DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20600005825552นางสาวยวเรศ เหลืองวิชชเจริญอบข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ข้าวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600000125414บริษัท นครสวรรค์ เค เอ็น สตีม จำกัดไส-ซอยไม้ อบไม้ ทำวงกบ ประตู-หน้าต่างจากไม้เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600004325580บริษัท โรงสีโสภณพานิช จำกัดนึ่งและอบข้าวเปลือก กำลังการผลิต 1,000 ตันเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600000725443ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณเจริญกิจอบเมล็ดพืชหรือเก็บรักษาผลิตผลจากพืชในไซโลและโกดังเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600132425631บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัดอบ และคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเก้าเลี้ยวนครสวรรค์08 3330 2200
20600319025642บริษัท กนกไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดคัด หรือแยกขนาด หรือปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600000125578นางวรรณี ใหญ่สมพงษ์ปรับปรุงคุณภาพข้าวและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600006825488บริษัท โรงสีโสภณพานิช จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 700 เกวียน/วันเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600054425650นายฐิติพัฒน์ สุรพรไพบูลย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600054525657นายฐิติพัฒน์ สุรพรไพบูลย์ผลิตคอยกรีตผสมเสร็จเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600018225550บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600020625615บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600003925612บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูปเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600000125412บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัดอบเมล็ดพืช คัดแยกขนาดหรือคุณภาพของเมล็ดพืช และสีข้าว 40 เกวีเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600004025527ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเก้าเลี้ยวพืชผลอบข้าวเปลือก และเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600000625585บริษัท โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล จำกัดคัดขนาดและปรับปรุงคุณภาพข้าวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600002125584บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัดการฆ่า การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอดหรือบด และการบรรจุเนื้อไก่เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600001025472ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือก และนึ่งเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
10600100225361บริษัท ไทยอินเตอร์พัฒนา จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ได้วันละ 580 ชุดเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
20600300125393บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จำกัดผลิตประกอบดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม เช่น ตู้อบลดความชื้น เมล็ดพืช เครื่องมือการเกษตรเก้าเลี้ยวนครสวรรค์222703
20600000425580องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระการดูดทราย การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดินโกรกพระนครสวรรค์
20600002225582องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระการดูดทราย การขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดินโกรกพระนครสวรรค์
20600056025623นายประเสริฐ สุขสะอาดผลิตน้ำแข็งโกรกพระนครสวรรค์
20600001325474บริษัท เจ.พี.เอ็น.อินดัสตรี้ จำกัดสร้าง ประกอบ ดัดแปลงรถพ่วง และซ่อมรถยนต์โกรกพระนครสวรรค์
20600000225469นายประกิจ สิทธิสถาพรกุลอบพืช หรือเมล็ดพืชโกรกพระนครสวรรค์
10600000125448บริษัท ซับบีควีน จำกัดผลิตอาหารประเภทแยม, น้ำผลไม้ และเยลลี่โกรกพระนครสวรรค์(056) 275070
20600000225568บริษัท แกรนด์ เบสท์ โกรว์ บิสิเนส จำกัดผลิตขนมโมจิ และขนมไดฟูกุโกรกพระนครสวรรค์
20600171925624นางสาวกัญญาภัทร มิตรชอบทำวงกบ ประตู หน้าต่างโกรกพระนครสวรรค์
20600388325642บริษัท นครสวรรค์ แจ๊คกี้ จำกัดผลิตยากันยุงโกรกพระนครสวรรค์
20600004225572ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้งผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโกรกพระนครสวรรค์
20600100225559นายสุรินทร์ มณฑาทำอิฐมอญและอิฐแดงโกรกพระนครสวรรค์
20600500125433บริษัท แกรนด์แมนชชีนเนอรี่ แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จโกรกพระนครสวรรค์01-5250872
20600000325376บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค ท่อ ค.ส.ล. และแผ่นพื้นคโกรกพระนครสวรรค์
20600010525494บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโกรกพระนครสวรรค์
20600014425485บริษัท เค.ที.เฟิสท์ จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นเสาเข็ม,ท่อวงโกรกพระนครสวรรค์
20601100125468นายสมเกียรติ ลิ้มจำรูญรัตน์ซ่อมและต่อตัวถังรถบรรทุกโกรกพระนครสวรรค์
20600000625569ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิชัยทรานสปอร์ตสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถพ่วงโกรกพระนครสวรรค์
20600015025573บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดศูนย์บริการซ่อมและพ่นสีรถยนต์โกรกพระนครสวรรค์
20600021225571บริษัท กิตติรัตน์ขนส่ง จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก ซ่อมและติดตั้งรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติโกรกพระนครสวรรค์
20600003425587เทศบาลตำบลบางมะฝ่อการดูดทราย การขุดหรือลอกกรวดทรายหรือดินโกรกพระนครสวรรค์
20600005725554บริษัท พิทักษ์ทิม อินเตอร์คร์อป จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์น้ำโกรกพระนครสวรรค์
10600000125133นายเกรียงศักดิ์ ศิริอุยานนท์ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เช่น กระเบื้องเคลือบโกรกพระนครสวรรค์
20600000125131นายเกรียงศักดิ์ ศิริอุยานนท์ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาโกรกพระนครสวรรค์
10600200125321นางสาวถนอมจิตต์ รุ่งเจิดฟ้าทำอิฐแดงโกรกพระนครสวรรค์
30600000125436ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกร นิตโม่ บด ย่อยหินโกรกพระนครสวรรค์(056)229844
20600200125451นางพรทิพย์ บุญธรรมการสี ฝัด หรือขัดข้าว และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าโกรกพระนครสวรรค์056-230638
20600008325188นายมณฑา ประสิทธิ์เขตกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันโกรกพระนครสวรรค์
20600135925637ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ฯลฯโกรกพระนครสวรรค์
20600004225564บริษัท โรงสีแก้วตา จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ฯลฯโกรกพระนครสวรรค์
20600001925497ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกโกรกพระนครสวรรค์
20600008125554บริษัท โรงสีแก้วตา จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วันโกรกพระนครสวรรค์
20600000125537นางมนทกานต์ หลินล้าง บด ย่อย พลาสติก และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโกรกพระนครสวรรค์
10600003825184นายมานิต ถนอมมิตรวัฒนาสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 220 เกวียน/วัน)โกรกพระนครสวรรค์
20600006925518ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชูคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมตาบงนครสวรรค์
20600200425588นายอภิสิทธิ์ จิระเดชประไพซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรชุมตาบงนครสวรรค์
20600100125486นางธิรดา ธนะอนันต์ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือผลผลิตจากพืชในไซโลชุมตาบงนครสวรรค์
20600100125247นางหยก วีระเศรษฐกุลทำน้ำแข็งชุมแสงนครสวรรค์
20600200225327นางบุญเตือน โอฬารเศรษฐกุลซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์การเกษตรชุมแสงนครสวรรค์
20600000225527นายจินตวัฒน์ ตั้งเกษมวิบูลย์อบข้าวเปลือก ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังชุมแสงนครสวรรค์
20600265125644นายวุฑฒินันท์ เลิศวรวรรธน์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)ชุมแสงนครสวรรค์
20600100325458บริษัท โรงสีไฟแสงทรัพย์เจริญ จำกัดการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าชุมแสงนครสวรรค์
20600000525363ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟแสงทรัพย์เจริญสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันชุมแสงนครสวรรค์
20600000525462ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ต.วัฒนาธัญกิจสีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน อบข้าวเปลือกชุมแสงนครสวรรค์
20600285925643นายธานินทร์ ธารณามัยทำเส้นก๋วยเตี๋ยวชุมแสงนครสวรรค์
20600248925649บริษัท สุนีวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและทำ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อค แผ่นพื้นสำเร็จ,ท่อ,เสา หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ชุมแสงนครสวรรค์
20600204625621ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซกคะลาการโยธาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมแสงนครสวรรค์
20600001125551นางรุ่งรัตน์ จันทรงเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง ลานตาก เช่น ข้าวเปลือก มันสำประหลัง ฯลฯ และทำมันเส้นชุมแสงนครสวรรค์
20600001325532นายฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังและคัดขนาดคุณภาพข้าวเปลือก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันชุมแสงนครสวรรค์
20600001025280ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟศิริรัตน์เก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าชุมแสงนครสวรรค์
20600003325571ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวเกยไชย_x000D_
_x000D_
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันชุมแสงนครสวรรค์
20600004125574ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเพิ่มทรัพย์สิงห์โตทองรุ่งเรืองสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน และปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกชุมแสงนครสวรรค์
20600009825152บริษัท โรงสีภูผาสมุทร จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันชุมแสงนครสวรรค์
20600200325457ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรทองคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมแสงนครสวรรค์
20600012925585นายสุเทพ ศรีวิจิตรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ,เสา,อิฐบล็อก เป็นต้นชุมแสงนครสวรรค์
20600025825566บริษัท ชุมแสง เอส.ที.คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมแสงนครสวรรค์
20600500125409นายวันชัย ปุ่นยิ้มทำประตู-หน้าต่างเหล็ก และประตู-หน้าต่างมุ้งลวดชุมแสงนครสวรรค์
20600203225589นายนิพนธ์ เขียวเงินการตัด พับ หรือม้วนโลหะชุมแสงนครสวรรค์
20600400125376นายธภัทร โชคเกื้อกูลชัยซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมชุมแสงนครสวรรค์
20600000825474นางราตรี ยิ้มสาระเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าชุมแสงนครสวรรค์
20600002125527นายอัศนี สมัครการ , นางสาวรสิตา นาควิจิตรเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น ข้าวเปลือก และทำมันเส้นชุมแสงนครสวรรค์
10600000425442ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.ไร้ซ์ มิลล์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 240 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกชุมแสงนครสวรรค์
20600000825458บริษัท ศิริวัฒนะ 2020 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน และอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก และปรับปรุงคุณภาพข้าวสารชุมแสงนครสวรรค์
20600005225563บริษัท ธัญสุวรรณไรซ์มิลล์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 700 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบข้าวเปลือกชุมแสงนครสวรรค์
20600015625588องค์การบริหารส่วนตำบลพันลานการขุดลอกกรวด ทรายหรือดิน (ใช้ในโครงการ) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N:1749341 E:634259 และค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N:1748898 E:634182ชุมแสงนครสวรรค์
20600100325540นายประชา หมีแสวงทำปุ๋ยอินทรีย์ชุมแสงนครสวรรค์
20600007225546นายมงคล หมีแสวงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชุมแสงนครสวรรค์
20600100325466ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวรักประเสริฐดีสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันชุมแสงนครสวรรค์
20600008225594ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ ชุมแสงผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตันต่อวันชุมแสงนครสวรรค์
20600400125467นางสาวจงกลณี วีระเศรษฐกุลผลิตน้ำแข็งซอง วันละ 675 ซองชุมแสงนครสวรรค์
20600001025496นางสาวกฤติยา วีระเศรษฐกุลทำน้ำแข็งหลอดชุมแสงนครสวรรค์
20600041125652บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมแสงนครสวรรค์
20600000525157นายสำรวย น้อยอ่ำทำน้ำแข็ง ได้วันละ 210 ซองชุมแสงนครสวรรค์
60600264225644นายสุวิทย์ เป้าทองทำประตูหน้าต่างเหล็กดัดชุมแสงนครสวรรค์
20600000825391บริษัท ชฎาทิพย์ พาราวู้ด จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราตากฟ้านครสวรรค์241505
20600104225563ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์ วู๊ดทำประดิษฐกรรมเครื่องเรือน เครื่องใช้ โดยใช้ไม้จากสวนป่า และของตนเองเป็นวัตถุดิบตากฟ้านครสวรรค์
20600251225648นายชม ครุธจีนทำประตูหน้าต่างเหล็กดัดตากฟ้านครสวรรค์
20600000525264นายชม ครุธจีนทำประตูหน้าต่างเหล็กดัดตากฟ้านครสวรรค์
20600200225525บริษัท สุริยวงศ์การไฟฟ้า จำกัดผลิต ประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัลลัสท์ โคมขาสปริง สายดินตากฟ้านครสวรรค์
20600021025575นายอลงกรณ์ วิรุณขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างตากฟ้านครสวรรค์
20600002525478นายวินัย ศรีสุวรรณ์ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดตากฟ้านครสวรรค์
20600000225485ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่งเส็งตาคลีขนส่งอบเมล็ดพืชตากฟ้านครสวรรค์
10600000325246บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัดหีบและอัดฝ้ายตากฟ้านครสวรรค์
10600000125190นายพรชัย สกุลยืนยงเก็บรักษาข้าวโพดด้วยไซโลตากฟ้านครสวรรค์
20600000125198นายประหยัด สกุลยืนยงเก็บรักษาข้าวโพดด้วยไซโลตากฟ้านครสวรรค์
20600200125410บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัดการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ซังข้าวโพดตากฟ้านครสวรรค์241-1109-11
10600000125323นายวีระศักดิ์ ปัญจนันทศิลาโม่ บด ย่อยหินตากฟ้านครสวรรค์
10600002625510บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัดทำหัวพืชให้เป็นแท่งหรือเม็ดและป่นหรือบดพืช กากพืช สำหรับทำเป็นอาหารสัตว์ตากฟ้านครสวรรค์
20600001525594นายกิตติ เนตรสถิตทำมันเส้น, การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง และสีข้าวโพดตากฟ้านครสวรรค์
20600104925519นายธีรพล ด่านพาณิชย์กุลทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด,ข้าวฟ่างตากฟ้านครสวรรค์
20600005525525คณะบุคคล ศิริรัตโนทัยทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในโกดังตากฟ้านครสวรรค์
20600007925517นางสาวปรวรรณ วรมนูชัยทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังตากฟ้านครสวรรค์
10600000125364บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัดหั่นหรืออัดยอดอ้อยตากฟ้านครสวรรค์
20600200125360บริษัท ตากฟ้าโปรดิวซ์ จำกัดหั่นหรืออัดยอดอ้อยตากฟ้านครสวรรค์
20600100425589บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัดการป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ตากฟ้านครสวรรค์
60600254025640บริษัท เจเอ็นวีการโยธา จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตากฟ้านครสวรรค์
20600102025536นายพิชัย พุทธศรีสังข์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จตากฟ้านครสวรรค์
20600011425470ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานทองคอนกรีตอัดแรงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงตากฟ้านครสวรรค์
10600001325575ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส พี 2003 รีไซเคิลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษเหล็ก, เศษพลาสติก,เศษกระดาษ,ทองแดง,ทองเหลือง,อโลหะและโลหะต่างๆตากฟ้านครสวรรค์
20600002825654บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัดคัดหรือแยกขนาดและปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพดตากฟ้านครสวรรค์
10600002025588บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัดการอบพืชหรือเมล็ดพืช การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืชตากฟ้านครสวรรค์055-217903
20600000525512บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัดปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพันธุข้าวโพดตากฟ้านครสวรรค์
20600002425612ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรัตน์การโยธาขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตากฟ้านครสวรรค์056-241098
10600002525231นายธนวัฒน์ เนินสุวรรณ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันตากฟ้านครสวรรค์
20600002525239นายธนวัฒน์ เนินสุวรรณ์สีข้าว (12 เกวียน/วัน)ตากฟ้านครสวรรค์
20600496325641นายกรกฏ ไทยดำรงค์ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ขั้วหลอดไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ สวิตซ์ไฟฟ้า ตากฟ้านครสวรรค์081-8401709
60600287025641นายทอง พุ่มเจริญผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตากฟ้านครสวรรค์056387328
40600000325596บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัดผลิตและจำหน่ายแกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์ตากฟ้านครสวรรค์056387373
30600000125402นายวีรศักดิ์ ปัญจนันท์โม่ บด ย่อยหินตากฟ้านครสวรรค์
20600000325434สหกรณ์การเกษตรตาคลี จำกัดอบเมล็ดพันธุ์พืช คัดแยกขนาด คุณภาพเมล็ดพืชและลำเลียงเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชตาคลีนครสวรรค์
20600000925498ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตจรุงการเกษตรอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600002325507นายศตวุฒิ นันทสำเริงอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ข้าวโพดและเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600000125164บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัดกะเทาะเปลือกถั่วลิสงตาคลีนครสวรรค์261014
20600000325525บริษัท ปฐวีมาศ ค้าข้าว จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ขนาดกำลังการผลิต 200 ตัน/วันตาคลีนครสวรรค์
20600100125163นายเผชิญ พวงสมบัติย่อยหินตาคลีนครสวรรค์
20600000125248ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงศ์ศิลาโม่ บด ย่อยหินตาคลีนครสวรรค์
20600066525489นางสุนีย์ กิตติอุดมขุดดินลูกรังตาคลีนครสวรรค์
20600066625487นางสุนีย์ กิตติอุดมขุดดินลูกรังตาคลีนครสวรรค์
20600000225428นางสาวบุญโสม อู่แสงทอง,นางสมบูรณ์ อู่แสงทองสีข้าวตาคลีนครสวรรค์
20600000325442บริษัท โรงสีเกษตรเฟื่องฟ้า จำกัดสีข้าวหรือขัดข้าวหรืออบพืชหรือเมล็ดพืชหรือการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล หรือโกดังตาคลีนครสวรรค์(056) 264389-91
20600001225492นายไพรัช ศรีอนงค์สีข้าว กำลังสีสูสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันตาคลีนครสวรรค์
20600005425528นายศิริ ศิริรัตโนทัยทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600400125418นายเปรี้ยว แพทย์รักษ์ทำขนมปังตาคลีนครสวรรค์
20600100125445นายต่อศักดิ์ พานเทียนทำเส้นก๋วยเตี๋ยวตาคลีนครสวรรค์
20600100125361บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัดทำไอสครีม การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์ตาคลีนครสวรรค์
10600001325542บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 1,500 ซอง และผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 30 ตันตาคลีนครสวรรค์
20600003225524นางจิรฐา พระรักษ์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ผลิตได้วันละ10 ตันตาคลีนครสวรรค์
20600100125262บริษัท กิจไพศาลค้าไม้ (2530) จำกัดไสไม้และเซาะร่องไม้ตาคลีนครสวรรค์
20600000825284นายวรวิทย์ แก้วสว่างไสเซาะร่อง ทำวงกบประตูหน้าต่างตาคลีนครสวรรค์
20600000325483บริษัท พรสวัสดิ์ก่อสร้าง จำกัดผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตาคลีนครสวรรค์
20600300425496บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตาคลีนครสวรรค์
20600001225542ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลาทำแอสฟัลท์ติคคอนกรีตตาคลีนครสวรรค์
20600102225565ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวงสมบัติก่อสร้างผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตาคลีนครสวรรค์
20600100125155บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ตาคลีนครสวรรค์(056)261725
20600286625648บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตาคลีนครสวรรค์056-315925
20600000225394ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริชัยสมบัติผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ปีละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรตาคลีนครสวรรค์
20600012325489ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวัสดิ์ก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ อิฐบล็อค เสา ฯลฯตาคลีนครสวรรค์
20600012925593บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตาคลีนครสวรรค์
20600013625580ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ,เสา และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จตาคลีนครสวรรค์
20600200425539บริษัท บีทีที คอนสตรัคชั่น ทีม จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างตาคลีนครสวรรค์
20600001525487บริษัท บีทีที คอนสตรัคชั่น ทีม จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารตาคลีนครสวรรค์
20600201225540ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยนต์กลการกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป ทำโครงสร้างอาคารจากเหล็กตาคลีนครสวรรค์
20600200225541นายอำพล เมธาพาณิชย์ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับใช้ในการกสิกรรมตาคลีนครสวรรค์
20600000325574นายอำพล เมธาพาณิชย์ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานกสิกรรมตาคลีนครสวรรค์
20600000725146นายบุญชัย ยังเจริญกลกิจซ่อมรถไถนาและอุปกรณ์รถไถนาตาคลีนครสวรรค์
10600001825558บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตาคลีนครสวรรค์
20600200125345บริษัท มานพ คาร์การาจ จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์ตาคลีนครสวรรค์
20600366525643ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคคาร์ คาราวานการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวตาคลีนครสวรรค์
20600023225546บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดศูนย์บริการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ตาคลีนครสวรรค์
20600001025579ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรพืชผลอบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600004625557นางสาวอุษณี ศิริรัตโนทัยอบพืช เช่น ข้าวโพด ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600024325576นางปาณิสรา สังสรรค์ศิริขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างตาคลีนครสวรรค์
20600000425432ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรพืชผลฝัดหรือขัดข้าว (ปรับปรุงคุณภาพข้าว)ตาคลีนครสวรรค์
10600000225461บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)ทำวุ้นเส้นตาคลีนครสวรรค์056-269732
20600025025621นางณิชาภัทร ณัฐชัยทำประดิษฐกรรมจากไม้ เช่น โต๊ะ, ตู้, เตียง, บ้านสำเร็จรูป ฯลฯตาคลีนครสวรรค์
20600100125387บริษัท ปุ๋ยชีวภาพไทย จำกัดทำปุ๋ยอินทรีย์เคมี และชีวภาพตาคลีนครสวรรค์
20600000125420บริษัท ปุ๋ยชีวภาพไทย จำกัดทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีและชีวภาพตาคลีนครสวรรค์
20600700125464บริษัท แปซิฟิค เมทัล พาวเวอร์ จำกัดผลิตผงโลหะต่าง ๆ เช่นทองแดง ทองเหลือง สังกะสีตาคลีนครสวรรค์
20600200425497บริษัท แปซิฟิค เมทัล พาวเดอร์ จำกัดผลิตผงโลหะอะตอมไมซ์ต่างๆ เช่น ทองแดง ทองเหลือง สังกะสีตาคลีนครสวรรค์
20600100125528ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่นทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ,ท่ออัดแรงตาคลีนครสวรรค์
20600300125427นายสงบ ธรรมาธรซ่อมอุปกรณ์การเกษตรตาคลีนครสวรรค์269024
20600100125569บริษัท อธิวัชร์กรีนเพาเวอร์ จำกัดอัดเศษ วัสดุเหลือใช้เป็นแท่ง ตามมาตร 87(7)ตาคลีนครสวรรค์
20600002925504ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตตาคลีนครสวรรค์056-339067
20600005425486ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐ์วัฒนา 2005ทำคอนกรีตผสมเสร็จตาคลีนครสวรรค์
20600209525529ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตาคลีนครสวรรค์
10600000125380บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ก่อสร้าง จำกัดโม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 100,000 ลูกบาศก์เมตร/ปีตาคลีนครสวรรค์
20600002225590บริษัท ยงสุวัฒน์ ไบโอ เทรด จำกัดทำมันเส้น และเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชตาคลีนครสวรรค์081-887-4010
20600011325530นางดาราดล เพ็ชรด้วงทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้,โต๊ะ,เตียงตาคลีนครสวรรค์
40600012825567บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 12.2172 Mw จากเดิม 55.05 Mw รวมเป็น 67.2672 Mw (DC)ตาคลีนครสวรรค์
40600012925565บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย พลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ตาคลีนครสวรรค์
40600013025563บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1.5478 Mw จากเดิม 36.29 Mw รวมเป็น 37.8378 Mw (DC)ตาคลีนครสวรรค์
20600003225243นางสาวสุภาพร รักถิ่นไทยสีข้าว (16 ก/ว)ตาคลีนครสวรรค์
20600013825156นายรวินท์ ชเลตานันท์สีข้าว (20 เกวียน/วัน)ตาคลีนครสวรรค์
10600200125354บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 11,994 ตันอ้อยต่อวันตาคลีนครสวรรค์
10600000125505บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัดผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตไม่เกินวันละ 230,000 ลิตรตาคลีนครสวรรค์
10600197425627บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดโรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ตาคลีนครสวรรค์
10600200125461บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยตาคลีนครสวรรค์056-338338
20600445725644บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ สตรอว์ จำกัดผลิตหลอดจากกระดาษตาคลีนครสวรรค์
20600104425510บริษัท เคทิส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผสมปุ๋ยเคมีตาคลีนครสวรรค์
20600300225573บริษัท แอล.แอล.ที. อินเตอร์ วู้ด เพลเลท จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้อัดแท่งตาคลีนครสวรรค์
40600232325620บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ตาคลีนครสวรรค์
40600002025566บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัดโรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด 60 เมกะวัตต์ตาคลีนครสวรรค์056-338-123-5
20600200125576บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัดผลิตก๊าซที่มิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซตาคลีนครสวรรค์
20600429425641บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัดจัดหาน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมตาคลีนครสวรรค์
20600000825532บริษัท แสวงคอมเมิซไรซ์ จำกัดอบข้าวเปลือกตาคลีนครสวรรค์
20600002725540นายสมศักดื ลี้ชัยมงคลอบข้าวเปลือก และเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดัง และไซโลตาคลีนครสวรรค์
20600000425531นายสมศักดิ์ ลี้ชัยมงคลเก็บรักษาข้าวเปลือกหรือผลิตผลจากพืชในโกดังตาคลีนครสวรรค์
10600001625321บริษัท แสวงคอมเมิซไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน และอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาหรือ ลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าตาคลีนครสวรรค์
20600000925217ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีง่วนเซ่งล้งสีช้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วันตาคลีนครสวรรค์
20600300125385นายเกรียงสรรค์ ทรัพย์อัประไมยสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันตาคลีนครสวรรค์
20600000325467บริษัท ป.ดุสิตวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 จำกัดอบพืช หรือเมล็ดพืชตาคลีนครสวรรค์
10600000525464บริษัท ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์ 2003 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 450 เกวียน/วันตาคลีนครสวรรค์
10600000125398บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์แวร์อินดัสตรี้ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ถาดใส่อาหาร เขียง โต๊ะ เก้าอี้ รถเข็นเหล้า และนำมาจัดชุดเครื่องใช้ในครัวเรือน  เช่น พวงพริก ขวดพริกไท ขวดใส่น้ำมัได้ปีละ 1,900,000 ชิ้นตาคลีนครสวรรค์
20600101225491บริษัท ดับเบิลยูที รีไซเคิล จำกัดอัดเศษโลหะและรับซื้อของเก่า เช่น ถังเหล็กเปล่าและเศษกระดาษตาคลีนครสวรรค์
10600009025490บริษัท ดับเบิลยูทีรีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย อัดกระดาษ และอัดเศษโลหะตาคลีนครสวรรค์
20600108025522นายฉัตรพล กุมพลคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองเหลือง ทองแดง เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ล้าง บดย่อยพลาสติก และทำเม็ดพลาสติกตาคลีนครสวรรค์
20600003325548บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลหลุยหัว พลาสติก จำกัดอบข้าวเปลือกและเก็บรักษาหรือลำเลียงข้าวเปลือกในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600003625525ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรุ่งโรจน์นิมิตชัยอบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังตาคลีนครสวรรค์
20600006925484นายวภิชา ชื่นบุญมาอบข้าวเปลือกตาคลีนครสวรรค์
20600003825497ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรุ่งโรจน์นิมิตชัยสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันตาคลีนครสวรรค์
20600001125494ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนก ฟู้ดทำวุ้นเส้นตาคลีนครสวรรค์
20600000225402บริษัท โรงสีไฟเทพนิมิตร จำกัดอบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600003925578ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ ไรซ์มิลล์อบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600000125495บริษัท โรงสีไฟเทพนิมิตร จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารท่าตะโกนครสวรรค์
10600004725516บริษัท โรงสีชัยชานนท์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน อบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังท่าตะโกนครสวรรค์
20600001125197นายนิพนธ์ กิติเฉลาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 65 เกวียน/วัน ท่าตะโกนครสวรรค์
20600003025502บริษัท ที กรุ๊ป อัลลิแอนซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600003525535ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ ไรซ์มิลล์สีข้าว และปรับปรุงคุณภาพข้าวท่าตะโกนครสวรรค์056-248590
20600005025484ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมณีสมประสงค์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600009525471บริษัท ท่าข้าวทวีพร จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว รวมเป็น 450 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600004325539ห้างหุ้นส่วนจำกัด การน้ำแข็งท่าตะโกทำน้ำแข็งซอง ผลิตได้วันละ 640 ซองท่าตะโกนครสวรรค์
20600004925569ห้างหุ้นส่วนจำกัด การน้ำแข็งท่าตะโกทำน้ำแข็งหลอดท่าตะโกนครสวรรค์
20600500225464บริษัท เจริญภัณฑ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ(นครสวรรค์) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าตะโกนครสวรรค์
20600100525404ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ประดิษฐ์วัสดุก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสา ท่อคอนกรีตอัดแรง โอ่งน้ท่าตะโกนครสวรรค์249150-1
20600007425518ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีดี คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าตะโกนครสวรรค์
20600008425566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีดี คอนกรีตผลิตคอนกรีดผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสาเข็มท่าตะโกนครสวรรค์
20600020325604ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ประดิษฐ์คอนกรีตอัดแรงผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น, เสาเข็มอัดแรง, เสาไฟฟ้า, เสารั้ว, ท่อคอนกรีต ฯลฯท่าตะโกนครสวรรค์083-6459235
20600003725564ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ประดิษฐ์เมทัลชีทผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เหล็กแผ่นรีดรอนท่าตะโกนครสวรรค์
20600400125392บริษัท พี.เอ็น.เค.เทคนิค 97 จำกัดผลิต,ประกอบ ดัดแแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องจักรท่าตะโกนครสวรรค์01-9246171
20600006825569ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืนอบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600000825466ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไพทองรุ่งเรืองกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 460 เกวียน/วัน และอบพืช หรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯท่าตะโกนครสวรรค์
20600003525576ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พงศ์เทพ เกษตรยั่งยืน_x000D_
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600004025519นายพงศ์เทพ รัตนปัญญาสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600003325589ด.ต.สัมฤทธิ์ นุชเฉยทำเครื่องเรือนจากไม้,แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมจากไม้ท่าตะโกนครสวรรค์
20600001025447นางสาวนิตยา คงทวีศักดิ์อบพืชหรือเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดท่าตะโกนครสวรรค์
20600012325158นางสาววิภาวี คงทวีศักดิ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 180 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600014025152นายวิฑูร สกุลยืนยงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600040525639บริษัท ถั่วอมตะ จำกัดการผลิตอาหารสำเร้จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืชท่าตะโกนครสวรรค์0984890748
20600000725484บริษัท วราบดินทร์ (1997) จำกัดทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่าตะโกนครสวรรค์
20600149425640ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิการต์ คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่าตะโกนครสวรรค์
20600200125618นายมานะ ภูวนาทผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์การเกษตร และซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถยนต์ รถพ่วง รถสิบล้อ ฯลฯท่าตะโกนครสวรรค์
20600003925479บริษัท แลนด์ฟู๊ด(2018) จำกัดโรงฆ่าสัตว์(ไก่)ท่าตะโกนครสวรรค์
20600100125395นายนภัสดล วรวัฒนะสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600100225492บริษัท ทวีปเมทัลเวิร์ค จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องชั่งต่างๆและชิ้นส่วนประกอบโลหะอื่นๆท่าตะโกนครสวรรค์
20600264825640นายศรีชัย วงศ์ภีรักษ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600200125469บริษัท สุทธิชัย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วันท่าตะโกนครสวรรค์
20600000725260บริษัท โรงสีเกียรติรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วัน)ท่าตะโกนครสวรรค์249180-1
10600001625537บริษัท หนองหลวงเจริญกิจ (2009) จำกัดนึ่งและอบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600000825441นางอัญชลี พุกนวนอบพืช หรือเม็ลดพืช หรือเก็บรักษา ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังท่าตะโกนครสวรรค์
10600002825573ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีหนองหลวงทวีกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบข้าวเปลือกท่าตะโกนครสวรรค์
20600000725435นายปฎิพัทธ์ ต่วนชะเอมทำมันเส้นท่าตะโกนครสวรรค์01-8864651
20600001925489ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวลาดยาวเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชและลานตากข้าวเปลือกบรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600002225485บริษัท บรรพตพิสัยพืชผล จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวมเป็น 700 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600400125459นายนรุตม์ชัย วงส์ประยูรทำปูนปลาสเตอร์บรรพตพิสัยนครสวรรค์01-9725940
20600007525580บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600001025520บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัดอบข้าวเปลือก หรือเมล็ดพืชต่างๆเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังและทำมันเส้นบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600000825540บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600500125458บริษัท ดีสตาร์ คอนกรีต โพรดัคท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป อิฐบล๊อก เป็นต้นบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600022725603บริษัท ดีสตาร์ คอนกรีต โพรดัคท์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตอักแรง ฯลฯบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600004725480นางพะยูร นพพันธ์อบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600100125288บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัดผลิตสุราขาวและสุราผสมตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมสรรพสามิตบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600001625535ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วกำแพงก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600005825586บริษัท กิตติสัมพันธ์ 2012 จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600025825582บริษัท บัญชากิจ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600000825609บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600300225383นายทองสุก แย้มบัญชาซ่อมรถยนต์บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600001125502ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนจุ้ยก่อสร้างขุด ตัก ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ น.ส.3ก. เลขที่ 1497,1498,1499บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600224025638ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจรุ่งเรืองขุดตัก ดิน ทราย กรวด ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600000125396นายดำรงค์ วิมลสมบัติดูดทรายบรรพตพิสัยนครสวรรค์9536679,973-663
20600100225401ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชายหงษ์ดูดทรายบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600007925541ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายหงษ์ดูดทรายบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600008025549ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายวิมลสมบัติดูดทรายบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600014425493ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายหงษ์ดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือดูดทรายเลขที่ 4710 00158บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600016125497ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายวิมลสมบัติดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 3960 00821บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600286125649นายเอกพล วงษ์สุนทรสีข้าว (4 เกวียน/วัน)บรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600000225321นายดำรงค์ วิมลสมบัติสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วันบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600100225328นายดำรงค์ วิมลสมบัติสีข้าว กำลังสีข้าวสูงสุดของโรงงาน 50 เกวียน/วันบรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600009925541บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 7.64 เมกะวัตต์บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600002725532นายประทีป จันทร์เทศดูดทราย ขุดลอกร่องน้ำเดิน โดยใช้เรือท่าทรายแม่น้ำปิง 8 เลขทะเบียน 3460 00617บรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600009425542บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 7.64 เมกะวัตต์บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600000125479บริษัท นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ จำกัดอบพืช หรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ฯลฯบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600191425621นายวสวัตติ์ จีนอินทร์ขุดดินลูกรังบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600015525572นายชาตรี เถื่อนปานขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600000425473บริษัท นครสวรรค์ หวังดี ไรซ์ มิลล์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีขข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 500 เกวียน/วันบรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600000625462ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคุณไรซ์มิลล์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 700 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600050825630บริษัท ชาวบ้าน ออร์แกนิก จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วันบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600018025570ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุโขทัย ก่อสร้างแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600286925642นายทอง จันลาซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600101125550นายสมควร สีดาน้อยน้ำแข็งหลอดวันละ 10 ตัน/วันบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600002025602นายธนาธิป อภิเดชสีข้าว (4 เกวียน/วัน)บรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600286325645บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบรรพตพิสัยนครสวรรค์
10600000925516บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าบรรพตพิสัยนครสวรรค์
20600000125404นายอนุรักษ์ พงษ์สาลีอบเมล็ดพืชพยุหะคีรีนครสวรรค์341313-4
20600005625481บริษัท ธนปณชัย จำกัดอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชในโกดัง หรือคลังสินค้าพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000325277ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลาโม่หินพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600264725642นายทวน พงษ์ภะเดิมสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600012325588ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ธงไทยคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600019125593นางสาวโสภี เอี่ยมเวชผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600400125400นายประจวบ ศรีเพ็งหล่อพระพุทธรูปพยุหะคีรีนครสวรรค์056-316545-6
20600500125391บริษัท ปาโก้ ทรัค จำกัดซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก รกพ่วง รถกึ่งพ่วงพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600200125386บริษัท เซ็นทรัลอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัดบรรจุแก๊สอ๊อกซิเจน และบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พยุหะคีรีนครสวรรค์
20600100225518บริษัท อู่รุ่งเพชร จำกัดซ่อมแซมรถบรรทุกและรถพ่วงพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000425440นางงามตา สุริยะเกษอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาลำเลียงเมล็ดพืชในโซโล และโกดังพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600100725442บริษัท โชคนานานคร อินเตอร์เทรด จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600003725218นายสุฤทธิ์ สุริยะเกษสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600200125388บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัดชุบแข็งและทำสีผิวโลหะทุกชนิดพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600003425520นางสาวจิราภรณ์ อริยโสภารักษ์อบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด,ข้าวเปลือกพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600022325511นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์ขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000625452นางจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็งสีข้าวกำลังการผลิต 18 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600000225446บริษัท ศิลาเทียบทองก่อสร้างการโยธา (1999) จำกัดทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000225444ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลาทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600000125406บริษัท แดรี่ พลัส จำกัดผลิตเครื่องดื่มประเภทนมเปรี้ยว นมพลาสเจอร์ไรส์ นมสดปรุงแต่ง นมยูเอชที น้ำผลไม้สด นมถั่วเหลืองพยุหะคีรีนครสวรรค์056-219900
20600158325624บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ น้ำปลาร้าสำเร็จรูป บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600006625506บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600016025483ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์ทรายทองดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พยุหะคีรีนครสวรรค์
20600263825641นายสะอิ้ง อ่ำทองสีข้าว (8 เกวียน/วัน)พยุหะคีรีนครสวรรค์
20600007125480นายราชัย ภู่เหลือสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600000325485บริษัท บีนเนแลค จำกัดผลิตครีมธัญญาพืชเข้มข้นพยุหะคีรีนครสวรรค์056-219900
20600200125261นางสนอง ขาวเพ็ชรทำอิฐมอญ – อิฐแดงพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000225352นางนภาพร ประทีปแก้วทำอิฐแดงพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600021825594บริษัท ทรัมป์ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้าคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600003325480นายจิระ คกาทองอบข้าวโพดพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600107025632บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำเครื่องปรุงรส เช่น พริกบดดอง กระเทียมบดดอง น้ำจิ้มเเละซอส ชนิดต่างๆพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000425499บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำเครื่องปรุงอาหาร เช่น พริกบด พริกดองพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600016025150นายนิคม ศกุนรักษ์สีข้าว (20 เกวียน/วัน)พยุหะคีรีนครสวรรค์
20600254225645นางสาวศันษณี ศรีมุขซ่อมเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600019625550นางสาวสุณิสา สังข์ทองขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600001325458บริษัท ข้าวเมืองบน จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์056-267608
20600002225517นายชนินทร์ พุ่มวิวัฒนศิริกุลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000925571นายสมชาย กสิการ_x000D_
หล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยง และหล่อพระพุทธรูป_x000D_
พยุหะคีรีนครสวรรค์
60600254825643นางจีรญา บำรุงศรีผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น แผ่นเหล็กรีดรอนพยุหะคีรีนครสวรรค์
10600000325386ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทองโม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 120000 ตัน/ปีพยุหะคีรีนครสวรรค์
30600000125410ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่นโม่ บด ย่อยหินพยุหะคีรีนครสวรรค์0-5623-0086
30600000125493ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานครสวรรค์โม่ บด หรือย่อยหินพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600049125639บริษัท 999 แอสฟัลท์ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600002525536ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ไทยเศรษฐ์ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600003125591บริษัท อจิลิตี้ พลัส แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600018325582นางสุนีย์ กิตติอุดมขุดดินลูกรังพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000125362นายเทื้อม พุ่มเกษม,นางสมหมาย ฤทธิ์เต็มสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันพยุหะคีรีนครสวรรค์
20600000225618บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัดอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือกไพศาลีนครสวรรค์
20600003525527บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัดอบข้าวเปลือกไพศาลีนครสวรรค์
10600089025634บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว เช่นการสี ฝัด หรือขัดข้าวไพศาลีนครสวรรค์
20600200125477บริษัท ล้อพูนผล ไร้ชมิลล์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
20600000325236นายวิหาร บุญประเสริฐสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
20600000725286นายชัยสิทธิ์ ศรีอนุชาตสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
20600010525486นางอรณัส ยอดทองสีข้าวกำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
10600000225289นายไพรัช ชนะชัยไพบูลย์ทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600003125476นายโชคชัย คงวิริยะกิจทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600005825479บริษัท ฤทธิชัย โปรดิวส์ จำกัดทำมันเส้นลานตากข้าวและผลิตผลทางการเกษตรไพศาลีนครสวรรค์
20600017125553นายนธี ยอดทองทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600286725646บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไพศาลีนครสวรรค์
20600085725631บริษัท ชัยเจริญ ทริพเพิล เอ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไพศาลีนครสวรรค์
20600254325643นายเทิดธนา เพชรน่าชมกลึง เชื่อม คว้านกระบอกสูบ เจียร์ข้อเหวี่ยงไพศาลีนครสวรรค์
20600017925572นางสุรี บุญศรีพานิชย์ขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างไพศาลีนครสวรรค์
20600002325580นางปทิตตา ปิ่นเขียนอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดไพศาลีนครสวรรค์
20600000225451นางปทิตตา ปิ่นเขียนทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600000825342นายงาม พุทธรักษาทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600002825217นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600003225474นายสำเร็จ ธรรมสกุลศิริทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600003325472นายเสวก คุ้มตระกูลทำลานตากมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600003525584นายชุนเซ้ง ตั้งสุริยานนท์ทำมันเส้น และเก็บรักษาพืช หรือส่วนประกอบของพืชในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600004025584นายชุนเซ้ง ตั้งสุริยานนท์ทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600005425544นางวิราพร จุลโพธิ์ทำมันเส้น เเละเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600100325433นายประเสริฐ ร่มกุหลาบทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600001725533นางสาวทองคำ พวงมณีทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600007525515นายสุรัตน์ ศรีวารีทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600004125558นางสาววาณี จุธากรณ์อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก,ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600007025565บริษัท คูตงฮวดไรซ์มิลล์ จำกัดอบข้าวเปลือกไพศาลีนครสวรรค์
20600000325392นายนพดล จันทมฤคสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
20600001825176นางจันทร์ทิรา คะชาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วันไพศาลีนครสวรรค์
20600003225219นายณรงค์ หล่อเลิศรัตน์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน)ไพศาลีนครสวรรค์
20600007725560บริษัท คูตงฮวดไรซ์มิลล์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียนต่อวันไพศาลีนครสวรรค์
10600001825210นายเรวัต นันทวิสัยทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600000225295นายเดโช ปั้นศรีทองทำมันเส้นไพศาลีนครสวรรค์
20600000225543นายสรรชัย ส่งวัฒนาทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือผลผลิตจากพืชในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600100425498นายเดโช ปั้นศรีทองทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังและลานตากรับซื้อเมล็ดพืช อบข้าวเปลือก ข้าวโพดไพศาลีนครสวรรค์
20600002125543บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัดทำมันเส้น ลานตากข้าว และผลผลิตทางการเกษตรไพศาลีนครสวรรค์
20600009925515นายเจริญชัย ส่งวัฒนาทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังไพศาลีนครสวรรค์
20600101625617ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมรักษ์ คอนกรีตผสมเสร็จผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไพศาลีนครสวรรค์
10600000825237ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟนครสวรรค์รักษ์เจริญสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์0212172
20600300225466นายตรีศักดิ์ ตรีศักดิ์วัฒนพรทำขนมเปี๊ยะ และขนมปังกรอบเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100425514นางวิลาวัณย์ โชคชัยทวีสกุลทำขนมเปี๊ยะ และขนมปังกรอบ เช่น ขนมโมจิเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600200125198นายไพบูลย์ คงวราคมผลิตน้ำปลา บรรจุน้ำปลาใส่ขวด และทำฝาจุกขวดพลาสติกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์212295
10600000125299บริษัท ไพรัตน์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตและบรรจุน้ำปลา น้ำหวาน น้ำส้มสายชู น้ำพริกเผา ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก กะปิเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125371นางวิไล ชอบทางศิลป์ทำน้ำแข็งก้องเล็ก ได้วันละ 48.20 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000125370นางวิไล ชอบทางศิลป์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001225153บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 45 ตัน ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 430 ซองเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์221645
20600104125524นายธนพล กิตติพงษ์พัฒนาผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
00600000125390บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อีกวันละ 150 ตัน รวมกับของเดิมเป็นวันละ 316.30 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-221645
60600264425640นายรักพงศ์ เรืองพิศาลพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์222043
20600000125214นายกันตพล ปรีดาสวัสดิ์ผลิตเสา,ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตบล็อคเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125132นายประยุทธ์ คงคาวิฑูรทำประตู-หน้าต่างเหล็กและท่อไอเสียรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-222779
60600427025642นางศิวาพร พันธมิตรซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000625486นายมณฑล เตชะพงศากิตซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนต์และหลอมโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000725138ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์เนรมิตปากน้ำโพซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนตืเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000925134นางสาวจงกลนี วิทย์สหมุนีทำส่วนประกอบของเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001325144ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคลนครสวรรค์ซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600600125473นายอนุสิทธิ์ ทับทันผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60600239225646นายราเมศ เมฆวิมานลอยผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใข้ในงานอุตสาหกรรมเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-213582
20600700125415นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ผลิตลำโพง และชิ้นส่วนลำโพงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์229768,311390
20600500125193บริษัท น้ำปลาเจ้าพระยาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตน้ำปลา บรรจุน้ำปลาใส่ขวดและทำฝาจุกขวดฯเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100625444บริษัท เอ็มวันนครสวรรค์ จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และส่วนประกอบของยานดังกล่าวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000325350นายก่อเกียรติ วัฒนะธนากรซ่อมแซมรถจักรยานสองล้อ,รถจักรยานสามล้อเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600005825489ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์อบและคัดขนาดเมล็ดพืชเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-325-111-2
10600000125356นายธนกร คะกาทองคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว การอบพืชหรือเมล็ดพืชเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์222954
20600003125583องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดการดูดทราย การขุด หรือลอกกรวดทราย หรือดิน ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N:1727949.000 E.617610.000 และค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N:1727888.865 E:617580.410เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000425572ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมณัฐชา 2000ทำขนมเปี๊ยะ หรือขนมปังกรอบ หรือขนมปัง หรือขนมเค้กเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600006225598บริษัท ธาราทิพย์ นครสวรรค์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600001725485บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ อาไล แอ๊นซ์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็ปรูปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001825564บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001625550บริษัท ไทยวัธนา เมทัลชีท จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น แผ่นหลังคาโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600600125408บริษัท ต.วัฒนาสตีล จำกัดตัดและพับโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์0 5625 5993-6
20600004325554บริษัท ฮอนด้าคาร์ส นครสวรรค์ จำกัดซ่อมรถยนต์ , เครื่องยนต์ , เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-802-789
20600100125536นางสาวพัณณ์ชิตา พัฒน์ธนะกุลโชติผลิตอิฐซีเมนต์บล๊อค และวัสดุก่อสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ท่อ เสา พื้นสำเร็จ คอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600003225542บริษัท ชวิน เอ็กซปอร์ต จำกัดผลิตข้าว คัดคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600013325157บริษัท นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง(2002) จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันเท่าเดิม ขยายการสีข้าวนึ่ง โดยเพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีก 639.10 แรงม้าเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000325368นายไพรัช โพธิ์ปานทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์5250227
20600014625530นายเลอพงษ์ บ่างศรีวงษ์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000125257บริษัท ตั้งเปงฮง ฟู้ดส์ จำกัดทำกุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง หมูอัดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-221513
10600000125166นายสุนัย วิเชียรกัลยารัตน์ทำวุ้นเส้นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000425226ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวุ้นเส้นนครสวรรค์ทำวุ้นเส้นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002825530บริษัท กนกวรรณพชรณัฐการ์เมนท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600107325493นายสมชาย บุญรักษาทำเครื่องเรือนจากไม้ และแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมจากไม้สวนป่าเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
00600000125333กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์221110
20600100225385บริษัท ทเวนตี้กรุ๊ป(1994) จำกัดทำแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002825209ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนมิตรคอนกรีตบล็อกทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600103425487บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002225541บริษัท ที-วัน เม็ททอลลิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น ทำหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600004125566บริษัท เค.ซี.เมทมอลชีท จำกัดทำหลังคา บานเกร็ด ฝาผนังจากเหล็กแผ่นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000125208นายสุเทพ คมคงสันติอัดเศษเหล็ก และเศษกระดาษเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000125206นายสุเทพ คบคงสันติอัดเศษเหล็กและเศษกระดาบเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000925548ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัญญา ซัพพลาย (2003)ตัด พับ รีด แผ่นโลหะ และทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด ฯลฯเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006625563บริษัท เดอะฟีนิกซ์ 99 จำกัดกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600007425534ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี ไรซ์ตัด พับ ม้วนโลหะ กลึง และ เชื่อมโลหะทั่วไป เช่นเครื่องสีข้าว เครื่องอบเมล็ดพืชเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600008525563นางปนัดดา ป้อมป้องตัด พับ ม้วนโลหะ กลึง แลัเชื่อมโลหะทั่วไป เช่น เครื่องสีข้าว, เครื่องอบข้าวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001025215บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัดผลิตรถไถนาและอุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100125213ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เพิ่มทรัพย์พูลทวีซ่อมรถแทรกเตอร์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
00600000125382บริษัท โอบอ้อมอุตสาหกรรม (1994) จำกัดทำลำโพงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์331245-8
10600200125131นายสุกิจ วงศ์ชูพันธ์ต่อตัวถังรถยนต์และชุบโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์213787
20600100125221บริษัท ยานยนต์นครสวรรค์ จำกัดต่อตัวถังรถยนต์โดยสารและซ่อมรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์222797
20600400125442นายไชยา ติรศักดิ์สวัสดิ์ทำร่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าใบ เช่น หลังคาเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์226593
00600000125309บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัดบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์224269
20600100925406นางปภานลิน เศรษฐภูริปภาซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001725616ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยออโต้เพ้นท์เคาะพ่นสีรถยนต์และซ่อมรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600007825618บริษัท เดอะฟีนิกซ์ 999 แอสแซมบลี จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ รถพ่วง และซ่อมรถยนต์ รถพ่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600016725528บริษัท จีเอ็มซีเอส จำกัดซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600026725492บริษัท ทีวีแอล ออโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000725601นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000125141บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำอัดลมชนิดไม่มีแอลกอฮอล์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์222253
20600004625573บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)เป่าขวดพลาสติกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000325194ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็งผลิตเครื่องสีข้าวโพดและผานไถนาเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001525578บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600101625575บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000125347บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าและภาชนะบรรจุฯเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600300125353บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200125352บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006625555นายไพศาล พรเจริญทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100225393บริษัท เอ็ม รีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด อัดเศษเหล็ก อัดเศษอลูมิเนียม อัดเศษกระดาษ และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001425571นายณรงค์ ระฆังกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006125499ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บี รุ่งเรืองกลึง เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200125428นายธงชัย คูทองซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600600125416บริษัท เอส คอน สยาม เอเซีย จำกัดผลิตและประกอบเครื่องมือการเกษตรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100225320นางอัชฌา บุตรดีสุวรรณต่อตัวถังรถบรรทุกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600300225326นางอัชฌา งามแสนต่อตัวถังรถบรรทุกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์227972
20600100325375บริษัท อีซูซุ เสนียนต์นครสวรรค์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์228521
20600002725573บริษัท เอฟ นครสวรรค์ (2002) จำกัดศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ดและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600003525568บริษัท เอ็มวันนครสวรรค์ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600309525528บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัดซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนอะไหล่และตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600018925480บริษัท ฮอนด้าคาร์สนครสวรรค์ จำกัดซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000125453ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรักษ์เจริญ 2อบพืช หรือเมล็ดพืช การเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000225329นายพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์อบเมล็ดพืชเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100125478กรมอาชีวศึกษา โดย นายไสว คงคารักษ์แปรรูปนมพร้อมดื่มประเภทการทำนมพาสเจอร์ไรด์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100225427ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรักษ์เจริญ 2สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000125156บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ทำน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 8,800 ตันอ้อเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125405บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่นขวดพลาสติก ๆเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์01-4610200
20600001525495ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ เค.พี.พลาสติกทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125397บริษัท ดับบลิว เอ็มไอ ไวร์เมช จำกัดผลิตตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมแรงคอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-355485
20600000825516นายเสอื้อน อยู่คงซ่อมแซม ดัดแปลง ประกอบชิ้นส่วน รถแทรกเตอร์ รถตัก และรถจักรกลหนักเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600003125567นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ผลิตลำโพงและชิ้นส่วนลำโพงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
40600001225597บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ กำลังการผลิต 250 ตัน/ชั่วโมงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600023225587บริษัท นครสวรรค์ยูสคาร์ จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000225362นายประดับ จิตรวัฒนแพทย์ดูดทรายและลำเลียงทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 3462-00617 กำลังการผลิตได้เดือนละ 12000 ลูกบาศก์เมตรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000225396บริษัท ทรายทองนครสวรรค์ จำกัดดูดทราย ร่อนคัดกรวดทราย ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 3860 00853เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์213199
20600000125354นายไชยรัตน์ สุนทรกำจรพานิชดูทรายเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600004425511นายศุภสิทธิ์ โรจน์ศรีไพบูลย์ดูดทรายแม่น้ำ ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ สท 0059เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125322บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัดทำน้ำแข็งซอง 600 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก 30 ตัน/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์2520102
10600000125489บริษัท น้ำแข็งนครสวรรค์ จำกัดทำน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้นอีก 495 ซอง/วัน รวมเป็น 1,485 ซอง/วันผลิตได้วันละ 990 ซองเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600001125470บริษัท บ้านแก่ง จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 50 ตัน/วัน รวมเป็น 88 ตัน/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-383077
10600005525584บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัดทำน้ำแข็งซองและทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006525532บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600107325659นายบัญชา สุขเอมผลิตน้ำดื่มเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000225378บริษัท แม่ปิงคอนกรีต จำกัดทำเสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002525569บริษัท เอส.ที.เอส ไว์เมร จำกัดผลิตตะแกรงลวดเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000325517นายกิตติชัย ตั้งเจริญซ่อมแซมและต่อตัวถังรถบรรทุก,รถพ่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100525503นายกิติชัย ตั้งเจริญซ่อมและประกอบตัวถังรถบรรทุกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000225576บริษัท ศิลาบดินทร์(2549) จำกัดโม่ บดย่อย หินเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006325578บริษัท น้ำแข็งหลอดกิจเจริญ จำกัดเพิ่มการทำน้ำแข็งก้อนเล็กอีกวันละ 130 ตัน รวมกับของเดิมเป็นวันละ 180 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600286825644บริษัท โอลิมปิคอาร์ม จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เสื้อผ้าชุดทหาร, เสื้อเกราะกันกระสุนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600003425579ห้างหุ้นส่วนจำกัด วพิตาผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600263025648บริษัท นวัตวิศวกรรม 2017 จำกัดผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อ แผ่นพื้น แผ่นผนังเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600025125579บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 3 จำกัดทำการผลิต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต และคอนกรีตอัดแรงทุกชนิดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
40600000825587บริษัท ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 8 MWp(DC)เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600262025649ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์ที2017ซ่อมแซมรถบรรทุกและยานยนต์อื่น รวมถึงส่วนประกอบของยานยนต์ดังกล่าวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000125422บริษัท รอยัล แอมมูนิชั่น จำกัดผลิตเครื่องกระสุนปืนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600600125432บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมี คัลล์ จำกัด (มหาชน)ขัดถัง และพ่นสีถังเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์6281700-16
10600100125199นายพิสิฎฐ์ สุพิชญางกูรดูดทรายเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200125196นายดิเรก ตันศรีวรรัตน์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-214624
20600100125270นายพิพัฒน์ โขอนันต์ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000225279นางเป้า แซ่โซวทำเส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นหมี่สดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100325508ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เอเซียผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600800125463บริษัท พีแอลถุงซิปพลาสติก จำกัดทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติก หรือ กระสอบพลาสติกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002625575บริษัท พี.แอล ถุงซิป พลาสติกผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600248625645ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์อินเตอร์โฮมทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100325391ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนิชคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อค เสาปูน ท่อ แผ่นพื้นสำเร็จ และเสาเข็มฯเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์  
20600012625532ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เอเซียผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ พื้นคอนกรีตสำเร็จ เสาไฟฟ้าคอนกรีต เสาเข้มคอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600264125645บริษัท โมเดิร์น เอ สตีล จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น ทำหลังคา แผ่นเหล็กเคลือบเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600900125462ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท โปรดักท์การตัด พับ หรือม้วนโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600101225541นายไพโรจน์ สิริชูติวงศ์ตัด พับ ปั๊มโลหะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100225278นางทองสุข โคว้ตระกูลกลึง,เชื่อมโลหะ, และซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001725574บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600400125426นายธีระเชฐ ล้อทวีรักษ์ทำห้องเย็นขนาดความจุ 40 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์  
20600800125406บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลล์ จำกัดซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และส่วนประกอบของยานดังเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056 221 771
20600000425416บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์222810-11
20600012825587บริษัท มิตซูนครสวรรค์ จำกัดศูนย์บริการขาย และซ่อมเครื่องยนต์,รถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100125452บริษัท ข้าวเจริญกิจ จำกัดการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600014725538นายเลอพงษ์ บ่างศรีวงษ์ขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600027825572บริษัท ช.ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดการขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001425514นางสำรี มีทองฆ่าไก่เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002825233ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเจริญกิจสีข้าว (180 เกวียน/วัน) อบข้าวเปลือกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600007125159บริษัท ไกรกิจรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว (60 เกวียน/วัน)เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600003225482นายณัฏฐนันท์ พันธุ์เขตกิจผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 25 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-367278
20600000425507ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตรชัยทำอาหารสัตว์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600286425643นายพิพัฒน์ สุทธวิรีสรรค์ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 101 เครื่อง)เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125389บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 600 เครื่องเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200125402ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวรรค์ 2000ทำประตู หน้าต่าง วงกบ และเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200525486บริษัท ย่งยู่เส็งเคมีไทย 2005 จำกัดผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี-อินทรีย์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600104525657บริษัท เพียรอุไรรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200125279บริษัท เจริญกิจเออาร์ จำกัดทำคอนกรีตบล๊อค ท่อซีเมนต์และเครื่องสุขภัณฑ์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000525397บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002825506บริษัท ชุมทองคอนกรีตโปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600017325559บริษัท กู๊ด เมกเกอร์ จำกัดผลิตอิฐบล๊อกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125363บริษัท ยนต์ผลดี จำกัดหลอมหล่อเหล็กเป็นเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ได้ปีละ 300 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125413บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัดผลิตลูกยางสีขาวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001025587บริษัท ยนต์ผลดี จำกัดผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าวเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001125593บริษัท ซี.ที.เค. อุตสาหกรรม จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100525388นายปิยะ จรัลจันทร์แสงซ่อมรถยนต์, เคาะพ่นสีรถยนต์, ต่อตัวถังรถยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600003225532บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมยานพาหนะ โชว์รูมและศูนย์บริการ ซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600006625589บริษัท ทีซี ซีโร่ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์รถบรรทุก ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000525514บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัดเผาขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
30600000125394ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์โม่ บด ย่อยหินเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600265025646ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟร่วมเสริมกิจ 34สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 45 เกวียน/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600100125355ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟร่วมเสริมกิจ 34สีข้าว (45 เกวียน/วัน)เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600286525640นางสาวจงกลณี กัลภักดิ์การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น การเจียวกระเทียมเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000625510นายเฉลิม พลบม่วงทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600387525648นางสาวรภัสสรณ์ ขำเส็งการทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง เช่น ขนมโมจิเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600200325465นายพีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์ทำขนมปังหรือขนมเค้ก ทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600000725486ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวุ้นเส้นบ้านมะขามงามทำวุ้นเส้นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-225233
10600000125430บริษัท นำฟง นิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัดผลิตและถักเสื้อไหมพรมเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600103125525บริษัท สแตนเทค คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
10600400125352บริษัท ตากสินเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดแปรรูปหินอ่อน และหินแกรนิต(โดยขอใช้เครื่องจักรเพิ่มอีก 2,048.50 แรงม้าเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์01-4611319
20600100925570บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัดแบ่งบรรจุแก็ส LPGเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600013725562บริษัท โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมรถบรรทุก และสร้างประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ รถยนต์ หรือรถพ่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600027525552นางสาวภาวิณี สังข์เงินขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000825573นายพิษณุ กลิ่นพงษ์ทำลูกชิ้นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001125577นางสวรรยา ศรีสุขทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ทำลูกชิ้น, หมูยอ, ไส้กรอกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600017625651นายธนรัตต์ กลิ่นพงษ์,นางสาวนุชนารถ บินชัยผลิตและจำหน่าย หมูยอ ลูกชิ้นเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000225493บริษัท ไทยกูลอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังผลิตสูงสุด 12.30 ตันน้ำแข็ง/วันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-253073
20600006425584นายวรพจน์ ทับพุ่มผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 100 ตันเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001325565บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600000525405บริษัท เอ พี เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์326717,326719
20600011125575บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600021625572ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวดี ก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600100125494นายสายัน ขยันเยี่ยมการสร้าง,ประกอบ,ดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพจักรยานสามล้อเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600300125575บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จำกัดเคาะพ่นสีรถยนต์ และรับจ้างออกแบบ ผลิตรวมทั้งซ่อม ประกอบ ต่อรถยนต์ ยานหุ้มเกราะป้องกันกระสุนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600600125440บริษัท ณธรรศชาตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนและประกอบอาวุธปืน ผลิตเครื่องกระสุนปืนครบนัดแบบออโตเมติก รีวอลเตอร์ และกระสุนปืนลูกซองเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600001025504บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ซ่อมและเคาะพ่นสีก๊าซหุงต้มเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-253057
20600000425564นายธนพล แก้วคชสารทำอิฐดินเผาเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
20600002025503นางอุดมลักษณ์ สุจิพิธธรรมทำมันเส้นแม่เปินนครสวรรค์
20600007125514นายเข็มชาติ บัวชื่นทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังแม่เปินนครสวรรค์
20600107225552นางสาววีณา น้อยห่วงทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่เปินนครสวรรค์
20600007325551นางวัฒนา ทิวาวงศ์ทำมันเส้น เเละเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่เปินนครสวรรค์
20600007725511สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัดทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพดแม่เปินนครสวรรค์
20600009325526นายชนินทร์ หาดแก้วทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังแม่เปินนครสวรรค์
20600010525528นายประเทือง แข็งเขตรกรณ์ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน, ข้าวโพดแม่เปินนครสวรรค์
20600004225515นางสาวประกาย เทียมสำโรงทำมันเส้น บดย่อยส่วนประกอบของพืชและเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600000625437นางสาวสายสมร นิ่มสุวรรณ์ทำมันเส้นแม่วงก์นครสวรรค์056-295078
20600002025537นายณรงค์ ขำวงค์ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดัง เช่น มันเส้น ข้าวโพดแม่วงก์นครสวรรค์
20600103025568นายชัยมงคล ยอดปั้นทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600004725555ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอแอ๊ะก่อสร้างทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600106325569นางสาวกนกอร จิวเจริญทำมันเส้นแม่วงก์นครสวรรค์
20600006425519ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอแอ๊ะ ก่อสร้างทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพดแม่วงก์นครสวรรค์
20600107725569นายลม ปานแดงทำมันเส้นแม่วงก์นครสวรรค์
20600008025523นายไพโรจน์ ช่วยคิดทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600009125520นายวันชัย เมณกูลทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600009925523นายนะธี ศรีพุมมาทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน ข้าวโพดแม่วงก์นครสวรรค์
20600014525557นาวสาวณัฐนันท์ อินทร์หอมทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600017025555นางสาวรจนา จิโนคำทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600017225551นางเวียง บัวนารถทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าแม่วงก์นครสวรรค์
20600018325558นายธนิก น้อยบุญเติมทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600227025635บริษัท ชัยรัชปาล์มพูล จำกัดการสกัดน้ำมันจากพืช เช่น ปาล์มแม่วงก์นครสวรรค์
20600000125529นายนิรุต ติ่งต้อยทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600001925539บริษัท พูลชัยรัชปาล์ม จำกัดทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือผลผลิตจากพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600003125559นายชนเขต พันละอองทำมันเส้น เเละเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600008525514นางสาลี่ แตงไทยทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600017725550นางสาวเกตุกนก นำจันทึกทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังแม่วงก์นครสวรรค์
20600001825580บริษัท กรเทพ ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กแม่วงก์นครสวรรค์
10600000125521บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.0 เมกกะวัตต์แม่วงก์นครสวรรค์
20600008425525นายสายยน เทียมจันทร์สีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วันแม่วงก์นครสวรรค์
20600004525534นางสาวเสาวรส แตงไทยทำมันเส้นแม่วงก์นครสวรรค์
20600010625484บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จแม่วงก์นครสวรรค์1-9723465
10600003125494บริษัท นครสวรรค์ สิริวีระ จำกัดอบข้าวเปลือก และแปรสภาพข้าวใหม่เป็นข้าวเปลือกเก่าลาดยาวนครสวรรค์
20600000525488ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนนาบี (2008)นึ่งและอบเมล็ดพืชลาดยาวนครสวรรค์
20600265225642นายกาลศักดิ์ ลิมประภูวิวัฒนาสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียลาดยาวนครสวรรค์
10600003725517บริษัท อัครวัฒนาภร จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 850 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
10600006425479บริษัท โรงสีเรืองไทย จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 243 เกวียน/วัน และอบเมล็ดพืชลาดยาวนครสวรรค์
20600000725450บริษัท คุณหงษ์ จำกัดสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว500 เกวียน/วัน)ลาดยาวนครสวรรค์
20600000925464นางสาวยุลยิน แซ่หลิ่วสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกลาดยาวนครสวรรค์
20600002225566นายสำราญ ย่องหยีทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600005625523บริษัท อัครวัฒนาภร จำกัดทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
10600004625518บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปลาดยาวนครสวรรค์08-9780-6366
20600263225644นางลิลลี่ สถตินันท์ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋าสตางค์,กระเป๋าสะพายลาดยาวนครสวรรค์271780
20600300125195นางณัฐภาณี ทัศนพงษ์ผลิตยารักษาโรคแผนโบราณลาดยาวนครสวรรค์
20600286225647บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลาดยาวนครสวรรค์
20600008725536บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จลาดยาวนครสวรรค์
20600015925582ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นคอนกรีตผสมเสร็จ,แผ่นพื้นสำเร็จ,ท่อวง,ท่อเหลี่ยมลาดยาวนครสวรรค์
20600219825646บริษัท บี.เค. เม็ททอล ชีท (ลาดยาว) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ผลิตหลังคารีดลอนลาดยาวนครสวรรค์
20600017925515บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัดซ่อมรถยนต์ลาดยาวนครสวรรค์
20600300125419นางกมลวรรณ พฤกษ์ไพศาลสีข้าง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600149325642บริษัท อินเตอร์โฮมคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จลาดยาวนครสวรรค์
20600002025578บริษัท บุญเลิศไรซ์ 555 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียนต่อวัน ยึ่งข้าว และอบข้าวเปลือกลาดยาวนครสวรรค์
20600003025569นายประดิษฐ นิยมพงษ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600005225472สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน)ลาดยาวนครสวรรค์
20600100225476นายประดิษฐ์ นิยมพงษ์ทำมันเส้น และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในโกดังหรือคลังสินค้าลาดยาวนครสวรรค์
