DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ปัตตานี

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20940006425535นายยะอับดุลรอเฮง ซาเด็งตักทรายกะพ้อปัตตานี
20940002925611นายมุกตา แฉะดูดทรายกะพ้อปัตตานี
20940006525532นายอิสมาแอ ดากอฮาตักทรายกะพ้อปัตตานี
00940000125382บริษัท ธานินทร์พาราวู้ด (ปัตตานี) จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพ่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราโคกโพธิ์ปัตตานี
10940005025544นายนพพร พรหมณีแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายโคกโพธิ์ปัตตานี
10940002925548ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียริ่งผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโคกโพธิ์ปัตตานี073-431340
20940005825545ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียร์ริ่งทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงโคกโพธิ์ปัตตานี073431340
20940027625600นายรังสฤษดิ์ เชาวนบัณฑิตขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างโคกโพธิ์ปัตตานี0814188919
10940003625600บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโคกโพธิ์ปัตตานี
10940000125356บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดทำยางแผ่นรมควันโคกโพธิ์ปัตตานี
10940004925470บริษัท เอ็มอาร์ พาราวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายโคกโพธิ์ปัตตานี
10940007525509บริษัท เซ้าท์เทิร์น เทควู้ด (1993) จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายโคกโพธิ์ปัตตานี
20940019125577นางปัทมาวรรณ เดือนกลางทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และทำวงกบ ประตู หน้าต่าง จากไม้โคกโพธิ์ปัตตานี
10940001025613ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโคกโพธิ์ปัตตานี
10940000525605บริษัท ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ทุ่งยางแดงปัตตานี
20940036125626บริษัท ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำกัดทำไม้วีเนียร์และไม้อัดประสานทุ่งยางแดงปัตตานี
20940389325641นางสาวพิมพ์ภรณ์ แซ่อึ้งผลิตเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวปะนาเระปัตตานี
10940193525628ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปะนาเระก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปะนาเระปัตตานี
10940008825502นางสาวธัญจิรา ทองชุมแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปะนาเระปัตตานี0807067557
20940001625535นายหัฏฐะ เจะเงาะผลิตอิฐดินเผา อิฐบล๊อคปะนาเระปัตตานี
20940001125569นายแวอาแซ วาเด็งผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กปะนาเระปัตตานี085-2110530
10940289125622บริษัท เซ้าท์เทิร์น โพลีเทค จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปะนาเระปัตตานี
10940116625653ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปะนาเระปัตตานี
20940000625544นายพิเชฐ เบญจเมธาผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั่นดินเผาปะนาเระปัตตานี
20940000525611ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีต้า อุตสาหกรรมพลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หลอดพรีฟอร์ม ขวดพลาสติก ถังพลาสติกปะนาเระปัตตานี
10940313725629ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูวา แทรคเตอร์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมายอปัตตานี
20940018125610บริษัท ซี.วาย.คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมายอปัตตานี
10940100125462บริษัท มิกซ์วู้ด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา อบไม้ยางพารามายอปัตตานี
10940100125173ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านติงทำน้ำแข็งซอง วันละ 3139 ซองเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000125430ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีไทยแสงทองผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตส่วนเดิมและส่วนขยายรวม 1591 ซองต่อวันเมืองปัตตานีปัตตานี
20940003425470บริษัท 4 โพลาแบร์ จำกัดน้ำแข็งหลอด เพิ่มขึ้นอีก 50 ตัน/วัน รวมเป็น 120 ตัน/วันเมืองปัตตานีปัตตานี073-331567
10940300125296นางวรรณา ศิริทัศน์ทำคานเรือ และซ่อมแซมเรือเมืองปัตตานีปัตตานี349753
20940010225590บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์และพ่นสีกันสนิมรถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940000125420นายยูโซะ มูซอทำไอศกรีมเมืองปัตตานีปัตตานี
10940100125272นายสุนันท์ พีรสุนันท์กลึงและเชื่อมโลหะ เจียระนัยข้อเหวี่ยงและคว้านเสื้อสูบเมืองปัตตานีปัตตานี0349765
10940200125297นายดุสิต คมเหมือนเพ็ชรซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ เช่น กลึงเพลา ปุลเล่ ฯลฯเมืองปัตตานีปัตตานี
10940100125280นายเรือน สุขชูซ่อมเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี0349263
10940100125231บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัดซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี349024
10940000125273ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีไม้นครใต้ไสไม้-เซาะร่องไม้และบังใบไม้เมืองปัตตานีปัตตานี349163
20940100125429บริษัท แกรนด์ออโต้เซลส์ จำกัดซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์และซ่อมเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี073-311603-4
00940000125333บริษัท ไฮคิว แคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัดผลิตอาหารทะเลสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องเมืองปัตตานีปัตตานี073-338117-20
00940000125366บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัดผลิตปลากระป๋องและผลิตปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี073-331420
00940000225331บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเมืองปัตตานีปัตตานี073-414333 ต่อ 100
10940000225289นายวรุต ชคทิศผลิตปลาโอแห้งรมควันเมืองปัตตานีปัตตานี
20940000225527นางสาวสุภาวดี นวลแจ่มทำกุ้งแห้งเมืองปัตตานีปัตตานี
20940190925647นายสมบูรณ์ ธาวนพงษ์ทำลูกชิ้นเนื้อปลาเมืองปัตตานีปัตตานี073-414087
20940191625642นายอัมรันน์ เดหลีเจริญการล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ำเมืองปัตตานีปัตตานี
20940001225484นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญชำแหละ แกะล้าง ปลาหมึกและปลาเมืองปัตตานีปัตตานี073-414452
00940100125365บริษัท อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020 จำกัดชำแหละแกะล้างสัตว์น้ำ ห้องเย็น และผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000125158ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีซุ่นเฮงสกัดน้ำมันมะพร้าว ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักร 308.75 แรงม้าเมืองปัตตานีปัตตานี073-349156
10940000125174ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีกิจเจริญหีบน้ำมันมะพร้าวเมืองปัตตานีปัตตานี349787
10940100125157ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านดีทำน้ำแข็งได้วันละ 2,669 ซองเมืองปัตตานีปัตตานี073-336114
10940100125256บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2401 ซองเมืองปัตตานีปัตตานี073-311040
10940000125463บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัดทำน้ำแข็งซองเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000225412บริษัท สมบัติวัฒนา ป.น.(1991) จำกัดผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 1876 ซองเมืองปัตตานีปัตตานี073-333983-4
10940100225452ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านสวนทำน้ำแข็งซองเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000825583บริษัท ส.ศักดิ์.ปัตตานี จำกัดผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งซองเมืองปัตตานีปัตตานี
10940002725542บริษัท ปัตตานีสหประมง จำกัดทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิต 1,400 ซอง/วันเมืองปัตตานีปัตตานี073-414155
20940100125437ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรกิจ(2000) ไอซ์ แฟคทอรี่ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 60 ตัน (กำลังสูงสุด)เมืองปัตตานีปัตตานี073-311888
20940001625477บริษัท น้ำแข็งหลอดบ้านดี จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเมืองปัตตานีปัตตานี073-336114
00940100225330บริษัท อุตสาหกรรมการประมงปัตตานี จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1921 ซองเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000125190บริษัท สากลปลาป่น จำกัดทำปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี
10940100125207บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัดทำปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี073-311040
10940000125265บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จำกัดทำปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี
00940000125358บริษัท เกษมกิจปัตตานีปลาป่น จำกัดทำปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี349816
00940000225356บริษัท อุตสาหกรรมการประมงปัตตานี จำกัดทำปลาป่นเมืองปัตตานีปัตตานี332-226
10940162925635นายมะนอ มะมิงแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ิอจำหน่ายเมืองปัตตานีปัตตานี
10940010925480นายสุริยา อิสาเฮาะแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเมืองปัตตานีปัตตานี01-9630140
00940200225339นายอภิชาติ คุรุปรีชารักษ์แปรรูปไม้ยางพาราและทำลังไม้จากไม้ยางพารา โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 240 แรงม้า และเครื่องจักรอุปกรณ์ 2 แรงม้าเมืองปัตตานีปัตตานี348892
00940000225380บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอบ อัดน้ำยาไม้ ทำไม้ประสานและเครื่องเรือนเครื่องใช้         ในบ้านเรือนเมืองปัตตานีปัตตานี
00940100125340กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงมหาดไทยทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง เครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้เมืองปัตตานีปัตตานี349008
20940001125502ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลวัฒนาการทำแอสฟัลต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940109225568บริษัท เอ.เอ็น.ซี. รีไซเคิล อินดัสตรี้ จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองปัตตานีปัตตานี
20940000125396บริษัท ขจรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงเมืองปัตตานีปัตตานี349318
20940005025534บริษัท ปัตตานีโลจิสติกส์ (2009) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองปัตตานีปัตตานี
20940100125445นายจิระ,นายมนัส อาษาสุจริตกลึง เจาะ คว้าน เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940000225386นางจันทร์เพ็ญ พัฒนพงศ์กลึง เชื่อมโลหะและซ่อมเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940000225469นายผาด บรรจุสุวรรณ์กลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940000325467นางสาวพัชนีย์ พัฒนพูสกุลกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940002225558นายสมนึก ถมแก้วกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ ทั่วไปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940003225482นายอุดม คงคาเพชรการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940189225645นายลัทธกิจ บุญลักษณานุสรณ์ซ่อมเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี349074
20940200125402นายไพจิตร อาษาสุจริตซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940100325383นายเจษฎา ผาติดำรงกุลซ่อมเครื่องยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
10940200125289บริษัท ปัตตานีปลาป่น (1988) จำกัดต่อและซ่อมเรือเมืองปัตตานีปัตตานี073-311040
00940200125364บริษัท อุตสาหกรรมประมงปัตตานี จำกัดต่อ ซ่อมแซม ทาสี และตอกหมันเรือเมืองปัตตานีปัตตานี
10940200125453บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัดห้องเย็น ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำเมืองปัตตานีปัตตานี073-311142-3
10940200125461บริษัท ไฮเฟรซห้องเย็น จำกัดห้องเย็นและทำอาหารทะเลแช่แข็งเมืองปัตตานีปัตตานี073-414022
00940000125275บริษัท อัลทิเมท ริช จำกัดห้องเย็นเมืองปัตตานีปัตตานี
20940005025583นางมาลี จันทรภิบาลเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี081-9636839
60940001025604ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองรังนกไทยอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(สัตว์และผลิตภัณฑ์)ล้างทำความสะอาดตกแต่งรังนกแห้งเมืองปัตตานีปัตตานี0864815969
20940000125388ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปัตตานีร่วมมิตร (1995)ทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองปัตตานีปัตตานี073-332642
20940000825524บริษัท ทีไอเอส ธนาทรัพย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 25 ตันเมืองปัตตานีปัตตานี081-7384385
20940006825593ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปัตตานีร่วมมิตร(1995)ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก หลอดใหญ่เมืองปัตตานีปัตตานี
10940000125232บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัดทำน้ำยางข้นและรีดยางแผ่นเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000125364บริษัท พี.บี.ปาเท็กซ์ จำกัดผลิตฟองน้ำรองใต้พรม กำลังการผลิต 180000 ตารางเมตร/ปีเมืองปัตตานีปัตตานี349234
10940000125448บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัดทำฟองน้ำเมืองปัตตานีปัตตานี349234
20940007125498ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิตย์สุพลพลาสแพคปัตตานีการทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองปัตตานีปัตตานี
10940000225313บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและเสาเข็มคอนกรีตเมืองปัตตานีปัตตานี
20940020525583บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดเมืองปัตตานีปัตตานี073 331809-10
20940004225572บริษัท ลิ้งค์ อจียา จำกัดผลิตแผ่นเมทัลชีท, ทำโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเมืองปัตตานีปัตตานี073-630035
20940200125386บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี073-335097
00940300125363นายภานุวัฒน์ จันทรารังษีซ่อมรถยนต์ ต่อตัวถังรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี 
20940020125616บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัดเคาะ พ่นสี รถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940032725486บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จำกัดซ่อมรถยนต์และล้างอัดฉีดเมืองปัตตานีปัตตานี
20940416825647บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารทะเลแปรรูปเมืองปัตตานีปัตตานี
20940005025518ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งหลอดซอฟาปัตตานีผลิตน้ำแข็งหลอด ได้วันละ 90 ตันเมืองปัตตานีปัตตานี
20940101425554นายยูโซ๊ะ เนียมหอมทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้เมืองปัตตานีปัตตานี
20940015125472นายตอเล็บ แวนาแวทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างจากไม้เมืองปัตตานีปัตตานี
20940021425593บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัดเคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองปัตตานีปัตตานี
20940205025649นางสาวทศวรรณ จันทรแจ่มเสนขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี
20940042225659นายโอภาส ช่วงรัตน์ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี
20940061225630นายเพิก วรรณะขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี
20940016625611นายคงศักดิ์ ทองสั้นขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี0810841341
20940098625638ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้างขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี
20940449725640นายนิอาแซ คางาขุดตักหน้าดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างแม่ลานปัตตานี
20940019325524นายยูนัยดี วาบาการขุดตักหน้าดินหรือทรายไม้แก่นปัตตานี
10940200125438บริษัท เซ้าท์เทิร์นเทควู้ด (1993) จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายยะรังปัตตานี073-241772
00940100125399บริษัท เซ้าท์เทิร์น เทควู้ด (1993) จำกัดแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ยางพารายะรังปัตตานี073-241772
10940100125199บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ทำยางเครฟและยางแท่ง ที.ที.อาร์ยะรังปัตตานี
20940100625543นางตีเยาะ สาอะผลิตอิฐดินเผายะหริ่งปัตตานี
20940000825482นางสาววิมล เจ๊ะอุบงทำอิฐดินเผายะหริ่งปัตตานี01-9599192
10940214825635ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตยะหริ่งปัตตานี
20940274125643ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์ผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จยะหริ่งปัตตานี
00940100125332บริษัท ส.ศักดิ์รุ่งเรืองสายบุรี จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 714 ซองสายบุรีปัตตานี 073-411010,081-7380445
10940002625544ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุตตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.ผลิตแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบุรีปัตตานี081-9693858
20940006925542นายเจษฎา แวอีซอการดูดทรายสายบุรีปัตตานี081-2966883
20940001825523บริษัท เจาะกือแย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จและเสาเข็มสายบุรีปัตตานี
20940217025645นายสะมาแอ อาบูดูดทรายสายบุรีปัตตานี
20940007425534นายสะมาแอ อาบูตักทรายสายบุรีปัตตานี
20940007525531นายสะมาแอ อาบูตักทรายสายบุรีปัตตานี
20940029225573นายรอแม ยูโซะขุดตักหน้าดินสายบุรีปัตตานี
10940000525555บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาปัตตานี)ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางเครฟหนองจิกปัตตานี073-437088-91
20940000125347ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงหนองจิกปัตตานี
20940017925572บริษัท อิบนู อัฟฟาน คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงหนองจิกปัตตานี0894683966
20940292525626บริษัท ปัตตานี ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์หนองจิกปัตตานี073 420223-5
10940000125497บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์ 20หนองจิกปัตตานี073-424518
10940006625482ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 23 จังหวัดปัตตานีผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชหนองจิกปัตตานี073-340404-5
20940000125511บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองจิกปัตตานี
20940136025635บริษัท โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำกัดผลิตนมสดไร้เชื้อ ฆ่าเชื้อ โดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์อื่นจากนมบรรจุในภาชนะหนองจิกปัตตานี
10940001525539บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบหนองจิกปัตตานี081-3287745
10940134925622บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัดแปรรูปมะพร้าว ผลิตกะทิ น้ำมันมะพร้าวเเละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนองจิกปัตตานี073-330-887
20940007425559บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดหนองจิกปัตตานี
10940100125454ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองจิกปัตตานี
10940002725534ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้คอนกรีตอัดแรงผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองจิกปัตตานี
10940320725620ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองจิกปัตตานี
10940006225606ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองจิกปัตตานี
20940002225608ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองจิกปัตตานี
20940004225580นายสมนึก มณีโชติผลิตแผ่นพื้นและผนังสำเร็สรูป ท่อระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรงและงานคอนกรีตอัดแรงทุกประเภทหนองจิกปัตตานี073-437-476
20940106425625บริษัท เอ.ยู.เอ็ม บ่อทอง กรุ๊ป จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองจิกปัตตานี073330694
20940011125617ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส นวัตกรรมก่อสร้างผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อกหนองจิกปัตตานี
20940014725470ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหนองจิกปัตตานี
10940102725632บริษัท เอสทีสตีล(2001) ปัตตานี จำกัดผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมชหนองจิกปัตตานี
20940001125551บริษัท อัยธนา (ปัตตานี) จำกัดทำโครงหลังคา แผ่นหลังคาหนองจิกปัตตานี
40940015325565บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.2 เมกะวัตต์หนองจิกปัตตานี073-437-476
40940059825629บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.0 เมกะวัตต์เพื่อใช้และจำหน่ายหนองจิกปัตตานี
20940100525610บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพหนองจิกปัตตานี
20940001325557บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพหนองจิกปัตตานี
20940003825604นายมะนาวี สะอิดูดทรายหนองจิกปัตตานี086287441
20940256725642บริษัท อ่าวไทยผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงหนองจิกปัตตานี
40940003325601บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 46 เมกะวัตต์หนองจิกปัตตานี
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล