DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20740000125432นางวราภรณ์ เมธิยะพันธ์ทำปลาเค็ม ปลาหวานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125507บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และอาหารแช่เยือกเข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820627-9
10740000125418บริษัท เมษาเทรดดิ้ง จำกัดทำซาลาเปา ขนมจีบ บะหมี่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125459บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดแปรรูปเนื้อปลาบด โดยการต้ม นึ่ง ทอด ปลาตากแห้งปรุงรสและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-841491-3
10740000425495บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดผลิตหรือถนอมอาหารทะเลแช่แข็งและสิ่งปรุงแต่งอาหารพร้อมรับประทานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034820888
20740094725626บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัดผลิตและบรรจุปลาซาร์ดีนกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000325438นางสาวธณัฎมนต์ ลักษณาทรัพย์ผลิตปลาเค็มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร34-411966
20740000825494บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034820680
00740000325333บริษัท ซีวิดฟู้ดอินดัสตรี จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740145825640นายประจิน สุขเจริญ ชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740146325640บริษัท โอเชียน แพคเกอร์ จำกัดชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740146525645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองชัย ซีฟู้ดชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725498บริษัท โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดล้าง ชำแหละสัตว์น้ำทุกชนิดและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125382บริษัท คุณโอ อินดัสทรี จำกัดผลิตกุ้งแห้ง โดยวิธีต้มและอบ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100225595บริษัท จันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด จำกัดผลิตกุ้งแช่แข็ง แปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740069225636บริษัท แม็คริช โพรเกรส จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง และทำความสะอาดสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101125596นายศักดิ์สิทธิ ปัจจุทธรณ์ชำแหละ แกะ ล้าง กุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101225594ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชนะชำแหละ แกะกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001825592ห้างหุ้นส่วนจำกัด.สมศรีมารีนฟู้ดส์ โปรดักส์ชำแหละ แกะ ล้างกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002025598บริษัท โอเชี่ยนเกท เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411841
20740002225594บริษัท พีพี แต้ม ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดแปรรูปสัตว์น้ำ หักหัวกุ้ง แกะ-ล้างกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006025594นางจำเนียร แม่นปิ่น ชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006525593นายพรอุดม ลือสุขประเสริฐชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-5114171
10740001625150นายเรืองเทพ รุ่งโรจน์สาครสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411178
10740000125277บริษัท โรงน้ำแข็งมงคลทิพย์ธารี จำกัดผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 1,025 ซอง และผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 53.88 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411615
10740100125326บริษัท โรงน้ำแข็งบางหญ้า จำกัดทำน้ำแข็งซองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423465
10740000425156บริษัท มหาชัยบุรี กรุ๊ป จำกัดผลิตน้ำแข็งได้วันละ 1122 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็กวันละ 15 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411559
00740100225334บริษัท โรงน้ำแข็งเกษม จำกัดผลิตน้ำแข็งซองและผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740028425632บริษัท ภัทริยาฐานิต จำกัดผลิตส่วนผสมอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125227บริษัท ศิริชัยอุตสาหกรรม จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411684
10740000125285ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมป่นปลาป่นสำหรับผสมอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411376
10740000225192บริษัท อนุสรณ์อุตสาหกรรม สัตว์น้ำ จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-422054
10740000325190ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411684
10740200125192บริษัท เอเซียค้าไม้และวัตถุก่อสร้าง จำกัดไสไม้และซอยไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411562
10740500225312ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครเสถียรค้าไม้ไส ซอยไม้ ทำลังไม้ และแปรรูปไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412557
20741100125371ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ้งกี๋อัดกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425949
10740800125394บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัดผสมจาระบี-น้ำมันเครื่องและแบ่งบรรจุเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300325599บริษัท ริทอาภา จำกัดการทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือนพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004325590บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสทรี จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600825589บริษัท ศิริชัย เพอร์เฟ็คท์ ฟิชชิ่ง เกียร์ จำกัดผลิต ประกอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำประมงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740285625636นางรัตนา เลขะภักดีกุลดัดแปลง ซ่อมแซม เครื่องยนต์ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411297
10741500125296นายอนุพงษ์ เสริมสาธนสวัสดิ์ซ่อมเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411338
20742900125363บริษัท ศิริชัยมารีน ฟิชเชอร์รี่ จำกัดซ่อมเรือประมงและซ่อมเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423628
20742400125418นายศิริ ประเสริฐศรีซ่อมแซมเรือประมงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411310
10742400125337นายเอกชัย ศรีแสงแก้วต่อตัวถังรถยนต์แสตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-412952
10741000125275บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัดทำห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำ ขนาดบรรจุ 7,000 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820307-16
10740800125287บริษัท คิงฟิชเซอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดทำห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2861972
10740400225297บริษัท วี.เอส.ไอ.ยูเนียนไทย จำกัดทำห้องเย็นแช่สัตว์น้ำ ขนาด 1,465 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411624
10740000725241บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ และผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรุปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 820-629
10740001625580บริษัท มณฑลชัยห้องเย็น จำกัดทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411661
20743600125398บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 820629
20741500225425บริษัท บีเอส.เอ.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อจำหน่ายขายส่งและขายปลีกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925473บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925580บริษัท บีเคโฟรเซ้นฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740400125333บริษัท เมษา เทรดดิ้ง จำกัดทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425491
00741000125343บริษัท มหาชัยห้องเย็น จำกัดห้องเย็น แช่อาหาร และสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412394
00741000125350บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์จำกัดห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา และการแกะ ล้าง ต้ม นึ่ง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000625328บริษัท ศิริชัยการเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัดห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423628-9
00740100125310บริษัท อำไพโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423302
20741800325370นายพงษ์เทพ กลิ่นเนียมซ่อมรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412436
20741300525461ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ (1997)ซ่อมรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-421961
10740100125490บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดบำบัดน้ำเสียรวมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3482 0627-9
10740004325618นายคณาวิศว์ วัฒนภิรมย์ภักดีคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร09 1198 1111
10740000125152บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารกระป๋อง และน้ำปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411906
60740392525646นายบุญมี ไพจิตต์พันธุ์ทำลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300125587นายวิฑูรย์ โรจชนะสมบัติทำกุ้งแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740031825612นางวิไลรัตน์ ศรส่งชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ ห้องเย็นเก็บสินค้า แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740092025656นายจิระเดช จุริยานนท์ทำกะปิ และเครื่องปรุงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741100125241นายปราโมทย์ บุษยามงคลต่อและซ่อมเรือยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร424891
20742800125372บริษัท มหาชัย ด๊อกยาร์ด จำกัดต่อ เรือและซ่อมเรือเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740171725649นางสาวบุณยกร โชคประเสริฐสมซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับเรือประมงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600125222บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ทำห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411906
20740440725643นางสาวทับทิม เขียวโพธิ์ชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ และแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001925590นางสาวรังษิยา เหล็กดีชำแหละ แกะ ล้าง กุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740200125384ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เค.อ.รุ่งเจริญทำหอยลายนึ่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412081
10740000225259บริษัท สาครวัฒนา (ทั่งจือฮะ) จำกัดทำน้ำปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411612
10740100125201ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเกล็ดวรพันธุ์การทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1094 ซอง และการทำน้ำแข็งเกล็ด ได้วันละ 234 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411381
10740000225200ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญทำน้ำแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125194บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัดทำอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411324
20743000125428นายสมพร กิจพ่อค้าต่อและซ่อมเรือประมงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411-595
00740300125334นายสมโชค ธาวนพงษ์อู่ซ่อมเรือไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425391
20740700325423บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125491บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ปลาบรรจุกระป๋อง ปลาแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845575-91
20740100125613นางสาวสมนึก แซ่เล้าชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ และแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-434179
20740000625605นายสมชาติ ภูมิชัยสุวรรณ์แปรรูปอาหารทะเลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125467บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419321-33
20740000525524บริษัท อ่าวไทย โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัดชำแหละแกะล้างสัตว์ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-434214
20740005625592นางสาว ฐานนิศวร์ ชัยสุริยะรัฐผลิตลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740153225633บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ผลิตเนื้อมะพร้าวขาว (โดยการนำมะพร้าวผลมาปอกเปลือกและทิวผิว)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000225398บริษัท ควอลิตี้ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำขนมปังกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740138025637บริษัท ศาลา สมุทรสาคร จำกัดผลิตผักและผลไม้แปรรูปทุกชนิด และผลิตอาหารเกี่ยวกับมะพร้าว กะทิกระป๋อง กะทิบรรจุกล่อง UHT กะทิอบแห้งและผง น้ำมะพร้าวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740400125374บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดทำซอสพริก เครื่องจิ้ม เครื่องปรุงรส หน่อไม้บรรจุขวดและน้ำกะทิเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001325544บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ เช่น ปลาทูน่าบรรจุถ้วย ไก่ และข้าวบรรจุถ้วยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525559บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845575-91
20740200825583บริษัท ไดมอนด์วู้ด จำกัดแปรรูปไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง และทำไม้อัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740093825641บริษัท จูน อัน เปเปอร์ อินดัสทรี จำกัดทำกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740004125489บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-5366817
20740300325617บริษัท จูนอัน เปเปอร์ อินดัสทรี จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-434045-7
10740600125396บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัดผลิตแผ่นแถบกาว สติกเกอร์ สลาก แถบกาวปิดผนึกกล่องและหีบห่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001425536บริษัท ท็อปสตาร์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัดผลิตสารส้มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725447นางอังคณา เหมือนมีฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001725495นางสาวถนอมจิตต์ ฮกฮวดซิ้มล้างบดย่อยพลาสติกทั่วไปโดยไม่มีการคัดแยกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20745500125386บริษัท พี.เอ็ม.เอส.ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400225495บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นและถนอมสัตว์น้ำโดยการแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740010825635บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารโดยการอบผลผลิตจากพืช , ผลิตเครื่องปรุงรสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002725603บริษัท บี.เค.วาย. จำกัดต้ม นึ่ง หรืออบเมล็ดพืชเพื่อบริโภค และทำอาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125352บริษัท ทรีท็อปเคมิคัลแอนด์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำเนยสด เนยเทียม และไขมันพืชผสมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740083625647บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดส์ จำกัดผลิตปลาอบแห้งบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-5836524
10740105625627บริษัท เดอะ ทรีไนน์ 88 จำกัดผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000325390บริษัท สตาร์ฟิช จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร839740
00740000525338บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำและแช่แข็ง ถนอมและผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ ทำอาหารจากแป้ง เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-839597-8
20740200125455บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำแช่แข็ง และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-432534-37
20740300125447บริษัท ไทยอินเตอร์ฟีด จำกัดโม่ บด กากของเมล็ดพืชที่ให้น้ำมัน(CAMELLIA)ทำเป็นก้อนที่บดแล้วและแบ่งบรรจุเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร033-424731
00740000125394บริษัท โอลีน จำกัดทำน้ำมันจากพืชให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-839760
20740033325629บริษัท ยูนิตี้ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100225553บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740033425627บริษัท ยูนิตี้ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740033525624บริษัท ยูนิตี้ ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740033725620บริษัท ยูนิตี้ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740073925635บริษัท หยู่ เซียน หยวน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตมะพร้าว แช่แข็งส่งออกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625603บริษัท หยู่เซียนหยวน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมปอกเปลือกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740300125359บริษัท ยูนิตี้ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-839715-6
20740300125611บริษัท วอเทอร์สกาย จำกัดทำขนมปังหรือขนมเค้กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125509บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัดผลิตขนมข้าวอบกรอบ และขนมอบแห้งต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845448-9
20740200125596บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตและจำหน่ายขนมปังกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300225478บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตขนมปังกรอบและขนมอบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000425535บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัดผลิตเครื่องปรุงรส แป้งผสมสำเร็จรูป น้ำจิ้มซอส เกล็ดขนมปังอบแห้ง แป้งเปาะเปี๊ยะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101325477บริษัท สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ จำกัดทำซีอิ้ว ซอส และเต้าเจี้ยวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100325332บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 300 ซองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425479บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001125581บริษัท มหัตสินวารี จำกัดทำปลาป่น และผลิตอาหารผสมสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-3558545
20740200625538บริษัท สยาม พรีเชียส ฟีดส์ จำกัดผสมอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000225327บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารสัตว์น้ำและปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034 425431-2
10740300125449บริษัท สตาร์ฟิช จำกัดอบเศษปลาสำหรับผสมเป็นอาหารสัตว์ อบเศษกุ้งสำหรับผสมเป็นอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125375บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัดผลิตสุราแช่ประเภทสุราผลไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845334-43
20740079525645บริษัท สยาม เบฟเวอเรจ จำกัดน้ำดื่ม และน้ำผลไม้บรรจุขวดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200325451บริษัท ธารทิพย์ เทรดดิ้ง จำกัดทอผ้า พิมพ์ผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500125411บริษัท เจมส์แมทเทรส (ประเทศไทย) จำกัดทำที่นอน เย็บตัดที่นอนทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4157834
10740800125444นางนภาพร ผลสุขเจริญแปรรูปไม้ยางพาราเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740016025493นายเสียง บุญชูทำวงกบ ประตู หน้าต่างจากไม้แปรรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200425434บริษัท ไล้ท์ สตาร์ วู้ด จำกัดทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือน จากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000225602ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบทองบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125389บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัดทำกล่องกระดาษ และแผ่นกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-839451-4
10740000425487บริษัท ดี.เอ็ม.ที.คอนเทนเนอร์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301125594บริษัท เอ.วี.คาร์ท็อน จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด และพิมพ์หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001425567บริษัท โดจิ พริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500325508บริษัท เซ็นทรัล ดาย เวอร์ค จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125344บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัดผลิตกรดกำมะถัน กำลังการผลิต 20000 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125371บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัดผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) คลอรีนเหลว กรดเกลือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4838862
10740200225356บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัดนำกากอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารส้มได้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100325389บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดทำเคมีภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ เช่น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก กรดอะซิติก เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845319-20
20741200125388บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัดผลิตเฟอรัสซัลเฟตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700225409บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัดผลิตจุนสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500225466บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัดผลิตสารเคมีล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740264125623บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด_x000D_
ผลิตสารปรับปรุงดินด้วยวิธีการหมักปุ๋ยอินทรีย์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200225471นายสิริฤกษ์ ภัทรนาวิกผลิตกาวลาเท็กซ์ กาวยูเรียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ และผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-4922695
10740300125274บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัดผลิตไนโตรเซลลูโลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2111473
20740500225526นายนพสิทธิ์ เหลืองกุลวัฒน์ผลิตเทียนแท่งและธูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125295บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตเส้นยางยืด กำลังการผลิต 2,000 ตัน/ปี รวมเป็น 4,062.87 แรงม้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2115885
20740600425521บริษัท เกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ กล่อง ขวด เครื่องครัว เครื่องประดับเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001325387บริษัท ยูไนเต็ด โพลี โปรดักท์ จำกัดกาละมังเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005225500บริษัท แสงสยาม อินเทรนด์ พลาสเทค จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625587บริษัท เออีซี แพ็ค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก กระสอบพลาสติก และแม่สีพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103425580บริษัท พลวัสบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000625466บริษัท โอลีน จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-839760
20740201625578บริษัท บอร์นไพพ์ จำกัดผลิตขึ้นรูปพลาสติก ประเภทท่อและอุปกรณ์ข้อต่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740425225643บริษัท ไทยโกลบอลซัคเซส จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005925554บริษัท ทริปเปิล พี โปรดักส์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร096-3914569
20740007425579นางสาวศิริลักษณ์ บูรณะพรสถิตย์ทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225499บริษัท สมบูรณ์ แพ็คเกจจิ้ง (888) จำกัดผลิตภัณฑ์จากโฟม เช่น จาน ถาด กล่องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225498บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัดอบแข็งกระจก (กระจกนิรภัย)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816200
20740700425520บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหลอมหล่อโลหะ และกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400825490บริษัท ศุภาคณาพรรณ จำกัดรีดเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401325490นายบุญชัย รัตนวงศาโรจน์หลอมหล่อโลหะ และทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น มู่เล่ เฟืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225449บริษัท ยนตรการ เมทัล เวิร์ค จำกัดหล่อทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900525517บริษัท ส.กฤษดา โลหะการ (2539) จำกัดหลอมหล่อทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101125554บริษัท รุ่งโรจน์การหล่อ จำกัดหลอมหล่อโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002625472นางสุขวรรณ สุนทรนพคุณผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร09-6105156
10740100125599บริษัท สาคร สตีล จำกัดผลิตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125582บริษัท เอส.เค.สกรูน๊อต (ประเทศไทย) จำกัดผลิตน๊อต สกรู ตะปูเกลียว และผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001425486บริษัท ดริลโรล จำกัดกลึง ไส เชื่อมโลหะ และชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100625430บริษัท ยนตรการเมทัลเวิร์ค จำกัดกลึงทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740159625638บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740264425627บริษัท ส.กฤษดา โลหะการ (2539) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010525605นางสาวจิราทิพย์ กิตตินภากรณ์กลึงโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225598ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์แพทเทินเวิร์คสผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม และแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4542202
20741300325375บริษัท ซี.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200525563บริษัท นิธีมัย จำกัดผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาด เช่น เครื่องฉีดโฟม เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742200125410นายสมยศ สหพรอุดมการผลิตตู้แช่เย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002325618บริษัท เจ้าพระยาเครื่องเย็น จำกัด _x000D_
ผลิตตู้แช่เย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700225456บริษัท ไลท์ อีเลคทริค จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเซรามิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)845169-70
20741300425522บริษัท ศรีกรุงไล้ท์ติ้ง จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007425561บริษัท วีล เวิร์ค อินดัสเทรียล จำกัดทำชิ้นส่วนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001325496บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัดห้องเย็น และการล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002725579บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-6779000
10740100225563บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล วอชชิ่ง จำกัดซัก อบ รีด ฟอก ย้อม เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600125517บริษัท เกลือมหาชัย จำกัดแปรสภาพเกลือ แบ่งบรรจุเกลือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-9087634
10740130225625บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัดผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003425542บริษัท เออีซี แพ็ค (ไทยแลนด์) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยเศษพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425578บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัดผลิตและแปรรูปอาหารกระป๋องส่งออกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-822562
20740000125549บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัดผลิตปลากระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร093-9879662
20740080025643บริษัท ทอรีการ จำกัดผลิตอาหารทะเลแปรรูปตากแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411919
10740000525575บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง ซัพพลาย จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ แปรรูปอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125457บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัดผลิต พืช ผัก ผลไม้ หมักดองและอบแห้งทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-851131
10740000625573บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัดผลิตพืช ผัก ผลไม้ หมักดองและอบแห้งทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-851131 034-851193
10740100225456บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัดทำน้ำพริกเผา ซอสพริก น้ำจิ้มสุกี้ และเครื่องปรุงรสของอาหาร ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-814000
20740000525482บริษัท ชิมะคิว จำกัดผลิตสารปรุงแต่งอาหาร และสารคงสภาพสีอาหารสดทุกชนิด แบ่งบรรจุสารปรุงแต่งอาหาร อาหารแป้งทั่วไป ได้แก่ แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง แป้งผสมสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740600125356บริษัท ฟู๊ด เด็กซ์ จำกัดทำน้ำพริกเผา หน่อไม้บรรจุขวด และผลไม้ดองบรรจุขวด ทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะทีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ การถนอมสัตว์น้ำ โดยวิธีอบรมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้งและการล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-851378
10740000325455บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารกุ้งกุลาดำ อาหารกุ้งขาว และอาหารปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-417219
20740002125489บริษัท โอเชี่ยน ฟีด จำกัดทำอาหารผสมสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525351บริษัท ไทยลิลลี่ทาวเอิล จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 24960 แกน)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2244392
10740000625359บริษัท ไทยลิลลี่ทาวเอิล จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 5200 แกน)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร3548519
10740000825470บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยน เท็กซ์ไทล์ จำกัดฟอกย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900125581บริษัท ตระกูลไทยโปรดักส์ จำกัดการทำสักหลาดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740170925637นายปัญญา บุญชู ผลิตวงกบประตู หน้าต่าง จากไม้แปรรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740494425647บริษัท ไทย ควอตซ์ สโตน จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น เช่น ควอตซ์ _x000D_
เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002225511นางสาวอรุณี รุ่งสว่างผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนจากโลหะ เช่น ชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร092-0154688
20740240825627บริษัท กู๊ดโฮพเคมีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด_x000D_
ผลิตกาวแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร089-8952750
10740178725627นายอลงกรณ์ ชัญญพิพัฒน์ทำยางรัดของเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102425490บริษัท ที.จี.โอ พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนโทรทัศน์ เครื่องคิดเลข ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425525บริษัท ไทยลีโอ พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003525604บริษัท ที.จี.โอ.พลาสติก จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์รถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034885128-30
20740005225518บริษัท มาสเตอร์-เทค เคมีคอล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225456บริษัท ทีทีเจ แอดวานซ์ อินเตอร์แพค จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201325534บริษัท ประพรรณพัฒน์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740188825621บริษัท รีไซเคิล (ไทยแลนด์) จำกัดบด ย่อย ล้าง เศษพลาสติก เพื่อทำพลาสติกเป็นเม็ด หรือรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8957238
20741900225462บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัดทำรองเท้า พี.วี.ซี.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 9105 6354
20740102625552บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740013125551บริษัท สมุทรสงคราม คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740171025635นายปัญญา บุญชู ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม และคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740099925637บริษัท เด่นชัย-ที.ยู.ดี จำกัดหลอมหล่อโลหะเพื่อทำปั๊มน้ำ วาล์วน้ำและอุปกรณ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740380725647บริษัท สยาม สตีล 2009 จำกัดรีดท่อเหล็กดำ รีดท่อเหล็กสังกะสี รีดเหล็กตัวซีดำ และรีดสังกะสีตัวซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825576บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัดหลอมเหล็กรูปพรรณทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-2574434
10740001025567บริษัท ไทย คอปเปอร์ เมทัล อิเล็กโทรลิซิส จำกัดหลอมหล่อทองแดงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740070425639บริษัท รีไซเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด ถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) เช่น ทองแดง โครเมียม อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925467นายอิทธิพัทธ์ ภูมิชัยพัฒน์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740020125610บริษัท ปติญาอุตสาหกรรม จำกัด หลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-885133
20740401725475ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่งผลิตอุปกรณ์เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่ง เช่น ล้อเลื่อนพลาสติก ล้อเลื่อนเหล็ก และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 845418
20740101325527บริษัท เอส พาเนล จำกัด ผลิตแผ่นฉนวนห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-885090-2
20740200325576บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัดทำมุ้งลวดอลูมิเนียม ผลิตหมุดโลหะหรือหมุดย้ำ (RIVET) และประกอบชิ้นงานอลูมิเนียมและซิงค์ที่ใช้กับประตู หน้าต่างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-885104
10741100125316บริษัท เด่นชัย-ที.ยู.ดี. จำกัดหล่อหลอมโลหะเพื่อทำปั๊มน้ำและวาวล์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741700125393บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี จำกัดผลิตท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี ได้ปีละ 250,000 ตัน (จำนวน 5 สายการผลิต)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725510บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัดทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น มือจับประตู หน้าต่าง ๆ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202125586บริษัท ทีพีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง 2019 จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200225527บริษัท ปติญญาอุตสาหกรรม จำกัดทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จากโลหะ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000325582บริษัท ทีซีซี ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัดผลิตสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
40740011825588บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ _x000D_
(ประเทศไทย) จำกัด (กาหลง โซลาร์ฟาร์ม)
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
40740011925586บริษัท อีเลคตริก้า เอเซีย เพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
40740012025584บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด_x000D_
(กาหลง โซลาร์ฟาร์ม)
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501025479บริษัท ทริปเปิ้ล พี ฟู้ดส์ จำกัดบรรจุสินค้าในภาชนะ โดยไม่มีการผลิต และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร098-4056964
10740100525558บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นและการทำอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารจากสัตว์น้ำบรรจุภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002525581บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)_x000D_
ห้องเย็น ตัดแบ่งบรรจุ และทำน้ำแข็งแผ่น ขนาด80,000 กิโลกรัม/วันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002625589บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740048425648บริษัท ไทย คอปเปอร์ เมทัล อิเล็กโทรลิซิส จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002125614บริษัท ลองลัค พลาสติก แอนด์ เมทัล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ และเศษโลหะ ทำพลาสติกเป็นเม็ด หรือรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740204225634บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740294725634บริษัท ประพรรณพัฒน์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740013425506บริษัท เอส.พี.พี อินเตอร์พลาสท์ จำกัดการคัดแยกสิ่งปฏิกูลซึ่งไมใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง และการทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740018425651บริษัท สยาม สตีล 2009 จำกัดถอดแยก บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยพลาสติก คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และนำเศษและตะกรันโลหะมาบดย่อย หลอมหล่อ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740364825645บริษัท ไทย คอปเปอร์ เมทัล อิเล็กโทรลิซิส จำกัดบดย่อยสายไฟใช้แล้ว ถอดแยกมอเตอร์ไฟฟ้าเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740148425645บริษัท อินเทคค์ ฟู้ดส์ จำกัดโรงงานแปรรูปอาหารวัตถุดิบจากเนื้อสัคว์ หนังสัตว์ แป้ง โดยวิธี บด ผสม อบ ทอด นึ่ง รมควัน และบรรจุผลิตภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100425526บริษัท ศิริมาศ (ดำ-วสันต์) จำกัด ชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ เช่น กุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000525516บริษัท บี.วี.กรีนเทค จำกัดผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125466บริษัท เยียระกานต์ จำกัดผลิตครีมเทียม กะทิผง แบะแซผง ขิงผงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-851435-6
10740001825594บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดผลิตน้ำกะทิและน้ำมะพร้าวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419400
10740000425610บริษัท อินเทคค์ ฟลาวมิลล์ จำกัดผลิตแป้งสาลีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725514บริษัท อินเทคค์ฟีด จำกัดผลิตอาหารสัตว์ อาหารกุ้ง ปลา ไก่ สุกร โค สุนัข แมวและอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000825561บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารกุ้ง อาหารปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-8140544
20740500125593นางสาว แป้ง นาคทองผลิตอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500325599บริษัท ส.ภักแอนด์พีช ฟีดมิลล์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-422229
20740001425583บริษัท เบอร์ก แอนด์ ชมิดท์ (ไทยแลนด์) จำกัดการผลิตและผสมน้ำมันอาหารสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-866132-55
20740001725594บริษัท เสริมสินอาหารสัตว์น้ำ จำกัดผลิตอาหารสัตว์ และผสมอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125479นางประเทือง นาคทองบดกระดองปลาหมึก และอบแห้งเศษปลาหมึก สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร09-2018703
20740000325479บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำกัดผลิตวัตถุดิบสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225381ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิสฟอกย้อมผ้าผืน ซัก รีดเสื้อผ้าสำเร็จรูปและซักฟอกเสื้อผ้ายีนส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600125618บริษัท ลิ้มเล่งเส็ง พลาสติก จำกัดผลิตตาข่าย เชือกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525499นายมงคล สิทธิรุ่งการทำวัสดุจากเส้นด้าย และเศษด้ายสำหรับใช้ทำเบาะ นวม และแผ่นกันความร้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125405บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัดแปรรูปไม้เพื่อจำหน่ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740700125355บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัดเลื่อยไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร3140024
20740021425498บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัดทำวงกบ-บานประตู หรือหน้าต่าง จากไม้แปรรูป หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740030025651นายสุระชัย เครือเนตรผลิตขี้เลื่อย ขี้กบ เศษไม้ อัดแท่ง อัดก้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740019425542บริษัท ดีวูด ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400525512บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัดผลิตโซเดียม ไพโรซัลไฟท์ และสารส้มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-700286
20741100125603บริษัท สิทพงศกร จำกัดทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100125595บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัดทำแอสฟัลติกคอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-700266
10740316425643บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัดโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300125411บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัดหล่อดอกยางรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-4545362
20740074525632บริษัท ชนะกิจ ไพศาล จำกัดรีดยาง ผลิตยางขึ้นรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002825484บริษัท นำกิจรับเบอร์ พลาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเก่า เช่น ถังผสมปูน ถ้วยรองน้ำยางพารา ล้อรถเข็น ล้อเก้าอี้ และทำผลิตภัณฑ์ยางจากเศษน้ำยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740010125614บริษัท ฮุยเนง หงเชง อินดัสทรี จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กะละมัง ถัง เก้าอี้ และผลิตเม็ดพลาสติก บดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002725650บริษัท รวมสินไทย จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002225495นายเอกชัย แซ่เฮงทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003525580บริษัท มหาเจริญการทอ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ผ้าฟาง, ถุง, เชือก, อวน, กระสอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003925616บริษัท เอเชี่ยน โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัดผลิตฟิล์ม และสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-462083-5
20740056725630บริษัท เอฟ ดี เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004225576บริษัท นิฮอนแม็กซ์ จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008325646บริษัท หวูไท่ นิว แมททีเรียล จำกัดทำเม็ดพลาสติกและการล้าง บด หรือย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125589บริษัท มหาเจริญการทอ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740056825638บริษัท เอส พี บี คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740152225626บริษัท ซินเต๋อ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740060525612บริษัท เสิ้นไทย เอ็นเทอไพรซ์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740017525616บริษัท ไทยสมาร์ท แลนด์ โซลูชั่น จำกัดผลิตแผ่นพลาสติก ACRYLICเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525390บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ จำกัดผลิตท่อคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301825623บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225580บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตจำหน่ายเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กแท่น เหล็กฉาก เหล็กตัวซี และเหล็กรูปพรรณต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300325492บริษัท ที พี เอส สตีลเวอร์ค จำกัดรีดเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740309225644บริษัท สายน้ำใส จำกัดหลอมหล่อเหล็ก, โลหะและกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300625594บริษัท วันไทย เคมีคอล อินดัสตรี่ จำกัดหลอมหล่อโลหะ จำพวกเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง และอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100925477นายพรชัย ทรัพย์ทวีวศินหลอมหล่ออลูมิเนียม,สังกะสี,ทองเหลืองและทองแดงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500825580บริษัท อาร์ พี อินกอต จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925392บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียม อินกอต จำกัดหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียม หลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียมจากเศษและขี้ตะกรันโลหะ (SCRAP AND DROSS)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200925540นางวิชนี อนุตตรพงศาหลอมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740074625630บริษัท พี.เอส.เพิ่มทรัพย์ จำกัดรีดลวดโลหะ อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101825583นางอัญชลี จันทะรักษาหลอมอลูมิเนียม เช่น กระทะไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101925581บริษัท เคโอที อลูมิเนียม อินกอต จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201825582บริษัท ทีเอสพี เอ็นจิเนียร์ 2014 จำกัดประกอบเครื่องจักรกลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร085-1003307
10740000325505บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระป๋องเปล่าบรรจุอาหารที่ทำจากแผ่นเหล็กและอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501325481นายเทพ สิทธิตั้งเจริญปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น เตาแก๊ส, อะไหล่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900225389บริษัท ไทยแชมเปี้ยนวาวล์ จำกัด (สาขา 1)ผลิตอุปกรณ์การประปา เช่น ก๊อกน้ำ ประตูน้ำ ทองเหลือง ทองบรอนซ์ มาตรวัดน้ำ เหล็กรัดท่อ แหวนยีโบลย์ท่อเหล็กหล่อ และประตูน้ำเหล็กหล่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225564บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัดผลิตข้อต่อเหล็ก และท่อเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425537บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัดผลิตข้อต่อเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200325608นางสาวอรสา แซ่ม้า ผลิตท่อสเตนเลสรูปทรงกลม เหลี่ยม เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740180025642นางฐิติกา เจริญบรรพชนซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียร เครื่องตัด และเครื่องไสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
40740009225585บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
40740009325583บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200625577บริษัท เค.ที.วาย. ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแบ่งบรรจุ และผลิต ครีมเทียม กาแฟ ชา เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202425499บริษัท รพีภัทร อินเตอร์ฟู้ดซ์ จำกัดห้องเย็น และการแกะล้าง ชำแหละ สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925619บริษัท จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740140225623ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740144525622บริษัท หง ไห่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-0168708
10740007625618บริษัท เจิงฉิว (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740213425639บริษัท กิจรุ่งเรืองถาวร จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740309125622บริษัท ฮุยเนง หงเชง อินดัสทรี จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741500125460บริษัท เอส พี วี ปิโตรเลียม จำกัดทำน้ำมันผสมสีทาบ้านเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925510นายเอกชัย แซ่เฮงซ่อมและล้างถังเหล็กด้วยตัวทำละลายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740150325644บริษัท กิจรุ่งเรืองถาวร จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์เก่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์โลหะ หลอมหล่อเศษและตะกรันโลหะ หลอมหล่อกากตะกอนโลหะที่มีทองแดงและทองเหลืองเป็นส่วนประกอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001625473บริษัท วันไทย เคมีคอล อินดัสตรี่ จำกัดหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740044425634บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัดนำกระดาษที่ใช้แล้วมาคัดแยกเศษพลาสติกและโลหะออก เพื่อนำไปผ่านกระบวนการบดและปั่นแห้งเป็นกระดาษอัดก้อนที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740046225636บริษัท เจิงฉิว(ประเทศไทย) จำกัดนำสายไฟ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มาผ่านกระบวนการบดย่อย ร่อนแยก หลอมหล่อ เพื่อนำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002425618บริษัท จินฮุ้ย นอนเฟอรัส เมทัล จำกัดหลอมหล่อเศษโลหะ เช่น ทองแดง ตะกรันทองแดง และตะกอนทองแดงจากระบบบำบัดน้ำเสียเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740386225642บริษัท หง ไห่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดถอดแยก บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยพลาสติก และนำเศษตะกรันโลหะมาบดย่อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740468825640บริษัท เสิ้นไทย เอ็นเทอไพรซ์ จำกัดถอดแยก บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยพลาสติก และนำเศษตะกรันโลหะมาบดย่อยหลอมหล่อ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740392325641นางสมศิริ เหล่าสุรพลทำลูกชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125269บริษัท ออโรร่า เพาช์ โปรดักส์ อินดัสตรี จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป และห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)419900
20740000225612บริษัท พี.เจ.โฟรเซน ซีฟู้ด จำกัดแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000225489บริษัท คิงส์ วิช จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ทำการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740171925645นายอดุลย์ ชวลิตพรทำลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-817201
60740172025643นางสาวสมฤทัย ชวลิตพรผลิตลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125319บริษัท เอ แอนด์ เอ็นฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลเทียม เช่น เนื้อปู กุ้งและหอย และทำอาหาร ทะเลชุบแป้งทอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร422675
20740200125463บริษัท ลูกชิ้นปลาอาทร จำกัดทำลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-447038-9
20740300225460นางสมถวิล เลิศแสงสุวรรณทำลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-818047
20740025425635นายวีระ พวงมาลีผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325536นายวีระ พวงมาลีผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร084-1152025
20740000425477นายสมชาย สัจจะวัฒนะทำลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-818052
20741200525611นางสาวธารทิพย์ ชวลิตพรผลิตลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740172625640นายสมโภชน์ ธนานุภัทรผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-8035400
60740002225603นางสาววาสนา ธีระกำแหงแล่ปลา แปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร083-1894894
20740000225455บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัดแกะล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-412209
20740100225611บริษัท อินฟินิตี้ ชริมส์ โปรดักส์ จำกัดชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ แช่แข็งสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001425609บริษัท ลูกชิ้นปลาอาทร จำกัดผลิตลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-819202
20740001625604นางสาว วรรณวิไล ไกรเกสรชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002125596บริษัท ไพลินสมุทร จำกัดชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425590นายสุรวุฒิ คูเจริญไพศาลชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ ห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201025597บริษัท ออลไรส์กรุ๊ป จำกัดสกัดน้ำมันจากไขมันสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625603บริษัท โทฟุซัง จำกัดผลิตน้ำนมถั่วเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740261825631บริษัท อาร์ด ออฟ เบคกิ้ง จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225274บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัดทำเต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว และน้ำจิ้มไก่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-822201-3
20740272425635บริษัท ที.เอ.ที.ไทย ฟู้ด จำกัด ผลิตน้ำส้มสายชูหมัก และน้ำส้มสายชูเทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010725593นายอาทร ชวลิตพรทำน้ำแข็งหลอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740200225374บริษัท เทพปรานีน้ำแข็งและห้องเย็น จำกัดทำน้ำแข็งได้วันละ 1218 ซองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425773
10740200125234บริษัท สหมิตรปลาป่น จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412691
10740300125258บริษัท นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411271
00740800125347บริษัท เสริมสินผลิตภัณฑ์ปลา จำกัดผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์จากเศษซากสัตว์น้ำและการทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425772-3
20740004425606ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติวดีค้าไม้ มหาชัยรับจ้างผ่าไสซอยและอบไม้ ทำวงกบประตู หน้าต่าง ไม้พื้น ไม้ปาร์เก้ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125615บริษัท จงไทย เคมีคอล ไฟเบอร์ จำกัดผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ จากพลาสติกรีไซเคิล ล้าง บด ย่อย พลาสติก และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425586บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชา กาแฟ และเครื่องดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740161325623บริษัท โหวย ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แผ่นมาส์กหน้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร092-4261656
10740800125469บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัดผลิตและบรรจุไขปิโตรเลียมชนิดน้ำเพื่อเป็นส่วนผสมในการเคลือบไม้ Particle Board และไม้อัด MDF Boardเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-496020-5
10740400225347บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำมันหม้อแปลง, น้ำมันผสมยาง และน้ำมันฟอกปอเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820519-21
10740002925583บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและบรรจุน้ำมันหม้อแปลง น้ำมันฟอกย้อม น้ำมันฟอกปอ น้ำมันหล่อลื่น และผลิตกระป๋อง ขวด จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003025581บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและบรรจุน้ำมันหม้อแปลง น้ำมันฟอกย้อม น้ำมันฟอกปอ น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และผลิตกระป๋อง ขวด จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820519-21
20740002525563บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและบรรจุน้ำมันหล่อลื่น และผลิตกระป๋อง ขวด จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820519-21
20740003525588บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและบรรจุน้ำมันหล่อลื่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740032725613บริษัท เจริญสุข พลาสติก จำกัดผลิตภาชนะพลาสติก ถุงพลาสติก และเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525556บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัดผลิตถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125464นายอำนวย เหลืองนฤมิตชัยผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105825597นายอำนวย ชวลิตพรผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101725593บริษัท แอดวานซ์ ซัมมิท จำกัดทำภาชนะจากพลาสติก เช่น ถาดบรรจุอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102525612บริษัท ส.อุดมทรัพย์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัดทำท่อสายยาง ท่อ พีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102925606นายสรัญ แซ่ซื้อผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740032825611บริษัท เจริญสุข พลาสติก จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี และถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300325377บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740099025659บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740478125641บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400425604บริษัท เอ็ม สตีล จำกัดหลอมทองแดง และผลิตสายไฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300125593บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัดผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และโคมไฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125602บริษัท ซ๋งเยี้ย (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300225496บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัดซ่อมและต่อเรือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700125407บริษัท พี.เอส.พี.มารีน จำกัดรับจ้างต่อเรือเดินทะเล (เรือประมง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร420-519
20743000125436บริษัท มิทส์ดิสิชั่น จำกัดต่อและซ่อมแซมเรือเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425421-3
20740700925487บริษัท สตาร์ มารีน มหาชัย จำกัดอู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ ยานพาหนะทางน้ำทุกประเภทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002625613บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เช่น ลูกหมากปีกนก ยางรองแท่นเครื่อง ยางรองเบ้าโช๊ค ยางรองกันกระแทก ลูกยางกันโคลง ลูกยางหูแหนบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740070125635บริษัท กู่ มหาชัย จำกัดผลิต ประกอบ และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ ชิ้นส่วนทดแทน รถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743200125434บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)บรรจุน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-820519-21
20740010425657บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัดแบ่งบรรจุสารเติมแต่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600225444บริษัท รุ่งเจริญผล จำกัดทำห้องเย็นและสัตว์น้ำแปรรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20744100125383บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412209
20743300125433บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัดห้องเย็น และแปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-3329659
20741000825583บริษัท รัตนากร มารีนฟูดส์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501425489บริษัท พัทยา ไทยมารีน คอร์ป จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741001425599บริษัท นันท์สถิตย์ ซีฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็น ชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740109225620บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด ห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100225367บริษัท ห้องเย็นบางหญ้า จำกัดห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำ และผลไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100325399บริษัท เทพปรานีน้ำแข็งและห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร820-834-5
20740044925631นายพงษ์ธร เอี่ยมเจริญศูนย์บริการซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740185125637บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัดซ่อมสีรถยนต์และตัวถังรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742300225607บริษัท นครปฐมไพศาล จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741100125274ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือสมุทร วรวัฒน์ทำเกลือป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412404
10740010525599บริษัท ซิน ไท่ หลง อินดัสตรี จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525591บริษัท ซิน ไท่ หลง อินดัสตรี จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เช่น ล้อรถเข็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740004125604บริษัท ทริปเปิล พี เทอร์มินอล จำกัดปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปนเปื้อน น้ำมันเตาที่ปนเปื้อน น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว และกากตะกอนน้ำมันจากเรือเดินสมุทร รวมทั้งของเสียจากการสำรวจปิโตรเลียม และของเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดแทงค์ฟาร์ม ทั้งทางบก และทางทะเล เพื่อมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740006525603บริษัท ออลไรส์กรุ๊ป จำกัดผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม น้ำมันที่ได้จากสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740000525608บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด ผลิตธัญพืชอบกรอบ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0632686945
20740052825657บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัดผลิตธัญพืชอบกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225481บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000325602บริษัท ทีพีเค อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบแห้ง รมควัน ตากแห้ง และแปรรูปผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125548บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และอาหารทะเลแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740127025622บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูกระป๋อง ลูกชิ้นหมูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740157425627บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูกระป๋อง ลูกชิ้นหมูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002125604บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์ที่ไม่ใช้สัตว์น้ำ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002225602บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำ เช่น เนื้อหมูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425608บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์ที่ไม่ใช้สัตว์น้ำ เช่น เนื้อไก่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002525597ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือมารีนโปรดักส์ผลิตอาหารสำเร็จรูปปรุงสุก แช่แข็ง เช่น ปอเปี๊ยะทอด ไก่ทอด ไก่ยาง ข้าวแกงเขียวหวาม ติ๋มซำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740325125620บริษัท สุชิน อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัดผลิตหนังไก่ทอดกรอบ หนังปลาทอดกรอบ ปูอัดทอดกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100125605บริษัท ที เอส เบทเทอร์ฟู้ดส์ จำกัดผลิตนมอัดเม็ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225457บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ และเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ เช่น ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและเพาซ์ อาหารแมวบรรจุกระป๋อง น้ำนึ่งปลาทูน่า ผลิตน้ำซุปเข้มข้นจากพืชผัก ผลไม้ และธัญพืชบรรจุภาชนะปิดผนึกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419888
10740000225473บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-831081
10740000225507บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดทำอาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำและทำอาหารทะเลแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125345บริษัท ณรงค์ซีฟูด จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์น้ำและการถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีการแช่แข็ง เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก หอยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 424669
10740000425321บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดักส์ จำกัดทำสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งได้เดือนละ 500 ตัน และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-864444
20740200125604นายชัยกานต์ วัฒนศิริชัยกุลถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ ดอง ตากแห้ง แช่เยือกแข็ง ชำแหละ แกะ ล้าง แปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000425527นายธนันทร์เอก ชยพลถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ เช่น อบปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725595บริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัดแปรรูปอาหารทะเล และผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-6934279, 02-4169114
20740100725602ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 2010แปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-442055-7
20740001025599บริษัท ทีซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัดการถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125378บริษัท ซีโบนันซ่า ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100125385ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือมารีนโปรดัคส์ทำสัตว์น้ำแช่แข็ง และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000225335บริษัท เทพคินโซ ฟูดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-864331-5
10740000325604บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็ง คางกุ้งชุบแป้งทอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816-500
20740100125597นางปริญญา หิรัญวงศ์ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ทอดมันปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000225505บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น ลูกชิ้นต่าง ๆ และอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเนื้อปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-861491-4
20740100525606บริษัท ฟู้ด เทค แฟคตอรี่ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่นชีสบอล ปลาชุบเกล็ดขนมปัง ไก่สอดไส้ชีส โดนัทกุ้ง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร084-6219969
20740001025474นายธนันทร์เอก ชยพลทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740159625647บริษัท โชคมหาชัยโฟรเซ่นฟู้ด จำกัดชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740100825593บริษัท สยามโอเชียน มารีน ฟู้ดส์ จำกัดตัดคัดล้างสัตว์น้ำ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0863931069
10740100125441บริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ จำกัดแปรรูปสัตว์น้ำ ล้าง ชำแหละ และทำห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-837711
10740100125573บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000325547บริษัท มารีน ไบโอ รีซอสเซส จำกัดผลิตไคติน-ไคโตซาน และผลิตภัณฑ์สารสกัดอื่นจากสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834901-4
20740200125521บริษัท สเปรส์ โอเชี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125531บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัดแกะล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740384425648บริษัท เออร์เบินซี จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100225447บริษัท ทูเกริล์ ซีฟู้ด จำกัดแปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-9435599
20740000225521นางภาวิณี คันธมานนท์ชำแหละแกะล้างสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-837751
20740000225570ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทสุโกะ โฟรเซ่น ฟูดส์ โปรดักส์ผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-837853
20740000325453ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงซีฟูดแกะกุ้ง แช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325502บริษัท เซ้าท์แลนด์ ฟู้ดส์ จำกัดชำแหลแกะล้างสัตว์น้ำและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-837141
20740300325583บริษัท เอื้อศิริพัฒน์ ฟู๊ด จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325593บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัดผลิตกุ้งแช่แข็ง แปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034837360
20740100425567บริษัท บุญชัย ซีฟู๊ด โปรดักส์ จำกัดการชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-432181
20740000525490บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดแกะล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-414088
20740000625522บริษัท เจเอส อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดชำแหละแกะล้างสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423034
20740100625604นางสาว สุวิพร สมบทบูรณะชำแหละ แกะ ล้าง และแช่แข็งสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร085-1367008
20740034625613บริษัท ซี ฟิช อินดัสตรี้ จำกัด _x000D_
ชำแหละ แกะ ล้าง และแปรรูปอาหารทะเลทุกชนิด เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125480บริษัท เอื้อศิริพัฒน์ ฟู๊ด จำกัดชำแหละแกะล้างสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425590ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นเดชาชำแหละ แกะ ล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002025481บริษัท พลาย ฟูดส์ จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา, เต้าหูปลา ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-8119494
10740000225275ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยกิจเจริญหีบน้ำมันจากเมล็ดพืชเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-412447
10740100725497บริษัท วีระสุวรรณ จำกัดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125586บริษัท สวัสดี ฟู้ดส์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตสาหร่ายอบกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740178625627บริษัท ทรัพย์ทองศิรา ฟูดส์ จำกัดผลิตผลไม้แปรรูป พืชผักแปรรูป พืชผลทางการเกษตรแปรรูป อาหารอบแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารบรรจุหีบห่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001325585บริษัท ออฟพิมุส จำกัดทำกล้วยหอมแปรรูป เช่น กล้วยฝานบางทอดกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525638บริษัท ดราก้อนเวิลด์ เบฟเวอเรจ จำกัดผลิตเครื่องดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740456725645บริษัท สเปเซียล โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดประกอบกิจการ การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง , การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ , การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101025606บริษัท เซ้าอีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดผลิตผัก ธัญพืช ด้วยการล้าง ปอกเปลือก แกะ ตัดแต่ง หั่น บด สับ และต้ม นึ่ง ลวก ผักชนิดต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419888
10740200125317ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกเส็งไรซฟลาวทำแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร471894
20740300225601บริษัท เจ แอนด์ เจ โปรดิวซ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากหัวพืช สัตว์น้ำ และสัตว์ปีกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300325609บริษัท ตะวัน ฟู้ดส์ จำกัดทำขนมจากเยลลี่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500125445บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ดแอนด์เบเกอรี่ จำกัดทำขนมเค็ก ขนมไข่ ขนมปัง แยมสังขยา คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว อาหารและเบเกอรี่ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834475-6
20740017725620บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ดแอนด์เบเกอรี่ จำกัดทำขนมเค้ก ขนมไข่ ขนมปัง แยม สังขยา คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว อาหารและเบเกอรี่ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325590บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัดทำขนมเค้ก ขนมไข่ ขนมปัง แยม สังขยา คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว อาหารและเบเกอรี่ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-6556651
20740001025615บริษัท อาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตการทำขนมปัง หรือขนมเด็ก ขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น การอบหรือคั่วถั่ว การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125613บริษัท อรุณเบเกอรี่ จำกัดผลิตการทำขนมปัง หรือขนมเค็ก ขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001725586บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น แผ่นปอเปี๊ยะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-5839700
20740600125584บริษัท ชิฮามะ ฟู้ด แมททีเรียลส์ จำกัดผลิตสารเติมแต่งอาหาร, วัตถุดิบแปรรูปอาหาร, วัตถุดิบห่อหุ้มอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125423บริษัท น้ำแข็งเอกชัย จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 2,280 ซองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125433บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000)จำกัดทำน้ำแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร421755
10740004625504บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย)ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 180 ตัน/วันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740200225341บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 549.33 ซองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412853
10740300125456บริษัท เอส เค เอส อะโกรมารีน จำกัดผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือทำอาหารผสมสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-424087
10740001225548บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัดทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832064
20740001325528บริษัท ซิสเคม แอครีคัลเจอร์รัล จำกัดผลิต ผสม บรรจุ แร่ธาตุ ปรับความสมดุลน้ำ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ เช่น กุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-412944
10740001025476บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดผลิตปลาป่นและน้ำมันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419888
20740500125502ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาราชัย อินเตอร์เทรดบด ผสม และบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-4850858
10740000125475บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดทำสุราแช่ประเภทสุราแช่พื้นเมืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125454บริษัท โชคมหาชัย เบเวอร์เรจ จำกัดทำน้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466222-5
20740126625620บริษัท เกรียงชัยชาญ อิมพอร์ท จำกัดผลิตน้ำดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125432บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัดปั่นด้าย (24900 แกน)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001025344บริษัท อินฟินิทไทย จำกัด ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 2,000 แกน) และทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 120 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125431บริษัท พี.แอล.เท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 298 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225358บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 640 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200225455บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าและฟอกย้อมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100325348บริษัท สหกิจ วีฟวิ่ง จำกัดทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 90 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425354บริษัท ทวีวรกิจสิ่งทอ จำกัดทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 240 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725316บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดทอผ้ามุ้งและทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 240 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003125498บริษัท ฐิติโสภณเท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830081-2
20740000125341บริษัท เศรษฐกิจการทอ จำกัดทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 28 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125610นาย ชินกฤช ปิยรุ่งโรจน์ทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400225444นายเชษฐ์ไชย ปิยรุ่งโรจน์ทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100425369บริษัท ชัยเจริญดีเท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200425525ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนทองพูนทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 120 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525521นางสาวภัคจิรา โชคชัยจรัสทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100625554นางสาวสมคิด อินทร์เทศทอผ้าทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225332บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทล์ จำกัดฟอก ย้อมผ้า ขยายการถักผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425613-5
10740200225463นางสาวอัมพร วิริยะภัคซัก ฟอก และย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425288
20740200125489นายพสิษฐิ นวนสนามถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225426บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็มบรอย อินดัสทรี จำกัดผลิตผ้าลูกไม้ ทอผ้าไนล่อน และทอผ้าโพลีเอสเตอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-6292529
20740800225465บริษัท รัตนา การทอ จำกัดถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101025499นายพิทักษ์ ลิ้มทองคำถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001825519บริษัท กีฬาแสงไทยเบลซ จำกัดถักถุงมือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700125617บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัดผลิตที่นอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833413
20740300425466บริษัท กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้า ถัก-ทอผ้า ถุงมือ ถุงเท้าและปักลายผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101525589ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟท์สอร์ตการตัดหรือเย็บเครื่องนุ่นห่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740091325636บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสและโลหะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง และงานที่สั่งทำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800125384นายชญานนท์ เลิศสกุลวรกาลทำรองเท้าผ้าใบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225598บริษัท พชรดนัย จำกัดผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกเข้ารูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125231บริษัท โรงเลื่อยจักรมหาชัย จำกัดเลื่อยไม้ อบ และอัดน้ำยาไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร471893
20740000425402บริษัท ธงประไพ จำกัดผลิตและจำหน่ายของใช้ที่ทำด้วยไม้ ได้แก่ล้อไม้ ม้วนสายไฟฟ้า แผงไม้รองสินค้า ลังไม้ และไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 834342
00740100125393บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัดไม้รองสินค้า ลังไม้ ลูกล้อพันสายไฟ วงกบประตู-หน้าต่างไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466240-1
10740008625518บริษัท ซี.เอ็ม.วู้ด โปรดักท์ จำกัดผลิตไม้รองสินค้า ลังไม้ วงกบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466240-1
20741100225460บริษัท ช.วัฒนา วู้ด จำกัดผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่ย วงกบ ประตู หน้าต่างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425540นายธงชัย ฉายภมรทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู จากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003725519บริษัท ชลสิน ชาญไชย โฟรเซ็น ฟู้ด จำกัดประดิษฐ์กรรมจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101825617บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัดผลิตขี้เลื่อยอัดเม็ดและขี้เลื่อยอัดก้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202525611ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบล็ควู้ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ผลิตพาเลทไม้ ลังไม้ เพื่อใช้รองสินค้า แพ็คสินค้า ใช้ทั้งในและส่งออกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003525521นายภวัต ชื่นครุฑทำไม้รองรับสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000225350บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัดผลิตถังไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร424833
10740100225407บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัดทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ครัวเรือนจากไม้และเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833444
20740101525647บริษัท พาเนล ดีไซน์ แล็บ จำกัดชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000925369บริษัท พาเนล พลัส จำกัดเคลือบผิวไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้ เอ็ม อี เอฟ และไม้อื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004025562บริษัท อัลไลแอนซ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004925571บริษัท รุ่งสุริยันต์ เฟอร์เทค จำกัดผลิตเครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740012025604บริษัท นิวจีโอ จำกัดผลิตชุดครัวเครื่องตกแต่งในอาคาร จากไม้ สแตนเลส พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740014025594บริษัท วัน เฟอร์นิช จำกัดผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้หรือเครื่องตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัวหรือสำนักงาน ตู้ดูดหรือขจัดเขม่าควันหรือไอกรด อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ (LAB)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740014625526บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833413
00740600125372บริษัท ฟิวเจอร์วู้ด จำกัดทำเครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740600125380บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอรืเฟิร์น จำกัดโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องเรือน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ทุกชนิด ทุกประเภทที่ทำจากไม้ทั้งหมดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833413-22
00740100225326บริษัท แน็ค เฟอร์นิเทค จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้อัด และแผ่นกากชานอ้อยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100225383บริษัท สันต์ไทย จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน เครื่องดนตรีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4150092
00740000425349บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัดทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833413
60740159725645ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีสรรการพิมพ์ทำกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001025573บริษัท โอ เอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และซองกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419299
20740201225544บริษัท เอเชีย เปเปอร์ จำกัดทำไส้ในกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001825485บริษัท มหาชัยบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466-171-3
10740600125388บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000425614บริษัท ทิชชู่ ค็อนเนค จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ เพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย เช่น กระดาษชำระ ทิชชู่ และอื่น ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000125398บริษัท แอลคอทแอนด์โก จำกัดตัด กรอ ตบแต่ง กระดาษต่าง ๆ และกระดาษคอมพิวเตอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125578บริษัท ออล แพ็ค จำกัดการพิมพ์ฟิล์มพลาสติก การพิมพ์กระดาษ และตบแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423-202
20740126525630บริษัท แอล เกรท แพ็คเกจจิ้ง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400925597บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์ส อินดัสตรี จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301025596บริษัท ที เอ็น เอส แอด จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201325476บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด_x000D_
พิมพ์ฉลากเพื่อปิดลงบนภาชนะบรรจุเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-831240
20740202025596บริษัท กฤต โปรลอง อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัดพิมพ์ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500325615บริษัท ต้า ยุ่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525588ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนวายคัททำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106625624บริษัท ที.เอ็น.เค.โมลด์ จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102125637ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เอ็น.การช่างทำแม่พิมพ์โลหะ และกลึงโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400125307บริษัท วีระสุวรรณ จำกัดผลิตสารตัวทำละลาย กาว และสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425163
20740400125537บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เคมี เช่น STABILIZER FOR PLASTIC,PLASTIC ADDITIVESเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-824434
20740300225411บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัดบด ย่อย ผลิตเม็ดลิถาด (LITHARGE)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-826559
20740800325588บริษัท โป๋-เหลี๋ยน จำกัดผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น น้ำยาชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740300125326บริษัท ไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-468017
20741800425618ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคลียร์อัพผลิต ผสม แบ่งบรรจุ ทินเนอร์ โซลเว้นท์ สี และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301625601บริษัท นาดี เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตปุ๋ยหมักที่ใช้วัตถุดิบจากขยะชุมชนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125461บริษัท ดี โอ พี เพ้นท์ จำกัดผลิตสีอุตสาหกรรม เช่น สีน้ำมัน สีพ่น สีเคลือบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740021225658บริษัท อี.เอ็มซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตแม่สีน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740457725643บริษัท เอช.เค.เอช. เพ้นท์แอนด์เคมิคัล จำกัด ผลิตสีอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725585บริษัท คัลเลอร์ เอ็กซ์ตร้า พลัส จำกัดผลิตสีพ่นรถยนต์ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000125612ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเคมีคอลผลิต แบ่งบรรจุทินเนอร์ น้ำมันสน และน้ำมันผสมสีทาบ้านเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125249นายอภิชัย คุณานพรัตน์ผลิตแชลแลคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร471896
20740400525520บริษัท พี เอ็ม เอส โปรดักส์ จำกัดผลิตยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740270725622บริษัท แอคติเจน จำกัดผลิตเวชภัณฑ์แผนปัจจุบันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740396925643บริษัท สะดวก สะอาด ปลอดภัย จำกัด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740463625647บริษัท สะดวก สะอาด ปลอดภัย จำกัด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงชำระล้าง น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740463725645บริษัท สะดวก สะอาด ปลอดภัย จำกัด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740463825643บริษัท สะดวก สะอาด ปลอดภัย จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่เหลวล้างมือ สบู่เหลวอาบน้ำ ยาสระผมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125584บริษัท ไทย เมต้าโกลด์ จำกัดผลิตภัณฑ์เคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาด ห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาขัดไขมัน สบุ่เหลว ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740037025647บริษัท อี.เอ็ม.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับผ้านุ่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100325583บริษัท ไฮโบ๊ต2002 จำกัดผลิตกาวยาแนวเรือ (ชันฝรั่ง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700325605บริษัท อีสแมน เคมิคอล คอปอเรชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับผ้านุ่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425511บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)คัดแยกขนาดถ่านหินบีทูมินัสเพื่อจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700225557บริษัท ชัยโชติรวมยาง จำกัดซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอก หรือยางในสำหรับยานพาหนะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800325604บริษัท กู๊ดเคสอินเตอร์ จำกัดหล่อดอกยางรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740160925648บริษัท วายเค ไทย จินู่อินพาร์ท จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยางล้วน ยางติดเหล็ก บู๊ชยางต่าง ๆ ของรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125571บริษัท ไทยโปรไฟล์ โกลบอล รับเบอร์พลาส จำกัดผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ท่อน้ำรถยนต์ ยางขอบกระจก ขอบประตูรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300225389บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จำกัดทำรองเท้าผ้าใบ ฟองน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854598-9
10740300425351บริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัดผลิตลูกโป่งจากยางธรรมชาติเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900325462บริษัท แสตนดาร์ด รับเบอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ยางขอบกระจกรถยนต์และทำสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625462บริษัท ไทยดินรับเบอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น โอริง ยางแท่นเครื่องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625611บริษัท ปาปิโล (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น รองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-406147
20740301525595บริษัท เค อาร์ บี โมล์ดิ้ง แอนด์ รับเบอร์ จำกัดผลิตยางคอมปาวด์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001725487นายกิตติชัย ทองกรายทำผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ เช่น บังโคลน, ยางปูพื้น, ล้อรถเข็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102025472บริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัดผลิตลูกโป่งจากยางธรรมชาติเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425483บริษัท บ้านยาง จำกัดการทำผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466582
20740430225646บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ผลิต และจำหน่ายเม็ดยางแปรรูป และผลิตพื้นยางสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740161025646นายเชวง หาญดุลยพันธุ์การทำผลิตภัณฑ์จากแผ่นพลาสติก และผ้าใบ เช่น แผ่นกันแดด กันลมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740800125410บริษัท เจ็ท อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติคสำหรับเครื่องคำนวณ และอีเลคทรอนิกส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830021
10740201525606บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องพลาสติก เก้าอี้พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003525614บริษัท ทวีกิจ พลาสท์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740004825500บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดทำมุ้งใยแก้วเคลือบพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423062-3
20740800225382นางนภา แซ่อั๊งฉีดพลาสติก เช่น เครื่องประดับ กิ๊ป ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740086025647ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้อบินไม้กรอบรูปผลิตพลาสติกเพื่อใช้เป็นกรอบรูปและทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400525454บริษัท อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม โปรพลาส จำกัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องประดับจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0-2803-7600-1
20740000625456บริษัท กิตติแสงกรุ๊ป จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน และรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่มิเตอร์น้ำจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000925377บริษัท แสงอรุณบ้านแพ้ว จำกัดผลิตเชือกพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423622
20740101025481นางสาวสุรินทร์ อ่อนละมูลทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201025506บริษัท โชคทวีชัย พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัดการทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101025556บริษัท อัลฟา โพลีเมอร์ส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น บานประตู วงกบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301325582บริษัท เค.เอ็น.เค.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อ่างผสมปูน ถังปูน บุ้งกี๋เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740046925621บริษัท ทีพีโอ ออโต้ พาร์ท จำกัด _x000D_
ออกแบบรับจ้าง ทำสี และผลิตงาน ติดตั้ง จำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์ ประดับยนต์ ทำจากพลาสติก และพีวีซีทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001625372บริษัท อุ่นกวง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสิกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001725479บริษัท เหล่าสกุล พานิช จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ข้อต่อท่อน้ำ และอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740262225649บริษัท รุ่งฟ้า เทรดดิ้ง จำกัดผลิตพลาสติกขึ้นรูปแบบต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002025606บริษัท เอ็ม.ซี.ที.พลาสติค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถัง ตะกร้า กะละมัง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740368725641บริษัท เซอร์วิก จำกัดผลิตยางสังเคราะห์ และยางสังเคราะห์ติดกับผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103425523นายไพศาล ผลวิริยะนนท์ฉีดพลาสติก เช่น ขัน กะละมังเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003725600บริษัท ทูเทาแซ็นด์ โปรเกรส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832510-3
20740402525643บริษัท ชิโนพลาสแพ็ก จำกัดการทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740195025637บริษัท ไช่รุ่งโรจน์พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004425598บริษัท มิตรสยาม พลาสติก อินเตอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ลัง ถาดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-112918
20740004725609บริษัท นิว กรุ๊ป แพค จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาจุกขวดพลาสติก และขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740466225643นายมงคล ผิวอ่ำทำชิ้นส่วนพลาสติก ทำถุงภาชนะบรรจุพลาสติก ทำเม็ดและบด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740182725629บริษัท เอเซีย โปแรดิ้ว แอนด์ ดีเวอล๊อปเม้นท์ จำกัดผลิตกล่องไฟป้ายโฆษณา, ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005425530บริษัท สายชลนภา อินดัสตรี้ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005625535บริษัท เอ็ม.ซี.ที.พลาสติค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสนติก เช่น ถัง ตะกร้า ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005725475ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์รุ่งเรืองพลาสติกทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006325614บริษัท ที.เอ็น.เอส.พลาสติก คอมปาวด์ จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก หลอมเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-3382824
20740006425612บริษัท ทูเทาแซ็นต์ โปรเกรส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832510-3
20740033425619นายเชวง หาญดุลย์พันธุ์การทำผลิตภัณฑ์จากแผ่นพลาสติก และผ้าใบ เช่น แผ่นกันแดด กันลมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740322725620บริษัท ไนซ์เดย์ เมททอลแอนด์พลาสติก โปรดักส์ จำกัดทำเครื่องใช้ เครื่องเรือน จากพลาสติกและโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740110925614ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยรุ่งเรืองทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กระถางต้นไม้, ถ้วยรองน้ำยาง, ไม้แขวนเสื้อ,รองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740009325629บริษัท ทรัพย์ทวี อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตวัสดุอุปกรณ์พลาสติกในการประกอบกล่องลังเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740096425648บริษัท ลี้ ซ้ง เจ็ง ฮวด จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และเย็บถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600125370บริษัท เรืองสวัสดิ์พลาสติกและการพิมพ์ จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300225363บริษัท รุ่งทวีพลาสติกอินดัสทรี จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400225461บริษัท รีโอมอนท์ จำกัดเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-412675-6
10740100325363บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัดผลิตพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500125377บริษัท เตียวเฮงพลาสติก (หน่าเฮงฮวด) จำกัดผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น กล่องพลาสติก และอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2893989
20741200125594บริษัท ซินเนอร์จี้ แพค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก แผ่นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000325412ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปิ้งอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกและแกนกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-6585211
20740052925655บริษัท เจ แอนด์ ที อินฟินิตี้ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ขวดบรรจุน้ำดื่ม ถังน้ำดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300625578บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ภาชนะบรรจุ หรือรูปทรงต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825379นายธีระ โชคชัยนันท์ผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000925450นายพงศ์ธนิต พงศ์ศิริสุนทรทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101225602บริษัท คมกริช อินเตอร์ซัพพลาย (2557) จำกัดผลิตขวดพลาสติกและการทำน้ำดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740081125624บริษัท กวนหลง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดทำถุงพลาสติก และฟิล์มพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466695
20740101325386บริษัท สยามอินเตอร์พลาส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก ต่าง ๆ เช่น ขวด ตลับ และของใช้ครัวเรือนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425509บริษัท มิตรพล พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740086025621บริษัท มิสเตอร์แพคเเมน จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเครื่องใช้พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-406423
20740327225642บริษัท ดีไลท์พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกพร้อมพิมพ์ลายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102425599บริษัท ทีแอนด์ยู จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ภาชนะบรรจุและรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740431825642บริษัท พอเพียง พลาส แพ็ค จำกัดทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ และภาชนะบรรจุเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002825609บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัดทำถุงพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202925522ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรชัย พลาสติกทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740461625649บริษัท อินเตอร์ ฟอยล์ โปรดักส์ จำกัดทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103525603บริษัท ตง เฮง พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005425605บริษัท เดอะพลาสติก จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยการฉีดขึ้นรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740025325611บริษัท ไก่ทอง พลาสติก จำกัดผลิตถุงและเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106225482ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโรโตผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถังแช่อาหาร แท็งค์น้ำ ถังบำบัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740314325629บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (1999) จำกัด ทำถุงพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006525585บริษัท ไทยเจริญพลาสติก (1999) จำกัดการทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741200125380นายจิรวัฒน์ ไทยธัญญพานิชทำพลาสติกเป็นเม็ด ฉีดพลาสติกเป็นภาชนะใส่อาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125401บริษัท ฮงกง (93) อินดัสตรี้ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติคสำหรับบรรจุหีบห่อทุกชนิด เช่น ถุง ซซอง แผ่น และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725340บริษัท ศิริมหาชัยพลาสติก จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร424333
20740800225440บริษัท สามมิตรโปรดักส์ จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200325378บริษัท อุตสาหกรรมไทย พี.วี.ซี. จำกัดทำท่อพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600425463บริษัท ศศิธร พลาสติก (2003) จำกัดตัด บด ผสม และทำเม็ดพลาสติก จากพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500525529นายสุรพงษ์ สุภาจันทรสุขรับจ้างขึ้นรูปพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740014225632บริษัท อุตสาหกรรมไทย พี.วี.ซี จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นท่อหรือรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725439บริษัท วิชัยพลาสติก อินดัสเตรียล จำกัดทำเม็ดพลาสติก จากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร830899
20740001125381บริษัท ภูริภิญญดา โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัดทำเม็ดพลาสติก ฉีดพลาสติกเป็นภาชนะใส่อาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740023225623บริษัท พลาสติก โปรดักชั่น จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625470นายบัวไร ฬาษีบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001825543บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740059525623บริษัท ไอบีพลาสติก 1995 จำกัด ขึ้นรูปพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102325518บริษัท ซานไทย พี แอนด์ เอส จำกัดทำพลาสติกแผ่นขึ้นรูปทรงแผ่นพลาสติก เช่น ถ้วยน้ำ กล่องบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102625610บริษัท เอสพีเอ็ม อินดูสเตรีย จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดเอ เกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103025588บริษัท เค.พี.พลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103425598บริษัท ออเต็ก แกะ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัดประกอบโคมไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไม้ตียุงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740203525594บริษัท เอส.อาร์.พีอี.กรุ๊ป จำกัดผลิตท่อพลาสติกสำหรับงานประปา ท่อระบายน้ำ ท่อบำบัดน้ำเสีย ท่อเพื่อการเกษตรฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003825574บริษัท ไทย พลาสติก เทคโนโลยี่ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003925572บริษัท ไทยวีนิล คอมพาวด์ส จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004125511บริษัท สยามโกลเด้นเฮ็น จำกัดทำแผ่นพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423077
20740118725651บริษัท บีเอฟซี แอร์ บับเบิล แอนด์ เทป แฟคทอรี่ จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกกันกระแทกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104225575บริษัท โพลิเมอร์ พลัส อินดัสตรี จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004425499บริษัท เอส เค ไซเคิล จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-9865493
20740005025561นายอรรณพ เหลืองปฐมอร่ามผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง รูปทรงต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740205025601บริษัท พิพิธปิติพลาส จำกัดทำเม็ดพลาสติกและผงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-879702
20740005125601บริษัท พิพิธปิติพลาส จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106225532นางสาวรัศมี รัตนรุ่งโรจน์กุลหลอมเม็ด และเป่าถุง พิมพ์ถุงพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106425611บริษัท เอสซีพี พลาส จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006625492บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ฝาขวด ไม้แขวนเสื้อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740184325626บริษัท ทรีบี พลาสติก จำกัด_x000D_
ทำแผ่นพื้นพลาสติก เช่น พื้นสนามฟุตบอลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร085-9955505
20740007525485บริษัท เจี่ยฮงเส็ง พลาสติก จำกัดหลอมเม็ดพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4682634
20740107625607บริษัท พีแอนด์จี รีไซเคิล จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007825497ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัง เหอ พลาสติกรับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740011225619นายสิริชัย เลิศอมรสกุลชัยทำเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740012025612บริษัท สัมพันธ์พลาสติกรีไซเคิล จำกัด_x000D_
ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกที่ใช้แล้ว บดย่อย และหลอมพลาสติกเก่าให้เป็นเม็ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740012425564บริษัท ไซเคิล พลาส จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก (รีไซเคิล)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466-432-4
20740042325610บริษัท ไทยซินย่า พลาสติก จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก จากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225549บริษัท โซน่า จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น รองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600225606บริษัท พีพีแอล รับเบอร์ แอนด์ ฟุตแวร์ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำรองเท้า ทำชิ้นส่วนของรองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125432บริษัท เอช วี พลาส จำกัดผลิตแผ่นพลาสติค พีวีซีประกบแผ่นพลาสติคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร8621080
20742600125465นางสาวสมใจ อุบลเลิศโม่เศษพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-6199505
20740301225485บริษัท เกื้อ พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัดรับจ้างย่อยเศษพลาสติก คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740302425613บริษัท เกื้อ พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัดบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832351
20740102625495นายเมธี บูรณะอังกูรบด ย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103125610นายสุพจน์ กลางสวัสดิ์ล้างบดย่อยและทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740203225492บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัดซ่อมแซมและล้างถังโลหะทุกชนิดด้วยตัวทำละลาย นำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาให้ประโยชน์ใหม่ เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740321025626นายมงคล ผิวอ่ำบด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740355325647บริษัท เคลย์เทค 2021 จำกัดผลิตและจำหน่ายดินในอุตสาหกรรมเซรามิกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600325350บริษัท บางกอก คาบิเน็ต จำกัดผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423702
20742400125459บริษัท ไมน์เทค จำกัดผลิตและจำหน่ายเซรามิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800325521บริษัท วิคตอรี่แมชชินเนอร์รี่ จำกัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิค เช่น ถ้วยไฟฟ้าแรงสูง ถ้วย ชาม ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834481-2
20740101025473บริษัท ไมน์เค็ม จำกัดผลิตและจำหน่ายเซอร์โคเนี่ยมซิลิเกตสารเคลือบเซรามิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034468839
20740001825477บริษัท สยามฟริท จำกัดผลิตและจำหน่ายเคลือบเซรามิคสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-468601-4
20740287525635บริษัท ทูเทาเเซ็นด์ โปรเกรส จำกัดผลิตและผสมซีเมนต์สีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740088525645บริษัท มหาชัย ซีเมนต์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา แผ่นพื้น อิฐบล็อก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830855
10741500125346บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-259761
10740600225329บริษัท เอเซียคอนกรีตมหาชัย (1989) จำกัดทำเสาคอนกรีตอัดแรงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740073225622บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีนผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103825490บริษัท ไอยรามหาชัย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740011725592บริษัท เซ เว่น เค คอน จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740014025495บริษัท พ.ธวัชชัย คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-414107-9
20740021225609บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125374บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอส เคมีคอล จำกัดผลิตภัณฑ์ขัดโลหะ เช่น ผงขัดโลหะ และรับจ้างขัดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500225353บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลไออ้อนเวิร์ค จำกัดหลอมหล่อเหล็กรูปพรรณต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-421407
10740500225387บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 424489
10740300325387ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสินโลหะภัณฑ์ผลิตลวดเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ลวดสำหรับตะแกรงเหล็กเทพื้น และลวดเหล็กเพื่อนำไปชุบ ได้ปีละ 8,400 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425181-2
10740095925631บริษัท สเตนเลส สตีล เฟาน์ดรี้ จำกัดหลอมเหล็ก ชิ้นงานสเตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525385บริษัท พรประทานสตีล จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กฉาก เหล็กแบน ได้ปีละ 72000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000625375บริษัท ร่วมพัฒนา สตีลบาร์ จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 7,000 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร243423
10740100725349บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น อุปกรณ์ปั๊มมือหมุน ได้ปีละ 120 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925361บริษัท เจทีเอส เมทัล คาสติ้ง จำกัดหลอมหล่อเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง สังกะสี และอลูมิเนียม เช่น ประตูน้ำ ใบพัดเรือ อุปกรณ์ประปา ได้ปีละ 69 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001525533บริษัท เซ็นได สตีล จำกัดรีดแผ่นเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002325479นายโสภณ รัตนวงศ์พิบูลย์รีดเหล็กรูปพรรณเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4279939
20740500325375ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อเพ้ง การเกษตรหลอมหล่อโลหะ 300 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325400บริษัท ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดดึงเหล็กเพื่อลดขนาดใช้ในงานอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740481025648บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)รีดดึงเหล็กและโลหะผสม, ผลิตตะแกรงเหล็ก, ทำท่อเหล็ก,ตัดเหล็กแผ่น และผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742300225466บริษัท สยาม อินทีเกรท เอ็ก ทรูสชั่น อินดัสทรี จำกัดหลอมอลูมิเนียม และรีดอลูมิเนียมหน้าตัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425461บริษัท ซี ที ไอ อินเตอร์- เนชั่นแนล จำกัดหลอมหล่อทองเหลืองและทองแดงเส้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400525389บริษัท ฮก อินฟินิตี้ จำกัดหลอมหล่อโลหะ ทำเป็นชิ้นส่วนกลอนประตู มือจับ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525406บริษัท ว่องสหกิจหล่อโลหะ (1988) จำกัดหล่อหลอมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466161
20740400625593ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลน์เวิร์คผลิตลวดอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400725385บริษัท ภรณ์วภัส จำกัดหล่อหลอมโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500725509นายณรงค์พล เจียระวรพจน์หลอมหล่อทองเหลือง เช่น ก๊อกน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825378บริษัท เจ.เอส.อาร์ อลูมิเนียม จำกัดหลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740221525626บริษัท เมก้า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดรีดอลูมิเนียม, ผลิตเส้นอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร087-6124664
20740801125599บริษัท พี.พี.พัชรพล จำกัดหล่อหลอมอลูมิเนียมทำชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำ อะไหล่เครื่องยนต์ และทำชิ้นส่วนมอเตอร์ไซด์ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740094625636ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์อุตสาหกรรมหล่อ หล่อหลอมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101525373นายถวัลย์ ช่างแสงหลอมหล่อโลหะ (อลูมิเนียม)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001525390บริษัท แสงทวีทรัพย์โลหะกิจ (1997) จำกัดหลอมหล่อและกลึงโลหะทำเป็นกลอนประตู หน้าต่าง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740302525636บริษัท เทียนจิน จำกัดผลิตวงกบจากอลูมิเนียม และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002525381นายสมส่ง จันทสานรับจ้างหลอมหล่อโลหะ ทำเป็นชิ้นส่วนปั๊มน้ำและอลูมิเนียมแท่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740300825591นางสาวกชพร ชื่นยะปรอกปั้มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0993922635
20741600125426บริษัท นิวเวย์-เฮง จำกัดผลิตเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก เช่นท สายพานลำเลียง รถเข็น ตะกร้าภาชนะ เครื่องปิดฉลาก หม้อฆ่าเชื้อ เครื่องไล่อากาศ และหม้อต้มไอน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600725508บริษัท ไทยไพบูลย์ อิควิปเม้นท์ จำกัดรับจ้างผลิตเครื่องจักรกล เช่น เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องจักรเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เครื่องผลิตปุ๋ยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125369บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงานทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833444
20741000125539บริษัท สตีลดีไซน์โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น ตะแกรงลวด ชั้นวางของเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832170
20741300325615นางอัญญารัตน์ ลีลัคนาวีระรับจ้าง ทำโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000625603ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแม็กซ์ อลูมิเนียมทำชิ้นส่วนของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740160025647บริษัท ไอโซ พาแนล จำกัดผลิต และประกอบชิ้นส่วนโลหะ เช่น แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700125425บริษัท ซี.เอ.คอนสตรักชั่น- ฟอร์ม จำกัดผลิตพื้นนั่ง เหล็กค้ำยัน และอุปกรณ์ก่อสร้างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742200125584นางสาววรรณดี แซ่ลิ้มทำแผ่นลอนหลังคา ทำชิ้นส่วนซ่อมแซม และประกอบเครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300725584บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัดทำตะแกรงเหล็ก และส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003025605บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัดผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-433598
20740105525577บริษัท กัญภัทร มิลเลนเนียม ซิสเต็มส์ จำกัดผลิตนั่งร้าน,อุปกรณ์นั่งร้าน และแบบเหล็กขนาดต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400325614บริษัท เจเอสที แอกเซสซอรี่ส์ จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ขาแขวนเครื่องปรับอากาศ หน้ากากพัดลมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740400125595บริษัท บางกอกแคนส์ จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0898147188
10740800125428บริษัท โอเรียนเต็ล แคน จำกัดทำภาชนะบรรจุจากโลหะ เช่น กระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740031525634บริษัท บางกอกแคนส์ จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425573บริษัท แอล เอส เอ็ม อินดัสตรีส์ จำกัดทำถังบรรจุแก๊สอเซทติลีน (สำหรับเชื่อมโลหะ)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300725493บริษัท โอ.เอ็ม.แคนแอนด์พริ้นติ้ง จำกัดผลิตกระป๋องโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300925473บริษัท ธนสินธิ เอ็นจิเนีริ่ง เซอร์วิส จำกัดทำถังเหล็กหรือสแตนเลส เช่น ถังหมักหรือเก็บบ่มสุรา รวมถึงอุปกรณ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742500125391บริษัท อันลี่ อุตสาหกรรม จำกัดผลิตสุขภัณฑ์ที่เป็นแสตนเลส และกันชนรถยนต์แสตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425362นายทัตวร กะชามาศปั๊ฒโลหะ ทำกระป๋อง ปี๊บเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600425430นายสมชาติ ฮวดสาขาปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น จานรองเตาแก๊สเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000425582ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยโลหะทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น บาตรพระเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740093025622บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัดผลิตเสาเหล็กกล้าสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กตรง เสาเหล็กกิ่ง เสาเหล็กสูง เสาเหล็กกล้าประเภทต่าง ๆ และโครงเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419200
20740262425645บริษัท กรุงไทย ออโต้พาร์ท จำกัดปั๊มโลหะและกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600525387นางนิสาชล นฤดีศรีอุทัยปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500525586บริษัท ซี.พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง 2013 จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะ การปั้ม กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วๆไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700525592บริษัท เอส.พี.อาร์.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดปั๊มขึ้นรูปโลหะ และกลึงเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525612บริษัท ที เอส เอ็น ออโต้พาร์ท จำกัดปั๊ม ตัด พับ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000725593บริษัท ชนากานต์ เอ็นลาจเม้นท์ จำกัดปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825377บริษัท อุ่นกวง จำกัดปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401025520นางสาววชิราภรณ์ ตียกุลรับจ้าง ตัด ซอย เจียน ปั๊มโลหะทั่วไป เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201025589บริษัท เอ็ม.ยูนิตี้ อินดัสตรี้ จำกัดปั๊ม กลึงและเชื่อมโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740191125621บริษัท ชุนฟู่ อินดัสเทรียล จำกัดปั๊มงานโลหะทุกชนิด กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-476722
20740101125380นายบดีรัฏฐ์ พสิษฐ์ธรากูลปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานโลหะต่าง ๆ เช่น บานพับประตู-หน้าต่าง ตบแต่งชิ้นงานโลหะด้วยวิธีการพ่น ทา หรือเคลือบสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401125619บริษัท อารีปิยชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดปั๊ม กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401225484บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัดปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301625510นายสุรพล บุญสุขศรีปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001925384นายประเสริฐ ศุภชัยอนันต์ปั๊มชิ้นส่วนโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001925558บริษัท จรุงรัตน์ จำกัดปั๊มโลหะ ทำกระป๋อง ปี๊บเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425541นายตรีพล เกรียงกิรากูรการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102825608บริษัท พัฒนาภัรฑ์ รุ่งเรือง จำกัดกลึง ปั๊มโลหะ ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700125381บริษัท วัฒนาพรสกรู (1991) จำกัดผลิตตะปูควง สกรู นอตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740160225643บริษัท เดอะริชแลนด์ จำกัดผลิตตะแกรงลวดเหล็กกล้า (ไวร์เมช)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร096-4499742
20742900125389ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสินโลหะภัณฑ์ผลิตตะแกรงเหล็กเทพื้น และพับเหล็กปลอกเสาเข็ม 2,200 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425181
20740300225510บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดทอตาข่ายสแตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423062-3
20740800525450นายสุชิณ โชว์สินสกุลวงศ์ทำตระแกรงพัดลม ปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741200125406บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จำกัดผลิตขดลวดสหิรงทุกชนิดและผลิตสปริงสำหรับผลิตภํณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Flat Lprings ,Wire spring และSub-Absembly of Hings and other electronic partเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743000125386บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จำกัดทำสกูร นอตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854814
20741400125592บริษัท อาชีวะ อุตสาหกรรม จำกัดทำสลัก แป้นเกลียว (สกรู-นอต)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740048825621บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัดผลิตเตาเผาขยะ แบบติดตั้งกับที่และแบบเคลื่อนที่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743200125384บริษัท สยามคาสติ้งโพรดักซ์ จำกัดฉีดซิงค์อัลลอย และปั๊มขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900425528ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.เค.โมลด์ทำเครื่องใช้เล็กๆจากโลหะ เช่น กลอนประตู ลูกบิดประตู กุญแจ บานพับ โช้คประตูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100425581บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จำกัดผลิตสกรูนอตชนิดต่าง ๆ งานสั่งทำตามแบบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925481ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่งทำเครื่องมือ เครื่องใช้จากสแตนเลส และอุปกรณ์ เช่น สายพานลำเลียง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741800125392บริษัท วี.เอส.ฮีททรีทเมนต์ จำกัดชุบแข็งโลหะและชุบโลหะต่าง ๆ กำลังการผลิตเหล็กชุบแข็ง 1,300 ตัน/ปี และเหล็กชุบผิว 2,400 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740800225327ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสินโลหะภัณฑ์ทำลวดหนามชุบสังกะสี ทำลวดหนาม ลวดตาข่ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500325393บริษัท ที พี ซี สเตนเลส แอนด์ สตีล ฟาสเทนเนอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายสกรูและนอตทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325556บริษัท จี.เอส.กัลวาไนซ์ จำกัดชุบผิวโลหะด้วยสังกะสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740287725631บริษัท เวชไพรัตน์ อุตสาหกรรม จำกัดรับจ้างชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000425467นางสาวพลินี กล้าตลุมบอนชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500525396บริษัท แสงทวีทรัพย์โลหะกิจ (1997) จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125412บริษัท ซัน สตีล กรุ๊ป จำกัดอัดเศษเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8925265-6
20740201425490บริษัท พีดีที สตีล จำกัดตัดและอัดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000225412บริษํท ทวีพร สตีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดตัดเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000425368บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัดรับจ้างปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740165225639บริษัท สมาร์ทเลเซอร์ จำกัดตัด,พับ โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202525512บริษัท เอส.เจ.เอส.สตีล จำกัดตัด พับ ม้วน เหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003225593บริษัท ดิตถ์ภัท มอเตอร์ จำกัดกลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740303525593บริษัท ไอ.ดี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดการตัด การพับ หรือม้วนโลหะเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004425481บริษัท ศราธร เมทอล จำกัดตัด พับ ม้วนโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004825581บริษัท บลูโอโซน สตีล จำกัดตัดเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740204925579บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัดตัด ซอย รีดขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-406-752
60740286425630ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อเพ้งการเกษตรกลึงโลหะ 108,000 ชิ้น/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743700125462บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425428
20742400125582นายธีระทัศน์ ธรรมจิราวัฒน์กลึง กัด เจาะ ไส เชื่อม และปั๊มขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325424นายอนันต์ เนียมมณีกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501425380บริษัท ไทยมาสเตอร์ ไฮเทค จำกัดกลึงโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104825655นายบุญนำ ปัญญาคงผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก ผลิตลูกล้อทุกชนิด ปั๊ม กลึงโลหะ และฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202425523บริษัท ภูริภิญญดา โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัดกลึง เชื่อม ตัด พับ ปั๊มโลหะ ทำเป็นกรงเลี้ยงสัตว์ เช่น เล้าหมู กรงเลี้ยงไก่ ระบบให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103225584ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ การกลึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น นอต สกรู ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003825509นายไชยวัฒน์ วงศ์ชยาภรณ์กลึงโลหะและปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-8571433
20740005225591นางสาว จิตตรา หวานไกรกลึงขึ้นรูปและปั๊มโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106525600บริษัท เอส แอล ลูกล้อ จำกัดผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผลิตลูกล้อทุกชนิด ปั๊มโลหะ และฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010125505บริษัท เอ็ม พี เค พรีซิซั่น (มหาชัย) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830927
10741000125457บริษัท อุตสาหกรรมตะแกรงลวดไทย จำกัดทำตะแกรงพัดลมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700325595บริษัท นากาโอกะ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัดทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ และแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400425572นางรุ่งทิวา จอมสูงเนินรับจ้างปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร089-686-3112
20740900625465บริษัท เอกโปลีเทค จำกัดผลิตภัณฑ์สแตนเลส เช่น เครื่องคัดขนาดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625488นายเอกชัย อำนวยชัยกิจกุลทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น นอต, เพลา, บานพับประตู ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300625600บริษัท เศรษฐสัมพันธ์ แมคคานิค จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441081-2
20740202725476บริษัท ไทย เบอร์เนอร์ จำกัดทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น หัวเตาแก๊ส ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743900125460บริษัท รังดุม ออโต้พาร์ท จำกัดทำท่อไอเสียรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100725592บริษัท เอ็น.พี.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิต ซ่อม สร้างเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500525610บริษัท สุวรรณภูมิ แสตมป์คอนกรีต จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง,ม้วน,กลึงและเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832510
20740800825587ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส.รุ่งเรืองซัพพลายพลาสผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบเครื่องลำเลียง ออกแบบระบบไฟฟ้า และขายอุปกรณ์ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201125504บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี จำกัดผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องแพ็คทูน่า สายพานลำเลียง ตู้นึ่งปลา รถเข็น และอุปกรณ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830928
00740600125331บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตโครงพลาสติก สำหรับเครื่องคำนวณและชิ้นส่วนพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-426399
00741300125340บริษัท เชเฟง เอ็นเตอร์ไพร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD และส่วนประกอบโลหะของเครื่องคิดเลขเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-468783
00740500225330บริษัท ตี้หวา เทคโนโลยี จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องคำนวณ (CONDUCTIVE RUBBER CONNECTOR, CONDUCTIVE RUBBER KEYPAD)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830965-7
20743600125380บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดผลิต หรือประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างทางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร3191031
20740401025587บริษัท คอนเวย์ แมชชีน จำกัดผลิตเครื่องจักรสำหรับระบบลำเลียงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740601125567ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น ดี จักรกลรับทำปั๊ม พิมพ์ปั๊ม และรับกลึงโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740079125645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโย รุ่งเรืองทำเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740160625644บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัดผลิตเครื่องแปลงระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสสลับ สำหรับโซล่าเซลล์ออฟกริตออนกริตและไฮบริค เครื่องควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้า,แบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์,เครื่องควบคุมปั๊มน้ำบาดาลและปั๊มน้ำผิวดินเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740123025642บริษัท จ้าวหยวน อิเล็คโทรนิค จำกัด ประกอบมอเตอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100425458นายวิบูลย์ ปฐมกุลเวสารัชประกอบตู้อบขนม ตู้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301225501บริษัท ม.ไพศาล จำกัดผลิตโต๊ะรีดผ้า และเตารีดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401325599ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.อีควิปเม้นท์ผลิตพัดลมอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202325582บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่าประกอบชิ้นส่วนแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300225526บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัดผลิต และประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740279925645บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740430025640บริษัท เลคิเช่ ไลท์ติ้ง จำกัดผลิตและประกอบโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้าแอลอีดีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740093225628บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า LED และโครมไฟฟ้า LED และผลิตชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ และชุดสายพ่วงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-419200
10741300125462บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดผลิตหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์แสงสว่างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742600125374นายปัญญา เมฆพยัพหล่อหลอมโลหะ ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟถนน และเครื่องสุขภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร9275653
20743800125388บริษัท เจ.ที.โลหะกิจ(1996) จำกัดทำชุดขาหลอดไฟฟ้า, เต้าเสียบหลอดไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600325372บริษัท อุ่นกวง จำกัดผลิตอุปกรณ์ฉนวนไฟฟ้า และโทรศัพท์จากเซรามิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300525602บริษัท วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้งผลิต สวิตช์ไฟฟ้า เต้าเสียบ เต้ารับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800625524บริษัท บุญธิตสหกิจ จำกัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600625559บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สายไฟ ตู้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740214925627บริษัท ซีที อิเล็คทริค จำกัดผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้คอนซูเมอร์ เบรกเกอร์ไฟฟ้า ท่อ PVC และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-1988233
20740184325642บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิต ประกอบ ซ่อม ดัดแปลง อุปกรณ์ ยานพาหนะ เช่น รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถสุขาเคลื่อนที่ และทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่น _x000D_
ตู้ไฟ
เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700925586บริษัท เอส.บี.แอล.อินดัสเตรียล จำกัดการสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถบรรทุก รถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740211525645นางสมจิตร์ แซ่เลืองทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742600125580นางสาวมุกดา วงศ์วิทย์สงค์ทำชิ้นส่วน ซ่อมแซมอะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรและขึ้นรูปโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740024525658บริษัท บี.ซี.เอ็ม.เอ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, จักรยานยนต์ เช่น ขั้วใส่หลอดไฟ, หัวสายไฟ, ชุดสายไฟ และข้อต่อ ฯลฯ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740276425649บริษัท ฟอร์เต้ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดทำชิ้นส่วนรถยนต์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301225519บริษัท โปรไลเนอร์ จำกัดการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น บังโคลนรถยนต์ ขอบกระจกรถยนต์ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202225527นายสัมพันธ์ แสงกุลผลิตผ้าเบรกรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003725477ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิจออโต้พาร์ทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ตุ๊กตารัดเพลา เบ้าโช๊คอัพ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005425571บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์แขวนท่อและรับจ้างตัดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466600-1
20740326125645นางสาวทิวาพร วรัจฉริยางกรูผลิตและประกอบท่อไอเสียเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740368825649บริษัท คิดดี เอ็นเตอร์ไพนส์ จำกัดผลิต ประกอบ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742600125606บริษัท เกรียงยงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตแผ่นป้ายจราจร วัสดุเครื่องหมายจราจรและผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (การ์ดเรล) และเสาการ์ดเรลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740004825526ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนึกธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 4.4 เมกะวัตต็เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-830675-6
10740400325477บริษัท น้ำประปาไทย จำกัดจัดหาและจำหน่ายน้ำไปยังอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600825571บริษัท บุญโชติ เทรดดิ้ง จำกัดแบ่งบรรจุผงซักฟอก ผงชำระล้างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-870951-2
20740900825602บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดบรรจุสินค้าอาหารสำเร็จรูปในภาชนะต่าง ๆ เช่น กระป๋อง และเพ้าซ์ ลงในกล่อง พร้อมปิดฉลากโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740325525621บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740160325641นายศิวกร สิริสตวัสสาห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741600125329บริษัท แพนฟู้ด จำกัดทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ขนาดความจุ 729 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-815419
10741100125449บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จำกัดทำห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125472บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-861415
10740200225232บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)ห้องเย็น และทำสัตว์น้ำแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412881
10740200225240บริษัท ส.ชัยวารีห้องเย็น จำกัดทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ขนาดความจะ 968 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411495
10740200325446บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัดรับฝากอาหารแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200625506บริษัท เอ็มเคห้องเย็น จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-8367453
10740200725587บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834224-6
10740058925636บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002825486บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็น รับฝากสินค้า ขนาด 8,000 ตัน และผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง เดือนละ 1,137 ตัน และอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-417444
10740173725630บริษัท เซาท์อีสต์เอเซี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742100225435บริษัท โชคมหาชัย มารีน จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834455-6
20743700225460บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นและถนอมสัตว์น้ำโดยแซ่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300325435บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัดห้องเย็นและแปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834452-4
20741400325531บริษัท สยามไหเทียน โฟรเซนฟู้ด จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400425507ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือมารีนโปรดัคส์ห้องเย็น และแปรรูปสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-426765
20740700725531บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-864271
20740500925497บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) จำกัดโรงงานห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-426405
20740401525610บริษัท นาสาครห้องเย็น จำกัดห้องเย็นรับฝากฟรีสและฝากแช่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740601725473บริษัท เคบี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301725526บริษัท เมืองไทยอควอติคส์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร082-7266277-9
20740104125577บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000225392บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-834224-7
00740000325366บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดห้องเย็น และอาหารทะเลแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426733
20740700525378บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดซ่อมรถยนต์และรถแทรคเตอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร834577-91
20740012025588บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัดซ่อมแซม ประกอบตัวถังรถยนต์ทั่วไป รถยนต์ตู้หุ้มเกราะป้องกันกระสุนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740033725471บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ ต่อรถยนต์กันกระสุนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-837398-9
20741100125496บริษัท สยามไทย อินเเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัดรับจ้างพ่นสีผงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742800225388ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.จี.ดีซ่อมแซมถังน้ำมันเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-9314142
20742500225407นางสาวรัตนา สายศุภมาตรพ่นสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740901125606บริษัท เดอะริชแลนด์ จำกัดเคลือบโลหะและพ่นสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401325474บริษัท พี.เอ็น.ซี.ไดคาสติ้ง จำกัดพ่นสีอลูมิเนียม และโลหะเหล็กทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833966-8
20741800125531บริษัท ดวงตา กิตติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับจ้างชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700125605บริษัท สยามเม็กกิ ออโต้ เทค จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800225612บริษัท เอส.บี.แอล.อินดัสเตรียล จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900925592บริษัท เซน โคทติ้ง จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะและอบชุบด้วยความร้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740601025502นายกฤชภิศานณ์ จิตรเกษมรับจ้างชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832086
10740200225505บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดบำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณบำบัดสูงสุด 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833803-6
10740002325636นางสาวอารมย์ สำเภาเงินคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001925584บริษัท ก้องเพชร จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740103525589นางสาวพลินี กล้าตลุมบอนคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003725545บริษัท เมืองไทยสตีล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ไช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003825568ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ. รุ่งเรืองกิจคัดแยกสิ่งปฏิฏุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740004025580บริษัท ไทยเม็ททอลพลาสติกส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740087725650บริษัท ลี้ ซ้ง เจ็ง ฮวด จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740006925480ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนึกธุรกิจคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740144425658บริษัท ดีเเอล เมทอล จำกัดคัดเเยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เเล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740386325640ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรม รุ่งเรือง สตีล แอนด์ แมชชีนคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740008725532บริษัท ชัยสยาม พลาสติก จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษพลาสติก เหล็ก กระดาษ ไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740010225489บริษัท ช.ทิพย์เกี้อกูล สตีล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และอัด ตัดเศษโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740011025599บริษัท เอส เค ไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301525520นายสิริชัย เลิศอมรสกุลชัยคัดแยกวัสดุเหลือใช้จากโรงงานที่ไม่เป็นอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006325523บริษัท เมืองกระดาษ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น กระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006725524บริษัท โคลอสแซลพลาสติก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740013025504นายวิเชียร วิวัฒนขจรสุขคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ ไม้ ยาง และบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400125471ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน พลัส วัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตผลิตน้ำมันหยอดทิ้งและเลี้ยงโซ่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500325476บริษัท ศรีสมัย ปิโตรเลียม จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100325504บริษัท พี เอส อาร์ รีไซเคิล จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ น้ำมันผสมสี จากน้ำมันที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740059625649บริษัท นาดี เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525468บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัดทำเชื้อเพลิงผสมจากวัสดุปนเปื้อนต่าง ๆ เศษผ้าปนเปื้อน น้ำมันหล่อเย็น กากตะกอนน้ำมัน ดินปนเปื้อนน้ำมัน นำน้ำมันใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น แบตเตอรี่และหม้อแปลงไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854704
10740000625540นางสาวสมใจ ครองสกุลสุขผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ จากพลาสติกใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400825476บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปิโตรเลียมและสารละลายเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและน้ำมันทาแบบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740099825647พันจ่าเอกณัฐพล แทนวันดีผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001225571นางสาวพาทินี พิพัฒน์กิจโชติผลิดเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม และน้ำมันทาไม้แบบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001325587บริษัท รังสิตรีไซเคืล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740312925646บริษัท เคพีซี ดีเวอปเม้นท์ จำกัดนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002725587บริษัท ก้องเพชร จำกัดนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740003825600บริษัท เอกชัย เจริญทรัพย์ จำกัดผลิตผงอลูมินาไฮเดรตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร08 6551 5431
10740004525514บริษัท บี วี 59 จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นน้ำมันทาแบบ น้ำมันหยอดทิ้ง และเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740175425635บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัดนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740007225534บริษัท บางกอกโตโย อินดัสเตรียล จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ จากพลาสติกที่ใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100100125377บริษัท บี.เค.วาย จำกัดเมล็ดพืชเพื่อบริโภค ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125390นายประพัฒน์ สวรรค์พรเพ็ญร่อนถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ถั่วต่าง ๆ เช่นถั่วดำ ถั่วแดง ถัวแขก ข้าวโพดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725613บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสัตว์และสัตว์น้ำ พืช ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช และหัวพืช บรรจุในภาชนะปิดผนึกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034816441-55
10740160025630บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001625572บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัดแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็งและเนื้อไก่ทอดกึ่งสุกกึ่งดิบแช่เยือกแข็ง แปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งปรุงสกแช่เยือกแข็ง และกุ้งทอดกึ่งสุกกึ่งดิบแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-880351-4
20740001025581บริษัท ไทยฮาร์ท ฟู้ดส์ จำักดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125186บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัดทำอาหารบรรจุกระป๋องจากเนื้อสัตว์และปลา ห้องเย็น ทำผัก ผลไม้และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องและถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412607
20740178325640บริษัท ภัทรชัย ฟู้ดส์ จำกัดชำแหละและบดโครงไก่ ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัขและแมวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000225463บริษัท ชิง-ฟู่ ซีโพรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แกะล้างสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125202บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411747
10740000125236บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)ทำอาหารกระป๋อง และทำปลาทูน่านึ่งสุกแช่แข็ง และอาหารทะเลแช่แข็ง เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412965
10740000125442บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องและทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816444-6
10740082725655บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารจากสัตว์บรรจุกระป๋อง,ผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225424บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง, ถุง และอาหารสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225549บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารจากสัตว์บรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816444
20740000125515นาย พรชัย ปานศรีแก้วชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ และผลิตปลากระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125580บริษัท พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ จำกัดผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425588
20740000425600บริษัท เอเชีย วินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหาร อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125279บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411014
10740100625580นายพนม สุธรรมชัยถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีการอบ เช่น ปลาอบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100100125474บริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคจากสัตว์น้ำ รวมทั้งอาหารแช่แข็ง ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000325366บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด(เนื้อปูเทียม/เนื้อกุ้งเทียม)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490009
00740000425331บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ไส้กรอกปลา ผลิตอาหารจากแป้ง เช่น พาย ขนมปัง ขนมเค้ก และถนอมพืช ผัก ผลไม้ โดยวิธีการกวน เช่น ไส้พายต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816500
00740000425356บริษัท แพนฟู้ด จำกัดทำอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งและห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125608บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัดแปรรูปอาหารทะเลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร082-4500373
10740000425537บริษัท จารุภพ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตไคติน-ไคโตซานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร083-5688088
10740000825603บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป แปรรูปอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นไก่ น้ำพริก น้ำจิ้ม และเครื่องปรุงรสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-3393999
20740200125505บริษัท ทีพีเอส โคลด์ จำกัดผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100125522บริษัท ทีเอ็น ฟายด์ เคมีคอลส์ จำกัดผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากอาหารทะเลทุกชนิด เช่น น้ำมันปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816444
20740200125612บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเลทุกชนิด เช่น น้ำมันปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816444
20740000225513บริษัท สยาม พรีเมี่ยม ฟู้ดส์ จำกัดการทำอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000325503บริษัท คิงส์ วิช จำกัด ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825593บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)แปรรูปอาหารทะเล เช่น ผลิตภัณฑ์กุ้งหุ้มเกล็ดขนมปังเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-815418
00740200125343บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ขาปูเทียม เนื้อปูอัด หอยเชลล์เทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001625481นางปรินทร สุขวาณิชวิชัยทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น ล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-811416
10740001725489บริษัท เค.แอล.ห้องเย็น จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-413311-5
20740100125472บริษัท เคียวคุโย โกลบอล ซีฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแปรรูปและกุ้งแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-821126-7
20740100225504นายสุเทพ ลาภอุดมพันธ์ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ต้ม อบขี้หมึก และเปลือกกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325460บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัดทำซูริมิ และปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000425469บริษัท พีซีเอ็ม ซีฟู้ด จำกัดแกะ ล้างกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-880143
20740000425550บริษัท ซี เอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดแปรรูปสัตว์น้ำ และห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740113925637บริษัท พี พี เอ็น ซีฟู้ด วิชชิ่ง จำกัดผลิตอาหารทะเลแปรรูป ชำแหละ แกะ ล้าง กุ้ง ปลา ปลาหมึก และกุ้งแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004225592บริษัท พี พี เอ็น ซีฟู้ด วิชชิ่งผลิตอาหารทะเลแปรรูป ชำแหละ แกะ ล้าง กุ้ง และกุ้งแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740200125350บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)ผลิตปลาทูน่านึ่งสุก และผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-831219
10740100325603บริษัท เอส อาร์ ไบโอมารีน จำกัดสกัดน้ำมันปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816084-6
82100400125513บริษัท สุขเกษม ฟู้ดส์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตสินค้าบริโภค เช่น มายองเนส ไส้ขนม น้ำหวานเข้มข้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740296325631บริษัท ซากุระ เบฟเวอเรจ จำกัดการทำอาหาร เครื่องดื่ม จากผัก พืช และผลไม้ และบรรจุในภาชนะปิดผนึกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100500125496บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัดผลิตน้ำดื่ม ชา กาแฟ เครื่องดิ่มชูกำลัง น้ำเมรัยผลไม้ชนิดต่างๆ น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ผลไม้แห้ง เครื่องปรุงอาหาร และอาหารกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125251บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัดทำผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100525574บริษัท เอเซีย พรีเซิร์ฟ ฟู้ด จำกัดผลิตผลไม้อบแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8941611
20740200225479บริษัท เอเซีย พรีเซิร์ฟ ฟู้ด จำกัดทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝรั่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125424บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากเยลลี่และผงบุก เช่น ขนมเยลลี่ พุดดิ้งไข่ เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-822641
20740100825600บริษัท ไทย ยูนิค ฟูดส์ จำกัดผลิตกระเทียมเจียว หัวหอมเจียวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100300125480บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น มันฝรั่งทอด,ข้าวโพดทอด,แป้งข้าวโพดทอด,แป้งมันฝรั่งทอด, ข้าวโพดผสมถั่วลิสงเคลือบคาราเมล,ถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลต,ขนมปังเวเฟอร์,ลูกกวาด,ขนมปัง,ขนมหวานต่าง ๆ , ผลไม้ฉาบน้ำตาล,ผักหรือผลไม้ดอง และอาหารว่างต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100500125512บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น มันฝรั่งทอด,ข้าวโพดทอด,แป้งข้าวโพดทอด,แป้งมันฝรั่งทอด, ข้าวโพดผสมถั่วลิสงเคลือบคาราเมล,ถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลต,ขนมปังเวเฟอร์,ลูกกวาด,ขนมปัง,ขนมหวานต่าง ๆ , ผลไม้ฉาบน้ำตาล,ผักหรือผลไม้ดอง และอาหารว่างต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125151บริษัท บุญชัย ฟูด โปรดักท์ จำกัดทำข้าวเกรียบกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411148
20740200725601นางมาริสา พงศ์วิสัยทัศน์ผลิตขนมหวานในภาชนะปิดสนิทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-422306
72100000125386บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740400125382นายสมบัติ พึงมงคลชัยกิจทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740009525624บริษัท เกียรติศักดิ์-ทีพีคั่วปรุงรสถั่วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานลูกกวาดเทศตี้ผลิตลูกกวาด,หมากฝรั่ง,ทำเมล็ดแตงโม,และผลไม้ดองแซ่อิ่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001625614บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัดซีอิ๊วขาว,ซีอิ๊วดำ,น้ำจิ้มไก่,เต้าหู้ยี้,ซอสพริก,เต้าเจี้ยว,ซอสหอยนางรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740100125336บริษัท ไทย-ซีโนฟูด จำกัดทำซีอิ๊วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000225291บริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม จำกัดทำน้ำแข็งเกล็ดเพื่อการประมงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร421112
10740004925490บริษัท น้ำแข็งอภิรชัย จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง 1,460 ซองต่อวันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001625554บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพรทารี จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอด 100 ตัน/วันและน้ำดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003425581บริษัท ธาราทิพย์สมุทรสาคร จำกัดผลิตน้ำแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000825595บริษัท ไทยเพทฟู้ด จำกัดผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารกุ้ง, ปลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425706
20740700125468บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัดผลิตอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001225488บริษัท ไทยพัฒนา ฟีด จำกัดผลิตอาหารและผลิตปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-880105
20740202325616นางสาวสุธาดา บัวพันธ์ผลิตน้ำมันปลาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125329บริษัท อภิทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัดผลิตอาหารสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423113
00740700125348บริษัท ไทยสปริงเดย์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425706
10740200125150ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญกิจอุตสาหกรรม (2521)ทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411977
10740200125200บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร421065
10740400125315บริษัท เกรท ฟู้ด (ไบโอเคม) จำกัดผลิตอาหารเสริมในอาหารสัตว์ และสารสำหรับย่อยโปรตีน เช่น ฟีดแอดดีทีบจากเหง้าสับปะรดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034423190-2
10740200125325บริษัท อภิทุนปลาป่น จำกัดทำปลาป่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225464บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัดทำปลาป่น บดกระดองปู ตบแต่งกระดองหมึก ย่างเศษหมึกและหัวกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816084-5
20740300625602บริษัท อนันต์ ธรา แกรนด์วอเตอร์ จำกัดผลิตน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000125368บริษัท สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 20160 แกน)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร425511
10740000425347บริษัท สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัดตีเกลียวเส้นด้าย กรอด้ายหลอด ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000125352บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าและปั่นด้ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0029-30
72100200125376ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทยฟอก ย้อมสี ปั่น ตีเกลียวเส้นใยและทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0188
72100200125384บริษัท ชุมศรีอินดัสเตรียล จำกัดปั่นเส้นด้ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0029
10740000125301บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าทุกชนิดและฟอกย้อมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100225340นายจีราวัฒน์ บัลลังก์ศักดิ์ ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 92 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100425346บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัดทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 111 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525245บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดทอมุ้งพลาสติกและทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 114 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034 423062
10740000625342นายจีระ หล่อวัฒนกิจชัยทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 28 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-424471
10740000725357บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัดทอแถบยางยืด (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740222025628นายจีระ หล่อวัฒนกิจชัยทอผ้าทุกชนิด,ฟอกย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100300125375บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดสิ่งทอทอผ้าฟอกย้อมพิมพ์ผ้าตกแต่งผ้าและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490120-4
10740200125366นายวิวัฒน์ อัคราวานิชฟอกย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125421นายสกล สุทธิพัฒนสมบุญฟอกและย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423349
10740000425362บริษัท จินเท็กซ์ จำกัดฟอกย้อมผ้า ได้ 530,000 หลาต่อปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001025351บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัดย้อมสีแถบยางยืด และแถบผ้าต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125333ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)พิมพ์ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816229
10740200125382บริษัท เดชทศพักตร์ การพิมพ์ผ้า ค้าผ้า ดีไซน์เนอร์ จำกัดพิมพ์ผ้า ได้ปีละ 2,000,000 หลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001025367ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน ซิลค์สกรีนพิมพ์ลวดลายเสื้อยืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000225349บริษัท พรีม่า เลซ จำกัดปักและฉลุลายผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200225586บริษัท โคธเด๊คซ์ จำกัดผลิตแถบผ้าถัก/ผ้าทอ (Narrow Fabric)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000125566บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัดถักผ้ายืด และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000225434บริษัท คีย์เบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดปักผ้าลูกไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0501
10740400125158ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุยหลีทำเชือก และทอแหทออวน (จำนวนเครื่องทอ 72 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411124
10740100125284บริษัท อุตสาหกรรมใยมะพร้าวไทย จำกัดทำแผ่นใยมะพร้าวผสมยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0412708
20740300125488บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเส้นด้าย สายพานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125445บริษัท ไทย พาฝัน จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525580บริษัท แฟชั่น รีจอยซ์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องนุ่งห่ม (สายบ่าสำเร็จรูป และโบว์สำเร็จรูป)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740392425648บริษัท อะคิโอะ เซโบ (ไทยแลนด์) จำกัดตัดเย็บหมวกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300225528นายกิตติ์ เรืองสีสมบูรณ์ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น กล่องใส่เครื่องประดับจากพลาสติกหุ้มด้วยหนัง กระเป๋า เบาะ และแผ่นหนังพ่นสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740006425499ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.วู้ด โปรดักท์ไส ซอย อบไม้และทำพาเลทไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700125427บริษัท อนุสรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดไสไม้และซอยไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003925564บริษัท มหาชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดไสไม้และซอยไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600225311ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวรลังไม้ทำลังจากไม้ยางพาราเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร422549
10740800125295บริษัท เซี่ยงไฮ้ค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ ผลิตไม้ปูพื้น ไม้ปาร์เก้ และวงกบประตูหน้าต่างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740012325576บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัดผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490023
10740018225531บริษัท เมลามีน อาร์ท จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425616บริษัท อดามัส อินดัสทรี จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือน และตบแต่งภายในอาคารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740024525534ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพร ฟองน้ำทำเครื่องเรือน และเครื่องตบแต่งอาคารจากฟองน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000125360บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัดเครื่องเรือนทำจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0076-7
72100000225368บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัดผลิตเครื่องเรือนจากไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740000125311บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัดผลิตกระดาษเหนียวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423506
20740437225649บริษัท สิงห์เสน่ห์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-812063-5
10740000225366บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ได้เดือนละ 1,000 ตัน และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร427095
72100100125468บริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัดผ้าอนามัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125506บริษัท ไทยชาญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201325583บริษัท อินโนโกร จำกัดพิมพ์ และตบแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002225503บริษัท กิตติมาการพิมพ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ และผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100100125599บริษัท สยามชัยพอยท์ จำกัดผลิตแม่พิมพ์ และ ชิ้นส่วนจากโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125294บริษัท เอเซียสีย้อมอุตสาหกรรม จำกัดผสมสีย้อมผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300325379บริษัท ท่าทราย จำกัดผลิตกรมกำมะถัน ขนาดกำลังการผลิต 72,000 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816116
82100300125456บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเคมีเพื่อใช้ในสิ่งทอ(LATEX,SOFTENER),คลังสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100725537บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัดแบ่งบรรจุเคมีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002925524บริษัท กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัดผลิตปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125387บริษัท เอส.ดับบลิว.ไฟเบอร์ จำกัดผลิตเส้นใยสังเคราะห์ จากเศษเส้นใยสังเคราะห์และเศษพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900425601บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตสีน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100200125459บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัดสีอุตสาหกรรม,สีทาอาคาร,สีน้ำพลาสติกและสีน้ำมันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034490605
82100100125508บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายสีผงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8329700
72100000325358บริษัท ไทย ยูโรโค๊ต จำกัดสีเคลือบกระป๋อง สีทา สีฝุ่น สีอบ สีพ่น สีน้ำมัน แลคเกอร์ ทินเนอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0044
82100100125557บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยาแนวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000225350บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัดผลิตแป้งฝุ่น แชมพู ครีมนวดผม และโลชั่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)490035-41
82100200125572บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัดผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของยางหรือน้ำยางทั้งธรรมชาติหรือยางเทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3444 6516 ต่อ 682
20740800125509บริษัท อีโก้ คราฟท์ จำกัดทำเทียนไขเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700125458ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลลอท เคมีคอลผลิตหมึกพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000125436บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัดหมึกพิมพ์พลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125197บริษัท เอ็ม.ไทยอินดัสเทรียล จำกัดผลิตแคลเซียมคาร์ไบด์ ก๊าซอะเซทีลีน และคาร์บอนเปสท์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร411808
10740100225399บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัดผสมและแบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525583บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัดผลิตและบรรจุไขปิโตรเลียมชนิดน้ำ เพื่อเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิต ไม้อัด (Particte Board and MDF Board)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000125521บริษัท เกษมรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัดผลิตยางนอกรถบรรทุก ชนิดหล่อดอกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740250625644บริษัท ไทยรับเทค จำกัดการขึ้นรูปแผ่นยาง และยางแผ่นสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740250525646บริษัท ไทยรับเทค จำกัดผลิตยางแผ่นสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740800725383บริษัท เลี่ยงฮะเฮง อินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จำกัดทำยางรัดของและทำท่อยาง กำลังการผลิต ยางรัดของ 4,800 ตัน/ปี ท่อยาง 420 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740250325641บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์.จำกัดการทำผลิตภัณฑ์ยาง จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100600125372บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัดเทปกาวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0173-4
20740001025458บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.พลาสติก จำกัดทำเครื่องใช้จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002925607บริษัท พลาสติก พลัส จำกัดทำเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740186725633บริษัท ไทย เมลามีนแวร์ อินดัสเทรียล จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ถ้วย จาน ช้อน ถาด แก้วน้ำ เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740454825644บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108625614นางสาวชาลิณี ชัยโชคทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423566
20740600225376บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัดทำถุงพลาสติกและพิมพ์ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005325631นางสาวมณฑพร เตวุฒิพงศ์ผลิตสายรัดพลาสติก,บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740290525648บริษัท อินโนโกร จำกัดการทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740346225649บริษัท จี๋ลี่ซัน พลาสติก รีไซเคิล 2018 จำกัดการทอพลาสติก เช่น ตาข่ายกรองแสง กระสอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105825589บริษัท โมเดอร์น แพค ไลน์ จำกัดทำภาชนะบรรจุสินค้าและเครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100100125490บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ ทำจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100100125516บริษัท เอ็กซิม แพ็ค จำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100100125532บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มส์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000125608บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัดผลิตสิ่งพิมพ์ลามิเนทเพื่อบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490059
72100000325382บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัดผลิตสิ่งพิมพ์ลามิเนทเพื่อบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490059
72100000325432บริษัท ที.อาร์.ซี. โพลี่แพค จำกัดบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกและสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3849 0363
72100000425372บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0158-61
72100100425439บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000525403บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัดผลิตภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำมันหล่อลื่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร34490244
10741400125339บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัดผลิตท่อพีวีซีอ่อน ท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อท่อพีวีซีแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300725610บริษัท เอส.ซี.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัดการทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ เช่น เม็ดพลาสติกเกรดบี รูปทรงเม็ดข้าวโพดคั่วและรูปทรงอื่นๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925494บริษัท ไทย ริจิต พลาสติกส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด เช่น แผ่นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-462456-7
10740255125642บริษัท อีลี่โฟม จำกัดผลิตโฟม EPS เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น โฟมรองแบบ โฟมแท่ง โฟมก้อน โฟมบรรจุภัณณ์ โฟมหมวกกันน๊อกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740141425628บริษัท ไท่ต๋า รีไซคลิ้ง รีซอร์สเซล (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก บดย่อยและล้างพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300125619บริษัท เจทีเอส ฟอร์วาร์ด จำกัดบดล้างพลาสติก และทำเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100325617บริษัท ซุ่ยเหวย นิวแมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600725607บริษัท เอ็น.บี.เจ.โพลิเมอร์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740050325627ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเพ็กซ์ พลาสติก เอ็กซ์ทรูชั่น_x000D_
ผลิตสายยางพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740099425628บริษัท เฟิงรุ่ยกั๋วจี้ จำกัดบด, ย่อย และทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740444725649บริษัท จี๋ลี่ซันพลาสติกรีไซเคิล (2018) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740295425638นางสาวสุณี จะคะบด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007425488บริษัท ภาศรัตน์ รีไซเคิล จำกัดหลอมเม็ดพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740009025484บริษัท ประสิทธิ์รุ่งเรือง พลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติก และเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น กะละมัง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740016625615บริษัท ทวีสุข แฟคตอรี่ จำกัดฉีดเม็ดพลาสติก และผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100300125555บริษัท นารายณ์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตพลาสติก แผ่นพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100100325357บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัดสิ่งพิมพ์ลามิเนทเพื่อการบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0006-7
72100100325381บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัดแผ่นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0224-7
20741400125600บริษัท บี บี ดับเบิ้ล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125618บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700325506บริษัท วีซี รุ่งวัฒนา จำกัดผลิตรองเท้าแตะ พีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825476บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดผลิตพื้นรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740209225629นางสาวโสภิต หลักทองบด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร084-3143543
72100700125371บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัดพลาสติกผงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0096-7
10740300525341บริษัท มหาชัยคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก ท่อระบายน้ำ เสาเข็มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800325455บริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200325467ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรวงพาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740012825615บริษัท ไฟว์ เค.ที. จำกัด _x000D_
ทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100725364บริษัท วี.ซี.เหล็กเส้น จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 2640 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740206325630บริษัท วิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดหลอมหล่อโลหะ และกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742900125462นายสมเกียรติ วราห์รัตน์ไชยหลอม และรีดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900325454นายยงยุทธ สวรรค์พรเพ็ญหลอมและฉีดอลูมิเนียม เช่น มือจับเบรค จับคลัทซ์ และอลูมิเนียมขึ้นรูป ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-845088
72100200125467บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัดทองเหลืองเส้นและชิ้นส่วนทองเหลืองทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034490150.3
82100200125549บริษัท สยามวรชัย จำกัดผลิตบานพับประตู บานพับหน้าต่าง และพานพับอื่นๆ ทกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741800125343บริษัท เบสท์สตีลไพพ์ จำกัดผลิตท่อกลม เหลี่ยมจากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741700125385บริษัท เบสท์ คอนสแตนท์ กรุ๊ป จำกัดผลิตเหล็กตะแกรงปูพื้น กำลังการผลิต 180 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000825272บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะเช่น บานพับประตู หน้าต่าง ได้ปีละ 480000 อัน น๊อต สกรู สลักเกลียว แป้นเกลียว ได้ปีละ 398ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-826947
10740007925562บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005225567บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัดผลิตท่อเหล็กกลม และท่อเหล็กเหลี่ยมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100400125497บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตท่อเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125262บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)ผลิตกระป๋องโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412695
10740500225379บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัดผลิตกระป๋องเปล่าไร้ตะเข็บ กำลังการผลิต 500 ล้านใบ/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423401-5
20742600225463บริษัท ฝาอาหารและ- เครื่องดื่ม จำกัดผลิตและจำหน่าย ฝาอหารเครื่องดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740173925626บริษัท ธนทรัพย์โลหะ 2499 จำกัดผลิตโลหะกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100725511บริษัท ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จำกัดสร้างและซ่อม ตู้อบปลา ตู้รีทอร์ท และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สแตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500825614ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัต โลหะผลิตกระป๋องโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740227825624บริษัท ทีพี โมโต จำกัดกลึง ปั๊มโลหะผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร098-2718512
20740501725607นายเพิ่มทวี หล่อวัฒนกิจชัยปั๊ม กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740402125592บริษัท โฟกัส เมทอลเทค จำกัดปั๊ม ตัด พับ ม้วน กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000225442บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัดแม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั้มขึ้นรูปด้วยความร้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0335-6
10740000425560บริษัท ลวดเหล็กไทย จำกัดทำลวดผูกเหล็ก เหล็กเพลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100300125514บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัดผลิตตะแกรงลวดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490729-31
72100300125466บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดประตูน้ำชนิดต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740080725648ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.พัฒนวรโชติกลึงชิ้นส่วนโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100400125432บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัดผลิตกุญแจเฟอร์นิเจอร์กุญแจตู้เซฟฉีดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนจากโลหะและเม็ดพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-490471-3
82100200125507บริษัท สยามบูลมาร์ค จำกัดผลิตกุญแจเฟอร์นิเจอร์,มือจับพลาสติก และผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกทุกชนิด ผลิตพลังงานไฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 233.28 KW.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร34490696
10741200125323บริษัท โอ.เอ็ม แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัดพิมพ์สี เคลือบเงาโลหะ พิมพ์ลวดลายบนโลหะและผลิตภาชนะกระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400225485บริษัท มหาชัย เมททัล จำกัดแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี และเคลือบสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743600125463บริษัท เอี่ยมแซ รุ่งเรือง จำกัดกลึง ตัด พับ ม้วน กัด ไส เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625447บริษัท เอ็มดับบลิวก้าวไกลอุตสาหกรรม จำกัดทำนอต สกรู แหวนรอง และปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740256625622บริษัท ยี่หลง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด_x000D_
รับจ้าง กลึง ตัด เจาะ และเชื่อมโลหะ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740267325634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์โลหะกิจโรงกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740009425601บริษัท อาร์.เอส.เค.พลัส จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000125376บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทำจากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0079-80
20740177925648บริษัท เอกโปลีเทค จำกัดผลิตภัณฑ์สเตนเลส เช่น เครื่องคัดขนาด โต๊ะ อ่างล้างมือ ภาชนะบรรจุและผลิตเครื่องจักรต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325481บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น นอต สกูร แหวนรอง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501625484บริษัท พิชิต เมททัล จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น เหล็กฉากเจาะรูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000425356บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัดลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0003-4
10740300325320บริษัท เอ.อาร์.ซี.อุตสาหกรรมเกษตร จำกัดทำอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อการเกษตรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740194325632บริษัท นิว เวฟ ออโตเมชั่น จำกัด ผลิตและประกอบ จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องจักรประเภทระบบอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ สายพานลำเร็จแขนกลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000925353บริษัท แกรนด์จังชั่น จำกัดผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้สวิทซ์บอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741000225349บริษัท ไทย คอมพิวเตอร์ แมนูแฟคเตอร์ริ่ง จำกัดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร424714
20740701225481บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์โทรศัพท์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740601625483บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์โทรศัพท์ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10742300125387บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เสาไฟฟ้า ได้ 16,000 ต้น/ปี และโครงสร้างจากเหล็ก เช่น ราวกั้นอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร412043
20740700525576บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัดผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100100125369บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัดท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425490บริษัท จื้อหลง อุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100001025403บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.ได คาสติ้ง จำกัดชิ้นส่วนยานยนต์ 2,000 ตัน/ปี และชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตร 2,000 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3449 0382-3
20740700925594บริษัท ซีพอร์ท เวย์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์และยานยนต์ เช่น ผ้าเบรก จานเบรก ดุมล้อ คาลิปเปอร์ ดรัม และชิ้นส่วนอื่น ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742800125406บริษัท ซูงิโต ออพติคัล (ประเทศไทย) จำกัดตัดกระจก เจียร์กระจก เจียร์เลนส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร827-222
20740500225484บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตฉลากสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816500
20740180225648ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริญจ์บรรจุอาหารสำเร็จรูป พร้อมบริโภค และอาหารฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200925573บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)ปิดฉลากและบรรจุปลากระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741000125424บรืษัท เค.แอล.ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร822371
10741100125456บริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม จำกัดผลิตอาหารเนื้อปลาบดแช่เย็นและอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741400125461บริษัท สยาม ยูเนี่ยน โฟรเซ่น จำกัดห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเลและผลิตกุ้งแช่แข็ง วัตถุดิบสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก มีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ และทำผลิตภัณฑ์กุ้งคลุกขนมปังแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816700-03
10740300325460บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-429009
10740000925585บริษัท เอ.ซี.ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740101725488บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816500
10740326825626บริษัท ทะเลไทย ฟู้ด จำกัดห้องเย็นและล้าง ชำแหละ แกะสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742300325589นางสะกีนา ปาทานห้องเย็น บรรจุเนื้อสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102425573บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัดห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-2852626
20740202525538บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดห้องเย็น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น ชำแหละ แกะ ล้าง ทอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423285
20740202725609นางสะกีนา ปาทานห้องเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740700125389บริษัท เค.แอล.ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-413311
20740102025639บริษัท สมุทรสาครฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ พ่นสีกันสนิม ล้างหรืออัดฉีดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740116325553บริษัท บี-ควิก จำกัดศุนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100300125548บริษัท พรโชค จำกัดอู่ซ่อมตัวถัง ซ่อมสี ซ่อมแซมรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก และยานพาหนะทุกประเภทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001725604บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ซักรีด ซักแห้ง เครื่องนุ่งห่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100625614บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัดเคลือบและพิมพ์สีแผ่นเหล็กและ/ หรือแผ่นอลูมิเนียมด้วยแลคเกอร์และหมึกพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125439บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัดเคลือบแล็กเกอร์เหล็กแผ่นผลิตกระป๋องและฝากระป๋องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)423401-5
20740400925530บริษัท ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะ เช่น ตะแกรงเหล็ก ชิ้นส่วนโลหะ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
72100000125378บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัดเคลือบ ชุบเหล็กด้วยสังกะสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743200125376บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม (CENTRAL WATER TREATMENT PLANT)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423190
10740000125558บริษัท พัทยาฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตและจำหน่ายไอน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-816244
10740300125613บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัดผลิตไอน้ำและพลังงานไฟฟ้า ขนาด 9.8 เมกะวัตต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740020025655บริษัท ยงเฮง มหาชัย รีไซเคิ้ล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740005425540นายไพรัตน์ ณ ทวีคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401125528บริษัท ซินเนอร์จี เทรด จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001225520บริษัท แอล.ที.โททัล เมททัลส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000125558บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400225453บริษัท เจทีเอส เมทัล สแครป เทรดดิ้ง จำกัดรีไซเคิลกากน้ำมันเครื่องใช้แล้วและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็น รับเบอร์ออยส์ซีเมนต์ น้ำมันทาแบบหยอดทิ้ง จารบีและน้ำมันผสมสีทาบ้าน/คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1 อัดเศษกระดาษ บดย่อยพลาสติกและล้างซ่อมแซมถังน้ำมันเก่า ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเครื่องใช้แล้วและน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นรับเบอร์ออยล์ซีเมนต์ น้ำมันทาแบบหยอดทิ้ง และน้ำมันผสมสีทาบ้านเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-422132
10740300425468บริษัท ฮ้อบราเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตน้ำมันผสมสีทาบ้าน น้ำมันทาแบบ น้ำมันเลี้ยงโซ่ และน้ำมันหยอดทิ้งเอนกประสงค์จากน้ำมันใช้แล้ว ผลิตเชิ้อเพลิงทดแทน ล้างถังบรรจุภัณฑ์โดยใช้ตัวทำลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย กลั่นน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525534บริษัท อาร์ เอ ที จำกัดรีไซเคิลกรดกำมะถันที่ใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034 468701
10740300725586บริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จำกัดนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลสารสีเซรามิก (Ceramic pigment) สีต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-827170
10740002125523บริษัท เอ็น.บี.เจ. โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740102725578บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัดล้างบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740263625633บริษัท ช่วนยี่ อินดัสทรี จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยพลาสติก คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และนำเศษและตะกรันโลหะมาบดย่อยหลอมหล่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
82100000125509บริษัท ไทย ซี ซิง จำกัดรีไซเคิลตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740392725642บริษัท เจ.เจ.ฟู้ด จำกัดทำลูกชิ้นและไส้กรอกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร892-5014
20740466725642บริษัท ริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัดแปรรูปอาหาร จากพืชผลทางการเกษตร เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001125605บริษัท เอสทีซี ฟู้ดส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001825618นายชวลิต สายน้ำเขียวผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125499บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัดผลิตอาหารจากสัตว์น้ำ และผลไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000125614บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชนชำแหละ ตัดแต่ง และผลิตอาหารสำเร็จรููปจากเนื้อสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740250025621บริษัท กามเทพ ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เช่น ปูอัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125461บริษัท บิ๊ก วัน โปรดักส์ จำกัดอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที(อาหารขบเคี้ยว)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740293925621บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัดกาแฟผงสำเร็จรูป, น้ำผลไม้ชนิดผง, สมุนไพรบรรจุแคปซูลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125482บริษัท วีพีพี โปรเกรสชิฟ จำกัดผลิตเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำผลไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8924883
10740324425627บริษัท บี โคป จำกัดผลิตและจัดจำหน่าย ขนม เยลลี่เหลว เยลลี่แข็ง ผลไม้แปรรูป อาการเสริมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100625507บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัดทำเครื่องปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้ม เครื่องแกงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500125429บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัดผลิตซอสพริก น้ำจิ้มป๋วยเจี่ย น้ำจิ้มปลาหมึก มะนาวดอง ขิงดอง และเครื่องปรุงรสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4722091-2
20740100225454บริษัท ศรียูงทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดผลิตซีอิ๊ว เตี้ยวเจี้ยว ซอสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101725585นายธเนศ มโนลีหกุลผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325533บริษัท บี เอ็น ที เทรดดิ้ง จำกัดป่น หรือบดพืช เมล็ดพืช หรือสัตว์ สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832056-8
10740100625598บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัดผลิตเครื่องดื่มรังนกและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000725332ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผา 60 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300125371ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.พี.มาสเตอร์เท็กซ์ จำกัดรับจ้างทำเกลียวเตรียมเส้นด้ายสำหรับการทอผ้าใบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325478บริษัท พี.ซี.นิตติ้ง จำกัดทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425599บริษัท ชัยศิริการทอ จำกัดทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201125595ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซี แอพพาเรลทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201225593นายธวัชชัย ลิ้มพุทธานุภาพทอผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500325581บริษัท สยามโกลบอลพรินต์ติ้ง จำกัดการพิมพ์สิ่งทอเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000125463บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัดปักลวดลายผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100125563บริษัท เจ.พี.เอ็น.นิตติ้ง จำกัดถักผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200425467บริษัท ทีเคเอ็น การ์เม้นท์ จำกัดถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000525466บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำกัดทอตราเสื้อ และทอปกเสื้อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000625498นายชวดล ศรีพงศ์ถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002125471บริษัท เคนิทการทอ จำกัดผลิต จำหน่ายผ้ายืดและรับจ้างถักผ้ายือดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225605บริษัท เลย์เทกซ็ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600125461บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200225388บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700225425บริษัท เทพฤกษ์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825584บริษัท ทรีไลออน พลาสติกส์ จำกัดผลิตเสื้อกันฝน และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ผ้าพลาสติกปูที่นอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925598บริษัท ณัฏฐ์ฤทัย จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108725620บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี้ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และงานสั่งทำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700125369บริษัท วี คอนเนคชั่น จำกัดผลิตรองเท้าฟองน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร9210732
20740400325509บริษัท อินโฟ ชูส์ คอมโพแนนท์ จำกัดผลิตรองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825528บริษัท อินโฟ ชูส์ คอมโพแนนท์ จำกัดผลิตรองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500125443บริษัท สถาพรลามิเนชั่น จำกัดปิดผิวแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด,ฮาร์บอร์ด,เอ็ม ดี เอฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500225320นายบุญส่ง อินหลวงดีทำลังไม้จากไม้ยางพาราเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900125409นางศุภารัศมิ์ ศิริสวัสดิ์ทำของใช้ในครัวเรือนจากไม้และเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003725584บริษัท พรีเฟอร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคาร เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ชั้นวางของเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010325493บริษัท รูมมิกซ์ จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์จากโลหะ และไม้ปาร์ติเกลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740017625598บริษัท แอค อาร์ต เฟอร์แอนด์ ดีไซน์ จำกัดผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด และทุกประเภทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740022325531บริษัท โอดีเอสที เมกเกอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823184
20740027525549บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740031825489บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้สำนักงานจากโลหะ และไม้ปาติเกิลบอร์ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740010025649บริษัท บางกอกซอง จำกัดผลิตซองจดหมายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740172325647บริษัท ซุ่นซาง (ประเทสไทย) จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740800125337บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดทำกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษและถุงกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823141-5
10740700125346บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125460บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)834-007
20741000125380บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825544บริษัท เอ.เอ็น.บี.บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และพิมพ์สิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825591บริษัท พลัส แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740402425612บริษัท เอ็น พี พี บรรจุภัณพ์ จำกัดผลิต จำหน่ายกล่องกระดาษทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900125391บริษัท โอ.เค.เอส. (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกระดาษทรายและผ้าทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740166825644บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัดตัดกระดาษทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740168725644บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัดตัดกระดาษทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200125370บริษัท เจริญนาคา จำกัดอัดกระดาษเข้าด้วยกัน และทำกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423544
20740400225527บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ (ประเทศไทย) จำกัดตัดกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740311225640บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัดตัดกระดาษทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740311525643บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัดตัดกระดาษทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400625585บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แพลเลท จำกัดผลิตพาเลท ผลิตแกนกระดาษ และอัดกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740005925654บริษัท ทรัพย์พิทักษ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740136725643ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพัฒน์ เลเบลพิมพ์สิ่งพิ่มพ์ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740168025649บริษัท ทรัพย์พิทักษ์ดี จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740202725642บริษัท โรงพิมพ์ศาลาแดง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600125467บริษัท เบ่อี๋การพิมพ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300225361บริษัท อักษรอาร์ตกรุ๊ป จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833200-2
20740700325464บริษัท พุ่มสุวรรณ พริ้นท์ติ้ง จำกัดพิมพ์และทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100625497บริษัท ถาวร เลเบิ้ล แอนด์ ริบบอน จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825460บริษัท นิปปอน แพ็คเกจจิ้ง จำกัดพิมพ์ และทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200925482บริษัท กรุงสินพริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิค จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101325618ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพัฒน์ เลเบลพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441323
20740201625602บริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัดการพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101825500นายธเนศ วงศ์วรกุลรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆและทำกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833877-8
20740003125488บริษัท โรงพิมพ์ศาลาแดง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003425490บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004925472บริษัท ทรัพย์พิทักษ์ดี จำกัดพิมพ์ลวดลายและตัดกระดาษทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100125389บริษัท มนู เอนจิเนียริ่ง จำกัดทำแม่พิพม์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225434ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมการช่างทำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะทุกชนิด,ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400225543ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.จี.โบลว์โมล์ดทำแม่พิมพ์โลหะ และกลึงเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740063625658บริษัท สยาม ไดเมนชั่น จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรูปทรงต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900325538บริษัท วสันต์การช่างเซอร์วิส จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะ ตัด-พับ ปั๊มโลหะและพ่นสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201525588บริษัท มังกรเหล็กเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดการทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200125438บริษัท อุตสาหกรรมโฟมลัคกี้ จำกัดผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ และรับจ้างเดินลายผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200325485บริษัท ไฮมาสเตอร์โฟมโปรดักส์ จำกัดผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225531บริษัท ไฮเทค อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหมึกพิมพ์ใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494747
20740400325368บริษัท บลู เลเบิ้ล จำกัดผลิตสีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน กาวซีเมนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200325568บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย จำกัดทำสี และผงเคลือบ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200425517ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อ.เพ้นท์ผลิตสีพ่นรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการพ่นสีรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700425595บริษัท วันมั่งมี เคมีคอล จำกัดผลิตสีอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ สีพิมพ์ สีพ่น และทินเนอร์ผสมหมึกพิมพ์ สีพิมพ์ สีพ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525549บริษัท ไทย ยง ซิง จำกัดผลิตสีพิมพ์ หมึกพิมพ์ สีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เรซิน น้ำมันชักเงาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441-346-7
20740101925615บริษัท เอส.วาย.นูทริชั่น จำกัด_x000D_
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400125552บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัดทำกาวต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100425484บริษัท สยามบายน์เดอร์ จำกัดผลิตกาวเม็ดจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425516บริษัท บิ๊ก 3 อินดัสทรี่ จำกัดทำกาวอุดยาแนวและกาวติดวัสดุต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300325476บริษัท ยูนิ ชัย จำกัดทำหมึกพิมพ์,สี,วานิช,น้ำมันผสมและน้ำมันล้างหมึกพิมพ์และสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325507บริษัท เอ.ที.พี.เคมีคอล จำกัดผลิตลูกเหม็น ก้อนอับกลิ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740800125354บริษัท สถาพรมาเก็ตติ้ง จำกัดผลิตยาจุดกันยุงชนิดขดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426056
20740400625528นายทวีศักดิ์ เหล่าประไพพรรณผลิตยางลูกล้อรถเข็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125390นางสาวอทิตา ชินศรีสาครผลิตยางอะไหล่รถยนต์ เช่น ยางโอริง ยางปะเก็น ยางกันกระแทก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740096525645นางสาวสุภัทรา ดิษย์มาลย์ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ลูกโป่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741200125349ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.ที.รับเบอร์ผลิตพื้นรองเท้ายางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426091
10740001125615บริษัท รวงทองรับเบอร์ แอนด์ แมชีน จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ยางขัดข้าวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500125385นายวิศักดิ์ ชาญภัสสรทำผลิตภัณฑ์ยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร468-6844
20742200125469บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแท่นเครื่อง ลูกยางเบรค ยางขอบกระจก ท่อยาง สายยางของอุปกรณ์รถยนต์ และเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325523บริษัท วิชัยการยาง (1994) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ และยางเทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925509บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางโอริ่ง ยางแท่นเครื่องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300925606บริษัท ที.ที.จี.รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางโอริง ยางแท่นเครื่อง และซีลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501125592บริษัท ไทยรับเทค จำกัดทำอุปกรณ์เกี่ยวกับยาง เช่น ซีลยางต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201425524บริษัท พี เอ็ม เอส โปรดักส์ จำกัดผลิตยางเพื่อการแพทย์ และเภสัชกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102225601บริษัท ทรัพย์สินเพชร จำกัดผลิตฟองน้ำสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740169125646ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าซัพพลายผลิตหมวกอาบน้ำพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400425350บริษัท ได อิ ชิ พลาสติก จำกัดทำของใช้จากพลาสติก เช่น ถังปูน บุ้งกี๋เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร3533089
10740200725355บริษัท วี.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ของใช้ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823632
10740000725399บริษัท พี.พี.ไอ.พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของเด็กเล่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001425544บริษัท ว.พลาสติก (2002) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ทำเป็นแผ่น ท่อ ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002225505บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดฉีดพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740271125634บริษัท ซัน วู โพลี จำกัดผลิตกรอบรูป, บัว, ระแนง, และชิ้นส่วนตกแต่งบ้านจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740010725470บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น จาน ชามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-466330-1
20741200125420ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเสจ อินเตอร์เนชั่นแนลผลิตพลาสติกกรอบรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000225438บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค99 จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823534
20740200325428บริษัท ป.พัฒนสิน ซัพพลาย จำกัดผลิตลูกล้อ ขาล้อจากพลาสติก และเหล็ก รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตดังกล่าวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร854787
20740700525519นายพิสัณห์ ธนนท์จิรวิชญ์ฉีดพลาสติก เช่น เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725502บริษัท พงษ์เจริญพลาสติก จำกัดฉีดพลาสติกทั่วไป เช่น ภาชนะบรรจุต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-812116-7
20740014125634บริษัท เอส.อินดัสทรี จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825451นายวรรณศักดิ์ แซ่เล้าทำเครื่องใช้จากพลาสติกและทำแบบพิมพโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854624
20740118825642ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย พาวเวอร์พลาสทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ทำจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101225586บริษัท อัฑฒ์วุฒิ อินดัสตรี้ จำกัดฉีดพลาสติกทั่วไป เช่น ท่อพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740184725643บริษัท อาร์.ที.เอส.ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001525457บริษัท รุ่งเรืองบิวตี้พลาสท์ จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องประดับต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-6852024
20740101625512ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.แมชชีนผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาครอบมอเตอร์ ใบพัดลม ชิ้นส่วนอลูมิเนียมในการก่อสร้าง และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854514
20740210425648นายไมตรี พรมอินทร์ผลิตอุปกรณ์จากพลาสติก เช่น อุปกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101725528บริษัท ลิตเติล เบล จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถ้วย จาน ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101825492บริษัท กรุงเทพครีเอทีฟวาล์ว จำกัดฉีดพลาสติกทั่วไป ผลิต ประกอบ ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ ฝักบัว สายชำระจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002125372บริษัท เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854381
20740102325609นายเอกพันธ์ ธาตุปัญญาผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ภาชนะต่าง ๆ อะไหล่ชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-5627767
20740102725519บริษัท ซีซีที เมคเกอร์ โมลด์ แอนด์ พลาสติก จำกัดทำแม่พิมพ์และฉีดงานพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854922
20740149525658นางนลินี ลยานันท์รับจ้างฉีดพลาสติกทั่วไป เช่น ตะกร้า ขัน ถังน้ำ ข้อต่อ ท่อน้ำ และหลอมเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103225576นายธนากร จิรวัฒน์กุลทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวด ถ้วย ถังพลาสติก แกลลอน และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-8463467
20740103525470นายบุญส่ง มาลสุขุมทำเครื่องใช้พลาสติกและเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103525595นายเลิศศักดิ์ บุญญาหิรัณย์กูลฉีดพลาสติกทั่วไป เช่น ของเด็กเล่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003825525บริษัท ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ประตู รางสายไฟ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823492
20740421825644 บริษัท เค แอนด์ พี แซ่เล้า จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004125503บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี้ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนกระเป๋า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740431625646นางสาวพิมพาภรณ์ จารุเกษตรวิทย์ รับฉีดพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740431725644นางสาวพิมพาภรณ์ จารุเกษตรวิทย์ กลึง ไส เจาะ คว้าน ทำแม่พิมพ์โลหะ และฉีดพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004525520บริษัท โฟร์ เอส อินดัสตรีส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบภายนอกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-411138
20740004725591บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดฉีดพลาสติกสำหรับเป็นชิ้นส่วนประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน ประดับตกแต่งภายในอาคาร เช่น ชิ้นส่วนข้อต่อตู้ เฟอร์นิเจอร์ ราวตากผ้า ชิ้นส่วนประตูม้วนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494383
20740005025595บริษัท ที.เอ็ม.วี.แสตนดาร์ด จำกัดทำเครื่องใช้จากพลาสติกและสิ่งทอ เช่น ไม้แขวนเสื้อ กล่องสบู่ ขันน้ำ ที่โกยผงขยะ ไม้ถูพื้น ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005225484บริษัท เพ็ญเจริญชัยพลาสติก จำกัดทำเครื่องใช้พลาสติก และเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร07-0146461
20740005325482บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค 99 จำกัดฉีดพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823473
20740106025510นายบัณฑิตย์ ภิภพสุขาวดีทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชั้นวางของเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8924550
20740006125493บริษัท ไชโย ไปป์แอนด์ฟิตติ้ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก จำพวกอุปกรณ์การเกษตร เช่น วาล์วน้ำ สปริงเกกอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-867390
20740006225608บริษัท ไทยเยี่ยม พลาสติก 2009 จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006725474บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ขวดบรรจุเครื่องสำอาง ฝาขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008125616บริษัท เจริญพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กว์ปอร์ต จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740279325622ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.พลาส แมชชีนทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์,ใบพัดลม, ขาพัดลม, ถาดเพาะกล้า,ที่พักแขนเก้าอี้, แป้นตรายาง, แผงหน้ากากครอบสวิทซ์ไฟ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108925618บริษัท เอ็ม.เอส.จี เมทัล ไวร์ จำกัดผลิตสายรัดพลาสติก,เครื่องมือ.ชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494181
20740319325624บริษัท เจ.โอ.ดี. จำกัดผลิตท่อลมด้วยผ้าใบ พี.วี.ซี. และเย็บผ้าใบ พี.วี.ซี. เป็นผืนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600225337ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ้งมหาชัยพลาสติคผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426053
10740000525369บริษัท เหรียญทองพลาสติก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008925650บริษัท เจเคแอล แพ็คกิ้ง โปรดักส์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น พลาสติกกันกระแทกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500325391บริษัท เทพสาครอุตสาหกรรม จำกัดเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325403นางรชัญศัย แซ่ตั้งเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000325469บริษัท วัจนพลาสติก จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8994200-1
20741300325581บริษัท ชินวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก ภาชนะบรรจุ เช่น ขวด แกลลอน ฝาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600425612บริษัท เจิ้นเหออุตสาหกรรม จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200525373บริษัท ดูราติก อินดัสเตรียล จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300525448บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัดเคลือบและพิมพ์ภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกและซองพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-4269758
20740200625496บริษัท โพลีพลาส (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-458191
20740201225494บริษัท วี เอ็ม เอส พลาสติกการพิมพ์ จำกัดเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001225538บริษัท หมิง เฟิง จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201425516บริษัท เกียวโต แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ฝาปิด กล่อง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425533บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัดเคลือบและพิมพ์ภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และซองพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625538บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น แก้วน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625579บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740076425633บริษัท ควีนแพค จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002525613บริษัท ทีบีซี อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกและถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-496442
20740002825542บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003325542ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญพาณิชย์พลาสติกผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003925515นายสอาด สุวจนกรณ์ทำขวดน้ำ ขวดนม จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104025561บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โฟมรูปทรงต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนโฟมในเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนโฟมในยานยนต์ โฟมห่อหุ้มระบบทำความเย็น บรรจุภัณฑ์โฟมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004025612บริษัท มิตรภาพพลาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854606
20740185825632บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัดเคลือบและพิมพ์ภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และซองพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104425597บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494645
20740004725617บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัด เคลือบและพิมพ์ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก และซองพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004925522บริษัท ไพรซ์อินเตอร์แพค (1999) จำกัดผลิตถุงพลาสติก และพิมพ์ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-442245-8
20740005425472ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองพลาสติกผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740272625630บริษัท เคทีซี โพลีแพค จำกัดทำผลิตภัณพ์เกี่ยวกับพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005725541นางธัญญธร หิรัญศักดาผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007025486นายณัฐพัชร์ ศิริธนะสุวรรณผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125419ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย พลาสติคทำเม็ดพลาสติคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125382บริษัท ตะวันสมุทร จำกัดทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า ของเด็กเล่น ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4922494
20740900125540บริษัท ปราการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น สายรัดพลาสติก เชือกฟาง และถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225415นายสมศักดิ์ จิตใจแจ่มแจ้งผลิตเปลพลาสติกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุดประคองศรีษะ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854675
20740400325384นายณภัทร ตันติรานนท์ฉีดพลาสติกทำเป็นฝาขวดน้ำดื่มเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600425513บริษัท เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัดผลิตแฟ้มพลาสติก และปกพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625389บริษัท มนูเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4511431
20740400625460บริษัท ปัญจพล คาสเตอร์ จำกัดผลิตลูกล้อเฟอร์นิเจอร์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725397นางสาวเพ็ญทิพย์ สุขถิ่นไทยทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740028025630บริษัท หมิง เฟิง จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201225510บริษัท ลาโก้ ออฟฟิศ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดหมึก แท่นประทับตรา และแท่นประทับตราโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-4082520
20740002725502บริษัท ปราการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น สายรัดพลาสติก เชือกฟาง และถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102725592บริษัท ปาลลภัส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น แผ่นพลาสติก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740302925521บริษัท สินอมรทรัพย์ พลาสติก จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103625601บริษัท เอ็ม.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นเม็ด แท่ง หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740111825656บริษัท ดีแพ็ค แพ็กเกจจิ้ง จำกัดเป่าขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004125586บริษัท เอสเอ็น โปรดักส์ จำกัดทำพลาสติกเป็นแผ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104625477นายสุวัฒน์ ธรรมอธิคมหลอมเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854991-2
20740005925489นางธนพร ชินเจริญกิจทำเม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007925610บริษัท ไพรม์เมท พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องพลาสติก,กระปุุก,ฝาพลาสติก,หูหิ้วกล่องบรรจุภัณฑ์,ลูกล้อรางลิ้นชัก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854815
20740009125581บริษัท เทอนารี่ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กิ๊บติดผม และอื่น ๆ จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740109225604บริษัท อีสัน พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หลอด PET, ขวดน้ำ PET ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740009325488บริษัท ไทยแชมเปี้ยนวาวล์ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ท่อ พีวีซี และอุปกรณ์ พีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-423042-4
20740250225627บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตัดแบ่งพลาสติก และอลูมิเนียมฟอยล์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740011325617ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเฉินต้าทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740308225629บริษัท ธีรพงศ์ รีไซเคิล จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740034925617นายพรศักดิ์ สาตะมาน ทำเม็ดพลาสติกและล้างพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740168825642บริษัท บุญรวม เอ็นจิเนียริ่ง(2014)ทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441909
20740500125486บริษัท บีเอ็นที พี.วี.ซี.จำกัดผลิตรองเท้าจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900125589นายสุเทพ อภินันท์จารุพงศ์ผลิตรองเท้าจาก พี.วี.ซี.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425594บริษัท พีเค คอมปาวด์ จำกัดผลิตรองเท้ายางและพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0877945553
20740701125590นางสาวจิราภา หมีดงนอกรับจ้างบด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740324325629บริษัท สง่า กระจกนิรภัย จำกัดผลิตกระจกนิรภัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600125368บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2546880
20740900225365ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เจ.อินเตอร์ไพพ์ทำท่อระบายน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740021325615บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด _x000D_
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325376บริษัท หยวน หยาง โรลเลอร์ จำกัดผลิตหินเจียรไน หินขัด ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-9276862
20742100125387บริษัท เอส.พี.เบสท์ ออโต้พาร์ท จำกัดทำผ้าเบรครถยนต์ และผ้าครัชท์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4516435
10740800125360บริษัท นิวโซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น อะไหล่เครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741500125387บริษัท โรงหล่อพรทวี จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น ปั๊มน้ำ ได้ปีละ 120 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600225469บริษัท เล้ากิ้มง้วนผลิตเหล็ก จำกัดรีดเหล็ก เช่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กตัวยู เหล็กแบน ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300525333บริษัท ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี้ จำกัดผลิตเหล็กรูปพรรณเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200625340บริษัท เมืองทองจักรกล จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น ประตูน้ำ อุปกรณ์ประปา ปั๊มมือโยก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426058
10740000825363บริษัท สยามคาสเทค จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น อะไหล่รถแทรกเตอร์ ได้ปีละ 500 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925379บริษัท ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี้ จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 12000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740101025343บริษัท โรงหล่อวัฒนา จำกัดหลอมหล่อเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร426052
10740001425478บริษัท ยูเนี่ยน ดัคไทล์ คาสไอรอน์ จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กฉากเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001625531บริษัท เอช-ไอ บีมส์ จำกัดรีดเหล็กท่อเหลี่ยมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740002125531บริษัท อาร์.ที.เอส.สตีล ซัพพลายเออร์ จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500125427บริษัท เค.ซี.เค.เหล็กไทย จำกัดหล่อหลอมโลหะ เช่น มู่เล่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125438บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น วาล์วท่อน้ำประปา ข้อต่อประปา หัวเตาแก๊ส ผลิตอุปกรณ์ประปา เครื่องประกอบท่อ เช่น วาว์วน้ำ ข้อต่อ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854442-4
20741100225387บริษัท เรืองวา สตีล จำกัดดึงเหล็กเพลาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-9313389
20742200225467บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัดผลิตเหล็กรูปพรรณเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8787344
20741300425605บริษัท เรืองวา สตีล จำกัดดึง ตัด เพลาขาว ลวด และเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ แปรรูปโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854334
20740199625630บริษัท เซเว่น อินดัสเตรียล รุ่งภัณ จำกัดหลอมหล่อเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125328บริษัท พี.เค.แอล.โอเวอร์ซีส์ จำกัดหล่อหลอมพระพุทธรูปต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600225360บริษัท เอส.ที.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมและกลึงเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100425304นายอภินันท์ อนุตตรพงศาหล่อหลอมทองเหลือง อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525260บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัดหลอมหล่อโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000625292นางสาวสมพร จงวิริยะเจริญชัยคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925304นางสาวกรองทอง จงบรรเจิดเพชรหล่อหลอมทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740201025342บริษัท แอล.เอส.อัลลอย จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมและทองเหลืองเป็นแท่งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001125292ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ ฮิมเส็งหล่อหลอมแผ่นอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4210476
20742000125370บริษัท บี.เค.ที.อินดัสทรี จำกัดฉีดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125408ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรสุวรรณรับจ้างหลอมหล่อทองเหลืองและโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325442นายวิรัช ชำนาญเศรษฐกุลรับจ้างหล่อหลอมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200425376ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิธิฤทธิ์ หลอมหล่อโลหะและกลึงโลหะเป็นของใช้เล็ก ๆ เช่น เชิงเทียน แจกันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423038
20740100725552บริษัท เบิกชัย จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น กระทะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ จากอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401025504นายวุฒิพงษ์ ตั้งราษฎร์นิยมหลอมหล่อโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-9381970
20740301125537นางสาวจรัณยา จึงเจริญสุขหล่อหลอมโลหะ เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401325581บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม บราส เมททอล จำกัดหลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และทำลวดที่ใช้ในการทำสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001525523บริษัท จัสท์อินไทล์ อลูมิเนียม จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร085-0456060
20740001925368บริษัท คุ้มวงศ์ อินดัสตรี้ จำกัดผลิตเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น อะหลั่ย ใบพัด ปั๊มน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600325374บริษัท เอ็ม.อาร์.โปรดักส์ จำกัดรับจ้างทำเหล็กดัดและชั้นวางของต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740901125598บริษัท เอส.เอ็ม.เอ็น.ไฮดรอลิค จำกัดผลิตหรือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เช่น กระบอกไฮดรอลิคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741700125344บริษัท ซันฟู๊ดส์ เทรดดิ้ง จำกัดทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ราวตากผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740078325643ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ แมนูแฟคเจอริ่งผลิตตะแกรงโลหะ ชั้นวางสินค้า อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเหล็กและลวด อุปกรณ์แขวนสำหรับจัดวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท เครื่องใช้ในครัวเรือนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000325451นายกฤษฎิ์ สุจิตธารากุลผลิตเครื่องเรือนที่ทำจากโลหะ เช่น โต๊ะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425375บริษัท อมรชัย เพอร์เฟคท์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200525498บริษัท สารพัดชั้น จำกัดผลิตชั้นวางสินค้าทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8964171-2
20740400625387บริษัท วิชัย เฟอร์โก้ อินเตอร์ จำกัดทำขาเก้าอี้ โครงเก้าอี้ และส่วนประกอบของเก้าอี้เหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600825605บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดผลิตประกอบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ตู้ ชั้นวางของ อุปกรณ์เครื่องครัว ที่ทำด้วยโลหะ และอโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494383
20740301225600บริษัท พี.อาร์.เพชรรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์จากโลหะ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401625600บริษัท พี อาร์เค เมทัลเวิร์คส์ จำกัดผลิตและประกอบเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อื่น ๆ และทำชิ้นส่วนสำหรับลำโพงอิเล็กทรอนิกส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441315
20740401725608นายพิสุทธิรักษ์ เคนบุปผาผลิตและประกอบเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อื่น ฯลฯ และลำโพงอิเล็คทรอนิกส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400925514นางศิริวรรณ พันธุ์อินทร์ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ถังน้ำ และงานเชื่อมโลหะโครงเหล็กต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740170125643ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ชัตเตอร์ทำประตูเหล็กม้วนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร280-2172
10741000125366นายเขื่อง วิเศษสมภาคย์ผลิต และประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741400125396บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดผลิตประตูเหล็กม้วน หลังคาอาคารต่าง ๆ กลึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก อลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823-034
10740001425502บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ ในการก่อสร้างอาคารและเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494383-5
20741900125365บริษัท ไทยโตโย โรลลิ่ง จำกัดทำประตูเหล็กม้วนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225399บริษัท รัตนวงค์ไพศาลค้าเหล็ก จำกัดรับจ้างตัดเหล็ก ทำนั่งร้านเหล็ก โครงเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740138125635บริษัท วินดอส จำกัดผลิตประกอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740203725590บริษัท กัญภัทร มิลเลนเนี่ยน ซิลเต็มส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น นั่งร้าน แบบเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740089225641บริษัท ไทยดักท์ แฟบริเคเตอร์ จำกัดผลิตท่อส่งลม และภาชนะที่ทำด้วยเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741500125395บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัดทำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400225384บริษัท เทมพ์เทค จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบปรับอากาศและทำความเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800125424บริษัท อุตสาหกรรมปี๊บสยาม จำกัดทำภาชนะบรรจุจากโลหะ เช่น ปี๊บและกระป๋องต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700125449บริษัท เกรียงสวัสดิ์ แคน จำกัดผลิตกระป๋องทุกชนิดและปั้มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500225383ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ภัณฑ์ (1987)ทำเครื่องกรองน้ำสเตนเลส และทำถังสเตนเลส ถังเหล็กดำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800225406บริษัท ไทย-แอนเจิล ไฟร์ โปรดัคส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดทำถังดับเพลิงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300225450บริษัท พี.พี.อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัดผลิตกระป๋องจากเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0-3482-298–9
20740600425455บริษัท บางกอกแคนส์ สตีล จำกัดผลิตปี๊บ และแกลลอนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3483 3218-9
20740500525479นายสุรชัย พิกุลขจรทำถังสแตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000625480นางกฤษณา กระสินธุทรัพย์ทำถังสแตนเลสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401125536บริษัท ธรรมมาดี จำกัดทำเครื่องกรองน้ำสเตนเลส และทำถังสเตนเลส ถังเหล็กดำ หอถังเก็บน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742200125378บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัดปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125404นางกนกวรรณ ศรีสิริสวัสดิ์ปั๊ม กลึง เชื่อมโลหะ และฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700125567ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง ทง ไถ่ผลิตตะปูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740056525642นางสาวรุ่งรวี สุขเกษมทำผลิตภัณฑ์จากลวดและแผ่นโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900225405บริษัท สินศิริ สตีล จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100225445นายวิชัย ช่วงสูงเนินปั๊ม และชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740250825640บริษัท วินเนอร์ นัมเบอร์เพลท จำกัดรับจ้างทำป้ายโลหะ เช่น ป้ายอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และสติเกอร์ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700425454นายเจริญชัย กิตติสุขมงคลกลึง เจาะ กัด ไส เชื่อม และปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740084225652นายธนวรรธน์ อุดมสุนทรีวัชร์กลึง ไส กัด เจาะ และปั้๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600625385บริษัท ศ.ทรัพย์มงคลการช่าง จำกัดกลึงโลหะและปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500725376บริษัท อาร์ เจ สตีล พาร์ท จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ แหวนรองนอตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400925381บริษัท เอส แอนด์ แอล คอมเมอร์เชียล จำกัดทำแม่พิมพ์ และ ปั้มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740183925624นายสมชาย อยู่รอด_x000D_
ปั๊มเหล็ก กลึงเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร089-9224487
20740422025640บริษัท นภวัส โปรดักส์ จำกัดปั๊มหรือกระแทก ขัด ตัด พับ ฉลุ เจาะ ตัด เคาะ ม้วน กลึง เชื่อม เจียน คว้าน กัด ไส และขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740154725631นายศรัณย์ ดุษฏีปั๊มชิ้นส่วนโลหะ และ แม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401525594บริษัท ธนโชติ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัดปั๊มขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740253425620บริษัท ไทยเมทัลโปรดักชั่น จำกัดปั๊ม กลึง กัด เจาะ ตัด และเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102025613บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ งานปั๊ม พับขึ้นรูปโลหะ ตัดโลหะ งานรีดขึ้นรูปโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494363
20740202425598บริษัท ศิริพัฒน์ เพอร์เฟคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีการปั๊ม และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102525513บริษัท หลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดปั๊มโลหะ กลึงโลหะทั่วไปและเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002625520ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.พี.กู๊ด เอ็นจิเนียริ่งรับจ้าง กลึง เจาะ กัด ไส เจียน ปั๊มโลหะ และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740203025496นายสุเมธ ธนศักดิ์เจริญทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ตะปู ขอกระเบื้องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003325484บริษัท เอส.พาร์ทอินดัสตรี จำกัดปั๊มโลหะและกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740205425496บริษัท บี.วาย.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดกลึง ไส กัด เชื่อมโลหะ และทำชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์ และถังบรรจุแก๊สเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125610บริษัท เอ็นเอสที กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัดการทำตู้ เช่น ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง และตู้โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-496484
10741900125334ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานตะปูไทยสงวน 1988ทำตะปูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742400125376บริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัดทำขดสปริง รับจ้างกลึงโลหะ ผลิตทุ่นเหล็กและแพลอยน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700125399บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)ตรา และผลิตชิ้นส่วนที่ทำด้วยโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742800125448บริษัท อุตสาหกรรมกิ้มง้วนสลักภัณฑ์ จำกัดผลิตและรับจ้างทำหมุด สลัก สกรูนอต และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854981
20741000225503บริษัท วงสปริง จํากัดทำสปริงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900425617บริษัท อุตสาหกรรมกิ้มง้วนสลักภัณฑ์ จำกัด_x000D_
ผลิตและรับจ้างทำหมุด สลัก สกรูนอต และอุปกรณ์ชิ้นส่วน-อะไหล่ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10741400125297บริษัท ไทยแชมเปี้ยนวาวล์ จำกัดผลิตอุปกรณ์การประปา เช่น ก๊อกน้ำ ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร423042
10742000125349บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัดผลิตวาล์วน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823150
10740100225241บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัดทำอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ น๊อตยึดมาตรวัดน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742900125447ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวาล์วทำผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10742000125380บริษัท พี.เค.สตีลเทค อินดัสตรี จำกัดผลิตสกรู น๊อต บานพับ กำลังการผลิต 357,000 ชิ้น/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743400125465บริษัท ไอ เอส อาร์ เมทัล เวิร์ค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740081525641นางสมพร แสงดารากุลทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น กระบี่, มีด, มีดดาบ เครื่องหมายเหล่าทัพ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825650นายอภินันท์ อนุตตรพงศาผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425482บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น ชิ้นส่วนกระทะไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-4682244
20740201025472นางสาวอรสุภา เขียวน้อยกลึงโลหะ เช่น นอต สกรูเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401025546นายพอเจตน์ ยิ้มประยูรทำแม่พิมพ์จากโลหะ และผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แหวน ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101525498นายชัยสิทธิ์ พายูรยาตรกลึงโลหะ และทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น อุปกรณ์ประกอบวาล์วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740284925631บริษัท บีซีซี อินเตอร์โครม จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743000125444นางสาววันเพ็ญ พรมครบุรีชุบโลหะและปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742900125454นายเพลิน สาระคามครบุรีชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200125511นางสาวจงกล สังสอาดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740345925645บริษัท บีซีซี อินเตอร์โครม จำกัดชุบโลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225574บริษัท คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปปิ้ง จำกัดชุบแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100325369บริษัท ตะวันรุ่งการค้า จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700325462บริษัท มิลเลนเนี่ยม เพลทติ้ง จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000525522นางรัสรินทร์ ศรีพงศโรจน์ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จากโลหะ เช่น นอต สกรู และชุบโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600625468บริษัท ฟงดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441096-8
20740500725384นายบุญกู้ กู้รักธรรมรับจ้างชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740168125647นายคมศักดิ์ ศักดิ์แสงไกลตัด พับ ม้วนโลหะ กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียร เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200325459บริษัท ทรัพย์สยามโลหะกิจ จำกัดการทำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-425451
20741600325596บริษัท อริยมรรค จำกัดกลึง กัด ตัด พับ เจาะ เจียรนัย เชื่อม ปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400525611บริษัท ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด_x000D_
ตัดโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201525489บริษัท ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดตัดโลหะทุกชนิด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส เศษโลหะ เศษกระดาษ เศษพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202525488บริษัท ยูนิตี้ เมลทัล จำกัดตัดและพับโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740257025632บริษัท พีเอสดี อิเล็คทริค จำกัดผลิตท่ออ่อนเหล็ก และรางเก็บสายไฟ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740008225649นายชิต เงาเบญจกุลรับจ้างกลึงโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740008825646บริษัท เอ็น พี เอส ไฮเทค จำกัดกลึง คว้าน ไส เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-9039836
60740080525643นางจุฑามาศ เทพณรงค์กลึง ไส เจียร เชื่อม โลหะต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3485 4534
60740096025646ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.มารีนกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740166925642นางดวงพร บัวทันรับจ้างกลึงโลหะทั่ว ๆ ไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740167025640นายจีรศักดิ์ จารุเกษตรวิทย์กลึงโลหะ ทำเป็นแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854640-1
60740168325643นายพิมล ดำรงอดิศักดิ์กลึงโลหะ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ จากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740194525646บริษัท เหย้า กลการ จำกัดกลึงโลหะ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ จากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740211625643นางมานิต กิยาหัตรับจ้างกลึงโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500525356นายธารา เปี่ยมเชาว์กลึง-เชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742900125397นางสาววิสุดา อมรรัตน์ชัยรับจ้างกลึงโลหะ เช่น อะไหล่รถแทรกเตอร์ มอเตอร์จักร ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225563บริษัท กิตติจักรกล ทรัพย์ไพศาล จำกัดกลึงโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400425390นายยืนยง วนิดาบรรจงกลึง เจาะ กัด ไส เชื่อมโลหะ ทำเป็นชิ้นส่วนเครื่องฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725395บริษัท พี.ซี.เอ็ม ไลท์ติ้ง จำกัดรับจ้างกลึง เชื่อม เจาะ ไสและปั๊มโลหะทั่วไป ผลิตและจำหน่ายโคมไฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500725400บริษัท ยอร์ค แอร์คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์รีฟริจเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์,ส่วนประกอบ,อาหลั่ย,เครื่องทำความเย็นทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)823725-9
20740100725610บริษัท พีเคเจ แมชชินเนอรี่ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร086-0599310
20740200925375นายธนะ วงศ์ศรีชลาลัยรับจ้างกัด และกลึงโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200925458นายธนัทธรณ์ อนันตสุโรจน์กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600925512นายจีรวุฒิ ตั้งวงศ์ประเสริฐกลึง เชื่อมโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854557-8
20740101225396ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขเจริญกิจกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425392นายบุญยิ่ง กิจพัฒนาศิลป์กลึง ไส กัด เชื่อม และปั๊มโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740401625485ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเจาตัดเฟือง การช่างผลิตเฟืองโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201825384นายสมศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจรับจ้างกลึง ไส เชื่อม เจียร ตัดโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002625512บริษัท บุญทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับจ้าง และผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เช่น แกนเพลา และชุบผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102725600บริษัท บอร์ สกรู ยูนิท จำกัดกลึง-ปาด-เจาะ โลหะ ได้แก่ หน้าแปลนแอร์รถยนต์ และข้อต่อ ท่อลม ข้อต่อสายน้ำมันไฮดรอลิค ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740123725654นางสาวสุนิสา ภู่วิไลวัฒนกิจกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร ตัด และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003025548นายปวีร์เศรษฐ์ บุญธรรมจิตรับจ้าง กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103525546บริษัท จิรธีรพงศ์ จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะทั่วไป ปั๊มโลหะ และชุบโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740138825630บริษัท สเตชั่นโมลด์ จำกัดการผลิตและประกอบเครื่องใช้ทุกชนิดและงานสแตนเลสสตีน และการทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004525595บริษัท วรรณธนาพรีเมียร์ จำกัดรับจ้าง กลึง คว้าน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004925506บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกลึง ปั๊ม ไส และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740234625629บริษัท อภิชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สร้างเครื่องจักรลำเลียงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105925496นางนันทิตา ลั่วรับจ้างกลึง เชื่อม เจาะ ไส ตัด ปั๊มโลหะโดยฉีดพลาสติกเป็นส่วนประกอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005925539บริษัท เอ.บี.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากโลหะทุกชนิด และประกอบกิจการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006125543นายกมล เชพานุเคราะห์ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องมือการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว คราด ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740206225598บริษัท ที.พี.โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัดผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแบบฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008525492บริษัท มังกรเหล็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดรับจ้างกลึง เชื่อม เจาะ ไส ตัด ปั๊มโลหะโดยฉีดพลาสติกเป็นส่วนประกอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108725612นายสุพัฒน์ เตชะวนาพรผลิตภัณฑ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740014625484นางบุศรินทร์ ซูรับจ้าง กลึง เจาะ ไส เชื่อม ตัด ปั๊ม และฉีดพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800125491บริษัท 2007 ทรัพย์อำนวย จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น ฟิวส์ และทำของใช้จากพลาสติก เช่น ลูกล้อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500225518ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจไพศาลผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น เสาไฟเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-4814618
20740600325549นายวิวัฒน์ เติมวุฒิปรีชาผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างพ่นสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100525521นางวรินทร์รัฐ อัมพรประไพทำแหวนสปริง ปั๊มชิ้นงาน ฉีดอลูมิเนียมขึ้นรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100525564ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพร โลหะภัณฑ์ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ท่อกลม ท่อดำ ท่อเฟอร์นิเจอร์ ท่อไอเสียเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725619บริษัท อาร์.ที.เอส.อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ผลิตชิ้นส่วนโลหะ แผ่นหลังคาโลหะ และทำของใช้จากโลหะ และพลาสติก เช่น ลูกล้อ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301525579ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนประดิษฐ์อาร์ดแวร์ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202425473บริษัท พี ที เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102525471นางบุญเจือ หน่วงกระโทกทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น เหล็กแขวนแอร์ และท่อประปา,ภาชนะตักน้ำโลหะจากเตาหลอม ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494502-3
20743000125394บริษัท แสงสุวรรณกลการ จำกัดทำท่อไอเสียสำหรับใช้กับเครื่องเรือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425529บริษัท พี.ซี.ซี โลหะกิจ จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องตีน้ำวังกุ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-9027070
20742600125366บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเครื่องขัดผิวโลหะ,เครื่องกรองและกำจัดฝุ่นละออง และบริการรับขัดผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925574นายธนากร จิรวัฒน์กุลผลิตและซ่อมแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-8463467
20744000125467บริษัท บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740099125657บริษัท บีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น ลูกกลิ้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740116725620บริษัท พีอาร์จี โกลเบิลโปร จำกัดทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725569บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300825566บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301925522บริษัท ไอ.ดี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์โครงสร้างจากโลหะและผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น แบบหล่อคอนกรีต อุปกรณ์ลำเลียง โครงสร้างอาคาร หนามเตยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10742300125395บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ของเครื่องจักรทุกชนิด เช่น เครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะโลหะ ปั้มลม ปั้มน้ำ เครื่องพ่นยา กำลังการผลิต 10,000 เครื่อง/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700225351บริษัท ไอ.ดี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชิ้นส่วนระบบลำเลียงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800225430บริษัท ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัดซ่อม ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034) 833174
20741400325457บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัลลาสต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-4893103
20744000125376บริษัท ไตร-เทค อินดัสตรี้ จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100225585บริษัท ไมค์กี้ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดประกอบกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004525496บริษัท สยามซาร์ค จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เช่น ชุดลำโพงคอมพิวเตอร์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494567
60740169825641บริษัท เจ้อเจียง จงเย่ว อิเล็คทริค จำกัดผลิตประกอบเครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ตู้ควบคุมสวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20743700125389บริษัท อรุณอิเลคทริค จำกัดทำพัดลมไฟฟ้า เดือนละ 2500 เครื่อง และอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือนละ 9,000 ชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700225373บริษัท เจ.อาร์.อีเล็คทริค จำกัดผลิตและประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ปั๊มลมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742500225381นางบัวทิพย์ ชัยพาราทำพัดลมไฟฟ้า เดือนละ 25,000 เครื่อง และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900325585บริษัท จอห์นชวน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตพัดลมระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์และฉีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับเป็นอะไหล่พัดลมระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740410625641บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัดผลิตประกอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900425609บริษัท เคทีแซด อิเล็กทริก แอนด์ แมชชีนเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัดการผลิต ประกอบ และจำหน่าย มอเตอร์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร092-2570588
20740700525485บริษัท จอห์นชวน อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัดผลิตมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนสำหรับเครื่องยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800125483บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้า บาลลาสต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400725518บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า บัลลาสต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
60740169525647บริษัท โอเอ็มพีโอ จำกัดผลิตสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700225369บริษัท เอกชัย เมทอล จำกัดทำสายไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800225473บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตสายไฟหุ้มฉนวนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741600225614บริษัท กิม ไท อู เคเบิ้ล เทคโนโลยี จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟบ้าน สายไฟแรงสูง สายแลน สายเคเบิ้ลสัญญาณ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100225411ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.บี.การไฟฟ้าทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ขั้วรับหลอดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800525484บริษัท ซี.เอส.ซี.เพาเวอร์ จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900225472นายบุญชัย พฤกษากรทำใบพัดเรือ และใบพัดเครื่องสูบน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925556บริษัท มหาชัยแมทซีนเนอรี่ จำกัดผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง รถยนต์ รถบรรทุก เรือลำเลียง เรือบรรทุกรถโกยตัก เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742900125371บริษัท พี.ที.เอ็น.อินดัสเตรียล จำกัดกลึงโลหะ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ทุกประเภทเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4893060
20744600125461ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเสรีกลการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741900225397บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัดทำขอบกระจกรถยนต์และชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200225410ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมอินดัสเทรียลผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741800225455ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.บางกอก ซัพพลายทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์รถยนต์ฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200525462บริษัท พี.ที. นิวเซ็นจูรี่ จำกัดผลิตอะไหล่รถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700625558ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.โอ.อิมปอร์ต (ไทยแลนด์)ทำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ฝาครอบล้อ สาแหรกแหนบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600725540บริษัท เอส.แอล.เรดิเอเตอร์ จำกัดผลิตหม้อน้ำ และอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนและระบายความร้อนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740029125629บริษัท เจอาร์รับเบอร์ พาร์ท จำกัด ผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740144625651บริษัท ดีอี.บราเธอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ เช่น สายพาน และผลิตภัณฑ์จากยางทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201925531บริษัท เอส.แอล.เรดิเอเตอร์ จำกัดผลิต ประกอบ และซ่อมแซมชิ้นส่วนหม้อน้ำรถยนต์ รังผึ้งรถยนต์ ระบบแลกเปลี่ยน และระบายความร้อนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102325484บริษัท อาร์ต เรซซิ่งวิล จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ล้อแมกซ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202425614บริษัท โอพูเลนท์ เทคกรุ๊ป จำกัดผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-446866
20740287125634บริษัท เมอเจอร์ อลูมินั่ม จำกัด โรงงานผลิตหม้อน้ำ และอุปกรณ์สำหรับระบบแลกเปลี่ยนและระบายความร้อนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004125560บริษัท ทวีคูณพริซีสชั่นทูลส์ จำกัดรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล และเครื่องอุปกรณ์โรงงานทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004325491บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตหม้อน้ำและอุปกรณ์สำหรับระบบแลกเปลี่ยนและระบายความร้อนรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104625519ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประไพ กระจ่างศรีรับจ้างผลิตผ้าเบรกรถยนต์ และจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005025488ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกฤต เอ็นจิเนียริ่งผลิตรางรถยนต์ เช่น แม่แรง และอะไหล่รถจักรยานยนต์ เช่น ท่อไอเสียเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20744700125460บริษัท อิกนิชั่น แอนด์ ซี.ดี.ไอ. อินดัสเตรียล จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พันขดลวดทองแดง และประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823327-9
20741500125542บริษัท เอช.เอ็ม.โมลด์ อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225517บริษัท มาวินเพลตติ้ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ และชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200225543นายสมพงษ์ สุวัฒธนะกรผลิตและประกอบอุปกรณ์รถจักรยานยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400525601นายสมพร ประสมทองทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และชุบเคลือบผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740501225590บริษัท ฟาเกีย อินดัสทรี้ แอนด์ เทรด (ไทยแลนด์) จำกัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์,รถยนต์ และตัดโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100525596บริษัท ฟาร์มาซูติคอลส์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัดผลิตเครื่องจักร สำหรับโรงงานผลิตอาหาร เครื่องสำอางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125614บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตอัญมณี โดยเป็นทองคำรูปพรรณ 96.5% ชนิดต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ ข้อมือ ฯลฯ ผลิตทองคำแท่ง โดยการสกัดทองรูปพรรณเก่าให้เป็นทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99 และผลิตทองคำแท่งขนาดต่าง ๆ ที่มีเปอร์เซ็นต์ 96.5 และเปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ ตามคำสั่งเพื่อขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรับผลิตโลหะเงินบริสุทธิ์ชนิดเม็ดเพื่อจำหน่ายแก่โรงงานซีลเวอร์ เงิน และอัญมณีต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200725591บริษัท พรีเซียส โปรดักส์ จิวเวอรี่ จำกัดการทำเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาค หรืออัญมณีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-6289445
20742900125405บริษัท บี เอ็ม สปอร์ต แอนด์ มิวสิค จำกัดทำไม้ปิงปอง และอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700525618บริษัท ฮาร์สันสปอร์ต จำกัดผลิตอุปกรณ์กีฬาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742800125612นางสาวปิยะฉัตร ชูวิเชียรทำเครื่องเล่นจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-3043201
20742500125607บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ยางลบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20744700125395บริษัท แพคท์โพรดักส์ จำกัดแบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4168836-7
20740200825542บริษัท ไทยเนเจอร์ ซัพพลาย จำกัดรับแบ่งบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742700225389บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-833299
20740305825538ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.มารีนซ่อมเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของยานทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007025528บริษัท ดีแมพ โรด แมทชีนเนอรี่ จำกัดซ่อมรถยนต์ เช่น รถบด รถขุด รถตักเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010325501บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัดตรวจ ซ่อมรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740016125566นายวินัย กำธรเจริญรุ่งซ่อมพ่นสีรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740018325578บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำกัดบริการซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรถบรรทุกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-4039999
20745200125462บริษัท เทพฤกษ์ จำกัดรับซัก อบ รีด เสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20745300125461นางมัยรา วงษ์ขันเมืองพ่นสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยไม่มีการผลิตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854385-8
20740700325563ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อนซัลท์ โปรเพลท แอนด์ เซอร์วิสเคลือบผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740325425640ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.อโนไดซ์รับจ้างชุบผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300425456บริษัท เอ็ม เค การชุบ จำกัดเคลือบผิวโลหะ แก้ว ไนล่อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740900425569ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสงวัฒนา โค๊ทติ้งเคลือบผิวโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301025562ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.อโนไดซ์รับจ้างชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100325526บริษัท เมททัล ฟินิชชิ่ง เซอร์วิส จำกัดรับจ้างขัดชิ้นงานทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100125553นายมงคล พิมพ์ใหญ่ชุบโลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500425506นายจักรกฤช สาระคามครบุรีชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400525528นายสำลี แก้วมณีสมบัติรับจ้างชุบโลหะ และทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700725507นายมงคล พิมพ์ใหญ่ชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-7201655
20741300725590บริษัท กิสโค จำกัดชุบอลูมิเนียม (Anodize)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301125503ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอ็ม การชุบชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000125505บริษัท ภูทรัพย์ไอรอน จํากัดชุบแข็งโลหะทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740349225648บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัดผลิต หรือจำหน่ายไอน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741000325444บริษัท ฮ.พัฒนารุ่งเรือง จำกัดทำถังทนแรงดัน และภาชนะบรรจุเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800325547บริษัท ไพล็อต อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัดผลิตและซ่อมแซมถังความดันจากโลหะ เช่น หม้อไอน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740200125598บริษัท โรส สตีล เซอร์วิส จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740020825625บริษัท อาร์.เจ. สตีล พาร์ท จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740006425531บริษัท ที.โอ.พี. (กระดาษหมุนเวียน) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษยาง เศษกระดาษ เศษโฟม เศษเหล็ก เศษทองแดง เศษทองเหลือง เศษอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105425539บริษัท เอี่ยม ค้าถัง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองแดง ทองเหลือง เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า และอัดเศษโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740101125473ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอล เค สตีลดรัมซ่อมล้างถังบรรจุ ขนาด 200 ลิตรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 2897 3251
10740001125599บริษัท เฉิง ชาง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบดย่อย ขอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นตัดลามิเนต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3485 4838
10740002925526บริษัท เอี่ยม ค้าถัง จำกัดซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825585บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100125417บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัดห้องเย็น และบรรจุหีบห่อ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร812557
20740000125598บริษัท ที.เอส.เบท.เทอร์ ฟู้ดส์ จำกัดผลิตนมอัดเม็ด น้ำตาลอัดเม็ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100425591บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแห้งเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740088325649บริษัท ปูทอง สแตนดาร์ด ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น หอยจ้อ แฮกึ้น ลูกชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740028525639บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับรับประทานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001225470บริษัท กามเทพ ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ และถนอมอาหารทุกชนิด เช่น สัตว์น้ำ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-1703623
20740044225610บริษัท ฟีนิกซ์ โกลด์ คอนซอร์เที่ยม จำกัดทำเครื่องดื่มจากผลไม้บรรจุขวด แยมผลไม้ คอลลาเจนผง เครื่องดื่มชนิดผงจากพืช ทอฟฟี่ เยลลี่ ขนมอบกรอบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-442063
20740180925643บริษัท เพนทา อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325582บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัดถนอมผักและผลไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร080-0631478
20740181325645บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ ฟู้ด จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช เช่น วุ้นบุกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100225520นายชัยวัฒน์ วัฒนารมย์ฉัตรทำขนมจากเยลลี่ ภาชนะพลาสติกใส่ขนม และของเล่นจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000625548ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรส เบเกอรี่_x000D_
ผลิตเบเกอรี่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034414686
20740400225600บริษัท สยามโอชา ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัดประกอบกิจการทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง, บะหมี่กี่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-406810-2
20740100525572บริษัท สแน็คทอย จำกัดผลิตขนมอบกรอบจากธัญพืชเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-824484-5
20740127425632บริษัท เซียวหมี่ ฟู้ด จำกัดผลิตขนมขบเคี้ยวและขนมอื่น ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300125397บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัดผลิตอาหารเจเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร823848
20740047725632บริษัท ไทย แฟร์ ฟู้ดส์ จำกัดทำอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825618บริษัท กัลยาณมิตร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตขนมขบเคี้ยว ขนมกินเล่นและขนมทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740286325623บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร พัดคำ จำกัดทำอาหารจากแป้ง เช่น ทองพับเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500125460บริษัท ฟีนิกซ์ โกลด์ คอนซอร์เที่ยม จำกัดผลิตชาและกาแฟผงสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-854951
20740300125512บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัดทำผงฟู-ครีมผสมเค้กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100125373บริษัท เดอะ ไมท์ตี้ จำกัดผลิตอาหาร (เครื่องปรุงรสอาหาร)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823215
20740085725643บริษัท เอเซีย สตาร์แลป จำกัดผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ ผลิตอาหารเสริม อาหารผสม และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740378925645บริษัท ดีดี ด็อก จำกัดการทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารแมว อาหารสุนัขเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740052325658ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ)ผลิตน้ำดื่มและขวดบรรจุน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740427625642บริษัท ดี วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อบริโภคเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300125405บริษัท เหรียญทองนันวูเว่น อุตสาหกรรม จำกัดผลิตผ้าใยสังเคราะห์ สำหรับทำผ้าเย็น และติดผนัง พี.วี.ซี.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร892-4688-9
20740300225445บริษัท เหรียญทองนันวูเว่น อุตสาหกรรม จำกัดผลิตผ้าใยสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100225561บริษัท เหรียญทองนันวูเว่น อุตสาหกรรม จำกัดทำแผ่นผ้าใยสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500225609บริษัท เหรียญทองนันวูเว่น อุตสาหกรรม จำกัดผลิตผ้าใยสังเคราะห์ และใยสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494933-4
20740100325445บริษัท เหรียญทอง นันวูเว่น อุตสาหกรรม จำกัดผลิตผ้าใยสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100325361บริษัท ธนภัทร การพิมพ์ จำกัดพิมพ์ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852288-90
20740090425643บริษัท ศิวิไล การทอ จำกัดถักผ้ายืด และปักเสื้อยืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740095625643บริษัท สุธานี จำกัดถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 26 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100125462บริษัท ซีซินลิน เอเซีย จำกัดถักถุงเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-867525
20740300325500บริษัท ทอรุ่งเรือง จำกัดถักผ้ายืด แถบผ้า แถบยางยืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100625364บริษัท ฉุนอี่ จำกัดถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 15 เครื่อง)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4342263
20740100925517นายปฐมพล โล่เสถียรกิจถักผ้ายืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101325493บริษัท เคแอลเอ็นเท็กซ์ไทล์ จำกัดถักผ้า แถบผ้า แถบยางยืด ถักเชือกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740700125452บริษัท ท็อป เลเธอร์ อินดัสตรี้ จำกัดผลิตหนังเทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200125461บริษัท เฟิสท์ดรีม จำกัดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และพิมพ์ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600125543บริษัท วันเดอร์ชายด์ (ไทยแลนด์) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300225437บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-4156668
20740500425605บริษัท อีโก้ สปอรืต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตเสื้อกีฬาสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300725592บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925582บริษัท ชินถิรา แอพพาแรล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500525602บริษัท เพิ่มพูนอินเตอร์เทรด จำกัดผลิตกระเป๋าหนังแท้หรือหนังเทียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125444บริษัท ไลท์เบิร์ด ซัพพลาย จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากใยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500225500บริษัท เอส.อินดัสทรี จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เช่น อุปกรณ์ประดับยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425524บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี้ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และงานสั่งทำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740033625614ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์กลาสผลิตถังไฟเบอร์กลาส,เรือไฟเบอร์กลาส และงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852299
20740800125376บริษัท ฐาปณสมบูรณ์ จำกัดทำรองเท้าแตะฟองน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร854673
20741000225461บริษัท จินหลาย เอ็นเตอร์ไพร จำกัดผลิตภัณฑ์จากหนัง หนังเทียม เช่น รองเท้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 3482 4353
00740200225333บริษัท ซี.อี.บี.เทรดดิ้ง จำกัดเลื่อยไม้ แปรรูปไม้ และอบไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105425612บริษัท เอเซีย ไอโอแมส จำกัด (มหาชน)ผลิตขี้เลื่อย ขี้กบ เศษไม้ อัดแท่ง อัดก้อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740042825650นายบุญส่ง อินหลวงดีทำภาชนะบรรจุสินค้าจากไม้ เช่น ลังไม้ พาเลทไม้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740500125373บริษัท เค เอส ซี วู้ดเวอร์ค อุตสาหกรรม จำกัดทำตู้ลำโพง ชั้นวางเครื่องเสียง เครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4151795
20740200425459บริษัท ทรัพย์ลีลา จำกัดเคลือบลายไม้อัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006225483นายจารุ ชุติสิริยานนท์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟาชนิดต่างๆ, โต๊ะสำนักงานเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740010825617บริษัท ไฮวูดเฟอร์นิเจอร์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740012625478บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เมทัลวู๊ด จำกัดผลิตไม้ปิดผิว เช่น ไม้ เอ็ม.ดี.เอ็ฟ. ปิดผิวเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
00740200125335บริษัท ดีเลิศวู้ดไลน์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ ปาติเกิ้ลบอร์ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740156625649บริษัท แพคกิ้งไลน์ จำกัดทำกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740182525649บริษัท แกรนด์ จงวัฒน์แพ็คกิ้ง จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740182625647บริษัท ส.วัฒนบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125373บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัดทำซองจดหมาย ซองเอกสาร กำลังการผลิต 50,000,000 ซอง/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200225362บริษัท สิงห์ชัยอุตสาหกรรม จำกัดผลิตถังกระดาษบรรจุสิ่งของ และแกนกระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4169806
20740100325486บริษัท สีทอง 555 จำกัดผลิตซองจดหมาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษโรงพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101125620บริษัท ดับบลิวบี บ็อกซ์ จำกัด_x000D_
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425483บริษัท วี.เอส.เอส.อินดัสเตรียล จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325517บริษัท รอยัล เปเปอร์ อินดัสตรีย์ จำกัดผลิตกระดาษลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740161625634บริษัท เอส แอนด์ จี เปเปอร์ อินดัสทรี จำกัด ผลิตแกนกระดาษ และกระดาษฉากเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101225503บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัดการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เช่น สมุด ปกพลาสติก ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740238825639บริษัท โกลเด้น เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัดผลิต และพิมพ์กล่องกระดาษ บรรจุภัณพ์ประเภทลูกฟูกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740058925642ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.การพิมพ์พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740077525647บริษัท เอสเค อิมพรินท์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษอัดลาย แผ่นฟิล์มพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500225559บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที่) จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100625612บริษัท 98 เพรส แอนด์ แพคกิ้ง จำกัดโรงพิมพ์กระดาษเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725504บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เมทัลวู๊ด จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740311725649บริษัท ดี.พี.วินเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พิมพ์สิ่งพิมพ์ และตบแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101325501ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตวงทองการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกชนิด และทำกล่องกระดาษขนาดเล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102125496บริษัท ปณชัย ท็อปส์ โคท จำกัดการพิมพ์และตกแต่งสิ่งพิมพ์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002525480บริษัท ไทยเย่ห์ อุตสาหกรรม จำกัดตัด กรอ ตกแต่งกระดาษ พลาสติก ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-892-4649
20740002525555ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.การพิมพ์พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225384บริษัท เอฟเวอร์กู๊ด รับเบอร์โมลด์ จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225558นายสุคนธ์ ศรีมหาพรมผลิตแม่พิมพ์โลหะ และหลอมหล่อโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740800425602บริษัท มิตซูยาม่า (ประเทศไทย) จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852491
20740500725590นายเปรมศักดิ์ ชัยธนวัฒน์สกุลผลิตแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000925567บริษัท วี.เอส.ชัตเตอร์ (2004) จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001525515บริษัท เอฟเวอร์กรีน รับเบอร์โมลด์ จำกัดทำแม่พิมพ์จากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101625504บริษัท ซันซุย เทค จำกัดผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102025480บริษัท เจเคซี โมลด์ จำกัดทำแม่พิมพ์จากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000725611บริษัท ดี โฮลี่ ธานา จำกัดผลิตและจำหน่ายแม่สีที่ใช้ในงานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034824569-70
20740001225512บริษัท อินดัสเคม จำกัดผลิต และผสมสีพิมพ์ผ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100725503บริษัท มหาศาล เคมีคอล จำกัดเก็บรักษา ลำเลียงและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวทำลาย เช่น TOLUENE ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852633-5
20740325025648บริษัท ท็อป โค้ตติ้ง จำกัดทำสีอุตสาหกรรมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000425485บริษัท คอมแพค อินดัสทรี้ส์ จำกัดผลิตสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือ เคลือบเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600125576บริษัท เหม่ หลาน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตหัวเชื้อชีวเคมีในการผลิตยาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740023825638บริษัท เอสดีซี บิวตี้ คอมพลีท (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิต ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740216325636บริษัท เจอาร์ แลบโบลาทอรี่ จำกัดผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-110368
20740900125607นางสาววรภร ธนานันทิธรผสม บรรจุ ครีม สบู่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-410856
20740500225583บริษัท สยามเอเชี่ยน โซฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เช่น เม็ดสบู่ และก้อนสบู่เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200625546บริษัท บุญมาตลอด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301325590บริษัท สมุนไพรสุภาภรณ์ อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัดทำสบู่ เครื่องสำอาง ยาสีฟัน แชมพู หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001625471บริษัท ฟู่เฉิน จำกัดทำผงซักฟอกและแชมพู โดยบรรจุในถุงพลาสติกที่ผลิตขึ้นเองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200225511บริษัท พี.อาร์.แพนนิ่ง ซัพพลาย จำกัดผลิตภัณฑ์กาว ได้แก่ กาวยาง กาวกราฟท์ และสารยึดติดอื่น ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125436บริษัท ผงธูปเจริญชัยพาณิชย์ จำกัดบดเปลือกไม้เพื่อทำผงธูปและทำธูปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700125534บริษัท เมกกะ-ที จำกัดผลิตล้อยางตัน เช่น ล้อยางรถยกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740300125357ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์โฮมผลิตภัณฑ์ผสมแผ่นยาง (ยางธรรมชาติ)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125386บริษัท ที.โอ.อาร์.รับเบอร์ จำกัดหั่น ผสม รีด ตัด ยางให้เป็นแผ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-933-8859
20740300325542บริษัท ไทโย รับเบอร์ จำกัดหั่น ผสม รีด ตัดยางให้เป็นแผ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740137325624นายชยุตม์ รุ่งรัญชนา บด รีดยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101325576บริษัท เบเทค รับเบอร์ อินดัสทรี้ส์ จำกัดผลิตภัณฑ์ยางเครป ยางแผ่น เท่ง หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000625383บริษัท เอ็มซีเจ แอนด์ ซัน จำกัดผลิตลูกโป่ง กำลังการผลิต 150 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500125435นายมณชัย ชัญญพิพัฒน์ทำยางรัดของเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600225418บริษัท เอส ยู พี รับเบอร์ จำกัดโรงรีดยางคอมเปาด์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500425522บริษัท ฟูยาง รับเบอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น โอริง ยางแท่นเครื่อง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100825469บริษัท เอ.ไอ.2012 จำกัดทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เช่น ยางรองแท่นเครื่องเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740055825621นาย จิรวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์แปรรูปยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001025516บริษัท เฟิสท์ ออยล์ ซีล จำกัดการทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ซีลยางเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101425517บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัดผลิต อัดซีลยาง และแปรรูปยางสังเคราะห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201525612บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัดผลิตยางโอริง ยางปูพื้น ยางปะเก็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-824552-4
20740202225592บริษัท เบทเทอร์ คอมปาวด์ จำกัดทำยางคอมปาวด์ ยางกันสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องปรับอากาศ ยางอุดรอยรั่วหลังคาเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102425607บริษัท บีดีรับเบอร์ ซัพพลาย จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ เช่น โอริง ปะเก็น บู๊ช ไดอะแฟรม ซีล เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740182725645บริษัท เฮฟต้า จำกัดทำประตู-หน้าต่างจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8924619
20740203425647บริษัท ซัยโย เทคนิคัล ทอยส์ จำกัดประกอบชิ้นงานพลาสติก เช่น บานประตูพีวีซี บานซิงค์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-867636
10741000125382บริษัท ซันซุย จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน วีดีโอ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ กำลังการผลิต 45 ล้านชิ้น/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740900125393บริษัท พลาสโด้แพ็ค จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก กำลังผลิตแกนลอนบรรจุน้ำ 200,000 ใบ/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740100425460บริษัท โรดสตาร์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร0 2451 6745-7
10740169625638บริษัท ที.ซี.โพลีเวิร์ค จำกัดทำของใช้จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125402บริษัท ซันซุย จำกัดรับจ้างฉีดอุปกรณ์อุปกรณ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-812741-3
20740300325443บริษัท รุ่งโรจน์ โมลด์พลาส จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325475บริษัท เอ็ม เค บี แฟคตอรี่ จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425458บริษัท วาชิ เอ็มเอฟจี จำกัดรับจ้างฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740300425474บริษัท ส.มงคลอุตสาหกรรม จำกัดรับจ้างผลิต ผลิตและจำหน่าย ท่อขอบเส้นสายคิ้วแผ่น ที่ทำจากพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740500425514บริษัท เจียกวน (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น โครงพลาสติกเครื่องคิดเลข เครื่องโทรศัพท์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000625381บริษัท แอล.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น จาน ขันน้ำ ไม้บรรทัด กล่อง ทำอะไหล่เครื่องจักรโรงงานทอผ้า ทดกระสอบ ทอพรม อะไหล่อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก รับจ้างพ่นสีฝุ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000625449ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิราภรณ์พลาสติกแอนด์เคมีคอลผลิตพลาสติก เช่น ท่อน้ำทิ้ง สปริงเกอร์ ขยายโดยเพิ่มการอัดเศษกระดาษ เศษโลหะและพลาสติก คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100725388บริษัท รุ่งศิลป์ โพลีพลาสท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนพัดลม ชิ้นส่วนตู้เย็นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494322-3
20740400825599บริษัท โรดสตาร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถาดใส่ผักในตู้เย็น ส่วนประกอบฝาตู้เย็น ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441814-6
20740401025603บริษัท เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดใส่อาหารสัตว์ ฯลฯ และผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823385-6
20740301125610ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตติ์ พลาสติกทำเครื่องมือเครื่องใช้จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001325510บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301525587ห้างหุ้นส่วนจำกัดหงีเซงฮง โพลีพลาสทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุง เชือก หลอดกาแฟ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201725584นายภพ นโมอนัตตาทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เชือกพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101725619บริษัท ซิโนพลาสแพ็ก จำกัดการทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740081025626บริษัท รุ่งศิลป์ โพลีพลาสท์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่อพลาสติกและรางพลาสติก, ทำแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740084325627บริษัท ซี เอช โมลด์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น หรือรูปทรงต่าง ๆ และแม่พิมพ์โลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002725619บริษัท ซี เอช อินเจคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป และชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740103325582บริษัท โตชิโน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดรางปลั๊ก อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003625537บริษัท ซี.เค.พัฒนะกิจ จำกัดทำของใช้ด้วยพลาสติก เช่น ไม้แขวนเสื้อ ถังเก็บขยะ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740173125623นายวิโรจน์ ภูมิสิทธิ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกในครัวเรือนและอื่น ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร063-1429935
20740005125619บริษัท จึงวิริยะ จำกัดผลิตอุปกรณ์ระบบประปาจากพลาสติก เช่น วาล์ว ข้อต่อตรง ข้องอ สามทาง และผลิตกาวทาท่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740481225644บริษัท จึงวิริยะ จำกัด ผลิตอุปกรณ์ระบบประปาจากพลาสติก เช่น วาล์ว ข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง น้ำยาประสานท่อพีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006225533บริษัท เอ็มเค โพลีเอสเตอร์เรซิ่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องประดับ และแบ่งบรรจุ และจำหน่ายสารเคมีที่เกี่ยวกับพลาสติกและเรซิ่นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740222725621บริษัท โอ.โอ.ดี 1977 จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้หรือชิ้นส่วนจากพลาสติก เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร084-9759098
20740106825604นางสาว ปิยวรรณ เจนเจริญทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น คิ้ว ขอบ เครื่องเรือนพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007025619บริษัท ธันเดอร์แพคพลาสติก จำกัดผลิตสายรัดพลาสติก และทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740007525600บริษัท มิตซูยาม่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องตัดหญ้า เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852491
20740007825604บริษัท ท็อปไทย โปรดักส์ จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องครัว จากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008125475นางสาวศรีวณัฐ สุขเปรมทำเครื่องใช้พลาสติกและเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008225614บริษัท ท็อป โค้ตติ้ง จำกัดทำเครื่องประดับอุุปกรณ์พลาสติกพ่นสี เคลือบสี,พ่นสีกระจก และเคลือบสีกระจกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441734
20740008525609บริษัท เอส.เอส.ดี.พลาสติคส์ อินดัสตรีส์ จำกัดการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008525617บริษัท ไทยพลาสติก มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด _x000D_
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น จานเพาะเชื้อพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร087-0017399
20740008725472บริษัท ซี. เค.พัฒนะกิจ จำกัดผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ขันน้ำ กะละมัง ถาด ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740016325612บริษัท มิตซูยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด_x000D_
ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องมือทางการเกษตร ผลิตและประกอบเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852491
20740056925610บริษัท สิโน-สตาร์ โมลด์ จำกัด ทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์จากพลาสติก และทำแม่พิมพ์โลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร เชื่อมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740314425643บริษัท ประกายกานต์ แพคเกจจิ้ง อินดัสเทรียล จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-874216-7
10741000125390บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตถุงพลาสติก กำลังการผลิต 900 ตัน/ปีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740384025648บริษัท เฟิร์ส ลามิเนชั่น จำกัดทอซองพลาสติกและผลิตสิ่งพิมพ์พลาสติกชนิดอ่อนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742000125453นายอัครวิท อัครวาณิชผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741700125581บริษัท เอ็ม พลาส แพ็ค จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-494741
20741000225404บริษัท สินสุขพลาสติก จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร892-4409
20741700225464ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงค์ทวีกิจผลิตขวดพลาสติกกระป๋องพลาสติกและรับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-8950846
20740700325522บริษัท พี.เอส.ดี.สตาร์แพค จำกัดรับจ้างเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400325541บริษัท เอ็นจีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825641บริษัท เดอะวันแพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตถุงพิมพ์พลาสติก เช่น ถุงซองกาแฟสำเร็จรูป,ซองใส่ขนมขบเคี้ยว ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400525462บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้น- ติ้ง 2000 จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200725387นายอาทร วิจิตรอมรเลิศผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร(034)823696
20740300725501บริษัท อาร์.ที.แพ็ค จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000825361บริษัท เจทีเอส ฟอร์วาร์ค จำกัดทำภาชนะบรรจุพลาสติกต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825468บริษัท พีคแพค จำกัดผลิตถ้วยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200825526บริษัท เอส.เค.เจ.พลาสติก จำกัดรับจ้างผลิตถุงพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925384นายอมร เลิศอิทธิทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740200925516ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ พลาสติกเป่าถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740100925541บริษัท ดี แอนด์ พี อินเตอร์ พลาสติก จำกัดผลิตขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740101025515บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740118625620บริษัท นิว วิคตอรี่ พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติก และบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740063425638บริษัท ชัยสยาม พลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกและพิมพ์ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102125595นางมัลลิกา เฉินทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002325519บริษัท โกลบอล พลาสเมท จำกัดฉีด เป่า และพิมพ์สีผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002425509บริษัท พี.พี.แอนด์ เอส.โพลีเทค จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202725518บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัดรับจ้างฉีดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002925508ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พรชัยพลาสติก จำกัดผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-451-5546
20740179225625บริษัท สยาม ชริ้งค์ฟิลม์ จำกัดผลิตภัณฑ์เป่าถุงขนาดตามสั่งเป็นม้วนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003425532บริษัท อินเตอร์ พลาสแม็ช จำกัดรับจ้าง เป่าถุง พลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740003625529นายพงศ์ธวัช พงษ์ธนไพศาลทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004225477บริษัท แฟมิลี่ไทยอินเตอร์ปริ้นท์ จำกัดผลิตถุงพลาสติกบรรจุสินค้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004425580บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติกโดยขึ้นรูปด้วยสูญญากาศเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740004425614บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด_x000D_
ผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105025602บริษัท คิว ซิปล็อค จำกัดทำถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740205425595บริษัท คิงสตาร์โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดนมเด็กและจุกนมเด็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร090-9697317
20740005625477บริษัท สามชัยบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108725471ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองพลาสติกโปรดักส์ผลิตถุงพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740500125355บริษัท เมจิค คัลเลอร์ส จำกัดทำเม็ดพลาสติกสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000425545บริษัท สยาม พลัส จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ท่อพีวีซี, ข้อต่อท่อพีวีซี, เม็ด , แท่ง, แผ่น ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-4203847
10740004725544บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถาด ภาชนะบรรจุต่าง ๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740007725491บริษัท ออโต้ พลาส เทค จำกัดทำพลาสติกเป็นแผ่น หรือรูปทรงต่าง ๆ เช่น แผ่นรองพื้นปูในรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งในรถยนต์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740016125618บริษัท วอเตอร์ไพพ์ จำกัดผลิตท่อพีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741400125360ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคปราณี พลาสติกผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4556079
20740600225566นายก้องเกียรติ สุขรัตนวงศ์ทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740600425364นางผุสดี ลี้วัฒนาฮงผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740000425394บริษัท พร้อมแพค จำกัดขึ้นรูปพลาสติก ประเภทถาดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร01-9140741
20740500525438บริษัท ซี.เค.พลาสติกแฟมิลี จำกัดทำขวดน้ำพลาสติก และของใช้พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740400925589บริษัท เอ.พี.อินเตอร์ พลาสติก จำกัดฉีดขึ้นรูปพลาสติก เช่น ถาดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201025464บริษัท ไมโคร แพ็คแอนด์ปริ้น จำกัดทำถุงพลาสติกและพิมพ์พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301025612นายปราโมช สุขเปรมทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740201525570บริษัท มาทูฟ จำกัดผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เป็นเม็ด แท่ง ท่อ แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรง โปรไฟล์ รูปแบบต่างๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-824729
20740101825609บริษัท ไทตั้น เวิลด์ จำกัดผลิตขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740001925541นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งกิตติวงศ์กุลทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740102125538บริษัท อีสเทิร์น ฟิล์ม จำกัดผลิตฟิล์มพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740202125594บริษัท ภัทรพร อินเตอร์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832212
20740102225502นางรวีรัตน์ เกียรติวรางค์กุลการทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-832368
20740119425632บริษัท ธีร์ตา พลาสติก จำกัดผลิตขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740203525602นางปีเชียง แซ่ล้อผลิตภัณฑ์ทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740141225638บริษัท เบสท์ พลาสติกแวร์ โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104625600บริษัท สเปคตร้า คัลเลอร์เทค จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740149325653บริษัท เบสท์ พลาสติกเเวร์ โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่นขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105025511บริษัท ชาง ซิน หลง จำกัดรับจ้างผลิตเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005225559บริษัท ไทตั้น เวิลด์ จำกัดผลิตขวดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005425498นายก้องเกียรติ สุขรัตนวงศ์ทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740005525610บริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ท่อพีวีซีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-894300-1
20740005725574บริษัท เอส.เอ็ม.อี. เคมีคอล จำกัดทำเม็ดพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-852813-4
20740105925470บริษัท อาร์ เอ็ม ซี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดผลิตแผ่นพลาสติก พี พี บอร์ด และพี ซี บอร์ดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740105925579นายจตุพร วัฒนารมย์ฉัตรรับจ้างฉีดพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106225599บริษัท สามชัยพลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปและฉีดพลาสติกทั่วไปเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740106225607บริษัท ทรัพย์เจริญ พลาสแพค จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740006325481บริษัท ไทยจงพลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น การทำพลาสติกให้เป็นแผ่นๆเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740108125615บริษัท เอส.บี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดงานรีดท่อย่น และงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนอุปกรณ์ในห้องน้ำเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740008425586บริษัท.โกลเด้น เค กรุ๊ป จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแวร์ ได้แก่ จาน ชาม ถาด ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร081-4429344
20740010225610บริษัท รุ่งทวี 888 จำกัดทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740295725623บริษัท ทรงสิน พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740011525612 บริษัท หลั่นเทียน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ทำเม็ดพลาสติกและเม็ดพลาสติกกันชื้น,ล้าง บด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741100325468บริษัท ยูกิบิ๊กสตาร์ จำกัดทำรองเท้าแตะ พี.วี.ซี.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700225581บริษัท รุ่งเกียรติทรัพย์เจริญไพศาล จำกัดตัด บด ย่อย พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740301925597นายพงศ์สิน นิรันดร์ฐิตินาทบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740302125593ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พี.พลาสติกบอย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740151525620นายวรเศรษฐ์ ปัญจเลิศวงศ์ล้าง บด ย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740173425627ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคปราณี พลาสติกโม่ บด ล้าง พลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740257625621บริษัท เม่าฟ่า 2017 จำกัดบดย่อยและอัดเศษพลาสติกทุกชนิดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740303525627นายสมอาจ คชภูธรบดย่อยพลาสติกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740289025644บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740019325635บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740002325477บริษัท เค.ที.ซี.ไพล์ลิ่ง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740078325633บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740104525628บริษัท เค.ที.ซ๊.ไพล์ลิ่ง จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีต, แผ่นพื้นคอนกรีต ฯลฯเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740223025625บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร02-3144101-5
20740500725640บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740800125352บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัดทำผ้าเบรค ผ้าเบรครถบรรทุกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-812326
10740200325362บริษัท สยามคาสติ้ง จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น อะไหล่เครื่องจักร ได้ปีละ 500 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร9112847
10740469525645บริษัท แพชชั่น อัลติเมท แคสติ้ง จำกัดหลอมหล่อเหล็กและผลิตชิ้นงานจากเหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001025484บริษัท ร่วมพัฒนาการหล่อ จำกัดหลอมหล่อโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740201325346นายศุภนันท์ ฉรุ่นทองหลอมหล่อเหล็ก เช่น อุปกรณ์โรงสีข้าว ปุลเลย์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741500325589บริษัท เดอะ สตีล คัตเตอร์ จำกัดรีดเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี ท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อแบนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740192325634บริษัท สหธรรม สตีล จำกัดรีดเหล็ก ตัด ปั๊ม เหล็กเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740600125263ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานจิระหลอมหล่อและทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4154446
10740900225318บริษัท ทวีทรัพย์หล่อหลอม จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมแท่ง หลอมหล่อดีบุก หลอมหล่อตะกั่วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร415048
10740200325271นายจักรพงษ์ หัตถการุณย์หลอมหล่ออลูมิเนียม เช่นโคมไฟ ได้ปีละ 96 ตันเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000325299บริษัท สหพันธ์ อลูมิเนียม จำกัดหลอมหล่อโลหะ และหลอมหล่อเศษและขี้ตะกรันทองเหลือง (SCRAP AND DROSS)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740400325345บริษัท ช.ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ จำกัดหลอมหล่อทองเหลือง เช่น ทองเหลืองแท่ง และขอขยายการชุบโลหะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525302นายธงชัย คงสมปีหล่อหลอมทองเหลืองแท่ง หลอมหล่อทองเหลือง อลูมิเนียมจากเศษและขี้ตะกรันโลหะ หล่อหลอมทองแดง สังกะสี ดีบุก ที่มีลักษณะเป็นแท่งและชิ้นเท่านั้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000525310นางสาวภาวิณี ฐิตะสัทธาวรกุลหล่อหลอมอลูมิเนียมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร4686640
10740100725315นายพงศ์พัฒน์ ใช้เอกปัญญาหล่อหลอมทองเหลืองแท่ง หล่อหลอมทองเหลืองและอลูมิเนียมแท่ง หลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียม จากเศษและขี้ตะกรันโลหะ (SCRAP AND DROSS)เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740000925320บริษัท สยาม เอ็ม.เอ็น.เค จำกัดหลอมหล่อโลหะทองเหลืองเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2112134
10740301325345บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด์ลิเควทชั่น จำกัดหลอมหล่อโลหะ เช่น สังกะสีแผ่น คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน และทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้วเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
10740001825487ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรอลูมิเนียมและไฟฟ้าผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น โคมไฟฟ้า ลวด แผ่นโลหะจากอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20742500125458นายชนม์เจริญ ตงอาภรณ์หลอมหล่ออลูมิเนียม เช่น สวิทซ์ ตู้คอนโทรล ข้อต่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741200225436บริษัท ค้าโลหะไทย จำกัดหลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลืองและสังกะสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740700225524บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัดหล่อหลอมทองแดง และตะกอนทองแดงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20740076225645นายบุญสม อัมพรประเสริฐหลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และสังกะสีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
20741300325466บริษัท ทีเอบี เทรดดิ้ง จำกัดหลอมหล่อทองเหลือง เช่น ตุ๊กตา รูปปั้นเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-823855
20741600325588ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีไซเคิลหล่อหลอมทองเหล