DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม เชียงราย

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
เทศบาลเมืองเชียงรายฆ่า ชำแหละเนื้อสัตว์เชียงราย
บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสีข้าวขนาด 720 ตัน อบเมล็ดพืชเชียงราย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเชียงราย
นายศักดา ธรานิศรผลิตถุงพลาสติกเชียงราย
บริษัท โรงสีกำพล จำกัดอบเมล็ดพืช เก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดพืช ในไซโลเชียงราย
บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเชียงราย
บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเชียงราย
บริษัท แจ้ง จำกัดดูดทรายเชียงราย
นางสาวยุพา แสนศิริดูดทรายเชียงราย
บริษัท โรงสีกำพล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 75 เกวียน/วันเชียงราย