DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครสวรรค์

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟนครสวรรค์รักษ์เจริญสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันนครสวรรค์
นายตรีศักดิ์ ตรีศักดิ์วัฒนพรทำขนมเปี๊ยะ และขนมปังกรอบนครสวรรค์
นางวิลาวัณย์ โชคชัยทวีสกุลทำขนมเปี๊ยะ และขนมปังกรอบ เช่น ขนมโมจินครสวรรค์
นายไพบูลย์ คงวราคมผลิตน้ำปลา บรรจุน้ำปลาใส่ขวด และทำฝาจุกขวดพลาสติกนครสวรรค์
บริษัท ไพรัตน์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตและบรรจุน้ำปลา น้ำหวาน น้ำส้มสายชู น้ำพริกเผา ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก กะปินครสวรรค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลอดกิจเจริญพานิชผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กนครสวรรค์
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 45 ตัน ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 430 ซองนครสวรรค์
นายธนพล กิตติพงษ์พัฒนาผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งก้อนเล็กนครสวรรค์
บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อีกวันละ 150 ตัน รวมกับของเดิมเป็นวันละ 316.30 ตันนครสวรรค์
นายรักพงศ์ เรืองพิศาลพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆนครสวรรค์