DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม พิษณุโลก

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
เทศบาลนครพิษณุโลกฆ่าสัตว์พิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์สุพัตราทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก หมูยอ แหนมและกุนเชียงพิษณุโลก
นายวิชัย มัตยะสุวรรณทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลก
บริษัท โกลไอซ์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 230 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก วันละ 22.55 ตันพิษณุโลก
บริษัท ส.ทรงกรด จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กพิษณุโลก
นายชูเกียรติ ดีไพบูลย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กพิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิวิบูลย์ 1981 กรุ๊ปทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 28 ตันพิษณุโลก
บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัดตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ชุดกันเปื้อนพิษณุโลก
บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัดตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น ผ้าม่าน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนพิษณุโลก
นางสล่าย ถิ่นวันดีทำกันสาด ทำเต้นท์ และโครงหลังคาเหล็กพิษณุโลก