DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม สมุทรปราการ

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
บริษัท เกียรติฟ้า ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารกระป๋อง ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร ความจุ 50 ตันเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3950731
บริษัท สยามโภชนากร จำกัดทำอาหารทะเล ผัก บรรจุกระป๋อง และภาชนะปิดสนิทเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3871034
บริษัท กรชัยมารีน ฟู๊ด จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ02-3952118
นายดำรงศักดิ์ วิสุทธิ์อัมพรผลิตน้ำปลาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ02-175-8104-5
บริษัท น้ำแข็งรุ่งเรือง จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 760 ซองและน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 33.2 ตันเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ394-2075
บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดทำน้ำแข็งเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3950010
บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดทำน้ำแข็งเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3950010
บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,142 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 60 ตันเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ02-7016584
บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1875 ซองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3951592
บริษัท ชนะชัยปากน้ำ น้ำแข็งหลอด จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