยเต่าเชียงใหม่087-1897628
20500004425612บริษัท ท่าทราย ทรัพย์ทีเอ จำกัดดูดทรายดอยเต่าเชียงใหม่
10500437025643ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งดอยเต่าเชียงใหม่
20500100125413ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ข้าวโพด ฯลฯดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000125562นายรักพงศ์ เชิดสถิรกุลอบผลิตผลทางการเกษตรดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500435925644นางสาวอริสรา ชัยกาญจนจินดาขุด ตัก ลอก ดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและจำหน่ายดอยสะเก็ดเชียงใหม่0987947926
20500205325637นางสาวอริสรา ชัยกาญจนจินดาขุด ตัก ลอก ดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและจำหน่ายดอยสะเก็ดเชียงใหม่0987947926
20500000425475บริษัท ชัยพัฒนา ฟาร์ม จำกัดฆ่าสัตว์(สุกร)ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500200125560ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่สีข้าวดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000625652บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัดผลิตอาหารและเครื่องดื่มดอยสะเก็ดเชียงใหม่
10500000425618บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี) จำกัดผลิตน้ำแข็งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
00500300125340ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่บดถั่วเหลืองสำหรับเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
10500000625159บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม จำกัดเลื่อยไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
10500000125325บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม จำกัดทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ ปาร์เกตโมเสก   ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500100425615บริษัท สามชาย สไตล์ทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง บานหน้าต่าง-บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500100325617บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัดโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ (การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้)ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500300125494นายมานัส บุญพ่วงผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500493625649บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน เช่น ยาเม็ด ยารูปแบบของเหลว ยาครีม ยาเหน็บ ที่มีสารสกัดจากกัญชง เป็นต้นดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500010025562บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500011925554บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทุกชนิดดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500014225556บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500004825514บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัดอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโลดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-011751-2
20500001525513บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัดอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโลดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-011751-2
20500102725491ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์โรงสีข้าวแบบแยกแกลบแยกรำ กำลังการผลิต 400 ตันต่อวันดอยสะเก็ดเชียงใหม่
00500100225365นายวีรชัย สาธุมนัสพันธุ์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นหมี่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-8811335
10500003725618นางภัทรา โตไพบูลย์ผลิตน้ำแข็งหลอดดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500001125561บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)จำกัดผลิตอาหารสัตว์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500002625510บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500010325509บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000525472บริษัท ตุงหมิงนานอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช เช่น ฟองเต้าหู้,หมี่ถึงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000525605บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัดผลิตกาแฟคั่วและบดพร้อมบรรจุซองดอยสะเก็ดเชียงใหม่080-4939052
20500000125349บริษัท ดอยสะเก็ดคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น เสารั้วคอนกรีตอัดแรงดอยสะเก็ดเชียงใหม่495287
10500011225486ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตร ซัพพลายคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เช่น เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ และนำตัวทำละลายใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาแบบและน้ำมันหยอดทิ้งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500002325574นางสาวถนอมใจ หิรัญรัตน์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตภัณท์จากไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500316425623นายนฤพัฒน์ เลิศปัญญาทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่0845452674
10500000125424บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัดผลิตแอสฟัลต์พลาสติกดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500300225393 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015)ทำเครื่องปั้นดินเผาดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500001025571บริษัท ทาราทาแลนด์ จำกัดทำเครื่องประดับด้วยโลหะ ตกแต่งด้วยอัญมณีดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20501100125452ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์นลอนดรี เซอร์วิสซักรีด ซักแห้ง เครื่องนุ่งห่มดอยสะเก็ดเชียงใหม่01-7163956
20500003925489นางสาวมาลี จูงศิริวัฒน์ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด,แก้วน้ำดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500200125420ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองป่าลานทำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้แผ่น เต้าหู้หลอดดอยสะเก็ดเชียงใหม่053 867888
20500009025607นางณฐมน เชิดฟ้อนทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งจากไม้ เช่นโต๊ะหมู่บูชาดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500023225571บริษัท พี ออโต้ เพ้นท์ จำกัดศูนย์บริการ ซ่อม และเคาะ-พ่นสีรถยนต์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
10500000125309บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรมถั่วเหลือง จำกัดทำเต้าหู้หลอดดอยสะเก็ดเชียงใหม่495458
20500007725513นายสาคร ไชยคำวังทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งจากไม้ๆดอยสะเก็ดเชียงใหม่
10500000225349บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก จุกขวดพลาสติกดอยสะเก็ดเชียงใหม่495270
20500002725583บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-398342
10500100125415บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดฆ่าไก่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000225594บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500002025562นางสุนิสา ช่างฝั้นทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ภาชนะบรรจุ เครื่องใช้จากไม้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500003725590นายธนพัต ประธงชัยประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ มุ้งลวด เหล็กดัด ประตู หน้าต่าง และตัดเย็บผ้าม่านดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500154425636บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัดผลิต และประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500000425533บริษัท แอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟ,แผงวงจรประกอบทางไฟฟ้าดอยสะเก็ดเชียงใหม่
60500010525646ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณิฐิตาโรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือ ขนสัตว์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500004225566นางอำพัน หน่อแก้วผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งดอยสะเก็ดเชียงใหม่081-9523842
20500800125390นายพิศิษฐ์ อธิคมผลิตถ่านกัมมันต (ACTIVATED CARBON) และเครื่องกรองน้ำดอยสะเก็ดเชียงใหม่01-951-7725
30500000225477บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินดอยสะเก็ดเชียงใหม่
20500002525595บริษัท สิบแสนชัญญ์ จำกัดผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม้ได้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-389739
10500002725536บริษัท ฟู๋เซิง จำกัดอบลำใยดอยหล่อเชียงใหม่053-360103
10500004525538บริษัท ซิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดอบลำไยดอยหล่อเชียงใหม่
10500005125577บริษัท เทียนเฉิน จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรดอยหล่อเชียงใหม่053-369388
20500000325386บริษัท โฟร์ ที จำกัดทำความสะอาดและอบข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ดอยหล่อเชียงใหม่275755
20500001725543บริษัท รุ่งเจริญพืชผล จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรดอยหล่อเชียงใหม่
20500002725492นายคงเดช ปูจานอบพืชผลทางการเกษตร เช่นลำไย,พริก,ข้างโพด,ใบยาสูบฯลฯดอยหล่อเชียงใหม่
20500012425596นายกรวุฒิ สุคนธมานขุดดินดอยหล่อเชียงใหม่
00500100225381บริษัท เอกมี เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตพืช ผัก และผลไม้อบแห้งดอยหล่อเชียงใหม่01-5101386
00500200125341บริษัท โฟร์ ที จำกัดผลิตอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ดอยหล่อเชียงใหม่275755
20500000825476บริษัท มอนทรีโอ้ ค๊อฟฟี่ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพดอยหล่อเชียงใหม่053-369303
20500000425541บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดอยหล่อเชียงใหม่
20500100525596ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำธาร คอนสตัคชั่นผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตดอยหล่อเชียงใหม่
10500006325580นางสาวอำไพพรรณ จันทร์แก้วผลิตตะกร้าพลาสติกบรรจุผลไม้ดอยหล่อเชียงใหม่
20500140125647บริษัท แอลเคโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสม และทำคอนกรีตอัดแรงดอยหล่อเชียงใหม่
20500007425486บริษัท ปัทมเพชร จำกัดผลิตบล๊อคประสานดอยหล่อเชียงใหม่
20500173125639บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดผลิตและจำหน่ายกล่องเกเบี้ยน แมทเทรสดอยหล่อเชียงใหม่
20500145425646นายคงเดช ปูจานห้องเย็นดอยหล่อเชียงใหม่-
20500001025563บริษัท ซิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดห้องเย็นดอยหล่อเชียงใหม่053-369100
20500002225568บริษัท ฟู๋ เซิง จำกัดห้องเย็นดอยหล่อเชียงใหม่053-360102
20500001125496บริษัท เอส ดี อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร และห้องเย็นดอยหล่อเชียงใหม่053-360257
20500016525607บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดอยหล่อเชียงใหม่089-7554474
20500100325575บริษัท เจบี. ออโท บิเดค จำกัดผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และพ่นเคลือบสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ดอยหล่อเชียงใหม่
20500301125527บริษัท ฝ้ายเอื้องคำ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปดอยหล่อเชียงใหม่
20500040925575นายลพ เดชมนต์ขุดดินดอยหล่อเชียงใหม่
10500449225645นายศิล อินตุ้ยอบพืชผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่
20500013825638นายสมชาย สุวรรณ์อบพืชผลทางการเกษตร สีข้าว และคัดคุณภาพข้าวฝางเชียงใหม่
20500371425641บริษัท สมชายค้าข้าว จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรและสีข้าวฝางเชียงใหม่0800330662
20500001725568นางภาวินี ปัญญาธิอบพืชผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่
20500003925547นายศิล อินตุ้ยอบผลิตผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่
20500093125628นายสิงห์วัน นันตาขุดดินฝางเชียงใหม่081-9503799
10500000425501บริษัท ฝางอินเตอร์ฟูดส์ จำกัดผลิตข้าวโพดหวานและผลไม้บรรจุกระป๋องฝางเชียงใหม่
20500030025626ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้งเฮงฟู้ดผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวด ผลิตขวดฝางเชียงใหม่088-2514909
20500300225450สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัดสีข้าว เก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลฝางเชียงใหม่053-451497
20500173925640นายอินชัย คำเพิ่มสีข้าว,อบพืชผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่0613497668
20500000425566นางสุภาภรณ์ หอธรรมคุณสีข้าวฝางเชียงใหม่
20500365625644นางภาวินี ปัญญาธิสีข้าวฝางเชียงใหม่0946299794
20500387325645นางสาวพรพิมล ดวงคำสี ฝัด คัด และแปรสภาพข้าวฝางเชียงใหม่
20500101325509นายสมพิศ หน่อวงศ์สีข้าวเปลือกแบบแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 70 ตันฝางเชียงใหม่083-2038460
20500003725509นางภาวินี ปัญญาธิสีข้าวฝางเชียงใหม่081-2891950
20500005325555นางเอมสุชา ปัญญวงค์สีข้าว (กำลังการผลิต 4 ตัน/ชม และอบข้าวเปลือก (กำลังการผลิต 10 ตัน/ชม)_x000D_
ฝางเชียงใหม่081-0331533
20500138625640นายจิรากร ฐิติกาธนากุลอบใบชาผงฝางเชียงใหม่
20500100325492ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งไชยปราการฝางทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซองฝางเชียงใหม่
20500006725563นางสาวคุณาพร โตไพบูลย์โรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็กฝางเชียงใหม่
20500201225609ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนแดงคอนสตรัคชั่นผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฝางเชียงใหม่081-9614926
20500062425652ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏภูมิ หิน ทรายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จฝางเชียงใหม่
20500700125383บริษัท เอส เอ็น คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จฝางเชียงใหม่
20500101925530ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยคอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จท้องเรียบ คสล. และเสาเข็มอัดแรง คสล.ซีเแพคฝางเชียงใหม่053-451518
20500500225425สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัดห้องเย็นเก็บผักและผลไม้ฝางเชียงใหม่053-451626
20500000125430บริษัท เชียงรายฟูด จำกัดผลิตต้นหอมอบแห้งฝางเชียงใหม่
00500000225382บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดทำอาหารและเครื่องดื่มจากผักผลไม้บรรจุกระป๋อง และผักผลไม้แช่แข็งฝางเชียงใหม่
20500010525595นายก้องเกียรติ เรืองด้วยธรรมขุดดินฝางเชียงใหม่
00500000425362บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดทำผัก-ผลไม้ น้ำผัก-ผลไม้ บรรจุกระป๋องฝางเชียงใหม่053-884194-5
20500001025597บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรม จำกัดถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันฝางเชียงใหม่02-6711485-8
20500400125444ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฝางเชียงใหม่884388
20500103125543บริษัท พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ จำกัดผลิต จำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จฝางเชียงใหม่053-346711
10500500125460บริษัท เชียงใหม่ธนาธรการเกษตร จำกัดบรรจุหีบห่อผลไม้ ห้องเย็นเก็บผักและผลไม้ฝางเชียงใหม่053-883392-4
20500800125382บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัดคัดและบรรจุผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรฝางเชียงใหม่053-346111-2
10500200125406บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัดแช่เย็นพืชผลการเกษตรฝางเชียงใหม่053-346111-2
20500100325401บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัดห้องเย็นเก็บพืชผักและผลไม้ฝางเชียงใหม่451554-6
20500200225477บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัดคัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้มฝางเชียงใหม่
60500124425642นายกิตติพล ศุภวนานุสรณ์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ฝางเชียงใหม่451021
20500102425613บริษัท ธนรุ่งคอมเมอร์เชียล จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตฝางเชียงใหม่
20500024125580ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยคอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จฝางเชียงใหม่
20500400225434นายสมภพ รัตนพันธ์กลึง,เจาะ,คว้าน,ไส หรือเชื่อมโลหะฝางเชียงใหม่
20500000425574บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัดห้องเย็นฝางเชียงใหม่
20500004425380ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่จำลองกลการ 98เคาะ-พ่นสีรถยนต์ฝางเชียงใหม่053-453055
20500021725473บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์ฝางเชียงใหม่
20500002625585นางสาวอัจฉราภรณ์ อินตุ้ยอบผลิตผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่
20500121625623นางสาวประไพ กันธิยะปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพืช สีข้าวและอบผลผลิตทางการเกษตรฝางเชียงใหม่
20500202425612นางสาวกรรณิการ์ ขันเงินสีและบดพืชผลทางการเกษตรฝางเชียงใหม่061-3517488
20500003625600นางสาวมุกดา เตียวกุลขุดดินฝางเชียงใหม่0805547363
00500000225366บริษัท ช้างอวอตส์ (1959) จำกัดทำอาหารกระป๋องจากผัก พืชหรือผลไม้และดองผักพืชหรือผลไม้ฝางเชียงใหม่0-5388-4857-62
20500003025595ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอช.เนเจอร์วูดผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ฝางเชียงใหม่053-457774
20500005225508บริษัท จงธนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตฝางเชียงใหม่
20501200125378นายมงคล ศิริมังคลานุรักษ์ห้องเย็น เพื่อแช่พืช ผัก ผลไม้ ฝางเชียงใหม่01-2117367
20500082225645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญรุ่งเกียรติโชคชัย โดย นายสงกรานต์ เครือลาวซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ฝางเชียงใหม่0864207256
10500001125498การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าฝางเชียงใหม่053-451546
20500100125520นายวุฒิชัย ศิริมังคลานุรักษ์ห้องเย็นเก็บพืช ผัก ผลไม้ฝางเชียงใหม่053-452027
20500003925539สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัดอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้าวเชียงใหม่
20500002125537สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัดสีข้าว อัตรากำลังสีสูงสุดของโรงสี 80 เกวียน/24 ชั่วโมงพร้าวเชียงใหม่053-889629
20500004725540ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งยศดำรงค์พร้าวทำน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองพร้าวเชียงใหม่095-7501553
60500128025646บริษัท ซี.เอ็ม.แอพพาเรล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปพร้าวเชียงใหม่
20501000125404ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์ก่อสร้างขุดทรายพร้าวเชียงใหม่
20500100125371นายหฤดล สัตยพานิชทำน้ำแข็งด้อนเล็ก ได้วันละ 10 ตันพร้าวเชียงใหม่475071
60500139925644บริษัท พูนสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จพร้าวเชียงใหม่
20500000725551ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพลกิจ คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อค เสา และอื่นๆพร้าวเชียงใหม่
20500005525527ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพลกิจ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพร้าวเชียงใหม่
20500007125565บริษัท นิวเอ็นอะโกร จำกัดอบผลิตผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500013825604นายนิรันดร์ ศรีธิการขุดดิน และร่อนคัดขนาด กรวด ทรายพร้าวเชียงใหม่
20500001825491นายรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติอบพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500001825608บริษัท ลพบุรี พาวเวอร์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร ทุกชนิด เช่น ลำไย ข้าวโพด พริก และอื่นๆพร้าวเชียงใหม่
20500004525510นายถนอม ใจคำอบผลิตผลการเกษตรพร้าวเชียงใหม่081-1664927
20500034825658บริษัท ชัยโย ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัดคัดขนาด อบ สี บรรจุถุง เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500005225524ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญพืชผล2504สีข้าว (กำลังการผลิต 200 ตัน/วัน)พร้าวเชียงใหม่
10500000325602บริษัท เชียงใหม่เจริญพืชผล จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่081-0248582
20500002325533นายณรงค์ กันทะวงค์อบพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500002425614บริษัท เชียงใหม่พรเจริญพืชผล จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่081-0248582
20500003625493นายอภิเชฐ ทุ่งอ่วนอบพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500006025485บริษัท ซี.พี.เอ็ม อโกร จำกัดอบผลิตผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่081-9508475
20500000225529บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัดกะเทาะ และอบเมล็ดพืชพร้าวเชียงใหม่
20500000225438สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัดการร่อน คัด แยกขนาดคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมพร้าวเชียงใหม่01-9507451
20500004325614นายสมบูรณ์ แก้วแซมขุดทรายพร้าวเชียงใหม่093-2142959
20500100825616นางสาวรมิดา แก้วแซมร่อนคัดขนาด ทราย กรวด หินพร้าวเชียงใหม่
20500001925606บริษัท พีรพัฒน์ ดีเซล จำกัดร่อน คัดขนาดกรวด ทรายพร้าวเชียงใหม่080-1121548
20500300125452สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัดโรงสีข้าว ขนาด 40 ตัน/วันพร้าวเชียงใหม่
20500024325602นายสนิท จักรวาฬซ่อมรถยนต์พร้าวเชียงใหม่063-6695451
20500100225478บริษัท สุภิราชการเกษตร จำกัดอบแห้งพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่
20500000925615นายณัฐพงษ์ ปันตาอบลำไย และพืชผลทางการเกษตรพร้าวเชียงใหม่091-0797805
20500275625627บริษัท สุภิราชเกษตรป้าว จำกัดกะเทาะเมล็ดพืช คัดขนาดและบรรจุเมล็ดพันธ์พืชพร้าวเชียงใหม่
20500500125393บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-225237
10500100325288นายเฟื่อง สุขศรีซ่อมตัวถังรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่221740
20500000125299นายประสงค์ สุขสำราญซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500900125381บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่217652
60500122925643นางภาวินี องค์มหัทมงคลทำขนมปังปอนด์ ขนมเค้ก ขนมเปี๊ยะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500300225304บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องอีเล็คโทรนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่211111
20500102025595นายวรรณชัย สุวรรณโรงฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500200125224นายนิกร ตั้งศุภกุลทำประตูเหล็กยืด หน้าต่างเหล็กและกลึงอะไหล่เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่275376
20500000125398นายชัยวัฒน์ ทักษอุดมกะเทาะเปลือกเมล็ดกาแฟ,คั่วเมล็ดกาแฟเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่252713
60500131225647นายวิสิทธิ์ จรัสวุฒิเดชทำไอศครีมแท่ง, ไอศครีมถ้วยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่232113
10500200125232บริษัท โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำอุตสาหกรรม จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 337 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 91.44 ตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500200125463ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังสิงห์คำรัตนโกสินทร์ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1343 ซอง และน้ำเข็งก้อนเล็กเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500006625518นายวิสิทธิ์ จรัสวุฒิเดชทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 415 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500400125347ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมืองสมุทรซัก อบ รีดเสื้อผ้าเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่233745
10500000225158นายศุภวัตร ภูวกุลย้อมด้ายเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่251513
20500001025514ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามรัตนพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500100225272ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ยนต์กิจซ่อมเครื่องยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่272673
20500100625420บริษัท เซฟเวย์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500003725517บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500122725647นางจารุภา กิตติรังสิกะเทาะเปลือกถั่วลิสงเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242743
10500100125274ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจนะศิลป์เฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่241970
10500000525219นายชัยภัค โอสถาพันธุ์ทำเครื่องเรือนด้วยไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242151
10500000125341นายอำพน ตรีเพชรสมคุณอัดเศษกระดาษเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500300125478ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลดีเซลเชื่อม,กลึง,ไส,กัดโลหะทุกชนิดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500200225222ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรสิทธิกลการเชียงใหม่ซ่อมรถแทรกเตอร์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่236095
10500200125216บริษัท ศรีวิรัตน์ การาจ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000325214นายบรรจง อยรังสฤษฎ์กูลซ่อมรถยนต์และกลึงโลหะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่243441
20500600225424บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่302240-3
20500003725384นายสุระกิจ กัมทรทิพย์ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242049
20500101225501กรมปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อการทดลองเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000125234องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทำผลิตภัณฑ์นมเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-223200
20500200425515บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัดผลิตเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่มเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-412591
10500000225224ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผลทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่สดและแห้งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่0 5387 2644
10500100125316บริษัท โรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์ จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 760 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก 176 ตัน/วันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
00500000225358ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเสรี เอส ไอ ซีทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500200225347บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500800125416ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ส.วิศวการ คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อระบายน้ำ เสาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่218386,216687
10500200125323ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บุญเจริญภัณฑ์ผลิต และซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่221259
20500000825385บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัดซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่220999
20500002325392บริษัท นิธิบูรณ์ไครสเลอร์ ออโตโมทิฟ จำกัดซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500004725391บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัดซ่อมรถยนต์,เปลี่ยนยางเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-214083
20500008025533บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และยานยนต์ทุกประเภทเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500096525627บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัดผลิตอาหารสำหรับสายการบินเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500077525653ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลำปางเลิศรสผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้นเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500100225569บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-274685
60500139625640นายอัศ ธิแปงประดิษฐ์ไม้แกะสลักเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500100225157นายสุทธิชัย แสงรัตน์วัชราทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่221870
10500000125242บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จำกัดผลิตอะไหล่วิทยุโทรทัศน์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่252206
10500000425295บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่252020
20500000725445บริษัท ธารา จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-203623-7
20500001025399ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เฮงสวัสดิ์ซ่อมรถยนต์,ปะ-เปลี่ยนยางรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่270783
20500002125404บริษัท นิยมพานิช จำกัดซ่อม พ่นสีรถจักรยานยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่270020
20500002225402บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดซ่อมบำรุงรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่270020
20500200225451ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ฟูดแคนนิ่งบรรจุอาหารกระป๋องและผลไม้ตามฤดูกาลเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500002825482นายทศพร นิมมลรัตน์ผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500001125504บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัดโรงเลื่อยจักร แปรรูปไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
00500100525343บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียงเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500500125401บริษัท อิเทอร์นัล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตซีนกันน้ำมันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500600125368บริษัท ช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ จำกัดทำเครื่องเรือนจากโลหะ ท่อระบบเครื่องปรับอากาศและรางน้ำเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000425392นายประวิทย์ งามวิจิตวงศ์กลึง, เชื่อมโลหะ, ทำพัดลม, และเครื่องระบายอากาศเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500500225433บริษัท วี เอ็น ออโต้ บอดี้ จำกัดซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่805900
20500003125387บริษัท พิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จำกัดซ่อมรถยนต์และเคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-2490145
20500105225507ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญยนต์ แอ โฟร์วีลซ่อมแซมเครื่องยนต์ เคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500007025567บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500024825494บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัดซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องยนต์ ซ่อมแซมเคาะพ่นสีตัวถังรถยนต์ และพ่นสีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500100125462ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค คาร์บอนบด,ร่อนถ่านกัมมันต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-816469
20500001225494บริษัท มีชัย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัดทำลูกชิ้นเนื้อ,หมูเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500100125282นายประวีณ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ทำเต้าหู้ยี้, ผักดอง, ขิงดองเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20501100125411นางบัวจันทร์ หน่อเรืองสีข้าวเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500132725645บริษัท คลาสสิค โมเดล จำกัดผลิตออกแบบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายและอื่นๆเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500500125377ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ศุภรักษ์เลื่อย ไส ซอย ไม้แปรรูปเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่275656
20500014425503บริษัท วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-283026
20501300125385บริษัท ซี พี ดี บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000325535บริษัท เชียงใหม่ ฟลาย จำกัดผลิตเหยื่อตกปลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-202008
20500014925577บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500100225445ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโนไวท์ ลอนลี่ซัก อบ รีดผ้า และย้อมผ้าเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
00500200225364ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงพิงค์ไอซ์ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1200 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 1เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่276428
20500800125374บริษัท ส.วิวัฒน์พานิช จำกัดอัดเศษกระดาษเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-141657
60500129325649บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัดพิมพ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ด้วยคอมพิวเตอร์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000325477นายสมชัย อมรเวชยกุลทำธูปเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500100125340บริษัท ส.วิวัฒน์พานิช จำกัดอัดเศษโลหะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500002825391ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่ซ่อมรถยนต์ ยางรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500137025645บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผื้ง ไขผึ้ง เกสรดอกไม้ นมผึ้งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่081-6717752
20500418225640บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง ไขผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่0816717752
20500000925482บริษัท จีบุส ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบอร์เกอร์ ปาเต้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000225182บริษัท ชาระมิงค์ จำกัดผลิตใบชาแห้งและใบชาผงเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่245683
20500000125554บริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชาสมุนไพรเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-116818
10500000125200นายสมชาย วุฒิธนากรทำวงกบประตู-หน้าต่างและไม้ปาร์เกต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่244243
10500000325271บริษัท บี.เค.โฮมเฟอร์นิชิ่ง จำกัดทำวงกบประตู-หน้าต่าง โมเสค ปาร์เก้ และเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242355
10500000225307นางจินดา ชัยมงคลทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000225257บริษัท ธราดล จำกัดผลิตอิฐบล๊อกและกระเบื้องดินเผาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242992
10500100225306บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่242159
20500300225377บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัดประกอบเครื่องทำน้ำเย็น, ตู้เย็น, ตู้แช่เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500700125532บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000325360บริษัท พงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่249014
20500100425458ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์ ไฮเวย์ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500002225535นางสาวประจงจิตต์ ประเสริฐสุขเคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่0891916644
20500002325384บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่850140
20500102425506นายศรันณ์กิจ สระทองเดชวิสิฐซ่อมแซมเครื่องยนต์ ซ่อมแซมเคาะพ่นสีถังรถยนต์ และพ่นสีกันสนิมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-306472
20500002525405บริษัท สกุลชัยบิวดิ้ง จำกัดซ่อมรถยนต์ และเคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500011425514บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัดศูนย์จำหน่าย, บริการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500001125241นายกวี สาธรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่236268
20500300125569บริษัท เชียงใหม่บรูเฮ้าส์ จำกัดผลิตเบียร์สดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500500125443นายสุริยัน เรือนสติเครื่องเคลือบดินเผาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่262939
20500200225378นายประดิษฐ์ กิตติอุดมทรัพย์ทำประตู - หน้าต่างเหล็ก โครงหลังคา และรางน้ำฝนเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่245060
20501100125460บริษัท นครพิงค์ แมชีน ช๊อพ จำกัดกลึง,เจาะ,คว้าน,กัด,ไส,เชื่อมโลหะทั่วไปและซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500400325382บริษัท นครพิงค์ แมชีน ช๊อพ จำกัดกลึง เจาะ กว้าน ไส เชื่อมโลหะ ผลิตหรือซ่อมแซมส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของเครื่องยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่304088
10500100125159นายมงคล พลธรรมคุณซ่อมและทำอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20501100125379บริษัท นครพิงค์ แมชีน ช๊อพ จำกัดผลิตหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ กลึง เจาะ คว้าน ไส เชื่อมโลหะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่304088
60500231925641นายพิเชษฐ วงศ์ประภาสซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร,ซ่อมแซมเครื่องยนต์ยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
60500137225641บริษัท ชินนเรศพัฒนา จำกัดประกอบดัดแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถยนต์สามล้อ ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์ หรือเรือ ประกอบดัดแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานยนต์สามล้อ ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000225347บริษัท พัฒนาอนันต์วงศ์ จำกัดผลิตเครื่องประดับและเครื่องใช้จากเงิน ทองคำ นากเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500200125349นายเศกสรร ฐิติอังกูรทำเครื่องเล่นสนาม เช่น ชิงช้าเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่244060
20500200525371บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่241933
20500000725353บริษัท ธารา จำกัด (สาขาหนองป่าครั่ง)ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500002825573บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดศูนย์จำหน่าย บริการซ่อม และเคาะ พ่น สีรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500019225528บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000125127ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งทวีชัยเชียงใหม่ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 439 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 84 ตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500200125354บริษัท เชียงใหม่ สุขสวัสดิ์ จำกัดเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง ไม้ทุกชนิดด้วยเครื่องจักรเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000225216บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัดทำวงกบบานประตู หน้าต่าง ปาร์เกต์ โมเสคและเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20501000125453บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500100325468บริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัดห้องเย็น เก็บผลิตผลการเกษตรเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-244801
20500004525577ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณพัฒนาการค้าห้องเย็นเพื่อเก็บอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และพืช ผัก ผลไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-854378-9
00500100225340บริษัท ห้องเย็นปรมี จำกัดห้องเย็นเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500200425374นายเกรียงไกร ภัทโรวาสน์ซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่244599
20500000525423บริษัท แสงชัยมอเตอร์ เซลส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000625348บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัดตั้งศูนย์ถ่วงล้อและปะยงรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่248182
20500002625395บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-306472
20500012625567บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500024725546บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ (Ford)เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500040925476บริษัท วิริยะมาสด้า(2004) จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500102425589บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พร์อต จำกัดผลิตชาสมุนไพรบรรจุในภาชนะปิดผนึกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000125218ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานประสบผลทำแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและทำเส้นหมี่เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่235196
20500500125419นายอำนาจ บุญนนท์ทำไอศครีมเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่232762,872258
20500000125364นางมนัสนันท์ มีสุขเจ้าสำราญทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500400125394นายวิสิทธิ์ จรัสวุฒิเดชทำน้ำแข็งก้อนเล็กขนาด 8 ตัน/วันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
10500000425287นางสาววันเพ็ญ ศีละวงษ์เสรีทำวงกบประตู หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500000325576บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัดผลิตกาแฟคั่วและบดพร้อมบรรจุซองเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500500125468นางภัทรา โตไพบูลย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซองเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500007425593นายรุ่งโรจน์ เข็มขาวผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่095-6818118
20500014325604บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-116217-20
20500001125553บริษัท นิวไดมอนด์ จำกัดเคาะ-พ่นสี และซ่อมรถยนต์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
20500297625621นายธีรวัจน์ มีสุขเจ้าสำราญผลิตน้ำแข็งหลอด และน้ำแข็งซองแม่แจ่มเชียงใหม่
60500289725638นายพีระพงษ์ เผือกผลผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่แจ่มเชียงใหม่0817656424
20500115625639นายทิตพันธ์ ปิงกุลขุดทรายแม่แจ่มเชียงใหม่0861936637
20500004325515นางสาวปิยาพัชร์ เงาสาโรสอบเมล็ดธัญพืชแม่แจ่มเชียงใหม่
20500101025588บริษัท ท่าทราย โชติชนก จำกัดการร่อน หรือคัดกรวด หรือทรายแม่แตงเชียงใหม่
10500400125412ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งอภิชัย (2013)ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้น 50 ตัน/วัน และผลิตน้ำแข็งซองมีกำลังการผลิต 500 ซอย/วันแม่แตงเชียงใหม่471173
20500800125440ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระเมธวิศวกรรมทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะและอุปกรณ์ทางการแพทย์แม่แตงเชียงใหม่
10500001625612บริษัท เชียงใหม่กิจมงคล จำกัดโรงฆ่าสัตว์ และแปรรูปอาหารแม่แตงเชียงใหม่086-1830373
40500002025584บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพแม่แตงเชียงใหม่
10500100325569บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)ผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงแม่แตงเชียงใหม่
20500006225580นายธาดา ชุติมาขุดดินแม่แตงเชียงใหม่
20500065425634นายพชรวุฒ พษิฐาการกุลขุด ตัก ลอก ดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและจำหน่ายแม่แตงเชียงใหม่0934293556
20500018725585นายวีระศักดิ์ บุญ-หลงขุดดินแม่แตงเชียงใหม่0816595867
20500026925516บริษัท ธวัชชัย ไมนิ่ง จำกัดขุดดินแม่แตงเชียงใหม่-
20500027425607นายวีระศักดิ์ บุญ-หลงขุดดินแม่แตงเชียงใหม่081-6595867
20500036625577นายประจวบ ศิริศิลป์ขุดดินแม่แตงเชียงใหม่
20500000225578ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยทรายทองร่อนคัดขนาดทรายแม่แตงเชียงใหม่
20500005125583นางสาวคุณีกร โตไพบูลย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กแม่แตงเชียงใหม่053-471058
20500008425568ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิ ออเรียลทอล ลานนาทำเครื่องเรือนและของตบแต่งจากไม้แม่แตงเชียงใหม่
20500003625543ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทรัพย์การโยธาผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแม่แตงเชียงใหม่
20500202125527บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่แตงเชียงใหม่
40500004425576บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.96 เมกะวัตต์แม่แตงเชียงใหม่
40500004525573บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.96 เมกะวัตต์แม่แตงเชียงใหม่
20500001425607นางเยาวเรศ ใจดีขุดดินแม่แตงเชียงใหม่081-8824826
20500024525581นายเกษมสุข เกี๋ยงตาลขุดดินแม่แตงเชียงใหม่
20500000225370บริษัท บ้านสวยสวนงาม จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน ปาร์เก้ โมเสค ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้กั้นฝ้า ไม้กันเปื้อน ไม้ฉลุ ซี่ลูกกรง ราวบันได โดยใช้ไม้แปรรูปแม่แตงเชียงใหม่
20500010025521บริษัท เนเจอรอล อะกรีคัลเจอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์แม่แตงเชียงใหม่
20500009425492นายคัมภีร์ พงษ์พานิชย์ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรื่อนจากไม้แม่แตงเชียงใหม่
20500100625396ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียมทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อ คอนกรีตบล๊อกแม่แตงเชียงใหม่01-5100908
20500012625492นายบุญเรือง จารุสุวรรณกุลผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์จากไม้แม่แตงเชียงใหม่081-6029336
40500015925564วิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 0.037 เมกะวัตต์แม่แตงเชียงใหม่
20500000125604บริษัท อรักษ เชียงใหม่ จำกัดผลิตชาแห้งและสมุนไพรแห้งแม่แตงเชียงใหม่084-8948344
20500000225560บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีนโปรดักส์ จำกัดถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีอบแห้งแม่แตงเชียงใหม่
20500000525506บริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัดคัด บรรจุกล่อง ผักผลไม้ และแซ่แข็งแม่แตงเชียงใหม่
20500145125634บริษัท ลิ้มศักดากุล พืชพันธุ์ไทย จำกัดสี ฝัด หรือขัดเมล็ดพืช เช่น ลูกเดือย ข้าวโพด ถั่ว งา ข้าวแม่แตงเชียงใหม่
60500123825644บริษัท ชาสยาม จำกัดผลิตใบชาแห้ง และใบชาผงไม่สำเร็จรูปแม่แตงเชียงใหม่
20500100225593บริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตใบชาแห้ง และใบชาผงแม่แตงเชียงใหม่091-6318945
20500000725593บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา จำกัดคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง ,ผลิตใบชาแห้ง และใบชาผงแม่แตงเชียงใหม่097-9790410
20500003125544ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีสุนทรโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่แตงเชียงใหม่
20500004425604บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแม่แตงเชียงใหม่02-3134848
10500000125275บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัดทำซอสมะเขือเทศ ผลไม้กระป๋องแม่ริมเชียงใหม่298018-9
20500201125478ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์คลีนลอนดรี้ แอนด์ เซอร์วิสซัก,อบ,รีดผ้าแม่ริมเชียงใหม่
20500200125453นายนคร ฉนมฉ่ำทำลูกชิ้นเนื้อ และหมูแม่ริมเชียงใหม่
20500101225550นางสาววัญนา ฉนมฉ่ำผลิตลูกชิ้นเนื้อ หมู และไก่แม่ริมเชียงใหม่
20500100125553ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเสรี เอส ไอ ซี ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กแม่ริมเชียงใหม่053-298203
20500263525649ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อาร์.ซี.แม่ริมคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่ริมเชียงใหม่053465339
20500100325450นายอำนาจ แก้วต้วนห้องเย็นแม่ริมเชียงใหม่
20500023325579บริษัท เรืองชัยช็อพ จำกัดศูนย์บริการ ซ่อมบำรุง และเคาะพ่นสีรถยนต์แม่ริมเชียงใหม่
10500000225596บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัดอบแห้งแบบแอร์ดราย พืช ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์แม่ริมเชียงใหม่053-372991-2
20500000825534นายกรกช ใจวังร่อน คัดแยก กรวด ทราย หินแม่ริมเชียงใหม่
20500002425580นายวัชร์ชัยนันท์ ปาละวงศ์การร่อน หรือ คัดกรวดหรือทรายแม่ริมเชียงใหม่093-3181339
20500001625552บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัดพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ อบแห้งแม่ริมเชียงใหม่
20500700125466บริษัท ชีน เรย์ เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัดผลิตแถบตราจากผ้าแม่ริมเชียงใหม่053-372947-8
20500000125570บริษัท ชีน เรย์ เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัดผลิตแถบตราแม่ริมเชียงใหม่
20500000725494ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.วี.สำรวจและรังวัดผลิตแอสฟิลท์ติกคอนกรีตแม่ริมเชียงใหม่
20500101425523Yong Shein Plastic Recycle Ordinary Partnershipล้าง,บด,ย่อย,พลาสติกแม่ริมเชียงใหม่
60500133825642ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.วี คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตแม่ริมเชียงใหม่
20500070325621ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาสถามดี การช่างการตัด พับ ม้วน กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส โลหะและทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะแม่ริมเชียงใหม่081-9511689
10500000125432บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัดผลิตผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ แช่แข็ง และห้องเย็นแม่ริมเชียงใหม่053-372902-5
20500000725601บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรแม่ริมเชียงใหม่053-372991-2
20500201125528บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัดห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรแม่ริมเชียงใหม่
20500001325526บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัดห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรแม่ริมเชียงใหม่
20500139825645บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัดผลิตผลทางการเกษตร อบแห้ง แบ่งบรรจุ เช่น ผัก ผลไม้อบแห้ง ชาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร และการแบ่งบรรจุกาแฟสำเร็จรูปแม่ริมเชียงใหม่084-5324659
20500126925648สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัดการร่อน,คัด,แยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมแม่ริมเชียงใหม่081-8856462
20500005225615นายธีรวัจน์ มีสุขเจ้าสำราญโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอดแม่ริมเชียงใหม่
20500002325475ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโนทัยพลาสติกทำพลาสติกเป็นเม็ด และเป็นชิ้นแม่ริมเชียงใหม่
00500000125376บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)ผลิตน้ำแร่ น้ำดื่ม และขวดพลาสติกแม่ริมเชียงใหม่053-879131-4
10500000125291บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัดอบไม้ ผลิตไม้พื้นปาเกต์ โมเสก ของเด็กเล่น วงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือนจากไม้แม่ริมเชียงใหม่297436
10500009925485บริษัท ทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้แม่ริมเชียงใหม่053-297-436
20500200325491ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ทำเครื่องปั้นดินเผาแม่ริมเชียงใหม่053-122279
10500000125184นายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัยผลิตกระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องปูพื้นและเกล็ดนาคแม่ริมเชียงใหม่297409
20500900125423นางอนุรัตน์ พิรกุลวานิช, นายภูมิ พิรกุลวานิชทำเครื่องประดับจากทองคำ เงินแม่ริมเชียงใหม่
20500100325435นางณภาดา เชิดสถิรกุลห้องเย็นแม่ริมเชียงใหม่053-200121
20500010025513นายบุญรัตน์ ตรีวัฒนาวงศ์ศูนย์บริการ เคาะพ่นสีรถยนต์แม่ริมเชียงใหม่
20500010625601บริษัท แสงตะวันมอเตอร์ จำกัดซ่อมตัวถังและสีรถยนต์แม่ริมเชียงใหม่
60500138125642นางสาวรัตนาภรณ์ อาวิพันธ์กรอด้าย เข้าเกลียวด้ายแม่ริมเชียงใหม่
20500011425555บริษัท เอ็มเคแอล 99 จำกัดผลิตเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แม่ริมเชียงใหม่
60500143825657บริษัท พี-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จแม่ริมเชียงใหม่
20500002225550บริษัท มั่นคง เมทอล จำกัดผลิตแผ่นเหล็กรีดรอนแม่ริมเชียงใหม่
20500000225479ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งหลวงบ่มใบยาสูบแม่วางเชียงใหม่
20500003025488นางอำไพพรรณ กันทาแก้วอบพืชผลทางการเกษตร อาธิ ลำไยแม่วางเชียงใหม่053-363675
20500001525554ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่งผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตแม่วางเชียงใหม่
20500100225544นางอำไพพรรณ กันทาแก้วห้องเย็นแม่วางเชียงใหม่053363625
20500000125448บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัดผลิตอาหารเสริมสุขภาพสำหรับคนและสัตว์แม่วางเชียงใหม่
20500000125471บริษัท เกษตรวิวัฒน์ จำกัดคัดและกะเทาะเมล็ดพืชและเก็บพืชผลทางการเกตรแม่วางเชียงใหม่
20500010525587นายสุจินต์ เกษสุวรรณ์ขุดดินแม่วางเชียงใหม่
20500031325587นางศรัญญา แดงคำขุดดินแม่วางเชียงใหม่
20500000125505นายเจตพงค์ วิภาวีราษฏร์ผลิตเต้าหู้หลอดแม่วางเชียงใหม่
20500000825575บริษัท คอนติเนนตัล แพลทฟอร์ม (ไทยแลนด์)บดย่อยยางรถยนต์แม่วางเชียงใหม่
20500003025579นายอิทธิเดช โปธิตาบดย่อยพลาสติกแม่วางเชียงใหม่
20500177325631บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตรแม่วางเชียงใหม่
20500154925635บริษัท โค-ลาโบ วูด สตูดิโอ จำกัดทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว และทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้แม่ออนเชียงใหม่081-7837346
20500006925502บริษัท โค-ลาโบ วูด สตูดิโอ จำกัดทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคาร จากไม้แม่ออนเชียงใหม่
20500009325619บริษัท ทีแอนด์ซี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่ออนเชียงใหม่094-9150922
20500204725621นายเสกสรร อำพันธ์ศรีอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500158325642นายจรัญ แสงหล้าอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่0895538700
20500000625611นางสุดสวาด วงศ์ปัญญาอบข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500000725619นายวิเชียร แก้วคำมูลอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่0946058585
20500036625635นางนันทายา ปัญญาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่089-9538100
20500001025589นางนันทายา ปัญญาอบข้าวเปลือกแม่อายเชียงใหม่
20500121225622นายภัทรดร ดวงทิพย์อบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500275425622นางอุษา รูปดีอบพืชผลทางการเกษตรและสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500002625577นายนิตย์พันธ์ แก้วคำมูลอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500202325630นายนิตย์พันธ์ แก้วคำมูลอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่0820303503
20500002725575บริษัท ดวงดีไรซ์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500003325524นางบานเย็น พรมมาอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่053-894400
20500140825642นายสมชาย สุวรรณ์การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500143625643นางนันทายา ปัญญาคัดแยกคุณภาพเมล็ดข้าวแม่อายเชียงใหม่089-9538100
20500000425491นางสาวพรจรินทร์ พึ่งโพธ์,นายพงศ์พชร พึ่งโพธิ์คัดขนาด,เลือบผิวส้ม,ห้องเย็นแม่อายเชียงใหม่053899336/0819520003
20500100225460นางยวงคำ ปุกแก้วสีข้าวแม่อายเชียงใหม่053-453191
20500300325466นางเตือนใจ ปัญญาเพิ่มสีข้าวแม่อายเชียงใหม่053-453191
20500200525553นางสาวรัตติกาล นันตาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500130225647นายสุวิน มูลคำสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500001125405นางจันทรา วิชัยประดิษฐ์สีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500101225402นางธิดา พรมมาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500201325409นายสอาด แสนหลวงสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500002125552นางสาววาสนา ไชยแว่นตาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500000325428นายสนิท ปัญญาสีข้าว กำลังสีข้าวสูงสุด 20 รัน/วันแม่อายเชียงใหม่
20500000325451สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จำกัดสีข้าวเปลือกขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน และเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ขนาด 250 ตัน จำนวน 2 ถังแม่อายเชียงใหม่053-899310
20500000425459บริษัท วัชระ อินเตอร์เทรด แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 ตัน/ชมแม่อายเชียงใหม่053-899400
20500085425622นายชัย วงค์หลวงสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500121325620นางสุดสวาด วงศ์ปัญญาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500001125520นายกฤษณะ ดวงคำสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500001225528นายนิตย์พันธ์ แก้วคำมูลสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500413525648นางสาวเสาวรัตน์ กุมภิโรสีข้าว อบข้าวเปลือกแม่อายเชียงใหม่0658673826
20500001425615นายสมชาย ใจคำสีข้าวแม่อายเชียงใหม่089-8557641
20500133925631นางจันทนา วิภาตะศิลปินสีข้าว และคัดคุณภาพข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500134125637นางสาวบัวจันทร์ เตปินสีข้าว และอบพืชผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500002325582นายวิเชียร แก้วคำมูลสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500002325616นายสมชาย เกดุร่อนข้าว และคัดข้าวขาวแม่อายเชียงใหม่
20500274825624นายกฤษฎา ยาวิลาศร่อนข้าวและคัดข้าวขาวแม่อายเชียงใหม่081-0265661
20500275025620นางสาวปัณณิกา ปัญญาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500102625618บริษัท ดวงดีไรซ์ จำกัดสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500102925513นายจรัญ แสงหล้าสีข้าวเปลือกแบบแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 150 ตันแม่อายเชียงใหม่053-899199
20500202925637นางสาวสิริเนตร เรือนรักเราสีข้าวแม่อายเชียงใหม่0873081147
20500207625638บริษัท ดวงดีไรซ์ จำกัดสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500007525558นางสาววาสนา ไชยแว่นตาสีข้าวแม่อายเชียงใหม่
20500008325529นายอมร อุดมธัญญบูรณ์สีข้าวแม่อายเชียงใหม่081-8828388
20500008525524นายวัฒนา สุวรรณ์สีข้าวแม่อายเชียงใหม่053-899299
20500128525644นายอนงค์ ทอนสว่างผลิตอิฐดินเผาแม่อายเชียงใหม่
20500145025644นางสุภาพร เลิศบัวบานผลิตและจำหน่ายอิฐมอญแม่อายเชียงใหม่
20500157525630นายธนาโชติ ทาเปงผลิตและจำหน่ายอิฐมอญแม่อายเชียงใหม่081-7654428
20500001225403นางบษบง วงค์วิชัยอิฐดินเผาแม่อายเชียงใหม่
20500101325400นางบัวลอย สมบูรณ์ทำอิฐดินเผาแม่อายเชียงใหม่
20500001525406นางบษบง วงค์วิชัยทำอิฐดินเผาแม่อายเชียงใหม่453031
20500103225475นางบัวคำ บุญเรืองผลิตอิฐจากดินเหนียวแม่อายเชียงใหม่053-899043
20500003425472นายจันทร์ทิพย์ โกช่วยผลิตและจำหน่วยอิฐมอญแม่อายเชียงใหม่
20500003725475นายวิรัตน์ ศักดิ์ใหญ่ผลิตและจำหน่ายอิฐมอญแม่อายเชียงใหม่053-899166
20500006325554นายจรัญ แสงหล้าอบผลิตผลทางการเกษตรแม่อายเชียงใหม่
20500004925587นายสมบูรณ์ ถากาศขุดดินแม่อายเชียงใหม่
20500013625616ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแม่อายเชียงใหม่093-2594349
20500000125356บริษัท เพชรเกียรติอุดม จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 34 50 00658แม่อายเชียงใหม่
20500000225420นายประดับ จิตรวัฒนแพทย์ดูดร่อนและคัดกรวดทราย (เรือสินพัฒนา ทะเบียนเรือเลขที่ 3773 00212)แม่อายเชียงใหม่
20500004225608บริษัท ทรายสืบเจริญ จำกัดดูดทรายแม่อายเชียงใหม่
20500004325606ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมพูนุช 2014ดูดทรายแม่อายเชียงใหม่
20500007525541บริษัท เอส เอ็น คอนกรีต จำกัดดูดทรายแม่อายเชียงใหม่081-6034527
20500200225592บริษัท วารีเทพ แม่อาย จำกัดผลิตน้ำแข็งแม่อายเชียงใหม่
20500257325642นางกาญจนา คำวงศ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรงแม่อายเชียงใหม่
20501000125370ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาลกลึงโลหะ ซ่อมเครื่องจักรกลแม่อายเชียงใหม่
60500470725645นางพรศรี โกฎฉกรรจ์ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสะเมิงเชียงใหม่
20500400125469บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัดฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์สันกำแพงเชียงใหม่
20500100525471นายมังกร จันทร์มหเสถียรทำขนมปัง,ขนมเค้ก,ขนมเปี๊ยะสันกำแพงเชียงใหม่
20500103825589ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ เชียงใหม่ผลิตน้ำแข็งหลอดสันกำแพงเชียงใหม่
20500003925554นางมนัสนันท์ มีสุขเจ้าสำราญผลิตน้ำแข็งหลอดสันกำแพงเชียงใหม่
20500006725597นายอัครพล นิมมลรัตน์ผลิตน้ำแข็งหลอดสันกำแพงเชียงใหม่
20500200825615บริษัท เดอะวันดริ้งค์ จำกัดโรงงานผลิตน้ำดื่ม และผลิตขวดสำหรับบรรจุน้ำดื่มสันกำแพงเชียงใหม่0812727949
20500000125612บริษัท ซูมิโนเอะ โคอิเดะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตพรม ตัดเย็บตกแต่งพรมสำหรับใช้รองพื้นภายในรถยนต์ และพรมอื่นๆสันกำแพงเชียงใหม่
20500001525562ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ อินดัสทรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันกำแพงเชียงใหม่
20500003525552บริษัท ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันกำแพงเชียงใหม่
20500000525399บริษัท วาสนาคอลเลคชั่น จำกัดผลิตตลับไม้ กรอบรูปไม้ และเชิงเทียนจากโลหะสันกำแพงเชียงใหม่392161
20500003325532บริษัท วาสนาคอลเล็คชั่น จำกัดผลิตและส่งออกตลับไม้ กรอบรูป และเชิงเทียนสันกำแพงเชียงใหม่
10500200125364บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัดทำกระดาษสา กำลังการผลิต 25 ตันต่อปีสันกำแพงเชียงใหม่
20500000225495ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดคทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาสันกำแพงเชียงใหม่
20500002225477นายทรงพันธ์ มูลอ้ายผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาประเภทสุขภัณฑ์ในห้องน้ำสันกำแพงเชียงใหม่01-9804580
20500160225632ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดับบลิวเอส คอนกรีตผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตสันกำแพงเชียงใหม่081-4800441
10500700125369บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัดซักฟอกรีดเสื้อผ้า 150 ตัน/ปีสันกำแพงเชียงใหม่331768
20501300125468ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฬญาการตกแต่งผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เช่น การทาสี ทาน้ำมันเคลือบเงา การขัดสันกำแพงเชียงใหม่053-332837
20500139125640บริษัท ยงสง่า จำกัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันกำแพงเชียงใหม่
10500000425345บริษัท บ้านไทย การ์เมนท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 90 เครื่อง)สันกำแพงเชียงใหม่331152
20500003125502บริษัท ยงสง่า จำกัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันกำแพงเชียงใหม่
20500100825541บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เจมส์ ไทย จำกัดผลิตลูกปัดแก้วสันกำแพงเชียงใหม่
60500000125530นายไวย์ แจ้งศุภนิมิตผลิตลูกปัดแก้วสันกำแพงเชียงใหม่053214350
20500000625553บริษัท ยูเซ ฟูดส์ จำกัดการถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีการกวน ตากแห้ง ดอง หรือ ทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้งสันกำแพงเชียงใหม่
20500000625496บริษัท ณัฐวุฒิ เทรดดิ้ง จำกัดพิมพ์ผ้าสันกำแพงเชียงใหม่
20500002525488ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โรงงานแดงตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสันกำแพงเชียงใหม่
20500005425603นายอำนาจ เตชะติลานนท์แปรรูปไม้สันกำแพงเชียงใหม่083-8726954
20500007025609นายอำนาจ เตชะติลานนท์ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้สันกำแพงเชียงใหม่
20500900125373บริษัท มหาลาภการเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีสันกำแพงเชียงใหม่092-9515156
20500002625601บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสันกำแพงเชียงใหม่
20500800125408บริษัท ไทยวู้ดเด้นเกมส์ จำกัดผลิตของเล่นเด็กจากไม้ฉ่ำฉา ไม้ยางพารา และไม้ไผ่สันกำแพงเชียงใหม่
10500000125531นางสาวชริญา สุวรรณฟอกย้อมผ้า และพิมพ์ผ้าสันกำแพงเชียงใหม่053-446752
20500005125542นางสินีนาฎ ชุมภูคำผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้สันกำแพงเชียงใหม่
20500002125503ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่นโรงงานยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมเสร็จสันกำแพงเชียงใหม่
20500001025605นายสุรพงษ์ พงค์สิมภากรณ์การล้าง บด หรือย่อยพลาสติกสันกำแพงเชียงใหม่0816715553
20500102725509บริษัท ล้านนา เอ็น-โพลีเมอร์ จำกัดล้าง บด หรือย่อยพลาสติกสันกำแพงเชียงใหม่
20500101025497บริษัท พี.คอนกรีตโปรดักส์ จำกัดผลิตและจำหน่ายท่อคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัฒฑ์จากคอนกรีตสันกำแพงเชียงใหม่
20500145325630ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีอาร์.บัสบอดี้ต่อตัวถัง,ทำสี และซ่อมแซมรถโดยสารสันกำแพงเชียงใหม่053446033
10500000825486บริษัท แอสเสท เวิรค์ เวกซ์ จำกัดซัก อบ รีดผ้าสันกำแพงเชียงใหม่
10500104225625บริษัท เค.พี.อุตสาหกรรมการผลิต จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรสันกำแพงเชียงใหม่053-111526
20500006525484นางเกศรา กันทาปันอบพืชผลทางการเกษตรสันกำแพงเชียงใหม่
20500001025613นายวุฒิชัย เจนวธัญญูกิจทำผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์สันกำแพงเชียงใหม่081-6506974
20500006225549บริษัท เชียงใหม่ทิพย์วารี จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดสันกำแพงเชียงใหม่081-5669676
20500009425583ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอยรินทร์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กสันกำแพงเชียงใหม่
20500100325518บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัดตัดเย็บผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง กระเป๋า รองเท้า เสื้อคลุมอาบน้ำสันกำแพงเชียงใหม่
20500025925475ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ทีค วีเนียร์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้,เครื่องเรือนจากไม้,ไม้พื้นปาร์เก้,โมเสคสันกำแพงเชียงใหม่
20500600125392บริษัท เชียงใหม่ฮิวโมสท์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) และปุ๋ยอินทรีย์เคมีสันกำแพงเชียงใหม่332021
20500103525536บริษัท เจริญมิตรเชียงใหม่ จำกัดผลิตถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียสันกำแพงเชียงใหม่063-2079316
20500102325482บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันกำแพงเชียงใหม่
20500096725622บริษัท พีมิกซ์ โปรดักส์ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จสันกำแพงเชียงใหม่053-489409
10500100125407บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัดผลิตตู้โลหะสำหรับใช้ในงาน อิเล็คโทรนิคและโทรคมนาคมสันกำแพงเชียงใหม่
20500101325541บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัดผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สันกำแพงเชียงใหม่
20500000225610บริษัท เอ็มโอดี เอเชีย จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีสันกำแพงเชียงใหม่
20500002325608บริษัท เค.พี.ห้องเย็น จำกัดให้บริการรับฝากสินค้าในห้องเย็นสันกำแพงเชียงใหม่053-141102-3
20500100125488บริษัท เค.พี.เอ็กซ์เพอท เอนจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและประกอบหม้อต้มน้ำร้อนสันกำแพงเชียงใหม่
20500016325636บริษัท โกลบอลฟูดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช (ผลิตข้าวอบแห้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)สันกำแพงเชียงใหม่053001477,0823840321
10500002025473บริษัท อีจิซเทค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ เช่น ตุ้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และคมนาคม และส่วนประกอบของตู้สันกำแพงเชียงใหม่
20500500225474บริษัท ไบโอเซฟโปรดักส์ จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้แพทย์สันกำแพงเชียงใหม่
20500000625603บริษัท อีจิซเทค จำกัดชุบเคลือบผิวสันกำแพงเชียงใหม่053921111
20500100925580ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ กุลวัฒนาหล่อพระพุทธรูปสันกำแพงเชียงใหม่
20500000225602บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ และคัดบรรจุไข่สันกำแพงเชียงใหม่026258000
20500100425524บริษัท เมาท์ แมงโก้ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ และเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น ไม้มะม่วง ไม้ฉำฉาสันกำแพงเชียงใหม่
20500092225635นายเอื้อน ทองหนักแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์สันกำแพงเชียงใหม่
20500001425482นายเอื้อน ทองหนักทำลูกชิ้นและหมูยอสันกำแพงเชียงใหม่
20500000825518นายจิรวัฒน์ โชติธนาภิรักษ์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวสันกำแพงเชียงใหม่
20500100125389นางสาวหฤษฎารัตน์ เรืองยุทธิการณ์ผลิตน้ำแข็งสันกำแพงเชียงใหม่053-332576
20500200125438บริษัท นอธเธอน ทัสโก้ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าคลุมรถ ผ้าคลุมเบาะ ผ้าหุ้มเบาะ หมวก กระเป๋าสันกำแพงเชียงใหม่960556
20500002325509บริษัท ลอฟบาซ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป,ทอผ้าสันกำแพงเชียงใหม่
60500139425645บริษัท เมซอง ทาคุยะ 21 (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้เครื่องแต่งกาย จากหนังสัตว์ ขนสัตว์สันกำแพงเชียงใหม่
20500400125428บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัดแปรรูปไม้เพื่อผลิตไม้แปรรูปสันกำแพงเชียงใหม่
10500000225281บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัดทำวงกบประตูหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้สันกำแพงเชียงใหม่331489
20500000325378นางศริญ จินะมอยทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน ปาร์เก้ โมเสค ของที่ระลึกโดยใช้ไม้แปรรูปสันกำแพงเชียงใหม่338587
20500002025521สหกรณ์หัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ จำกัดทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้สันกำแพงเชียงใหม่
20500027125546บริษัท 09 ดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และออกแบบตกแต่งจากไม้สันกำแพงเชียงใหม่
20500030225473นางสาวมัลลิกา จินะมอยทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้สันกำแพงเชียงใหม่053-338961,3391
60500127525646บริษัท ไทยแฮนดิคราฟท์ เอ็กซ์ปอร์ท เซ็นเตอร์ จำกัดทำภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาสันกำแพงเชียงใหม่
10500300125314บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัดทำเครื่องปั้นดินเผาสันกำแพงเชียงใหม่331540
20501000125461บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัดทำเครื่องเคลือบดินเผาสันกำแพงเชียงใหม่
20500100825475ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งรายผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลสันกำแพงเชียงใหม่053-338780
20500134725626ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อสร้างโลหะกิจอัดเศษโลหะสันกำแพงเชียงใหม่
20500900125431บริษัท ฟิวทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมแสงสว่างสันกำแพงเชียงใหม่338222
20500500125567บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัดผลิตเครื่องประดับด้วยทอง นาค เงินและอัญมญีอื่นสันกำแพงเชียงใหม่
20500200825474บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัดทำเครื่องประดับ ทองคำ เครื่องใช้จากเงิน ทองคำขาวสันกำแพงเชียงใหม่053-960214-5
20500000125513บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัดสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยไม้ไผ่,ผ้าและของที่ระลึกต่างๆสันกำแพงเชียงใหม่
20500000925383นายหมื่น บุญเป็งซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 60 คัน/ปีสันกำแพงเชียงใหม่338707
20500100525612บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชำแหละ ตัดแต่ง ชิ้นส่วนสุกรและแปรรูปเนื้อสัตว์สันกำแพงเชียงใหม่085-5152477
20500300125395บริษัท เอส.พี.ฟาสฟู้ดส์ จำกัดผลิตขนมปังสันกำแพงเชียงใหม่053-384-498
20500000525373นายสมบัติ มะธุทำเครื่องใช้จากไม้ฉำฉา เช่น เครื่องเล่นสันกำแพงเชียงใหม่
20500027725519บริษัท บี.ซี. อาร์ท จำกัดทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้สันกำแพงเชียงใหม่
20500002625478บริษัท อัฐญา จิวเวลรี่ จำกัดผลิตเครื่องประดับอัญมณีสันกำแพงเชียงใหม่0-533-84519
20500022325596ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ยิ่งเจริญศูนย์ซ่อมบริการและเคาะพ่นสีรถยนต์สันกำแพงเชียงใหม่
60500146125642บริษัท จอมธนา จำกัดห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม และอาหาร,เครื่องดื่ม ที่ต้องเก็บรักษาในห้องเย็นทุกชนิดสันทรายเชียงใหม่
20500001125546บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดศูนย์บริการซ่อม และพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500111025651ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานรุ่งเรือง เชียงใหม่เคาะพ่นสีรถยนต์,ซ่อมรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500003725558ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์โรงอบข้าวสันทรายเชียงใหม่
20500600125442บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากการผสมปูนปลาสเตอร์ เช่น ฟันปลอมสันทรายเชียงใหม่
20500005025478บริษัท พรีเมี่ยม เรดดี้มิกซ์คอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่
20500600125400บริษัท สตีล เกรด จำกัดทำโครงหลังคา วงกบประตูหน้าต่างเหล็กสันทรายเชียงใหม่492022
20500900125407นายวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูลห้องเย็นสันทรายเชียงใหม่053-491299
20500000625447บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัดซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่-
20500007125599บริษัท โตโยต้าริช จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ และบริการซ่อมสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500600125467บริษัท กิตติวัฒน์ ฟีด สเป- เซียลลิสต์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์และสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์สันทรายเชียงใหม่
20500000625579บริษัท กษมา พอทเทอรี่ จำกัดผลิตเครื่องปั้นดินเผา ,เครื่องเคลือบ ,เซรามิกสันทรายเชียงใหม่
20500000925342บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
60500140525649บริษัท สมาร์ทฟลอร์ ซีตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเบาะรถยนต์และชิ้นส่วนเบาะรถยนต์สันทรายเชียงใหม่0813815207
20500000625488นางมยุรา ตุ่นแก้วซัก อบ รีด เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่มสันทรายเชียงใหม่
20500000825500ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พุฒ ไก่สดฆ่าและชำแหละไก่สันทรายเชียงใหม่
10500002725601นายกงกฤษ พันธ์พงษ์แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสันทรายเชียงใหม่086-4219062
20500100325385บริษัท เจริญชาติ จำกัดทำวงกบ ประตู-หน้าต่างจากไม้สันทรายเชียงใหม่
00500000125335บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ขยายผลิตพืช ผัก ผลไม้แช่แข็ง และห้องเย็นสันทรายเชียงใหม่498195
20500400125410นายไพฑูรย์ วงศ์คันทองทำเต้าหู้แผ่น เต้าหู้แผ่น เต้าหู้ก้อน และน้ำเต้าหู้สันทรายเชียงใหม่232405
10500000225273บริษัท ตันติยานนท์ การ์เมนท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 156 เครื่อง)สันทรายเชียงใหม่245666
20500000525381บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่054-237500
20500101125479ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่053-022222
20500100125348บริษัท ลิขิตชีวัน จำกัดผลิตรถเข็นล้อเลื่อนทุกชนิดสันทรายเชียงใหม่213404
20500108325528บริษัท วิริยะมาสด้า (2004) จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500010425572บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัดศูนย์จำหน่าย บริการซ่อมบำรุง และเคาะพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500010925613บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์สันทรายเชียงใหม่053-333222
20500018525571บริษัท ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่ จำกัดศูนย์จำหน่าย บริการซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่
20500024825593ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์สันทรายเชียงใหม่053-249710-2
20500001325476มหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงฆ่าสุกรและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรสันทรายเชียงใหม่01-3850617
20500000225412ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งแม่โจ้ทำน้ำแข็งก้อนเล็กสันทรายเชียงใหม่498808
20500200425630บริษัท เอส.ที.ดี เมติกส์ จำกัดผลิต-จำหน่าย เครื่องสำอาง อาหารเสริม สารสกัดสันทรายเชียงใหม่0918532897
20500032625639ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอทผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสันทรายเชียงใหม่
20500002625536บริษัท อี.พี.เดคคอร์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์ผ้าม่านสันทรายเชียงใหม่053-845308
20500000525563บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่
20500042025655บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังการผลิต 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสันทรายเชียงใหม่
20500004825563บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่
60500255325645บริษัท เอ็ม.เจ.สตีล จำกัดประกอบเครื่องเรือนโลหะสันทรายเชียงใหม่
20500800125432ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานาลิติค วอเตอร์เวอร์คทำเครื่องกรองน้ำ ประกอบถังน้ำ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ร่อนและผสมทรายกรองน้ำสันทรายเชียงใหม่
20500900125399นายเกริก จิตตาลานประกอบเครื่องโม่ผสมคอนกรีตสันทรายเชียงใหม่
20500002125529นางสุ่มแก้ว กอนแสงอบพืชผลทางการเกษตรสันทรายเชียงใหม่053-849686
20500001525570บริษัท จตุรงค์ทราย จำกัดร่อน หรือคัดกรวดทรายสันทรายเชียงใหม่
60500137925646บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานสันทรายเชียงใหม่053-849761-2
10500000125564บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด_x000D_
ผลิตหรือถนอมอาหารจากพืช ผัก และสัตว์พร้อมรับประทาน หรือกึ่งพร้อมรับประทานสันทรายเชียงใหม่053-849761-2
10500000325487บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช (2003) จำกัดการถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้งสันทรายเชียงใหม่
20500000225396บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัดผลิตพืช ผัก ผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์ Spray Dry ปีละ 722 ตันสันทรายเชียงใหม่053-849761-2
20500197725638บริษัท บูโอนิซซิโม จำกัด โดยนางสาวรุ่งฤดี ศิลาโพธิ์ผลิตอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็งสันทรายเชียงใหม่
20500001325609นายทองคำ ทองเผือกผลิตอาหารสัตว์ เช่นอาหารไก่จากข้าวโพด อบพืชผลทางการเกษตร เช่นข้าวโพดอบ และลำเลียงเก็บรักษาในไซโลสันทรายเชียงใหม่0869244789
10500300125280บริษัท ธนภักดี จำกัดผลิตสุราขาวและสุราผสม ตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมสรรพสามิตสันทรายเชียงใหม่248402
20500100125496นายสุพจน์ กองเงินผลิตกระดาษสาสันทรายเชียงใหม่
20500003625568นายคุณวุฒิ เผื่อนเผ่างามผลิตกระสอบสานพลาสติกสันทรายเชียงใหม่
10500100225355บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัดผลิตพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำสันทรายเชียงใหม่053-248070
10500011925507บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัดผลิตอิฐมวลเบา อบไอน้ำสันทรายเชียงใหม่053-849434-8
10500142025623บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัดปรับปรุงคุณภาพกระจกให้เป็นกระจกนิรภัยสำหรับอาคารและอื่น ๆสันทรายเชียงใหม่
10500152125636บริษัท ส.รวมเศษ สันทราย จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสันทรายเชียงใหม่
20500002225592บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัดผลิตผลไม้อบกรอบสันทรายเชียงใหม่
20500002325483บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัดอบเมล็ดพืชทางการเกษตรกรรมสันทรายเชียงใหม่
20500002825607บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดอบและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสันทรายเชียงใหม่02-8317777
10500000125366บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัดผลิตก้อนเชื้อเห็ดเมืองหนาว ได้ปีละ 6,550 ตันสันทรายเชียงใหม่
10500000125515บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัดเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางรมหลวงสันทรายเชียงใหม่053-848263
20500001625578นายธนาโชติ จำนงค์ร่อนคัดขนาดกรวดทรายสันทรายเชียงใหม่
00500000125343บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัดผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องสำเร็จรูปสันทรายเชียงใหม่297984
00500100125383บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตพืช ผัก ผลไม้ แช่แข็ง แบ่งบรรจุอาหารและเครื่องปรุงอาหารโดยไม่มีการผลิตสันทรายเชียงใหม่
10500000125408บริษัท อุดมศักด์เชียงใหม่ จำกัดผลิตแอสฟัลด์ติกคอนกรีตสันทรายเชียงใหม่848446
20500274725626บริษัท ยู เอส พรีคาสท์ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันทรายเชียงใหม่053-141891
10500002925474บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นสันทรายเชียงใหม่053-848088-93
20501200125469นายวิบูลย์ ชิติรัตนทรีย์ห้องเย็นสันทรายเชียงใหม่
20500400225459บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ฟู้ดเชน จำกัด ห้องเย็น และล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์สันทรายเชียงใหม่
20500029325573บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัดเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาสันทรายเชียงใหม่
20500128925653นายเข็มชาติ กนกแสนไพศาลขุด ตัก ลอก ดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและจำหน่ายสันทรายเชียงใหม่
20500018525563นายเข็มชาติ กนกแสนไพศาลขุดดินสันทรายเชียงใหม่
20500019425581นายเอกวิทย์ เขมะวงค์ขุดดินสันทรายเชียงใหม่
10500100125464นายณัฐพล กำลังมากสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา, ทำผงธูปสันทรายเชียงใหม่
20500002425572บริษัท เทียน เซียง ซึผิง จำกัดผลิตอาหารเจจากแป้งและโปรตีน พร้อมแบ่งบรรจุสันทรายเชียงใหม่
20500103325564บริษัท โรงน้ำแข็งเวียงทิพย์วารี (เชียงใหม่) จำกัดทำน้ำแข็งสันทรายเชียงใหม่
20500400225368บริษัท เชียงใหม่ เมดเทค ซิสเต็มส์ จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์สันทรายเชียงใหม่
20500000825609บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัดผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้สันป่าตองเชียงใหม่053028194
20500300125429ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเสรี เอส ไอ ซีผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก (30 ตัน/วัน) และผลิตน้ำแข็งซอง (400 ซอง/วัน)สันป่าตองเชียงใหม่
20500200225394บริษัท คิดดี้ทอยส์ แอนด์เกมส์ จำกัดทำเครื่องใช้ เครื่องเล่นจากไม้สันป่าตองเชียงใหม่053-311134
20500100425433บริษัท มูเทียร่า จำกัดประดิษฐ์ ผลิต ซ่อมแซม เครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตกแต่างภายนอก ภายในอาคารทุกชนิดจากไม้สันป่าตองเชียงใหม่053-355633
20500000625363บริษัท คิดตี้ทอยส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคาร เครื่องเล่นจากไม้สันป่าตองเชียงใหม่
20500700125458บริษัท เคียงดอย โปรดักส์ จำกัดผลิตฟองน้ำ ตัดฟองน้ำ ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนสันป่าตองเชียงใหม่
20500011525511นายเผด็จ ตันวิระทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และทำอิฐดินเผาสันป่าตองเชียงใหม่
20500900125449นายสมบูรณ์ สุริยาตัด, ม้วน, เชื่อมโลหะสันป่าตองเชียงใหม่
60500126625645นายสุธรรม แก้วหน่อวรรณ์กลึง, เชื่อมโลหะสันป่าตองเชียงใหม่
20500100125397บริษัท เอ็ม แคท ไบโอ จำกัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พืช เช่น กล้วยไม้สันป่าตองเชียงใหม่01-487-3551
20500000325600บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดผลิตสินค้าทางการเกษตรแช่แข็งสันป่าตองเชียงใหม่
20500000425509นายสมพล ยศเดชบด ป่น และผสมอาหารสัตว์สันป่าตองเชียงใหม่
20500101225600บริษัท เชียงใหม่ ธนกร จำกัดตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มสันป่าตองเชียงใหม่053-355314-6
20500200125503ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามคาร์เพนเตอร์ทำวงกบประตู-หน้าต่าง,เครื่องเรือนจากไม้สันป่าตองเชียงใหม่
20500177125635บริษัท พลอยไพลิน กรีน เวิลด์ จำกัดผลิตเตาเผาขยะ เครื่องคัดขยะสันป่าตองเชียงใหม่
20500196425628นางสาวจันทร์จิราพร จันทิมาเก็บอาหารแช่แข็งสันป่าตองเชียงใหม่095-4494221
20500001325385ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ซ่อมรถยนต์สันป่าตองเชียงใหม่053-311827
10500000325560บริษัท เอส เอ็น พี อะโกร จำกัดอบผลิตผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่083-3187539
10500001325601บริษัท เอส เอ็น พี อะโกร จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่083-3187539
20500000525548นางยุพาพร ศรีสอนใจอบพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่081-6720178
20500006625540บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทุกชนิดสันป่าตองเชียงใหม่
20500025625596บริษัท คอนกรีต 881 จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จสันป่าตองเชียงใหม่081-8848195
20500001525539นายอุดม แสนอ้ายตัด พับ เชื่อมโลหะสันป่าตองเชียงใหม่
20500100325542นางยุพาพร ศรีสอนใจห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่081-6720178
20500001025480บริษัท ล้านนา ฟรุตส์ จำกัด ห้องเย็นรับฝากสินค้า และผลิตอาหารสำเร็จรูป ต้ม นึ่ง และอบพืชผักผลไม้ทุกชนิดสันป่าตองเชียงใหม่053-024661
20500000825617ว่าที่ ร.ต. จักรกฤษณ์ สิงห์ตุ้ยอบพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่081-7644088
20500001425508นางเครือวัลย์ คธาพันธ์อบผลิตผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่
20500200125461บริษัท เอส.อาร์.แอกโกรแพค จำกัดล้าง,คัดแยกขนาดหรือคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรมสันป่าตองเชียงใหม่053-824396
20500001225551ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม 9 ไก่สดฆ่าและชำแหละไก่สันป่าตองเชียงใหม่
20500001125439นายกิตติพงศ์ มณีชุติภาสซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์สันป่าตองเชียงใหม่
20500002525579นายชูศักดิ์ ญานะร่อนทรายสันป่าตองเชียงใหม่
20500100125587นายถนัด บุญศรีทำอิฐ ดินเผาสันป่าตองเชียงใหม่
20500100325427บริษัท ทิพย์เกษตร จำกัดห้องเย็นสันป่าตองเชียงใหม่053-836131
10500000125416บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัดอบ ป่น บด เมล็ดพืช หัวพืช เช่นกระเทียมผง กระเทียมเจียว พริกบด ข้าวสารอบแห้งสันป่าตองเชียงใหม่4811062
20500000225388บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัดอบ บด ป่น ย่อย พืชและเมล็ดพืชสันป่าตองเชียงใหม่-
20500002525520บริษัท อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัดอบลำไยสันป่าตองเชียงใหม่
20500002925480นายชาคริต เชาว์ดำรงค์ผลิตผลไม้และพืชผลทางการเกษตรอบแห้ง อาธิ ลำไยอบแห้ง,ลิ้นจี่อบแห้งสันป่าตองเชียงใหม่
00500000225374บริษัท อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากผัก ผลไม้ บรรจุกระป๋องสันป่าตองเชียงใหม่481133
10500000125440บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัดถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทอดและทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันสันป่าตองเชียงใหม่
20500101025612บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัดผลิตเครื่องปรุงรสอาหารสันป่าตองเชียงใหม่053-481484
20500001125611บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัดเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารสันป่าตองเชียงใหม่053-481062
20500200225428นายวสันต์ จรัสวุฒิเดชผลิตน้ำแข็งหลอดสันป่าตองเชียงใหม่
20500000225503บริษัท ดาเลี่ยน ทาเล้น โฮม เดคอร์(ไทย) จำกัดทำเทียนหอมและเทียนไขสันป่าตองเชียงใหม่
20500300125353บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป จำกัดห้องเย็นเก็บผักและผลไม้สันป่าตองเชียงใหม่481142
20501200125436บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัดห้องเย็น เก็บพืชผลทางการเกษตร และอื่น ๆสันป่าตองเชียงใหม่
20500001325567บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป จำกัดห้องเย็นสันป่าตองเชียงใหม่
20500102425530บริษัท นิ่มซี่เซ็งห้องเย็น จำกัดห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่
10500027525630บริษัท ชินโชติสุทธิธนาภูมิ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว โดยกระบวนการกรองซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการแปรสภาพ และดัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสันป่าตองเชียงใหม่
20500000225545บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่
20500001925564บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตรกรรมสันป่าตองเชียงใหม่053-830871
20500002725500สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัดอบแห้งสินค้าการเกษตรสันป่าตองเชียงใหม่
00500000225341บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)แปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง แช่แข็งทุกชนิดสันป่าตองเชียงใหม่053-830555
20500100225429สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัดสีข้าวสันป่าตองเชียงใหม่
10500005125544บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 1.063 เมกะวัตต์สันป่าตองเชียงใหม่
20500600125533บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)ผลิตก๊าซชีวภาพ จากบ่อบำบัดน้ำเสียสันป่าตองเชียงใหม่053-830555
10500000825239นายวีระพล สุริยะศักดิ์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 35 เกวียน/วัน)สันป่าตองเชียงใหม่211316
20500137525635นางสาวชนกนันท์ ใจดวงจันทร์สีข้าวสันป่าตองเชียงใหม่
10500001225579บริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัดผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สันป่าตองเชียงใหม่089-5553702
20500001325575นายณัฐวัฒน์ ชัยวงค์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้สันป่าตองเชียงใหม่
20500018725601นาง ณัฐวัลย์ ปัญญาศาลขุดดินสันป่าตองเชียงใหม่082-1906630
20500201225518ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่นผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสันป่าตองเชียงใหม่
20500434325648ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสันป่าตองเชียงใหม่052-010249,0818846249
10500001825154บริษัท ไซแอมโทแบคโคเอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัดบ่มและอบใบยาสูบ 7.5 ตันสารภีเชียงใหม่321020
20500000925607บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัดเบเกอรี่และอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคสารภีเชียงใหม่053-963546
00500400125349บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัดผลิตโซดา และน้ำดื่มสารภีเชียงใหม่
20500004025495บริษัท โปร อินดัสเทรียล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารภีเชียงใหม่
20500100225387บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำคอนกรีตแอสฟัลต์สารภีเชียงใหม่
20500200425382ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. นวอินเตอร์เนชั่นแนลทำเซรามิคสารภีเชียงใหม่
20500007925519ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่053-022222
20500300225567บริษัท สตรีม เวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเหยื่อตกปลาเทียมสารภีเชียงใหม่
20500008525581บริษัท ทีซี ซีโร่ โรจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ รถบรรทุกสารภีเชียงใหม่053-850825-6
20500036525488ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเวียงพิงค์แอทแวนเทจตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนยาง ปะยาง ซ่อมช่วงล่างรถบรรทุกและรถยนต์นั่งสว่นบุคคลสารภีเชียงใหม่
00500000125368บริษัท เชียงใหม่ เฮลดี้ โปรดักส์ จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง และไขผึ้ง สารภีเชียงใหม่053-420568-9
20500600125384บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดอัดเศษกระดาษเก่าสารภีเชียงใหม่421058
20500200225386บริษัท รวมเเพคส์ พลาสติก จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสารภีเชียงใหม่
10500100225223นางสาวจรัสศรี ธรรมแสนทำเครื่องปั้นดินเผาสารภีเชียงใหม่
20500300225401บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่
10500000325479บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตลวดตาข่ายเหล็กไร้สนิมผสมโครเมี่ยม และบานประตู-หน้าต่าง ลวดตาข่ายเหล็กไร้สนิมชุบโครเมี่ยมสารภีเชียงใหม่053-963284
20500700125433บริษัท เชียงใหม่ประตูม้วน จำกัดผลิตชิ้นส่วน ประตู-หน้าต่างโลหะสำหรับอาคารสารภีเชียงใหม่421302-3
20500201225526ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (เชียงใหม่)ทำหลังคาเหล็ก, ประตูสารภีเชียงใหม่
20500700125409บริษัท พี.ดี.เอส.เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัดการตัด,พับ,ม้วน หรือเชื่อมโลหะสารภีเชียงใหม่
20501000125396บริษัท พิสิทธิชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดห้องเย็นสารภีเชียงใหม่053-420888
20500100425425บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดห้องเย็นและตัดแต่ง, แช่แข็ง พืช ผัก ผลไม้สารภีเชียงใหม่053-421390-94
20500224925623บริษัท ธารา จำกัดจำหน่ายและซ่อมรถยนต์สารภีเชียงใหม่053-244671-7
00500000125350บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัดฆ่าและชำแหละสุกรสารภีเชียงใหม่053-422610
20500101025554บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และน้ำผึ้ง เช่น เครื่องดื่ม น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้ง สบู่น้ำผึ้ง สบู่นมน้ำผึ้ง สบู่พรอพอลิส และอื่นๆ และสบู่ แชมพู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชะล้างหรือขัดถู เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย สารภีเชียงใหม่053-963533
20500000125489บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัดผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ และ ยู.เอช.ทีสารภีเชียงใหม่053-423344
10500390725643นางสาวธนพร ศรีสมุดคำผลิตน้ำแข็งหลอดสารภีเชียงใหม่086-4857961
20500100125504บริษัท เชียงใหม่ แฮทส์ จำกัดทำหมวกสารภีเชียงใหม่
20500500125369บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่
20500100225494บริษัท ไทย ทาคาโนมิชิ จำกัดผลิตสายไฟฟ้าเชื่อมต่อวงจร,ผลิตส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ,กลึง เจาะคว้าน ตัด ไส เจรียร หรือเชื่อมโลหะสารภีเชียงใหม่
10500002525563บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัดห้องเย็น สารภีเชียงใหม่
20500103225608บริษัท พี.เจ.ออโตเซอร์วิส จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์สารภีเชียงใหม่0616639409
00500100125367สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัดผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยวพร้อมดื่มสารภีเชียงใหม่321040
20500100825533บริษัท เพียว เมาน์เทน จำกัดผลิตน้ำดื่มสารภีเชียงใหม่
10500003025522บริษัท เมก้า พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกสารภีเชียงใหม่053-128520-28
20500009725552บริษัท เรืองชัยช็อพ จำกัดศูนย์บริการซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์สารภีเชียงใหม่
20500025125589บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ และ ซ่อมสีตัวถังรถยนต์สารภีเชียงใหม่
20500004325499นางแสงหล้า ต้นวรรณาอบพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่
20500300125411นางสาวแสงเดือน เหลืองทาอบพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่
20500003025512นางวิลัยวรรณ์ เฉินอบผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ลำไย และห้องเย็นเก็บลำไยสารภีเชียงใหม่
20500003125486นายเกียรติชัย แสงปัญญาอบแห้งพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่
10500300125462บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษสารภีเชียงใหม่053-325155
10500001125589บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกสารภีเชียงใหม่
20500000125307บริษัท พันเจ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัดผลิตไม้กวาดจากก้านหญ้าเพื่อจำหน่ายสารภีเชียงใหม่
20500000525555ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งสารภีเชียงใหม่
10500000125283บริษัท ชัยเสรี จำกัดสกัดน้ำมันพืชสารภีเชียงใหม่
10500000225414นายศักดิ์ชัย แซ่โง้วทำน้ำแข็งซองสารภีเชียงใหม่
20500013725598บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ หรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้สารภีเชียงใหม่02-1573739
10500000125333บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่321008
10500400125362บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่
10500600125360บริษัท ไทย เอ ฟลาย จำกัดผลิตเหยื่อตกปลาประดิษฐ์สารภีเชียงใหม่321948
20500200625395บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์สารภีเชียงใหม่
20500001025472บริษัท อู่ตู่ อะไหล่ยนต์ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์สารภีเชียงใหม่053-321702
20500005425579บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัดศูนย์บริการเคาะพ่นสี รถยนต์สารภีเชียงใหม่
20500299925631ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐศักดิ์ บริการซ่อมแซมรถยนต์ และเคาะพ่นสีตัวถังสารภีเชียงใหม่0942569191
20500021725598บริษัท มาสด้าเชียงใหม่ จำกัดซ่อมรถยนต์สารภีเชียงใหม่053-142522
20500027025571ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ชุนศิลป์เกี่ยวกับรถยนต์ การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพ การทำหลังคารถต่างๆ เช่น รถพยาบาล รถโดยสาร ฯลฯ และการซ่อมบำรุงรถยนต์สารภีเชียงใหม่
10500200125356บริษัท แม่ปิงลอนดริ จำกัดซัก ฟอก เสื้อผ้าสำเร็จรูปสารภีเชียงใหม่053-424451
10500004425614นางสาววรางคณา ต้นวรรณา อบผลิตผลทางการเกษตร สารภีเชียงใหม่
60500143425649นายสรายุทธ ต้นวรรณาห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่
20500000325485นายพิทยะพัฒน์ ตั้งตระกูลกันธาอบผลิตผลการเกษตรสารภีเชียงใหม่053-429637
20500001125470ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญตาอุตสาหกรรมพลาสติกผลิตถุงพลาสติกสารภีเชียงใหม่053-429589-90
20500203725630บริษัท อ.การาจเจริญยนต์ จำกัดเคาะ-พ่นสีรถยนต์สารภีเชียงใหม่0877865122,053350367
20500100225452บริษัท จิง จิง เฮียงเชียงใหม่ จำกัดทำกุนเชียง หมูหยองสารภีเชียงใหม่
20500100125355บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์นมสารภีเชียงใหม่0053-282471-2
20500006625599ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็งธารทองผลิตน้ำแข็งหลอดสารภีเชียงใหม่089-5599884
20500500125450บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัดตัดเย็บชุดดำน้ำส่งออกสารภีเชียงใหม่
20500300225591บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัดตัดเย็บชุดว่ายน้ำส่งออกสารภีเชียงใหม่053-325-000-06
20500002825532นายวิรุฬห์ สุวรรณลีลาผลิตของเล่นเด็ก เกมส์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้สารภีเชียงใหม่
20500003625477บริษัท มู่ พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตและจำหน่วยถุงพลาสติกสารภีเชียงใหม่
20500001025506บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่
20500002925555บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทุกชนิดสารภีเชียงใหม่053-322854-5
20500008425477บริษัท เอส ซี พี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสารภีเชียงใหม่053-322854-5
20500044925621บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตลวดตาข่ายดัก เกเบียน และ แมทเทรสสารภีเชียงใหม่089-8834715
20500000325543ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานาม 38 วิศวกรรมทำถัง เชื่อม ม้วน และตัดโลหะสารภีเชียงใหม่
60500138225640บริษัท ลอยฟ้า คอลเลคชั่น จำกัดทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะสารภีเชียงใหม่
20500001425532บริษัทเชียงใหม่มหกิจ(2010) จำกัดซ่อมรถแทรกเตอร์สารภีเชียงใหม่
10500002425566นางอรัญญา ประยูรโภคราชคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสารภีเชียงใหม่
60500139725648ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมกังวานคัด บรรจุและแปรรูปผลิตผลการเกษตร เช่น ลำไยสด ลำไยอบแห้ง ชาลำไยสารภีเชียงใหม่053-966116
10500003225569นายสมนึก อิศรนาเวศอบพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่
20500001225502นายสมนึก อิศรนาเวศอบผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ลำไยสารภีเชียงใหม่
20500002425523นางขนากานต์ บุญศรีอบพืชผลทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่089-8517543
20500101425606บริษัท มาตาโปรดักส์ จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าทางการเกษตรสารภีเชียงใหม่0947052971
20500001525588นายสมนึก อิศรนาเวศห้องเย็นสารภีเชียงใหม่
60500268325632นายยศวัฒน์ ชาญสิริธนาวัฒน์ผลิตและจำหน่ายขนมปังสารภีเชียงใหม่0869130263
20500100125470บริษัท เพียวเมาน์เทน จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดสารภีเชียงใหม่
00500000325323นายเรืองศักดิ์ ตุงคนาครทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบสารภีเชียงใหม่100427
20500200125578บริษัท เค.ซี.ซี.พี.2011 กรุ๊ป จำกัดการผลิตน้ำยาทำความสะอาดสารภีเชียงใหม่
10500500125361บริษัท สยามรอยัลออคิด จำกัดชุบโลหะและชุบดอกกล้วยไม้สารภีเชียงใหม่100149
20500383325649ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญดี 999ศูนย์ซ่อมบริการ เคาะ พ่นสีตัวถังรถยนต์สารภีเชียงใหม่0932807423
20500100625545บริษัท ที คิว เอ็ม ฟูดส์ จำกัดร่อน ล้าง คัดแยกคุณภาพผักพืชหรือผลไม้และถนอม โดยวิการแช่อิ่ม กวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้งหางดงเชียงใหม่
10500500125320บริษัท ฮูไทยคราฟท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หางดงเชียงใหม่
10500300125363บริษัท โกลเด็น ไดมอนด์ จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อการเกษตรหางดงเชียงใหม่
20500300225435บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหางดงเชียงใหม่
20500900125415บริษัท ภัทรอุดร จำกัดประกอบถังน้ำสแตนเลสหางดงเชียงใหม่053-427251
20500102025520บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์หางดงเชียงใหม่
20500003225393บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัดซ่อมรถยนต์,ต่อตัวถังรถหางดงเชียงใหม่
20500001525497ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กรีนดีไซน์ตบแต่ง, ทำสี, บรรจุผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่ทำด้วยไม้เนื้ออ่อน (ไม้ฉำฉา, ไม้มะม่วง)หางดงเชียงใหม่053-426345
20500000725395ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี๊ยกแอนติคทำเครื่องใช้จากไม้หางดงเชียงใหม่
20500205925634บริษัท เชียงใหม่ พิพัฒน์ คราฟวิ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ และเครื่องใช้จากไม้หางดงเชียงใหม่
20500001325401บริษัท เชียงใหม่ พิพัฒน์คราฟวิ่ง จำกัดทำเครื่องเรือน,เครื่องใช้จากไม้,ตบแต่งสีไม้แกะสลักหางดงเชียงใหม่441256
20500016325479บริษัท จีซีคอลเลคชั่น จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์หางดงเชียงใหม่
20500005925560นางนวรัตน์ ศรีสมุดคำผลิตน้ำแข็งหางดงเชียงใหม่0864587961
20500006925577บริษัท โรงน้ำแข็งซองสุขสมนึก จำกัดทำน้ำแข็งซองหางดงเชียงใหม่
20500000525597บริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัดผลิตสบู่และเครื่องสำอางค์ สมุนไพรหางดงเชียงใหม่052-009438
10500008325471ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.บี. เพาเวอร์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)หางดงเชียงใหม่
10500000325321บริษัท 121 เซลเซียส จำกัดผลิตผักและผลไม้กระป๋องทุกชนิดหางดงเชียงใหม่464034
20500104225474นางนิตยา ชมภูสีข้าวหางดงเชียงใหม่053-464107
20500007025542นายปราโมทย์ อุปมาณทำน้ำแข็งหลอดหางดงเชียงใหม่
20500009525564บริษัท สินเพิ่มพูนค้าไม้ จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์ และวงกบ บานประตู หน้าต่างหางดงเชียงใหม่
20500102425571บริษัท ทัช ออฟ คลาส จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้นอกประเภทหวงห้าม เช่น ภาชนะบรรจุ เครื่องใช้จากไม้ เครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ แกะสลักต่างๆ พร้อมประดับด้วยกระจกสีหางดงเชียงใหม่
20500100525554บริษัท ปานา คอลเลคชั่น จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์จากไม้และออกแบบตกแต่งภายในหางดงเชียงใหม่
20500000825583บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัดผลิตจัดจำหน่ายเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ ,หัตถกรรม ใช้ในครัวเรือน ที่ผลิตจากไม้หางดงเชียงใหม่
20500101525512นายเจตณรงค์ สมบุญมาผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านหางดงเชียงใหม่
20500003425498นายณัฐพล โปธาตนทำเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านจากไม้หางดงเชียงใหม่093-434395
20500006825512นางจิราภรณ์ พันธุศาสตร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้หางดงเชียงใหม่
20500011025512นายนรินทร์ อิ่นแก้วผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้หางดงเชียงใหม่
20500011025553บริษัท สุนา ลิฟวิ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายสินค้าตบแต่งบ้าน โคมไฟ และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆหางดงเชียงใหม่
20500015025500นางมาลี รังทะษีผลิตเฟอร์นิเจอร์หางดงเชียงใหม่
20500800125457บริษัท จิ้น ลี่ จำกัดผลิตภาชนะเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิดหางดงเชียงใหม่
20500144125643บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัดผลิต ประกอบ จำหน่าย เครื่องจ่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ เครื่องกรองน้ำหางดงเชียงใหม่
10500002125489บริษัท หยาง ซิ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้งบริสุทธิ์ นมผึ้ง รังผึ้งเทียม ขี้ผึ้งหางดงเชียงใหม่053-368522
10500000325495บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัดผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวหางดงเชียงใหม่053-368828-9
20500400125451นางวิลาวัลย์ ชัยชนะผลิตอาหารสัตว์หางดงเชียงใหม่
60500181925641บริษัท บาย ปาริสรา อินเตอร์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด โดย นางสาวอตินุช สิงห์ธนะโรงงานผลิตเครื่องใช้จากหวายและไม้ไผ่หางดงเชียงใหม่0884339459
20500600125426นายวิวรรธน์ สธนสุทธิพันธ์ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ไม้ไผ่ หวาย และผักตบชวาหางดงเชียงใหม่275735
20500300325383บริษัท เชียงใหม่ พอร์สเลน จำกัดผลิตเครื่องเซรามิคหางดงเชียงใหม่4334733
20500500225409บริษัท ซีเคร็ท ออฟ วู้ดส์ จำกัดทำสีไม้ แกะสลักหางดงเชียงใหม่431442
10500001125233ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแฮนดิคราฟท์ทำไม้ปาเก้ เครื่องเรือนหางดงเชียงใหม่441300
20500200125479บริษัท ที.ที.ที.แคนเดิล จำกัดผลิตเทียนหอมหางดงเชียงใหม่053-357401-2
10500000225356นายเรืองเดช ปัญญาทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น กระถางปลูกต้นไม้หางดงเชียงใหม่
20500023425650บริษัท เปรม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซม และ เคาะ-พ่นสีรถยนต์หางดงเชียงใหม่
20500001525471บริษัท รวมพรมิตรโภคภัณฑ์ จำกัดไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตรหางดงเชียงใหม่
20500000925474บริษัท สันติภาพ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตแตงกวาดอง ขิงดอง และมะเขือดองหางดงเชียงใหม่053-441317-20
00500000125327บริษัท รวมพรมิตร โภคภัณฑ์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์หางดงเชียงใหม่053-441324
60500126325642บริษัท ไทตาตามิ โปรดักส์ จำกัดทอเสื่อกกหางดงเชียงใหม่
20500200125388นายพัฒน์พงศ์ คำฤทธิ์ผลิตไม้ปาร์เก้ โมเสค วงกบประตู-หน้าต่างไม้ประสาน ไม้คิ้วและเครื่องเรือนไม้หางดงเชียงใหม่
20500300125437นางสาวปิยพร เปรมนิรันดรทำเครื่องเรือน และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ แกะสลักไม้หางดงเชียงใหม่
10500100125324บริษัท ภราดร อุตสาหกรรมทำอิฐหางดงเชียงใหม่273736
20500300225369นายบุญชัย ต่อเรืองวัฒนาทำอิฐหางดงเชียงใหม่
10500100125357บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหางดงเชียงใหม่053-441100
10500000825346บริษัท ฟ้างามคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า เสารั้ว และพื้นสำเร็จรูปหางดงเชียงใหม่
20500003025587บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัดซ่อมรถยนต์หางดงเชียงใหม่
20500011425548บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์หางดงเชียงใหม่
20500021825570บริษัท วิริยะมาสด้า (2004) จำกัดซ่อมรถยนต์หางดงเชียงใหม่
10500267925623บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้หางดงเชียงใหม่
20500002225600บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้หางดงเชียงใหม่0837650341
20500000425558บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัดการถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้งหางดงเชียงใหม่
20500100225395นายนพรัตน์ นิมมานวัฒนาไสและซอยไม้หางดงเชียงใหม่441654
20500000425384บริษัท วู๊ด อาร์ต ดี ซายน์ จำกัดทำวงกบ-ประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้หางดงเชียงใหม่053-443063
00500000325349นายนพรัตน์ นิมมานวัฒนาทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน และไม้เซาะร่องรางลิ้นอัดเป็นแผ่นสำเร็จหางดงเชียงใหม่
20500000125497บริษัท แลดิกี เทรดดิ้ง จำกัดแกะสลักไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้หางดงเชียงใหม่
20500000425426บริษัท อะเมซิ่ง เนเชอร์ วู๊ดส์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ฯลฯหางดงเชียงใหม่
20500234525629บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเกี่ยวกับการผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศและการผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์หางดงเชียงใหม่090-8913693
20500100925614บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัดโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ยา การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์หางดงเชียงใหม่053-022111
20500005725515ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส.คอนกรีตคอนกรีตผสมเสร็จหางดงเชียงใหม่
20500001725618ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส.คอนสตรัคชั่นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ รถพ่วง ทำชิ้นส่วนพิเศษ ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หางดงเชียงใหม่053-022333
20500500125534บริษัท คุยเวอร์ จำกัดทำเครื่องใช้ในการกีฬา เช่น กระดานโต้คลื่นหางดงเชียงใหม่
20500000325568บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตน้ำประปาหางดงเชียงใหม่
20500136225641บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัดคัดแยกขนาดหรือคุณภาพและกระเทาะเมล็ดหรือเปลือกกาแฟอมก๋อยเชียงใหม่09-8143794
20500001925614บริษัท อัครโยธิน จำกัดผลิตแอสฟัลส์ติคคอนกรีตอมก๋อยเชียงใหม่
20500000825591บริษัท พิบูลย์ทราย 2015 จำกัดร่อน หรือแยกกรวดหรือทรายฮอดเชียงใหม่
20500002025570นางสาวเทียนทอง ไชยฤทธิ์ดูดทรายแม่น้ำฮอดเชียงใหม่
20500003425597บริษัท พิบูลย์ทราย 2015 จำกัดดูดทรายฮอดเชียงใหม่094-8303632
20500009325585ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศ แอลพีเอ็นดูดทรายและคัดแยกขนาดกรวดทรายฮอดเชียงใหม่081-6712540
10500200125414บริษัท สุนันธนา จำกัดผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องฮอดเชียงใหม่
20500005125500บริษัท วารีเทพ ฮอด จำกัดผลิตน้ำแข็งซองฮอดเชียงใหม่091-0797620
20500500125435ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จฮอดเชียงใหม่
20500000125588นายอธิปวัชร์ ใจวังดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500000125596นายธนะชัย ปัญโญแก้วดูดทราย และคัดแยกขนาดกรวดทรายฮอดเชียงใหม่
20500010325657นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัยดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500000925581นายสุริยะ สุขประเสริฐดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500116325650นายธนา ชัยมงคลดูดทรายเพื่อการจำหน่ายฮอดเชียงใหม่
20500004125618นางสาวพัชรี หอยแก้วดูดทรายฮอดเชียงใหม่093-1379578
20500004225616ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตาลรุ่งเรืองกิจดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500487725645นางไดโมนา ตาวิราศดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500488925640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราย ชมปิงดูดทรายฮอดเชียงใหม่0988688418
20500496525648นายพงศธร จอมดวงดูดทรายเพื่อการจำหน่ายฮอดเชียงใหม่0819512925
20500008925583นายบุญสืบ อำไพจิตรดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500009125589นายสุเทพ สุทายะดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500009225587นางอาภรณ์ บังเกิดดูดทรายและคัดแยกขนาดกรวดทรายฮอดเชียงใหม่098-7611272
20500009825592นายธนา ชัยมงคลดูดทรายฮอดเชียงใหม่089-6357335
20500074625620บริษัท สุขุมการโยธา จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฮอดเชียงใหม่081-9558735
20500000525613ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตาล รีฟอร์มมิ่งดูดทรายฮอดเชียงใหม่087-1897628
20500002825615บริษัท บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฮอดเชียงใหม่
10500000825536บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 MWฮอดเชียงใหม่
10500008425545บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฮอดเชียงใหม่084 6112302
20500012725516ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนาคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และฝั่งกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายฮอดเชียงใหม่
20500006925650นายฉลอง สมแก้วดูดทรายฮอดเชียงใหม่
20500200525629นางวิไล อำไพจิตรดูดทรายฮอดเชียงใหม่081-5341021
20500009925590ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะพีเอ็นซีดูดทรายฮอดเชียงใหม่084-8859395/081-9803092
thtraderthcbdc