DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สุพรรณบุรี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจริญธัญญา (สุพรรณบุรี)สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วันสุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ สังสรรค์ศิริไสไม้และซอยไม้สุพรรณบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ค้าไม้ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้สุพรรณบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบูรณะกิจสุพรรณบุรีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันสุพรรณบุรี
บริษัท น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1560 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 50 ตันสุพรรณบุรี
บริษัท ซูเปอร์สแตร์ จำกัดราวบันไดจากสเตนเลสสุพรรณบุรี
นายนรินทร์ คำอุ่มอัดเศษโลหะ และอัดเศษกระดาษสุพรรณบุรี
นายมาโนช สุหัชชาทรกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไปสุพรรณบุรี
นาย ชาญศักดิ์ พัฒนกิตติพงษ์ทำไอศกรีมสุพรรณบุรี
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัดทำขนมสาลี่ ขนมปังสุพรรณบุรี