DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สุพรรณบุรี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจริญธัญญา (สุพรรณบุรี)สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี521589
นายสุรศักดิ์ สังสรรค์ศิริไสไม้และซอยไม้เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี511557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ค้าไม้ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบูรณะกิจสุพรรณบุรีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี511552
บริษัท น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1560 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 50 ตันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
บริษัท ซูเปอร์สแตร์ จำกัดราวบันไดจากสเตนเลสเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
นายนรินทร์ คำอุ่มอัดเศษโลหะ และอัดเศษกระดาษเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
นายมาโนช สุหัชชาทรกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี545152
นาย ชาญศักดิ์ พัฒนกิตติพงษ์ทำไอศกรีมเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี035-414250
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัดทำขนมสาลี่ ขนมปังเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี035-525111