DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุทัยธานี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตูหน้าต่างเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี511588
บริษัท อุทัยธานี โฮมโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คานสำเร็จรูป เสาเรือ เสาไฟ พื้นสำเร็จรูปและคอนกรีตบล๊อคเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
นายวิรัตน์ เทพสินธพอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ ขวดพลาสติกเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
นายกำจัด สงวนเผ่าซ่อมเครื่องยนต์เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี(056) 511-535
นายประทีป สุธีวงศ์ซ่อมรถยนต์เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี512838-9
นายนรินทร์ วัฒโนภาสสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 22 เกวียน/วันเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี056-511088
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้นวันละ 1,300 ซองเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งหลอดเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี