DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นราธิวาส

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมั่นคงน้ำแข็งหลอดผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มบริโภคนราธิวาส
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จนราธิวาส
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอนกรีต (เสาเข็ม,แผ่นพื้น,อิฐบล็อค)นราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาค้าวัสดุขุดดินหรือลอกกรวดทราย และดูดทรายนราธิวาส
นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุด ตักทรายเพื่อการก่อสร้างนราธิวาส
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัดขุด ตักทรายเพื่อการก่อสร้างนราธิวาส
นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุดตักดิน กรวด หรือทรายนราธิวาส
นายกูเซ็ง ลอเซ็งขุดตักดิน กรวด หรือทรายนราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาบาค้าวัสดุขุดตักดิน กรวดหรือทรายนราธิวาส
นายมาหามะบูคอรี อับดุลการีแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายนราธิวาส