DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สมุทรสาคร

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นางวราภรณ์ เมธิยะพันธ์ทำปลาเค็ม ปลาหวานสมุทรสาคร
บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และอาหารแช่เยือกเข็งสมุทรสาคร
บริษัท เมษาเทรดดิ้ง จำกัดทำซาลาเปา ขนมจีบ บะหมี่สมุทรสาคร
บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดแปรรูปเนื้อปลาบด โดยการต้ม นึ่ง ทอด ปลาตากแห้งปรุงรสและห้องเย็นสมุทรสาคร
บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัดผลิตและบรรจุปลาซาร์ดีนกระป๋องสมุทรสาคร
นางสาวธณัฎมนต์ ลักษณาทรัพย์ผลิตปลาเค็มสมุทรสาคร
บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำสมุทรสาคร
บริษัท ซีวิดฟู้ดอินดัสตรี จำกัดห้องเย็นสมุทรสาคร
นายประจิน สุขเจริญ ชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำสมุทรสาคร
บริษัท โอเชียน แพคเกอร์ จำกัดชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึกสมุทรสาคร