DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สิงห์บุรี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
นายฐานันดร ปัญญาดิลกทำน้ำแข็งซองได้วันละ 330 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 13.76 ตันเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี511654
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เจริญรุ่งเรือง 2005ขุดดินเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี086-1291658
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบุญน้ำแข็งหลอดทำน้ำแข็งหลอดเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี512658
บริษัท กิติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัดไสและซอยไม้เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
นายวัฒนา ศรีไพโรจน์ผลิตอิฐดินเผาเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
บริษัท อาณาจักรคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ท่อ เสา แผ่นพื้นสำเร็จเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี036-511266
บริษัท ที ออโต้ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฮั้วรุ่งเรืองธุรกิจเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี036-511428
บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ตกแต่ง สภาพรถยนต์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี036-539714
บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี036520166-7