DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พระนครศรีอยุธยา

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
10140003125525บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดอบข้าวโพดท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-4513835
10140000125221บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดการเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดด้วยไซโลท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341097
10140300125293บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341097
10140000125247บริษัท ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จำกัดการต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืชท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
10140000125197บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาพืชและเมล็ดพืชด้วยไซโลท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-225039, 0891397009
10140000125320บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัดอบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโลท่าเรือพระนครศรีอยุธยา341154
20140000125443บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 90 เกวียนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140300125457ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.ซี.พลาสติกผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม เป่าขวดพลาสติกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140500125463บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จำกัดผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-3434575
20140200325470ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหการช่าง (499)การกลึง เจาะ คว้าน กัดไส เจียน หรือ เชื่อมโลหะทั่วไปท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-802874-75
10140028125633ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดี เจริญทรัพย์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140001825595บริษัท ธนวรรณ โกลฟไทย จำกัดการตัดหรือเย็บเครื่องนุ่มห่ม ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140600125397ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประคองการช่างกลึง เจาะ เชื่อม กัดไสโลหะทั่วไปท่าเรือพระนครศรีอยุธยา036-338504
20140000125427สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัดคัดแยกขนาด อบ เก็บรักษา เมล็ดพันธุ์พืชท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4
10140002325548บริษัท ช.บุญชูพืชผล จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 500 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140012325478สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบ แยกรำ กำลังการผลิต 40 เกวียน/วันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา034-341589
20140100725605บริษัท เอสพี ฟาร์ม การเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140101425619บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์เคมี, ผสมและแบ่งบรรจุโดยไม่มีกระบวนการทางเคมีท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-9082271, 088-3400245
20140002225480บริษัท ปุ๋ยเอเซีย จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140002825511บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดผสมปุ๋ยเคมีโดยไม่มีกระบวนการทางเคมีและแบ่งบรรจุท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140000225607บริษัท ปุ๋ยเอเชีย จำกัดแบ่งบรรจุและผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending)ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-343333
10140300225341บริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตดินผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมดินเผา ได้เดือนละ 4,000 ตันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341953-55
20140000325605ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแสงทองคอนกรีตการผสมซีเมนต์, การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
10140000125296บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัดอบเมล็ดพืชท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-6446617
20140003525607บริษัท เคเอส อะโกร จำกัดอบเมล็ดพืชท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-7234480
10140000125288บริษัท บางปะอินไซโล จำกัดอบพืชและไซโลท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341159
10140001225236บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา341026
20140003225539บริษัท วรรณภพ จำกัดทำความสะอาดข้าว ขัดข้าว คัดเปอร์เซ็นต์ข้าว ปรับปรุงคุณภาพข้าว แบ่งบรรจุท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-267101
10140100625492บริษัท วิจิตรพืชผลและไซโล จำกัดทำมันเม็ดท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341975-6
20140000125377บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)_x000D_
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 300 เครื่อง)ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-223181-5
20140001925601บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัดบดย่อยเศษไม้ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-343020
20140300125382บริษัท พรอสแพค ทูล แอนด์ ดาย จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341809-10
20140100425594บริษัท ซีเอสเค โมลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัดซ่อมแซม ผลิต และจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์โลหะและพลาสติกทุกชนิดท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-267155, 092-2684884
10140300125368บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตกรดส้มจากมันสำปะหลัง ได้ปีละ 4000 ตัน และผลิตผลเกษตรกรรมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา341975
10140400125359บริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ฝาขวดพลาสติก ชิ้นส่วนยานนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341809-10,223186-7
20140102325495บริษัท บลูสแควร์ กรุ๊ป จำกัดผลิตของใช้บนโต๊ะอาหาร,ของแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์จากโลหะท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
10140004125524บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ำ ขนาด 9.9 MWท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-343020,21,23
10140004625549บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-342468
10140000625493บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341902
20140002725588บริษัท ทีเจ ครอป อยุธยา จำกัดการเก็บรักษาเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140119725620นางจุฬาลักษณ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ดท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140257525626บริษัท แสงฟ้าโปรดักส์ จำกัดลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ผ่านโกรกลงเรือขนส่งท่าเรือพระนครศรีอยุธยา02-5033905, 063-1894922
20140003525599บริษัท แสงฟ้าโปรดักส์ จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035200240
10140004725570บริษัท รวยทรัพย์ทองทวี จำกัดสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโลและโกดังท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140295225643บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีท่าเรือพระนครศรีอยุธยา027498597
20140106725617บริษัท ไมครอน แมชชีน ทูลแอนด์พาร์ท จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
10140101525501บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะและอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140000425595นายวิเชียร เรืองเนตร ล้าง, ชำแหละ, การถนอมเนื้อสัตว์น้ำโดยวิธีอบและแช่แข็งเนื้อสัตว์น้ำท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140100125384นายวิเชียร เรืองเนตรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
10140100125410ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งท่าเรือผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 720 ซอง/วัน และผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้นอีก 51 ตัน/วัน รวมเป็น 101 ตัน/วันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341058, 081-9471574
20140000625533นายวิเชียร เรืองเนตรผลิตภัณฑ์ที่มาหนังสัตว์ และตัดหรือเย็บกระเป๋า, เข็มขัด ฯลฯ จากหนังสัตว์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140011525532นายทัษชัยห์ แสวงดีทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม้รางลิ้น ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
20140101025419นายปรีดา คล่องแคล่วค้าทำโต๊ะหมู่บูชาและหิ้งพระท่าเรือพระนครศรีอยุธยา081-4835125
10140100125246บริษัท กสิสุรีย์ จำกัดสกัดน้ำมันพืช และสกัดสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม (สารอิโนสิตอล) การทำน้ำมันจากพืชให้บริสุทธิ์ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-222711
20140000125401นายรุ่งศักดิ์ ตั้งปัญจศิลสีข้าว แยกแกลบแยกรำ (กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 20เกวียน/วันท่าเรือพระนครศรีอยุธยา035-341005
10140000125460บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือ เมล็ดพืชด้วยไซโล เช่น ข้าวเปลือกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140000325250บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสีข้าวและข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วันนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-4564558
20140014025506นางพรกนก เสนคำสอนไส ซอย เซาะร่อง ไม้แปรรูป ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001525575บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัดผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140100125477บริษัท แพนด์ส นครหลวง จำกัดลำเลียงสินค้าลงเรือด้วยระบบสายพานนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359688
20140010025476บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140200625598บริษัท อยุธยาเฮอริเทจ จำกัดทำของใช้ในครัวเรือนจากสแตนเลส เช่น ช้อน ส้อม มีด จาน ฯลฯนครหลวงพระนครศรีอยุธยา097-9657626
20140101325595บริษัท อยุธยา เซอิมิทสึ เพรส จำกัดทำการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา089-2431481
20140000225482นางขวัญขจี เกิดสุขผลิตขดลวดสปริง และสปริงแบนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140006125561บริษัท พี เอ็น ที ออโต้โมทีฟ พาร์ท จำกัดปั๊มขึ้นรูปโลหะชิ้นส่วนรถยนต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000725598บริษัท สุวรรณเกลียวทอง จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035200889
20140003225588บริษัท พอต ลิงค์ จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า เช่น มันเส้น ข้าวโพด ข้าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359010
20140003325586บริษัท พอต ลิงค์ จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า เช่น มันเส้น ข้าวโพด ข้าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359010
20140003125507ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140100125394บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยเคมี ปริมาณการผลิตปีละ 300,000 ตันนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140200425585บริษัท ซิโต เมริต จำกัดผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุ โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140106325624บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัดการผสม, เก็บรักษาและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100325588บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด (โรง 3)เก็บรักษาและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140200325553บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา092-2580518
10140001625617ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรงค์ คอนสตรัคชั่นผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-2503305
20140500125398บริษัท เอกทวี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359093 
20140400125431บริษัท บี.เค. พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359465
20140008825556บริษัท พี สแควร์ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีต ซีเมนต์บล๊อค แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140317025641บริษัท อยุธยา แอคคิวซิชั่น จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา087-3433892
20140012925582นางสิริลักษณ์ ดำรงสุกิจซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20141100125382บริษัท โครมีเทคอุตสาหกรรม จำกัดชุบโครเมี่ยมบนผลิตภัณฑ์พลาสติกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140318125648บริษัท พระนคร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัดคั่วบดหรือป่นกาแฟหรือทำกาแฟผงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา086-639-3575
20140136425659บริษัท พระนคร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัดคั่วบดหรือป่นกาแฟหรือทำกาแฟผงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100425529นางมะลิ เจริญยิ่งทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว บ้านทรงไทย ศาลา เครื่องเรือนเครื่องใช้ หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-8024786
20140001825504นายสมศักดิ์ งามสมเกล้าทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง บ้านทรงไทย ศาลาทรงไทย เครื่องเรือน เครื่องตบแต่ง จากไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา0628428886
20140003525565นายวัชรชัย ธรรมสุขทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140004225611นางสาวจาริณี แรงจบทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม้รางลิ้น ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา086-1332635
20140006325609นายสุเมธ แรงจบทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม้รางลิ้น ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140008625501นายวัชรชัย ธรรมสุขทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140008825507นางวรรณา ศรีษาทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140200325512บริษัท วรรณพร ค้าไม้ จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140300125606บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัดแบ่งบรรจุ, ผสมปุ๋ย แบบคลุกเคล้าไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk Blending (B/B))นครหลวงพระนครศรีอยุธยา02-428-4603-5
20140012925616บริษัท ผลิตภัณฑ์และะวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-5877488
20140017125618บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140004825495บริษัท สำเภาทองค้าเหล็ก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดพลาสติก อัดกระดาษ และอัดเศษโลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140012525507บริษัท ช.อโยธยารื้อถอนและก่อสร้าง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะ, บดย่อยพลาสติก, อัดกระดาษนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140003425485บริษัท ศรีกอบทรัพย์ จำกัดอบข้าวเปลือกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140001125600บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-360907
20140500125455ห้างหุ้นส่วนจำกัด เร่งเจริญไส ซอย เซาะร่อง ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100325547นายอุเทน สิงหาสินทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม้รางลิ้น ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000625525นายเฉลิม แสงทวีทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือนเครื่องใช้หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000725523นางสาวทิพยเนตร หายโศรกทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บ้านทรงไทย ศาลา และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001825512นายพยุงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือน จากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-9918509, 081-9466269
20140003925617นายทักษิณ วรรณวงษ์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140004825600นายคงศักดิ์ ไม้จันทร์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง บ้านทรงไทย บ้านสำเร็จรูป และเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140009025578นางจำนอง รักษาศักดิ์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140014125504นายวุฒิชัย ชื่นชูแพงทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา092-3840689
20140001225564นางสาวจารุณี ภู่เกตุทำเครื่องใช้จากไม้ เช่น ทำโต๊ะหมู่บูชา เครื่องสังฆภัณฑ์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา0844155086,087-0280099
20140101325587บริษัท พี.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรด จำกัดเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยโดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140300425584บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดผสมและบรรจุปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-360907-8
20140100625524บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140500125547บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัดลำเลียงสินค้าลงเรือด้วยระบบสายพาน และเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000225375ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ที. ร่วมกิจผลิตหินขัด เพื่อใช้ในการขัดมันผิวหินอ่อน หินแกรนิตนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140400225470นายบุญเกิด ฤทธิ์กล้าเชื่อมโลหะทั่วไปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140000725491บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผงชูรส กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-249-400-24
00140200125346ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษสหสมชัยก่อสร้างเลื่อยไม้ โดยใช้เครื่องจักรสำหรับแปรรูปไม้ 475 แรงม้า และอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง 98 แรงม้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-8591143
20140098825623ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค.พีเอส รับเบอร์ แอนด์ ทูลลิ่งทำผลิตภัณฑ์ยางจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา084-4261651
20140000525444บริษัท เอ.ยู.ที.จำกัดหล่อผลิตภัณฑ์พลาสติกพลาสติกสำเร็จรูปจากโพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6718
20140300325461บริษัท โจฮิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตัด พับ โลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140004825576บริษัท เอ. ยู. ที. จำกัดกลึง ไส กัด และเชื่อมโลหะทั่วไปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140600125439บริษัท เบสท์ คิว (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตลูกกลิ้งรับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359881
20140101825586บริษัท โลหะภัณฑ์ สเตนเลส เวอร์ค จำกัดประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร และกลึง เจาะ ตัด พับ ม้วนโลหะทั่วไปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-9725080
20140900125592นางสุดารัตน์ พวงทองเจียรและขัดทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา089-8082903
72170000125413บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดหนังสำเร็จรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6584-5
72170000325377บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าทำจากหนังนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6601
72170100125388บริษัท ไทย คีทาฮารา จำกัดผลิตกล่องกระดาษและกล่องพลาสติกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-364466
72170000125397บริษัท ไทยฮิดากะ จำกัดแม่พิมพ์โลหะ รางม่านพร้อมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนโครงพัดลมและใบพัดลมระบายอากาศนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0099
72170000125405บริษัท พี พี ไอ จำกัดผลิตสีตีเส้นจราจร ผลิตสีน้ำมัน,สีน้ำ,น้ำมันขัดเงา,น้ำมันผสมสี,น้ำมันล้างสีและผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับงานจราจรนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6498-9
72170000125520บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ น้ำยาชุบเคลือบผิวโลหะและทำให้โลหะแวววาว (Metal Plating and Brighters) , น้ำยาลอกผิวโลหะ , น้ำยาปรับสภาพผิวชิ้นงานสำหรับงานชุบ , เฟอร์รัสซัลเฟต , เบสิกคับปริกไนเตรท (Basic Cupric Nitrate) , คอปเปอร์ออกไซด์และโซดาแอช จากคอปเปอร์คาร์บอเนต , คอปเปอร์ออกไซด์และโซดาแอช จากน้ำยาชุบแผงวงจร PCB ที่หมดอายุ และออกแบบ จัดทำ ขายและให้เช่าอุปกรณ์การจับยึด แขวน และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ สำหรับงานชุบ รวมถึง ซื้อมาขายไปซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-364028-9
72170000325401บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัดชิ้นส่วนจากยางและซิลิโคนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
82170000125569บริษัท ฟากูส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหุ่นรองเท้าทำด้วยวัสดุพลาสติกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-364090
72170000425383บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนพลาสติกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0053-4
72170000525372บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัดถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังเก็บเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ทำจากพลาสติกและไฟเบอร์กลาสนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6375-7
72170100125404บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัดผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าทำจากPVCนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170200125403บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัดกาวยางสังเคราะห์และปูนยาแนวสำเร็จรูปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0128
72170100325400บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัดหล่อโลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6540-1
82170000125536บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรมนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170000125439บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัดผลิตชุบโลหะ(CHEMICALPLATING)นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-716644-6
82170000125486บริษัท บี.เอส.คามิยะ จำกัดCHEMICALPLATINGนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170100125412บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3535 9831-2
72170000525554บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่รถยนต์ที่ทำจากโลหะ (Magnesium Alloy และ Zinc Alloy)นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170100225394บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัดPLASTIC MOULDING DINES,METAL STAMPING DIES AND ITS COMPONENTS FOR SEMICONDUCTOR AND ELECTRONIC PRODUCTS, COMPONENTS OF AUTOMATIC MACHINES FOR SEMICONDUCTOR PRODUCTSนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0065-9
72170000725402บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกและประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0146-8
72170000225411บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก (THERMISTOR SENSORS)นครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3571 6530-4
72170000525398บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ประกอบในบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อการส่งออก ,ผลิตผลิตภัณฑฺ์กลุ่มภาพ เสียง และเครื่องเสียงติดรถยนต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-364333
72170001425382บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัดELECTRON GUNS OF CPT AND CDT AND ITS COMPONENTS,DIES,PRECISION METAL COMPONENTSนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0045-7
72170000925382บริษัท ไทย มารูจูน จำกัดทำแบบ (DIES) และชิ้นส่วนยานยนต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-364242-3
72170001125412บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัดวัสดุหุ้มเบาะรถยนต์ และวัสดุบุหลังคารถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เช่น เบาะนั่ง, แผงประตู, แผงบุหลังคา, พวงมาลัยนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170001925381บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เช่น เบาะนั่ง แผงประตู แผงหลังคา พวงมาลัยนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3536 0055-7
72170000625594บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด1. โรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมที่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ และไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 7.0 เมกะวัตต์
2. ให้เช่าอาคารและที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงาน
นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170000725592บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัดโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมที่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์และไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำลังการผลิต3.0เมกะวัตต์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
72170000125389บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3535 9861-4
10140003225481ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (2005)คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
82170100125618บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา
82170100225616บริษัท จี เซิร์ฟ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ตัวทำละลายใช้แล้ว น้ำมันปนเปื้อน น้ำยาหล่อเย็น Coolant/Coolant Oil สกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ และตะกอนจากการชุบโลหะ คืนสภาพ กรด-ด่าง นำกรด-ด่าง กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมในกระบวนการผลิต โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ผลิตเฟอรัสซัลเฟตจากกรดกำมะถันเสื่อมสภาพ ผลิตเฟอรัสคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ,สารละลายที่ใช้ล้างกระบวนการผลิตที่มีส่วนผสมของกรด,ด่าง น้ำมัน หรือตัวทำละลาย และสารละลายที่ใช้ล้างชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรด,ด่าง น้ำมัน หรือตัวทำละลายนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
82170009525645บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัดนำน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และทำเชื้อเพลิงทดแทน ปรับคุณภาพกรด-ด่าง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบร่วม และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซ่อมและล้างถังภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งในสภาพของแข็งและของเหลวมาเป็นเชื้อเพลิงผสม ผลิตสารปรับปรุงดินจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนครหลวงพระนครศรีอยุธยา0 3595 1599
82170009625627บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัดทำเชื้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มีค่าพลังงานความร้อน นำสารละลายเคมีที่ผ่านการใช้งานแล้ว สารเคมีจำพวกกรดและด่าง ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140002125518บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-957-999
10140002825471บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัดผสมแม่ปุ๋ยเพื่อทำการผลิตปุ๋ยผสมสูตรต่าง ๆนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140003625573บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140002425577บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140300125598บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)คัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสนครหลวงพระนครศรีอยุธยา02-8940088, 086-9716543
20140200125615บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000325563บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูบินัสนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100625557บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140002025583บริษัท เอ็น.วี.อรัญญิก จำกัดผลิตช้อน, ส้อม, มีด และเครื่องใช้ภายในบ้านจากโลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-339289
20140010625507นางสาวสมศรี เทียนสมประสงค์ขุดลอกดินในที่ดินกรรมสิทธิ์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140017225509นายปรีชา ผลนิมิตรขุดลอกดินในที่ดินกรรมสิทธิ์นครหลวงพระนครศรีอยุธยา089-8862513
10140000325359บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัดเก็บลรักษา และลำเลียงมันเม็ดอัดแข็งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000125369บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัดเก็บรักษาและลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชและอัดมันเม็ดแข็งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-779201
20140000125617บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัดเก็บรักษาและลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเก็บสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-779201
20140000725606บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัดเก็บรักษาพืชผลการเกษตรนครหลวงพระนครศรีอยุธยา062-4915098
20140000925602บริษัท พี.เอช.รีซอสเซส จำกัดการเก็บรักษา เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140003225596บริษัท ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-259321-4
20140003325594บริษัท ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดการเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้านครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-259321
20140001225416บริษัท โรงเลื่อยจักร สินทอง(อยุธยา) จำกัดเลื่อยไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-7244557
20140000625426นางสาวอัมรา เรืองแก้วทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001325414บริษัท โรงเลื่อยจักร สินทอง(อยุธยา) จำกัดเลื่อยไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่างและทำเครื่องเรือนจากไม้นครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-724455-7
10140000125429บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)ผลิตปุ๋ยเคมีนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140200125609บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบดย่อยคัดขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-352986
10140000225534บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)คัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-724607-611
20140700125479บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-259439
20140100125541บริษัท ซีพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบดย่อยถ่านหินละเอียดนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100125582บริษัท ซัมมิท รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัดคัดแยกถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา092-2900855
20140300225513บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดคัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100225549บริษัท ซีพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-779248
20140200225555บริษัท ไทยพลังงาน ทีพี จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา087-1029888
20140000225565บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตถ่านหินอัดก้อนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา092-2580518
20140000225573บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัดคัดขนาดถ่านหินบิทูมินัสนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-779250
20140100225580บริษัท นโปเลียน โลจิสติกส์ จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา081-9899909
20140123125627บริษัท ไทยพลังงาน ทีพี จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา022294903
20140000425561บริษัท ซิงเฮงเส็ง จำกัดคัดแยกขนาดถ่านหินนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-779233
20140500125406บริษัท บาโก๊ด จำกัดผลิตเครื่องดินเผา และเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-716441
10140500125390บริษัท พอต ลิงค์ จำกัดทำเสาเข็มคอนกรีตแรงเหวี่ยงอัดแรงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-359224-5
20140300325453บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-716279-83
20140700125362บริษัท โรงงานเอ็นพีออโต้พาร์ท จำกัดผลิตไส้หม้อกรองอากาศและกรองน้ำมันเครื่องใช้สำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-259403
20140001725548ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาชนะชัยผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กนครหลวงพระนครศรีอยุธยา035-335452
20140105825566บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100525443นายอดุลย์ หงษ์ขจรทำช้อนสแตนเลส และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนครหลวงพระนครศรีอยุธยา01-8106987
10140000825200นายยงยุทธ ศรีอยู่พุ่มสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140000125450ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ถาวรสีข้าว กำลังสีสูงสุด 200 เกวียน/วันบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา0 9667 8898
20140100325463บริษัท ดีเลิศเฟอร์นิเทคไทย จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียง เฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งภายในบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา081-9283941
10140700125406บริษัท ปิคนิคพลาสอินดัสเทรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา01-6136080
40140026325650บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา ขนาด 2.004 เมกะวัตต์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140000325540บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.750 เมกกะวัตต์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140005025582นางกรรณิกา ธนกาญจนบูรณ์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140002525568บริษัท ข้าวบุญทวีพัฒนะกิจ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตันต่อวัน อบข้าวเปลือก และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชในไซโลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
00140500125343บริษัท ชิโคกุ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตโต๊ะหมู่บูชาและส่วนประกอบบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา035-375955-7
20140004025508นางสาวกมลทิพย์ หอมขจรคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ และรีดลวดโลหะ บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140028625590บริษัท อยุธยาแลนด์ 2016 จำกัดขุด ลอก ดิน ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา086-3074277
20140004025615บริษัท โซลิคคอน จำกัดขุด ลอก ดิน ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา0863074277
20140600125454บริษัท นิวเนส อินเตอร์คราฟท จำกัดผลิตภาชนะบรรจุ เครื่องเรือน และกรอบรูปบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140004925543บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย แยกชิ้นส่วนเศษสายไฟฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา0851131603
10140057125629บริษัท 100 ปี พัฒนาแลนด์ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา098-6659699, 086-8297978
10140001625518บริษัท สุวรรณาคาม จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140001825514บริษัท สุวรรณาคาม จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140100625599บริษัท โรงพิมพ์ บิ๊กเอ็มเค บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ เช่น ถุงกาแฟ แผ่นรองเสื้อบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140000125468บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัดอบข้าวเปลือกบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา0 2979-3436
20140000425553นายชาญชัย ธนะประเสริฐกุลทำเต้าหู้หลอดจากไข่บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140100125402บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัดสีข้าวบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140000525271ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรมงคลสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้ายสีข้าว 20 เกวียน/วัน)บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140104225547บริษัท แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือกบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140300125473บริษัท อยุธยา ไรซมิล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 500 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140100125444นายชาญชัย ธนะประเสริฐกุลทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา035-254319
20140001125582นายชาญชัย ธนะประเสริฐกุลทำบะหมี่บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140100325513บริษัท ซิกไนน์ จำกัดทำรองเท้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140000325407นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพรทำวงกบประตู หน้าต่างบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140112625579นายธนวงษ์ วงษ์วาลย์ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้และวงกบ บานประตู บานหน้าต่างบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20141000125466บริษัท เปอร์ตามิน่า ลูบริแคนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดผสมน้ำมันหล่อลื่นบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140008225492นายเฉลียว เนตรขำทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กิ๊ปติดผมบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140007025489บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล (ทีพีอาร์) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และนำเศษพลาสติกมาผลิตเป็นพลาสติก เกรด บี และถุงพลาสติกรีไซเคิลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140600125405บริษัท แอล.ซี.คอนกรีต จำกัดผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
10140003025501ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรสุวรรณ รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิสซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก และหลอมหล่อโลหะ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อน กากตะกอนน้ำมันบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140026225565บริษัท มิสเตอร์ คอนกรีต จำกัดขุดตักดินทรายและคัดกรวดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
20140104825575บริษัท โฮกุริกุไลท์ เมทัล (ไทยเลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อาทิ ล้ออัลลอย (Alloy Wheel) เสื้อเกียร์ (Gear Housing), ชิ้นส่วนเกี่ยวกับรถยนต์ ที่พักเท้า เป็นต้น บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
00140000125348บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดสกัดน้ำมันพืชจากรำข้าวบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-200503-5
10140002225474บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จำกัดขัดข้าว ปรับปรุง และคัดคุณภาพข้าวสารบางไทรพระนครศรีอยุธยา081-9721288
10140004525608บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัดผลิตเครื่องเรือนจากกระจก เช่น ประตู และ กระจกสำเร็จรูปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140009725609บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากยาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ โซฟา เก้าอี้ เป็นต้นบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140500125366บริษัท โปรฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตแกนในลูกกอล์ฟ, พื้นรองเท้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140105125472บริษัท เอส.พี.ซี.อินดัสเทรียล จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก, ผลิตจุก, ฝาและเปลือกแบตเตอรี, ผลิตและแปรรูปพลาสติกทุกชนิดบางไทรพระนครศรีอยุธยา09-9245027
10140800125462บริษัท มโนสตีล จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น โครงหลังคาเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-246831-2
10140001525593บริษัท มโนสตีล จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น โครงหลังคาเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-246831-2
10140001725607บริษัท เอโอ สตีล จำกัดผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140197625645บริษัท ซัมมิท ฟิตติ้ง จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าวบางไทรพระนครศรีอยุธยา0899223535
10141000125468บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัดซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา086-1286474,086-3023926
10140300225440ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เรือบางไทรรุ่งเรือง รับซ่อมเรือ ดัดแปลงเรือ ต่อเรือยนต์ไม้และเรือสินค้าทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000525495นายณรงศักดิ์ สุวรรณดาลัดทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140200125383บริษัท สมพลเบดดิ้งแอนด์แมทเทรส อินดัสตรีจำกัดทำที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอนและเตียงเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-371755-60, 081-9394410
20140000225383นางอมรรัตน์ เชฎฐ์อุดมลาภไส-ซอยไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140000325381นางอมรรัตน์ เชฎฐ์อุดมลาภทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือนบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000325466บริษัท ไผ่พระ 2001 จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-367526-7
10140001625526บริษัท โรงไม้ชัยเจริญ จำกัดผลิตท่อคอนกรีตบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140016225486บริษัท ชัยชนกคอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-372-532
20141000125383นายมานพ อิทธิชัยวัฒนาซักฟอกเครื่องนุ่งห่มบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-371380
10140200125427บริษัท รับสิริอินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างกลึง เชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา083-9195223
10140000125494บริษัท ริเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัดซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140197925623ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญพันธ์ซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา064-0933480
10140200225466นางอัมรา ปานรัตนมงคลซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือยนต์ และเรือบรรทุกสินค้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา081-9371035,093-5813589
10140100325507บริษัท พรปิยะฌาณ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-372108
10140000325557นายชาติชาย ผลมะเฟืองซ่อมแซมเรือเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000425597นายสัมพันธ์ นรศรีซ่อมแซมเรือเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000625600บริษัท ภัทรบางไทรชิพยาร์ด จำกัดซ่อมแซม ทาสี เรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000725509บริษัท ริเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัดซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000925497นางธนพร สีเขียวซ่อมแซมเรือบางไทรพระนครศรีอยุธยา
40140009625597บริษัท บีเอส บางไทรโซลาร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า Solar Farm 5.0 MWdc BSA 02บางไทรพระนครศรีอยุธยา
00140000225361บริษัท เอี๊ยบฮวดเส็ง จำกัดเลื่อยไม ผลิตแผ่นไม้บาง แผ่นไม้อัด ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องใช้-เครื่องเรือนจากไม้ บางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140017025588บริษัท บางไทรมิกซ์ 2015 จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000625519นายประเสริฐ บำรุงผลปรับปรุงคุณภาพข้าวบางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140000125385บริษัท อินทรีสุวรรณ จำกัดดูดทรายบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140263925648บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140200125369บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)ผลิตเยื่อกระดาษคราฟท์ กำลังการผลิต 275 ตัน/วันบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-201997
10140000125395บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)ผลิตกระดาษคราฟท์และกระดาษพิมพ์เขียน ได้แก่ กระดาษปกนอก (LINER BOAD PAPER), กระดาษลอนลูกฟูก (CORRUGATING MEDIUM PAPER), และกระดาษผิวกล่องที่ทำจากเยื่อรีไซเคิล (TEST LINER PAPER) บางไทรพระนครศรีอยุธยา035-201993, 035-201997
10140400125326บริษัท บางไทรอุตสาหกรรม จำกัดผลิตกล่องกระดาษบางไทรพระนครศรีอยุธยา371068
10140000325474นายบัญชา เจิมวิวัฒน์กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา0813339205
20140800125387บริษัท เลิฟสตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำ เครื่องเป่าผม กาต้มน้ำ พัดลม เตารีด เครื่องปั่นผลไม้ เตาปิ้ง-ย่างไฟฟ้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-238313
10140000525560บริษัท ดอกกระถิน ปิโตร จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่น และตัวทำละลายที่ใช้แล้วบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140200225342บริษัท ไทย โฟม อิมดัสตรี จำกัดผลิตเครื่องเรือนจากหนังบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-718067
10140012525590บริษัท ไทย โฟม อินดัสตรี จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูป ยาง หรืออโลหะต่าง ๆบางไทรพระนครศรีอยุธยา084-6736600
10140500125358บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัดผลิตโฟมแผ่น, โฟมบล๊อค, โฟมกล่องบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-718050-5
10140001425588บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัดแบ่งบรรจุก๊าซ ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดออกไซด์บางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140900125404ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีเอกชัยการช่างทำผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในการก่อสร้างบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000125361บริษัท ศรีสยาม มหาจักร จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดับางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366131
10140000225278บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัดเกี่ยวกับผลิตผลกสิกรรม(อบพืช ข้าวและข้าวโพดด้วยไซโล)บางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366077-8
10140000125379บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัดขัดข้าวบางไทรพระนครศรีอยุธยา366077
10140000125312บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัดทำมันเส้น ได้เดือนละ 4000 ตันบางไทรพระนครศรีอยุธยา2396840
10140100325267บริษัท เยอเนอรัลมิลล์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดทำมันเม็ดแข็งบางไทรพระนครศรีอยุธยา366171-2
10140000425266บริษัท ที.เอช.เอช. (ประเทศไทย) จำกัดทำมันเม็ดแข็งบางไทรพระนครศรีอยุธยา(035)366129-33
10140300125244บริษัท ซัน แอสเซท พลัส จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ อบไม้ ไส เซาะร่อง ทำไม้ประสานบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366144
10140400125367บริษัท เจียไต๋ จำกัดบรรจุปุ๋ยเคมี กำลังการผลิตได้เดือนละ 36000 ตันบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-367708
40140003425606บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 0.995 เมกะวัตต์บางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140100225285บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัดบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต บางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366156-8
10140000425514บริษัท ไฮโดร ไทย จำกัดบรรจุสินค้าทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000225260บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัดอบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโลบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000225351บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัดเก็บรักษา และลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชบางไทรพระนครศรีอยุธยา01-2129559
10140000125270บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัดอัดมันเม็ดแข็งบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140031025481บริษัท ลิมไทย เฟอร์นิชชิ่ง จำกัดผลิตเครื่องเรือนจากไม้หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้บางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366766, 086-6074832
10140000225476บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140200325389บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-366036
10140200125385บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตโครงสร้างเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา366036,366233
10140002325597บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)รับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กและงานเหล็กทุกชนิดบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140200125518นายประพล กูลเปรมวงศ์ซ่อมเรือเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140000925588นายคุณเต็ง เลิศเบญจจินดาทำปุ๋ยอินทรีย์บางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140200425470บริษัท สยามรักษ์ จำกัดผลิตของชำร่วย จากดอกไม้แห้งและดอกไม้เทียมบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140263725642บริษัท บี แอนด์ เอ็น ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140200125377บริษัท เชือกและอวนสยาม จำกัดผลิตเชือก ด้าย กำลังการผลิตได้เดือนละ 330 ตันบางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140200125391บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จำกัดรับบริการบรรจุหีบห่อสินค้า ผลิตลังไม้ ผลิตแผ่นรองสินค้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา063-1878660,02-9788869
10140494625645บริษัท เจ เอส ดับบลิว เฟอร์นิเจอร์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้แปรรูปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140004025591บริษัท คาร์เปท สตูดิโอ จำกัดทำเครื่องตกแต่งภายในบ้าน เช่น ปักทอพรมประดับบ้านบางไทรพระนครศรีอยุธยา
20140100325380บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรพลาสติกบางไทรพระนครศรีอยุธยา02-9788856-9
20140000425389บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงบางไทรพระนครศรีอยุธยา5931422
10140104425501นายสายัณห์ โชคชัยสิริกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือ เชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140004825511บริษัท ครีเอท แมคคาโทรนิคส์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา035-950-496-7, 089-5696129
10140004925576บริษัท เค.เอส.มาสเตอร์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัดไส และเชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140107125496บริษัท เค.เอส.มาสเตอร์ จำกัดกลึง เจาะ กัดไส และเฃื่อมโลหะบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140012625481บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกลึง เจาะ คว้าน ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140017425499บริษัท ไดน่า เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางไทรพระนครศรีอยุธยา02-9640471-77
10140000125544บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสเน็ช จำกัดให้บริการดัดแปลงหรือซ่อมแซม เครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับกสิกรรม ซ่อมแซมยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เช่น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ซ่อมแซมรถพ่วง บางไทรพระนครศรีอยุธยา02-9525704, 081-6428264
10141000125401บริษัท สยามบราเดอร์เน็ต จำกัดซ่อมและผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรและการประมงบางไทรพระนครศรีอยุธยา02-9788440-02-9788595-6
10140200225441บริษัท แมททีเรียล สแตนดาร์ด จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์จากเม็ดพลาสติกและงานพลาสติกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
10140001225616บริษัท เอส.พี.เอ็น. โพรเกรส อินดัสตรี จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์บางไทรพระนครศรีอยุธยา089-0418855
10140005125556นางอุไร บุตรหวานดูดทรายและขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140006225504ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ธิปจินดาดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา089-8080517
10140013025483บริษัท ทรัพย์ทรายสยาม จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140100125475นายกลวิตร บุญนาคดูดทรายบกบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000925479นายสามารถ ปิ่นวัฒนชัยดูดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140200125409บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัดทำวงกบประตู หน้าต่างบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-200888,035-200297-98
10140009025471ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์หินทรายขุด ลอก ดินและทราย-ดูดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000825471นางดารณี เลิศเจริญสวัสดิ์ขุด ลอก ดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140002825539นายมงคลภัทฐ์ ทรัพย์ศิริดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000725473บริษัท สุวลี จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000925396นายณพพงศ์ ขุนวิเศษดูดทรายบกบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140003225471บริษัท เอส เอ็ม ซี ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัดดูดทรายบกและร่อนคัดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-308441
10140005125473จ.ส.ต.นิพล กลีบอินทร์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน 40 แปลง พื้นที่รวม 151 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา)บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140008625487นายสมาน ศิริพฤกษ์พงษ์ดูดทรายบกบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140019625484บริษัท บ่อทรายทองคำ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000225417บริษัท เติม แอนด์ แอสโซซิเอสส์ จำกัดดูดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000525477นายเดชา รัตนกิจสุนทรดูดทรายบกและร่องคัดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140002125557นางสาวอัยยรัตน์ นันทกุลพงศ์ผ่า ไส ซอย แปรรูปไม้บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140002425544นายสุเพิ่ม พ่อค้าเลื่อย ไส ซอย ไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่างไม้บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140001325521นางสาวปราณี แก้วสวาสดิ์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง บ้านทรงไทย เครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ท่อน ไม้แปรรูปจากสวนป่า และไม้แปรรูปจากต่างประเทศ รื้อถอนและก่อสร้างอาคารบางบาลพระนครศรีอยุธยา081-9258435
20140002725612นางสาววิภาดา แจ้งสว่างทำบ้านประกอบสำเร็จรูป ศาลา วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ทำส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140002825560นางโสภา จิตรใจกล้าทำวงกบ บานประตูหน้าต่างบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140004125589นางลาวัณย์ พันธ์น้อยทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140007525520นางสมจิตร บุญแถมทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง บ้านทรงไทย ศาลา เครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา089-4807617, 086-8438489
20140007625486นายศักดา พันธุ์น้อยทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้แปรรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140008625584นายสมหวัง จิรังดาทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง, บานประตูหน้าต่าง, ชั้นวางของ โต๊ะเก้าอี้, ฝาเรือนไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา086-0814981
20140012625570นายวิชัย บัวดกทำวงกบ บานประตู หน้าต่างไม้ และสิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา083-5466660
60140000725656ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญส่งผลิตอิฐดินเผาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140032225585นางสาวเสาวภา พานแก้วขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140002825588บริษัท ท่าทรายกนก (1999) จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140003325497นายมะโน เสือเพชรดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา01-6506500
20140005825609บริษัท เอ็ม เอ็ม (1999) จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140005925607นางสาวเบญจมาศ วรประสิทธิ์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา081-9447596
20140125325621บริษัท ทีอาร์พี วู้ดโพรดักส์ จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆบางบาลพระนครศรีอยุธยา084-1289578
20140490325644บริษัท ยู.วี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปบางบาลพระนครศรีอยุธยา089-1338124
20140300125366นายปราโมทย์ เพ็ญศิริพันธ์ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 166 ซองบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140100225515บริษัท เกรทไอซ์ อยุธยา จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งหลอดบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140016325573นายภัทรากร มีภาษณีทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านสำเร็จรูป และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20141200125464บริษัท เจ ดับบลิว พลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดและย่อยพลาสติกบางบาลพระนครศรีอยุธยา081-8342214,089-0686552
20141500125461บริษัท บางบาลคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-307590
20141000225464บริษัท ธวัชชัย เจริญยนต์ จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์บางบาลพระนครศรีอยุธยา035-307539
10140209725623บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียมบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140005525615บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัดบดขวดแก้วและเศษแก้วบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140001325473นายชุติพนธ์ อินทโชติขุดลอกและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140101825513บริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 750 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 120 ตัน/วันบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-782646
10140100125378บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดผลิตเบียร์ ประมาณปีละ 700 ล้านลิตร น้ำดื่ม ประมาณปีละ 200 ล้านลิตร และน้ำโซดา ประมาณปีละ 100 ล้านลิตรบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-276200-9
10140077025627บริษัท เบฟเทค จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-276200-9
20140100125574บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000225540บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140400125548บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติกบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140005525589บริษัท ที.แอล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140200625556บริษัท กฤษสรัช จำกัดต่อและซ่อมแซมเรือเหล็กบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140005625603นายบทชาย เชาว์ดีขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์_x000D_
บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140100125469บริษัท สินเสนา จำกัดสีข้าวขาวและข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุด 300 ตัน/วันบางบาลพระนครศรีอยุธยา035-390603
10140015725593นายพงษ์ธร บำรุงชัยขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140088325634บริษัท ทรายกรุงศรี จำกัดขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140001225606นายเก้าพล งามวุฒิบาลการขุดตักดินและดูดทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140010925602นายณัฐนันท์ เอ็งวงษ์ตระกูลขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา087-6732755
20140014125611บริษัท แสนดี (2018) จำกัดขุดตักดินหรือทรายหรือดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140005125572บริษัท เขมณัฏฐ์ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา087-0568276
20140000425470บริษัท แสนดี (2018) จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา0814521635
10140258725631นายณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน์การตักดินและทราย หรือดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140030225585นายประสิทธิ์ กิจกุลพิเชฐขุดตักดินหรือทรายบางบาลพระนครศรีอยุธยา089-7996667
10140001425570บริษัท เอเชีย เพียว ออยล์ จำกัดดูดทรายและขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140001925553นายวสันต์ แจ้งจิตรขุด ลอกดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา081-9430900
10140007525571ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมงคลชัย 99ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140017125487นายธนู ชัยชนะวงศ์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา01-6510442
20140000825521บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงผลิตผลจากพืชในคลังสินค้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140039325576ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที. รุ่งเรืองขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140000325472นางวิมลรัตน์ แก้ววิลัยดูดทรายบกบางบาลพระนครศรีอยุธยา081-3724789
20140002425536นางมยุรี ป้อมแก้วแกะสลัก โต๊ะหมู่ หีบศพ ธรรมมาส เครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ ฯลฯบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140026925552บริษัท มิลเลี่ยน อินดัสทรีส์ จำกัดทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ หรือโลหะ ทำไม้ปาเก้ ไม้บัว ไม้คิ้ว และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารบางบาลพระนครศรีอยุธยา
00140100125388บริษัท มิลเลี่ยนอินดัสทรีส์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ และโลหะทำไม้ปาร์เกต์ ไม้บัว ไม้คิ้วบางบาลพระนครศรีอยุธยา
10140072625637บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรั๊คชั่น จำกัดทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140200625390นายปราโมทย์ ป้อมแก้วหล่อพระพุทธรูปบูชาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
40140007425560บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 7.0เมกะวัตต์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
20140014825574นายดิเรก ขันธมาลาการขุดหรือลอกทรายหรือดินบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140022625602นางวรรณะ ฤทัยแช่มชื่นขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140028125573นายรุ่งโรจน์ กายเพ็ชรการขุดหรือลอก กรวดทรายหรือดินบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140016925604บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-214832-3
10140600125373บริษัท ลีลา อาร์ต โปรดั๊กชั่น จำกัดผลิตตุ๊กตาทองเหลือง กำลังการผลิตได้เดือนละ 300 ตัวบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140101825578บริษัท สยามบานเล็ก สแค็ป ไอเอิน จำกัดอัดเศษโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140300825585บริษัท โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด การตัด พับ หรือผลิตโลหะ เช่น มีดบล๊อคบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140004625471บริษัท เอส เอส เค ออโตซีท จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140009425598บริษัท เอฟทีเอ (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140307425621บริษัท สยาม บาน เล็ก สแคร็ป ไอเอิน จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140003025616นายณัฐพงษ์ ธาราพงษ์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140001325463นางกิมลี้ สุขมะโนทำบ้านทรงไทยและส่วนประกอบของบ้านทรงไทยบางปะหันพระนครศรีอยุธยา0 3538 1056, 081-9948650
20140102425543นางยุภาพร เพ็ชร์ประเสริฐทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม่รางลิ้น ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-3094086
10140600125415บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และกระดาษลูกฟูกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-200993, 0863758893
20140000625384บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-381431
20140002025492ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองขยายจักรกลผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องจักรกลการเกษตรบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-254139, 035-779100
20141700125469นายแสงเพชร สอนอนุกูลผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140500225479บริษัท ซิกตี้ไนน์ ดีกรีส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัดผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิค เช่น เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องรับวิทยุ-เทป จอภาพแอลซีดี จอภาพมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องขยายเสียงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140000625608บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา086-3023925
20140002625598นายสวัสดิ์ มุ่งงามการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140000225557นางวรรณะ ฤทัยแช่มชื่นขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140000325599บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด ปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140005825518บริษัท โรงเลื่อยจักรสินทอง (อยุธยา) จำกัดเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-3872046
20140018425595บริษัท วรรณลักษณ์ คอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จ ทำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรงท่อคอนกรีต เสารั้วคอนกรีตบางปะหันพระนครศรีอยุธยา092-3489988
20140100625425นายชอบ บำรุงพืชกลึงเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140001725605บริษัท พลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดกลึงเชื่อมโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035377300
20140273925644บริษัท เอส.ซี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดสายไฟในรถยนต์, วิทยุรถยนต์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา089-2242498,035-950232
20140100425511บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140058325630นายวสันต์ อินทร์จันทร์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140000725572นายราเชนร์ หอมระรื่นผลิตน้ำดื่มบางปะหันพระนครศรีอยุธยา086-2933394
20140500125380บริษัท ชาลี ซีเมนต์บล๊อค อินดัสตรี้ส์ จำกัดผลิตอิฐบล๊อคบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
40140008925592บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.996 เมกะวัตต์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100625532ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ปถวีทำการแปรรูปไม้เพื่อจำหน่าย ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ต่อไม้ ประสานไม้ วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา096-9902444
20140104125604นางชญาดา ศรีวิจารย์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านสำเร็จรูป และทำเครื่องใช้จากไม้ เช่น ด้ามจอบ ด้ามเสียม ด้ามขวาน จากไม้แปรรูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา086-2933394
20140300125424ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี พานิชย์ทำพาเลท ทำลังไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140300125390นายชินเซียง ฮันทำวงกบประตู หน้าต่างบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-381941
10140060225630บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140003225570บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140007125594บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัดผลิตแอสฟัสติกคอนกรีตบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140319325643ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทรัพย์ซีเมนต์บล๊อคทำอิฐบล๊อคบางปะหันพระนครศรีอยุธยา053-389149
20140064125628บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จ คานคอนกรีตและชิ้นส่วนคอนกรีตทุกชนิดบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035625063
20140256925645ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา บาดาลตัด พับ เชื่อมประกอบโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา080-0209782
20140200825594บริษัท อินโนเวท ออโต้เทค จำกัดการตัด พับหรือม้วนโลหะ หรือการกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป หรือการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-8513228
20140500125513ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ผลิตอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าแรงสูงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-228-204
20140100325562ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ผลิตอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าแรงสูงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา062-3608542
10140400125342บริษัท แอดวานซ์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดต่อตัวถังรถบรรทุก,รถดับเพลิง,รถกระเช้า,รถพ่วง,รถน้ำมัน,รถขยะ และซ่อม ประกอบอุปกรณ์ไฮดรอกลิคต่าง ๆบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140024225625บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัดผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแต่งสภาพรถยนต์หรือรถพ่วงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา084-3602751
20140282025642บริษัท หันสังไลท์ แอนด์ เพาเวอร์ (2021) จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140100325465บริษัท อยุธยา เพชราวุธ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดเศษบางปะหันพระนครศรีอยุธยา087-9991694
20140005625587นายปรีชา ชูปั้นขุดหรือลอก กรวดทรายหรือดินบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081 6155082
20140008925471บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัดทำเครื่องมือ ของใช้จากพลาสติก และทำแม่พิมพ์พลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-302212
20140011125556บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะหันพระนครศรีอยุธยา092-6461651
20140007825516ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ประเสริฐ (เอเซีย)คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้นบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140000125403บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัดผลิตเครื่องดื่มจากผลไม้และทำน้ำดื่มบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-301-761
20140003825577บริษัท นวนครน้ำแข็ง (อยุธยา) จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอด กำลังการผลิต 130 ตัน/วันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-777315
20140016425571นายอัมพร คงสัตย์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านสำเร็จรูป และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140200125433บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100425404บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัดผลิตขวดพลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-301761
20140003725538บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-301761
20140255225641นายไพโรจน์ ธีระสาสน์ทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-9946913
20140000725614บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัดสร้างประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถสามล้อและรถกอล์ฟไฟฟ้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-850815-17
20140256125626บริษัท โชติอัครทรัพย์ จำกัดห้องเย็นแช่แข็งบางปะหันพระนครศรีอยุธยา062-4282897
20140000725465บริษัท แคนนี่ส์แฟรนด์ จำกัดไส ซอยไม้ ทำพาเลทและทำลังไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140300125408บริษัท อยุธยาพาราวู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140500225453นางสาวนภาลัย แสงแก้วสุขผลิตเครื่องใช้เล็ก ๆ เช่น แจกัน เชิงเทียน และกระถางธูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140300225554นางสาวโสภา แก้วเฉลิมทองทำเครื่องใช้เล็กๆ จากโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140400325452นางจวน แสงแก้วสุขผลิตเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แจกัน เชิงเทียน และกระถางธูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20141400125462นายเจริญ-นายธวัชชัย บุญประดับทำอิฐดินเผาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140001525534นางนงลักษณ์ บุญประดับทำอิฐดินเผาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20141000125474บริษัท เอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัดผลิตตุ๊กตาทองเหลือง และรูปหล่อต่าง ๆบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140007725500บริษัท ไทยมงคล ทูล จำกัดกลึง กัด เจาะ ไส เจียนและเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-301444, 061-1569149
20140300725579นางสาวสุรภา รอดคงต่อ ซ่อมแซม ทาสีเรือ กลึง กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา080-0191117
40140001725569บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-276000, 089-7994280
20140000525600นางวรรณะ ฤทัยแช่มชื่นขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา092-3489988
20140200225407นายกิจสุพัฒน์ กองสัมฤทธิ์ทำวงกบประตูหน้าต่างบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-9260811
20140200125607บริษัท ไอเทคพลัส (ไทยแลนด์) จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ แบบแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์จากไม้แปรรูปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา0824829375
20141200125456นางสาวยุพเยาว์ ทองเหลือทำอิฐดินเผาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา09-2168251
20140300225455นางสุรินทร์ ศรียานนท์ทำอิฐดินเผาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา01-5868205
20140002625481นายบุญส่ง ปรางทองผลิตอิฐดินเผาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-710600
20140200325363บริษัท ไทยเยอรมันแกรนิต จำกัดแกะสลักและแต่งหินแกรนิตบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100425610บริษัท โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัดตัดเหล็กและพับเหล็กบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-381603
10140004325595บริษัท เอฟทีเอ (ประเทศไทย) จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสมจากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับน้ำมัน ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา089-0794471
20140011625589นายวีระ สุวรรณฉายขุดหรือลอก กรวดทรายหรือดินบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100625573บริษัท ส.พันธนเดช วิศวกรรม จำกัดผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแต่งสภาพรถยนต์ หรือ รถพ่วงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100525591บริษัท เทียนชัย ทูลส์ลิ่ง พาร์ท จำกัดรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอะไหล่โลหะทุกชนิดบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-7333977
20140004925608นายสมาน ศิริพฤกษ์พงษ์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-9489396
20140110225638นายถนอมพจน์ แสงวิลัยขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140403325640นายจิรัฎ พู่พุทธิพันธ์ทำขนมปัง ขนมเค้กบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140201725611บริษัท รอยัล รีซอสเซส รีบอร์น จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดบางปะหันพระนครศรีอยุธยา081-1701936
00140100125362บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตน้ำแร่บรรจุขวดพลาสติกและเป่าขวดพลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140007625544บริษัท ประทินผลิตภัณฑ์ จำกัดทำบ้านทรงไทย เครื่องใช้ในบ้านทรงไทย วงกบ ประตู หน้าต่างไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-779532
20140300125432บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัดผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140000125542บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัดผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพรบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140100225523บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก,ถุงพลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140304425624บริษัท ดับบลิว.เอ็น.เค. อินดัสทรี จำกัดทำรองเท้าหรือชิ้นส่วนรองเท้าทุกชนิดบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140101725505นายอภิชาติ งามพริ้งโม่ บด ย่อยพลาสติกบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140200125516บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัดผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-779553-7
20140100425438นายโชติ โพธิ์ศรีทำเครื่องใช้เล็กๆจากโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140010025609บริษัท เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035200948-50, 085-1117866
10140139325635ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุวภานนท์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา0819941552
10140014925475ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ประเสริฐ กลิ่นชื่น ซัพพลายคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
10140000225344บริษัท มาดีสปินนิ่ง จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 2304 แกน)บางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-950607
20140010025591บริษัท วรรณนิชา จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035662067
20140300325479บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัดผลิต/ประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-713386, 035-246450
10140109025470บริษัท ท.ไทยรัก จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเฉพาะหมวด 1 ข้อ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541)บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140020625646บริษัท บ้านขล้อวัฒนา จำกัดปรับปรุงคณภาพข้าวสารและแบ่งบรรจุบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
20140300225406ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์แปรรูปไม้ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านจากไม้ ทำวงกบ บานประตู หน้าตาง และแกะสลักไม้บางปะหันพระนครศรีอยุธยา01-2119762
20140000925586บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัดการตัดหรืออัดเศษโลหะบางปะหันพระนครศรีอยุธยา035-776288-9
72120000125566บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเนยแข็งและวิปครีมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120300125587บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแป้งผสมอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร, อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, แป้งและผลิตภัณฑ์ซอสบางชนิด, เครื่องปรุงรสบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 2946 6813-17
10140100325259นายธเนศ เนตรฤทัยทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-261167
72250024725628บริษัท ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกระดานอัด (Particle Board) จากผ้า เพื่อใช้ตกแต่งภายในบ้านบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120000125507บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัดประกอบกิจการผลิตผ้าสำหรับทำความสะอาดเลนส์ทุกชนิดและซื้อมา-ขายไปผลิตภัณฑ์SHOE-COVER,HEAD-COVER,MOP-CAP,B/FINSPECTER,CLEANROOMPAPER,FACEMARK,CLEANROOMWIPER,PACKINGMAT,FANFILTER,TABLEMAT,CURTAIN,BLOWERFILTER,ESDGLUE,GLOVES,FINGERCOT,CLEANROOMSHOESบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035950511
72120000325448บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัดชุดชั้นในบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3531 4048
72120000125483บริษัท เทดทราด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังสัตว์และผ้า ปลอกเบาะหนังและผ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100225194บริษัท โนเบิลวู้ด จำกัดทำวงกบ บานประตู – หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้บางปะอินพระนครศรีอยุธยา261725
10140100125188บริษัท โนเบิลวู้ด จำกัดผลิตไม้วีเนียร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา261074
10140000225187บริษัท โนเบิลวู้ด จำกัดทำไม้อัด และไม้ประสานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา261074
82120100125571บริษัท ไบโอเนท – เอเซีย จำกัดผลิตวัคซีนป้องกันโรคสำหรับมนุษย์และการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035950750-8
72120000125616บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัดผลิต, นำเข้า, จัดเก็บ และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ประเภทชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว เช่น ชุดตรวจเอดส์, ชุดตรวจการตั้งครรภ์ และชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เป็นต้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120000125598บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัดผลิตเครื่องสำอางและอาหารเพื่อสุขภาพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000225457บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351984
72120000525401บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350807
72120000225424บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0717-20
72120000525476บริษัท ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตขึ้นรบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140003525492บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-214833
10140136225630บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา089-8163710
72120100125615บริษัท ไมพ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด1.) ผลิตกระดาษทรายกลม 2.) ผลิตแผ่นฟิล์มขัด 3.) บริการ ตัด ดัดแปลง แปรรูปแผ่นฟิล์มพลาสติก ป้องกันรอยขีดข่วน แผ่นฟิล์มขัดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100125516บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314-216-7
72120000225580บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับยานยนต์และสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035959778
72120100225464บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสปริง และสปิงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ COIL SPRING,FLAT SPRING, WIRE FORMING, SUB-ASSEMBLY OF HINGESบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125590บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา35314501
72120100325454บริษัท โคเบลโก้ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัดSLITTING, WINDING OF COPPER ALLOY STRIPS FOR ELECTRONICS MATERIALS AND REPACKING, ตัดโลหะผสม และ/หรือม้วนแผ่นโลหะผสมทุกชนิด ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์, คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ เศษโลหะ เศษโลหะผสมทุกชนิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314070
10140000825523บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์แอร์ จำกัดตัด พับ ม้วน กลึง ไส เจาะ คว้าน ฯลฯบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125517บริษัท ซุปเปอร์ ยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035351222
72120000225473บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-729368
72120000525492บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับชิ้นส่วน อะไหล่ของรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100225186บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัดผลิตและประกอบเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องมือ ก่อสร้าง โลหะแปรรูป และมอเตอร์ไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120017725622บริษัท ไทย หงษ์ เทคโนโลยีส์ จำกัดผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น Automatic drill Resharpen machine, ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิด, นำเข้า-ส่งออก เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกชนิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120000125549บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิต HIGH PRECISION MOULDS & PARTS, JIGS & TOOLS, MAINTENNANCE MOULDS & ELECTRODE และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-350080
82120100125589บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัดผลิตและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับชิ้นงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงซื้อมา-ขายไปเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งมีไว้ใช้ในทางอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0880
72120000225416บริษัท เกรท เฉียง จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ (PRECISION PROGESSIVE DIE) JIGS และข้อต่อโลหะใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อมา – ขายไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000225440บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัดชุดแม่พิมพ์ (MOLDS & DIES) และส่วนประกอบ,ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์,ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์,บริการตัด ปั๊มขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนโลหะ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 1973-5
82120000225588บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัดผลิตและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับชิ้นงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงซื้อมา-ขายไปเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งมีไว้ใช้ในทางอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0880
72120000325562บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัดผลิตชุดแม่พิมพ์ (MOLD & DIES) และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์, บริการตัด ปั๊มขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนโลหะ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351973 ถึง 5
72120000625409บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)ผลิตแม่พิมพ์อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนรถยนต์ถังน้ำมันและลูกลอยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350880
72120300125456บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึงอัตโนมัติ(BARFEEDERSFORNCLATHES)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100225407บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัดเครื่องมือ (GRINDING & CUTTING TOOLS)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0766-8
82120013925638บริษัท โตเกียว โพรเซส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร,นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3524 3650
82120200125489บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125558บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดออกแบบและผลิตเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมอื่นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350501
72120000425420บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC DIGING,IC SEMICONDUCTOR)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000425461บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตฝาครอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ(CoverforHardDiskDrive)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-729-259
82120001725644บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ Hard Disc Drive and Floppy Disc Drive เช่น Base Plate, Hub เป็นต้น)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120008925629บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด1. ดัดแปลง ซ่อมแซม ลบล้างข้อมูล ทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิส ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และในเครื่องใช้ไฟฟ้า2. แกะแยก ถอดแยก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก และอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว3. คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120200125596บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัดประกอบเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินและเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120200125473บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(TRANSPONDERDEVICE)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314020
82120200125588บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด(ตามเอกสารแนบ)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100225431บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัดผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PRINTED CIRCUIT BOARD)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351812
72120100225548บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัดผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-350471
72120100225589บริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120000325495บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100425403บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0890
72120000425495บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัดผลิตเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000425503บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรควบคุมระบบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000425511บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(TRANSPONDER,TRANSPONDERDEVICE)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314020-5
72120001125433บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชุดกล่องควบคุมการทำงานของลิฟท์ชุดสายไฟและชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351910
72120001225449บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซื้อมา-ขายไปผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314020
72120001225456บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตตัวต้านทานทุกชนิด เช่น PLATE RESISTOR, ตัวขยายกำลัง (POWER TRANSISTOR)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120001425429บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดIC LEADFRAME ผลิตแกนมอเตอร์ (PRECISION MOTOR CORED)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 1660
82120000125556บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350321-2
72120100425452บริษัท นาคามูระ คากาคุ (ประเทศไทย) จำกัดTEMPERATURE CONTROLLER, LOADER AND HOPPER DRYERบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3572 9201
72120100125441บริษัท ยามาโตะ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า และแบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิต Water Pump & Terminalบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-352-028-32
72120005225643บริษัท คัม หยูน พรีซิสชั่น เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (ฺFiber Optic) และชิ้นส่วน (Forging Parts)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 8470 2312
82120300125488บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ เช่น ขอบประตู รางน้ำฝน รางกระจก ขอบยางพีวีซีกระจก และคิ้วยางพีวีซีหลังคาสำหรับรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120200125505บริษัท อมิตะ ออโตโมทีฟ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350346-7
82120000125606บริษัท ไทยยามาโตะ ออโต้พาร์ท (2018) จำกัดผลิตและรับจ้างผลิตประกอบและรับจ้างประกอบตรวจสอบทดสอบและรับจ้างตรวจสอบทดสอบซ่อมแซมและติดตั้งรวมถึงวางระบบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์รถกระบะรถบรรทุกรถเทลเลอร์รถที่ใช้ในการเกษตรซื้อมาขายไปซึ่งอะไหล่เก่าและอะไหล่ใหม่ทุกชนิดทุกประเภทบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035324341-4
72120000925510บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (BRAKE PIPE, FUEL PIPE, NYLON, TUBE)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120001625408บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์ (BRAKE PIPE,FUEL PIPE,CLUTCH PIPE,BRAZING PARTS)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120001425627บริษัท มิซูโฮะ(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเตียงผ่าตัดและส่วนประกอบของเตียงผ่าตัดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120200125358บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ซื้อมาและขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์และผลิตเครื่องโทรสารซื้อมาและขายไปของสินค้าได้แก่เครื่องโทรสารรวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้และส่วนประกอบของเครื่องโทรสารและผลิตPบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350080
82120100125498บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดผลิตเลนซ์แว่นตาบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120200225430บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดเลนซ์แว่นตาและแม่แบบสำหรับเลนซ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0962
72120100525459บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องประดับอัญมณีเทียม รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ อะไหล่และชิ้นส่วนทุกชนิด รวมทั้งทำการเจียระไนเพชรพลอย และการซ่อมแซมเครื่องประดับที่จำหน่ายภายในระยะเวลารับประกันสินค้า และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR PV ROOFTOP) กำลังผลิตรวม 1,417 กิโลวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-729-284-8
82120400125511บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารสัตว์ผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียที่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลักบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120500125577บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัดคลังเก็บสินค้าของบริษัทโฮยาเลนซ์ไทยแลนด์จำกัดสั่งซื้อและนำเข้าซึ่งเลนซ์แว่นสายตาแว่นสายตารวมถึงแม่แบบแท่นพิมพ์เครื่องจักรอะไหล่เครื่องจักรวัตถุดิบเคมีภัณฑ์วัสดุจำเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์วัสดุต่างๆอันเกี่ยวข้องกับการผลิตเลนซ์แว่นสายตาแว่นสายตาการทำความสะอาดเลนซบางปะอินพระนครศรีอยุธยา(035)314456-64
72120300225439บริษัท คิตากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดซื้อมา ขายไป PLASTIC MOLDED PARTS,ELECTROMAGNETIC NOISE FILTERS และแบ่งบรรจุสินค้าดังกล่าว ผลิต PLASTIC INJECTION COMPONENTS & PARTSบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0201
72120300225454บริษัท โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส จำกัดการบรรจุและแบ่งบรรจุผ้าการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โรงพักกระจายสินค้าและรับฝากสินค้าเพื่อร่วมแสดงสินค้าหรือจัดนิทรรศการบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351890
72120000325547บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด1.คลังเก็บสินค้าของบริษัทโฮยาเลนซ์ไทยแลนด์จำกัด2.บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แว่นตา3.ซื้อมาขายไปเลนส์แว่นตาแว่นตาเครื่องจักรอะไหล่เครื่องจักรแม่แบบแท่นพิมพ์เคมีภัณฑ์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์บรรจุเลนส์ทำความสะอาดเลนส์และบรรจุภัณฑ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา029012021-30
72120000525443บริษัท อาซาอิ ไทย จำกัดบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์,ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องจักรรวมถึงการซื้อมา-ขายไปสินค้าดังกล่าวข้างต้นและตัดม้วนอลูมิเนียมโลหะประกอบไปด้วยเหล็กเจือปนสำหรับใช้เป็นวัสดุผลบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314014
72120300625455บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัดแบ่งบรรจุและศูนย์กระจายสินค้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35314059
72120000925429บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัดบรรจุหีบห่อ ผลิตลังไม้บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0966-8
10140013125473บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษและเศษโลหะ และนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125475บริษัท มีเทค รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นของเสียอันตราย(ตามภาคผนวกที่2ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2548)บดอัดเศษโลหะเศษพลาสติกและนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-314-364-5
72120000325455บริษัท โอกิทานิ โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัดคัดแยกเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่โลหะทั่วไปโลหะผสมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าผงซักฟอกและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายได้แก่พลาสติกกระดาษผ้าแก้วกระจกกระเบื้องเซรามิคและเป็นสถาบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35314088
72120000125459บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยก รีไซเคิล แบ่งบรรจุ (RE-PACINKG) เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ฟิล์มเอ๊กซเรย์, เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เศษชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ, จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์, เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ที่ผ่านขบวนการชุบ (PLATING) และที่ผ่านขบวนการ STAMPING เพื่อการส่งออกและขายในประเทศ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายในประเทศ สกัดและถลุงทอง (REFINFING AND SMELTING GOLD)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125574บริษัท เอ็มอีพี เอ็นไวโร เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ น้ำยาชุบโลหะ แผ่นกรองที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า กากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอิเล็กทรอนิกส์ หลอมหล่อโลหะจากการสกัดโลหะมีค่าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35351888
60140242125640บริษัท เอส แอนด์ ที เยนเนอร์รัลฟู๊ด จำกัดผลิตขนมคุกกี้และขนมอบแห้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา081-755-9101, 035-3535712
10140100125196บริษัท ขนมสากล จำกัดทำขนมปังกรอบและขนมถั่วกรอบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา5168378
10140200125401บริษัท บางปะอินไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 60 ตัน รวมเป็นทั้งหมด 595 ตัน/วันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000225617นางสาวไพรินทร์ มั่งมีผลิตน้ำดื่มบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000825556บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตน้ำดื่มบางปะอินพระนครศรีอยุธยา02-5290999
10140000125148บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัดปั่นเส้นด้ายจากใยเทียม และใยธรรมชาติ (เครื่องปั่นด้าย จำนวน 93,372 แกน)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา261057
00140400125344บริษัท ท็อบฟอร์ม บราเซีย จำกัดผลิตบราเซียเพื่อส่งออกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา261043
10140200125336บริษัท พลาสเซโกะ (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ฝาขวดพลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140600125365บริษัท อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตอิฐและกระเบื้องดินเผา ได้เดือนละ 434,200 ก้อนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา361093
10140300125335บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดผลิตกระเบื้องใยหินซีเมนต์มุงหลังคาและกระเบื้องแผ่นเรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-221041-5
10140100225319บริษัท ศรีอยุธยาคอนกรีต จำกัดทำเสาคอนกรีต ผลิตคอนกรีดอัดแรงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-237054-6
10140100225350บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัดผลิตเสาเข็มคอนกรีตบางปะอินพระนครศรีอยุธยา361024-6
10140002925610บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา085-1238197
10140006025615บริษัท อยุธยาผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140272025646บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140430325649บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา02-0227800
10140100125303บริษัท ไอทีอาร์ แฟบบริเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดทำถังเหล็กเก็บปูนซิเมนต์ผง และโครงเหล็กบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-246989, 087-8012485
60140242525641นายสมชาย อรุณคีรีวัฒน์ทำสลักและบู๊ชบางปะอินพระนครศรีอยุธยา361404
20141300125364บริษัท นิวไลฟ ซคลัพเจอร์ จำกัดของใช้และงานปฏิมากรรมต่างๆ จากโลหะทองบรอนซ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140900125461ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรดักท์ ควอลิตี้กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3521 9961-2
10140100225467บริษัท ทูลส์ เซอร์เคิล จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะอื่นทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3521 9961-2
10140026825655บริษัท เรียวอินเตอร์เทค จำกัดกลึง ไส กัด เจาะ เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-950182
20140400125373บริษัท เอฟ.กลการ จำกัดการกลึง เจาะ คว้านกัดไส เจียรหรือเชื่อมอโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-362244
20140200225365บริษัท เจ.เอช.แมชินเนอรี่ แอนด์ ทูลส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรบางปะอินพระนครศรีอยุธยา361378
10140095725638บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัดซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การเกษตรและกสิกรรม เช่น รถไถนา รถแทรกเตอร์ ปั๊มน้ำ เป็นต้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140500125372นายภาณุเดช เพิ่มพูลสินชัยซ่อมรถแทคเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140100125350บริษัท พระอินทร์อีควิปเมนท์ จำกัดซ่อมตบแต่งรถตักดินบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140100225358นายวันชัย โตไพบูลย์ซ่อมรถบรรทุก และรถพ่วงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140000325357ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระอินทร์ค้าวัสดุก่อสร้างซ่อมรถบรรทุกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140800125447บริษัท พี วี พลาสติก จำกัดผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์จากเม็ดพลาสติก และงานพลาสติกต่าง ๆบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100425521บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัดผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-361439-48
10140400125334บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประกอบรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารบางปะอินพระนครศรีอยุธยา361306
40140088825639บริษัท คลีนแม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า (โซลาร์เซลล์) ขนาดกำลังการผลิต 3.4 เมกะวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100125212นายมนตรี โชติพงศ์พุฒิซ่อมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา089-4982299, 081-6342303
10140800125363บริษัท พราว พร้อม จำกัดซ่อมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-361117-8
10141300125408บริษัท ช่างโยงรถพ่วง จำกัดซ่อมรถพ่วง, รถบรรทุกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา9921181
10140026725657บริษัท เรียวอินเตอร์เทค จำกัดซ่อมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140263625644บริษัท เดอะวันบางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัดซ่อมสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ ซ่อม ปะผุ และทำสีรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา083-6238888
10141400125407บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบไทย จำกัดบำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณการบำบัดน้ำเสีย 6,100 ลบ.ม.ต่อวันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-361439
10140300225465บริษัท ไทยสแครป เซ็นเตอร์ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในภาคผนวกที่ 1 หมวด 1 ข้อ 1 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-353415
10140000225484บริษัท สามดี รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000625469บริษัท ส.พลาสติก อยุธยา จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ พลาสติก และโฟม บดและทำเม็ดพลาสติกเกรดบี ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา083-0772754
10140000725467บริษัท ศุภฤกษ์ พลาสติก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 5297
10140001725490บริษัท เวสท์ ว่อร์ รีไซคลิ่ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดโลหะและนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ฝ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาปรับปรุง ซ่อม แซมหรือเปลี่ยนสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3526 3201
10140001925488บริษัท ส.สตางค์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ และบดพลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140007925474บริษัท สมบุญโชคนำชัย จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0891227778
10140009725484บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น เปเปอร์ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)และอัดกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140009925472บริษัท อาร์.ที.ดี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัดสุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก ดัดแปลง ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา095-5366364
10140014725479นางศรีไทยพัศ เดชรุ้งไพศาลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ บดเศษพลาสติกและเศษกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100325598บริษัท เอ็ม เอส ดี เม็ททัล จำกัดนำพลาสติกที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อใช้ในการบริการชุมชนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3574 5093
10140004725612บริษัท บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัดผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (SRF : Solid Recovered Fuel) จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125525บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตลูกชิ้นหมูผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปพร้อมบรรจุเพื่อบริโภคทันทีบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125343บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140321025645นายมงคล ศรีเศรษฐกุลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา081-9163695, 035-721574-8
10140600125407บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-795663-4
72120000225358บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัดผลิต POLYESTER FILAMENT YARNบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000625458บริษัท เทอร์โมสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะของเครื่องใช้ไฟฟ้าและของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314095-7
72120000125541บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตกรงเหล็กตะแกรงเหล็กส่วนประกอบอาคารที่ทำจากเหล็กบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-350215-9
72120200125457บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธี FORGING, FORMING, STAMPINGบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100125482บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัดปั๊มโลหะขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314031-4
82120100125514บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์,รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการกลึง,เจาะ,คว้าน,กัด,ไส,เจียรและเชื่อม(LATHINGCUTTING,ASSY)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-729111
72120000225432บริษัท โนเบิ้ล พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและประกอบ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100225456บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือของเครื่องจักรอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314180
72120100125466บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนของHardDiskDriveสำหรับคอมพิวเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา35315600
72120000225598บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(EBlock)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000225507บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัดผลิตเครน แท่นปรับระดับ และชิ้นส่วนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา27878540
72120000625557บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัดประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(PCB)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350233
72120000725381บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัดผลิต INSULATION และ GRAPHIC SCREEN บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0707-13
82120300125512บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314245-8
82120100125530บริษัท คาไซเท็คซี จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ทุกประเภทของยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035729564-6
72120000525468บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035314245-8
72120100525509บริษัท คาไซเท็คซี จำกัดผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์และอุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120101525458บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด1. ผลิตและจำหน่าย วัตถุดิบ วัสดุ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบรค ชิ้นส่วนเบรคที่ใช้ในการเสียดทาน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเบรค และระบบเบรคทุกชนิด 2. ซื้อมา ขายไป สารเคมีซึ่งไม่ใช่เคมีภัณฑ์อันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035 350010
10140009125479บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120025425645บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด1.คัดแยก เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
2.บดย่อย รีไซเคิล เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เศษโลหะ และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว
3.นำเข้า แบ่งบรรจุและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4.นำเข้าและจำหน่ายวัสดุเพื่อการปรับสภาพผิวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบ Precious Metal Recovery
บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100325358บริษัท อยุธยาผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา081-5715362
40140011125594บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ปราจีนบุรี) จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.996 เมกะวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140008725493บริษัท ซ.แสงมงคล อีซูซุ อยุธยา จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และช่วงล่างรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140012925519บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140013525599บริษัท เอ พี เอ็ม คาร์มาร์ท จำกัดซ่อมรถยนต์ บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-880900
10140018425472บริษัท พลปิยะ อยุธยา จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่างรถยนต์ และเคาะพ่นสีบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-346111, 035-880777
20141200125399บริษัท สยามนิสสันอยุธยา จำกัดตรวจสภาพและซ่อมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140100225390บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ส์ (อยุธยา) จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมช่วงล่างและเคาะพ่นสีรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-213630-7
20140000225367บริษัท บางปะอินชัย จำกัดคลังสินค้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา366218
82130100125570บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000325524บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัดผลิตเมทิลเอสเตอร์ (ไบโอดีเซล) กลีเซอรีนดิบและกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ำมันพืชบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-276500
82130100125471บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคและผลิตอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีได้แก่ขนมโมจิเยลลี่และน้ำแข็งไสบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258970-3
10140032825483บริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัดผลิตไม้พื้นปาร์เก้จากไม้ยางพาราบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140200125153บริษัท ลองซาน วีเนียร์ (1970) จำกัดทำไม้วีเนียร์และต่อแผ่นไม้วีเนียร์ให้เป็นแผ่นใหญ่บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-355132,035-355135
10140000125213บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัดผลิตกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-261430-2, 035-261-006
10140003225606บริษัท ไฮโดร ไทย จำกัดเกี่ยวกับปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมีบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130000125409บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณอาหารแทนน้ำตาลเครื่องสำอางค์ผลิตภัณฑ์ประเภทลูกอมรวมทั้งรับจ้างบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035221031-6
72130000525434บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก (PLASTIC TUBE)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140300125152บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัดผลิตปูนพลาสเตอร์ และผลิตแผ่นยิบซั่มบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035 -261015, 089-6110869
10140001625534บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลายจำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-704400-2
10140014825535บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130200125399บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตส่วนประกอบบ้านสำเร็จรูป(พื้นผนังอาคารสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-221271
72130000225381บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานและครัวเรือนทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130100125497บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัดผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุจากโลหะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-258158-62
72130000225480บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(HardDisk)และผลิตLensConnectorบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-268100-1
72130000225548บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8600-1
82130300125479บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอนด์ อาร์ พรีซิชั่น จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130100325404บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130000325389บริษัท เทราล ไทย จำกัดเครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ และพัดลมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1257
72130200125357บริษัท พริซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตหัวไม้กอล์ฟ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องมือกล มือจับประตู เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130400125397บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1297-9
72130000325587บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ ซังค์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เซนเซอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130001025442บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (CRASH STOP,LATCH)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130200225389บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัดประกอบตัวถังรถขยะ รถขนส่งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130002025383บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์ เช่นวัสดุปูพื้น วัสดุปูพื้นหลัง ผ้ายางปูพื้น วัสดุหุ้มหลังคาด้านใน ชั้นวางของหลัง กล่องคลุมที่เก็บสัมภาระบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1333-7
10140007825542บริษัท บีซีพีจี จำกัดผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 43.96 เมกะวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-276000
72130000825420บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดการบรรจุสินค้า ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ พัดลม โดยไม่มีการผลิตบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1257
10140001125576บริษัท ณชนน สยาม อินเตอร์ฟู้ด จำกัดทำห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่น อาทิ ผัก พืชผลไม้บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140016625537บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถแทรกเตอร์ รถปิกอัพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140000325514นายสัมฤทธิ์ สระทองขมทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ ใส้กรอกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130100125374บริษัท ซีเรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตสารเหนียวสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป(CARBOMIX)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8327-31