20600000225584นางรุ่งทิพย์ ศิริเลิศวัฒนาทำมันเส้นลาดยาวนครสวรรค์
20600010425562นางวันดี กางกรณ์ทำมันเส้นลาดยาวนครสวรรค์
20600100125437ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธงพิจิตดูดทรายลาดยาวนครสวรรค์364217-8
10600001025175นายผจญ มานนท์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600000425515นายคำ เปียนครสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600005625499นางบุญชู ลอสุขพูลดูดทราย ใบอนุญาตใช้เรือดูดทรายเลขที่ 4810 00142ลาดยาวนครสวรรค์
20600008325568นายประชาพงศ์ ทรัพย์เกิดผลอบพืชหรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดลาดยาวนครสวรรค์
20600014425550ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์เกิดผลทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600000125461นายลภิพล ลำพันธุ์อบพืช หรือเมล็ดพืชลาดยาวนครสวรรค์
20600000725344นางสาวนงชนก คมขำสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600001725152นางรำไพ เจริญจรัสกุลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600007225561ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีฟ้าใหม่พืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันลาดยาวนครสวรรค์
20600001925588บริษัท แม่ศรีสมทรัพย์ จำกัดทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้าลาดยาวนครสวรรค์
10600000225263บริษัท หินอ่อนเกียรติวิไล จำกัดทำหินอ่อนลาดยาวนครสวรรค์212604
20600000125552นางนันทวา เปียปิยะปรับปรุงคุณภาพข้าวเเละรวบรวมเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกเเละเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600100825549นายประดิษฐ์ ลูกปัดทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600002625492นางนันทวา เปียปิยะทำมันเส้นลาดยาวนครสวรรค์
20600008425517นางชูศรี อินทร์สิงห์ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืช หรือเมล็ดพืช ในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600009625529นางประเมิน ปิ่นเงินทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600013025559นายสนั่น อิ่มจันทร์ทึกทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600017625552นางนงลักษณ์ ช่างจ่ายทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600100925554นายอุเทน นราเลิศทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600486825642บริษัท โฮมทาวส์ วัสดุ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆลาดยาวนครสวรรค์
10600100125348บริษัท เอเซียแกรนิต จำกัดทำหินแกรนิต หินอ่อนแผ่น และหินประดับต่าง ๆลาดยาวนครสวรรค์01-5250276
40600003025581บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ลาดยาวนครสวรรค์
20600022525540นายอุทัย เกษตรกิจขุดดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างลาดยาวนครสวรรค์
20600001725582สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัดทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าลาดยาวนครสวรรค์056-888235
20600004525518ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงพืชไร่ (2009)ทำมันเส้นลาดยาวนครสวรรค์
20600009525521นางวิไรรัตน์ ลักษณะทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600010625526นายอนุสรณ์ คงห้วยรอบทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600013325553นายอนัน ทองจันทึกทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600018525553ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงพืชไร่(2009)ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังลาดยาวนครสวรรค์
20600300125377นายปรีชา อุพัฒน์ทำประตู-หน้าต่างเหล็กดัดลาดยาวนครสวรรค์
20600021325579ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทรัพย์เอ็นจิเนียร์ซ่อมและประกอบรถยนต์ประเภท รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถกู้ชีพ และอื่นๆลาดยาวนครสวรรค์
20600000325459ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์อบพืชหรือเมล็ดพืชต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดหนองบัวนครสวรรค์
20600004125525นายภานุพงศ์ เลาหเรืองรองกุลอบข้าวเปลือก และเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600005225548นางสาวปรารถนา เฉลิมสุขอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600007425484บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัดอบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600204025632บริษัท ซีโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัดขุดดินและทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในการก่อสร้างหนองบัวนครสวรรค์
10600002825565บริษัท โรงสีหนองบัวร่วมอุดม จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600100125403ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีไทยประดิษฐ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์323023-5
20600000125446บริษัท โรงสีหนองบัวข้าวไทย จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์056-251495
20600200225400ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยเจริญธัญญะสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600000225477ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสมพรวัฒนาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วัน และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืชในไซโล โกดัง คลังสินค้าหนองบัวนครสวรรค์
20600001025181ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟย่งฮงจั้วสีข้าว (60 เกวียน/วัน)หนองบัวนครสวรรค์
20600001425522ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟทรัพย์เจริญสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 160 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600002125535นายสมหมาย นิลประสิทธิ์ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าหนองบัวนครสวรรค์
20600102725549นางสาวสมหญิง ศรีดาวงศ์ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600103625524นางสาวปรารถนา เฉลิมสุขทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600007125555นายสมหมาย นิลประสิทธิ์ทำมันเส้นหนองบัวนครสวรรค์
20600000125545บริษัท ทุ่งทองยิบซั่ม จำกัดทำเครื่องปรุง เพื่อเพิ่มคุณภาพ และรสชาติของอาหารหนองบัวนครสวรรค์
20600001325540บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีหนองบัวนครสวรรค์
20600049825634บริษัท เอส พี หนองบัวคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงหนองบัวนครสวรรค์
20600018025554บริษัท เจริญภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (นครสวรรค์) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวนครสวรรค์
10600000325527บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.0 เมกกะวัตต์หนองบัวนครสวรรค์
10600001725527บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัดผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด 9.0 เมกกะวัตต์หนองบัวนครสวรรค์034-344579
20600055125622บริษัท อีซูซุ เสนียนต์นครสวรรค์ จำกัดซ่อมรถยนต์หนองบัวนครสวรรค์
20600000525413บริษัท โรงสีไฟยงฮ่งหมงหนองบัว จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือกหนองบัวนครสวรรค์
20600004925510นายเดชา เลาหเรืองรองกุลอบข้าวเปลือก และเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600005325546บริษัท โรงสีไฟย่งฮงหมงหนองบัว จำกัดอบเมล็ดพืช เช่นข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯหนองบัวนครสวรรค์
20600000925472ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกิตพืชผลหนองบัวเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในโกดังและทำมันเส้นหนองบัวนครสวรรค์
20600119325630บริษัท โรงสีไฟย่งฮงหมงหนองบัว จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวหนองบัวนครสวรรค์
20600005525574นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุลขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างหนองบัวนครสวรรค์
20600007225553นายฤทธิ์โรจน์ แกล้วทนงค์ขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและร่อนหรือคัดกรวดหรือทรายหนองบัวนครสวรรค์
20600014325529นายฤทธิโรจน์ แกล้วทนงค์ขุดดินลูกรัง ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างหนองบัวนครสวรรค์
20600000125289ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟบัวทองสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600000325343ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวโรงสีแหลมทอง (2000)สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600002725177นายสมใจ สีรังสีข้าว (60 เกวียน/วัน)หนองบัวนครสวรรค์
20600013225159ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟอุดมธัญญกิจหนองบัวสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600015625158บริษัท โรงสีไฟย่งฮงหมงหนองบัว จำกัดสีข้าว(120 เกวียน/วัน)หนองบัวนครสวรรค์
20600100125619บริษัท บีเคเค เทรดดิ้ง 2018 จำกัดบดเมล็ดพืชหรือหัวพืชหนองบัวนครสวรรค์
20600002025495นายนิติพัฒน์ เพชรศรีกาญจน์ทำมันเส้นหนองบัวนครสวรรค์
10600103225541บริษัท คันนา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจำหน่ายหนองบัวนครสวรรค์
20600005825537บริษัท ไทยไบโอกรีน จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้และบดย่อยไม้เพื่อใช้ทำเชื้อเพลิงหนองบัวนครสวรรค์
20600018525538นางกันยาวีร์ เพชรศรีกาญจน์ทำเครื่องเรือนจากไม้ และบดย่อยไม้เพื่อใช้ทำเชื้อเพลิงหนองบัวนครสวรรค์
20600000525504บริษัท สำราญกิจ 1994 จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองบัวนครสวรรค์
20600100225450บริษัท เอเชี่ยนผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัดผลิตปูนปลาสเตอร์หนองบัวนครสวรรค์
20600000625494บริษัท กรุงเทพ ผลิตภัณฑ์ ยิปซั่ม จำกัดทำแผ่นฝ้ายิปซั่มหนองบัวนครสวรรค์
10600003625519บริษัท ซิน หย่วน ด้า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแป้งยิปซั่ม และผลิตแผ่นยิปซั่มหนองบัวนครสวรรค์
20600001025397นายสมชาย เรืองศรีทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อก เสา ท่อระบายน้ำหนองบัวนครสวรรค์
20600014225547บริษัท ชัยเจริญ ทริพเพิล เอ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวนครสวรรค์
20600018825573บริษัท ชัยเจริญ ทริพเพิล เอ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวนครสวรรค์
20600020025568นายนิพนธ์ เขียวเงินทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล็อก แผ่นพื้น เสาเข็มหนองบัวนครสวรรค์
10600200125362บริษัท ไทย ไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหลอมหล่อตะกั่วผสมพลวง ได้ปีละ 4800 ตันหนองบัวนครสวรรค์01-2135
20600200825571บริษัท เอ็น.บี.คอปเปอร์ จำกัดหลอม หล่อ ปั๊ม การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร เชื่อม อลูมิเนียมหรือทองแดงหนองบัวนครสวรรค์
20600003625566นายนิพนธ์ เขียวเงินการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น แผ่นเหล็กรีดลอนหนองบัวนครสวรรค์
20600003825562นายสามารถ แก้วภาพซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรหนองบัวนครสวรรค์
20600200125485บริษัท ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล จำกัดอัดเศษโลหะและกระดาษหนองบัวนครสวรรค์
20600007525150นายเลิศชัย เรือนโรจน์รุ่งสีข้าว(20 เกวียน/วัน)หนองบัวนครสวรรค์
20600003625194ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟอึ้งเลี่ยงเส็งสีข้าว (300 เกวียน/วัน)หนองบัวนครสวรรค์
20600007625513ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม จี ทาปีโอก้าทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดังหนองบัวนครสวรรค์
20600003625483นายพิณ ชัยสุกัญญาสันต์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังผลิตวันละ 53.82 ตันต่อวันและทำน้ำดื่มบรรจุขวดหนองบัวนครสวรรค์
20600000125438นางสุวรรณี ตรียะประเสริฐพรอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดหนองบัวนครสวรรค์01-4752009
20600002925496ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวพืชผลอบเมล็ดพืชและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้าหนองบัวนครสวรรค์
20600003325506ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ศิริพืชผลอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าหนองบัวนครสวรรค์
20600007725487ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินหนองบัวอบเมล็ดพืชหนองบัวนครสวรรค์
20600000925555บริษัท โรงสีจึงรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600001925547นายพยูร ไชยชนสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600005425569ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ศิริพืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วันหนองบัวนครสวรรค์
20600009125579บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัดทำแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนองบัวนครสวรรค์
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล