DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุบลราชธานี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายพชร ศรีสุระพลดูดทราย ทะเบียนเรือเลขที่ 373401040อุบลราชธานี
นางสาวจิณห์ศศิ โกศัลวิตรผลิตหมูยอ กุนเชียงอุบลราชธานี
นายอนุพงษ์ อมรชัยเลิศรัตน์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอุบลราชธานี
บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ต เอ๊กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตกาแฟคั่วอุบลราชธานี
บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ด เอ็กซ์พอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตกาแฟคั่วอุบลราชธานี
นางวารุณี คณากรณ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 70 ตัน/วันอุบลราชธานี
นายสิทธิศักดิ์ กาญจนเสนทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้อุบลราชธานี
นายอนันต์ กาญจนแสนเพื่อประดิษฐ์กรรม ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน โดยใช้ไม้จากสวนป่าหรือไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด และไม้แปรรูปจากต่างประเทศอุบลราชธานี
นายทองสุข อธิโชตสกุลทำวงกบปรตู-หน้าต่าง และทำเครื่องเรือนจากไม้อุบลราชธานี
นายสมชัย เหล่าอยู่คงทำวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้อุบลราชธานี