82130000325478บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35258240
10140200125245บริษัท ไทยทองอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 800 ซอง และผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 80 ตัน รวมเป็นวันละ 142 ตัน บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-220421, 035-274226
20140100125392บริษัท ที.เอฟ.อี.เทรดดิ้ง จำกัดทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา261261
82130000125571บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผ้าใบยางรถยนต์(TIRECORDFABRIC)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-246421
72130000125417บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ชุดว่ายน้ำและถุงเท้า ผลิตชิ้นส่วนและขึ้นรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ชุดว่ายน้ำ และถุงเท้า ซื้อมา-ขายไป เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ชุดว่ายน้ำ และถุงเท้า และว้ตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ชุดว่ายน้ำ และถุงเท้า ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่าย หน้ากากอนามัยผลิตจากผ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
00140100225345บริษัท ซันพาราเทค จำกัดผลิตไม้พื้นปาร์เก้จากไม้ยางพาราบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
20140100325364นายประสิทeิ์ อัครธรรมทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้บางปะอินพระนครศรีอยุธยา261168
72130000125359บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัดกล่องกระดาษลูกฟูก,ถุงกระดาษและหลอดด้ายกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1339-40
72040010425634บริษัท ทาเลส ดีไอเอส (ประเทศไทย) จำกัดบันทึกข้อมูลบุคคลลงในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ทั้งที่เป็นข้อมูลรูปภาพ (graphical) และข้อมูลในรูปแบบไฟฟ้า (electrical)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3578 7203
72130000125367บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตใยสังเคราะห์ (POLYESTER CHIP, FILAMENT YARN, STAPLE FIBER, INDUSTRIAL YARN) และผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษโพลีเอสเตอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130000125506บริษัท หมอมี จำกัดผลิตยาแผนโบราณบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-221768
72130100125408บริษัท เอวี พลาสติก จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130000125522บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035221671-3
72130000325405บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัดผลิภัณฑ์จากกระดาษ (แกนกระดาษ ถุงกระดาษ) ผลิตภาชนะบรรจุทำจากพลาสติกและอลุมิเนียม ฟอยล์ เคลือบถ้วยพลาสติก (ALUMINIUM FOIL LAMINATED WITH PLASTIC)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8267-9
72130100125382บริษัท เอ็น แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะทุกชนิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35221081
82130200125470บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258428
82130100125612บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก(High Performance Plastic Pellet)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130100225414บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก (PLASTIC TRAY)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8428-30
10140000225435บริษัท นำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130000225407บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตแผ่นผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8334
82130000225496บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-268048
82130000125464บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสปริงจากลวดโลหะรับจ้างผลิตผลิตสปริงทุกชนิดสำหรับงานทั่วไปงานลวดดัดงานปั๊มโลหะงานประกอบชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะและหรือพลาสติกและซื้อมาขายไปชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวและชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ทุกชนิดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258228
10140000225427บริษัท เหลืองหิรัญ พรีซิชั่นคอมโพเน้นท์ จำกัดกลึงโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035 221192, 081-9157060
10140006025474ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่ง สแตนเลส เวอร์คกลึง เชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130300125398ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์คทำแม่พิมพ์แบบจากไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หล่ออลูมิเนียมตามแบบ และกลึง ไส ปาดหน้าโลหะทุกชนิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130000125433บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดอุปกรณ์เครื่องกล (DRILL,INSERT)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา216,508,508/1
82130000125480บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องกล(DRILL,INSERT)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-258024-5
82130100125513บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258321-2
72130000125441บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (LCD MODULE, PCBA, SEMICONDUCTOR, FIBER OPTIC) ผลิตวงจรไฟฟ้ารวม (INTEGRATED CIRCUIT), บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (SMART CARD), บัตรข้อมูลที่สื่อสารโดยคลื่นวิทยุ (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION CARD)มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (มิเตอร์ไฟฟ้า), เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือแพทย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) กำลังการผลิต 999.60 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เองบางปะอินพระนครศรีอยุธยา35221777
82130200125512บริษัท เซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด1. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ที่ทำจากพลาสติกและยาง (ELECTRONIC PARTS FOR PLASTIC & RUBBER) 2. ผลิต Thermal Silicone Elastomer 3. ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 4. ให้เช่าอาคารพร้อมที่ดินบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-258193-5
72130100225380บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประดิษฐ์แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ (FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT BOARDS)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1400-4
72130100225406บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)วงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit) ผลิตเครื่องคัดแยกสีเมล็ดพันธุ์พืช (COLOR SORTER) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (SMART CARD),บัตรข้อมูลที่สื่อสารโดยคลื่นวิทยุ (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION CARD)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3522 1777
72130000225506บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประดิษฐ์แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130100625449บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (HEAD GIMBAL ASSEMBLY(HGA),HEAD ACTUATOR ASSEMBLY (HAA),HEAD STACK ASSEMBLY(HSA),HARD DISK DRIVE(HDD),HARD DISK ASSEMBLY(HDA),INTERNAL HARD DISK DRIVE,DATA STORAGE DEVICES (HDD))บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-277000
72130000725356บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Slider in bar form,Slider, Cavity Gimbal Assembly (CGA), Head Gimbal Assembly (HGA), Head Stack Assembly (HSA),Head Actuator Assembly (HAA), Hard Disk Assembly (HDA),Hard Disk Drive (HDD) , External Hard Disk Drive , Internal Hard Disk Drive , Data Storage Devices (HDD) และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสารทางแสงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, การนำเข้า เก็บ ครอบครอง แบ่งบรรจุ วัตถุดิบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เพื่อส่งไปยังบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-277000
72130001225380บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า(ELECTRONICBALLAST,D.C.POWERSUPPLY,TRANSFORMERANDINDUCTOR)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-352591-3
72130001425352บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดแผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258222
72130100225489บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัดผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น(ShowerUnit,WaterHeater)เครื่องเป่ามือ(HandDryer)รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-220088
72130200125415บริษัท เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำและตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035258258
72130100125457บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด1.ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการอุตสาหกรรม การก่อสร้างและการเกษตร รวมถึง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ และการซื้อมาขายไปของชิ้นส่วนอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72130200125456บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากพลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035221425-6
72130000125375บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และก๊าซไฮโดรเจน รวมทั้งแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130300125511บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัดผลิตอ๊อกซิเจนไนโตรเจนอาร์กอนและแก๊สอื่นๆในสภาพของแข็งของเหลวและแก๊สบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035268255
82130300125503บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคโดยไม่มีการผลิตบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130200125488บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดโรงงานห้องเย็น และคลังสินค้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8500
10140025525504บริษัท อยุธยา อีซูซุเซลส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130000125472บริษัท ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด์) จำกัดชุบแข็งโลหะ (VACUM HEAT TREATMENT AND HIGH PRESSURE NITRIDING HEAT TREATMENT)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3526 8070
10140104025590บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซคลิ่ง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับอุตสาหกรรมในชุมชนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3570 8501
10140005925484ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเทคนิค รีไซเคิลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดพลาสติก อัดเศษโลหะ และอัดกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140011625474ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ๊กตา เอนเทอร์ไพรซ์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษและเศษโลหะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140015625488ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปกครอง เซอร์วิสคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82130000125530บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยเศษพลาสติก และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงให้บริการรับฝากสินค้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3525 8267-9
20140318625647บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว เช่น การฝัดหรือขัดข้าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-236600
82120000125572บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัดผลิตสีผสมอาหารบางปะอินพระนครศรีอยุธยา085-3301-253
82120000125580บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัดผลิตวัตถุปรุงแต่งกลิ่น รส,ซอสในภาชนะบรรจุปิดสนิท,เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท,ซื้อมาขายไปซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว,สินค้า Fragrance (สารที่ให้กลิ่นหอม),สารสกัดจากพืชและสัตว์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา084-1016177
72120100225357บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด1. ผลิตแม่พิมพ์,ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนพลาสติก,ชิ้นส่วนจากโลหะ,ซ่อมแม่พิมพ์, ผลิตอุปกรณ์สำหรับช่วยจับชิ้นงาน (JIGS) และประกอบชิ้นส่วนจากโลหะและพลาสติก ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงาน 2. ประกอบกิจการค้าส่ง ดังนี้ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือสิ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำจากโลหะ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ ถ้วย ชาม จาน หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ที่ทำการประกอบจากโลหะ สปริง พลาสติก ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้สำนักงาน ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และส่วนประกอบของชิ้นส่วนรถยนต์ ส่วนประกอบเครื่องใช้สำนักงาน ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบพลาสติกและส่วนประกอบอื่นๆ แม่พิมพ์สำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอุปกรณ์ 3.ซื้อมา-ขายไป เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย ทั้งในและต่างประเทศบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-350052-4
82120100125597บริษัท ไทยโตโยโฟม ไฮเทค จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโฟม (บรรจุภัณฑ์จากโฟม,แผ่นโฟม,ฉนวน)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0797
72120000225408บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัดผลิตภัณฑ์จากโฟม (บรรจุภัณฑ์จากโฟม แผ่นโฟม ฉนวน)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0797-9
72120000325554บริษัท นาฟูโกะ จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา022676319-21
82120000125499บริษัท ไทย-อุซุย จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และซ่อม สร้าง จำหน่ายแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนแม่พิมพ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-350042-4
72120000725472บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-351932-6
72120015625626บริษัท ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำสีชิ้นส่วนพลาสติก พิมพ์ตัวหนังสือบนชิ้นงาน พิมพ์ตัวหนังสือบนชิ้นงานโดยแสงเลเซอร์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000325433บริษัท เอกทวีคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000125350บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตคาร์บูเรเตอร์ปั๊มน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผลิตแม่พิมพ์โลหะและพลาสติกรวมถึงประกอบเครื่องจักรสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350058-65
82120100125480บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120100125613บริษัท ไทยอุซุย โมลด์ จำกัดผลิตออกแบบและจำหน่ายแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาแม่พิมพ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000425404บริษัท อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย จำกัดผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์(DIE)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา0 3535 0993-4
82120004425630บริษัท ไอ อาร์ เอ เทคโนโลยี จำกัดผลิตแม่พิมพ์ จำหน่ายอุปกรณ์จับยึด และซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120100125548บริษัท ลิก้า เซ้าท์ อีส เอเซีย จำกัดรับออกแบบ ผลิต ประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ (Encoder)บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000725498บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตลูกกลิ้งสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกประเภทบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120000625466บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องโทรสารชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หัวอ่านเครื่องพิมพ์(PRINTERHEAD)และผลิตเครื่องพิมพ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035350080
82120009225639บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดศูนย์จัดเก็บชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเป็นโกดังเก็บสินค้า สิ่งของ รวมถึงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท1. ผลิต และรับจ้างผลิต เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ เครื่องมือการแพทย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่ รวมทั้งชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว2. ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ เครื่องมือการแพทย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว 3. รับจ้างตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมทั้งฝึกอบรมด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า4. รับจ้างขนย้ายและจัดเก็บสินค้าภายในอาคารโรงงาน และโกดังเก็บสินค้า5. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านธุรการสำนักงาน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวางแผนการดำเนินธุรกิจ6. ให้เช่าอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้า พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก7. ให้เช่าแม่พิมพ์ เครื่องจักร เครื่องมือ บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
82120023625624บริษัท ยามาโตะ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัดผลิต ประกอบ และซื้อมาขายไป ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งพลาสติก โลหะ แผงวงจรพิมพ์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120001225381บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์,อุปกรณ์จับยึด และซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
72120100225415บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดPACKING, WAREHOUSE, TRANSPORTATION, DISTRIBUTION AND LOGISTIC SERVICE,loading cargo into containerบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000225443บริษัท เฮกซ่าแคลไซเนชั่น จำกัดผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อใช้สำหรับผสมอาหารสัตว์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035 330413
10140500125465บริษัท มหาศิริ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
00140300125337บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัดผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อประเภทแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-330370-1,035-331694
40140005325572บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9.55 เมกะวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
40140005425570บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9.55 เมกะวัตต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140065525638ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม.การาจเคาะพ่นสีรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140008825574บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140028725580บริษัท จ.เจริญทรัพย์ ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-330456
10140100425596ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพล อาร์คิเทคเชอร์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา081-8517476
10140100725615บริษัท เย็นศิริ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140003725613บริษัท โก กรีน เวส เมเนจเม้นท์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140009125594บริษัท โอโซน รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140014525481บริษัท อยุธยา พี เค จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ (พ.ศ.2541) และอัดกระดาษบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100125550บริษัท ไทรดีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซ่อมแซมเรือเหล็กบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000925505บริษัท สรัชกันตัง จำกัดซ่อมแซมเรือบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140028125484นายสมาน ธรรมจุฬาทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140143925636บริษัท โกลเด้น แกรนารี่ จำกัดรับจ้างสีข้าว และขัดข้าว ในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงงานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-951875
10140024625586บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140100425471บริษัท ออโต แมชชีน พรีซิชั่น จำกัดรับจ้างกลึง กัด ไส เจียร เชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140003625599บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์บางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-725-997
10140006825477ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมภพรีไซเคิลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะอินพระนครศรีอยุธยา035-708212,094-9955649
10140272425648บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140000225468ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาธรทำน้ำดื่มบางปะอินพระนครศรีอยุธยา081-6114464
10140300125327บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัดผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และผลิตกระดาษเคลือบกาวสำหรับปิดกระจกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา330471-2
10140006425500ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริทิพย์คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140016525489บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จบางปะอินพระนครศรีอยุธยา02-2950901
10140000925471บริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียรหรือเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140002125617บริษัท เค.อาร์. คานากาตะ จำกัดการกลึง เจาะ กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
10140005725470บริษัท ซี เอ็น พรีซิชั่น พาร์ท จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางปะอินพระนครศรีอยุธยา086-3191963
20140002725562นายบุญแรม ด้วงฟักสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน และการเก็บรักษาข้าวเปลือก ลำเลียงในไซโล โกดังบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา081-9917832
10140100125329นายสมชาย วัชรพงศธรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 167 เกวียน/วันบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา386058
20140292425634บริษัท เอสพี เฮ็ลธ เบฟเวอเรจ จำกัดแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไปผักไห่พระนครศรีอยุธยา0859229992
10140001425497นายธนทัต จันทร์สกุลพรดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140006225553บริษัท น.สร้อยเงิน จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์และขุดตักดินทรายผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140000125189ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟย่งเฮงไถ่ (ผักไห่)สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140003325588ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคถุงเงินถุงทองการขุด ตักดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140010125591บริษัท ชูศักดิ์ ธุรกิจ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ขุดดิน ทราย กรวดและร่อนหรือคัดขนาดกรวด ทรายผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140010325472บริษัท เอ็นเอสเอ็น บิซิเนส จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140000625400บริษัท เพ็ชร กิมซอ ทรายทอง จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา01-9093022
20140102425576นายธวัชชัย บุญประดับผลิตอิฐดินเผาผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140003125481นางธัญนันท์ รสโอชาผลิตอิฐดินเผา กระเบื้องดินเผาผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140021725593บริษัท วรรณนิชา จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จผักไห่พระนครศรีอยุธยา098-4165465
10140001525155นายนพดล เตียวพาณิชย์เจริญเลื่อยไม้ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140010325512ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ทิพย์ รีไซเคิลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย บดย่อยพลาสติกผักไห่พระนครศรีอยุธยา098-3928795
10140005525581บริษัท ยูนิตี้แลนด์เอสเตท จำกัดการขุด ตักดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140600125470บริษัท เฟอร์นวู้ด จำกัดผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ เหล็ก และพลาสติกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140007925605บริษัท กิมเฮงใจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคาร เช่น เตียงไม้ โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางทีวี เตียงเหล็ก ราวตากผ้า ชั้นวางของ อ่างล้างจานอลูมิเนียม ชั้นวางหนังสือผักไห่พระนครศรีอยุธยา035795042
20140021425533บริษัท ไอเดีย วู้ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูป และโลหะผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140032825481บริษัท ไอเดีย วู้ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูป และโลหะผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140300225358บริษัท โยกิ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากเหล็กผักไห่พระนครศรีอยุธยา2120807
20140700125404บริษัท แน็กส์ เฟอร์นิชิ่ง จำกัดทำเครื่องเรือนจากเหล็กผักไห่พระนครศรีอยุธยา035-245481
10140003125566บริษัท เกษตรรุ่งเรืองธัญญะ จำกัดสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก เก็บรักษา ลำเลียงในไซโล และโกดังผักไห่พระนครศรีอยุธยา095-8938883
10140065025639บริษัท แลนด์ แอนด์ แซนด์ จำกัดขุดตักดิน ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140025125594บริษัท ทรัพย์มงคล 888 จำกัดขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา082-2377182
10140039425493บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัดขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140007125497บริษัท ส.เสนาทรายทอง จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140022325478บริษัท รุ่งพรชัย จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140000225474นางกันตยา ตั้งเด่นไชยดูดทรายบกผักไห่พระนครศรีอยุธยา082–3997025
20140100125491นายอมร หงษ์อุปถัมภ์ไชยกระเบื้องดินเผา,กระเบื้องเคลือบผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140004225498บริษัท ภูวิศา จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140011125483บริษัท พูนทวี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์และการร่อนหรือคัดทรายผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140011825488บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดดูดทรายและขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา089-7424942,086-3889324
20140000825398บริษัท ไพโดเนียร์ แอ๊กกริเกทส์ (ไทยแลนด์ จำกัดดูดทรายบก ในโฉนดที่ดิน จำนวน 24 โฉนด พื้นที่ 288-2-76 ไร่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา01-4331745
20140100125400บริษัท นาดายา (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตกระเป๋าหนังผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140000725531บริษัท อาร์ท ออฟ ชูส์ เมคเกอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้า และรองเท้าสำเร็จรูปผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140200225472บริษัท เฟอร์เทค แอนด์ บิวท์อิน 2022 จำกัดทำอุปกรณ์เเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากไม้ผักไห่พระนครศรีอยุธยา0-3539-2261
10140001325523บริษัท แทนไท กรีนคลีน จำกัดผสมปุ๋ยเคมี, ผลิตปุ๋ยอินทรีย์, และแบ่งบรรจุโดยไม่มีกระบวนการทางเคมีผักไห่พระนครศรีอยุธยา035-740356
20141100125457บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องปั้นดินเผาผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140021325535นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยงขุดดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
10140001325499ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสุข บ่อทรายดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
20140100625391ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายสุทพพรรณณิกาดูดทรายผักไห่พระนครศรีอยุธยา01-454-2209
20140012025474นายธเนส สุขสมแดนสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน)ผักไห่พระนครศรีอยุธยา086-7987938
10140000325300บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตเรือเลขที่ กท 0023)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000425308บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 08-13-0118 -8)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000525305บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท 0150)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000625303บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ กท.1350)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000725301บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7431-3)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000825309บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 10-10-5859-4)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000925307บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7437-1)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001025305บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 12-10-0619-3)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001125303บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท.0028)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001225301บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7439-7)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001325309บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท.1368)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001425307บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท.0160)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140001525304บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 0162)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140100125368บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 11-10-5861-9พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140100225366บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 13-10-5850-8พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000325365บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 12-10-7069-7พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000425363บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 13-10-0613-7พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000525360บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 13-10-7064-9พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000625368บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 13-10-7067-3พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000725366บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 15-10-0934-1พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000825364บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 15-10-5863-3พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000925362บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 15-10-7062-7พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001025360บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 18-10-7065-7พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001125368บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 18-10-7066-5พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001225366บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7327-8พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001325364บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7432-1พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001425362บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7438-9พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001525369บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 50-10-0618-5พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001625367บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 51-10-6516-5พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001725365บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัดดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 51-10-7407-5พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000225161บริษัท วนาธรรม จำกัดเลื่อยไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-242723
10140000325284บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัดแปรรูปไม้ อบไม้ ไสไม้ ไม้อัด ไม้วีเนียร์ ทำปาร์เกต์ โมเสค วงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-241645
10140000125163นายสมชาย เหลืองรัตนชัยทำลังไม้ และวงกบประตู-หน้าต่างพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา081-9946776
10140300125442บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-241348
10140200125294บริษัท กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 19.33 ตันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา241912
60140239625644นางสาวรัตนา พงษ์เมตตาสันติ ซ่อมรถยนต์ เรือยนต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา089-1163998
00140100125354นางวรวีร์ ล้อพูนทรัพย์ทำขนมปังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา252033
10140000125205นางบุญปลูก ปิยะสิงห์ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0252669
10140200125286นายชินโชติ เจียมเจิดไส-ซอยไม้ เซาะร่อง อบไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่างและชิ้นส่วนประกอบอาคารบ้านเรือนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-242645
10140000225310นายพัฒน์พงษ์ วนะภูติแปรรูปไม้ (โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 223.50 แรงม้า และเครื่องทุ่นแรง 55.50 แรงม้า)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-243146
20140005525472นายชาญทวี ธงรัตนชัยทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่างพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001125590บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-259790-3
10140001125188บริษัท จ.เจริญชัย (นายเจ่า) จำกัดกลึง เชื่อม ประกอบรถไถนาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-253652
10140200125187นายสยาม เตชะวัฒนวรรณาประกอบและซ่อมรถไถนาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา251288
20141000125417นางอรชร อติโรจน์สกุลทำห้องเย็นพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา081-8074126
10140000125510บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตนมเพาะเชื้อพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-249100
20140001825520บริษัท ลัทธพลเทรดดิ้ง จำกัดตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดพราง กางเกงขาสั้น กางเกงลำลอง เครื่องนอน ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน มุ้ง เครื่องสนามต่าง ๆ รองเท้าทุกชนิด เย็บเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตฟิลด์ หมวกบาเร่ห์ เป้สนาม เต้นท์ ชุดกันไฟ ชุดดับเพลิง กางเกงกีฬาทุกชนิด เสื้อยืด กางเกงใน เครื่องนอนสนามและที่นอนทุกชนิดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา02-9464916-17
20140006225510นายกรช คงศรีทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ทำบ้านทรงไทย และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140002925600บริษัท บุนย์วานิช เอ็นยิเนียริ่ง จำกัดผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด, ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยอินทรีย์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140200325405บริษัท ไทยเทคนิคเชียลคอนกรีต จำกัดผลิตเสาคอนกรีตอัดแรงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา01-2161538
20140213125628นายทวีศักดิ์ จันตะตามห้องเย็น, ล้าง ชำแหละ, และบรรจุผนึกสูญญากาศพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140359725647บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140017925504นายยงยุทธ เอมนฤมลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140101425496บริษัท ซีเอสเค อินเตอร์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำเศษผ้าปนเปื้อน กากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษโลหะ กระดาษ พลาสติก ไม้ แก้ว และยางพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140109725608บริษัท ดี อาร์ อินเตอร์ รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษตะกรันโลหะผสม (Solder Dross) สกัดโลหะที่มีค่าจากเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ใช้แล้วโดยไม่มีการแปรสภาพพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140900125477บริษัท เอฟ ฟอร์ม พลาส พรีซิชั่น จำกัดฉีดพลาสติกและบดอัดพลาสติก เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา081-3711399
20141000125425บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัดซ่อมแซมเรือ (เรือไม้)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140318025640บริษัท เอส.เอส.อาร์ โมลด์พาร์ท จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ กลึงโลหะทั่วไปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000825596นายสุชาติ เรืองพฤกษ์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านประกอบสำเร็จ และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา085-1331173
20140098425622นายนพพล มีสมยุทธ์ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000525451นางสุนันท์ ธูปะเตมีย์ทำอิฐดินเผาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-713354
10140400225340นายวัชรินทร์ รัตนไชยซ่อม และต่อตัวถังรถยนต์บรรทุกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา244965
10140000325268บริษัท มณีพันธ์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน)พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา242764
20140001025543ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่มสุข คัดติ้งเย็บชุดชั้นในสตรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140001225549ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เค โปรดักส์ ซัฟพลายเย็บชุดชั้นในสตรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140500125408นายจอห์น ไทตัดเย็บเสื้อผ้าสำเรี็จรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140300125418นายชินโชติ เจียมเจิดทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ โมเสด ไม้เซาะร่อง รางลิ้น ไม้คิ้ว ไม้บัว และอบไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-242645
