DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม อุทัยธานี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตูหน้าต่างอุทัยธานี
บริษัท อุทัยธานี โฮมโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คานสำเร็จรูป เสาเรือ เสาไฟ พื้นสำเร็จรูปและคอนกรีตบล๊อคอุทัยธานี
นายวิรัตน์ เทพสินธพอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ ขวดพลาสติกอุทัยธานี
นายกำจัด สงวนเผ่าซ่อมเครื่องยนต์อุทัยธานี
บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมรถยนต์อุทัยธานี
นายประทีป สุธีวงศ์ซ่อมรถยนต์อุทัยธานี
นายนรินทร์ วัฒโนภาสสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 22 เกวียน/วันอุทัยธานี
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กอุทัยธานี
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้นวันละ 1,300 ซองอุทัยธานี
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งหลอดอุทัยธานี