20140001625573บริษัท นวมิตร อุตสาหกรรม จำกัดทำกล่องกระดาษพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140100325406บริษัท พี ซัง วา จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา01-9045089
20140047425640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.คิว เซอร์วิสแปรรูปโลหะ โดยการกลึง เจียร ไสพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140400825592บริษัท 177 คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-339182
10140002125195นายกมล มหาทุมะรัตน์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140002225151ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.บุญเลี้ยงวัฒนาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา251707
20140001825587นายคำรณ ทานธรรมทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร โต๊ะหมู่บูชา จากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140015325574ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมณฑา การช่างทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
40140009025590บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1.99 เมกะวัตต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140000525248บริษัท โรงสีไฟ ป.การีเวท จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา251638
10140001925157ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเม่งเฮงอยุธยาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา251637
20140200125458ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งชินวัฒน์อยุธยาผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-801612
00140000125363ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยไอซ์อุตสาหกรรมทำน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้นอีก 30 ตัน/วัน รวมเป็น 127 ตันๅวันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140222125643บริษัท จิตเจริญพลาส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง เป็นต้นพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140005125497บริษัท วรวิทย์คอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140077025658บริษัท เจ ทูลส์ ออโตเมชั่น ดีไซน์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะจาก การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร เชื่อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140003825551บริษัท เอ อาร์ เอส เซมิซึ จำกัดกลึง กัด ไส เจียระไนย ตะไบ เจาะ เชื่อม ออกแบบแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ รวมทั้งรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-246758-59,085-7293819
20140008625592บริษัท วริศราออโต้พาร์ท จำกัดกลึง กัด ไส เจียน เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป และออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ รวมทั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา094-5536697
20140241825645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเย็นอยุธยาห้องเย็นพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140002525475ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเย็นอยุธยาห้องเย็นพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา081-9465225
20140001625607บริษัท เอส.ดับบลิว.วี.ซิงค์เซอร์วิส จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา02-1590681
20140004125605ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.ไอซ์ 2559ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา061-2896441
10140200125419บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา02-3511000
20140000425579บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเครื่องดื่มรสนมและรสผลไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-959780,081-8520235
10140300125194องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เลื่อยไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้และอัดขี้เลื่อยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140200125260บริษัท สามชัยพนา จำกัดเลื่อยไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา242228
20140081125650บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ฉลาก ซองยา และเอกสารต่างๆพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140080825656บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)ทำภาชนะบรรจุหีบห่อพลาสติกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140400125466บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)ผลิตขวดแก้วพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-329227-37
20140000425611บริษัท 4 น.โชคพัฒนา จำกัดอัดและตัดเศษโลหะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา089-8942418
10140000225179ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานเรือศรีเจริญซ่อมแซม ทาสีและตอกหมันเรือพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา252503
20140800225468บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่น ออโต้ เท็ค จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-337230-31
20141700125451บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัดซ่อมรถยนต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-334000
20140021925607บริษัท อยุธยา แกรนด์ เอ็มจี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-913888
10140000425209ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคไพศาลอยุธยาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา251982
00140100125347บริษัท อยุธยา ไอซ์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง น้ำดื่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา243838
20140149125627บริษัท เคทีอันเดอร์วู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ ทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
00140000125330บริษัท อยุธยาเสริมเจริญ จำกัดไส ซอยไม้ วงกบบานประตู-หน้าต่าง บันได โดยใช้ไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-801365-6, 081-5717280
20140100125616นายกรช คงศรีทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง ทำบ้านทรงไทย และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูปพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา087-9999596
20140010925519นายสาวณัฐธนัน เจริญจิตรชัยกุลทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนซุ้มศาลา งานผ่าซอยสับไม้เบญพรรณทุกชนิดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140700125453บริษัท เจมส์ แอนด์ เจน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัดผลิตพาเลท และลังไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035-210892,081-8518002
20140600125462บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัดผลิตลังไม่พาเลทพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0 3521 0056
20140000225391ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ เจนทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ผลิตพาเลท ลังไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา(035) 210-890-2
20140101425601บริษัท เจมส์ แอนด์ เจน แพ็จเก็จจิ้ง จำกัดทำเครื่องใช้จากไม้ เครื่องมือภาชนะบรรจุ เช่น พาเลท ลังไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140102425584บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัดทำลังไม้ พาเลทพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา081-9477131
20140004825584นายมนตรี ภัทรหิรัญกนกทำคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จ และเสาเข็มคอมกรีตอัดแรงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
10140006825618นางทิพาพรรณ กรอบทองคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
20140000125310นางสาวศศิกร คงสมกันสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันภาชีพระนครศรีอยุธยา035-311316, 084-0104694
20140002825594ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส พาเลทประกอบไม้พาเลทจากไม้ยางพาราแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปภาชีพระนครศรีอยุธยา090-4251993
20140002325587นางพิมพ์พนิต ตั้งประพฤติดีขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140028825602นางสาวดวงใจ แดงป้อมขุดดิน ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140001525583บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลนี่ จำกัดน้ำดื่มภาชีพระนครศรีอยุธยา035-246240
10140300125400บริษัท ศิลป์รุ่ง จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 320 แกน)ภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140113825574บริษัท เอกทวี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140014525554บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกและ ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต คานคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด ภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140105425557บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะใช้สำหรับก่อสร้าง เช่น โครงสร้างหลังคาเหล็ก คานเหล็ก บันไดเหล็ก และงานเหล็กที่เกี่ยวกับโครงสร้างทุกชนิดภาชีพระนครศรีอยุธยา088-5789446
20140200425528ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย จี เทรดดิ้งกลึง,ไส,เชื่อม,เจียร,ชิ้นงานโลหะภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140006525588บริษัท สยาม ซี.บี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปภาชีพระนครศรีอยุธยา035-246240
20140001125566บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140000725558นางสาววิศรรศยาร์ ดำริกิจเจริญคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140010925487ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนโสภณพลาสติกคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยและทำเม็ดพลาสติกภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140001825530ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนาสีข้าว สีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน และอบข้าวภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140103025615นายศิลปชัย คัมภิรานนท์ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีตัด พับ ม้วน โลหะ, กลึง, กัด, ไส, เจาะ, คว้าน, เจียระไน และเชื่อมทั่วไปภาชีพระนครศรีอยุธยา081-8019255
10140002825489บริษัท อโยธยารีไซเคิล 2002 จำกัดหลอมหล่อโลหะซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า, ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว นำเศษผ้าปนเปื้อน ถุงมือผ้า กากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมัน มาทำเชื้อเพลิงผสม และทำอิฐบล็อคจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140000125411บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัดอัด ทำความสะอาดฝ้าย และปั่นด้ายภาชีพระนครศรีอยุธยา311467
00140000125355บริษัท พีเอ็กซ์ ยูเนียน แดรี่พลานท์ จำกัดผลิตเครื่องดื่มจากผลไม้ น้ำโซดา น้ำแร่ น้ำดื่มภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140100725613ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที เอ็นจินียริ่งทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น โต๊ะวางของ ชั้นวางของ ตะกร้า รถเข็น และอะไหล่เครื่องจักรภาชีพระนครศรีอยุธยา081-8493572
20140000525519นายมนตรี นรมัตถ์ทำเครื่องปรุง เช่น ซอสพริก ซอสหอยภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140422725648บริษัท ศุภนคร ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140013325535นายประวิทย์ จิระวัฒนะภัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้ภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140001425552ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธาทำแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภาชีพระนครศรีอยุธยา035-236486
10140000325490บริษัท พีทีเอ็ม ฟู้ดส์ จำกัดผลิตน้ำผลไม้ภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140000825549บริษัท พีทีเอ็มฟู้ดส์ จำกัดผลิตน้ำผลไม้ภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140008325532นายสมพร ลักขษรทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ศาลา บ้านทรงไทย ไม้รางลิ้นภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140001225515บริษัท เอสเคพี พาเลท จำกัดทำพาเลทไม้ (ไม้รองสินค้า) และลังไม้ภาชีพระนครศรีอยุธยา035-311262, 081-4028180
20140014825616บริษัท เฮง เฮง การพิมพ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆภาชีพระนครศรีอยุธยา0879137470
20140102325602บริษัท แอลพีซี อุตสาหกรรมไม้ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น พาเลท กล่องไม้ ลังไม้ วงล้อสายไฟ ไม้อัดน้ำยา และอื่นๆภาชีพระนครศรีอยุธยา0882225154
20140006525521บริษัท เจริญศรีการเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยชีวภาพภาชีพระนครศรีอยุธยา
10140003225580บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาชีพระนครศรีอยุธยา
20140036425635บริษัท บ้านแหลม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น อาคาร โครงสร้างสะพาน ฯลฯภาชีพระนครศรีอยุธยา081-3714665
20140000925594บริษัท เดอะ ไมท์ตี้ จำกัดผลิตเครื่องปรุงรสอาหารมหาราชพระนครศรีอยุธยา089-7666877, 02-9331155
40140001325584บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วยความร้อนมหาราชพระนครศรีอยุธยา
10140009625619บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมหาราชพระนครศรีอยุธยา0 3590 2251-4
10140011725605บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมหาราชพระนครศรีอยุธยา035 9022514
20140004525572บริษัท วสุทรายทอง จำกัดขุดตักดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์มหาราชพระนครศรีอยุธยา
10140000925158นายสมศักดิ์ บรรลือสินสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันมหาราชพระนครศรีอยุธยา389012
20140201225596บริษัท วีระ ไดรคัทติ้ง จำกัด การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงมหาราชพระนครศรีอยุธยา0862639060
10140201025642บริษัท วีระ ไครคัทติ้ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมหาราชพระนครศรีอยุธยา
60140242225648บริษัท สระบุรีศิริพัฒนา จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังผลิต 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงมหาราชพระนครศรีอยุธยา081-4961439
20140005725486นายชยพล อิ่มเอบอบข้าวเปลือกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140010825537บริษัท มหาราชคอนกรีต จำกัดผลิต จำหน่ายซีเมนต์บล็อก อิฐบล็อก ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ รับเหมา งานคอนกรีต รับจ้างผลิตงานตามสั่งเกี่ยวกับงานคอนกรีตทุกชนิดมหาราชพระนครศรีอยุธยา035-766291
20140204125603ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ไลฟ์ แพคเกจทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติกมหาราชพระนครศรีอยุธยา086-3328537
00140000225395บริษัท น้ำแข็งมหาราช จำกัดทำน้แข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140005625595ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีสุวรรณทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านประกอบสำเร็จ และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปมหาราชพระนครศรีอยุธยา081-8296518, 081-2566826
20140009125576นางสาวอัจฉราภรณ์ กมลเดชทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรูรูปมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140008025611นายกิตติ เทียมเศวตซ่อมแซมรถยนต์มหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140002925576ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองพัฒนาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมหาราชพระนครศรีอยุธยา035-850503
20140003125531ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่ง พาร์ทแพ็คผลิตถุงพลาสติกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140000425447บริษัท พี.เค.พลาสเทค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรร์ชิ้นส่วนจากพลาสติกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140249925645บริษัท เอกทวีคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140317925642บริษัท ร่วมพลังทวี จำกัดกลึง ไส เชื่อม เจียร เจาะ ชิ้นงานโลหะมหาราชพระนครศรีอยุธยา
20140317125649บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัดศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์คูโบต้า และประกอบซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรมหาราชพระนครศรีอยุธยา035-850815-17
20140400425468บริษัท สยามนิสสันอ่างทอง จำกัดซ่อมรถยนต์ ซ่อมแซมตัวถังพร้อมเคาะ พ่นสีมหาราชพระนครศรีอยุธยา035-850777
10140000625543บริษัท เดอะไมท์ตี้ จำกัดผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร สารให้ความหวานมหาราชพระนครศรีอยุธยา
10140200225359บริษัท สยามอินโดทูลส์ จำกัดผลิตใบเลื่อยตัดเหล็กและมีดกลึงโลหะมหาราชพระนครศรีอยุธยา389184
20140008825598บริษัท กองชัย เอเซีย จำกัดซ่อมแซมและเคาะพ่นสีรถยนต์มหาราชพระนครศรีอยุธยา035-767453
20140020025508บริษัท ลิ้ม อิม หลี (2550) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ และบดพลาสติกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
10140000125387ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทรายสามทรายทองขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
00140000125371บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัดผลิตนัำมันหอมระเหย วัตถุหอม และเครื่องหอมจากพืชลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-379211
10140002625533มูลนิธิชัยพัฒนาสีข้าวลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-387225
20140100225408นายจรัญ พัฒนกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน /วันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
00140300125352นางทองใบ พิพัฒน์รัตนมณีทำน้ำแข็งซองได้วันละ 250 ซอง น้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 3.6 ตัน และทำน้ำดื่มลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา379187
20140003625597นางสาวมาริสา สุดาทิพย์ทำวงกบ ประตูหน้าต่าง และเครื่องเรือนลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา086-056-3489
20140403925647ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามคิงส์ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140022525570บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140013725629บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะจากกระบวนการ ตัด พับ ม้วน เช่น เสาโคมไฟลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-280493
20140001625565บริษัท แสงอารี วัฒนะชัย แมชชีนทูล จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140300125459บริษัท วีนายน์ คอปเปอร์ จำกัด ผลิตลวดทองแดงเปลือยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-280493-4, 035-378216-8
10140000525578บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัดผลิตสายไฟฟ้าลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-280493
10140700125398บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย)จำกัดทำบัลลาสต์ โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง เต้าเสียบ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า และหลอดที่มีบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ ในตัว (CFL) และคาปาซิเตอร์ อิกไนต์เตอร์ ตัวแปลงผันอิเลคทรอนิกส์ การ์ดเรล ป้ายไฟฉุกเฉิน รางเคเบิ้ลเทรย์ รางเคเบิ้ลเลดเดอร์ ตู้ไฟ รางไวร์เวย์ ปลั๊กไฟ ท่อน้ำพีวีซีและข้อต่อ ท่อพลาสติกและข้อต่อ และเสาโคมไฟ ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035280493
10140200325548บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า หลอมหล่อโลหะผสมจากโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการสกัดโลหะมีค่าแล้ว และจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บดย่อยแล้วลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140004125557บริษัท รุ่งอรุณทรายเงิน จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา086-2306199
10140000425282ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 210 เกวียน/วันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-379050
20140000325456บริษัท โรงสีแสงอารี จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน และสีข้าวนึ่งลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140300125465นายโชคชัย บุญโพธิ์ซัก อบ รีด ฟอก ย้อม สิ่งทอ และตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000625590บริษัท วี เอ็น เอส วู้ด จำกัดการเลื่อย ไส ซอย หรือการแปรรูปไม้ หรือการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา086-3162762
20140004425591บริษัท ลาดบัวหลวงกรีนเพาเวอร์ จำกัดบดย่อยเศษไม้ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-790047
20140900125451ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกิจพรีเมี่ยมทำเครื่องใช้พลาสติกลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000325449ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.ที.พลาสติกทำถุงพลาสติกลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001225507บริษัท เพชรสุพรรณคอนสตรั๊คชั่น จำกัดทำเสาเข็ม,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140012025516บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140026525592บริษัท มหาาชนคอนกรีต กรุ๊ป จำกัดผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต, เสาเข็มลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-378444-5
10140600125399บริษัท สมบูรณ์เจริญชัยสตีล จำกัดผลิตเหล็กเพลาขาว ลวดเหล็ก และทำตะขอยึดกระเบื้อง ได้ปีละ  3,000 ตันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-379514
20140900125402บริษัท สุปรีม ซี.เอ็น.บี. คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตอุปกรณ์และประกอบเครื่องปรับอากาศลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา01-4409186
40140002325583บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140003125541บริษัท ภูมชิตธาราณ์ 89 จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140000125353บริษัท ดีเลิศเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน ทำปุ๋ยอินทรีย์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001525468บริษัท โรงเลื่อยจักรสามเมือง จำกัดเลื่อยไม้ ไสไม้ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000825463นางสาวชลธิชา วงษ์วาลย์ ทำวงกบประตู-หน้าต่างลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
00140300125345นายเง็กกวง แซ่เลี้ยวทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา099-0648829
20140015925514ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสวิชญ์ค้าไม้ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑืดังกล่าวลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140000325375บริษัท เอส.ซี.สแตนดาร์ด เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตปุ๋ยเคมีลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140200125375บริษัท ซีฟาม จำกัดผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-379397
20140100125525บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารสุขภาพ, อาหารเสริมสุขภาพลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-379665
20140172725624บริษัท แอดด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตปูนฉาบสำเร็จรูปลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา086-3045525
10140400125375บริษัท สยามฌาณ จำกัดหลอมหล่อเหล็กและกลึงโลหะ ได้ปีละ 2,060 ตันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา01-2137259
10140700125364บริษัท ไทย ยูนิเพ็ท อินดัสทรี้ จำกัดผลิตฝุ่นพลวงออกไซด์ ได้ปีละ 2000 ตันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035902764
00140000125306บริษัท นิวสยามมินเนอรัลรีโซส จำกัดถลุงพลวงบริสุทธิ์ 99.6%ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา2111637
20140200125532บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัดผลิตและประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ เหล็ก หรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลืองสำหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบบอลวาล์ว ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำ ท่อน้ำ หรืออุปกรณ์ประปา จากโลหะและพีวีซี รีดทองเหลืองเส้นลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140001725524บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัดผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100225481บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัดซ่อม สร้าง เครื่องจักรและส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000625574นายพิชิต ธนาศรีวิไลผลิตพัดลมระบายอากาศลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140003225562บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัดผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ พัดลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ และรวมถึงประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140024725566บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัดซ่อมรถยนต์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-334000
10140001625500บริษัท มอนสเตอร์เทค จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย หล่อหลอมอลูมิเนียมจากเศษและตะกรันโลหะ (Scrap and Dross)ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา081 8567239
10140000325516บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดขัดข้าว กะเทาะเมล็ดพืชหรือเปลือกเมล็ดพืช เก็บรักษาเมล็ดพืช เช่น ลูกเดือย ถั่ว งา ข้าวโพด เป็นต้นลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-741302-5, 095-9986463
10140000725533บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพานิช จำกัดสีข้าวเปลือกและอบข้าวเปลือก กำลังการผลิตสูงสุด 500 ตัน/วันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140001225228นายอุทัย พันธุ์ศิริปทุมพรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 170 เกวียน/วันลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140004525541บริษัท เหลียงฮวกไร้ซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 800 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือกลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-266222
20140000425520บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารสัตว์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา081-4513835
20140100125590บริษัท สินทวีอุตสาหกรรมไม้ จำกัดไส ซอยไม้ เซาะร่องรางลิ้น ทำไม้ติ้ว ไม้บัว วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ไม้กลึง ราวบันได และอัดน้ำยาไม้ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา081-8536865, 035-782296
00140200125361นายสมศักดิ์ ธรรมบัญชาชีพเลื่อยไม้ โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 225 แรงม้า เครื่องจักรอุปกรณ์ 34 แรงม้าลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140105625586นายสมปอง บุญวาสนาทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย บ้านสเร็จรูป และทำเครื่องมือหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา0812789895
20140008425522นายวิไล บุญวาสนาการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140100825587บริษัท ชัวร์ ซักเซส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแฟ้มเอกสารลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140001825579บริษัท ชัวร์ ซักเซส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแฟ้มเอกสารลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140400225462บริษัท ปุ๋ยพัฒนกิจ จำกัดผสมปุ๋ยเคทีและปุ่ยอินทรีย์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา035-255077
20140006725618บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัดหลอมเม็ดพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ทำพลาสติกเป็นเม็ด แผ่นรองซับพลาสติก (แผ่น SAP)ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140018825588บริษัท คอนกรีต พลัส จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140800125405บริษัท กิมโหงวฮก สตีล จำกัดรีดเหล็กเส้นลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140300325511บริษัท เอสเอเอสโอเอ็ม กรุ๊ป จำกัดผลิตเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรืออโลหะ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงานลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140101925485บริษัท กิมโหงฮก สตีล จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น หูหิ้วเสาเข็ม หูหิ้วแผ่นพื้น หูหิ้วผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหูหิ้วถังน้ำลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140002225472นางมะรวง โตสมภพสันติผลิตโครงเครื่องสูบน้ำ (Pump Housing) จากเหล็กหล่อ และประกอบเครื่องสูบน้ำลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20141200125407บริษัท รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัดผลิต ประกอบ และติดตั้งตัวถังรถบรรทุกดัดแปลงและอุปกรณ์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
40140009725595บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1.601 เมกะวัตต์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา02-5142288
40140009825593บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 3.395 เมกะวัตต์ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140072425481ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราย ต้นโพธิ์ขุดดินลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
10140006425617นางสาวสุคนธ์ แสนคำพลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
20140000825604นางวาสนา ศุภะมาร์คขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140005125513นายอรรณพ บัญชาวัฒนะขุดลอกดินในที่ดินกรรมสิทธิ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140010825610นายเทิดศักดิ์ แจ่มปัญญาขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140013825575นายประเจิด วาสนาส่งขุดดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140014925614นายมานะ จินตนาวงษ์ขุดตักดินหรือทรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140017925595นายอภิพัฒน์ ใจเพชรขุดตักดินหรือทรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140018125591นางสาวณัชชา ภณวรพัฒน์ขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140200825636นางสาวน้ำฝน ปิดตะระคะขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140029925583นายไพศาล ทุ่งทองขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา081-9073868
20140200125441ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งชินวัฒน์ผลิตน้ำแข็งซองวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
00140000125397ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งชินวัฒน์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กวังน้อยพระนครศรีอยุธยา01-9470023
10140200125351บริษัท คิงส์ ฮอว์ค อินดัสตรี จำกัดผลิตกระเป๋าหนัง และเต็นท์กระโจมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา(035)271-335
10140101025494บริษัท พรีเชียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัดแปรรูปไม้จำหน่าย ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บันได ไม้พื้นรางลิ้น ไม้คิ้ว ไม้บัว ปาร์เก้ โมเสก อัดน้ำยาและอบไม้ ทำเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140080925649บริษัท ยูนิคาบิเนต อินดัสทรี จำกัดผลิตเครื่องเรือนจากไม้หรือเครื่องตกแต้งภายในอาคารจากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา081-6595988
20140400125449บริษัท ซีดี คาร์ตอน พลัส จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-275608-9
20140495925646บริษัท พี พี แอนด์ ดี แพคเกจ จำกัดผลิตกล่องกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100425586นางแสงจันทร์ อบรมชอบอัดกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100125451บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-0979333
20140005125612บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัดทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140007425475บริษัท ด๊อกซ์เทค จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000425439บริษัท อัลฟา เฮ้าซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100725589บริษัท ชิ้นส่วนวิศวกรรม จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140102225612 บริษัท มีนา แพ็คเกจจิ้ง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ภาชนะบรรจุวังน้อยพระนครศรีอยุธยา080-1073399
20140002725604บริษัท พลาสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดการทำภาชนะบรรจุ (ถุงพลาสติก)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา081-7576811
20140003025608ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.วาย.ซัพพลายผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา086-3471704
20140225825637บริษัท ทาดา พลาสเทค จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา0892417471
10140003825595บริษัท พัฒนกิจสแปร์พาร์ท อินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องทำน้ำเย็น และสุขภัณฑ์พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-798148
10140008125587บริษัท เมอิวะ พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-230837
20140200425593บริษัท เอ็ม เอ็ม อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140307625640บริษัท เมอิวะ พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-902612-4, 082-1021181
20140005825575บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140600125357บริษัท ไทยแอ๊ดวานด์ แพนเนล เทคโนโลยี จำกัดผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004625547บริษัท 145 ศรีอยุธยาคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีต,แผ่นพื้น คสล.และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140014225486บริษัท 145 ศรีอยุธยาคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีต แผ่นพื้น คสล. และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100125386บริษัท อลูมิเนียม บิลเลท คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอลูมิเนียมแท่ง (Billet Aluminium) ได้ปีละ 12,000 ตันวังน้อยพระนครศรีอยุธยา5290056-8
60140242425644นายกิตติ ไวยคงคาผลิตเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101725612บริษัท ซูพีเรียร์ เมเทิล จำกัดปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-8798249
20140100625581บริษัท ซุปเปอร์ไชน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
60140241925644บริษัท บรูชวิลเลอร์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140122525652ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอส พรีซิชั่น ทูลส์กลึง ไส กัด เจาะ เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไป วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140010425494ห้างหุ้นส่วนจำกัด 448 เมทัลส์ เวร์คกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140010725471บริษัท เอส อาร์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-275508
20140032925554บริษัท ออโต แมชชีน พรีซิชั่น จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100525534บริษัท แอลทีบี (ประเทศไทย) จำกัดกลึง ไส เชื่อม เจียร โลหะ และทำชิ้นส่วนต่า งๆ ของเครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000525568บริษัท คูโรดา เทคโน ทูลลิ่ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัดการทำ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกลวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140600125512บริษัท จุง อัง อิเลคทรอนิกส์ จำกัดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140300425469บริษัท ชานน แอ็สซี่ จำกัดผลิตชุดประกอบสายไฟวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001625532บริษัท ชานน แอ็สซี่ จำกัดผลิตชุดประกอบสายไฟวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140003425493บริษัท แจสเมท เทคโนโลยี จำกัดตกแต่งชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา02-5836490
20140003725488บริษัท ดีแอนด์ดี โปรเกรส จำกัดชิ้นส่วนที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004325494บริษัท แอลไอเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ และแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-230811, 061-6591495
20141000125409บริษัท เอส วี พี ซัพพลายกรุ๊ป จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140012225629ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่เจริญทรัพย์ผลิตชิ้นส่วน ยานพาหนะ และงานโลหะต่างๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-387146
20140023125511บริษัท เพาเวอร์ ทรัค เซอร์วิส จำกัดซ่อมรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000625568บริษัท ทรี โปรอินเตอร์เทรด จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-230124-5
10140001825498บริษัท สวรรยา เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ, บดพลาสติกอัดโลหะและนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณือิเลกทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลียนสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140001825605บริษัท โกลเด้นดีพ (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140069425652ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สแครปคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100225616บริษัท โกลเด้นดีพ (ประเทศไทย) จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วหรือตัวทำละลายใช้แล้ว บดย่อยเศษและตะกรันโลหะผสมจากการบัดกรีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140101425587บริษัท ทรี โปร อินเตอร์เทรด จำกัดนำกากตะกอนโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม โดยการอบแห้ง บดย่อยโลหะแผงวงจร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หล่อหลอมเศษโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น หล่อหลอมเศษและตะกรันโลหะ เช่น ตะกรันอลูมิเนียม ตะกรันสังกะสีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-230124-5
20140005525605บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา02-2736000
20140005325592ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพียู ซัพพลายทำภาชนะบรรจุ เช่น พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-7948466
20140400125597บริษัท เอส ป้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-1804303
20140320025646บริษัท ไทย เอสดับบลิว เพลตติ้ง จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001225572บริษัท อาร์.ที.ซี.แมชชีน กรุ๊ป จำกัดผลิตแม่พิมพ์เครื่องจับยึดสำหรับใช้กับเครื่องมือกล และทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140202325629ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูธน รียูสคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140006025589บริษัท พีเอสซี อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตถาดพลาสติกขึ้นรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา084-7519013
20140003325537บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตเหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กชนิดเหลี่ยมและชนิดกลมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101525616บริษัท ซีพีที พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป และออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา094-5536697
10140100125279นายวิเศษ ช่างทองคลองสี่ซ่อมและประกอบรถไถนาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140001225608บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์, อาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้, ทำเครื่องปรุงรส และเครื่องแกง เช่น อาหารผู้ป่วย อาหารผู้สูงอายุ อาหารเด็ก, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ซอสสำเร็จรูป, ผงปรุงรส, เครื่องแกงวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100125467ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้ผลิตไส้กรอก, หมูแฮม, เบคอนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-272623-6
20140001625615บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัดอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์, อาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้, ขนมปัง บะหมี่, ทำเครื่องปรุงรสและเครื่องแกงวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000225458บริษัท ทองหล่อ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140155625635บริษัท เอสเอชพี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000325522บริษัท นอร์เมริกา (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารสัตว์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100125360บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเบียร์ กำลังการผลิต 100 ล้านลิตรต่อปี น้ำดื่ม และโซดาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744920-26,287090-91
10140000725582บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดผลิตน้ำดื่ม โซดาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287040-53
20140000925537บริษัท เค.เบฟเวอเรจ จำกัดเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
00140100125396บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดผลิตโซดา,น้ำดื่มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287040
10140000225401บริษัท สินฟ้า อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 576 แกน)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140045525631บริษัท โรวิเทค เอเชีย จำกัดการเคลือบวัตถุดิบประเภทผ้า ฟองน้ำ หรือฟิล์ม เข้าด้วยกันโดยใช้กาววังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-740-808
20140316825645บริษัท เอเซียเบดดิ้ง จำกัดผลิต ตัด เย็บที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน และของใช้เกี่ยวกับที่นอนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140317225647บริษัท คังรุ้ย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง เครื่องนอน ผ้าม่านวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-387841
20140242725638บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัดทำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เช่น ไซโล กรอบพัดลม อุปกรณ์การเกษตรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-200891-6, 086-3549782
20140104025622บริษัท เชพ (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมพาเลทที่ทำจากไม้แปรรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-4422333
20140214625634บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมและผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004625588บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมและผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-276888
20140100525419ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทองเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องเรือนจากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140317425643บริษัท มิตซูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกล่องกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000225490บริษัท แอดวานซ์ แพ็ค โซลูชั่น จำกัดผลิตซองกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101725547บริษัท ดิจิตอล แพค จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000225615บริษัท อนันตา เปเปอร์ ซอร์ทติ้ง จำกัดอัดกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา088-7826565
20140300525607บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดอัดเศษกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000325589บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษชำระวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215656
20140700125461บริษัท กรีนเวิลด์ บรรจุภัณฑ์ จำกัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140800125460บริษัท กรีนเวิลด์ บรรจุภัณฑ์ จำกัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000325571บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคมีภัณฑ์ โดยไม่มีกระบวนการผลิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140900125469บริษัท เอเซีย อาโกร เทค จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215260-1
20140005125588บริษัท เจ พี พี อะโกร (ประเทศไทย) จำกัดผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุ โดยไม่มีกะบวนการทางเคมีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035951180
10140300125467บริษัท นิด้า ฟาร์มาอินคอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140006125589บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา081-6153542
20140100325570บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา032-200040
20140317725646บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์กึ่งยางกึ่งยางพลาสติก ทั้งมีและไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น ยางกันกระแทก ยางท่อน้ำ ยางสายน้ำมัน ยางขอบกระจก และผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140300125376บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางกันกระแทก ยางท่อน้ำ ยางสายน้ำมัน ยางขอบกระจก และยางชิ้นส่วนทั่วไป กำลังการผลิตรวม 62 ล้านชิ้น/ปีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-214932-3
10140000125528บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง ยางท่อน้ำ ยางสายน้ำมัน กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ทำ คัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกลวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-214949
20140000125559บริษัท ไทย ชีพรอน จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิดจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-740710-1
20140000525535บริษัท ที แอนด์ ดี เวิร์คซ์ จำกัดผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100825595บริษัท ซาคาเอะ โบเอคิ จำกัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-246548
20140001425578บริษัท สยามนวธาร จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100125428บริษัท ครีเอทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ แผ่นรองกระเป๋า สายุกุ้นกระเป๋า โครงกระเป๋าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-1685803, 089-1375803
10140004625572บริษัท โทลี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดบรรจุ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-333708
20140300225471บริษัท เคกะ อินดัสทรี จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝ้าพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-214803
20140201725546บริษัท ฮาตาชิ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ฝาขวดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002725596บริษัท ออปติมัส แพคเกจจิ้ง จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กระบะใส่ของวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-319516, 089-7405474
20140005425558บริษัท เคน เทค (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา061-5355731
20140005525555บริษัท พี ไอ เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นของใช้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิค และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140005825567บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องสะอาด (Clean Room) ที่ทำจากโฟม,พลาสติก,ผ้าโพลีเอสเตอร์ และ กระดาษทรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140011225612บริษัท ซานเป่าผลไม้ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ขวด กล่องวังน้อยพระนครศรีอยุธยา02-7895000, 092-5345615
10140003025477บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287491-494
10140003125475บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากโฟม และโฟมบรรจุภัณฑ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287491-494
20140100525518บริษัท เทคโน แพคเกจจิ้ง อินดัสทรี จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001025493บริษัท เดอะโพลีแบ็ค จำกัดผลิตถุงพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-272536
20140002325496บริษัท เอกซ์เซลเลนท์ โปรดักซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตถุงพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002525558บริษัท บีทูเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุง, แผ่น, แท่ง, หรือรูปทรงต่าง ๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001025535บริษัท เฟิสท์ แอสโซซิเอท จำกัดล้าง ทำความสะอาดภาชนะใส่ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ด้วยน้ำวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287491-4
10140000425357บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000225359บริษัท ธนพูนผลคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีต เสาเข็ม คอนกรีตบล๊อก และท่อวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140400225405บริษัท ยูแอนด์ โอ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรงวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215317-9
20140600225460นายอำนวย แสงเดือนฉายทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100325448บริษัท พลอยส่องแสง จำกัดผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140007125487บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140150825636บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140014625487บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140200325340บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัดแปรรูปหินอ่อน และหินแกรนิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000425548บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัดแปรรูปหินอ่อนและหินแกรนิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-354714-7
10140600125464บริษัท สยามนวธาร จำกัดผลิตท่อประปาใยหินผสมซีเมนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140700125463บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตท่อเหล็กดำ และแปรหลังคาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ตัดและแปรรูปเหล็กแผ่นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140500125374บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)ผลิต ประกอบ และซ่อมแซมเครน ถังเหล็ก ท่อเหล็ก กำลังการผลิตเครนได้เดือนละ 10 ชุด ถังเหล็กได้เดือนละ 100 ตัน ท่อเหล็กได้เดือนละ 80 ตันวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035271980-2
20140062825658บริษัท สพาร์ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง เช่น ถังน้ำวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140318325644บริษัท ที-วัน สตีล โซลูชั่น จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น การทำหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบอลูซิงค์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035744932
10140001025511บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตเหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กชนิดเหลี่ยมและชนิดกลมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140106225584บริษัท ซีซี กลาส คอร์ป จำกัดผลิตกระจกเทมเปอร์, กระจกลามิเนต, กระจกอินซูเลตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744066
20140320125644ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ดี.ที.โมลด์ เอ็นจิเนียริ่งกลึง ตัด ไส เชื่อม และทำแม่พิมพ์จากโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000725424บริษัท นิเดค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์จากโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-746683-688
20140002925543บริษัท สยาม เอเชี่ยน โมลด์ จำกัดกลึง ตัด ไส เชื่อม และทำแม่พิมพ์จากโลหะ และฉีดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004325601บริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
60140319225646บริษัท ธนกรการยนต์ จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ฯลฯวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100725490บริษัท เค เอส พี อุปกรณ์ จำกัดผลิตอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เช่น ที่ให้อาหารไก่ หมู และกรงตับไก่ เล้าหมู ถาดใส่ไข่ เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-200891-6
20141100125440บริษัท กรุงเทพ ทังสเตน คาร์ไบด์ จำกัดผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์มำเครื่องเรือนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20141600125460บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรูปโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา0 3521 4949
20140200125565บริษัท ทซึเนกาวา อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดทำ ดัดแปลง ซ่อม เครื่องจับยึด (JIG FIXTURE) และชิ้นส่วนเครื่องจับยึดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140200225605บริษัท คุโรดะ โมลด์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการขอซ่อมแซมแม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-740733
20140000325613บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ซ่อมแซม แม่พิมพ์ ประเภทโมลด์, ดาย และส่วนประกอบแม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-740830
20140100425560 บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด การทำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215525-27, 0851224471
20140200425601บริษัท เอเวียม จำกัดผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-333589,035-333590
20140041925645บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่น เครื่องจักรผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตยางชิ้นส่วนอุตสาหกรรมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035272326-8
20140100825504บริษัท กม.18 วิศวกรรม จำกัดผลิตและประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140700125448บริษัท นิเดค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา(035)215318
20140800125395บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องโทรสารวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215518
00140000525349บริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (SPINDLE MOTOR) และชิ้นส่วนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140317625648บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัดซ่อมแซมรถยกฟอร์คลิฟท์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา038-454428, 091-7723802
10141100125400บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ,อุปกรณ์หัวเตาแก๊ส และมู่เล่ย์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035 271 516-8
10140000325409บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์ เช่น หัวอ่านข้อมูลคอมผิวเตอร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215225
10140000625618บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215225
20140040825622บริษัท นิตตะ เคมิคัล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ, เครื่องพิมพ์ (Printer) และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น แผ่นปาดทำความสะอาดผงหมึก Cleaning Blade ฯลฯวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-951271
20140164625634บริษัท สตาร์ไลท์ เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลมไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ ไดร์เป่าผม เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001425560บริษัท วังน้อยการช่าง จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมยานยนต์,รถบรรทุก,รถบรรทุกน้ำ,รถกวาดขยะ,รถดูดฝุ่น รถขนขยะ,รถดูดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140600225452บริษัท ท๊อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น บังโครน ฝากระป๋องวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-8843241
20140096225636บริษัท พีทีอาร์ อินดัสตรี้ จำกัดการผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา0814507033
20140102225588บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140300225596บริษัท หงต้าอีเล็คตริค มอเตอร์ไบค์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140300125384บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัดบดแก้ววังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287101-3
40140002125611บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้และจำหน่ายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101325579บริษัท เอบีซี ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัดบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10141200125466บริษัท กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์ จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าและอบมะขามเปียกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000725475บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100825522บริษัท เอ็กเซล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดห้องเย็น เก็บรักษาและกระจายสินค้า อาหารสด ผัก ผลไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-315800
20140900125436บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดห้องเย็น โดยไม่มีการชำแหละแกะล้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000825562บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002725489บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จำกัดห้องเย็นและคัดแยกผลิตผลทางการเกษตรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-352771-2, 081-4415706
20140101125573บริษัท ไทยฮีโน่ อยุธยา จำกัดซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกและรถยนต์ทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-257004-6
20140423725647บริษัท ยูดี ซุปเปอร์ ทรัคส์ จำกัดดัดแปลง ซ่อมแซม รถบรรทุก รถพ่วง รถโดยสาร รถยนต์ทุกชนิด และซ่อมแซมเครื่องยนต์ทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา0817751594
20140005825583บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ศ์ (วังน้อย) จำกัดซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140006725568บริษัท โตโยต้าประตูน้ำพระอินทร์ จำกัดซ่อมรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140011525599บริษัท พลปิยะ วังน้อย จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140021125513บริษัท เอฟ เอ ดับบลิว เทคโนโลยี จำกัดซ่อมแซมรถยนต์,เครื่องยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20141800125450บริษัท แอร์วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดชุบอบด้วยความร้อน HEAT TREATMENTวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-214519
10140100325473นายสุเทพ วงศ์เทววิมานคัดแยกเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก อัดเศษโลหะและกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100925470บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287101-5
10140001225475บริษัท ลี้ชั่งเฮงจั่น โลหะการ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ เศษพลาสติก และเศษกระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-214153, 085-1333334
10140001525585บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140002225490บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ และอัดเศษโลหะ หลอมเศษโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-215767
10140417925643บริษัท ยามานากะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและอัดเศษโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140008825523บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100925496บริษัท เพลิร์ธ 98 เมทัล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140101625509บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140011125580นายเกษม ประสพเหมาะขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้เพื่อการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140042525576บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัดขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140001725482บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัดผลิตเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001325604บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัดแปรรูป และบรรจุผักสดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา023331125
10140000125601บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000225599บริษัท เค้กบ้านสวน จำกัดทำขนมปัง ขนมเค้ก ขนมอบกรอบ ขนมไทยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-7794283
20140000125575บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ผลิตกาแฟคั่วและบรรจุวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100125600บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ผลิตผงผสมโกโก้,ผงผสมกาแฟ,ผงผสมชาเขียว,และแบ่งบรรจุน้ำตาลทรายซองและครีมเทียมซองวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000325607บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัดผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา083-6365565
10140000325342บริษัท คอลเลคชั่น อินดัสเตรียล แอสโซซิเอท (กรุงเทพ) จำกัดผลิตกระเป๋าชนิดต่าง ๆ จากหนังแท้ หนังเทียม พลาสติก และ วัตถุดิบอื่น ๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140007325517บริษัท วี.เอ็น.วู๊ด ออล โปรดักส์ จำกัดแปรรูปไม้ ไส ซอยไม้ ต่อไม้ และไม้ประสานวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140317525640บริษัท เอ็ม.ซี.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษและจำหน่ายซึ่งสินค้ากระดาษวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-723263-4
10140000625527บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดทำกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-722102-5
10140002225508บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัดผสมปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนพืชและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140010825529บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัดผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-255288
20140001925544บริษัท คอลินไพน์ จำกัดผสม แบ่งบรรจุ ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืชวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101225597บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัดทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140200125450บริษัท คินุงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะจากยางวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-723-391-2
20140400125381บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-723324
10140007125471บริษัท รุ่งเรืองพลาส จำกัดบด ย่อย ทำเม็ดและเป่าถุงพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140059725630บริษัท รุ่งเรืองพลาสแพค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ท่อพลาสติก เป็นต้น และบดย่อยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา083-3048885
20140001725613บริษัท น่าไป่ชวนพลาสติก (ไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น การทำพลาสติกเป็นเม็ดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140026925651บริษัท โกยเงิน โกยทอง รีไซเคิล จำกัดบด ย่อยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000925545นางณัฐชนัญ จิตรมงคลทองบดย่อยพลาสติก ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด และทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา081-7008501
20140400225454นายอิฐธิ รักษาดีทำคอนกรีตบล๊อค ผลิตพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาคอนกรีต ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รางน้ำ และถังส้วมจากคอนกรีตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100525401นายวีระ รักษาดีทำคอนกรีตบล๊อควังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140174325621บริษัท อินเตอร์เสาเข็ม จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140317325645บริษัท เจ.เอ็น.พี.แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัดผลิตโครงผนังเบาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140321225641บริษัท วี-สตีล เมทัล ซัพพลาย จำกัดขึ้นรูปแผ่นหลังคาเหล็กวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140200825586บริษัท วิศวกรรมและการโยธา สยามเทคนิค กรุ๊ป จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการทำชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โลหะ และการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140103625588บริษัท เจ.เอ็น.พี.แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัดผลิตและประกอบประตูม้วนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา085-485-8443
20140005225578บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัดผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035723330
20140200125573บริษัท ยามาเก็น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ เช่น อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์, ส่วนประกอบของชิ้นส่วนรถยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-723300
20140000825489บริษัท นาโน พลาสมา เทคโนโลยี จำกัดเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140002925487บริษัท ยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัดพัฒนา รีด มัวน ผลิต ท่อโลหะ ท่อรูปพรรณ และท่อทุกชนิด ทุกประเภทที่ใช้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งงานผลิตวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องสุขภัณฑ์หรือสินค้าอื่นใดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา(035)723329
20140100325430บริษัท อินทิเกรเทด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ สำหรับยานยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา(035)723333
20140001525435บริษัท ฟอร์เวริ์ดคาร์ตั้น แอนด์ เพคเกจจิ้ง จำกัดทำโครงเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระเป๋าฯวังน้อยพระนครศรีอยุธยา 0 3572 3263-4
20140100225440บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัดผลิตเครื่องกลึงอัตโนมัติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ และส่วนประกอบของเครื่องกลึงอัตโนมัติวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-902-640
20140227525631บริษัท นันทวัน จำกัดดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา022525200
10140001425604บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สำนักงานและชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา036-200240-48
20140004525473บริษัท ซีจีไอ เมททัล อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนสุขดภัณฑ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-723122
20140318925641บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
00140200125320บริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ จำกัดผลิตและประกอบนาฬิกาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-745071-4
00140600125359บริษัท ทีไทม์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตนาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาติดฝาผนังและตัวเรือนนาฬิกาเพื่อส่งออกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140300425527นายกฤตพนธ์ ชลภัทร์พีรภาร์บดแก้ว และล้างเศษแก้ววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140100325556บริษัท ไทยโยโกเร จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721027
10140300425479บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จำกัดห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์แช่แข็งและผลไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100325604บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าที่มีห้องแช่เย็นและแช่แข็งวังน้อยพระนครศรีอยุธยา02-1965959
10140205125471ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. อาร์ เซพพาเรทเตอร์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140103125656บริษัท โกยเงิน โกยทอง รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140010425595บริษัท วิศวกรรมและการโยธา สยามเทคนิค กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140143325639ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอาร์ เซพพาเรทเตอร์ผลิตอิฐบล๊อก บล็อกประสานจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ตะกรันโลหะ ผงเหล็ก ทรายที่ใช้แล้วจากเบ้าหล่อ ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ เถ้าลอยและเถ้าหนัก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเป็นต้น และผลิตสารปรับปรุงดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเยื้อกระดาษ และเกษตรแปรรูป และเถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว จากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ผลิตเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน เชิ้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) และเชื้อเพลิงผสมจากสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีสภาพเป็นของแข็งวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100125459บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัดผลิตขนมปังและขนมเค็กวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287455-60
20140200625630บริษัท บัวทิพย์ วอเตอร์ผลิตน้ำดื่มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744586
20140100225382บริษัท รีไลแอนท์ อินดัสตรี้ จำกัดทำเครื่องเรือนจากพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140143625622บริษัท ท็อป ไฟลท์ พีพี รีไซเคิล จำกัดทำเม็ดพลาสติกและโม่บดย่อยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-246598
20140010425551บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140316625649บริษัท ไทยเอ็นวาเทค จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากอลูมิเนียม เช่น วงกบประตู หน้าต่างโครงคร่าว และอุปกรณ์ต่างๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744501-03
20140316725647บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัดทำชิ้นส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ เช่น ท่อส่งลมเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744521-22
20140200625408บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดม้วน ตัด ประกอบท่อส่งลมเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140102625605บริษัท อิทธิกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตัด พับ ม้วน ขึ้นรูปโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035246540
20140005025606ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวีที อินโนเวท เอ็นจิเนียริ่งผลิตชิ้นส่วนโลหะ (โรงกลึง)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-8128423
20140100525567บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140400125563บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140800125593บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัดจัดเก็บและบรรจุสินค้าทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140200325561บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบรรจุสินค้าทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140004825610บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นและทำน้ำแข็งแผ่น ขนาด 5,000 กิโลกรัมต่อวันวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287610
20141600125452บริษัท อะกรี เวิลด์ จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-287450
20140101525590บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา06-1413-1195
20142100125463ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภา เอ็นจิเนียริ่งพ่นสีผลิตภัณฑ์โลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-354157-60, 035-744612
20140800225450บริษัท กู๊ด ควอลิตี้ จำกัดชุบแข็งด้วยไฟฟ้า เช่น ตลับลูกปืน แม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140054625639ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งศรี รีไซเคิล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140007025481บริษัท พรหมบถ จำกัดคัดแยกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140008525497นางสาวอัญวีณ์ เจริญนันทโรจน์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดกระดาษ และอัดเศษโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140004025526บริษัท พรหมบถ จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นน้ำมันทาแบบหล่อเสาเข็มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035 744552-3
20140039425574นางสาวน้ำฝน ปิดตะระคะขุดดินและทรายหรือดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000225593บริษัท ซีซี ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัดการต้มชิ้นส่วนของสัตว์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000325575บริษัท อโยธยา ฟู้ด จำกัดทำเต้าหู้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140089725638บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ผลิตแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรสอาหารวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140090425632บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ผลิตแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรสอาหารวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140118925652บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัดผลิตน้ำดื่มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100325554บริษัท นันทวรรณ กรีนดริ้งค์ จำกัดทำน้ำดื่มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140032325627บริษัท เจ แอนด์ เอช บรรจุภัณฑ์ (2018) จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125405บริษัท โกลเด้นโพรดักส์ กรุ๊ป อินดัสตรี จำกัดผลิตเคมีเคลือบกระเบื้องวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721-181-2
91140002325524บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมชนิดชนิดเม็ดของพืชวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140005325485บริษัท วังจุฬา เคมีคอล จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผสมปุ๋ยเคมีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา01-9081814
91140000125579บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัดผลิตยาแผนโบราณวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125413บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัดผลิตยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรและผลิตเครื่องสำอางวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721445-7
91140000125488บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัดทำวัตถุดิบ สำหรับผลิตยาแผนปัจจุบันวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140001225614บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการทำเครื่องสำอางหรือเครื่องปรุงแต่งร่างกายหรือการทำยาสีฟันหรือการทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125454บริษัท บางกอกโซป จำกัดผลิตสบู่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721310
91140000125546บริษัท ควอทซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) เช่น ดีบุกอ๊อกไซด์ SnOวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140025625629บริษัท วังจุฬา จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น แผ่นยางกันโคลนรถยนต์ ยางรองแท่นพักเท้าจักรยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา029960890
91140002225518บริษัท พ้าสวิค จำกัดผลิตยางสังเคราะห์ เช่น โพลียูรีเทนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721203-6
91140316925647บริษัท เหลียงเต๋อ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทำจากโลหะและพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140003925494บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี พลาสติก จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-271910-12
91140000225437บริษัท อาซาดะ เคมีคอล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000225478บริษัท พี ไอ เอ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140001625528บริษัท ฟอร์มพลาส อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140003525569บริษัท พาราม่าเทค จำกัดฉีดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140004325506บริษัท ยง ซัง พลา-เทค จำกัดทำเครื่องมือเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนปากกาและเครื่องเขียนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721-812
91140004525568บริษัท ทาคานาวะ (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป และชิ้นส่วนนาฬิกาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140001225485บริษัท เวิลด์พลาส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและทำแม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140002025512บริษัท เอเชียน ไมโคร(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกขายส่ง-ส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140004525543บริษัท เทคเวลส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในงานอิเลคทรอนิคส์ และหลอดพลาสติก บรรจุตัวไอซีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140005625557บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือขึ้นรูปทรงต่างๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140008925582บริษัท เบนิซอน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตฟิล์มพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721886-8
20140079325627ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมเปิล ไนน์บด ย่อย และผลิตเม็ดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002925485บริษัท นิปปอน พลาส จำกัดบด ย่อย และทำเม็ดพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา01-9298562
20140007125560บริษัท ซันวา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์ และประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-233200-4
91140000825525บริษัท คัฟเวอร์ เอเชีย จำกัดผลิตดินผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมดินเผา เช่น ดินผสมสำหรับเคลือบเซรามิค ดินผสมสีสำหรับเคลือบเซรามิควังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140012125506บริษัท เอกทวี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125512บริษัท กริท แอ็บบราซีฟ จำกัดผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับการขัดผิว ลบริ้วรอย และตกแต่งผิว ขัดเงาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20141300125455บริษัท คิงส์ไบร์ท จำกัดผลิตภัณฑ์สำหรับขัดถู เช่น ลูกขัดชนิดต่าง ๆ และผลิตยาขัดเงาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721458-9
91140205625621บริษัท ไทย เบสท์ ลัคกี้ อินดัสตรี้ จำกัดหลอมหล่อมลูมิเนียมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140100125487บริษัท ไค แอนด์ วาห์ เทคโนโลยี่ (ไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140002425571บริษัท เอ็น บี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น ทำแม่พิมพ์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721707-8
91140002725558บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125439บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์, อุปกรณ์จับยึด, ทุบขึ้นรูปโลหะ, อุปกรณ์หัวจับเครื่องมือ, งานตัด, กัด, เซาะ, กลึง, ไส, และทำเกลียวงานขัด, ชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721545
20140700225469บริษัท เอ็ม เอ็น ซี เม็ททัล จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721842
91140000125520บริษัท อินทิเกรเทค เมทัล ฟินิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา0
91140004125567บริษัท ไคชิน อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธี ตัด พับ หรือม้วนโลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปทุกชนิด เช่น แผ่นเหล็กขึ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140318525643บริษัท พาวเวอร์เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตตู้แสตนเลส และโลหะเพื่อใช้บรรจุหม้อแปลงไฟฟ้า และสวิตเกียร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าปานกลางวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721-950-1
91140319525642บริษัท โอห์ตะ พรีซิสชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน ชิ้นส่วนอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพระบบใช้ฟิล์ม กล้องดิจิตอล นาฬิกา เครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000225460บริษัท เชน ยูไนเต็ด ทูลส์ จำกัดทำแม่พิมพ์และปั๊มโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140004325597บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม เม็ททัล จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปหรือการตัดโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140008125522บริษัท ไอ เอฟ ซี อินดัสทรี(ประเทศไทย) จำกัดเจียรขัดแต่งผิวโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140009425517นายสุพจน์ สุธรรมสาโรชกลึง เชื่อมโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000125447บริษัท แซม พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดทำแบบ (DIE) เครื่องจักรและส่วนประกอบ (JIG & FIXTURE AND PARTS) และชิ้นส่วนเครื่องมือตัด วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721623-6
91140001325574บริษัท มาโนะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดทำ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ ของเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนจักรยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744213
91140100125453บริษัท ควอลิตี้ ไฮเทค จำกัดรับประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140001325517บริษัท ทีเอสพี-แซมโก้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Shaft,Sleeve,Hub และ Thrustplte เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140002125502บริษัท นิวลี่ อินดัสเทรียลไลซ์ จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140003725490บริษัท เอ็มเอฟดี พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-722061
91140000425466บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ แปรงไฟฟ้า อุปกรณ์ไดร์เป่าผมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140000425524บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัดผลิตประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใด้ระบุไว้ในลำดับใดและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าววังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744157-8
91140100125479บริษัท ยูโรคาสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140100125412บริษัท เทคโนเรซิน จำกัดทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10141200125409การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4364059
91140000325518บริษัท เอเชียน ไมโคร(ไทยแลนด์) จำกดับรรจุและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์พลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140266125628บริษัท ทีเคเค อินดัสทรี่ จำกัดชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-331500
10140002025544บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัดคัดแยก บด และจัดประเภทสินค้าขวด กระดาษ เศษแก้ว พลาสติก และโลหะทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา089-2198858
91140000225619บริษัท บิซซิเนส เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140003925611บริษัท ซิโน ไทย แมททีเรียล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย, หลอมทำเม็ดพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องประดับ และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140006525616บริษัท ซีวายซี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายหรือบดย่อยเศษยาง เศษพลาสติกหรือการทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือการฉีดพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140157325624บริษัท แซททิสไฟ โปรเกรส จำกัดล้างเยื่อหรือไส้เมมเบรน พลาสติกเรซิ่น ที่ใช้แล้วจากระบบกรองของเหลววังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-802472
10140002725515บริษัท ไออร์อาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปนเปื้อน น้ำมันเตาที่ปนเปื้อน น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว และกากตะกอนน้ำมันจากเรือเดินสมุทร รวมทั้งโคลนและกรวดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และกากตะกอนน้ำมันที่เกิดจากการทำความสะอาดแทงค์ฟาร์ม ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสม ผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากพลาสติกไม่ใช้แล้วด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140005225471บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัดรีไซเคิลน้ำมัน ตัวทำละลาย และเคมีภัณฑ์ใช้แล้ว เพื่อเป็นพลังงานทดแทน,ซ่อมและล้างถังภาชนะบรรจุเคมีและคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
91140002725541บริษัท แอดวานซ์ กรีน เอนไวรอนเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย,ทำเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว,บดย่อยเศษและตะกรันโลหะผสมจากการบัดกรี(Solder Dross)และชุบขาวงจรอิเล็กทรอนิกส์,บดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,ทำเชื้อเพลิงผสม(Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน กากตะกอนน้ำมัน กากกาว วัสดุดูดซับ,ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย,ทำเม็ดพลาสติกเกรดบีวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100225614บริษัท ไลมอนด์อินเตอร์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตสีตีเส้นถนน (วัสดุเทอร์โมพลาสติก)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา084-0883878
20140179825625บริษัท ทูพี อินเตอร์พลาสต์ จำกัดฉีดและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดไข่ไก่, เป็ด อื่นๆวังน้อยพระนครศรีอยุธยา0898045748
20140100525450บริษัท ไลมอนด์อินเตอร์ อินดัสเทรียล จำกัดทำราวเหล็กไหล่ถนน (Guard Rail)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140101225613บริษัท เอ เอส เทค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปและชุบเคลือบผิว (ฮาร์ดโครม)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721439
20140391925641บริษัท ตงหลิง อินเตอร์ อินดัสเทรียล (2020) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะจากกระบวนการตัด พับ ม้วน กลึง เจาะ เช่น เสาไฟฟ้าแสงสว่างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004225579หจก.เอกภาพการช่างกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปและการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20141000125441บริษัท พิณสยาม จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140200125466บริษัท ธนานันต์ ไรซ์ (2003) จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้วยวิธีการขัดข้าววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140245425640บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผลิตอาหารจากแป้ง เช่น การทำขนมปัง เบเกอรี่ ขนมเค้กวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000525511บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตขนมปังกรอบ ขนมอบแห้ง ช็อกโกเเลต ลูกกวาด หรือทอฟฟี่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721212
20140001325570บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัดผลิตน้ำดื่มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140500125414บริษัท ไทยเจริญเฟอร์นิเจอร์น้อคดาวน์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้วังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721160
20140180325649บริษัท แอคซอน เคมิคอล โปรดักส์ จำกัดผลิตเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น แผ่นปูพื้น แผ่นผนัง เป็นต้นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744932
10140400125441บริษัท เอ็ม.ดี.อินดัสทรี จำกัดผลิต และบรรจุสารเคมีเกษตรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-721308-9
10140200125393บริษัท สุวรรณโอสถ (ตราปลามังกร) จำกัดผลิตยาแผนโบราณวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140000625582บริษัท ทิพากร จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำลังการผลิต 150 ตัน/ชั่วโมงวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004625513บริษัท สยาม พี ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140077725638บริษัท อินทัช อินดัสทรี จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ กล่องพลาสติก, ฝาพลาสติก, ถาดพลาสติก ฯลฯวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-257346,0860029630
20140006225585บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัดผลิตถุงพลาสติกวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140003025533บริษัท จิรโปรไฟล์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140003325578บริษัท เอ แอนด์ เอส เพท รีไซเคิล จำกัดโม่บดย่อยพลาสติกเก่าและล้างพลาสติกเก่าวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000225385ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมกมลวังน้อยทำคอนกรีตบล๊อก,เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก,ท่อน้ำและประตูหน้าต่างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา271175
20140001625581บริษัท ทิพากร จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น คาน แผ่นพื้น เสาเข็มวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000425472บริษัท ฟงติ้ง สโตน โปรดักท์ จำกัดแปรรูปหินอ่อนและหินแกรนิตวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-387951, 089-7517297
10140001025479บริษัท สหกิจอยุธยาวัสดุก่อสร้าง จำกัดแปรรูปหินแกรนิต หินอ่อนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140100325596บริษัท คอร์เนอร์สโตน มาร์เบิ้ล จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิตและหินอ่อนวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-950504
20140004225553บริษัท แมกซ์ สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตโครงผนังเบาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-744932, 0923261117
20140004525606บริษัท วัน-พอยต์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ดีไซน์ จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140004625604บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140007225576บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002625507บริษัท พารา สเตนเลส เวิร์ค จำกัดทำช้อน ส้อม มีดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-271548-52
20140103225488บริษัท เอก อินดัสทรีส์ จำกัดปั๊มขึ้นรูปโลหะวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140000425332บริษัท บางกอกอาร์ตแอนด์คราฟท์ จำกัดทำช้อน ส้อม มีดวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002725539บริษัท เมวินเทค จำกัดตัด พับ ม้วน เชื่อมโลหะทั่วไปวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
00140000125314บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นงานเหล็กหล่อวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-271187-90
10140000225542บริษัท เมอิโก เซอิกิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140002125567บริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จำกัดห้องเย็นวังน้อยพระนครศรีอยุธยา035-352470
10140169425636บริษัท ธนภัทร59 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140007625603บริษัท ทับหิรัญ โลหะการ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140005325519ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระประแดงค้าของเก่าคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษโลหะ กระดาษ พลาสติก ไม้ เศษยางไม่ปนเปื้อน เศษแก้ววังน้อยพระนครศรีอยุธยา
10140201025493บริษัท สามดี รีไซเคิล จำกัดปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเศษผ้าปนเปื้อน กากตะกอนน้ำมัน ดินปนเปลื้อน น้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม (Blending)วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
20140002225597บริษัท โชคอนันต์ รวยรุ่งโรจน์ จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอด ขนาดกำลังการผลิต 20 ตัน/วันเสนาพระนครศรีอยุธยา081-9489691
10140001425158ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรบ้านแพนเลื่อยไม้ เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 103.75 แรงม้าเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140400525606นายวิรัช สัญญวุฒิต่อเรือและซ่อมแซมเรือเหล็กเสนาพระนครศรีอยุธยา081-8529535
10140000225195บริษัท โรงเลื่อยจักรเจ้าเจ็ดอุตสาหกรรม จำกัดเลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 107.5 แรงม้า)เสนาพระนครศรีอยุธยา201073
20140125725630บริษัท วศิน คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140472425646นายจรัล ผ่องใสขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างเสนาพระนครศรีอยุธยา
00140200125353นายรัชพงศ์ ตั้งยั่งยืนทำเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และเต้าหู้เสนาพระนครศรีอยุธยา201592
60140322325649นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิกุลกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เชื่อม โลหะทั่วไป หรือการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะเสนาพระนครศรีอยุธยา0851357452
40140012125593บริษัท พี.ซี.เอส.เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด*)ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 4.998 เมกะวัตต์เสนาพระนครศรีอยุธยา081-9769983, 044240300
20140029025574บริษัท เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้เพื่อการก่อสร้างเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140001525591บริษัท สินธนไพบูลย์ จำกัดสีข้าวและอบข้าวเปลือกเสนาพระนครศรีอยุธยา086-3039598
00140000125389บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปเสนาพระนครศรีอยุธยา(01) 9872258
20140200125417บริษัท ไทยเมเจอร์แพ็ค จำกัดทำน้ำดื่มเสนาพระนครศรีอยุธยา035-289380
10140200125344บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดขัด แต่งสำเร็จและเคลือบสีหนังสัตว์เสนาพระนครศรีอยุธยา035-202460
20140000525493บริษัท แอเดียนเตส จำกัดผลิตซองโทรศัพท์เคลื่อนที่และซองอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เสนาพระนครศรีอยุธยา035-743700, 087-1167189
10140100125337บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตรองเท้าเสนาพระนครศรีอยุธยา097-0366118
10140300125350บริษัท บางกอกรับเบอรื ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตรองเท้ากีฬาเสนาพระนครศรีอยุธยา035 201841
10140000325326บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดผลิตรองเท้าเสนาพระนครศรีอยุธยา201886
20140000325548บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดผลิตรองเท้า,ชิ้นส่วนรองเท้าเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140121825632บริษัท ฮาน่าเทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้า และพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าหรือสิ่งทอเสนาพระนครศรีอยุธยา081-7318159
20140000425587บริษัท ซันสตาร์เทค จำกัดผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140100925478บริษัท ซันสตาร์เทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้าเสนาพระนครศรีอยุธยา0 3520 3152-4
20140002625614ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์รุ่งเรือง ค้าไม้และก่อสร้าง ทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง และทำเครื่องเรือนจากไม้เสนาพระนครศรีอยุธยา035-201881
00140500125350บริษัท เทพประทานพร คอนสตรัคชั่น แอนด์ รีไซเคิล จำกัดทำถ่านอัดแท่งจากแกลบและขี้เลื่อยเสนาพระนครศรีอยุธยา201350
20140200425460บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย เช่น กากตะกอนต่าง ๆ ที่มีธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) เหล็ก (Fe)แมงกานีส (Mn) สังกะสี(Zn) ทองแดง(Cu) โบรอน (B) โมลิบดินัน (Mo) และคลอรีน (Cl) เป็นต้น นำกลับมาใช้ประโยขน์อีก โดยการหมักหรือผสมเป็นส่วนประกอบของเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อทำปุ๋ย หรือสารปรับปรุงคุณภาพดินเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140200325462บริษัท เสนาคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตผสมเสร็จเสนาพระนครศรีอยุธยา035-201732, 081-9416806
20140000425371บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140003825486บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์ แอคเซส จำกัดการทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทกเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140300225521นายอนุชา จันทร์อินทำสุขภัณฑ์เหล็ก เช่น ก๊อกน้ำเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140000725507บริษัท เค.จี.สหกล จำกัดทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรองเท้า และแม่พิมพ์ขึ้นรูปเสนาพระนครศรีอยุธยา035-289808
20140201325586นายปริญญา สว่างเนตรการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป หรือทำชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140300125343บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัดผลิตจักรเย็บผ้า เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสนาพระนครศรีอยุธยา
20141200125449ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญวุฒิรุ่งเรืองต่อเรือเหล็กและซ่อมแซมเรือเสนาพระนครศรีอยุธยา
00140400125336บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เสนาพระนครศรีอยุธยา035-20161824
60140242025642นายพนมไพร โกรัมย์ทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา035-216821
60140242325646นายนพรัตน์ รัตนทรงเกียรติทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆจากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
60140242625649นางกรชวัล ชิงโชคดีทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
60140242725647นายอภิศักดิ์ โชคสุวาทินทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
60140242825645นายธรรมรัตน์ ตรีบุบผาทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
60140242925643นายธำรงค์ ตรีบุบผาทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
60140243025641นายต่อศักดิ์ ชิงโชคดีทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140400225595บริษัท เค.จี.สหกล จำกัดประกอบชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด และทำโลโกด้วยพลาสติกและยางเสนาพระนครศรีอยุธยา035-743688
40140010325591บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์เสนาพระนครศรีอยุธยา
20140037425485บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัดซ่อมแซมยานยนต์หรือส่วนประกอบยานยนต์เสนาพระนครศรีอยุธยา035-334000
20141300125406บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัดกำจัดกากอุตสาหกรรมเสนาพระนครศรีอยุธยา201820-1
20140002225613บริษัท โชคชัย โค้ทติ้ง แอนด์ เพ้นท์ติ้ง จำกัดขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา083-0308485
10140000125155บริษัท เรืองสิน ฟูด โปรดัก จำกัดทำเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยวสด และอบแห้ง ผลิตวุ้นเส้นเสนาพระนครศรีอยุธยา035-201122
20140016225575นางนงนุช เกิดเรณูทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ศาลา บ้านทรงไทย และทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูปเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140002225589บริษัท บาส-รีลีฟ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ตจากโฟมเป็นแท่ง, ชิ้น และเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น คิ้ว, บัว, ขอบประตู ฯลฯเสนาพระนครศรีอยุธยา081-4893103
10140001625542บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัดผลิตอลูมิเนียมเส้นสำเร็จรูปเสนาพระนครศรีอยุธยา035-375994-9
20140001025576บริษัท อาร์ทแคลด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบวัสดุก่อสร้างเสนาพระนครศรีอยุธยา035-375994-9
20140100425446บริษัท จี.พี.คอนสทรัคชั่น จำกัดผลิต ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม,เสาวิทยุและเสาอากาศทั่วไปเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140002325530บริษัท คาส เม็ททัล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140304025622นางมนฤดี นกครุฑขุดตักดินหรือทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
10140440425645นายการุณ แก่นรัตนะขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
10140008225635บริษัท จักรวาลถาวร จำกัดขุดตักดิน และดูดทรายเสนาพระนครศรีอยุธยา081-8355764
10140018525636นายประสิทธิ์ ชื่นอารมย์ขุดตักดินหรือทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
20140000425538นายจรัล ผ่องใสขุดดินเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140400125417บริษัท บางไทรไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  ทำไม้อัดทุกชนิดเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140011725504บริษัท บางไทรไฟเบอร์บอร์ด จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้เสนาพระนครศรีอยุธยา035-784122
20140100525575นางณัฐณิชา ธนะโชติทำเครื่องประดับ เครื่องใช้และรูปพรรณต่างๆ จากทองคำเสนาพระนครศรีอยุธยา
40140010425599บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.995 เมกะวัตต์เสนาพระนครศรีอยุธยา
10140006125472นายสมชาติ ร่วมสมัครคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีเสนาพระนครศรีอยุธยา
10140001425505บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา02-5555000
10140001525502บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัดดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา02-5555000
20140001425602นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยงขุดตักดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา081-4342118
20140012825584ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี เฟอร์นิเทคผลิตชิ้นส่วนประกอบชุดทำเฟอร์นิเจอร์จากโลหะเสนาพระนครศรีอยุธยา081-1949965
40140108325636บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นน้ำ กำลังการผลิต 0.1 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ)เสนาพระนครศรีอยุธยา
10140100225343บริษัท ซันล๊อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ขัด แต่งสำเร็จ และเคลือบสีหนังสัตว์เสนาพระนครศรีอยุธยา
20140000625491บริษัท จินดาสยาม บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิต กล่อง กระดาษ ลูกฟูกเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140900125394บริษัท เค.บี.เอส.อีเล็คทริค จำกัดผลิตอุปกรณ์และประกอบเครื่องปรับอากาศเสนาพระนครศรีอยุธยา
20140098925654นายสมชัย บัญชาเมตตากุลขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
91600000125341บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และพืชอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330046
91600001025490บริษัท สยาม เอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัดอบผลไม้อุทัยพระนครศรีอยุธยา035 719483-6
91600000325495บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัดผสมแป้ง ทำขนมปัง เครื่องปรุงรส บดหรือป่นเครื่องเทศและทำไข่ผงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000425584บริษัท เดย์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตขนมปังอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000825585บริษัท ทีทีวายเอ็ม จำกัดทำขนมปังและไส้ขนมปังอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000725538บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทสไทย) จำกัดผลิตอาหารผสมสำหรับเป็นอาหารสัตว์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-719674-6
20140254725625บริษัท พลัส 1 ซีเคที กรุ๊ป จำกัดผลิตน้ำดื่ม น้ำแร่ วิตามินอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-880099
91600000125366บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัดผลิตผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลื่อนอุทัยพระนครศรีอยุธยา035 330221
91600100125340บริษัท มารุฮิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100125426บริษัท เอฟ. ซี. อินเตอร์เทรด จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140000225500บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัดผลิตแฟ้มเก็บเอกสาร กระดาษไขอัดสำเนา สมุดต่าง ๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001225587บริษัท ซีทีซี เคมีคอล จำกัดผสมน้ำยากัดทองแดงและน้ำยากัดดีบุกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100125514บริษัท ซันแฟลค(ประเทศไทย) จำกัดผลิตโปลีเอสเตอร์ชิพและเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ฟิลาเมนท์ยานอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330104-7
91600000125457บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายแคพซูลเปล่าชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุแคปซูลอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100125365บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตภัณฑ์ยาง (Industrial rubber packing,Rubber autopart & rubber machine part)อุทัยพระนครศรีอยุธยา330562
91600000325388บริษัท โตชิน เคมีเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนของรถยนต์จากยางสังเคราะห์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330871
91600003625487บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140000625483บริษัท อิสราภรณ์ โปรดักชั่น จำกัดซ่อมแซมเครื่องจักร ถังหรือภาชนะบรรจุ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000125390บริษัท ไทยโฟม (2539) จำกัดผลิตแผ่นโฟม และโฟมบรรจุภัณฑ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140400125391บริษัท นาปา พรีซิชั่น จำกัดทำพลาสติกเป็นแท่ง หลอด และรูปทรงต่างๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000925575บริษัท มิซูโน สยาม จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป,ชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสารอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600004225584บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Phenolic Molding Compound)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600009825560บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ_x000D_
อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100625482ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพล อาร์คิเทคเซอร์โม่ บด ย่อย และทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ และอัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ บดเศษพลาสติก และซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100625542บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัดผลิตขวดแก้วอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746605-7
91600000325347บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100525369นางวาสนา รักวิโรจน์สุขทำคอนกรีตบล๊อกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330886
91600001325528บริษัท สยามพัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัดหลอม หล่อ โลหะ จากอลูมิเนียม และโลหะทั่ว ๆ ไป เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ ฯอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-719244
91600000125432บริษัท นิปปอนสตีล ไทยซูมิล็อคซ์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ตัด ปั๊ม เจาะหรือกระแทกแผ่นอิเลคโทรแมคเนติคชนิดม้วนและชนิดแผ่นอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227044-052
91600000325420บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอีเล็คทรอนิคส์และยานยนต์ การชุบเคลือบผิวอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600200125349บริษัท เอ.บี.พ.สเตนเลส ฟาสเทนเนอร์ จำกัดผลิตวัสดุที่ใช้ในการผูก ยึด ตรึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทุกชนิด เช่น น๊อต สกรู วงแหวนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000125358บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035 330506
91600002325535บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด การตัด และแปรรูปโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140318725645บริษัท ชินโปร (ไทยแลนด์) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส และเชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600300125348บริษัท นิปปอน คัตติ้ง แอนด์ เวลดิ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องเชื่อมหรือเครื่องตัดโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา330127
20140060225653บริษัท ไอ เอ เอ็ม ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ และทำชิ้นส่วน ส่วนประกอบของเครื่องจักรอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140102725611ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.เอ็ม. เมททัล เวิร์คผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้จากโลหะ และกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไปและงานผลิตสแตนเลสอุทัยพระนครศรีอยุธยา089-801-4238
20140005325618บริษัท พาร์ทส์ แมชชีน พรีซิชั่น จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-750307
20140035225556บริษัท อาร์ ที ซี แมชชีน กรุ๊ป จำกัดกลึงและเชื่อมโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600319125644บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัดผลิตและประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส เช่น วาล์ว ข้ออุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330040
91600100125571บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227974
91600000325602บริษัท ทีเอสเคที จำกัดผลิตแม่พิมพ์ การซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-750861-6
20140800125361บริษัท นาปา พรีซิชั่น จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา(035)330202-5
91600200125364บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (GIMBLA ASSEMBLY & INSPECTION FOR GIMBLA ASSEMBLY)อุทัยพระนครศรีอยุธยา330200
91600100125399บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัดผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ (HARD DISC DRIVE AND FLOPPY DISC DRIVE)อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330506-9
91600000125424บริษัท โอกิดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัดผลิต/ประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องพริ้นเตอร์ (IMAGE DRUM CARTRIDGE FOR PRINTER)อุทัยพระนครศรีอยุธยา(035)330943
91600100125449บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ อีเลคทรอนิคส์ เช่น เลเซอร์ไดโอดโมคูล (LASER DIODE MODULE) ไฟเบอร์แบรกเกรตติ้ง (FIBER BRAGG GRATING)อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-226581
91600001425567บริษัท มาห์เล แบร์ เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเครื่องระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002925573บริษัท ฟอร์มพลาสเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา0890895556
91600400125347บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตตู้แช่ ตู้แช่แข็ง (REFRIGERATED SHOWCASE), ชิ้นส่วนปรับอากาศรถยนต์ (CONDENSER, EVAPORATOR, COMPRESSOR, WIREHARNESS)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100125373บริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็น กำลังการผลิต 3,456,000 เครื่อง/ปีอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330819-29
91600001625570บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสายไฟฟ้า เคเบิลสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600348925642บริษัท โอรีเอ็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140700125372บริษัท อิริคสันผลิตกรรม(ประเทศไทย)จำกัดผลิตอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ และเครื่องรับโทรศัพท์อุทัยพระนครศรีอยุธยา330220
10140003325505บริษัท ไทยมิคามิ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์จากโลหะ พลาสติก และแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746591-6
91600100125357บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์และอะไหล่ของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับภาพ (วิดีโอ) และเครื่องถ่ายวิดีโอ เช่น Stator และ/หรือ Rotor สำหรับ Rotary Transformeอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600200125372บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคลือบผิวโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330801-4
91600300125389บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอีเล็คทรอนิคส์ (PREPREG,LAMINATE,MULTILAYER PCB.)อุทัยพระนครศรีอยุธยา(035)330774
91600100125431บริษัท นีโอแมกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบชิ้นส่วนวอยซ์คอล์ยมอเตอร์ (Voice Coil Motor : VCM)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000125523บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนวอยซ์คอล์ยมอเตอร์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000225430บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (ชนิดอ่อน) และประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000225448บริษัท นิเด็ค โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์สำหรับใช้กับรถยนต์และจักรยานยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227169-74
91600100325387บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ENCAPSULATION MATERIAL)อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330-84653
91600100325429บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงวงจรรวมควบคุมระบบในเครื่องพริ้นเตอร์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330-943-50
91600000525383บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเครื่องเสียงอุทัยพระนครศรีอยุธยา226159
91600000525409บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์ (Lead Frame& Terminal and Base)อุทัยพระนครศรีอยุธยา(035) 226-432-33
91600001025532บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากโลหะ และพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001325569บริษัท โทโฮกุ โซลูชั่นส์ จำกัดผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ ประเภทเครื่องเสียง (MECHANICAL UNIT FOR AUDIO PRODUCTS, MECHANICAL BASIC UNIT FOR AUDIO PRODUCT, MECHANICAL PARTS และ SPEAKER) อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330990-6
91600001825519บริษัท นิฮง เซกิไทย จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002325550บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-334568,035-334591-9
91600002425566บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปและประกอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า(PCB)อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330421-2
91600002925516บริษัท มิซูโน พรีซิชั่น จำกัดผลิตประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุทัยพระนครศรีอยุธยา035330101
91600500125346บริษัท ทอร์ชไล้ท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600300125405บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดทำอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำอุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา(035)330846-53
91600100825659บริษัท เอ็น.อาร์.อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัดผลิตตู้ไฟ, ตู้สวิทช์บอร์ด, ตู้แผงวงจรไฟฟ้า, รางไวร์เวย์, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อหุ้มสายไฟฟ้า และท่ออ่อนร้อยสายไฟ ฯลฯอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140200525475บริษัท ทสึจิโมโตะ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบอุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า เช่น ตัวต่อตัวนำไฟฟ้าอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140000825547บริษัท ชินโปร (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบ ดัดแปลง สภาพรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100525528บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัดทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์จากพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-950790, 081-9911496
10140001625492บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม อยุธยา จำกัดผลิตประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์สำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330916-9
10140001925512บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัดผลิต รับจ้างผลิตท่อไอเสียรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140005625571บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ เช่น เบาะรถยนต์ แผงบังแดด แผ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง แผงประตูรถยนต์ ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูปสำหรับยานพาหนะ ฯลฯอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746-988
91600000425386บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002325485บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002525613บริษัท เคียววา เอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัดออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่มีความละเอียดทุกชนิดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภทอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330431-2
91600003625560บริษัท เฟดเดอรัล-โมกุล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เช่น ท่อถักอ่อนฯลฯ แบ่งบรรจุผ้าเบรก และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-276405,095-7424045
91600004525561บริษัท เคียววา เอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัดออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่มีความละเอียดทุกชนิดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภทอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330431-2
20140105125561บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม แบงค็อก เทรดดิง จำกัดบริการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-356962
91600200125455บริษัท เอส.บี.ไบค์อินดัสเตรียล จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน เช่น ตัวถัง ตะเกียบ บังโคลนอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-331493
91600100325569บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จำกัดโรงงานฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทางการแพทย์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600200125356บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกล้องถ่ายรูป เลนส์ และชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับกล้องถ่ายรูปและเลนส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-331500
40140004425563บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100125415บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า รวมกำล้งการผลิต 289.55 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน้ำอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-226823
91600445825646บริษัท กรีนเยลโล่ โซลาร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 2,462.40 กิโลวัตต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา02-0798081
91600000125333บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัดผลิตก๊าซที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทางการแพทย์ (STERITE GAS)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000525508บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด บรรจุหีบห่อสินค้าอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001125571บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัดบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต หรือการบรรจุสินค้าทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-226750
91600102925481บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัดห้องเย็นอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-719012
20140102825510บริษัท จ.เจริญชัยฮอนด้าคาร์ส์ (อยุธยา) จำกัดซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600300125363บริษัท ลีเดอร์ฟิลม์ เทคโนโลยี จำกัดชุบเคลือบผิวพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330606
91600000225372บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัดชุบเคลือบผิวแม่เหล็กอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330614
91600000625571บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัดชุบเคลือบผิวด้วยโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600600125345บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัดบำบัดน้ำเสียรวม ได้ 8,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330000
91600300125371บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ได้ 4050 ลูกบาศก์เมตร/วันอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330000-8
91600100225488บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัดกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลวโดยการเผาอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227452-3
10140100325549ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ ที ซัพพลาย กรุ๊ปคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100525507บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดนำสารละลายประเภทกรดด่าง และสารละลายที่มีองค์ประกอบของแร่โลหะผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อสกัดแร่โลหะกลับมาใช้ใหม่อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600004825607บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัดนำสารทำละลายประเภทกรด ด่าง และสารละลายที่มีองค์ประกอบของโลหะมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อสกัดโลหะกลับมาใช้ใหม่ เช่น Copper Oxide และ Copper Sulfateอุทัยพระนครศรีอยุธยา035719674-6
91600006425604บริษัท ซี.เอ็น.เอส.ที. จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วมาผสมทำเชื้อเพลิงทดแทน กลั่นตัวทำละลายใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง เศษเหล็ก และโลหะต่างๆ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140000125526บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดผลิตนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140001025586บริษัท สุบากิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดผลิตซีอิ๊ว, น้ำซอสปรุงรสอุทัยพระนครศรีอยุธยา02-7428948
10140000325508บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา น้ำกาแฟ น้ำผลไม้บรรจุขวด และภาชนะบรรจุอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746670
20140000125518บริษัท เทคโน เรซิน เซอร์วิส จำกัดผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746640-6
20140201425618บริษัท เม็ก สเปเชียลตี้ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-355850-3,092-7385225,064-9835052
10140000425530บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)ผลิตยาแผนปัจจุบันอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140004925519บริษัท ไทย นิชชิน โมลด์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกและแม่พิมพ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035746740-6
10140005725504บริษัท ไอดีพี โปรดักส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติกทุกชนิด, ประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ประกอบร่วมกับแผ่นโลหะ ฯลฯอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746689-99, 035-746694
20140002325538บริษัท นิจิเอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเคลือบกาวหรือเคลือบด้วยพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002425569บริษัท เรย์-ไทย อินดัสตรีส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140004425502บริษัท โตโย ไซกัน (ประทศไทย) จำกัดผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ขวดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746655
20140200125524บริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก และแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002925584บริษัท โปรฟิท พลาสติก รีไซเคิล จำกัดบดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา092-8625445
20140013125497บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100225572บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีการปั๊ม ทำขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ำ น๊อต สกรูอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746608
20140281925636บริษัท เอ็น บี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น ทำแม่พิมพ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-721-707-8
20140200325579บริษัท เค แอนด์ เอ็ม เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746608
20140700125594บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัดอัดกระดาษ,โลหะ และบดย่อยพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140102725587บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์โครงสร้างอาคารอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100325515บริษัท คาทายาม่า ไมโครนิคส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ยานพาหนะ ฯลฯอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746569-74
20140100325521บริษัท เมทัลฟิท (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เรือ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746755-8
20140100125566บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัดทำ ดัด แปลง ซ่อมแซมเครื่องขัด และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องขัดอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200710-8
20140000825505บริษัท วรศักดิ์ รวีสวัสดิ์ ออโต้พาร์ท จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก เช่น อะไหล่รถยนต์ แม่พิมพ์ เป็นต้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา086-3375528
20140400125571บริษัท ริโซ่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบเครื่องทำสำเนาเอกสารดิจิตอล (Multifunction Digital Duplicatorอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140101525525บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัดผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ และประเครื่องปั๊มน้ำอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746860-65
10140000225591บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา02529-7300
10140100225608บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140002025528บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะ โดยฉีดอลูมิเนียมขึ้นรูป ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746925-8
10140002225532บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุทัยพระนครศรีอยุธยา081-2594945
10140004025500บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสปินเดิลมอเตอร์และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140200425569บริษัท ทาคายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่งอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746608
20140100425578บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746830-2
10140000525503บริษัท เอเชี่ยน พาร์ทส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746550-9
10140002825505บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น โครงแท่นเครื่อง เพลาล้อหลังอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746700-9, 087-7522225
10140003925502บริษัท เทคโน เรซิน จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746640-4
20140300425600บริษัท นิสซิน เทคนิส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนล็อกพวงมาลัยรถยนต์, ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746580-2
20140000925495บริษัท ออลพาร์ทส์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์การผลิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140201825585บริษัท นิเดค พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140001925551บริษัท ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตก้านลูกสูบ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆ และชิ้นส่วนทั่วไปของยานพาหนะ อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746850-1
20140002525517บริษัท สยาม มิยาม่า อิเล็กทริค จำกัดผลิตสวิตซ์สำหรับยานพาหนะ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746772-4
20140103225587บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741555
20600006325560บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต รับจ้างผลิต อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ สำหรับยานพาหนะทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140347125645บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เสื้อกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้ง ผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้ง แผ่นรองซับแบบใช้แล้วทิ้งอุทัยพระนครศรีอยุธยา061 4650666
10140005325552บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 1,700 เมกะวัตต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140379625643บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัดแบ่งบรรจุสินค้าอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746-620
10140000725608บริษัท ซูพีเรีย แพลทติ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดชุบโลหะ ขัดโลหะ สำหรับชิ้นส่วนประกอบในฮาร์ดดิสค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-950575-6
10140100325499บริษัท โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัดระบบบำบัดน้ำเสียรวมอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330001-8
20140400425526บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องโทรสาร,เครื่องถ่ายเอกสาร บดย่อยพลาสติกและผลิตเม็ดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา098-9982923
10140003125608บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง และสารทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ รวมทั้งเก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140006625612บริษัท โปรฟิท พลาสติก รีไซเคิล จำกัดรีไซเคิลเศษยางด้วยวิธีการบดย่อย และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140008525604บริษัท วงษ์พาณิชย์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันเครื่องเก่า น้ำมันไฮโดรลิคใช้แล้ว และสารทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) และเชื้อเพลิงแข็งอัดก้อนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, บดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว, รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์, ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย, บดย่อยเศษตะกรันโลหะผสม (Solder Doss) และโลหะมีค่า รวมทั้งเก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140008725600บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำยานยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือที่ผ่านการใช้งานแล้ว และชิ้นส่วนยานยนต์เก่า มาแปรสภาพตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140030325617นายไพศาล ทุ่งทองขุดตักดินหรือทรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140000225609บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากผัก พืชหรือผลไม้ เช่น สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140000325565บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด_x000D_
ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ และผลิตอาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 270 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เองในโรงงานอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140002425587บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035771339
20140100425461นายมนตรี มีซองไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้นไม้อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140003125598นายมนตรี มีซองไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้นไม้ ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้แปรรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100525583บริษัท ไทยเอเซีย สเพเชิส จำกัดอัดกระดาษอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002025575บริษัท ทีเอสพี ทูลส์ แอนด์ พารท จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะและปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา098-9238741
10140000225559บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดผลิตผงสังกะสีออกไซด์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และเพื่อใช้ในอาหารสัตว์อุทัยพระนครศรีอยุธยา02-6437111, 095-5566612
10140004025567บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200918-20, 063-2276240
20140001025568ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภมงคล พลาสติกทำเม็ดพลาสติกเกรดบีจากพลาสติกที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา099-1535956,035-772561
20140003025566บริษัท ริเก้น อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200781-8
10140000325532บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัดผลิตขวดแก้ว, บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-334100
20140006425516บริษัท อยุธยาคอนกรีต (2003) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-214832-3, 0619493539
20140020425567บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140023625577บริษัท อยุธยาผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140500125596ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีไซเคิลหล่อหลอมอลูมิเนียม ทองเหลืองอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140300125564บริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอลูมิเนียมใช้ในเครื่องถ่ายเอกสาร เช่น ดรัม (Drum) คัดสำเนาทำจากอลูมิเนียมอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200890-1
20140102525557บริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เครื่องขจัดความชื้นจากอากาศ (Air Dryer) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมนมอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-246828
20140100125558บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
40140000825618บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัดโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 4.84 เมกะวัตต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา02-8347000
10140000425563บริษัท โรจนะอินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัดผลิตน้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรมอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330000-8
20140100625565บริษัท ไดโด เทค จำกัดชุบเคลือบอโนไดซ์ โลหะ อลูมิเนียม และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200995
10140400425478บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัดคัดแยกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตัดและอัดเศษโลหะ บดหรือฉีดเศษพลาสติก อัดเศษกระดาษเป็นแท่งหรือก้อนอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-771324-5, 035-771624-5
10140100425588บริษัท กิจเจริญรีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา092-942-1276,086-9293715
10140000525461ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีไซเคิลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และบดย่อยเศษพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา087-0882535
10140030625646ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภมงคล พลาสติกคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140226025627ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเกษมรีไซเคิลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140000725574บริษัท เอกอุทัย จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรองเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ บดย่อยแผงวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย นำสารละลายกรด-ด่างที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140003625532บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ใช้แล้ว หลอมหล่อเศษโลหะและโลหะผสมอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140008425605นายโกเมศ กันตจารนิติขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140010725505นายสมหวัง อริยะทัศขุดลอกดินในที่ดินกรรมสิทธิ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140305025647บริษัท โรงน้ำแข็ง พันล้าน พระนครศรีอยุธยา จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140033625633บริษัท เกสรา อุตสาหกรรม จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกอุทัยพระนครศรีอยุธยา0950032099
10140000925539บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140001425537บริษัท กันต์ดากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตแอสฟัตล์ติกคอนกรีตอุทัยพระนครศรีอยุธยา095-0741199
20140127525632บริษัท เอส เอ เอ็ม โกลฟ อินดัสทรี จำกัดผลิตถุงมืออุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140318825643บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140321125643บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา081-3449299
20140029125564บริษัท ไทย เบตอง จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140012225520บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัดคัดแยกเศษแก้วอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140239725641นายอาณัฐ ขำมีทำอิฐบล็อกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140103125480บริษัท โอเรียนทอล ยิปซั่ม จำกัดผลิตแผ่นยิปซั่มและกระดาษสำหรับงานก่อสร้างผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่แปรรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-730290
20140007925514ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกร รีไซเคิลคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายและบดย่อยพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100525609นายสมหมาย เพ็งหมื่นผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา081-8521975
10140000125338บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกสัตว์ เช่น โอซิ่น โอซิ่นฟอก และไดแคลเซี่ยมฟอสเฟตอุทัยพระนครศรีอยุธยา356091
10140000425522บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตนมข้น นมระเหย นมสดสเตอริไลส์ นมยูเอชที เครื่องดื่มยูเอชทีอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746822
10140000125551บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากพืช ผัก และผลไม้ ผลิตนมสดจากนมผงแลไขมัน และผลิตนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองในกิจการ ขนาดกำลังการผลิต 2.862 MWอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-276111
91600000325560บริษัท พีจีพี จำกัดผลิตอาหารธัญพืชชนิดผงและทำแป้งจากข้าวและข้าวเหนียวอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140000425603บริษัท สตาร์โปร ซันวา อยุธยา โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000325487บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น พิซซ่า และห้องเย็น บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเข้าและการผลิต การตัดและแบ่งบรรจุเนยและเนยแข็งทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-332111
20140101225605บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดผลิตเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารเช่นเครื่องปรุงกลิ่น รส รหือสีของอาหารอุทัยพระนครศรีอยุธยา02-924-6274
10140000125569การยาสูบแห่งประเทศไทยผลิตบุหรี่สำเร็จรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา053-800905-905
91600000225489บริษัท เวิลด์ ทรีด จำกัดตีเกลียวเส้นด้าย เช่น เส้นด้ายเย็บเบารถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000125408บริษัท คิคูชิ แนร์โรว์ แฟบริค (ประเทศไทย) จำกัดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140200525582บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002025542บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์, พิมพ์สลากพลาสติก, ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติก,ทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่าง ๆ, การบด หรือย่อยพลาสติก อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746460-9
20140002025633บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด (JIG AND FIXTURE) และซ่อมแซมแม่พิมพ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-7469457
20140001125574บริษัท ไทโย แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะและปั๊มขึ้นรูปโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140700125414บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตสารตัวทำละลาย  (solvent)มีกำลังการผลิตวันละ 83.3 ตันอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100125519บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตยาแผนปัจจุบันและเสริมอาหารอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-356653-7
10140000125619บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัดผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องเย็นอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140500125440บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140003325487บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัดผลิตแอสพัลท์ติกคอนกรีตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
00140100125321บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จำกัดผลิตถุงมือยางอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002925482บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัดผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะ จากผลิตภัณฑ์ยางอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227830-4
20140038725628บริษัท เชง อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น หมอนยางพารา ที่นอนยางพาราอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-750500
10140005425543บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติก เช่น สายนาฬิกา และชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746945-7
91600115725639บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัดผลิตและขาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบพลาสติก เช่น TRAY, กาวซิลิโคลน เป็นต้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-333799
91600004325608บริษัท เดลลอยด์-ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก และทำผลิตภัณฑ์โลหะหรือประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741555
10140005025533บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งอยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-334300
91600006925611บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-800213-5
20140002125540บริษัท ฮอทตี้ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย)จำกัดอัดขึ้นรูปพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา0 3574 6998 9
20140016825614บริษัท พีเจ พลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติกและบดย่อยเศษพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140000325482บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นโฟม โฟมบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟมทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140005325501บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600300125512บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตหินเจียรอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741660-6
91600000125572บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100425547บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่ออุทัยพระนครศรีอยุธยา035-800-918
10140302725629บริษัท เดลต้า อลูมิเนียม (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น รั้ว ราวบันได เป็นต้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา065-5898830, 061-4650666
10140000925521บริษัท สุนทรเมทัลแคน จำกัดทำภาชนะบรรจุด้วยโลหะ เช่น กระป๋องอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140001725565บริษัท ชินเฮือง จำกัดการทำการผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก การตัดพับ หรือม้วนโลหะ กลึง เจาะ ค้าน ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746535-6
91600002225586บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัดตัดโลหะ, ขึ้นรูปโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741621
20140001925494บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัดปั๊มโลหะ,ตัดโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140010125641บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดตัดโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035958973
91600005725566บริษัท เอสบี โชว่า ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัดตัด ลบมุม ไส เจาะ กลึ้งชิ้นงาน หรืออุปกรณ์โลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140900125444ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ เมททัล แอนด์ กลาสเวิร์ครับผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ประกอบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมงานเหล็ก งานสแตนเลส งานกระจก งานพลาสติก งานไม้ งานท่อ และงานประกอบสิ่งก่อสร้างทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002725497ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เทน ลัคกี้กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือ เชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140103725511บริษัท เจ วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเชื่อมโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140282825637บริษัท อุทัย ทูล จำกัดทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะ และผลิตดัดแปลงซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ที่ทำจากโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-356056
20140007625569บริษัท ไทย ควอลิตี้ ทูล โปรดักส์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140009425505บริษัท วี เอส โปรดัคส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-356903-4, 092-5517474
91600000225596บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-330769-70
20140100525526บริษัท มิยาเกะ เซกิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น เฟืองเกียร์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746919
91600000125499บริษัท ฟูจิคูระ เอสเอชเอส จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ในเครื่องประมวลผลอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600416125646บริษัท แซม พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดประกอบเครื่องจักรสำหรับทดสอบฮาร์ดดิสก์ รวมถึงการประกอบอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรดังกล่าวอุทัยพระนครศรีอยุธยา035721624
91600000125465บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัติอุทัยพระนครศรีอยุธยา02-6657100
91600000725579บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัดทำอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น, อุปกรณ์เครื่องซักผ้าและท่ออ่างอาบน้ำอุทัยพระนครศรีอยุธยา035741565
10140161425634บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอุทัยพระนครศรีอยุธยา02-652-5156
20140200325520บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า (เบรกเกอร์) เพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักรและสิ่งมีชีวิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-746800
10140061625655บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140223125628บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา02-5297300
10140102625532บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น(ประทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-334800
91600200125448บริษัท นิคคัน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นฟิล์มของแผงวงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000625530บริษัท สปีด โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000925484บริษัท ดีจีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อลูมิเนียม สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001025599บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001225512บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัดนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600133225653บริษัท ฮี เชง อิเล็กทริค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002325600บริษัท เทคแมน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์เก็บข้อมูลอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140034725622บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากโลหะ พลาสติก และกระจก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ฮาร์ดดิสก์ไดล์ฟ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-719117
20140100425552บริษัท ไทโย แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิก เช่น อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002025559บริษัท ไทย ซังโค จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600064025650บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบรถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งอะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อขาย จำหน่าย และส่งออกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000325610บริษัท สยาม พีเค พลัส จำกัดดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วงหรือการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140004925550บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600100125456บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตกระจกมองหลังสำหรับยานพาหนะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600001325577บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัดทำชิ้นส่วนรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002625512บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัดผลิต สายรัด ชุดอุปกรณ์สายรัด สลัก ยึด อุปกรณ์ และระบบเพื่อการเชื่อม การยึดติดทุกชนิด ทุกประเภท ที่ทำจากพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741670-5
91600317125620บริษัท สลิง ออโตโมบิล แบริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ดุมลล้อรถ แบริ่ง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา092-7457434
91600004625494บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140101225555บริษัท โคกัคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140500225552บริษัท เอ็ม เอฟ ที จำกัดประกอบเลนส์กล้องถ่ายภาพ อุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140300125572บริษัท เอ็ม เอฟ ที จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับกล้องถ่ายภาพอุทัยพระนครศรีอยุธยา
40140168225627บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาดกำลังการผลิต 1.4982 เมกะวัตต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
40140003125586บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติกำลังผลิต 112 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 88 ตัน/ชั่วโมง อุทัยพระนครศรีอยุธยา035226823, 081-8468094
91600000625514บริษัท ยามาโตะ เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัดชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและทำความสะอาดผิวอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-741741
91600000725488บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัดชุดเคลือบผิวโลหะ (Plating)อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-227974-9
10140000125486บริษัท ไทยเอเซีย 14001 จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิต ประกอบเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-352441, 086-3671318
10140100525494ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เจ สแครป แอนด์ รีไซเคิล เซอร์วิสคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ อัดกระดาษ บดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140027125659บริษัท ซันเทค เคมิคอล แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600002425574บริษัท สยาม พีเค พลัส จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มเอกซ์เรย์ กากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600323025640บริษัท เอซีเอส รีซอร์สเซส จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา061564225
91600010225495บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัดคัดแยกเศษวัสดุอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย บดพลาสติกและอัดโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600012825482บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 2 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัอเศษโลหะ และเศษกระดาษอุทัยพระนครศรีอยุธยา035 719001
20140016125502บริษัท กิจสมุทร สตีล รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ และบดพลาสติกอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-356499
10140000425605บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา02-3615599
10140004925592บริษัท ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเตาปนเปื้อนอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-951760, 094-8855987
10140007425616บริษัท อุทัย คลีนเอนเนอร์จี จำกัดผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (SRF : Solid Recovered Fuel) จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600000225513บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัดสกัดและถลุงโลหะที่มีค่าจากสารละลายที่ผ่านกระบวนการชุบ โดยกรรมวิธีทางวิศวกรรม ปรับปรุงคุณภาพนำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำกากตะกอนจากการชุบโลหะและกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออกอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140100225465นางวรรณพร หมั่นดีทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้แปรรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002525566บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140010725562บริษัท เอกทวี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140004725602บริษัท กมลสุข เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับจ้างผลิต เจาะ กลึง ไส เจียร และออกแบบงานโลหะหรือพลาสติก รวมถึงงานประกอบชิ้นส่วนให้สำเร็จรูปอุทัยพระนครศรีอยุธยา081-8528121
10140007525597บริษัท ถุงเงินรุ่งเรือง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา081-8707315
10140258425620บริษัท ฟักทองมั่งมี รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อุทัยพระนครศรีอยุธยา081-7565190
10140014425476บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดและตัดเศษโลหะอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140009625518บริษัท รวยเจริญ สแครป จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้นอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-200600
10140001725599บริษัท ฮีดากา เวสต์ แมนเนจเมนท์ จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาไม้แบบ น้ำมันหยอดทิ้ง ทำเชื้อเพลิงผสม รีไซเคิลไส้กรองน้ำมัน ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายอุทัยพระนครศรีอยุธยา086-3580259,02-7441400
10140003625615บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเมล็ดธัญพืชอบแห้งต่าง ๆ เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม และอื่น ๆอุทัยพระนครศรีอยุธยา091-4929898,087-5338626
10140000725616บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดภาชนะบรรจุ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตจากโลหะ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก ฝาอลูมิเนียม ฝาเหล็ก_x000D_
อุทัยพระนครศรีอยุธยา035-910211
10140089425658บริษัท เอส วาย อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า เช่น คาปาซิเตอร์ (Capacitor)อุทัยพระนครศรีอยุธยา
40140002125579บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการ 2)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 9550 กิโลวัตต์อุทัยพระนครศรีอยุธยา
10140100825555บริษัท ทรัพย์เย็นรุ่งเรือง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา086-8211325
10140006425591ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมื่นแก้วคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140002325603บริษัท บัญชากิจ จำกัดขุดดิน ถมดิน ตักทรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา081-6322567
20140019925619บริษัท ทรัพย์นาทอง จำกัดขุดตักดินหรือทรายอุทัยพระนครศรีอยุธยา
20140027325513บริษัท เพชรสะอาด กรุ๊ป จำกัดขุดดิน ถมดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์อุทัยพระนครศรีอยุธยา081-6322567
20140100125442บริษัท เมโทรฟู้ด (1999) จำกัดทำขนมปังและเกล็ดขนมปัง ทำพาสต้าและมะกะโรนีอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-711013
10140000225294นายสุทัศน์ ปรีชาชนะชัยทำน้ำแข็งหลอดอุทัยพระนครศรีอยุธยา244040
91600100125407บริษัท เทยิน คอร์ด(ประเทศไทย) จำกัดผลิตเชือกสายลวดขนาดใหญ่ สำหรับการส่งผ่านของสายพานและสายยางอุทัยพระนครศรีอยุธยา035-226530-4
91600000125515บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะทางทะเล (SILT PROTECTOR) ทำผ้าใบและตัดเย็บผ้าใบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
91600200125406บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทยป จำกัดผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะอุทั