DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครราชสีมา

10300300125368บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัดทำน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว กำลังผลิต 17,998 ตันอ้อยต่อวันแก้งสนามนางนครราชสีมา044-339061-3
20300003725512บริษัท ดินทอง คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแก้งสนามนางนครราชสีมา
10300004025591บริษัท วารีเทพแก้งสนามนาง จำกัดผลิตน้ำแข็ง และน้ำดื่มแก้งสนามนางนครราชสีมา061-9972777
20300005025606ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านางแนวการโยธาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดแก้งสนามนางนครราชสีมา
20300200125441บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัดผลิตชิ้นส่วนไก่สด และชิ้นส่วนไก่เสียบไม้ขามทะเลสอนครราชสีมา044-333123
20300000325472นายชัยยศ ศิริโรจนกุลทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000225508บริษัท เม้าน์เทน มิสท์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตขนมอบแห้ง เช่น ขนมวอฟเฟิล ขนมเครป และขนมต่าง ๆขามทะเลสอนครราชสีมา044333268-71
20300100225382นายประสาท วงศ์สุทธาวาสทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 20 ตัน/วัน ขามทะเลสอนครราชสีมา
20300340025642บริษัท เค.ซี.เคมีเทค จำกัดผลิตน้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาถูพื้น สบู่เหลวล้างมือขามทะเลสอนครราชสีมา
20300024425621ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวันผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่องานก่อสร้างผิวถนนขามทะเลสอนครราชสีมา
20300417325644บริษัท ซูโม่ คอนสตรัคชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่องานก่อสร้างผิวถนนขามทะเลสอนครราชสีมา
20300250925625บริษัท ฮงพลาสติกแพค จำกัดเป่าขวดน้ำดื่ม จำหน่ายขวดน้ำดื่มขามทะเลสอนครราชสีมา
10300600125407บริษัท เสรีภัณฑ์ โปร เซ็นเตอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จขามทะเลสอนครราชสีมา
20300004525614บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขามทะเลสอนครราชสีมา
20300013925565บริษัท ป.ภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขามทะเลสอนครราชสีมา
10300900125396บริษัท ยาวาต้า จำกัดผลิตลวดเชื่อม ได้ปีละ 49,000 ตันขามทะเลสอนครราชสีมา
10300000825580บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักร เครื่องยนต์และอื่น ๆขามทะเลสอนครราชสีมา
20301200125431บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัดการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนดลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ และการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานไม้หรืองานโลหะขามทะเลสอนครราชสีมา(044)291350
20301100125390บริษัท ไทรแค๊บ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตลวดหรือสายเคเบิลหุ้นฉนวนขามทะเลสอนครราชสีมา044-333374-6
20300900125402บริษัท โซม่า ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำกัดผลิตรถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ไม้เท้าช่วยเดินขามทะเลสอนครราชสีมา044-333092
20300200425486บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขามทะเลสอนครราชสีมา
20300248625626บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัดทำซุปปลา และน้ำขมิ้นขามทะเลสอนครราชสีมา
10300000125460บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา044756305
10300000425332นายศักดิ์ชัย วงศ์รัตนโสภณทำมันเส้น ได้เดือนละ 240 ตันขามทะเลสอนครราชสีมา
20300101325579น.ส.วิชาณี วาสนาทิพย์ทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา089-845 1502
20300007925522นายสุรศักดิ์ จารุทวัยทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
40300011125560บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา
40300000825584บริษัท ซีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.826 เมกะวัตต์ขามทะเลสอนครราชสีมา
20300300225588บริษัท โชคยืนยงทวี ไบโอพาวเวอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา044-756305
20300300325503บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000325555บริษัท ซีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา
10300006125613นางสาววิชาณี วาสนาทิพย์ลานตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา
10300006225611นายสุรศักดิ์ จารุทวัยลานตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา
10300014825311นายวิทยา เชาวน์ดีทำมันเส้น ได้เดือนละ 165 ตันขามทะเลสอนครราชสีมา
20300201325560ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้างผลิตยางมะตอยผสม (Asphaltic Concrete)ขามทะเลสอนครราชสีมา044 973032
20300301225561ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรงขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000225581นางอัจฉรา กางชาติผลิตชิ้นส่วนไก่แช่เย็นขามทะเลสอนครราชสีมา098-271 4478
20300000125393บริษัท เค.แพน โปรดั๊กชั่น ฟู้ด จำกัดทำน้ำผลไม้ขามทะเลสอนครราชสีมา
10300000325292นายชัยยัน ปุญญนิรันดร์ทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
10300005125226นางทิพวรรณ เสวขุนทดทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
10300017925316นางรัชนี ชมดีทำมันเส้น ได้เดือนละ 135 ตันขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000325415นายประพันธ์ เชาวน์ดีทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา044-256725
20300100325448นายมนัส ชินศักดิ์ชัยทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000825489บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัดทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
20300003825502นายอภิสฤษฎิ์ ภูเบศพุฒินันท์ทำมันเส้นขามทะเลสอนครราชสีมา
20300000125542ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณหล่อดอกยางหล่อดอกยางและปะยางรถยนต์ขามทะเลสอนครราชสีมา0810725546
20300000225607นางบัวเผื่อน หล้าก่ำหล่อดอกยางขามทะเลสอนครราชสีมา
10300500125408บริษัท เค.แพน โปรดั๊กชั่น ฟู้ด จำกัดผลิตขวดพลาสติกขามทะเลสอนครราชสีมา397164
20300101325587น.ส.ไขศรี สวัสดีผลิตคอขวดและจุกสำหรับเพาะเห็ดขามทะเลสอนครราชสีมา081-5609693
20300000725374บริษัท ราชสีมาดราก้อน 2002 จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตคอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ พื้นสำเร็จ เสา ท่อ กระเบื้อง อ่างขามทะเลสอนครราชสีมา4200090
20300003425584บริษัท พินนาเคิล พรีแฟบ จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นพื้นสำเร็จ เสาเข็ม และเสาคอนกรีต เป็นต้นขามทะเลสอนครราชสีมา
40300000725602บริษัท ศุภณัฐผลิตไฟฟ้า จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 400 กิโลวัตต์ขามทะเลสอนครราชสีมา
40300003825581บริษัท เค-โวลเทจ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 2 เมกะวัตต์ขามทะเลสอนครราชสีมา
20300100325604บริษัท เค-โวลเทจ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพขามทะเลสอนครราชสีมา094-563 9659
20300102225596บริษัท ศุภณัฐ ผลิตไฟฟ้า จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าขามทะเลสอนครราชสีมา
10300000425571บริษัท บี.ซี.เอส รับเบอร์ 2013 จำกัดรีไซเคิล ยางพาราและเศษยางทุกชนิดขามทะเลสอนครราชสีมา
10300001525601นายธนัญชัย พศุตม์ธนกฤตตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา08 1660 7999
10300004125615นางทิพวรรณ เสวขุนทดลานตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา06 2941 6455
10300005625613นายอภิสฤษฏิ์ ภูเบศพุฒินันท์ลานตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา08 1725 0314
10300005725611บริษัท เอี่ยมธัญธร จำกัดลานตากกากมันสำปะหลังขามทะเลสอนครราชสีมา08 0155 8656
20300115025637สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัดลดความชื้นข้าวโพด กะเทาะเปลือกและเมล็ดข้าวโพดขามสะแกแสงนครราชสีมา
10300000225419นายวิเชษฐ์ วัชระสุขโพธิ์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน)ขามสะแกแสงนครราชสีมา
20300000125583นายจอม แสนสันเทียะกะเทาะเมล็ดข้าวโพด และทำมันเส้นขามสะแกแสงนครราชสีมา
20300200125581ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไรทรัพย์รุ่งเรืองการทำเส้นด้ายจากเส้นใยที่ไม่ใช้แล้วขามสะแกแสงนครราชสีมา
20300000125575สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัดสีข้าวโพด ทำมันเส้นขามสะแกแสงนครราชสีมา085-6828254
20300000525519นางจุรีพร บำรุงเกาะทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขามสะแกแสงนครราชสีมา
20300100725597นางสาวจิราพร เกิดกลางทำเส้นหมี่อบแห้งขามสะแกแสงนครราชสีมา087 2488103
10300102925593บริษัท พลังงานไทย จำกัดทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากยางใช้แล้ว และเศษยางทั่วไปขามสะแกแสงนครราชสีมา
10300100125444นายกล้วย คิดการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ขามสะแกแสงนครราชสีมา0 1222 2130
10300189625645บริษัท โรงหมี่หนองหัวฟาน 99 จำกัดผลิตเส้นหมี่แห้ง เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปขามสะแกแสงนครราชสีมา
20300222225625สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคีอบข้าวเปลือกคงนครราชสีมา
20300000425504สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัดผลิตปุ๋ยคงนครราชสีมา
20300022825590น.ส.พรทิพย์ ทองแสงสุขผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคงนครราชสีมา044-300399
20300256225640บริษัท สินเจริญสนม จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคงนครราชสีมา
10300000925554บริษัท เมืองคง ธนา วู๊ดชิพ จำกัดทำชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายคงนครราชสีมา081-9661877
20300101725596ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติมา ก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคงนครราชสีมา089-2855889
20300141025635ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ผลิตคอนกรีตเสมเสร็จคงนครราชสีมา
20300300225448นางพัชรินทร์ วัขรธีรเดชสีข้าว วันละ 30 เกวียนครบุรีนครราชสีมา
20300300325404นางห่วง สุขขาวพงศ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 200 ตันครบุรีนครราชสีมา448200
10300000425480นายธวัชชัย กระต่ายจันทร์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายครบุรีนครราชสีมา
20300264725623บริษัท สุริยะพันธ์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จครบุรีนครราชสีมา
20300005825575ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรีเมททอลชีทผลิตหลังคาเมททอลชีทครบุรีนครราชสีมา
20300500125414นางละออง สุทธานีรัตนกิจซ่อมอุปกรณ์ของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม กลึง เชื่อมโลหครบุรีนครราชสีมา0 4444 8251
20300025425562ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 _x000D_
ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบุรีนครราชสีมา
10300002625293นายเดชธีวุตม์ บัณฑิตสาธิสรรค์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 40 ตันครบุรีนครราชสีมา
20300000725432นายบรรพต อุณหศิริพรทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา
20300000825430นายอุดร แซ่เตี๋ยวทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา
20300002525582น.ส.นันท์นภัสร์ ชมดงทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา
20300100125582ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพครบุรีผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กครบุรีนครราชสีมา
10300100325507บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัดผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 1,020,000 ลิตรต่อวันครบุรีนครราชสีมา
10300002425652บริษัท ทรัพย์อนันท์999 วู๊ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ครบุรีนครราชสีมา
10300000225336นายสมบัติ เพิ่มพูนกะเทาะเมล็ดข้าวโพดครบุรีนครราชสีมา
00300000225387ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครบุรี ทองดีไอซ์ผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 266 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 53.20 ตันครบุรีนครราชสีมา01-2135883
10300003025535บริษัท สมาร์ท คอมมูนิตี้ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายครบุรีนครราชสีมา
00300200125395นายพิสุทธิ์ โฆษิตธาตรีผลิตน้ำตาลทรายแดงครบุรีนครราชสีมา
00300300125394บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ครบุรีนครราชสีมา044-448017
40300016925568บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดผลิต ส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าครบุรีนครราชสีมา044-448684
40300004525560บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์และผลิตไอน้ำครบุรีนครราชสีมา044-448684
10300200125369บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เองในโรงงาน ครบุรีนครราชสีมา044-446100
20300000525436นายบุญเติบ ชัชวาลทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา081-9762641
20300001925601นายคม กำเนิดพันธ์ทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา0812669778
20300012325569บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จครบุรีนครราชสีมา
20300300425485บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพครบุรีนครราชสีมา044-446111
20300401025572บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพครบุรีนครราชสีมา044-446100
10300057125637บริษัท ตั้งไท้เส็ง พืชผล จำกัดตากกากมันสำปะหลังครบุรีนครราชสีมา
20300002425551เทศบาลตำบลแชะการฆ่าสัตว์ (ฆ่าสุกร)ครบุรีนครราชสีมา
10300003125335นายประสงค์ สัตถากุลทำมันเส้น ได้เดือนละ 64 ตันครบุรีนครราชสีมา0-444-8178
10300013025319นางสุวรรณี เหลืองกอไพบูลย์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 16 ตันครบุรีนครราชสีมา448081
10300001825506นายสุรักษ์ จิตรชิรานันท์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายครบุรีนครราชสีมา
10300012125318นายนำชัย ศิริโรจนกุลทำมันเส้น ได้เดือนละ 450 ตันครบุรีนครราชสีมา
20300200225464นายสุนทร แบ๊ะหลีทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา
10300105325643นายสันติ แบ๊ะหลีตากกากมันสำปะหลังครบุรีนครราชสีมา
20300002925543บริษัท ศรีทอง โปรดัคท์ทาปิโอก้า จำกัดทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา081-7905363
20300100525534นางสาวจุฑารัตน์ บัณฑิตสาธิสรรค์ทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา086-2509898
20300000525568นายฉลอ ขอมีกลางทำมันเส้นครบุรีนครราชสีมา
20300101025591บริษัท ที พี เค เอ็นไวรอนเมนทอลจำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลครบุรีนครราชสีมา
10300043725631นายฉลอ ขอมีกลางตากกากมันสำปะหลังครบุรีนครราชสีมา
20300001325562สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส._x000D_
นครราชสีมา สาขาจักราช
สีข้าวโพด,ทำมันเส้นจักราชนครราชสีมา081-8785590
20300100225580บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ หนังเทียม เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆจักราชนครราชสีมา044-399915,081-2557618
20300481725646บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปจักราชนครราชสีมา
20300300125580ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีที ฟุ้ตแวร์ประกอบกิจการรับจ้างขึ้นรูปรองเท้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น หน้าผ้ารองเท้าจักราชนครราชสีมา044-399907
20300200225423บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้า (Upper) หรือ/และประกอบรองเท้าจักราชนครราชสีมา
10300001625583บริษัท ชัยเจริญ พาราวู๊ด จำกัดผลิตไม้แปรรูปและชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจักราชนครราชสีมา
20300005425509ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจักราชนครราชสีมา
20300100325588ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ จักราชผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กจักราชนครราชสีมา088-3173733
20300003625522ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีเทพ จักราชผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กจักราชนครราชสีมา
10300036425629นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์จักราชนครราชสีมา
10300082425622นายสมบัติ หุ่นประเสริฐขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์จักราชนครราชสีมา
10300010025619นายประสิทธิ์ จิรนฤมิตรขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์จักราชนครราชสีมา080-6131352
10300192925636นายชัยยพล มโนพฤกษ์ขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์จักราชนครราชสีมา
10300017025315นายสนอง เตียตระกูลทำมันเส้น ได้เดือนละ 100 ตันจักราชนครราชสีมา
40300005025560บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6)จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 7.46 เมกะวัตต์จักราชนครราชสีมา02-7127374
20300019925502บริษัท จี แหม๋ อุตสาหกรรม จำกัดคัดแยกพลาสติก ทองแดงและโลหะอื่น ๆจักราชนครราชสีมา
10300369025640บริษัท จี แหม๋ อุตสาหกรรม จำกัดนำตะกรันเศษโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก มาบดย่อยและหลอมเป็นแท่งจักราชนครราชสีมา
20300000925578นายมาวิน เลิศโสภาพันธ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพด ตาก เก็บรักษาข้าวเปลือก ทำมันเส้นเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300000225615บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่และคัดบรรจุไข่เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
10300006425195นายสนอง เตียตระกูลทำมันเส้นเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา01 8761658
10300000225229ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงเลื่อยหัวทะเลเลื่อยไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา044 257738
20300004925525บริษัท สยาม ออแกรนิค โปรดักซ์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300800125395บริษัท ภัทรบูรพา จำกัดผลิตถังน้ำแสตนเลสเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
10300000125379บริษัท เจียเม้ง จำกัดปรับปรุงคุณภาพและคัดขนาดเมล็ดข้าว ไซโลและกิจการอบพืช และสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุดรวมเป็น 1,200 ตัน/วันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา044-207080-5
10300200225342บริษัท รัฐสีมา จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 240 เครื่องเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา044-207420-1
20300001625540บริษัท รัฐสีมา จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300004325510บริษัท รัฐสีมา จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300002825586นายกฤษฎา ตันวัฒนเสรีผลิตกระสอบพลาสติกสานเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา081-6651157
20300002225597บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริยชัยคอนกรีต) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา084-4964072
20300015225543บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
10300500125382บริษัท นีสเทิร์น สตีล จำกัดทำท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา207247-55
10300003725605บริษัท มังกรทอง เมททอลชีท จำกัดหลังคาเหล็กขึ้นรูปสอดไส้ฉนวน และทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300200325579บริษัท ฟิวเจอร์ ซายน์ จำกัดเกี่บวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น แบบเหล็ก นั่งร้าน โครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กขนาดต่าง ๆเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300100425578บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น แบบเหล็ก นั่งร้าน โครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กขนาดต่าง ๆเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300003925567ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยเมทัลชีททำส่วนประกอบสำหรับใช้ในงานก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่น หลังคาโลหะ (Metal Sheet)เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300013825484บริษัท หนองงูเหลือม อินดัสทรี จำกัดกลึงเชื่อมโลหะ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
20300000825406ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายเกรียงไกรขุดและดูดทรายชุมพวงนครราชสีมา044-272841
20300000425371ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เจ ทรายทองขุดและดูดทรายชุมพวงนครราชสีมา
20300200425544ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ชุมพวงผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กชุมพวงนครราชสีมา
10300000225534บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายชุมพวงนครราชสีมา081-3728504
20300276425634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสุขเสาปูนผลิต ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต_x000D_
เสาคอนกรีต บล๊อกคอนกรีต
ชุมพวงนครราชสีมา
10300000225617บริษัท ชุมพวง จำกัดเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังและผลิตก๊าซชีวภาพชุมพวงนครราชสีมา
10300001125576บริษัท ยานอส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด และไม้ยางพารา ตามมติคณะรัฐมนตรีชุมพวงนครราชสีมา085-0591655
20300008725558นางกิมเอ็ง ไชยนอกทำเครื่องเรือนจากไม้ชุมพวงนครราชสีมา
20300280325630ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พิชยะผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมพวงนครราชสีมา0896814612
10300102325554บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายชุมพวงนครราชสีมา098-281 8762
10300003125558บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายชุมพวงนครราชสีมา081-3898587
20300025225608นายรชฎ สุวรรณกลางทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จชุมพวงนครราชสีมา
20300303125645นางสาวตมิสา มาสวิมลขุดตักดิน-ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ร่อนคัดแยกทรายและล้างทรายชุมพวงนครราชสีมา
20301700125378ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทรายทองดูดทรายชุมพวงนครราชสีมา
20300002325645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังทองผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมพวงนครราชสีมา
20300111725636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ คอนกรีต 2019ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมพวงนครราชสีมา
10300000625501บริษัท เพชรธารา จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 300 ตันแป้ง/วันชุมพวงนครราชสีมา
10300003125533บริษัท ฟ้าสางวู๊ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายชุมพวงนครราชสีมา044-477072
20300000525501ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมพวงนครราชสีมา
40300002025613บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัดผลิตไฟฟ้าชุมพวงนครราชสีมา
20300001825595บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพชุมพวงนครราชสีมา
30300000125524นายประเสริฐ ศรีหิรัฐรัตน์โม่ บด หรือย่อยหินโชคชัยนครราชสีมา
10300004225472บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดฆ่าชำแหละไก่แปรรูป ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่แข็งโชคชัยนครราชสีมา044-446900
00300100125370บริษัท โรงน้ำแข็งเอ็น.เอ. จำกัดทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กโชคชัยนครราชสีมา044-491653
20300100125616ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ที.เซอร์วิสผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับปรุงดินโชคชัยนครราชสีมา
20300003025608บริษัท ไทยณรงค์รุ่งเรืองโชคชัย จำกัดอบข้าวโชคชัยนครราชสีมา044-491111
20300200225548บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การฟักไข่โดยใช้ตู้อบโชคชัยนครราชสีมา
20300100425446ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งมุ่ยเชียงค้าข้าวสีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียนต่อวันโชคชัยนครราชสีมา
20300009925470บริษัท โรงสีข้าวไทยณรงค์รุ่งเรืองชัย จำกัดสีข้าว 200 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบข้าวโชคชัยนครราชสีมา
10300100625567บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์โชคชัยนครราชสีมา
20300000725606บริษัท แฟชั่น ไบรท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปโชคชัยนครราชสีมา
20300104325592บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัดศูนย์บริการรถยนต์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์โชคชัยนครราชสีมา044-756696-7
20300001625573นายทองพูน ยุทธนานุกูลเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม เช่น การกะเทาะเมล็ดข้าวโพดโชคชัยนครราชสีมา081-8774075
20300000925610ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมยุทธ์ 16ผลิตน้ำจิ้มลูกชิ้นและซอสปรุงรสสำเร็จรูปโชคชัยนครราชสีมา
20300272725631บริษัท สมายล์ เคียวชิน โปรพริ้นต์ จำกัดทำกล่องกระดาษลูกฟูกโชคชัยนครราชสีมา044-756198
20300100125533บริษัท สวัสดี บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษโชคชัยนครราชสีมา
20300300225521ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยราชสีมาผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโชคชัยนครราชสีมา
10300500125390บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงโทรทัศน์ โครงวิทยุ โครงวีดีทัศน์ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพีซีบีเอ (PCBA) และผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป เช่น นาฬิกา, นาฬิกาข้อมือ, เครื่องคำนวณ,พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dictionary) เครื่องรวมราคาขาย (Cash Registers) เครื่องอ่านบาร์โค้ต (Barcode Scanning)โชคชัยนครราชสีมา044-338158-62
10300006825485บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกโชคชัยนครราชสีมา044-338222
10300006525473บริษัท สีมา คอนเทนเนอร์แบ็ก จำกัดทอกระสอบพลาสติกโชคชัยนครราชสีมา
20300001825546บริษัท โชคสีมา พลาสแพค จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น กล่องขนม ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์โชคชัยนครราชสีมา
20300009625567บริษัท ส.พลาสติก อยุธยา จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกโชคชัยนครราชสีมา
10300200125443บริษัท ไทยโฟม โคราช จำกัดทำภาชนะบรรจุจากโฟมโชคชัยนครราชสีมา
10300100125485บริษัท ไทยโฟมโคราช จำกัดโฟมบรรจุภัณฑ์โชคชัยนครราชสีมา044-375369-70
10300300125442นายอรรณพ ตุลยธัญทำภาชนะบรรจุจากโฟมโชคชัยนครราชสีมา044-375370-3
20300002725562บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงโชคชัยนครราชสีมา
20300022825566บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโชคชัยนครราชสีมา
20300300525565บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ เช่น ตู้เก็บเอกสารโชคชัยนครราชสีมา
10300005725579บริษัท เคี้ยงรุ่งเรืองออโต้พาร์ท (2001) จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไปโชคชัยนครราชสีมา044-756-898-9
20300006825541นายเรืองยศ โชคชีวาตม์กลึง เชื่อม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรโชคชัยนครราชสีมา
20300083725622ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ๋ยการช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปมันสำปะหลังโชคชัยนครราชสีมา
10300100125428บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทยื เช่น ชุดถ่ายเลือดผ่านไตเทียมโชคชัยนครราชสีมา
10300001625559บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช4) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6.12 เมกะวัตต์ ขยายเพิ่ม 1.2 รวม 7.32 เมกะวัตต์โชคชัยนครราชสีมา
10300001925561บริษัท ส.พลาสติก อยุูธยา จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โชคชัยนครราชสีมา
20300000325548นางสาวอรนุช ชุมกะโทกเก็บรักษา ตากและลำเลียงข้าวเปลือก หรือเมล็ดพืชโชคชัยนครราชสีมา
30300000125482บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินโชคชัยนครราชสีมา
30300000225480บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัดโม่ บด บ่อยหินโชคชัยนครราชสีมา
20300800125411นายณัฐรัตน์ ไหลพิริยกุลขุดหรือลอก กรวด ทราย ดินหรือดินลูกรังโชคชัยนครราชสีมา02-5872651
10300000525503บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัดผลิตแป้งเดกตรินหรือโมดิฟายด์สตาร์ช หรือผลิตแป้งพรีเจลลาติไนซ์สตาร์ช (Pre Gelatinized starch)โชคชัยนครราชสีมา044-761012
20300003225497ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.จี.รุ่งเรืองกิจซัพพลายทำลังไม้ ไม้พาเลท ทำมันเส้นโชคชัยนครราชสีมา044-249142
20300118325653บริษัท สมายล์ เคียวชิน โปรพริ้นต์ จำกัด ทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุภัณฑ์ โชคชัยนครราชสีมา
20300103425542ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโชคชัยนครราชสีมา
20301300125455นางอลิศรา อินทรสุวรรณผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโชคชัยนครราชสีมา044-249007
20300200325470บริษัท อู่ราชเจริญ 2004 จำกัดต่อตัวถังและซ่อมตัวถังรถบรรทุกโชคชัยนครราชสีมา
20300000725515บริษัท ทุ่งอรุณ ฮาร์ดโครม จำกัดชุบโลหะโชคชัยนครราชสีมา081-5485778
20300147325625บริษัท นาแม อินดัสตรี้ อินโนเวชั่น จำกัดผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักรด้วยวิธีการกลึงโชคชัยนครราชสีมา
30300000325603บริษัท กรเจริญทรัพย์ จำกัดโม่ บด หรือย่อยหินโชคชัยนครราชสีมา099 4655024
20300400325395ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลื่อมนครขุดดินโชคชัยนครราชสีมา
10300001525478บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฆ่าไก่ แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์โชคชัยนครราชสีมา044-202333
20300000225540บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัดถนอมเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์โชคชัยนครราชสีมา
20300000625574บริษัท โชคชัยลัคกี้ฟู้ด จำกัดแปรรูปอาการจากเนื้อสัตว์ เช่น ฮอทดอก, ลูกชิ้น, หมูยอโชคชัยนครราชสีมา
20300200125466นายบุญทวี เมืองกระโทกสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 30 เกวียน/วัน)โชคชัยนครราชสีมา
20300100225390นายนาค เมืองกระโทกสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันโชคชัยนครราชสีมา
20300005425574นายธนกฤต เมินกระโทกทำมันเส้น และรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดโชคชัยนครราชสีมา080-7963110
20300105325575บริษัท เกียรติกมลวิศวกรรม จำกัดผลิตและผสมปุ๋ยอินทรีย์โชคชัยนครราชสีมา
20300100225515ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์เสร็จพลาสติกล้าง บด หรือย่อยพลาสติกโชคชัยนครราชสีมา
20300280425638น.ส.ทัศนีย์ พัฒนเอกวงศ์ผลิตคอนกรีตบล็อคโชคชัยนครราชสีมา088-1298983
20300014725568บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโชคชัยนครราชสีมา
20300000925537บริษัท เอ อาร์ อุตสาหกรรม จำกัดอบข้าวเปลือก (กำลังผลิตสูงสุด 300 ตัน/วัน)โชคชัยนครราชสีมา081-9771903
10300000925570บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก โบโลน่า ลูกชิ้น แฮม เป็นต้นโชคชัยนครราชสีมา
20300200325405บริษัท เอ อาร์ อุตสาหกรรม จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันโชคชัยนครราชสีมา491521-2
20300100625607บริษัท เอ อาร์ อุตสาหกรรม จำกัดคัดคุณภาพข้าวสารโชคชัยนครราชสีมา081-9771903
10300200125286บริษัท โรงงานอัดมันเม็ดแสงอยุธยา จำกัดทำมันเม็ดแข็งโชคชัยนครราชสีมา491400
10300000925315บริษัท โรงงานอัดมันเม็ดแสงอยุธยา จำกัดทำมันเส้น ได้เดือนละ 83.33 ตันโชคชัยนครราชสีมา491482
20300100725563บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัดทำมันเส้นและทำอาหารผสมสำหรับเลี้ยงสัตว์โชคชัยนครราชสีมา044-202448
20300101025369นายปราโมทย์ กงทองทำมันเส้นโชคชัยนครราชสีมา
10300000325482บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตขนไก่ป่นโชคชัยนครราชสีมา
20300006825582นายนาธิป แซ่เฮงวงกบประตู-หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ไม้โชคชัยนครราชสีมา
10300100125550บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเซีย ไฟเบอร์ จำกัดผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งโชคชัยนครราชสีมา
10300100225541บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายโชคชัยนครราชสีมา
10300005325610บริษัท อะโกร เอ็นเนอร์จี้ ซัพพลาย จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาพาและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย แปรรูปไม้ และสับไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงโชคชัยนครราชสีมา
10300001425471บริษัท ทรีโอ พลาสติก จำกัดผลิตแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้นโชคชัยนครราชสีมา044-202802-3
20300001125376บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ คอนกรีตบล๊อกโชคชัยนครราชสีมา491211
20300001725381บริษัท ศิริพงษ์โชคชัยคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง  และอิฐบล๊อกโชคชัยนครราชสีมา491211-2
20300012825592ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี๊ยบสูนค้าวัสดุทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จโชคชัยนครราชสีมา044-491196
20300013625579บริษัท เฮ่งเชียงอุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม เช่น ท่อคอนกรีตผสมกระดาษโชคชัยนครราชสีมา
20301100125440นายพรเทพ แก้วดวงเล็กทำสิ่งประดิษฐ์จากทองเหลือง เช่น หล่อพระพุทธรูป เครื่องประดับโชคชัยนครราชสีมา044-491326
20300273725630บริษัท มา กระโทก หลังคาเหล็ก จำกัดผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทโชคชัยนครราชสีมา
20300000725473ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เสรีโชคชัยแทรคเตอร์ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตรโชคชัยนครราชสีมา
20300002025518ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.ไอ อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม เช่น รถไถ รถเกี่ยวข้าวโชคชัยนครราชสีมา
20300002325488บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัดประกอบตัวถังรถบรรทุก และต่อรถพ่วงโชคชัยนครราชสีมา
20300100325380บริษัท โคราช เดนกิ จำกัดผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ และชุดหัววีดีโอเทป เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเสียง รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส่วนประกอบ และอะไหล่ของเครื่องดังกล่าวโชคชัยนครราชสีมา202682-5
20300103425609นางจิราภรณ์ ขอเชื้อกลางซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก ผลิต_x000D_
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ทุกชนิด
โชคชัยนครราชสีมา
20300278225636บริษัท คลังแก้วอธิภัทร จำกัดบด ย่อย ขวด เศษแก้วโชคชัยนครราชสีมา
40300063125641บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ 1.5147 MWโชคชัยนครราชสีมา
40300049725654บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702.999 กิโลวัตต์โชคชัยนครราชสีมา
10300006525549บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์แพลนท์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์โชคชัยนครราชสีมา
20300002825578บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพโชคชัยนครราชสีมา
20300201525565บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัดผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายโชคชัยนครราชสีมา085-661-3004
20300300325412บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัดซ่อมรถยนต์โชคชัยนครราชสีมา491553-4
20300017925488บริษัท ตังปักโคราช จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และซ่อมรถยนต์โชคชัยนครราชสีมา
20300000825521นายสุกิจ จิตต์เจริญธรรมฆ่าสุกรโชคชัยนครราชสีมา
20300300125457บริษัท พูลอุดม จำกัดป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพดโชคชัยนครราชสีมา044-33840-2
10300000125429บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัดอัดมันเม็ดโชคชัยนครราชสีมา
10300004025260บริษัท พูลมิตร จำกัดทำมันเม็ดแข็งโชคชัยนครราชสีมา212105
20300013525555นายสมชาย จูมงคลทำมันเส้น ตากมันสำปะหลังโชคชัยนครราชสีมา044-212437
20300100225523บริษัท ฟีนิกซ์ฟูดส์เทรด (2552) จำกัดผลิตซอสหอยนางรมโชคชัยนครราชสีมา
00300200225344นายสุกิจ จิตต์เจริญธรรมผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสุกรโชคชัยนครราชสีมา242143
20300030025597บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโชคชัยนครราชสีมา
20300270925639บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เมทัลชีท จำกัดรีดหลังคาเหล็ก (เมทัลชีท)โชคชัยนครราชสีมา
20300300425600บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการงานอุตสาหกรรม เช่น_x000D_
เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน
โชคชัยนครราชสีมา
20300300125507บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหรือประกอบอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบเครื่องยต์ เครื่องจักร หรือเครื่องไฟฟ้าโชคชัยนครราชสีมา
10300000825564บริษัท ชินเฮือง จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิคส์โชคชัยนครราชสีมา044-212878
20300000225573บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชุดสายไฟโชคชัยนครราชสีมา044-212172-4
20300000325605บริษัท สยามโคราช จำกัดผลิต ประกอบแผ่นวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้าโชคชัยนครราชสีมา081-967 0130
10300000125387บริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดอบเมล็ดพืชด่านขุนทดนครราชสีมา089-7179444
20300000625608บริษัท ตั้งย่งง้วนพืชไร่ จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001825561บริษัท ฮะหลีอะกริเทรค จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300003825528บริษัท โรงสีข้าวพันทวี จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน)ด่านขุนทดนครราชสีมา
20300269625638บริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
10300001925280นายสุนทร เอกวาสนานันต์ทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
10300002025288นางสาวกนกกุล พิภพคุณกรทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
10300002725309นายวิกร ภัททสิทธิผลทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
10300003625219นายสมบูรณ์ ลิ้มชูวงศ์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001525500บริษัท ฮะหลีอะกริเทรค จำกัดทำมันเส้น และสีพืชผลทางการเกษตร เช่น เมล็ดข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา0818386945
20300005925490ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก 5 ตัน/วัน น้ำแข็งหลอดใหญ่ 50 ตัน/วัน และน้ำแข็งซอง 40 ตัน/วันด่านขุนทดนครราชสีมา0869762888
20300300125564บริษัท เอสที พลัชทอย จำกัดผลิตตุ๊กตาจากผ้า ทำรองเท้า ผ้าห่ม เครื่องแต่งกายสำหรับตุ๊กตาซึ่งทำมาจากผ้าและเครื่องใช้ หมวก รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเด็กด่านขุนทดนครราชสีมา
10300100325192ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรด่านขุนทดเลื่อยไม้ด่านขุนทดนครราชสีมา
20300305325623ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านขุนทดกิตติชัยผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด่านขุนทดนครราชสีมา
10300058725625บริษัท วาวา แพค จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกทอสาน เช่น กระสอบ กระเป๋า เป็นต้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300101125565บริษัท วาวา แพค จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสานด่านขุนทดนครราชสีมา
20300018125641ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุ๊ปผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001625383ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินอาร์ซีวิลผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา044-389331
20300015325533ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านขุนทดกิตติชัยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้าด่านขุนทดนครราชสีมา
20300016825598ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหิมพัฒนาซีเมนต์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดด่านขุนทดนครราชสีมา087-2399567
20300025325606บริษัท วีโฮมคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา
20300276925633ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.เมททอลรีททำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กด่านขุนทดนครราชสีมา
20300268625639นายยุทธนา คูณขุนทดซ่อมเครื่องยนต์ด่านขุนทดนครราชสีมา
10300000725327นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวรซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมด่านขุนทดนครราชสีมา389166
40300002325575บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 12.5 MWด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000825570บริษัท ตังปักโคราช จำกัดซ่อมรถยนต์ด่านขุนทดนครราชสีมา081-877 8885
20300000725440นายวีรพันธ์ เสวขุนทดทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300003525540นายณัฐพล เอกวาสนานันท์ทำมันเส้นและสีข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา089-8450470
10300001525551บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช7) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6.124 เมกะวัตต์ ขยายเพิ่ม 1.2 รวม 7.324ด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000325589นายสุรชัย จรัสธเนศเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร เช่น อบเมล็ดข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001525609ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวายสยามขนส่งอบมันสำปะหลังด่านขุนทดนครราชสีมา0897179444
20300002225589บริษัท ฮะหลีอะกริเทรค จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300003225596บริษัท ฮะหลีอะกริเทรค จำกัดอบมันเส้นและอบผลิตผลจากเกษตรกรรมอื่นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000525584บริษัท 4 กรีนเนอร์ยี่ จำกัดโรงงานบด ป่น ย่อย และอัดเม็ดส่วนต่าง ๆ ของพืชด่านขุนทดนครราชสีมา081-877 8160
20300100925635บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากนมด่านขุนทดนครราชสีมา
20300002425494นายสุรชัย จรัสธเนศทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
10300000525545บริษัท ด่านขุนทด วู๊ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายด่านขุนทดนครราชสีมา084-8454483
20300007325608ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรสวัสดุและเกษตรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา
20300025425604ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง (1994)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000525600บริษัท เอส เอส วี ทรัค จำกัดต่อตัวถังและประกอบรถบรรทุกด่านขุนทดนครราชสีมา
10300001925553บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด6MW ACด่านขุนทดนครราชสีมา081-9345200
20300000425363นายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300005125521นายหรรษธร วัฒนครไพบูลย์ทำมันเส้น สีข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000225524นายบุณยวัฒน์ มาอ่องร่อน ตากเมล็ดข้าวโพด และทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา044-389064
20300400225447นายวีรวิชญ์ ศิริพูลอนนต์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000725465นายสุภัทร ถิราพิภพทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300102225588นายกิตติ พันชนะทำมันเส้นและรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300006925523นายพิพัฒน์ ชัยรัตน์พิพัฒน์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา081-8785092
20300500125430สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัดทำอาหารสัตว์ด่านขุนทดนครราชสีมา044-389398
20300002825487บริษัท สุขเกษม ทรัด แฟคทอรี่ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ด่านขุนทดนครราชสีมา
20300096825633สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัดอบลดความชื้นผลิตผลทางการเกษตรด่านขุนทดนครราชสีมา
20300002725596นางลดากาญ สโรจเตชากิจทำมันเส้นและสีข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา086-2558265
10300006225538บริษัท อีส เอนเนอร์จี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.21 เมกกะวัตต์ด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001025576นายอาทิตย์ แกตขุนทดสีข้าวโพด ทำมันเส้น และรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001225580นายวสันต์ รังสุวรรณสีข้าวโพดและทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา087-2415475
10300000425472บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง และขอเพิ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด่านขุนทดนครราชสีมา044-756589-17
10300000425563บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป กำลังการผลิต 150 ตันแป้งต่อวันด่านขุนทดนครราชสีมา
10300001225210นางสาวมลธยา จรัสธเนศทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001325588นางสาวมลธยา จรัสธเนศทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา087-253 7566
20300002825602นางประภัสร ศรีแสงอ่อนทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300003925518นายหรีด ภูมิโคกรักษ์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา084-4792413
20300008025553บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัดทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
10300004925535บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ด่านขุนทดนครราชสีมา044-331231-3
20300200225498บริษัท บลูไฟร ไบโอ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพด่านขุนทดนครราชสีมา
20300005325576นายเจริญ บัวหลวงงามอบลดความชื้น กะเทาะเมล็ดข้าวโพดและทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300013625611นายสุวิช คมพยัคฆ์ขุดตักดิน ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ร่อนคัดแยกทรายและล้างทรายด่านขุนทดนครราชสีมา
20300018725614น.ส.สุพรรณษา ขันทิศขุด ลอก ตัก และร่อนหรือคัดทรายด่านขุนทดนครราชสีมา
20300101025575ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุ๊ปคัด ล้างทรายด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001425529นายอรัญ จันทร์ทิพย์คัดแยกกรวด ทรายด่านขุนทดนครราชสีมา
20300001925577นายพิน โตสูงเนินคัด ล้างทรายด่านขุนทดนครราชสีมา
10300000125569บริษัท ราชสีมากรีน สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 300 ตันแป้งต่อวันด่านขุนทดนครราชสีมา
10300000325474บริษัท แป้งมัน เม่งเส็ง จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังด่านขุนทดนครราชสีมา
10300001025347นายสุทิน รวมทรัพย์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 400 ตันด่านขุนทดนครราชสีมา
10300005425311นายวิเชียร นพวิชัยทำมันเส้น ได้เดือนละ 1200 ตันด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000425421นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพรทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา331046
20300000525428นายเสกสรรค์ สิทธิวีระกุลทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000825364นายลิ้มซ้ง วิมุติสุนทรทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา3340077
20300000925438นายจิรวัฒน์ ฐิติธนวัฒน์ทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300100425602บริษัท ซี.เอส.ที เบฟเวอร์เรจ จำกัดผลิตน้ำดื่มด่านขุนทดนครราชสีมา
10300005625605บริษัท แม็กซ์ เบอกล์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเสาคอนกกรีตเสริมเหล็กสำหรับใช้เป็นเสากังหันลม และตัด พับ เชื่อมโลหะเพื่อใช้ในการผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด่านขุนทดนครราชสีมา
20300201725561นายนารินทร์ ชมภูมีผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมหรือเลี้ยงสัตว์ด่านขุนทดนครราชสีมา090-8205575
40300000325601มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 49.6 กิโลวัตต์ด่านขุนทดนครราชสีมา
40300003825615บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด่านขุนทดนครราชสีมา
40300160525636บริษัท ห้วยบง ไบโอเทค จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพด่านขุนทดนครราชสีมา
20300300225505บริษัท แป้งมัน เม่งเส็ง จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพด่านขุนทดนครราชสีมา044-756616-8
20300215825621บริษัท ห้วยบง ไบโอเทค จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพด่านขุนทดนครราชสีมา
20300008425605ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแคผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด่านขุนทดนครราชสีมา
20300000125534บริษัท ฐิติพันธ์การเกษตร จำกัดกะเทาะเมล็ดข้าวโพด และทำมันเส้นด่านขุนทดนครราชสีมา
20300003425543นายธนกร วรกริชรุ่งเรืองทำมันเส้นและสีข้าวโพดด่านขุนทดนครราชสีมา083-3665828
20300102325610บริษัท รีไซเคิลแมน จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์และดินปลูกต้นไม้ด่านขุนทดนครราชสีมา
10300000125601บริษัท ไทยคาลิ จำกัดทำเกลือบริสุทธิ์ด่านขุนทดนครราชสีมา
10300003025618บริษัท รีไซเคิลแมน จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายด่านขุนทดนครราชสีมา09 8139 7314
10300017525314นายเชิดศักดิ์ ชัยรัตนพิพัฒน์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 400 ตันเทพารักษ์นครราชสีมา
20300101325561นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ทำมันเส้นเทพารักษ์นครราชสีมา081-8789580
20300010025559นายวัชรากร พันชนะทำมันเส้น กะเทาะเมล็ดข้าวโพดเทพารักษ์นครราชสีมา
20300269325635นางสาวพรทิวา กึบขุนทดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วันเทพารักษ์นครราชสีมา098-1031145
20300000825604นายจตุรงค์ กัวขุนทดทำมันเส้น กะเทาะเมล็ดข้าวโพดเทพารักษ์นครราชสีมา
20300000925602นายจำนงค์ ทองชำนาญทำมันเส้น กะเทาะเมล็ดข้าวโพดเทพารักษ์นครราชสีมา
10300464825647บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเทพารักษ์นครราชสีมา
20300013325485ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จโนนแดงนครราชสีมา
20300081725657ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเกียรติธาดา ก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โนนแดงนครราชสีมา
20300005425517ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีคอนกรีตผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จโนนไทยนครราชสีมา
20300100425610นายสวัสดิ์ บำรุงเกาะผลิตเส้นหมี่โนนไทยนครราชสีมา
20300057925638บริษัท เจ อาร์ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และกลึง ไส กัด เจาะ และเชื่อมโนนไทยนครราชสีมา
40300004225617บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโนนไทยนครราชสีมา
20300277425633น.ส.วรรณิษา พูนน้อยตะแกรงเหล็กรองน้ำมัน ตะแกรงเหล็กปิ้งปลาโนนไทยนครราชสีมา
20300270225634นายศุภวัฒน์ คำสันเทียะทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปด้วยการชุบและเครื่องใช้จากโลหะโนนไทยนครราชสีมา
20302100125455นางสาวปุยฝ้าย ศิริสารการซ่อมเครื่องยนต์โนนไทยนครราชสีมา
10300100625351นายธีร์ชาพล อธินันท์สมบัติทำเกลือสินเธาว์ สูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินโนนไทยนครราชสีมา
20300500225370นายพนมชัย ยิ้มสุขไพฑูรย์ทำเกลือสินเธาว์โดยใช้เตาต้ม และบดหรือป่นเกลือโนนไทยนครราชสีมา
20300300325396นายธีร์ชาพล อธินันท์สมบัติทำเกลือสินเธาว์โดยการต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300300425386นายพิศาล รันตวิสุทธิ์ทำเกลือสินเธาว์จากลานตากและเตาต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300000725408นายไพโรจน์ ยิ้มสุขไพฑูรย์ทำเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300200825404น.ส.สองสุข เสดโถผลิตเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300100925403นายไพโรจน์ ยิ้มสุขไพฑูรย์ผลิตเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300101025401นายอนุชิต ชำนาญพุดซาผลิตเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มโนนไทยนครราชสีมา
20300200125474นายพิศาล รัตนวิสุทธิ์โม่บดเกลือและทำเกลือบริสุทธิ์โนนไทยนครราชสีมา
20300009125618บริษัท ทอพ ซิลิกา จำกัดขุดตักดิน คัดแยกทราย ร่อนทราย และลำเลียงดินทรายโนนไทยนครราชสีมา
20300279825632ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยโฮมแม็กผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโนนไทยนครราชสีมา
20300100825520บริษัท เอส.เอ็ม.เอ็น.สตีล จำกัดผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก เช่น ข้อต่อท่อประปา ฝาท่อระบายน้ำ พู่เล่ย์โนนไทยนครราชสีมา
20300272825639ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยโฮมแม็กทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่น แผ่นหลังคาเหล็กโนนไทยนครราชสีมา
20300000825562บริษัท อีเตอร์นิตี้ไทย สตีล เซนเตอร์ปั๊มเหล็ก เช่น แกนเหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าโนนไทยนครราชสีมา
20300268725637นายประสงค์ โพธิ์มีศิริทำประตู หน้าต่างเหล็ก และซ่อมจักรยานยนต์โนนสูงนครราชสีมา
20300000225383สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันโนนสูงนครราชสีมา
10300008325583ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กและน้ำแข็งหลอดใหญ่ เพิ่มอีก 260 ตัน/วันโนนสูงนครราชสีมา086-976 2888
20300900125444นายสุรเชษฐ์ ธัญพิสิษฐ์พงศ์ย่อย-ล้างพลาสติกเก่าโนนสูงนครราชสีมา01-9673964
10300400125409บริษัท อินโฮมเดคอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้โนนสูงนครราชสีมา044-332508-11
20300500125463บริษัท เจ.เอ็ม.ที.ลาบอเรตอรีส จำกัดผลิตเครื่องสำอางโนนสูงนครราชสีมา
20300200325462บริษัท ซี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัดรับจ้างผลิตเครื่องสำอางโนนสูงนครราชสีมา
20300001925551ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตโชวัฒน์ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เชือกฟาง, หลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก เป็นต้นโนนสูงนครราชสีมา081-8792927
20300458125648บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัดการกลึง เจาะคว้าน ไส เจียรนัย เชื่อมโลหะ การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักรกลสำหรับงานเกษตรโนนสูงนครราชสีมา
10300017025612ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลพิมาย ทรายแก้วขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์โนนสูงนครราชสีมา
20300300725595ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโนนสูงนครราชสีมา
20300003125614บริษัท อาทิตย์หลังคาเหล็ก จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก_x000D_
ประตูม้วน เป็นต้น
โนนสูงนครราชสีมา
20300800125387บริษัท ไทยซิตี้อัมเบรล่า จำกัดผลิตร่มโนนสูงนครราชสีมา01-9591711
10300001925538บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์โนนสูงนครราชสีมา
10300008725543บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช2) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ขยายเพิ่ม 1.2 รวม 7.2 เมกะวัตต์โนนสูงนครราชสีมา
10300001525528บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกและกระสอบชนิดต่าง ๆ หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างโนนสูงนครราชสีมา044-201296
10300000425316ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตรุ่งเรือง เค.อาร์ทำคอนกรีตบล๊อก ท่อคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโนนสูงนครราชสีมา471294
20300274825637บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัดทำหลังคา บานเกร็ด ฝาผนังจากเหล็กโนนสูงนครราชสีมา
20300100725522นายวรเทพ สุวรรณภูษาภรณ์ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีโนนสูงนครราชสีมา
20300382225647ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทร ธิดา คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโนนสูงนครราชสีมา
20301400225445ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนสูงการทอทอเสื้อไหมพรมจำหน่ายโนนสูงนครราชสีมา
20300002525608บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโนนสูงนครราชสีมา
20300013225644บริษัท บิ๊ก ซอลท์ อินเตอร์เทรด จำกัดผลิตอาหารสัตว์โนนสูงนครราชสีมา
20300100425362นายอาชวิน กุลธนนันท์ทำเกลือสินเธาว์และสูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินโนนสูงนครราชสีมา
10301300125408นายสุพจน์ ถิรเศรษฐ์ผลิตเกลือบริสุทธิ์โนนสูงนครราชสีมา
20300040425316นายพิษ เสนาจอหอสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วันโนนสูงนครราชสีมา
20300000125435ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธัญนครอบเมล็ดพืชโนนสูงนครราชสีมา332366-7
20300100925494ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามวงศ์ทำชิ้นส่วนชุดชั้นในสตรีโนนสูงนครราชสีมา
20300002925485นางสดชื่น พุทธิพันธ์ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โนนสูงนครราชสีมา
20301000125409นายเสรี ประเสริฐการขุดดินและทรายโนนสูงนครราชสีมา
20300003725546นายสันติรักษ์ เพ็ชรวิเศษทำวงกบ ประตู หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้บัวลายนครราชสีมา
40300004825614บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บัวลายนครราชสีมา
20300022525596นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุลผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบัวลายนครราชสีมา044-495063
20300005825583ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค.เค.คอนสตรัคชั่นทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์จากไม้บัวลายนครราชสีมา
10300002525550บริษัท มิตรภาพวู๊ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายบัวลายนครราชสีมา084-8454483
20300003725553บริษัท มิตรภาพ วู๊ดชิพ จำกัดทำพาเลทจากไม้บัวลายนครราชสีมา
20300102525599บริษัท ซีพีเอ็น คอนเทนเนอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดบัวลายนครราชสีมา086-4597567
20300003325495บริษัท วารีเทพ บัวใหญ่ จำกัดผลิต และจำหน่าย น้ำดื่ม น้ำแข็งบัวใหญ่นครราชสีมา081-9551544
20300003425600ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญามล การเกษตรผลิตสารปรับปรุงดินและส่วนประกอบของสารปรับปรุงดินบัวใหญ่นครราชสีมา
20300271025637ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้างทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงบัวใหญ่นครราชสีมา
20300279325633ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้างทำคอนกรีตผสมเสร็จบัวใหญ่นครราชสีมา461532
20300001025527นายโอฬาร เจษฎาจินต์ผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมบัวใหญ่นครราชสีมา
20300100725514บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์บัวใหญ่นครราชสีมา044-613600
20300006325484นางเดือนใจ แซ่เตียซ่อม – ต่อตัวถังรถยนต์บัวใหญ่นครราชสีมา
20300005925581ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์ไพศาลบัวใหญ่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบัวใหญ่นครราชสีมา
20300500425442นายประสงค์ วสุเสถียรผลิต ซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรกรรมบัวใหญ่นครราชสีมา
10300005625555บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช8) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 7.46 เมกะวัตต์บัวใหญ่นครราชสีมา
10300005725553บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช5) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 7.46 เมกะวัตต์บัวใหญ่นครราชสีมา
10300000425613บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าบัวใหญ่นครราชสีมา
10300200125393บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดสีข้าว กำลังสี 200 เกวียนต่อวันบัวใหญ่นครราชสีมา
10300000225443บริษัท ตงฮั้วไร้ซ์ จำกัดขัดข้าวบัวใหญ่นครราชสีมา
10300002525592บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดขัดและคัดคุณภาพข้าวสารบัวใหญ่นครราชสีมา
20300100225432ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟตงฮั้วบัวใหญ่สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 237 เกวียน/วัน)บัวใหญ่นครราชสีมา
20300014425532ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แพ็ค ซีเมนต์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบัวใหญ่นครราชสีมา081-9553053
20300324725647ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวใหญ่หลังคาเหล็กประกอบและผลิตแผ่นหลังคาเหล็กขึ้นรูป รีด ตัดและพับโลหะทั่วไป จำหน่ายหลังคาเมทัลชีท โครงหลังคาเหล็ก รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงหลังคาทุกชนิดบัวใหญ่นครราชสีมา0848348614
10300000725475บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 7.5 เมกกะวัตต์บัวใหญ่นครราชสีมา
40300000825600บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัดผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์บัวใหญ่นครราชสีมา
20300011325560ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบัวใหญ่นครราชสีมา
20300400225405นายดวงรัตน์ แซ่ลิ้มกลึงและเชื่อมโลหะโดยทั่วไป เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไถนาประทายนครราชสีมา
20300033825555นางมณีรัตน์ แซ่ลิมกลึง เชื่อม กัดไส และประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมประทายนครราชสีมา
20300001225531บริษัท โรงสีตงเม้ง (ประทาย) จำกัดสีข้าว 200 เกวียน/วันประทายนครราชสีมา
20300001325505ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ประทายผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กประทายนครราชสีมา
20300016525586ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรุ่งเรือง คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จ และท่อคอนกรีตอัดแรงประทายนครราชสีมา086-2340081
20300003625605นายเทิดศักดิ์ ปานดำผลิตแผ่นหลังคาเหล็กประทายนครราชสีมา
20300007525611ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จประทายนครราชสีมา
20300101925600ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ประทายทำน้ำแข็งหลอดประทายนครราชสีมา
10300000725467ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมเหรียญทองทำวงกบ บานประตู หน้าต่างจากไม้ ไสไม้แปรรูป อบไม้แปรรูป และเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน โดยใช้ไม้ท่อน คือ จามจุรี ขนุนบ้าน ยูคาลิปตัส ฯลฯประทายนครราชสีมา
20300004725479ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมเหรียญทองทำเครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งอาคารจากไม้ประทายนครราชสีมา044 481022-3
20300005225552บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 150 เกวียน/วันประทายนครราชสีมา
20300001125582บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดฆ่าสุกรปักธงชัยนครราชสีมา
20300000525360นายสมาน ไชยสุขสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วันปักธงชัยนครราชสีมา0 4444-1259
60300268925634นายชัยวัฒน์ ศศิสุริยาภูมิทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 50 เครื่อง)ปักธงชัยนครราชสีมา441531
10300000225252บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดทอผ้าไหม ย้อมไหม ย้อมฝ้ายและพิมพ์ผ้าไหมปักธงชัยนครราชสีมา441558
10300100125386บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดพิมพ์ผ้า กำลังการผลิตได้ปีละ 2,600,000 เมตรปักธงชัยนครราชสีมา
10300000125478นายอธิ อาชีวปริสุทธิพิมพ์ลวดลายบนผ้าไหมไทยปักธงชัยนครราชสีมา044-441829
10300000225476บริษัท จงรัก อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัดอาบน้ำยาผ้าไหมปักธงชัยนครราชสีมา
20300102725595ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา
60300279525639บริษัท ปักธงชัย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปักธงชัยนครราชสีมา
20300015425549ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัววัสดุภัณฑ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตบล๊อก เสา และท่อคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา
20300015525579บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปักธงชัยนครราชสีมา
20300022125595บริษัท ปักธงชัย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปักธงชัยนครราชสีมา089-0451144
20300023325582บริษัท ทีซี ซีโร่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์บรรทุกปักธงชัยนครราชสีมา044-969154
20300100225424นายพงศ์สิน สิริมัชชาดากุลสีข้าว (10 เกวียน/วัน)ปักธงชัยนครราชสีมา
20300001025352ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ตุ้ย หมี่ตะคุทำเส้นหมี่ปักธงชัยนครราชสีมา441813
10300082125644บริษัท ธัชกร ปักธงชัย จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กและน้ำแข็งหลอดใหญ่ปักธงชัยนครราชสีมา0818769395
10300000525479บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยนครราชสีมา044-284111
20300700225378บริษัท ลัคกี้ไซเดอะ จำกัดทอผ้าไหมปักธงชัยนครราชสีมา
20300007725500นายอัมรินทร์ อยู่สุขดีทำเครื่องเรือนจากไม้ และวงกบ ประตู หน้าต่างปักธงชัยนครราชสีมา
20300003625571ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์ แบ็กผลิตถุงพลาสติกปักธงชัยนครราชสีมา
20300006325542บริษัท อัลตร้า โมเดิร์น เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตถุงพลาสติกปักธงชัยนครราชสีมา
20300000325522ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น แบ็กทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า และล้าง บด ย่อยพลาสติก, คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น พลาสติก กระดาษ เหล็กและโลหะอื่น ๆปักธงชัยนครราชสีมา
20300014325617บริษัท ปักธงชัยพลาสติกรีไซเคิล จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก ล้างและบดย่อยพลาสติกปักธงชัยนครราชสีมา
20300211325642บริษัท ปักธงชัยการโยธา จำกัดผลิตแอสฟัทล์ติกคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา
40300004425589บริษัท ทีวีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพปักธงชัยนครราชสีมา089-9164328
10300304525621บริษัท ปักธงชัยพลาสติกรีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายปักธงชัยนครราชสีมา086-6696606
10300176125641บริษัท เค.พี.อะโกร โคราช จำกัดให้บริการคัดคุณภาพลดความชื้นและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์_x000D_
ปักธงชัยนครราชสีมา
20300273825638บริษัท กู๊ด ซอฟเจล จำกัดผลิตแคปซูลเจลและบรรจุน้ำมันจากพืชธรรมชาติปักธงชัยนครราชสีมา044-756598
20300002025542บริษัท เอเซีย เฮอร์เบิล ไรซ์ คอมมูดิตี้ จำกัดสีข้าวปักธงชัยนครราชสีมา044-465146
10300105425583บริษัท โคราช วู๊ด ชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปักธงชัยนครราชสีมา081-8368770,089-4280988
20300011725645บริษัท รวมโชคการเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพปักธงชัยนครราชสีมา
20300101025567ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธาผลิตยางมะตอยผสม (Asphaltic Concrete)ปักธงชัยนครราชสีมา044-212309-12
20300008725590ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้างผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำลังการผลิต 65 ตัน/ชั่วโมงปักธงชัยนครราชสีมา
20300008525602บริษัท ชนิภัทร จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก_x000D_
บดล้างพลาสติก
ปักธงชัยนครราชสีมา
20300004725560ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธาผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปักธงชัยนครราชสีมา044-212309-12
20300002525558บริษัท อิเลคทรอนิคส์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัดรับออกแบบ ประกอบ จำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์แผงวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปักธงชัยนครราชสีมา
10300102925551บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด8 เมกะวัตต์ปักธงชัยนครราชสีมา087-9959371
10300000125528บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนยแข็ง เนยสดปักธงชัยนครราชสีมา084-4390598
20300000425579บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดผลิตอาหารแปรรูปจากผัก ผลไม้ เช่น ชาใบหม่อน น้ำผักผลไม้ ผลไม้ดอง แช่อิ่ม และผลิตขนมขบเคี้ยวปักธงชัยนครราชสีมา
10300000325342บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดสาวเส้นไหมและปั่นตีเกลียวเส้นไหมปักธงชัยนครราชสีมา4200608
20300000225359นายยุทธนา สัตยานุชิตกะเทาะเมล็ดข้าวโพดปักธงชัยนครราชสีมา441026
20300004525556บริษัท โรงสีวิจิตรธัญญา (โคราช) จำกัดสีข้าวและสีข้าวนึ่ง กำลังการผลิต 250 ตัน/วันปักธงชัยนครราชสีมา
10300006825212นายวิจิตร เกิดทวีทำมันเส้นปักธงชัยนครราชสีมา
20300004125480ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัยทำน้ำแข็งซอง วันละ 80 ซองปักธงชัยนครราชสีมา
20300004725586บริษัท ชุ่น ทง จำกัดทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ไส ซอย แปรรูปไม้ ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ และทำไม้วีเนียร์จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดปักธงชัยนครราชสีมา082-7877536
20300800125445บริษัท โพลีนกรุ๊ป จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดบรรจุน้ำปักธงชัยนครราชสีมา044-441514
20300000225367นายวีระ อมตะธงไชยกลึง – เชื่อมโลหะปักธงชัยนครราชสีมา
10300034825630นายวิจิตร เกิดทวีลานตากกากมันสำปะหลังปักธงชัยนครราชสีมา
20300000125476นายสมหวัง ตริตรองสีข้าวปักธงชัยนครราชสีมา
20300000125427สหกรณ์การเกษตรปักธงชัยกะเทาะเมล็ดข้าวโพด และบดเมล็ดข้าวโพดปักธงชัยนครราชสีมา
10300000425555บริษัท โคราช ไบโอแมส โปรดักส์ จำกัดบดย่อยเปลือกไม้สำหรับผลิตและจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลปักธงชัยนครราชสีมา081-9664200
20300100225457สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัดสีข้าวมีกำลังผลิต 40 ตัน/วันปักธงชัยนครราชสีมา044-44-1040
20300001725530นายปิยวิทย์ อิทธิธนันต์ชัยสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)ปักธงชัยนครราชสีมา0898465859
10300000225559บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัดผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังปักธงชัยนครราชสีมา081-9776036
10300009325228นายฉัตรชัย ชัยประสิทธิกุลทำมันเส้นปักธงชัยนครราชสีมา
10300014425211นางสาวกิมนั้ย แซ่ฉั่วทำมันเส้นปักธงชัยนครราชสีมา
10300001725516นายฉัตรชัย ชัยประสิทธิกุลผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปักธงชัยนครราชสีมา
10300003825587บริษัท โคราช ไบโอแมส โปรดักส์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปักธงชัยนครราชสีมา
20300013325501ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพารวยทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา044-245904
20300274125632นายวิรัตน์ คุรุศาสตราทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น หลังคาเหล็กปักธงชัยนครราชสีมา
40300001925581บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าปักธงชัยนครราชสีมา
20300200625564บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพปักธงชัยนครราชสีมา
20300400725560บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพปักธงชัยนครราชสีมา0944764581
20300600225395นายนรเศรษฐ์ ลี้เจริญรักษาขุดทรายปักธงชัยนครราชสีมา
10300003925577ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กปักธงชัยนครราชสีมา
10300000225609บริษัท ซีทีเอส กรีนวูด จำกัดผลิตไม้อัดปักธงชัยนครราชสีมา044-756147
10300001825548บริษัท คันนา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปักธงชัยนครราชสีมา
10300002425553บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปักธงชัยนครราชสีมา
20300011425584ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิธิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสารั่วคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา044-360034
20300001125566สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส._x000D_
นครราชสีมา จำกัด
สีข้าวโพด,ทำมันเส้นปักธงชัยนครราชสีมา044-760058
20300000425546บริษัท บดินทร์ไหมไทย-โคราช จำกัดผลิตลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมูปักธงชัยนครราชสีมา044-283504
20300000625509ห้างหุ้นส่วนสามัญ วุ้นเส้น ช.ธงชัย ฟู๊ดส์ผลิตวุ้นเส้นปักธงชัยนครราชสีมา
20300000125500บริษัท บดินทร์ไหมไทย-โคราช จำกัดสาวเส้นไหมปักธงชัยนครราชสีมา
20300106625544น.ส.วรัญญา ผลสมหวังทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้พาเลท และอื่น ๆปักธงชัยนครราชสีมา
20300015925571บริษัท ฮิวเมอร์ริค จำกัดทำเครื่องใช้ทางการแพทย์และเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ไม้คำยัน เฟอร์นิเจอร์ปักธงชัยนครราชสีมา
20300300125366บริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัดผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา4201083
20300158025635บริษัท เอส.เค คอนกรีค จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตปักธงชัยนครราชสีมา
20300030125595บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมปักธงชัยนครราชสีมา
20300000625384บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัดผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์และชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ปักธงชัยนครราชสีมา044-283038
20300000425520บริษัท ทีบี แทงค์ แอนด์ เทรลเลอร์ จำกัดต่อแทงค์รถน้ำมัน กระบะรถบรรทุก รถพ่วงบรรทุก รถเทรลเลอร์ และซ่อมรถยนต์ทุกชนิดปักธงชัยนครราชสีมา044-284555
20300002125540บริษัท อู่ทรัพย์การช่าง จำกัดผลิตถังน้ำมันสำหรับติดตั้งรถบรรทุก รถกึ่งพ่วง ต่อตัวถังรถบรรทุก รถกึ่งพ่วงและซ่อมรถยนต์ปักธงชัยนครราชสีมา
10300194425635บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จำกัดผลิตชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะทุกประเภทและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องปักธงชัยนครราชสีมา038 956300
20300021025630บริษัท สีมาเทคโนโลยี่ จำกัดผลิตอุปกรณ์การแพทย์ปักธงชัยนครราชสีมา
10300094225630บริษัท ปิติปักธงชัยห้องเย็น จำกัดทำห้องเย็นรับฝากแช่สินค้า และ ประกอบกิจการเป็นศูนย์กระจายสินค้าปักธงชัยนครราชสีมา
20300106225576บริษัท โตโยต้าเขาใหญ๋ จำกัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ปักธงชัยนครราชสีมา044-756500-1
20300004025565นางน้อม เจตนาดีอบเมล็ดพืช เช่น อบข้าวเปลือกปักธงชัยนครราชสีมา
60300200125616บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟักไข่ปักธงชัยนครราชสีมา
20300002025559นายสุรพล เจตนาดีสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 80 เกวียน/วัน)ปักธงชัยนครราชสีมา
20300003225562บริษัท พระบึง จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 300 เกวียน/วัน)ปักธงชัยนครราชสีมา
20300000125401นายสามารถ ทองพูนกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้าปากช่องนครราชสีมา311792,311551
20300000725481นายทนง มหิทธิกรกะเทาะเมล็ดข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา
10300300325349บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัดฟักไข่โดยใช้ตู้อบปากช่องนครราชสีมา313009
20300270025638นายชรัต ลวิตรังสิมาผลิตกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา044-311482
20300271325631ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอช.เอกคลูซีพทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่นปากช่องนครราชสีมา
20300274425636นายเอกพงศ์ ไกรพรทำกุนเชียง, หมูหยอง, แหนม, หมูแผ่นปากช่องนครราชสีมา081-9359125
10300060925650นายรุ่งอรุณ รอดสินทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์ปากช่องนครราชสีมา
20300000125385นายบวรภัคร กมลศิริประเสริฐทำกุนเชียงและไส้กรอกปากช่องนครราชสีมา
20300200125482บริษัท ธนเพิ่มทรัพย์ จำกัดทำหมูแผ่น,กุนเชียง,แหนม,หมูยอปากช่องนครราชสีมา044-314002
20300000325464นางสาวสายสุนีย์ เหลืองจารุทำกุนเชียง,แหนม,ไส้กรอกปากช่องนครราชสีมา081-7602016
20300100425370นายสุภาพ ชัยวิสิทธิ์ทำกุนเชียง แหนม หมูยอ ไส้กรอกปากช่องนครราชสีมา312310
20300000425462นางสาวสมประสงค์ เหลืองจารุทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา
20300000525469นายชูชาติ เหลืองจารุกุนเชียง หมูยอปากช่องนครราชสีมา
20300100625474นางแคดำ เอี่ยมสุวรรณชัยทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา044-312124
20300207525627นางหนูเล็ก วิเศษเมธากุลทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา
20300001925478นายวิโชค อุยเจริญทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา0 4431 1168
00300000525356นางสาวนิภาวรรณ ชมโฉมทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา
20300277925632บริษัท นายพล แดรี่ จำกัดผลิตนมสดพลาสเจอไรส์ และทำผลิตภัณฑ์จากนมปากช่องนครราชสีมา080-1518833
20300000125559สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัดถนอมน้ำนมดิบปากช่องนครราชสีมา044-316700-316716
10300484025640บริษัท เสียงเจริญอุตสาหกรรม จำกัดป่นหรือบดเมล็ดข้าวโพด และโม่ข้าวโพด สำหรับผสมอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา
20300011125556นายสรรเพชญ ปิงคลหัตถีตากข้าวโพด ตากมันเส้น ทำมันเส้น และกะเทาะเมล็ดข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา089-4234555
20300400125431บริษัท พี.อาร์.ฟู๊ดแลนด์ จำกัดเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง เช่น ขนมปังกรอบ ขนมอบแห้งปากช่องนครราชสีมา
20300106625635บริษัท มีชัย-ลลิต จำกัดคั่ว บด บรรจุ พิรกไทยเม็ด ป่น ผงกะหรี่ ผงพะโล้ เครื่องพะโล้ เครื่องเทศ เครื่องตุ่น สีผสมอาหารปากช่องนครราชสีมา
10300000225468ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากช่องดำรงไทยทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กปากช่องนครราชสีมา
20300000325381นายเถลิงศักดิ์ รัตนะคุณชัยผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 30 ตันปากช่องนครราชสีมา311223
20300005225495นายเถลิงศักดิ์ รัตนะคุณชัยผลิตน้ำแข็งซอง 576 ซอง/วันปากช่องนครราชสีมา
20300102725488บริษัท อกรีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัดผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป เช่น แร่ธาตุและวิตามินเสริมสำหรับสัตว์ปากช่องนครราชสีมา081-7851654
20300200125425นางสาวอริสรา เกียรติสาโรจน์บดใบกระถินและข้าวโพดสำหรับผสมเป็นอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา
20300400125415บริษัท ซีลีก้า อินดัสเทรียล จำกัดทำปุ๋ยปากช่องนครราชสีมา
20300001425594บริษัท ซีลีก้า อินดัสเทรียล จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา044-312090
10300300125459ศูนย์โคปากและเท้าเปี่อย กรมปศุสัตว์ผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร โค และกระบือปากช่องนครราชสีมา044-311592
10300100225459กรมปศุสัตว์ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ปากช่องนครราชสีมา044-312863
20300271525636นายสมพงษ์ ทำเสมอดีหล่อดอกยางรถยนต์ ปะยางรถยนต์ และซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา044-311362
10300100125469บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัดผลิตท่อพลาสติก โพลิเอทิลีน โพลีโพรพิลีน และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆปากช่องนครราชสีมา044-328588
10300100225376บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกใส สำหรับห่ออาหารปากช่องนครราชสีมา044-328412-3
10300300225390บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตฟิล์มพลาสติกปากช่องนครราชสีมา044-328412-3
20300271925638บริษัท ธนธารคอนกรีต(สุริยชัยคอนกรีต) จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300273925636บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริชัยคอนกรีต) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300279725634บริษัท แพลนเนทคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300200425379ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสาและพื้นสำเร็จปากช่องนครราชสีมา04-4312525
20300001225374ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.วัสดุก่อสร้างปากช่องทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก เสา ท่อคอนกรีตปากช่องนครราชสีมา
20300003925575บริษัท แม็กซ์ คอนกรีต ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300600125579บริษัท เพ็ญวดี อิมพอสต์ แอนด์ เอ็กซ์พอสต์ จำกัดผลิตหินอ่อน หินกาบ หินทรายสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
20300100225556บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัดหล่อหลอมโลหะปากช่องนครราชสีมา
20300277825634นายพิสิทธิ์ จังสถิตย์กุลทำประตูม้วน เหล็กดัด กลึงเชื่อมโลหะทั่วไปปากช่องนครราชสีมา044-280285
20300300225398นายหมั่นชัย อนันต์บัณฑิตกุลทำรางน้ำฝนปากช่องนครราชสีมา(044)313551
20300400825600น.ส.สุพัชร์ กิตติธนากุลผลิตหลังคาเหล็กปากช่องนครราชสีมา
10300000825184นายพรชัย หงษาครประเสริฐซ่อมเครื่องยนต์และผลิตเครื่องมือการเกษตรปากช่องนครราชสีมา311252
10300100125295บริษัท กรุงเทพสงวนวงษ์ จำกัดผลิตอุปกรณ์ และซ่อมอุปกรณ์รถแทรคเตอร์ปากช่องนครราชสีมา311218
10300700125323ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากช่อง-ธีระบริการผลิต-ซ่อมเครื่องจักรที่ใช่ในการเกษตรปากช่องนครราชสีมา311226
20300400125597บริษัท ปากช่อง-ธีระบริการ จำกัดซ่อม สร้างเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และกลึง กัด ไส เชื่อมงานทั่วไปปากช่องนครราชสีมา089-8459474
20300100325596บริษัท วีทีซี อีเลคทรอนิค จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องชั่งปากช่องนครราชสีมา
10300200125302นายวีริศเศรษฐ ตันติวงษ์ซ่อมรถแทรกเตอร์ปากช่องนครราชสีมา311218
20300002925493บริษัท โทโยนากา(ไทยแลนด์ ) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ปากช่องนครราชสีมา
20300270325632นางสมจิตต์ แช่จึงทำท่อไอเสียปากช่องนครราชสีมา311431
10300300125228นายพิพัฒน์ พยนต์เมทนีกุลซ่อมรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
10300200525311นายชยุต อารยะนรากุลซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา311052
20300001625409ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ซ่อมรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
20300006725600บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมกรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
20300007225568บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัดซ่อมตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ปากช่องนครราชสีมา044 341 188
20300056625635ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่ซักรีดซักรีดเครื่องนุ่งห่ม พรมหรือขนสัตว์ปากช่องนครราชสีมา
20300200725489บริษัท ปากช่อง ซัก อบ รีด จำกัดซัก อบ รีดเสื้อผ้าปากช่องนครราชสีมา044-311038
20300002925600บริษัท เนเจอรัล ฟาร์ม จำกัดอบ คัด แยก เมล็ดพันธุ์พืช และกะเทาะเมล็ดพืชปากช่องนครราชสีมา
20300100225572บริษัท เบทาโกรฟาร์มมิ่งฟักไข่โดยใช้ตู้อบปากช่องนครราชสีมา081 9770754
10300100125394บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัดโม่ บด ย่อยหิน ได้ปีละ 3,000,000 ตันปากช่องนครราชสีมา0873768461
20300013925607บริษัท บัญชากิจ จำกัดขุดดิน ถมดิน ตักทรายปากช่องนครราชสีมา0816322567
10300100125287บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดื่มจากน้ำนมสดปากช่องนครราชสีมา044-328447
20300000325506บริษัท บางกอก ฟายน์ ฟู๊ดส์ จำกัดผลิตเนยแข็ง,นมพาสเจอร์ไรส์,เครื่องดื่มจากน้ำเวย์,ครีมพาสเจอร์ไรส์,ครีมซีสปากช่องนครราชสีมา044-361314
00300100125354บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เนยปากช่องนครราชสีมา
20300400125571บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องปรุงแต่งอาหาร (เครื่องปรุงแต่งช๊อกโกเลต เครื่องปรุงแต่งไอศกรีม ลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ขนมอบ)ปากช่องนครราชสีมา044-361133-5
00300200125353บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัดผลิตไอศกรีม และเครื่องปรุงแต่งไอศกรีมปากช่องนครราชสีมา044-361133-5
20300010425593บริษัท เอส พี ดี เฟอร์นิท จำกัดทำเฟอร์นิเจอร์จากแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด เช่น ตู้ โต๊ะ เตียงปากช่องนครราชสีมา
20300300125390บริษัท เอช.ที.เอ็ม.นอร์ทอีสต์ จำกัดผลิตสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงและน้ำยาเคลือบรองพื้นปากช่องนครราชสีมา
20300101525566ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธาผลิตยางมะตอยผสม (Asphaltic Concrete)ปากช่องนครราชสีมา044-230930
20300003325602บริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัดผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตปากช่องนครราชสีมา044341119
10300100225392บริษัท ไทย ซีสเทค เดียววา จำกัดฉีดพลาสติก ทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนเครื่องใช้ปากช่องนครราชสีมา
20300200625622นายกฤษดา อาภาทองรัตน์คัดแยกและบดย่อยพลาสติกปากช่องนครราชสีมา
10300200125435บริษัท เอกอุทัย จำกัดผลิตปูนขาว เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาเผาปูนขาวปากช่องนครราชสีมา
20300100325570บริษัท บิลดิ้งบล็อคส์ จำกัดผลิตแผ่นผนังสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา081-405 7722
60300280725632น.ส.ขนิษฐา วงษ์ประดิษฐ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อคปากช่องนครราชสีมา
20300000225417ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์ ทัฟ คอนกรีตผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรงปากช่องนครราชสีมา361583-4
20300062125620บริษัท ธรธารคอนกรีต(สุริยชัยคอนกรีต) จำกัดผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
20300110225489ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพรคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตปากช่องนครราชสีมา
20300100525591บริษัท สโตนคลับ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากหินปากช่องนครราชสีมา
10300600125324นายสุวรรณ เลิศนิรัติวงษ์หลอมหล่อโลหะ เช่น กระทะปากช่องนครราชสีมา
10300800125397บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และยานยนต์ด้วยวิธีปั๊ม หรือกระแทกปากช่องนครราชสีมา
20301000125433บริษัทโตโย มิลเลนเนียม จำกัดผลิตท่อเหล็ก, ท่อสแตนเลสปากช่องนครราชสีมา
10300000525305นายดำรงค์ สุภาเนตรซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์และซ่อมรถเพื่อการเกษตรปากช่องนครราชสีมา361141
10300200225367บริษัท อโศกสเปเชียลแมชชีน จำกัดซ่อม-สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์ และหินอ่อนปากช่องนครราชสีมา361609
20301900125459บริษัท พารากอน เวิลด์ไวด์ (888) จำกัดผลิตเครื่องประดับและพลอยเจียระไนปากช่องนครราชสีมา044-362241
20300024825580บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัดบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
20300024625634บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จำกัดผลิตและจำหน่ายนมพร้อมบริโภคปากช่องนครราชสีมา
00300000125355บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (ยู.เอช.ที) และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์)ปากช่องนครราชสีมา044-315437-8
00300000125348บริษัท ไทยชิม จำกัดทำฟองเต้าหู้ อาหารสำเร็จรูปจากแป้งปากช่องนครราชสีมา313981
10300700125414บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา044-310500
20300101425593บริษัท พีพี พลาสติกปากช่อง จำกัดหลอมพลาสติกปากช่องนครราชสีมา081-7502463
20300288625643บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300296225642บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300419225644บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300100225473บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา
20300100125376บริษัท อิซิคิวฟูด (ประเทศไทย) จำกัดทำเต้าเจี้ยวเหลวและอาหารสำเร็จรูปจากแป้งปากช่องนครราชสีมา
20300004125506บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะพับเอนกประสงค์ปากช่องนครราชสีมา
20300004625588ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 อินทรีย์ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปากช่องนครราชสีมา
10300300125434บริษัท เอส.เอ.แคลเซี่ยม จำกัดผลิตปูนขาวประเภท แคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์จากปูนขาวแคลเซี่ยมออกไซด์ปากช่องนครราชสีมา
20300280025636ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
60300271625635ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์ทำคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300117125633บริษัท ทัสคัน คอน จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300014625545บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300023625585บริษัท สยาม ทีอาร์ ไบโอแมส จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา
10300400125367บริษัท หินโบราณ จำกัดทำหินอ่อนและหินแกรนิตสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
10300700125406ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรหินอ่อนผลิตจำหน่ายหินอ่อนและแกรนิตปากช่องนครราชสีมา
10300300225341บริษัท เขาใหญ่ – ท่าช้างหินอ่อน จำกัดทำหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
10300000625352ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.มอเตอร์สปากช่องผลิตหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูป และคอนกรีตบล๊อกปากช่องนครราชสีมา
20300100125509บริษัท สโตนแกลเลอรี่ จำกัดแปรรูปหินอ่อนปากช่องนครราชสีมา
20300200325504บริษัท ชลิดา แกลลอรี สโตน จำกัดแปรรูปหิน และทำผลิตภัณฑ์จากหินปากช่องนครราชสีมา
20300400125381บริษัท เขาใหญ่วอเทอร์แทงก์ จำกัดทำภาชนะบรรจุ เช่น ทำถังบรรจุน้ำ และเชื่อมโลหะปากช่องนครราชสีมา
20300000125443บริษัท ก.พาณิชย์ จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา
20300000225441นายปรมินทร์ โรจนมงคลกุลกะเทาะเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา314416
20300004425476บริษัท วรรณระสิทธิ์ จำกัดอบหญ้า และทำไม้กราดปากช่องนครราชสีมา
20300000225409นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศลกะเทาะ เก็บรักษา ลำเลียง คัดเมล็ดข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา081-999787
20300100225440นายธนกฤต ลาภมหาไพศาลสีข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา01-2822685
20300000325407นายวีระศักดิ์ ศรีกุลเรืองโรจน์กะเทาะ เก็บรักษา ลำเลียง เมล็ดข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา279241
20300000425405นายพงศ์ปกรณ์ ศรุติลาวัณย์กะเทาะ เก็บรักษา ลำเลียงเมล็ดข้าวโพด ทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา311479,311688
20300001025618บริษัท รอคเเซนต์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดลำเลียง บรรจุ และบดปากช่องนครราชสีมา
10300000825614บริษัท คลีน ซิตี้ วอเตอร์ รีซอส จำกัดขุดตักดินและทรายและร่อนทำความสะอาดและดูดทรายปากช่องนครราชสีมา
20300100225408บริษัท ปากช่องทวีภัณฑ์ จำกัดขุดและดูดทรายปากช่องนครราชสีมา
20300001725472นางรัตนา ฐานเจริญกุลทำกุนเชียงปากช่องนครราชสีมา
20300000125518สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัดถนอมน้ำนมดิบปากช่องนครราชสีมา044-312563
20300100425487นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศลสีข้าว (กำลังสีสูงสุด 80 เกวียน/วัน)ปากช่องนครราชสีมา
10300000525313นายพูลศักดิ์ เลียวนรเศรษฐทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา311738
10300002025338นายมนต์ชัย พิบูลนิยมทำมันเส้น ได้เดือนละ 280 ตันปากช่องนครราชสีมา
10300008225312นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสังเกตุทำมันเส้น ได้เดือนละ 8 ตันปากช่องนครราชสีมา312060
10300009125313นางสาวยุพา ชุ่มกระจ่างทำมันเส้น ได้เดือนละ 8 ตันปากช่องนครราชสีมา312945
10300014325312นายประวัติ วงษ์ฟูเกียรติทำมันเส้น ได้เดือนละ 100 ตันปากช่องนครราชสีมา312790
20300200225407นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศลทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา312255
20300002425593ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรแก้วพืชผลทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา
20300003325560นายวิโรจน์ เลิศเจริญวงษาทำมันเส้น และกะเทาะเมล็ดข้าวโพดปากช่องนครราชสีมา
20300000325563บริษัท ซูกาเวีย จำกัดแปรรูปผลิตผลการเกษตร สกัดสารให้ความหวานจากใบหญ้าหวาน ผสม บรรจุ แบ่งบรรจุ สารสกัดจากหญ้าหวานเพื่อจำหน่ายปากช่องนครราชสีมา026152359
10300200125328บริษัท นนทกร อินเตอร์เทรด จำกัดผลิตเสื่อกก เสื่อกกผสมพลาสติก เสื่อพลาสติกปากช่องนครราชสีมา311016
20300010225506บริษัท ไทย ซัพพลายเทรดดิ้ง จำกัดทำเครื่องเรือน วงกบประตูหน้าต่าง และไม้พาเลทปากช่องนครราชสีมา
10300002925594บริษัท ไทย ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายปากช่องนครราชสีมา
20300400125464บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายปากช่องนครราชสีมา
20300200125532บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดทำยาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่นปากช่องนครราชสีมา044-316761-2
20300061925624ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองประสพโชคผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปากช่องนครราชสีมา
10300003325596บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัดผลิตรองเท้าแตะฟองน้ำปากช่องนครราชสีมา
10300100125303บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกปากช่องนครราชสีมา044-279608-17
20300100425461บริษัท พลาสติกปากช่อง จำกัดผลิตถุงพลาสติกปากช่องนครราชสีมา
10300500125325บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัดผลิตกระสอบพลาสติก และผ้าใบพลาสติกปากช่องนครราชสีมา311749
20300272125634น.ส.กมลวรรณ กองเกินทำกระเบื้องดินเผาปากช่องนครราชสีมา
20300279625636นายวชิระ รุ่งเป้าทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อกปากช่องนครราชสีมา044-314329
20300002525517บริษัท วิษณุภัณฑ์ คอนกรีตมิคเซอร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300003625597ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่คอนกรีตธนทรัพย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300021225594ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ซี.เขาใหญ่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300024825572บริษัท ปากช่อง ทวีภัณฑ์ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงปากช่องนครราชสีมา
20300029825593บริษัท ปากช่องทวัภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่ย คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต คอนกรีตบล็อคปากช่องนครราชสีมา
20300100225606บริษัท คาฟแอ็บเรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเงาหิน และกระเบื้องทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา044-993760
20300274925635บริษัท ปากช่อง ทวีภัณฑ์ จำกัดผลิตหลังคาเหล็กรีดลอนปากช่องนครราชสีมา
20300324825645น.ส.นัชชา จังสถิตย์กุลผลิตหลังคาเหล็กปากช่องนครราชสีมา
10300100125220บริษัท ปากช่องลิ้มปัญญาเลิศ จำกัดอัดเศษโลหะปากช่องนครราชสีมา311148
20300279425631นายสันติ วันภูงากลึง-เชื่อมโลหะปากช่องนครราชสีมา
20300400225421ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตี๋การช่างกลึง เชื่อมโลหะและซ่อมเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร แปรรูปโลหะและรับจ้างประกอบและติดตั้งถังน้ำ ถังบรรจุน้ำมัน รับติดตั้งเครื่องจักรปากช่องนครราชสีมา044-312040
20300009125592นางปราณี คูศรีเทพประทานกลึง คว้าน กัด ไส หรือเชื่อมโลหะทั่วไปและผลิตประกอบดัดแปลง_x000D_
หรือซ่อมเครื่องจักร
ปากช่องนครราชสีมา
20301600125452นายบัวจันทร์ ตัวสง่าผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพืชปากช่องนครราชสีมา044-313512
20300100725498บริษัท น้ำแพงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมปากช่องนครราชสีมา
10300000625246นายบุญเลี้ยง ฐานเจริญกุลเชื่อมเคาะ พ่นสีรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา311829
20300101125375นายอัศย์ธนันท์ สังผักแว่นซ่อมท่อไอเสียและซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา312594
10300000125122บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัดโม่ บด ย่อยหินปากช่องนครราชสีมา
10300006925616บริษัท คลีน กรีน โฮม จำกัดขุดตักดิน-ทราย, ดูดทรายและร่อนทำความสะอาดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ปากช่องนครราชสีมา
20300001825603บริษัท ซันโตะ ฟู๊ดส์ จำกัดกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน หมูหยอง เบเกอรี่ปากช่องนครราชสีมา
20300465125649บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปากช่องนครราชสีมา
20300300225422นายสันติชัย โชติสุกานต์ทำเม็ดพลาสติกเกรดบีปากช่องนครราชสีมา
10300200225540บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จำกัดผลิตและจำหน่ายปูนขาวปากช่องนครราชสีมา044-361649
20300000425389ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อกปากช่องนครราชสีมา311420
20300005925516ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสา และพื้นสำเร็จปากช่องนครราชสีมา
20300006425565ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรมงคล คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา081-8351004
20300023725583ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภณการค้าทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง เช่น ท่อ เสา อิฐ แผ่นพื้นสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
20300023825581บริษัท ปากช่องคอนกรีต 2015 จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา0848358558
20300200325546บริษัท นครินทร์มาร์มาร่า จำกัดตัดหินอ่อน แกรนิต หินทรายปากช่องนครราชสีมา
20300008925562บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปากช่อง) จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก เหล็กรูปพรรณปากช่องนครราชสีมา
20300005525589ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากช่องรวมช่างการกัดกลึง คว้าน กัด ไส เชื่อมโลหะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
20300104125505บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัดรับจ้างประกอบสายไฟรถยนต์ปากช่องนครราชสีมา
20300280125634นายพิสิษฐ์ สุขวัฒนสมบัติผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300016225534บริษัท วิษณุภัณฑ์ สาขาหนองจอก จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตปากช่องนครราชสีมา085-4799760
20300001225572น.ส.นงนุช ชุ่มกระจ่างเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม เช่น การกะเทาะเมล็ดข้าวโพดและทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา
20300001325570น.ส.นงนุช ชุ่มกระจ่างเกี่บวกับผลิตผลเกษตรกรรม เช่น การกะเทาะเมล็ดข้าวโพด และทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา087-1067200
20301300125398ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกจันทร์บุญเรืองขุดดินปากช่องนครราชสีมา044-313371
20300004325593บริษัท วิษณุภัณฑ์ สาขาคลองม่วง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
10300100225368บริษัท แกรเบิ้ลไทย จำกัดทำหินอ่อนสำเร็จรูปปากช่องนครราชสีมา
20300100325489บริษัท ปิยะผล มาร์เบิ้ล แอนด์ แกรนิต จำกัดผลิตหินแผ่น หินแกรนิต หินธรรมชาติ และหินอื่นทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา
40300000625604บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4,996 กิโลวัตต์ปากช่องนครราชสีมา
10300205825641นายอำนาจ คล้ายจริงคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายปากช่องนครราชสีมา
20300000725556นายวีระศักดิ์ ศรีกุลเรืองโรจน์กะเทาะ เก็บรักษาเมล็ดข้าวโพด และทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา
10300000525347นายนิพนธ์ เหล่าวรวิทย์ฟักไข่โดยใช้ตู้อบปากช่องนครราชสีมา311209
10300600125332บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัดโม่ บด ย่อยหินปากช่องนครราชสีมา311229
10300000125361บริษัท เกษมอุตสาหกรรม จำกัดโม่ บด ย่อยหินปากช่องนครราชสีมา
20300000625475บริษัท กวงถาวรการช่าง จำกัดร่อน คัด ลำเลียงหินและกรวดปากช่องนครราชสีมา
20300000125567บริษัท มิดวินเทอร์ จำกัดผลิตอาหารแปรรูปต่าง ๆ จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอกปากช่องนครราชสีมา
10300000225328บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัดผลิตนมพาสเจอไรส์ นมเปรี้ยว ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากนมปากช่องนครราชสีมา365-149
10300000225542สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัดผลิตนมพร้อมดื่มระบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงและกล่อง (นมโรงเรียนและนมพาณิชย์)ปากช่องนครราชสีมา
20300100125566บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จำกัดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โยเกิร์ตไอศครีม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมทุกชนิดปากช่องนครราชสีมา02-5322846-8
20300004525507นายบุญชู ชัยชนะสงครามทำมันเส้นปากช่องนครราชสีมา
10300045825637ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเมืองย่าปากช่องเขาใหญ่ผลิตน้ำแข็งหลอดใหญ่ น้ำแข็งหลอดเล็ก และน้ำแข็งซองปากช่องนครราชสีมา
10300008425573ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเมืองย่าปากช่องเขาใหญ่ผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กปากช่องนครราชสีมา
20300004625521นางสาวพรทิพย์ จารุรัตน์มงคลผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กปากช่องนครราชสีมา081-4430298
10300100125311บริษัท โชคชัยแรนซ์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา313086
00300000125264บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)การทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ปากช่องนครราชสีมา044-382069
00300200125379บริษัท เมอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำกรอบรูปจากไม้ปากช่องนครราชสีมา
20300010925535นายเทียนชัย ตาแสงผลิตปู๋ยอินทรีย์ปากช่องนครราชสีมา081-7202451
10300400125276บริษัท ใช้ เอ็กซ์โพลซีฟล์ จำกัดผลิตวัตถุระเบิดเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น เชื้อปะทุไฟฟ้า สายปากช่องนครราชสีมา311892
10300200225375บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัดผลิตปูนซีเมนต์ กำลังการผลิต 800 เมตริกตัน/วันปากช่องนครราชสีมา136853
20300277725636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีโฮมผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300001225390นายเทียนชัย ตาแสงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตปากช่องนครราชสีมา
20300050225630ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300009425539นายเทียนชัย ตาแสงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อกปากช่องนครราชสีมา
20300024825564บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่คอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300028825560บริษัท ซี.เอส.เขาใหญ่ คอนกรีต 1995 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปากช่องนครราชสีมา
20300271425639บริษัท เขาใหญ่-ท่าช้าง มาร์เก็ตติ้ง จำกัดแปรรูปหินแกรนิต หินอ่อน หินทรายปากช่องนครราชสีมา044-365363
20300001725480ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ไวนิลแปรรูปหินแกรนิต หินอ่อน หินทรายปากช่องนครราชสีมา044-365581-5
20300001825488นายโสภณ ทรัพย์ประเสริฐแปรรูปหินปากช่องนครราชสีมา
20300000225482บริษัท ไทย-ซาโตะ เทเบิลแวร์ จำกัดทำเครื่องใช้ในครัว และบนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยเหล็กสเตนเลสปากช่องนครราชสีมา
10300001625567บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)ผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ปากช่องนครราชสีมา
20300400225462บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)ผลิตและประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องแปลงไฟ เครื่องสูบน้ำปากช่องนครราชสีมา
20300000125609บริษัท ธาราวัญคอนสตรัคชั่น จำกัดขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ปากช่องนครราชสีมา
20300020125605นายยุรนันท์ ควรแย้มขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ปากช่องนครราชสีมา
20300031225634สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัดผลิตอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา
20300001525617บริษัท หินแร่เพื่อการเกษตร จำกัดผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ปากช่องนครราชสีมา044009191-2
20300100225614บริษัท หินแร่เพื่อการเกษตร จำกัดผลิตสารปรับปรุงดินปากช่องนครราชสีมา
10300100425349นายนิพนธ์ เหล่าวรวิทย์ฟักไข่โดยใช้ตู้อบปากช่องนครราชสีมา361167
10300000125320บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดพาสเจอร์ไรส์นมสด ทำนมสดจากนมผง ทำครีมจากน้ำนม และทำน้ำผลไม้ปากช่องนครราชสีมา361313
20300200125573บริษัท แดรี่โฮม จำกัดผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ตปากช่องนครราชสีมา089-8019988
20300000225516บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัดถนอมน้ำนมดิบปากช่องนครราชสีมา
20300000325456นางสาวสุชานาฎ อุ่นเรือนทำน้ำแข็งก้อนเล็กปากช่องนครราชสีมา
20300003225539นางสาวสุชานาฎ อุ่นเรือนผลิตน้ำแข็งซอง ทำน้ำแข็งหลอดปากช่องนครราชสีมา
10300000825523บริษัท 88 อาหารสัตว์น้ำ จำกัดผลิตอาหารสัตว์น้ำ ลูกกุ้ง กุ้ง ปลาปากช่องนครราชสีมา036-344288
20300200125557บริษัท ฉัตรชัย อาหารสัตว์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์ เช่น อาหารโคขุน,โคนมปากช่องนครราชสีมา
10300200125401บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัดผลิตสุราแช่ประเภทสุราผลไม้ (ไวน์) บรั่นดี สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษประเภทวิสกี้ รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศ อย่างอื่นทุกประเภทปากช่องนครราชสีมา
20300001125491นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์บด ป่น หรือย่อยไม้ และตากเศษไม้ปากช่องนครราชสีมา
20300101825610บริษัท โคลน ควอลิตี้ จำกัดผลิตเครื่องสำอาง ชนิดโคลนพอกหน้าปากช่องนครราชสีมา
20300078625654ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนาสุขภัณฑ์ผลิตเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง, ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันรถ สำหรับทางหลวงปากช่องนครราชสีมา
20300003325479นายประเสริฐ วันสูงเนินกลึงและเชื่อมโลหะปากช่องนครราชสีมา01-9484364
20300403125644บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ และ ดิสทิลเลอรี่ จำกัดห้องเย็นปากช่องนครราชสีมา
10300351125648บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ และ ดิสทิลเลอรี่ จำกัดการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำปากช่องนครราชสีมา
20300100125442นายกิตติศักดิ์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์กะเทาะเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดพระทองคำนครราชสีมา
20300001825496นายกิตติศักดิ์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ทำมันเส้นพระทองคำนครราชสีมา
10300198125629บริษัท กรเดช โคราช จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก และน้ำแข็งหลอดใหญ่พระทองคำนครราชสีมา
20300100125350นายสุคนธ์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพดและข้าวฟ่าง และนวดข้าวพระทองคำนครราชสีมา
10300002525311นายสุคนธ์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 1200 ตันพระทองคำนครราชสีมา
20300300825601นายจักร์กฤษ เรืองวณิชย์กุลล้าง บดพลาสติก และอัดเศษโลหะพระทองคำนครราชสีมา081-9992516
20300014225494ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำเฮ้าส์ทำคอนกรีตผสมเสร็จพระทองคำนครราชสีมา
20300273225631ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำเฮ้าทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่น หลังคาเหล็กพระทองคำนครราชสีมา
30300000225498นายชัยวัฒน์ ปักเข็มทำเกลือสินเธาว์โดยวิธีการตากและสูบน้ำเกลือขึ้นมากจากใต้ดินพระทองคำนครราชสีมา
30300000325488นายสมศักดิ์ พูนสุขวัฒนาผลิตเกลือสินเธาว์ โดยวิธีการตาก และสูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินพระทองคำนครราชสีมา
20300300125549บริษัท สยามโซเดียม จำกัดบด ป่น เกลือพระทองคำนครราชสีมา
10300200125427บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัดผลิตเกลือบริสุทธิ 30,000 ตัน/ปีพระทองคำนครราชสีมา
20300300125408บริษัท มิเชล แฟบริค จำกัดทอผ้าลูกไม้พระทองคำนครราชสีมา
20300000725358นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ตั้งทำมันเส้นพระทองคำนครราชสีมา089-5841984
20300000125450สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดอบและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พิมายนครราชสีมา089-4281653
20300001325596สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกำลังการผลิต 500 ตัน/วันพิมายนครราชสีมา044-471128
20300100125459นางประพิมพ์ ศรีตระกูลยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกพิมายนครราชสีมา044471327
20300000425454ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริยภัณฑ์พืชผลฉางเก็บข้าวเปลือกและมันเส้นพิมายนครราชสีมา
20300101225563นายยุทธนา ศิริตระกูลเดชายุ้งฉาง เก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกพิมายนครราชสีมา
10300022825618บริษัท ทรายพิมาย จำกัดขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300002225615นายสุรพงษ์ เล้าสินวัฒนาดูดทรายและขุดดิน/ทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
20300000925404นายสุรพงษ์ เล้าสินวัฒนาขุดและดูดทรายพิมายนครราชสีมา
20300001125400บริษัท เอส.พี.ทรายทอง จำกัดขุดและดูดทรายบกพิมายนครราชสีมา
10300900125347ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรพัย์พิมายลำเลียงหิน กรวด ทราย ด้วยระบบสายพานลำเลียงพิมายนครราชสีมา
10300400225340ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พิมายลำเลียงหิน กรวด ทราย ด้วยระบบสายพานลำเลียงพิมายนครราชสีมา471250
10300200325340ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พิมายลำเลียงทรายด้วยระบบสายพานลำเลียงพิมายนครราชสีมา
10300000125338บริษัท โรงสีพิมายการเกษตร จำกัดสีข้าวพิมายนครราชสีมา471820
20300300125440ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทองดีสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีข้าวสูงสุด 80 เกวียน/วัน)พิมายนครราชสีมา044-471992
20300021525324สหกรณืการเกษตรพิมาย จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/วันพิมายนครราชสีมา471775
10300000125247บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)ทำแป้งมันสำปะหลัง กำลังผลิต 1800 ตันต่อเดือนพิมายนครราชสีมา271569
10300100125337บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัดผลิตแป้งแปรรูป ประเภทแป้งปริเจลาติไนซหรือแป้งอัลฟา ได้เดือนละ 1,960 ตันพิมายนครราชสีมา471949
10300001825308ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยพิมายทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตันพิมายนครราชสีมา
10300003025303ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยพิมายทำมันเม็ดอัดแข็ง ได้เดือนละ 3,600 ตันพิมายนครราชสีมา471939
20300138325634ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์พืชผลทำมันเส้น และลานตากพืชผลทางการเกษตรพิมายนครราชสีมา
00300100125347บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)ทำสาคูเม็ดพิมายนครราชสีมา044-471368-9
10300100125352บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัดผลิตสารละลายซอร์บิทอล ได้ปีละ 6,000 ตันพิมายนครราชสีมา044-471621-2
10300000525156บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองพิมายนครราชสีมา044-471745
20300000925503ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเอกพงษ์ 2003ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 50 ตัน รวมเป็น 130 ตันต่อวัน และผลิตน้ำแข็งซอง วันละ 450 ซองพิมายนครราชสีมา044200410
10300000125452สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัดผลิตอาหารสัตว์พิมายนครราชสีมา044-471927
20300278025630ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์ที เมคเกอร์เย็บกระเป๋าผ้าพิมายนครราชสีมา
10300453625644บริษัท โรฟุ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้าพิมายนครราชสีมา033-004493
20300000425439ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จพิมายนครราชสีมา044-200303
20300100825363บริษัท เอส.แพค.คอนสตรัคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จพิมายนครราชสีมา
20300274625631บริษัท อลูเทรด จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะและพลาสติก เช่น Aluminum Bolt-nut, Plastic Extrude Profile เป็นต้นพิมายนครราชสีมา
20300011825486นายเฉลิม นิลสันเทียะกลึง เชื่อมโลหะ และซ่อมรถยนต์พิมายนครราชสีมา
20300401225560บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ผลิตก๊าซชีวภาพพิมายนครราชสีมา044-471368-9
20300002025393นายสถิตย์ ชิตไธสงซ่อมรถยนต์-รถเกษตร กลึงเชื่อมโลหะทั่วไปพิมายนครราชสีมา
20300026825489ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ซ่อมรถยนต์พิมายนครราชสีมา
20300050325497นายมงคล จรรยากุลขุดตัก และร่อนดินทรายพิมายนครราชสีมา098-461838
20300000425603นางคนึงนิจ สุริยพงศธรทำมันเส้นตากแห้งพิมายนครราชสีมา081-2652594
10300108525637บริษัท ธัชกร พิมาย จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก และน้ำแข็งหลอดใหญ่พิมายนครราชสีมา
10300100325481บริษัท พาวเวอร์เวย์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายพิมายนครราชสีมา044-482628
20300280625633ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์พิมายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพิมายนครราชสีมา081 876 9309
20300001225564สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส._x000D_
นครราชสีมา จำกัด_x000D_
สีข้าวโพด,ทำมันเส้นพิมายนครราชสีมา044-285250
10300001725532นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนาดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300001825555นายมณฑล อึ๊งพลาชัยดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300200125419บริษัท อุตสาหกรรมนมพิมาย จำกัดผลิตนมสดพลาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยวพิมายนครราชสีมา471762
20300000425611น.ส.อารีรัตน์ สมบูรณ์สีข้าวพิมายนครราชสีมา
20300200725588ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายรีไซเคิลอัดเศษโลหะ อัดกระดาษ และบดย่อยพลาสติกพิมายนครราชสีมา089-4278030
10300500225323บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัดแบ่งบรรจุเกลือโดยไม่มีการผลิตพิมายนครราชสีมา
20300006425474บริษัท โชคชัยยนต์แทรคเตอร์ จำกัดซ่อมรถยนต์และผลิตเครื่องจักรสำหรับการเกษตรพิมายนครราชสีมา0 4428 5482
10300800125322บริษัท เกลือพิมาย จำกัดผลิตเกลือ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและปรุงอาหารพิมายนครราชสีมา471212
10300000125403ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์พระคุณแม่ (2526)ขุดและดูดทรายพิมายนครราชสีมา01-9208127
10300150125625บริษัท เอทีเอ็น 5149 มาร์เก็ตติ้ง จำกัดขุด-ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300310625621บริษัท รังกาใหญ่ ทรายทอง จำกัดขุดตักดิน-ทรายและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300005425584ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์พิมายผลิตน้ำแข็งพิมายนครราชสีมา
20300100225374บริษัท ต้นรังกา จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา เช่น โต๊ะ เก้าอี้พิมายนครราชสีมา
20300029125556บริษัท นีสเทิร์นอินดัสทรี จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้พิมายนครราชสีมา
20300007025604บริษัท เอสพี 99 คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จพิมายนครราชสีมา
10300001525627ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมใหม่ คอนสตรัคชั่นขุดดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300002425561นายธนเมศฐ์ สิริโรจน์วรากรดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300002825570นางชุติกานต์ ยวนกระโทกดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300006025557นายปราโมทย์ ริมใหม่ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา
10300027025602ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ทรายเพชรขนส่งขุดตักดิน-ทรายและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา096-3280205
10300005525557นายสามารถ ชาติบุรีดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์พิมายนครราชสีมา087-3119866
10300000125353บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 17924 ตันอ้อยต่อวันพิมายนครราชสีมา
10300000225500บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัดผลิตและจำหน่ายเอทานอลสำหรับนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต ขนาด 150,000 ลิตรต่อวัน รวมไม่เกิน 250,000 ลิตรต่อวันพิมายนครราชสีมา044200444
10300000725525บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพิมายนครราชสีมา044-200444
40300072825652บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทกากชานอ้อย และชิ้นไม้สับ กำลังการผลิตติดตั้ง 22 เมกกะวัตต์พิมายนครราชสีมา
10300305525620บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพพิมายนครราชสีมา
20300001225515บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพพิมายนครราชสีมา
10300021425634บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัดผลิตและจำหน่ายสารปรับปรุงดินพิมายนครราชสีมา044-429400-99 ,192
10300000125239บริษัท พรทิพย์ อินเตอร์ฟู้ด 1940 จำกัดทำหมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000225294ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามไทย (วิภา) นครราชสีมาทำกุนเชียง แหนม หมูยอ หมูหยองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241318
00300000425334บริษัท ปึงหงี่เชียง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสุกร เช่น กุนเชียง หมูหยอง หมูยอ แหนม หมูสวรรค์ ไส้กรอก เป็นต้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา245577
20300103025482ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวธัญญะเจริญนครราชสีมาสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100825603บริษัท ชิวเลาจ์ เบเกอรี่ จำกัดผลิตขนมอบ เบเกอรี่ ทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300200125346บริษัท คอร์นโปรดักส์ อำมาด๊าส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกลูโคสเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200225326บริษัท บ้านช้างเผือกทำไอศกรีมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา256955
10300000125312ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมาทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 64 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา242709
10300000325300บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 115 ตัน/วัน รวมเป็น 285 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-254410
10300100325473ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ไอซ์ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตน้ำแข็งซอง 1040 ซองต่อวัน น้ำแข็งก้อนเล็ก 270 ตันต่อวันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000725152ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมาทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 616 ซองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241503
00300000125363ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ ศาลาลอยทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 51.86 ตัน น้ำแข็งเกล็ดได้วันละ 25.75 ตัน และทำน้ำดื่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300500125448บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัดผลิตเบาะรถยนต์ทำด้วยไวนิล (ผ้า) และหนังสัตว์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-253707
10300300125277นายสมบูรณ์ ศรีมโนนุกูลทำวงกบบานประตู หน้าต่างจากไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244052
10300000225211ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงประเสริฐทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือน และครุภัณฑ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา245361
10300100225251นางนภาลัย ธนกิจมานะชัยทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตู หน้าต่างเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241665
20300009825571บริษัท เชิดชัยวิบูลย์กิจ จำกัดทำวงกบ บานประตู หน้าต่างไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-259711-9
20300300125382บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด กล่องกระดาษแข็งเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100125121บริษัท เมืองงามรับเบอร์ จำกัดหล่อดอกยางรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา241224
10300100125188บริษัท เสรีภัณฑ์ โปร เซ็นเตอร์ จำกัดทำซีเมนต์บล๊อก และท่อคอนกรีตเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241307
10300600125340บริษัท เสรีภัณฑ์ โปร เซ็นเตอร์ จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-213428-30
10300100225236นายธนพงษ์ สิรพิทูรทำประตู หน้าต่างเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241493
20300500125364นายเจริญรุ่งเรือง จันทร์เจริญสุขชุบนิเกิล ชุบโครเมี่ยมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา257660
20301100125465ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ทรีท เคมิคอลผลิตเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองสาโท เครื่องกรองไวน์ เครื่องกลั่นสุรา และถังบรรจุน้ำจากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300900125394ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจโคราชอัดเศษเหล็กและเศษกระดาษเมืองนครราชสีมานครราชสีมา(044)216004-5
20301200125449บริษัท เหล็กไตรมิตร1 จำกัดตัด-พับเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001625516บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัดตัด ม้วน พับ ปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-267714-6
10300100125154ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงหีบถ่งหว่อผลิตหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่อเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100125246ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะการช่างราชสีมากลึงโลหะ ซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา241334
20301000225449ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง(2001)กลึง เชื่อใ ตัด พับ ม้วนโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300400125359นายสันติ สุรโรจน์ประจักษ์ผลิต และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ และเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200225250บริษัท ซุ่นชัย นครราชสีมา จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000125254ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงโต๊ะกิมเซ้งโคราชทำเครื่องหั่นมันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241815
20300200125359นายอมร ชาญปริยวาทีวงศ์ซ่อมแซมเครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-9762794
20300100425388ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเศรษฐกิจการช่างทำอุปกรณ์ร้านสีข้าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300178825634ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาโรงกลึงนายเคี้ยงออกแบบและผลิตเครื่องจักรช่วยในการผลิตระบบอัตโนมัติทุกประเภท เช่น เครื่องตัด เจาะ ปั๊ม ตัด รีดสายพานลำเลียง ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบนิวเมติกส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000125262ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงรักชัยกลึง เชื่อมและหล่อโลหะ ซ่อม-ทำชิ้นส่วนเครื่องทอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0241283
10300100125196บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ ประกอบรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก ผลิตแซ็สซีส์รถยนต์และติดตั้งเครื่องยนต์บนแซ็สซีส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244339
10300300125319บริษัท ประกิจยนต์ จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา245445
10300000225310บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244403
10300400225324บริษัท เชิดชัยกลการ จำกัดต่อตัวถังรถยนต์และทำชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เช่น แช็สซีส์รถยนต์และติดตั้งเครื่องยนต์บนแช็สซีส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา245517
10300000325318บริษัท ราชสีมาไตรมิตร จำกัดซ่อม และต่อตัวถังรถโดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241531
20300200625606บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่้น จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ ประกอบรถยนต์โดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0818779999
10300000425308ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงนายเคี้ยงซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา241304
10300000525248นายสุชัย ห่อประภัทธ์พงศ์ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา242879
10300100525304ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมารวมช่างผลิตและซ่อมส่วนประกอบของรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244355
20300500125372นายไชยยง ม้าทองทำท่อไอเสียรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา246820
20300800225450บริษัท รักชัยธรรมกิจ จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เครื่องจักร และแม่พิมพ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-262144
20300200325454บริษัท จิงเซ้ง ออโต้เวิร์ค จำกัดทำท่อไอเสีย ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อรถยนต์ และทำชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันโคลงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-244644
20300000325613บริษัท เอส แซด ออโต้ คารฟ จำกัดการทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003825569บริษัท เจเอส วัน ออโต้ เวิร์ค จำกัดการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ปะเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ ซ่อมแซมส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา089-9494037
20300000925529นายวัชรากร กีรติรัตน์ทำห้องเย็น โดยไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปรรูปวัตถุดิบเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-253904
20300401725593บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-281330
10300200225334บริษัท ชัยยงทรานสปอร์ต จำกัดซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244254
10300000425282บริษัท เมืองงามคลีนิคยางยนต์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000625204ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวัฒน์ บริการซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา243866
10300000625238ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ซ่อมรถยนต์ เคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา0241063
10300100925314ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู ช.ดวงใจตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300101025346นายควง วงศ์เบญจรัตน์ซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา242545
10300001325325นางรัชเกล้า เจริญผลซ่อมระบบเบรครถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา241178
10300001925348บริษัท ที.เอ็น.การาจ จำกัดซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา259038
10300002125344ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโตโยต้าซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-270258-66
10300004225332บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัดตรวจเช็ค ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา241995
20300700125370บริษัท ตังปักโคราช จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ และซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา255079
20300100425438ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่อาคมซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000625459บริษัท เคราะนครราชสีมา กรุ๊ป จำกัดซ่อม พ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300301425591บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001525351บริษัท ปฐพีทองออโต้ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา242404
20300002425379นายบุญยง เจษฎจรัสพงศ์ซ่อมแซมช่วงล่างรถยนต์ และปะยางรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา243197
20300003325511บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัดซ่อมบำรุง และซ่อมแซมต่อตัวถังรถโดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300009325598บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300195925623นางทัศนีย์ คุณีพงศ์ซ่อมแซม พ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300013525522ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300014625586บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา0902825299
20300019425511นางจิดาภา คำศิริรักษ์ซ่อมและพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300021025606บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300022625545ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล การาจเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300022825483ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาโรงกลึงนายเคี้ยงซ่อมแซมชิ้นส่วนยานยนต์ และกลึง เชื่อมโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300022925481นายพงษ์สุข ปวีณชัยซ่อมแซมชิ้นส่วนยานยนต์ ตัด พับ ม้วน เจาะ และเชื่อมโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000125171นายธนภัทร โมรินทร์ทำหมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง และเนื้อสวรรค์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244888
20300101425569เทศบาลนครนครราชสีมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยชุมชนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044234600
20301200125456ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์ พลาสติก รีไซเคิลบด ย่อยพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-359333
10300011925544เทศบาลนครนครราชสีมาผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200125458บริษัท ว.บุญอนันต์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนไก่สดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-242455
10300000125189บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิตรวม 520 ตันแป้ง/วัน และผลิตก๊าซชีวภาพเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-357938-41
10300000125296นางจินดา พัฒนกิจมณีทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา252718
20300100525435บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัดฉีดพลาสติกและผลิตกระสอบพลาสติก, ทอแผ่นพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-358123
20300001025394บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300106625528บริษัท ภูวกร อินดัสตรี้ จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000425587บริษัท ศรีมงคลทัวร์ จำกัดสร้าง ประกอบ ดัดแปลงรถยนต์โดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา059-2802244
10300009225543บริษัท เค.อาร์.คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.2 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา0819416797
10300500125275ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ช.ยานยนต์ซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา0242938
20300200425460ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่กิตติชัยเคาะพ่นสี และซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000925420บริษัท ศรีมงคลทัวร์ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมตัวถังรถยนต์โดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000225433บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000525535บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จำกัดอบข้าวเปลือก (กำลังอบข้าวเปลือกสูงสุด 300 ตัน/วัน)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา086-2509898
20300002125599บริษัท โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา จำกัดอบข้าวเปลือกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-953117/8
10300002025528บริษัท โรงสีข้าวผล จำกัดอบและรักษาเมล็ดพืชในไซโลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001825553ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนณรงค์-โกเบโคราชผลิตลูกชิ้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001925619ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนณรงค์-โกเบโคราชผลิตลูกชิ้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000225344ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวด นครราชสีมาสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสี ข้าว 50 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000225377บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ ขยายกำลังการสีข้าว 130 เกวียน/วัน รวมกับกำลังการสีข้าว 430 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003525500บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300004025476บริษัท โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา จำกัด สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสี 500 เกวียน/วัน)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-953117-8
20300000725598บริษัท เควายเอส อินเตอร์ไรซ์ จำกัดขัดข้าว ปรับคุณภาพข้าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-8778228
20300000925586บริษัท ปิ่นทิพย์วอเตอร์ จำกัดผลิตน้ำดื่มและผลิตขวดพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-324318
20300002525541บริษัท มิเรเคิล อินทิเมทส์ จำกัดผลิตชุดชั้นในสตรีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300600125399บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัดทำกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา371117-8
20300008325615บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300009425596ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำ เฮ้าส์ทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตทุกชนิด เช่น คอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
60300273625633บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)ผลิตหลังคาเหล็ก (หลังคาเมททอลชีท)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300400225397บริษัท ไวร์เมชราชสีมา จำกัดผลิตตะแกรงเหล็กใช้สำหรับงานก่อสร้างเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100825587บริษัท เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดสร้างประกอบดัดแปลงรถยนต์หรือรถพ่วงและซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300017825480ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเคซี เกษมการช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ และต่อตัวถังรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300056425630บริษัท ฐาปนา บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-221020
20300101725547บริษัท เยอรมัน สเปเชี่ยล ทูลส์ จำกัดทำอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำผึ้ง และเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300176525632บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดผลิตน้ำเชื่อมจากน้ำตาลทรายดิบเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200325447ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง ส.เจริญผลทำน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำแข็งซองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004625570ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง ส.เจริญผลผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300300125400บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัดผลิตน้ำอัดลม  โคคา-โคล่า แฟนต้า สไปรท์ น้ำดื่มน้ำทิพย์ และน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้วและพลาสติก บรรจุลัง ทำขวดพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218055-8
20300101125490บริษัท ที ทารุทานิ แพค จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300177025632บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตกระดาษพิมพ์ลวดลายสำหรับใช้ในการอัดลงในภาชนะเมลามีนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200125391บริษัท โซนัน โกเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์และแม่แบบ (Dies) จากโลหะ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212895-7
10300100125436บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตยากันยุงชนิดขดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300500125341บริษัท ฟอร์เวิรด์ ฟรีแลนด์ จำกัดผลิตของเล่น ของชำร่วย และตุ๊กตาพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212750
10300300125384บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากพลาสติก (เมลามีน) ได้ปีละ 5,300 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา(044)212832
20300161125620บริษัท เฉิง ฟง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์_x000D_
อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องใช้สำนักงานเป็นต้น
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300291925636บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัดทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300300225463บริษัท ที.พี.เอ.พลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002025526บริษัท ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002125565บริษัท ต้าทง พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัดทำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา088-5947260
20300105025548บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดน้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212638-40
10300700125398บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัดผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อจากพีวีซีสำหรับน้ำดื่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300001225558บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัดผลิตท่อพีอีและอุปกรณ์ท่อพีอีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212022-4
20300005025481บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัดผลิตท่อพีวีซีปลายบานเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212022-4
20300203625637บริษัท พรรณีวรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000125585บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์,ชิ้นส่วนเครื่องจักรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300201125564ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมริ เมนูแฟ๊กทอริ่งตกแต่งผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300101025609บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชนิด อบชุบโลหะ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300101425528บริษัท สตาเม็ก พริซิชชั่น เวิร์ค จำกัดผลิตและประกอบเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001525526บริษัท สตาเม็ก พริซิชชั่น เวิร์ค จำกัดผลิตและประกอบเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000325557บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจิริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300500125562บริษัท โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเจีย เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200225589บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลึงอัตโนมัติเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-009838
10300000325573บริษัท นาน-ยู คาสท์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำจากเหล็กหล่อเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10301100125392บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัดผลิตชิ้นส่วนของคอมเพสเซอร์ ชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ทำจากเหล็กหล่อเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212080
20300500225396บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดชิ้นส่วนCOMPRESSOR สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์และ CUTTINGTOเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10301100125400บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา212- 905-11
20300200325413บริษัท เคียววาโคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ เมืองนครราชสีมานครราชสีมา01-4334096
20300001125574บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218015
10301200125391บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช จำกัดผลิตระบบกันสะเทือนสำหรับยานพาหนะ เช่น โช๊คอัพรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300400125433บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช เบรก ซิส เตมส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ได้แก่ชุดเบรครถยนต์และรถจักรยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212964-5
10300000225435บริษัท ไดซิน จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212964-5
10300003725480บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช เบรก ซิสเตมส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ชุดเบรครถยนต์ และรถจักรยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301400125462บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ลูกสูบเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-346000-3
20300300225554บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น คอมเพรสเซอร์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200725547บริษัท ไดซิน จำกัดผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-334528
10301200125409บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องประดับอัญมณี เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหูจี้ กำไลมือ เป็นต้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300300125481บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วนเครื่องประดับเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212593-4
20300200125540บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องประดับอัญมณีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212593-4
40300004125593บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำกัด_x000D_
(โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1)
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ผลิตกระแสไฟฟ้า 137 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 10 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
40300004225591บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด_x000D_
(โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2)
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ โดยผลิตกระแสไฟฟ้า 132.25 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 10 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100325572ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ซัพพลาย 1881ซับ อบ ทำแห้งเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218417-8
20300400125555บริษัท เทินบู ดีไซน์ จำกัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ปิดผนัง เช่น กระดาษ,หนังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10301300125390บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เทค จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน เครื่องจักรสำหรับอุตสาปกรรม และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212522
10300015025630บริษัท พีพีเอ กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300063325627บริษัท ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-7041466
10300004825545นายอรุณกิตต์ โฆษิตานนท์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003425552ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมาผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 320 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300009725591ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมาผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก กำลังผลิต 250 ตัน/วัน และน้ำแข็งซอง กำลังผลิต 50 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0920139999
20300102225471นางกัลยาณี แก้วอมตวงศ์ทำน้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0817251731
10300000225153บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำอัดลมชนิดไม่มีแอลกอฮอล์และทำน้ำดื่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-353088-92
10300001825340บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300300125350ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนดิษฐ์ก่อสร้างผลิตถังเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา253721
60300269525631ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพงษ์พาณิชย์ตัดและชุบโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา277355
20300100425420ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชลการช่างซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300016425605บริษัท โตโยต้า ทองรวยราชสีมาซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001525567นางพรรณกาญจน์ บุษย์ชาญวุฒิผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น แหนม หมูยอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300000225346บริษัท รอยัลโฮมฟู้ด โปรดัคส์ จำกัดทำขนมปัง ขนมเค้ก และขนมเปี๊ยะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-29562-6
10300100525312นายฉัตรชัย เพรียบพร้อมทำประตูหน้าต่างเหล็ก มุ้งลวด และโครงอาคารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา246336
20300900125386นางกนกนภัส ขวัญนาคห้องเย็นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001225408นายนิกร บุญหมื่นไวยซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา092-9141690
20300102025558ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยศ การาจซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300016125551บริษัท นครพัฒนา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดซ่อมรถยนต์ รถพ่วงและเครื่องเล่นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301800125443นายสุริยา สมพลกรังสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200825529บริษัท โทร่า เวอร์คกิ้ง จำกัดทำ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบ (Dies and Moulds) หรือเครื่องจับ (Jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกล กลึง กัดโลหะ ผลิตชิ้นงานตามแบบ ทำแบบหล่อโลหะ ซีเมนต์ พลาสติก เรซิ่นหรือโพลิเมอร์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300005425261ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 จำกัดสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วัน)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา244806
20300000225425บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัดอบข้าวเปลือก และลำเลียงข้าวเปลือกไว้ในไซโลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-8795888
20300000425488นางกัลยา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ผลิตกุนเชียง หมูหยอง น้ำพริกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000425553นางกัลยา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ผลิตกุนเชียง หมูหยอง น้ำพริก หมูยอ แหนมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044264255
10300000225450บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีข้าวสูงสุด 250 เกวียน/วัน และปรับปรุงคุณภาพข้าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-8795888
20300000625368บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา258062,264633
20300000225565บริษัท ฝาแสง จำกัดทำขนม เช่น เยลลี่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-3895883
10300001825324ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาบุญนภาทำมันเม็ดอัดแข็ง กำลังการผลิต 192 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา245019
20300000625376ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องแสงพืชผลทำมันเส้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา242759
20300200125417ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐีสาวทำขนมข้าวตังหน้าหมูหยอง (ตราเศรษฐีสาว) การทำขนมอื่น ๆ เช่น เส้นหมี่โคราช ขนมถั่ว ข้าวแตนธัญพืช ข้าวตังธัญพืช ฯลฯเมืองนครราชสีมานครราชสีมา255613
20300001125608ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐีสาวทำขนมข้าวตังหมูหยอง (ตราเศรษฐีสาว) การทำขนมอื่น ๆ เช่นเส้นหมี่โคราช_x000D_
ขนมถั่ว ข้าวแตนธัญพืช ข้าวตังธัญพืช ฯลฯ
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000325597บริษัท เหรียญทอง 888 จำกัดน้ำดื่มบรรจุขวด และเยลลี่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-910339
20300001025592นายสมัคร เติมพรหมราชประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-7602187
20300003625514บริษัท ธนสัมฤทธิผล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300700125438บริษัท ทริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตชุดหนังหรือหนังหุ้มเบาะรถยนต์และชุดหนังหุ้มชุดเฟอร์นิเจอร์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-334980-4
20300022825517บริษัท สีมาเฟอร์นิช จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้และอลูมิเนียม เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน และตู้กับข้าวอลูมิเนียมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300259325637บริษัท ท็อปไฟลท์ โปรดักส์ จำกัดโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300900125436ห้างหุ้นส่วนจำกัด องหมิงจางทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ปากกาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา334716
60300277225638บริษัท ซี.เอส.คอนกรีต (หัวทะเล) จำกัดทำแผ่นพื้นคอนกรีต ท่อคอน กรีตอัดแรง เสาคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์_x000D_
คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000525222บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดทำคอนกรีตบล๊อก เสา ถังส้วม ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212309
20300200225399บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100525443บริษัท สีมา คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100225358ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงประเสริฐทำเครื่องเรือนและครุภัณฑ์จากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212301
20301100125432นายสงัด แทนกลางกลึง เชื่อมโลหะ และซ่อมเครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-258021
20300400425567นางแสงอรุณ เพ็ชร์สุขเชื่อมโลหะ ตัด พับ เจาะ และผลิตชิ้นงานจากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003125606บริษัท ทีพีเค-แอ๊บโซลูท จำกัดกลึง โลหะทั่วไปและผลิตชิ้นงานต่าง ๆ จากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044925130
10300001525320บริษัท โคราชเอสดับบลิวกรุ๊พ จำกัดทำ-ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแป้งเมืองนครราชสีมานครราชสีมา245071
10300100325341บริษัท โคราชส่องแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถบรรทุกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301400125439บริษัท เมลบา อินดัสตรีส์(ไทยแลนท์) จำกัดผลิตแผ่นผ้าบุฟองน้ำสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-334949
60300277025632ห้างหุ้นส่วนจำกัด องหมิงจางทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ เช่น ปากกาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100125491ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่วงซิงผลิตปากกาเคมี เช่น ปากกาเมจิ ปากกาเน้นข้อควมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300316625625บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300026025569บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-928888
20300000825497นายพลกฤต อาภาสุวรรณอัดกระดาษ และอัดโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300300125327บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัดผลิตยางรีเคลม ผสมเนื้อยางและผลิตล้อยางตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา254227
20300400425443ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะชัยคอนกรีตซัพพลายผลิตคอกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-296071-5
20300004925582บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-5040645
20300900125469บริษัท แซคชัคเตอร์โปรดักส์ จำกัดผลิตแผ่นประตูเหล็กม้วนและหลังคาจากโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100325398ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชชัตเตอร์แอนด์คอนส์ จำกัดทำหน้าต่างเหล็กดัดและประตูเหล็กม้วนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300005425590บริษัท ธัญญโคราช จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก_x000D_
ประตูม้วน เป็นต้น
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002625606บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300005725353บริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัดซ่อมเคาะพ่นสีและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา371477
20300042325472บริษัท เอ.ดับบลิว แมชชีนเนอร์รี่ จำกัดกลึง และเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เพลา ข้อเหวี่ยงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300448825646บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต กระถางปลูกต้นไม้ แผงกันชน ฐานเสาไฟฟ้า เสารั้วคอนกรีต ฯลฯเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
60300277525631บริษัท โปรซอยส์ เมทัล ดีไซน์ จำกัดผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300006625586บริษัท ยูเอเอ จำกัดการกลึง เจาะ คว้าน กัดไส เจียหรือเชื่อมงานทั่วไปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300400325460ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพ นครราชสีมาเคาะพ่นสีรถยนต์ ต่อตัวถังรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300009425497ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระคาร์เซอร์วิส (อู่กุ่ย)เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300013025580บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001225598บริษัท ลองจิ้น ประเทศไทย จำกัดทอกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300028425593บริษัท ตุ้มทองโลจิสติกส์ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-9196745
40300007525567บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000225375บริษัท ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง จำกัดผลิตกุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา9111295
10300004425486บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัดโรงสีข้าว, อบข้าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-371346-7
20300000725531ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราทิพย์ นครราชสีมาทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000925479ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.จอหอ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก เดิม 100 ตัน/วัน ขยายเพิ่ม 20 ตัน/วัน รวม 120 ตัน/วัน และน้ำแข็งหลอดใหญ่ ขยายเพิ่ม 80 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา086-976 2888
10300200125377บริษัท จินตนาอินเตอร์แทรด จำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 1106 เครื่อง)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-371499
20300300125424บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-207567
20300027725548ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส คอมเพล็กซ์ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้แปรรูป แผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001025600บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัดผลิต เก็บรักษาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300500125570บริษัท ร่มไทร ไทร์รีทรีดดิ้ง จำกัดซ่อม หล่อหรือหล่อดอกยางสำหรับยานพาหนะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-8330010
20300001625490ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชโพลีแบ็กทอกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003325529บริษัท ราชสีมา กระสอบพลาสติก จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300006325500ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระสอบโคราชทอกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300001125345บริษัท เค.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อระบายน้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา257624
20300000825398บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-5040645
20300000925388บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300010925576บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-246234
20300102625613ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 เอส.เอ.เอส.เอ็นเนอร์จิผลิตแม่พิมพ์ใช้ในอุตสาหกรรมรางรถไฟเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300104925524บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัดกลึง เจาะ คว้าน ไส เจียรนัย เชื่อมโลหะ การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักรกลสำหรับงานเกษตรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-415500-8
20300025625534บริษัท ไรโน่แพ็ก เอสดี จำกัดกลึงเชื่อม โลหะ ทั่วไปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300600125421นายเสรี คงธนะรุ่งซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100225366บริษัท สยามแทรกเตอร์ 289 จำกัดซ่อมและผลิตอุปกรณ์เครืองจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300009025547บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100925502นายนพดล วัฒนะจิตพงศ์คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายฯเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300093325647บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัดบดย่อยเศษแก้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000225466บริษัท ราชสีมา -จอหอ โภคภัณฑ์ จำกัดโรงฆ่าสัตว์ เช่น สุกรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002625614บริษัท ราชสีมาฟู้ดโปรดักส์ จำกัดโรงฆ่าสัตว์และตัดแต่งชิ้นเนื้อสุกรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000125346ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพเซี้ยะตงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 140 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา258288
10300007225214ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยถาวรโคราชสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา243506
20300000325449ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีจอหอสีข้าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา371587
20300100125400บริษัท เจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จำกัดทำขนมปัง ขนมเค้กและคุ้กกี้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา243147
20300201525615บริษัท น้ำดื่ม ไอ-เฟรช จำก่ัดผลิตน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300300125374ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีค้าไม้ (จอหอ)ไสและซอยไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300300125378บริษัท นีสเทิร์นอินดัสทรี จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-203223-8
20300050125632บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดอัดกระดาษเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003525581บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004025581บริษัท คิวซี คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตชิ้นส่วนที่ทำมาจากคอนกรีต เช่น แผ่นผนังสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300017925561บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300026225599บริษัท บี.ซี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300271225633บริษัท เซ็นทรัล เม็ททอลชีท จำกัดผลิตแผ่นเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300273125633ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี เมททอลชีท ราชสีมาผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200425619บริษัท รุ่งเรือง ธ.วัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัดผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น แผ่นหลังคาเหล็ก_x000D_
ประตูม้วน
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300300925575ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพประตูม้วนผลิตประตูม้วนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300600125365บริษัท เอเคซี ออลล์ จำกัดทำภาชนะบรรจุ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือเลี้ยงสัตว์ และกลึง เจาะ ไสเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300500125588บริษัท ไทย ชินโค จำกัดขัด ตกแต่งชิ้นงานโลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-276894
20300400325577บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชุดสายไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ (Automoitve Wire Harness)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-756090
20300101125482บริษัท ประหยัดทัวร์ จำกัดต่อตัวถัง และซ่อมแซมรถยนต์โดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300278125638ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริวรรณ โฟรเซ่นห้องเย็นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301200125399บริษัท เอส.เอ็ม.เอส.คอนเซสชั่นแนร์ จำกัดห้องเย็นเก็บไอศกรีมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20302000125456บริษัท วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001425537บริษัท โชคอนันท์ เกรท คูล จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001525484บริษัท รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น จำกัดห้องเย็นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา085-9838855
10300003425321บริษัท ชัยเกิดผล จำกัดซ่อม พ่นสี และต่อตัวถังรถยนต์โดยสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300600125587บริษัท เทพนคร บอดี้ เพ้นท์ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ และรถพ่วงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002725588บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัดซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-296999
20300008425589บริษัท สมยศ การาจ จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300009225491บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัดซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมตัวถังรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300010525616ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเชียงกงมอเตอร์ซ่อมรถยนต์และประกอบดัดแปลงรถยนต์และรถพ่วง จำหน่ายส่วนประกอบ_x000D_
รถยนต์เก่า
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300011125564บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมรถบรรทุกและรถบรรทุกพ่วงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-370965-7
20300012025508ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโตโยต้าซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300012525507นางนงลักษณ์ จันทร์กลิ่นซ่อมแซมชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เพลาข้อเหวี่ยง กระบอกสูบเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300018125542ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิทย์แอร์บัสซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301500125438บริษัท เกลือโคราช จำกัดโม่ บด และ ป่นเกลือเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-268083-4
20300300125416บริษัท ไทยซิลค์ โปรดัคส์ จำกัดผลิตชาแห้งจากใบหม่อนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300103225561นางเพียงรัตน์ สวัสดิ์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300000325344บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดผลิตอาหารสัตว์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395456-60
00300000225288บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การทำอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-291277
20300096925631บริษัท เอ็ม กรุ๊ป ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดผลิตน้ำดื่ม และผลิตขวดบรรจุน้ำดื่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300300225325บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัดสาวไหมด้วยเครื่องจักร, ควบและตีเกลียวเส้นไหมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา244253
20300500225453ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ที.เอส.แอล.กรุ๊ปทำปุ๋ยจากมูลสัตว์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา01-3608546
20300201225562บริษัท ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตยางมะตอยผสม (Asphaltic Concrete)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395095-6
20300006325583ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้งผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000625533ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยวนรวมยางอัดดอกยางรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300900225442บริษัท เค.วี.เอส คอนกรีตกรุ๊ป จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004225611บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300006125603บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300379525645บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300900125404บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัดผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-291888-99
10300000225401บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัดผลิตลวดโลหะและผลิตภัณฑ์จากลวดโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395162-4
10300001725565บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ กำลังการผลิต 48 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300500125366บริษัท ซันเม็ททัล จำกัดผลิตชุดประตูหน้าต่าง ผนังแบ่งกั้นที่ทำจากโลหะ ได้ปีละ 12000 ชุดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395100
20300000825596ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.เมทัล ชีท (นครราชสีมา)ผลิตหลังคาจากแผ่นเมทัลชีท และโครงสร้าง อุปกรณ์ อาคารต่าง ๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300174825638ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทิง เมทัลชีท (นครราชสีมา)ทำหลังคาจากเหล็กแผ่น เมทัลชีท และโครงหลังคาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003525484บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานพาหนะ ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีปั้มขึ้นรูปร้อนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300400125441บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัดผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีและแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395162
20300201725579บริษัท วงษ์พาณิชย์โคราช ท็อปซีเคร็ต จำกัดอัดเศษโลหะและอัดกระดาษเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-466098-9
20300000625483บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัดผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300010625481บริษัท ปุณ แมชชีน จำกัดรับจ้างงานโลหะ เช่น กลึง ไส ตัด เจาะ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพื่อุตสาหกรรมยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301200125464บริษัท พี ซี เอส แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบของเหลว(ปั๊ม) เครื่องตัดหญ้า และเครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลเอกนกประสงค์ และเครื่องยนต์อื่น ๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
60300272325631บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบ รถที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวมัดฟางอัตโนมัติเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200925618ห้างหุ้นส่วนจำกัด 39 เจริญการช่างผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สกรูลำเลียง_x000D_
กระพ้อ ไซโล
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001925593ห้างหุ้นส่วนจำกัด 39 เจริญการช่างผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม เช่น สกรูลำเลียง กระพ้อเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10301000125401บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครองไฟฟ้าต่างๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-395222-31
10300002025601บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัดผลิตยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า เช่น รถกอล์ฟ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของยานพาหนะดังกล่าว ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น cam shaft แม่พิมพ์ และ jig Fixtureเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-240300
20300400225389บริษัท ศิริวิทย์-แสตนเลย์ จำกัดทำและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เช่น เต้าเสียบหลอดไฟ แผงควบคุมระบบไฟในรถยนต์ และแผงควบคุมระบบไฟแฟลซกล้องถ่ายรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-291411-3
10300100225335ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ชายการช่างซ่อม-ต่อตัวถังรถบรรทุกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา4200202
10300000625600บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานพาหนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-701200
10300001725482บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานพาหนะ ผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-240300
20300003225489บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044701300
40300006825596บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.992 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-701300
20300002225605บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัดห้องเย็น (แช่อาหารไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา0456344444
10300001825290นางสละ สิทธิ์วงศารัตน์ซ่อมรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300103125605ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคราการช่างต่อตัวถังรถบรรทุก และรถเพื่อการพาณิชย์ทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-305261
20300018925545ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพวงเซียงกงซ่อมประกอบ ดัดแปลงรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่น ๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200325571บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัดบำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300102525534บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044 305585
20300001425511บริษัท วารีเทพ นครราชสีมา จำกัดผลิตน้ำแข็ง และน้ำดื่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-216789
20300600125447บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองธุรกิจเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301000125458นายบุญเสริม ศอกจะบกทำปุ๋ยอินทรีย์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300013125653บริษัท สีมาวอเตอร์เทค จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถังน้ำพลาสติกและเครื่องใช้พลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300084825645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปูน พัฒนาผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300260725635ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์คอนกรีตโคราชทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300002925552บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรินิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000125351บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดข้าวโพดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212491-6
20300100125483บริษัท ข้าวสิริมงคล จำกัดคัดคุณภาพผลิตผลการเกษตรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000225490กรมส่งเสริมการเกษตรทำความสะอาด คัดขนาดเมล็ดพันธุ์พืชเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212170
20300100125574บริษัท วีจีเอฟ แพลนท์ 2 จำกัดผลิตอาหารแช่แข็งจากเนื้อสัตว์ แป้ง ผัก และผลไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100225327บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว รวม 1,000 เกวียน/วัน) และขัดข้าว และคัดคุณภาพข้าวสารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212991-6
10300000125163บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-920282
10300100225343บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง ได้เดือนละ 3000 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241099
10300000325193บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรม จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง เพิ่มกำลังการผลิต 150 ตันแป้ง/วัน รวมเป็น 300 ตันแป้ง/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212414
10300000425209บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง ทำแป้งมันสำเร็จรูป อัด และอบแห้งกากมัน ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241161
20300100325547บริษัท ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212953
10300000125486บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212963
10300000225187นายทรงพล จิตภักดีบดินทร์ทำมันเส้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา242586
10300001325218บริษัท เยนเนอรัลมิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดทำมันเส้นและมันเม็ดแข็งเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212282
20300100425545นายธีระ เอื้ออภิธรทำมันเส้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300007025554นายธีระ เอื้ออภิธรทำมันเส้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0812659335
20300400125456บริษัท วิวัฒน์ ฟู้ดส์ คอร์ป จำกัดทำขนมปัง ขนมปังกอบ ขนมอบแห้ง และเบเกอรี่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218629
20300001125525บริษัท ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จำกัดผลินเส้นใยจากส่วนประกอบของมันสำปะหลังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212723-6
20300001025485ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 290 ตัน/วัน และทำน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้นอีก 640 ซอง/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300264725631นายจำรัส จิรวรางกูรตัดเย็บเสื้อผ้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212591
20300100325430บริษัท การ์เม้นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000425496บริษัท มิเรเคิล อินทิเมทส์ จำกัดผลิตชุดชั้นในสตรีส่งออกต่างประเทศเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300000525331บริษัท โรงเลื่อยจักรเอกชัยพนา จำกัดเลื่อยไม้ (เครื่องจักรสำหรับเลื่อยไม้ 240 แรงม้า และอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง 33.50 แรงม้า)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000625566บริษัท โรงเลื่อยจักรเอกชัยพนา จำกัดผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212299
00300100525330บริษัท นิวเหรียญชัยก่อสร้าง จำกัดทำวงกบ บานประตูหน้าต่างจากไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา245669
20300300425568บริษัท อิราโอกะ (ไทยแลนด์) จำกัดออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-334754
10300006825634บริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จำกัดผลิตเส้นใยสังเคราะห์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200125351บริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดทำถ่านกัมมันต์ (ACTIVATED CARBON)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212096-7
10300000225393บริษัท แซนเค กิเคน (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยางเช่น ยางข้อต่อยืดหยุ่นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000225583บริษัท นิชิกาว่า เตาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ทำด้วยยาง เช่น ยางขอบกระจกรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
00300700125341บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตด้ามจับไม้กอล์ฟ ที่เป็นยาง (GOLF GRIP)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212165-8
10300312025622ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี พลาสติกผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก พลาสติก อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300400125399บริษัท แอล บ็อกซ์ จำกัดผลิตกล่อง ถุง กระเป๋า ชั้นวาง บรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่ แขวน วางเครื่องประดับทุกชนิด ที่ทำจากพลาสติก กระดาษ กระดาษอัด ไม้อัด ฟองน้ำ พีวีซี โฟม กาว ผงกำมะหยี่ หนังเทียม อลูมิเนียม ผ้า อันหมายรวมถึง ผ้าไหม ผ้ากำมะหยี่ ผ้าไนล่อน ผ้าเรย่อน ผ้าต่วน ผ้าฝ้ายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212019-20
20300500125398บริษัท สตาร์ คาร์เปท จำกัดผลิตพรมจากเส้นด้ายโพลีโพรลีนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา(044)212-705-2
20300200125524บริษัท สตาร์ คาร์เปท จำกัดผลิตพรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100225499บริษัท เวสท์วูลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตพรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100225418บริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัดผลิตกระสอบพลาสติก ผ้าใบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา218016
20300200325439บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัดทำถุงพลาสติก ถุงมือพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100625524บริษัท สยาม เฟล็กซ์ แพ็ค จำกัดผลิตถุงกระสอบพลาสติกและผ้าใบพลาสติก และทำเส้นพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300301925574บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัดทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003425493บริษัท พี.ซี.คอนเทนเนอร์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดน้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301100125457บริษัท โคราช ที อาร์ ซี พลาสติก จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004325544บริษัท หลอม เจิน เจิน จำกัดทำพลาสติกเป็นเม็ด บดหรือย่อยพลาสติกจากพลาสติกเก่าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300008025603บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหลอมทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200125468บริษัท เอส เจ พลาสท์ แอนด์ แพค จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกเคลือบกาว หรือเคลือบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212861-819
20300100225598บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัดล้าง บด ย่อยเศษพลาสติก การทำพลาสติกเป็นเม็ดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา086-2527701
20300101125607บริษัท สุรนารี พลาสติก จำกัดซัก ล้าง บดย่อย หลอม ผลิต พลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004625497นายคลังแสง ประเสริฐศักดิ์บด ย่อย และล้างพลาสติก,การทำพลาสติกเป็นเม็ดหรือรูปทรงต่างๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300004925566บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ พื้น เสา และท่อคอนกรีตเป็นต้นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044212309-12
20300011425519บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300800125405บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดผลิตกระเบื้องใยหินซีเมนต์มุงหลังคาและกระเบื้องแผ่นเรียบ ฯเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200125484บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดผลิตกระเบื้องใยหินซีเมนต์มุงหลังคาและกระเบื้องแผ่นเรียบ ฯลฯ ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา พร้อมกระเบื้องเสริมประกอบเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218134-7
10300000125619บริษัท แม็กนิเควนซ์ (โคราช) จำกัดผลิตผงแม่เหล็กเพื่อใช้สำหรับการผลิตแม่เหล็กและชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300277625638น.ส.วรินญา วีรภูรินทร์ผลิตแผนหลังคาเหล็กรีดลอนเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002525509ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเคเม็ททอลชีทซัพพลายผลิตหลังคาเหล็กและอุปกรณ์หลังคาเหล็กเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301000125466ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมรังษี (2001)ทำหอเก็บน้ำจากโลหะ เช่น ถังน้ำทรงแชมเปญเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300700125349บริษัท โคราช ไซซัน จำกัดผลิตแบบแม่พิมพ์ และปั๊มขึ้นรูปเครื่องจักร เครื่องยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212687-9
20300100325471บริษัท โกะโคะ สปริง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตขดสปริงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100925486บริษัท โคราช สตีล เซ็นเตอร์ จำกัดตัด พับ และม้วนโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0 4433 4710-3
20300059725622บริษัท แดงอาร์ต 2002 จำกัดตัด พับ โลหะ เป็นซุ้มจำหน่ายสินค้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001625557บริษัท โคราช สตีล เซ็นเตอร์ จำกัดตัด พับ และม้วนโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100525502บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัดผลิต ประกอบชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300000225286บริษัท โคราช พี.เอส.เวอร์ค จำกัดผลิตหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0245686
10300000725335ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสงวนการช่างผลิตและซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้กับโรงงานผลิตมันสำปะหลังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา252709
20300500325444บริษัท จิตรเบสท์ แมชชีนเวอร์ค จำกัดผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักรเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300201425592บริษัท จี-ฟอร์ส เอเชีย จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องหมุนเหวี่ยง_x000D_
ตกตะกแอน เครื่องสลัด เป็นต้น
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200125336ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาง่วนฮงหลีเครื่องชั่งผลิต ซ่อมเครื่องชั่งและต่อตัวถังรถยนต์บรรทุกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300600125413ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระคุณย่าแทรคซ่อมช่วงล่างรถแทรคเตอร์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา269096-7
20300278425632ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมาไทย ออโตเมชั่น ออกแบบ ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับโรงงาน_x000D_
อุตสาหกรรมและผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300600125389บริษัท สตีลเวอร์คส์ โปรดัคส์ (1994) จำกัดผลิตลิฟท์สำหรับโดยสารในตัวอาคารและอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300400125373บริษัท เทนคิง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ หัวอ่านวีดีโอส่วนบนส่วนล่างเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20301000125391บริษัท วาย.ชิอิน่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212136
20300800125403บริษัท เจวีซีเคนวูด ออพติคัล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบหัวอ่าน CD-ROM พร้อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับเครเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212863-4
20300300225380บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์เครื่องจักรและยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300101125581บริษัท เจวีซีเคนวูด ออพติคัล อิเล้กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบกล้องบันทึกภาพและเสียง (VIDEO CAMERA), ผลิตกล้องมองด้านหลังรถยนต์และเครื่องบันทึกติดรถยนต์, ผลิตและประกอบหัวอ่าน CD และ DVD พร้อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300700125364บริษัท ไทย เคบีเอส แบตเตอรี่ จำกัดผลิตแผ่นธาตุแบตเตอรี่ ปีละ 6000000 แผ่น ผงตะกั่ว ปีละ 600 ตันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา212333
20300201725595บริษัท เอ็นเอชแอล เทรลเลอร์ จำกัดสร้างประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถพ่วง_x000D_
ซ่อมรถยนต์
เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300700125380บริษัท ไดอิจิ อัลลอย (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกะทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา212573-77
20300000325340บริษัท ซี.แอล.เอส.อินดัสเตรียล จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์เล่นกีฬา อาทิ สกีน้ำแข็ง ไม้ตีเทนนิส อุปกรณ์เครื่องกีฬาทางน้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212698-9
10300002025494บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 5.2 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003125541บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.144 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212287
40300005125568บริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300010625541บริษัท เค.อาร์.คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.2 เมกกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-920281-3
40300007925593บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.9968 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
40300001525589บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า 4.245 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-233200
10300005225539บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้า 8.49 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212-723-6
10300000425530บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212723-6
20300200225472บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตแก็สชีวภาพ เพื่อจำหน่ายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100525609บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212414-5
20300300725587บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรม จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-212414
00300500125343บริษัท แวนการ์ด ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดห้องเย็นแช่หน่อไม้น้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0 4433 4111
20300010125581ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่โคราช วี.ไอ.พีซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200125490บริษัท ราชสีมาเพชรทวี จำกัดขัดกระจกฝ้า และผลิตแผ่นฝ้าเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300100225582บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตและจำหน่ายไอน้ำ (Steam Generating)เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-218108
10300003025485นายทรงพล จิตภักดีบดินทร์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003225614บริษัท ทีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา08 1407 1466
10300132525637บริษัท ศักดิ์ดา รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300200225607บริษัท เอ็นอีเอส รีไซเคิล จำกัดนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และอินทรีย์วัตถุที่เหลือใช้จากโรงงานมาทำเป็นปุ๋ยหมักเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300003425487บริษัท แคลกอน คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัดนำถ่านกัมมัน์ ที่ไช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300031025630บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัดผลิตกุนเชียง, หมูแผ่น, หมูหยอง, หมูแท่ง, หมูยอ, แหนม, ไส้กรอก, หมูสวรรค์, หมูทุบ, อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์, ข้าวตัง, ขมขบเคี้ยวเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001825470บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัดทำกุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง หมูสวรรค์ แหนมและหมูยอ ผลิตข้าวตัง ขนมคบเคี้ยว โดยไม่เข้าข่ายขยายโรงงานเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-240999
20300100225465มหาวิทยายเทคโนโลยีสุรนารีผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300326125622บริษัท โฮลซัม ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำข้าวตัง ขนมประเทภถั่ว ธัญพืช ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้งและแปรรูปการแบ่งบรรจุเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300300125392มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลิตอาหารสัตว์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-216191
20300008825507บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ยานยนต์ เครื่องจักร กลึง ไส ตัด เจาะ และเชื่อมโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300101725471บริษัท โคราชพรีซิชั่นแอนด์คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1995จำกัดผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-211578
10300007025549บริษัท รูท ซัน จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.08 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา084-3533311
10300010725549บริษัท รูทซัน จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา081-4702711
20300009725615ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่คลาสสิค การาจซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300013225602บริษัท เครากลการ จำกัดอู่ซ่อมพ่นสีรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044465318-9
20300008425613บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200225381นายสมเกียรติ จั่นโพลังทำเครื่องใชจากลวดเคลือบพลาสติก เช่น ชั้นวางของ วางจาน วางรองเท้าและเฟอร์นิเจอร์ลวดเคลือบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000425413บริษัท เค.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300100625532บริษัท แซค ชัคเตอร์ โปรดักส์ จำกัดผลิตแผ่นประตูเหล็กม้วน และหลังคาโลหะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300006625545ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี. จอหอ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งหลอดใหญ่ 100 ตัน/วันเมืองนครราชสีมานครราชสีมา086976 2888
20300009725573บริษัท เพชรมีนาค้าไม้ จำกัดทำวงกบ บานประตู หน้าต่างไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044-229011-3
20300001325372บริษัท โคราชคอนกรีตมิคเซอร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300006325567บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001525575นายยศวัตน์ รุ่งพิพัฒน์ผลอัดโลหะ กระดาษ พลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001325554ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพบูลย์ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับยานยนต์ รถพ่วง เช่น ทำตัวถังรถยนต์ รถพ่วง หลังคารถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300002325553บริษัท เค แคสติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัดผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์และรถยนต์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300001825611บริษัท คริสตัล ไบโอเทคโนโลยี จำกัดผลิตใบชาอบแห้งเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300003625548นายพีรพล บูรณสรรค์ผลิตวงกบ บานประตู-หน้าต่างจากไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300000925461บริษัท ปิยราชก่อสร้าง จำกัดทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านจากไม้แปรรูปเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300200225506นายบัญญัติ เจริญทรัพย์อบไม้เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300008225591บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
20300019325612นายปราโมทย์ ริมใหม่ขุดตักดิน- ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ร่อนคัดแยกทรายและล้างทรายเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
60300000425570นางพัชรี มะลิซ้อนรับจ้างเย็บชิ้นส่วนกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0819975203
60300000625575บริษัท เจเอ็ม พลาสติก โซลูชั่น จำกัดเย็บชิ้นส่วนกระสอบพลาสติกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา0819975203
20300322525643บริษัท ต.เตาปูน จำกัดโรงงานห้องเย็นเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
10300027725599บริษัท ตั้งสวัสดิ์ แซนด์ กจำกัดขุดตักดินหรือทราย และดูดทรายเมืองยางนครราชสีมา080-6060606
20300031925621นายโชติช่วง อุษณีย์วรัญญูคัด ร่อน และล้างทรายเมืองยางนครราชสีมา
20300100925577บริษัท แซปเทค จำกัดล้างร่อน หรือคัดกรวด หรือทรายเมืองยางนครราชสีมา
10300002525501นางสาวธนวรรณ ทวีสุขเสถียรขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา
10300002625509นายสัณหกช แสงรักษาวงศ์ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา
20300003725496นายธนโชค วิชาญฤทธิกุลขุด ดูดทรายเมืองยางนครราชสีมา
10300150325621นางชุติกานต์ ยวนกระโทกขุดตักดิน-ทราย ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ และล้าง ร่อน ทำความสะอาดทรายเมืองยางนครราชสีมา
10300011825603ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ไชยอนันต์ขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา
10300015025614นางสำเนียง หลักทรัพย์ขุดตักดิน-ทรายและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา
10300038425494นายสุรพงษ์ เล้าสินวัฒนาขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา06-0512258
20300357325646นางเพียงใจ กุศลพันธ์ุขุดตัก ดิน-ทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์เมืองยางนครราชสีมา
10300000125411บริษัท ศิลาสานนท์ จำักดขุดและดูดทรายเมืองยางนครราชสีมา02-5555000
10300002325613นายธรรมทนุ สิทธิพรไพบูลย์ขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลำทะเมนชัยนครราชสีมา090-2966004
10300025825615นางสาวหนึ่งฤทัย ปิ่นฉิมขุดตักดิน-ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลำทะเมนชัยนครราชสีมา
10300031725494นายสิทธิพันธ์ อุษณีย์วรัญญูขุดและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300024825614น.ส.หนึ่งฤทัย ปิ่นฉิมขุดตักดิน-ทรายลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300032125627นายโชติช่วง อุษณีย์วรัญญููคัด ร่อน และล้างทรายลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300003025483นายสิทธิพันธ์ อุษณีย์วรัญญูร่อนล้างทราย และลำเลียงทรายลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300000225391ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีตขุดและดูดทรายลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300002025476นางสาวภาวินี กาญจนกุลลานตากมันเส้นลำทะเมนชัยนครราชสีมา01-9558228
10300169825637นายดนัย ฉิมพลีกุลผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉาพ 13 ชนิด และไม้ยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย ลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300003025558บริษัท ยิ่งสวัสดิ์ อุตสาหกรรม จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อกลำทะเมนชัยนครราชสีมา
20300200925568นางสาวสุนารี เพชรพลผลิตและประกอบ ดัดแปลง เครื่องจักรและรถที่ใช้ในการกสิกรรมลำทะเมนชัยนครราชสีมา085-762 2758
20300000125484นางสาวสมใจ อินทรผกาวงศ์กะเทาะ ตาก และเก็บรักษาเมล็ดพืช เช่นข้าวโพดวังน้ำเขียวนครราชสีมา
20300018225607บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้ำเขียวนครราชสีมา
20300424025641ห้างหุ้นส่วนจำกัด โก้อุดมทรัพย์ค้าวัสดุผลิตคอนกรีตผสมเสร็จวังน้ำเขียวนครราชสีมา
20300002425544ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเขียว เฟรช ไอซ์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กวังน้ำเขียวนครราชสีมา
20300001625565บริษัท ไทยข้าวทิพย์รุ่งเรืองกิจอบข้าวเปลือกสีคิ้วนครราชสีมา
20300002725612บริษัท เล้าเม่งฮวด จำกัดอบข้าวโพดสีคิ้วนครราชสีมา
10300000225575สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัดผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตนม ยู เอช ทีสีคิ้วนครราชสีมา044-705121-2
20300004625547บริษัท ไทยข้าวทิพย์รุ่งเรืองกิจ จำกัดสีข้าวสีคิ้วนครราชสีมา
10300000125205บริษัท ที.เอช.แพลเล็ท จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง สีคิ้วนครราชสีมา
10300100125345บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลูโคส แป้งโมดิไฟด์ มอลโตเด็กตริน เด็กโตรส สีคาราเมลสีคิ้วนครราชสีมา044-290681-3
10300000125270บริษัท วิชัยอกริเทรด จำกัดทำมันเม็ดอัดแข็ง กำลังการผลิต 480 ตัน/วันสีคิ้วนครราชสีมา411454
10300001225319บริษัท พรเจริญ กม.8 จำกัดทำมันเส้น ได้เดือนละ 880 ตันสีคิ้วนครราชสีมา
10300003325315บริษัท พิชัยแสงตะวัน จำกัดทำมันเส้น สีคิ้วนครราชสีมา411242
10300005025475บริษัท เอ็ม.บี.ส่งเสริมเกษตร จำกัดทำมันเม็ดอัดแข็งสีคิ้วนครราชสีมา
10300005925195บริษัท พิชัยแสงตะวัน จำกัดทำมันเม็ดแข็งสีคิ้วนครราชสีมา089-7162025
10300500125416นายกมล พิชิตสิงห์ผลิตน้ำเชื่อมไฮฟรุคโตส 55 %สีคิ้วนครราชสีมา
10300600125415ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งพัฒนกิจผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1600 ซองสีคิ้วนครราชสีมา081-8786871
10300432625640บริษัท ธัชกรไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กและน้ำแข็งหลอดใหญ่สีคิ้วนครราชสีมา
00300200125320ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งพัฒนกิจทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มบรรจุขวดสีคิ้วนครราชสีมา411016
20300200125607บริษัท ซองส์ ทอย จำกัดผลิตตุ๊กตาและเสื้อกันหนาวจากผ้าสีคิ้วนครราชสีมา
10300001525494บริษัท ธ.อินเตอร์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสีคิ้วนครราชสีมา
10300400125391บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัดผลิต โพลิเมอร์อีมัลชั่น 4,000 ตันต่อปี โพลิเมอร์โซลูชั่น 1,0000 ตันต่อปีสีคิ้วนครราชสีมา044-419937
20300500125406นายเกียรติ์ รุจนพิชญ์ผลิตน้ำมันและสีพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
10300001925520บริษัท วาวา แพค จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
20300000625541บริษัท วา วา แพค จำกัดผลิตถุงฟิล์มพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
20300100625565บริษัท เวิลด์พลาส จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
20300102525581บริษัท วาวา แพค จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา044-412747
20300005625546บริษัท สีคิ้ว โพลีแบ็ก จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
20300032325649บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300296125644บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300164125635ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีคิ้วคอนสตรัคชั่นผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสีคิ้วนครราชสีมา
20300016425563ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเศรษบกิจ (1996)ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา044-411798
20300001025584บริษัท คุนิมิซึ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแปรงถ่าน สีคิ้วนครราชสีมา
40300252225624บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 69 เมกะวัตต์สีคิ้วนครราชสีมา
40300002625586บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์สีคิ้วนครราชสีมา
10300098025630บริษัท วิชัยอกริเทรด จำกัดลานตากกากมันสำปะหลังสีคิ้วนครราชสีมา
10300003225234ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์ 2019ทำมันเส้น กะเทาะเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียวสีคิ้วนครราชสีมา
20300700125396บริษัท ยูไนเต็ด สโตน จำกัดแปรรูปหินแกรนิตและหินอ่อนสีคิ้วนครราชสีมา
10300103125532บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสีคิ้วนครราชสีมา02-379-3006-8
40300002825582บริษัท ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด กำลังการผลิต 1 เมกกะวัตต์สีคิ้วนครราชสีมา044-249091
20300200525582บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพสีคิ้วนครราชสีมา044-249091
20300006025555สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัดอบพืชและเมล็ดพืชสีคิ้วนครราชสีมา
20300001025568สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส._x000D_
นครราชสีมา จำกัด_x000D_
สีข้าวโพด, ทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา044-290419
10300006925228นายกฤษณ์ ชนะจิตไพรีทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา
20300200125383นายสันติ ศุภโชคกิจมงคลทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา
20300101525608บริษัท ป.เจริญกิจ โปรดักส์ จำกัดอัดเม็ดแข็งจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสีคิ้วนครราชสีมา
20300021325550นายไพรัชร์ พรหมพิริยะกูลทำวงกบ ประตู หน้าต่างและผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น พาเลทไม้ ลังไม้สีคิ้วนครราชสีมา
10300001525593บริษัท ป.เจริญกิจ โปรัดกส์ จำกัดตากกากมันสำปะหลังและทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา
10300004325579นายทรงพล แซ่อึ้งตากกากมันสำปะหลังสีคิ้วนครราชสีมา084-4727777
20300500125547บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดฟักไข่โดยใช้ตู้อบ สีคิ้วนครราชสีมา
10300000125395บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัดคัดคุณภาพผลิตผลการเกษตรสีคิ้วนครราชสีมา
20300600125546บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การฟักไข่โดยใช้ตู้อบสีคิ้วนครราชสีมา044-249283
20300100425479บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์นม เช่น นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากนม เช่น ครีม โยเกิร์ตสีคิ้วนครราชสีมา
20300001125533บริษัท กิมชุนไอซ์ สีคิ้ว จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำดื่มสีคิ้วนครราชสีมา044-325555
10300000225492บริษัท คำราม ดิซทิลเลอรี่ จำกัดต้ม กลั่น สุราขาวสีคิ้วนครราชสีมา01-0159355
20300100525567บริษัท หิมาลัย น้ำดื่ม จำกัดผลิตน้ำดื่มและผลิตขวดพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
20300300225406บริษัท สีมาแพค พลัส จำกัดผลิตถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์สีคิ้วนครราชสีมา044-323456-7
20300001825520บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์กระสอบและผืนผ้าพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา044-325029
20300272025636บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริยชัยคอนกรีต) จำกัดผลิตท่อคอนกรีตสีคิ้วนครราชสีมา
20300001325380บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริยชัยคอนกรีต)_x000D_
จำกัด
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300062125638บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และร่อนคัดแยกกรวดหรือทรายสีคิ้วนครราชสีมา
20300006425607บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา089-7093777
20300009425547นายกิติชัย โล่รัตนกุลทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อกสีคิ้วนครราชสีมา
20300378525646บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300378625644บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300018925602ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญผลิตภัณฑ์_x000D_
คอนกรีต 1999
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อคสีคิ้วนครราชสีมา
20300109525600บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์_x000D_
คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสีคิ้วนครราชสีมา
20301300125448บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สีคิ้วนครราชสีมา044-325277
20300700125388บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคสีคิ้วนครราชสีมา(01) 2119352
20300018425520บริษัท ตังปักโคราช จำกัดซ่อมรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์สีคิ้วนครราชสีมา
20300200125615นายประภัทร รณเกียรติเมธาซักรีดสีคิ้วนครราชสีมา
20300000725564สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัดกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสีคิ้วนครราชสีมา
10300048025623บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์สีคิ้วนครราชสีมา044448017
10300400425643บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมสีคิ้วนครราชสีมา
10300002825596ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น เค 98คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสีคิ้วนครราชสีมา
10300249525637ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอส สตีล เวิคส์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสีคิ้วนครราชสีมา
10300102525591ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น เค 98ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ได้แก่ ถังโลหะและถังพลาสติก นำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมและทำเชื้อเพลิงทดแทนสีคิ้วนครราชสีมา
20300000125617บริษัท ทาการะ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแป้งมันโมดิฟายด์และอารหารสัตว์สีคิ้วนครราชสีมา
20300000525493บริษัท ชัยอุดมสิน โปรดิวส์ จำกัดแป้งโมดิฟายด์, อาหารสัตว์สีคิ้วนครราชสีมา022861670
20300269125639นายพรชัย วรสุนทรทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา
20300004525572นายบุรินทร์ ทั้งไพศาลทำมันเส้น,กะเทาะเมล็ดข้าวโพด,พืชผลทางการเกษตร สีคิ้วนครราชสีมา
20300300125556บริษัท พี อี ไทย 168 จำกัดทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนจากโพลีเอธิลีน เช่น ฉนวนหลังคากันความร้อนสีคิ้วนครราชสีมา
20300001625607บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา
20300028525590บริษัท กม.9 คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา089-8462021
20300018725556นายพีรพล ศิริเจริญพานิชทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรงสีคิ้วนครราชสีมา
20300000725499นายจีรฉัตร ปัญญาทำผลิตภัณฑ์และแปรรูปหินทรายสีคิ้วนครราชสีมา01-2652343
10300001225533บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัดสกัดน้ำมันรำข้าวและทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์สีคิ้วนครราชสีมา
10300000125551บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์สีคิ้วนครราชสีมา044-756123
20300004525481บริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัดโรงงานคัดคุณภาพข้าวสีคิ้วนครราชสีมา
00300100125396บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดผลิตแป้งข้าวจ้าว ข้าวเหนียวสีคิ้วนครราชสีมา044-411985
20300000525618บริษัท เยนเนอรัล เฮลท์ตี้ ฟู้ดส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้นสีคิ้วนครราชสีมา
20300005425558บริษัท ป๊อปปูล่า อินเตอร์พลาส จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูกสีคิ้วนครราชสีมา081-612 9902
10300005125150นายสุทธิสาร อิสริยะทิพย์สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน)สีคิ้วนครราชสีมา411318
10300000125197บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังและแป้งหยาบ ทำแป้งมันสำปะหลังดัดแปรสีคิ้วนครราชสีมา044-412307-9
00300000125314บริษัท เอ็น ไอ ซี แป้งมันสำเร็จรูป จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป (MODIFIED STARCH)สีคิ้วนครราชสีมา044-411792-3
10300003925262บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัดทำมันเม็ดอัดแข็ง ได้เดือนละ 9,000 ตันสีคิ้วนครราชสีมา087-5076262
20300001425438บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัดทำมันเส้นสีคิ้วนครราชสีมา
00300000225353ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งร่วมเสรีสีคิ้ว (2535)ทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กสีคิ้วนครราชสีมา
20300000325571บริษัท พริตตี้ดอล พลัชทอยส์ จำกัดผลิตตุ๊กตาจากผ้า ทำรองเท้า ผ้าห่ม เครื่องแต่งกายสำหรับตุ๊กตาซึ่งทำจากผ้า และเครื่องใช้ หมวก รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเด็กสีคิ้วนครราชสีมา
20300280225632ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีคิ้วคอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา044-411663
20300000625442ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตนะธรรมค้าไม้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสีคิ้วนครราชสีมา044-411540
10300200125245บริษัท คูโบต้าอีสาน จำกัดทำอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะรถไถนาสีคิ้วนครราชสีมา411184
20300001425545บริษัท โตคูมิ อิเล็กทรอนิคส์ ไทย จำกัดประกอบหูฟัง และอุปกรณ์ส่วนควบสีคิ้วนครราชสีมา044-413155-56
20301400125447บริษัท โคราช ออโต โปรดักส์ จำกัดรับจ้างประกอบสายไฟรถยนต์สีคิ้วนครราชสีมา
40300002325617บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายแก่บริษัท ฯ ในเครือสีคิ้วนครราชสีมา
20300067425637บริษัท แอสตี้ – ไทย จำกัดพ่นสีอุปกรณ์ ส่วนควบหูฟังสีคิ้วนครราชสีมา
10300002425314นายประสิทธิ์ เฮงอรุณประสารทำมันเส้น ได้เดือนละ 1000 ตันสีคิ้วนครราชสีมา
20300101825479ทัณฑสถานเปิดเขาพริกทำเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้สีคิ้วนครราชสีมา
20300009825563บริษัท เอ เอ ไทย ออแกนิค จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์สีคิ้วนครราชสีมา
20300000125492นายเสงี่ยม คำพิมูลทำผลิตภัณฑ์และแปรรูปหินอ่อนสีคิ้วนครราชสีมา01-2652234
20300100225549บริษัท จุลย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแปรรูปหินทรายสีคิ้วนครราชสีมา
10300006325312นายสันติ ศุภโชคกิจมงคลทำมันเส้น ได้เดือนละ 345 ตันสีคิ้วนครราชสีมา089-5785575
10300000425514นายชุมพล ลีปริคณห์กรอและย้อมสีด้ายสีคิ้วนครราชสีมา069752377
00300400125393บริษัท อะกรี ดี เวลลอปเมนท์ จำกัดทำเคมีภัณฑ์ เฟอร์ฟูรัลสีคิ้วนครราชสีมา
10300000425407บริษัท เลี่ยงเฮงพลาสติก จำกัดผลิตภาชนะบรรจุ และเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติกสีคิ้วนครราชสีมา
10300200625566บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัดหลอมและผลิตเหล็กรีดร้อน เช่น เหล็กแท่งเล็ก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้นแบนสีดานครราชสีมา044-938850-1
20300300125358นายเสมอ บูรณะบัญญัติทำอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น รางหลอดนีออนสีดานครราชสีมา
20300001125467ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ซ่อมรถยนต์สีดานครราชสีมา
20300077825636บริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัดซ่อม และตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์สีดานครราชสีมา
20300100125434สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัดเก็บรักษา ทำความสะอาด ลำลเยงข้าวเปลือก และคัดเมล็ดพันธุ์สีดานครราชสีมา329382-3
10300001325556บริษัท โซล่าส เพาเวอร์(โคราช 3) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6.12 เมกะวัตต์ ขยายเพิ่ม 1.2 รวม 7.32 เมกะวัตต์สีดานครราชสีมา
10300004025526บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.125 เมกกะวัตต์สีดานครราชสีมา
20300012025565บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัดซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์สีดานครราชสีมา044-303101
20300000225458สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัดอบและปรับปรุงเมล็ดพันธ์ข้าวสูงเนินนครราชสีมา
20300004325536สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัดอบลดความชื้นข้าวเเปลือกสูงเนินนครราชสีมา044419137
00300000125371บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดฆ่าสัตว์ ชำแหละสัตว์ปีก และห้องเย็นสูงเนินนครราชสีมา419641
10300100125410บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดทำลูกชิ้น เนื้อวัว ไส้กรอก และหมูยอสูงเนินนครราชสีมา419541-5
00300000125397บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัดทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอกสูงเนินนครราชสีมา419641-3
10300000725277ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเอกวัฒนาพืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วันสูงเนินนครราชสีมา
20300003125531สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/วัน)สูงเนินนครราชสีมา044419137
00300000125330บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดทำเส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นหมี่สูงเนินนครราชสีมา
20300270125636บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดทำอาหารสัตว์หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์สูงเนินนครราชสีมา
00300000125389บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดป่นขนไก่ เพื่อผสมเป็นอาหารสัตว์สูงเนินนครราชสีมา(044) 419646-8
10300000125437บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส.จำกัดโรงงานผลิตรองเท้าทุกชนิด และรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรองเท้าทุกชนิดสูงเนินนครราชสีมา044-209008-9
10300200125278ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรสูงเนินเลื่อยไม้ (เครื่องจักรต้นกำลังฉุดโต๊ะเลื่อย 75 แรงม้า และอุปกรณ์ทุ่นแรง 25.50 แรงม้า)สูงเนินนครราชสีมา044-419338-9
10300000225237บริษัท โชคพนา (2512) จำกัดเลื่อยไม้สูงเนินนครราชสีมา
00300400125344ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์ บิวเดอร์ทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง และเคร่ืองเรือนจากไม้สูงเนินนครราชสีมา044-419411-4
00300300225343ห้างหุ้นส่วนจำกัด สูงเนินแสงไทยการช่างทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้สูงเนินนครราชสีมา
00300100425333ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรสุวรรณค้าวัสดุก่อสร้างทำวงกบบานประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้สูงเนินนครราชสีมา044-441081
20300006225528ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์สูงเนินทำเครื่องเรือนจากไม้ และวงกบประตูหน้าต่างสูงเนินนครราชสีมา
20300200625556บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก กลึง กัด ไสชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสูงเนินนครราชสีมา
20300001725571บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัดการทำแม่พิมพ์สูงเนินนครราชสีมา044-419153-4
10300002725580สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนินผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยชุมชนสูงเนินนครราชสีมา
20300800225443บริษัท โคราชโพลี (ประเทศไทย) จำกัดทำเครื่องใช้จากพลาสติก และบดหรือย่อยพลาสติก เช่น ถาดพลาสติกสำหรับใส่วัสดุหรือชิ้นงานสูงเนินนครราชสีมา0-4441-9603-4
10300400125326บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดผลิตกระสอบพลาสติก จำนวนเครื่องทอ 211 เครื่องสูงเนินนครราชสีมา419641
20300100525518ห้างหุ้นส่วนจำกีด ลีดเดอร์ อินดัสทรีส์ล้างทำความสะอาดภาชนะพลาสติก สำหรับใส่ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์สูงเนินนครราชสีมา
20300003425550นางณปภัช กลิ่นเกษรบด ย่อย ล้าง พลาสติกสูงเนินนครราชสีมา
20300004225504นายเฉลิม พลายยงค์บด ย่อยพลาสติกสูงเนินนครราชสีมา
10300002625335ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์ บิวเดอร์ทำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา419409
20300400325403ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์ บิวเดอร์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสูงเนินนครราชสีมา419411
20300200425403ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์. บิวเดอร์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสูงเนินนครราชสีมา419411
20300000725382ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์ บิวเดอร์ผลิตเสาคอนกรีต และเสาเข็มอัดแรงสูงเนินนครราชสีมา419411
20300005025564บริษัท เอสพี คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300216525626ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300026825588บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
10300001125337นายบุญเพ็ชร คีบสูงเนินซ่อมอุปกรณ์รถสำหรับใช้ในการกสิกรรม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และปะยางสูงเนินนครราชสีมา
20300101125615บริษัท จี เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรมสูงเนินนครราชสีมา
20300001425487บริษัท เค-เทค เฟล็กซิเบิ้ล ออโตเมชั่น จำกัดรับออกแบบ ผลิต เครื่องจักร จิ๊กฟิกเจอร์ ใช้ในอุตสาหกรรมสูงเนินนครราชสีมา
10301000125393บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สูงเนินนครราชสีมา044-417100
10300600125381บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบพลาสติก สำหรับเครื่องบันทึก เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องเสียง กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและฉีดขึ้นรูปพลาสติกสูงเนินนครราชสีมา419153,154
20300100125541บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัดผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ควบคุมปริมาณยา และชิ้นส่วน ถุงบรรจุของเสียและชิ้นส่วนสูงเนินนครราชสีมา
40300289425627บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.002 mwสูงเนินนครราชสีมา044419646
20300002025591บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดผลิตส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพสูงเนินนครราชสีมา
20301500125461บริษัท พีสิคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซักอบรีดผ้าสูงเนินนครราชสีมา
20300000525543บรืษัท ท๊อป-คลีน (ไทยแลนด์) จำกัดซัก อบ ถุงมืออุตสาหกรรมในระบบควบคุมความสะอาดสูงเนินนครราชสีมา
20300105425508นายมานัส ปรุงกระโทกคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548สูงเนินนครราชสีมา
20300300325446นายสมชาย สีมาฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลาสติกสูงเนินนครราชสีมา
20300100925601บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัดประกอบสายไฟสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์หูฟังสูงเนินนครราชสีมา
20300000425561นายวีรวัฒน์ แดงสูงเนินรับซื้อพืชผลทางการเกษตร สีและตากข้าวโพด ทำมันเส้นและตากข้าวเปลือกสูงเนินนครราชสีมา081-2790382
20300000925560สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัดสีข้าวโพด, ทำมันเส้นสูงเนินนครราชสีมา044-286901
20300003925526ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาย แบ๊คผลิตถุงพลาสติกสูงเนินนครราชสีมา
10300010025478บริษัท ข้าวเอกเจริญ(เอ็กเส็งไรซ์) จำกัดขัดข้าวกล้องและข้าวสาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวสูงเนินนครราชสีมา
20300004025573บริษัท ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัดโรงสีข้าว กำลังการผลิต 800 เกวียน/วันสูงเนินนครราชสีมา
20300500225446นายยนต์ ถ้ำกลางทำขนมปัง ขนมอบแห้งสูงเนินนครราชสีมา
20300000325399ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐพฒนาการทำวงกบขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่างไม้สูงเนินนครราชสีมา
20300400125563บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัดผลิตสีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง น้ำยารองพื้น สีจราจร และทินเนอร์ผสมสีจราจรสูงเนินนครราชสีมา081-8258590
20300215625625บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสูงเนินนครราชสีมา
20300011125606นายบุญส่ง โล่รัตนกุลทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อคและคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300002625564บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัดผลิตห้องเย็นสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นและห้องเย็นสูงเนินนครราชสีมา
10300005425550บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช9) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 7.46 เมกะวัตต์สูงเนินนครราชสีมา
00300600125342บริษัท มาบุญครองศิริชัย 25 จำกัดผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กะเทาะเปลือกสูงเนินนครราชสีมา
10300600225348บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟักไข่โดยใช้ตู้อบสูงเนินนครราชสีมา257564
20300300125465ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสูงเนินกิจวารีผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก และน้ำแข็งซองสูงเนินนครราชสีมา
10300100225442บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปสูงเนินนครราชสีมา044-336404-6
20300001025519ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พรรณ์กรณ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อก แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อ เสาสูงเนินนครราชสีมา
10300002725598บริษัท ไทยเอเซีย 14001 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สูงเนินนครราชสีมา
10300111825602บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สูงเนินนครราชสีมา0 4424 9706
20300000325431บริษัท เรดคลับไรซ์ จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดสูงเนินนครราชสีมา419627
20300002725489บริษัท ไทยณรงค์กุดจิก จำกัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลสูงเนินนครราชสีมา
20300000725549บริษัท ทีดี มีท โปรดักส์ จำกัดผลิตไส้กรอกสูงเนินนครราชสีมา044-291555
20300000625558บริษัท ล่ำทรัพย์ จำกัดสีข้าวสูงเนินนครราชสีมา044335074
10300008825574บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง น้ำแข็งก้อนใหญ่และน้ำแข็งก้อนเล็กสูงเนินนครราชสีมา
10300400125342บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยคัทแบค โมดิฟายด์แอสฟัลท์และแอสฟัลท์ซีเมนต์ วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิเทร้อน และพรีมิกต์ รวมกำลังการผลิต 208,800 ตัน/ปีสูงเนินนครราชสีมา044-335495-9
91610000125563บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคาระห์สูงเนินนครราชสีมา044-000140-6
91610000325585บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์สูงเนินนครราชสีมา044-000823
91610000425559บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์สูงเนินนครราชสีมา
10300200225391บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัดทำภาชนะบรรจุจากโฟม  เช่น  กล่อง  ถาด  จาน  ถ้วยสูงเนินนครราชสีมา
91610002825558บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตกระสอบพลาสิกสูงเนินนครราชสีมา
91610004525552บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตขวดพลาสติกสำเร็จรูป PETสูงเนินนครราชสีมา
91300207425638บริษัท เอ็มคลีน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดงานขึ้นรูปถาดใส่ชิ้นงานพร้อมล้างถาดใส่ชิ้นงานและบรรจุชิ้นงานสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมสูงเนินนครราชสีมา
91610089325654บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั่วไปสูงเนินนครราชสีมา
20300279925630นายมานะ เส็งศิริทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อกสูงเนินนครราชสีมา089-7177592
20300002425478บริษัท โคราชคอนกรีตมิคเซอร์ จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300009025529บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300009725565บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสูงเนินนครราชสีมา
20300282525625บริษัท สีมา รีไซเคิล จำกัดหลอมอลูมิเนียมสูงเนินนครราชสีมา
91610100325584บริษัท ยูนิออน เซอิมิซึ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ และรับชุบเคลือบผิวโลหะสูงเนินนครราชสีมา044 335 574-5
91610000425567บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์สูงเนินนครราชสีมา044335585-96
20300004125498ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงชนะชัยรับจ้างกลึง เจาะ คว้าน และเชื่อมโลหะทั่วไปสูงเนินนครราชสีมา
91610000725552บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ทำจากเพชรสำหรับรีดลวด (Drawing Dies)สูงเนินนครราชสีมา
91610001225560บริษัท ชิปโป อาซาฮีโมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์สูงเนินนครราชสีมา044-009571-7
91610000625505บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์)ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สูงเนินนครราชสีมา
91610000525564บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCB BOARD)สูงเนินนครราชสีมา035350080
91610089525659บริษัท เคียวเซร่า เอวีเอ็กซ์ คอมโพเนนส์ (กรุงเทพมหานคร) จำกัด ผลิตอุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) รวมถึงชิ้นส่วน ชิ้นส่วนทดแทน และอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สูงเนินนครราชสีมา
91610001125513บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดน้ำเข้า ผลิต ตรวจสอบ ประกอบ ขาย ส่งออก ติดตั้ง รื้อถอน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ซึ่งแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์สูงเนินนครราชสีมา
91610001625579บริษัท โทชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดผลิต WIRE HARNESS และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทคอนิกส์สูงเนินนครราชสีมา044 335 577
91610001825609บริษัท เมลเทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)_x000D_
จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนปริ๊นเตอร์สูงเนินนครราชสีมา
91610302625625บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปสูงเนินนครราชสีมา
91610002525505บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรละยานยนต์สูงเนินนครราชสีมา
91610002825541บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิส์ เช่น SINGLE-FUNCTION PRINTERสูงเนินนครราชสีมา
91610100125562บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค(ประเทศไทย) จำกัดผลิตสายไฟฟ้า สายนำสัญญาณ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยพลาสติกสูงเนินนครราชสีมา
91610005525577บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะสูงเนินนครราชสีมา044-335341
91610006125559บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะสูงเนินนครราชสีมา
20300200325397บริษัท โคราชมัตซึซิตะ จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ สำหรับยานยนต์และอิเลคทรอนิกส์เพื่อขาย จำหน่ายและส่งออกสูงเนินนครราชสีมา044 003539
91610000425518บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)ผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมสูงเนินนครราชสีมา
91610000425609บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัดแบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอาร์กอนสูงเนินนครราชสีมา
10300082325632บริษัท ห้องเย็น โคราช จำกัดห้องเย็นรับฝากสินค้าสูงเนินนครราชสีมา
20300103025474บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัดทำห้องเย็นบริการแช่แข็ง แช่เย็น และรถขนส่งห้องเย็นสูงเนินนครราชสีมา
91610000325502บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)ระบบบำบัดน้ำเสียรวมสูงเนินนครราชสีมา
10300140725625บริษัท สวารินทร์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสูงเนินนครราชสีมา
10300320825641บริษัท แซมโก้ รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบดย่อยเศษวัสดุที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสูงเนินนครราชสีมา08-1469-2656
10300056725650บริษัท วงษ์พาณิชย์โคราช ท็อปซีเคร็ต จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว โดยกระบวนการกรอง ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าความร้อน ผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดก้อนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ถอดแยกและบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการแปรสภาพ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสูงเนินนครราชสีมา
10300002325555น.ส.พัชราพร ฤทธี_x000D_
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีสูงเนินนครราชสีมา089-7837522
20300012225496ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเจริญบล๊อกทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อกสูงเนินนครราชสีมา06-5841867
40300315625620บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.002mwสูงเนินนครราชสีมา
20300101925592บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพสูงเนินนครราชสีมา
20300800125379บริษัท แหลมทองโพลทรี จำกัดเดิมบำบัดน้ำเสียรวม 4,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนขยายบำบัดน้ำเสียเพิ่ม 4,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็นบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 8,500 ลูกบาศก์เมตร/วันสูงเนินนครราชสีมา
10300400125417บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง (ขยายการผลิตก๊าซชีวภาพ)เสิงสางนครราชสีมา044-457371-3
10300000125445บริษัท วี พี สตาร์ซ (2000) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา093-3939963
20300100125426นายรุ่ง พิริยะพงศ์ศักดิ์ทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา447034
20300600125454ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมาแสงอรุณทำน้ำแข็งก้อนเล็กและขอเพิ่มประเภทกิจการผลิตน้ำแข็งซองเสิงสางนครราชสีมา081-8273559
20300200425601บริษัท เอสพี ฟาร์ม 2559 จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สารอาหารพืชอินทรีย์ทุกชนิดเสิงสางนครราชสีมา081-1182627
20300057725632ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฑิรา รับเบอร์ทรีรีดยางให้เป็นแผ่น การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นจากยางธรรชาติเสิงสางนครราชสีมา
20300155725633บริษัท ประทุมศิริ ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเสิงสางนครราชสีมา
20300012925566ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สว่าง คอนกรีตผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสา และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสิงสางนครราชสีมา081-8779646
10300009325541บริษัท เค.อาร์.คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.9 เมกะวัตต์เสิงสางนครราชสีมา081-9416797
20300100425586บริษัท ปรินทร ไบโอพาวเวอร์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา044-756459
20300300625605บริษัท วีพี สตาร์ช (2000) จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา044-756459
10300079025633นางประภาวัลย์ โชติปิติวรกูลตากกากมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
20300002825529บริษัท โรงสีข้าว ทรัพย์เจริญโชค จำกัดอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือกเสิงสางนครราชสีมา
20300003725488บริษัท โรงสีข้าวทรัพย์เจริญโชค จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุด 150 เกวียน/วันเสิงสางนครราชสีมา
10300000625568บริษัท แป้งไทย จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังและผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.4 เมกะวัตต์ เพื่อใช้เองในโรงงานเสิงสางนครราชสีมา
20300002225506นายวิจัย เกิดทวีทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา081-8774080
20300007425523นายสุธี คงเชื้อทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300021525563นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลมผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตอัดแรง เช่น พื้นคอนกรีต ท่อคอนกรีต เสาคอนกรีตเสิงสางนครราชสีมา
20300200525590บริษัท แป้งไทยไบโอ จำกัดโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา081-5145914
10300093325639นายอิทธิกร จารุทวัยตากกากมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
20300003925559นางสมบัติ ยอดด่านกลางทำมันเส้น กะเทาะและตากเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพดเสิงสางนครราชสีมา0852028581
10300000225369บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง รวมกำลังการผลิต 97,200 ตันแป้งต่อปีเสิงสางนครราชสีมา044-457040-4
10300000225518บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปเสิงสางนครราชสีมา044457040-4
10300200125344นายวิจิตร เกิดทวีทำมันเส้น ได้เดือนละ 60 ตันเสิงสางนครราชสีมา
10300010525311นายต่อพงษ์ ฉันทวิจัยกุลทำมันเส้น ได้เดือนละ 600 ตันเสิงสางนครราชสีมา
20300100225564นายณัชพล รัตติทิวาพาณิชย์ทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300002925501นางรัตนา ชินศักดิ์ชัยทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300003025475นายอัศวศรชัย จักกระโทกทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300004225538นายศักดา พงศ์ธนากุลทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา044-447056
20300800125460นางสาวสิริรัตน์ รัตนะวงศะวัตบดย่อยพลาสติกเสิงสางนครราชสีมา
10300000925521บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 8.68 เมกกะวัตต์ (เดิม 4.68 เมกกะวัตต์ ขยายเพิ่ม 4.00 เมกกะวัตต์)เสิงสางนครราชสีมา0 4445 7040-4
40300001125588บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าเสิงสางนครราชสีมา
20300024525628บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
20300200325488บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา044-457040-4
20300001425552บริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพเสิงสางนครราชสีมา
10300035325630นายวิจิตร เกิดทวีลานตากกากมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
10300043025636นายอัศวศรชัย จักกระโทกตากกากมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
10300079125631นางรัตนา ชินศักดิ์ชัยตากกากมันสำปะหลังเสิงสางนครราชสีมา
20300100125368นางกาไว วัฒนานันท์ทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300300125432นายจำนงค์ สิทธิภู่ประเสริฐทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
20300200425445นางสาวสุนิสา กิตติคุณานันท์ทำมันเส้นเสิงสางนครราชสีมา
10300001625591บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)การทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์หนองบุญมากนครราชสีมา028338000
20300400125589นายวรเทพ สุวรรณภูษาภรณ์ผลิตเสื่อพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสื่อพลาสติกหนองบุญมากนครราชสีมา
20300001725548บริษัท มิกส์ พลาสติก จำกัดล้าง บด ย่อย พลาสติกหนองบุญมากนครราชสีมา
10300002125500นายสุวิทย์ ยุทธนารักษ์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายหนองบุญมากนครราชสีมา
30300000125409ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัลย์กิจโม่ บด ย่อยหินหนองบุญมากนครราชสีมา
30300000225423ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาโชคชัยโม่ บด ย่อยหินหนองบุญมากนครราชสีมา0944241545
10300100125378บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้เดือนละ 10,560 ตันหนองบุญมากนครราชสีมา 044-490000,111,222
10300000225427บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง ผลิตก๊าซชีวภาพหนองบุญมากนครราชสีมา044-330343-4
10300000325508บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 200 ตันแป้ง/วันหนองบุญมากนครราชสีมา
10300000525586บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังหนองบุญมากนครราชสีมา044-490333-5
10300000125494บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) หนองบุญมากนครราชสีมา089-8940604
10300001225350นายสมพงษ์ ผลจันทร์ทำมันเส้นหนองบุญมากนครราชสีมา
20300001725498นายภมร ศรีประเสริฐทำมันเส้นหนองบุญมากนครราชสีมา044-330329
20300012925558นายธิติวัฒน์ จิรอิสราวัฒน์ทำมันเส้น ตากมันสำปะหลังหนองบุญมากนครราชสีมา
10300002825513บริษัท นำเจริญยูคา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีหนองบุญมากนครราชสีมา081-5930681
20300103825501นายนพกร จูตระกูลคีรีปุ๋ยอัดเม็ดหนองบุญมากนครราชสีมา
20300300125606นายสมบูรณ์ เดชขุนทดผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรหนองบุญมากนครราชสีมา
10300000725517บริษัท พีวีดี ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 957×3=2,871 kwหนองบุญมากนครราชสีมา02-2852816
10300004425528บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า 1.56 MWหนองบุญมากนครราชสีมา044-457040
20300101225522บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ 42,000 ลบ.ม./วันหนองบุญมากนครราชสีมา
20300101625549บริษัท พีวีดี ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพหนองบุญมากนครราชสีมา
20300301725594บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพหนองบุญมากนครราชสีมา044-493333
20300001725605บริษัท ทาปิโอก้า โปรดักส์ จำกัดตากมันเส้น (มันสำปะหลัง)หนองบุญมากนครราชสีมา
20300004225546นายบุรินทร์ ธรรมสุธนทำมันเส้นหนองบุญมากนครราชสีมา
20300273325639บริษัท ไทย สวีทส์ ดีไซน์ จำกัดผลิตตุ๊กตาแต่งหน้าเค้กจากน้ำตาลหนองบุญมากนครราชสีมา
20300202225470นายชนินทร์ วงษ์แสงทำปุ๋ยจากมูลสัตว์หนองบุญมากนครราชสีมา
40300004725616บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หนองบุญมากนครราชสีมา
20300200525533ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี ไอซ์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กหนองบุญมากนครราชสีมา086-2517799
20300005025549น.ส.วรัทยา พิมพ์ปรุทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างหนองบุญมากนครราชสีมา
10300200125559บริษัท ทีอาร์ วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายหนองบุญมากนครราชสีมา089-2510456
20300100525468นายสนอง เดียตระกูลทำมันเส้นหนองบุญมากนครราชสีมา
20300900125576บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดโรงฟักไข่หนองบุญมากนครราชสีมา022636969
20300002225472นายเศวต แนวจำปาทำมันเส้นหนองบุญมากนครราชสีมา044-490019
10300300125418บริษัท โรงสีข้าววิริยะโรจน์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุด 130 เกวียน/วัน)ห้วยแถลงนครราชสีมา391212,391058
20300004325528นางสาวปิยะนันท์ ภูหลาบผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กห้วยแถลงนครราชสีมา
20300010825586ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัย คอมเพล็กผลิตคอนกรีตผสมเสร็จห้วยแถลงนครราชสีมา044-300242
20300306825621บริษัท พรีคอน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต บ่อพักคอนกรีต_x000D_
รางน้ำคอนกรีต เป็นต้น
ห้วยแถลงนครราชสีมา
20300000425397นายประเดิมชัย อุษณีย์วรัญญทำวงกบและบานประตู หน้าต่างจากไม้ห้วยแถลงนครราชสีมา01-9558529
10300000325177บริษัท ราชสีมาร่วมมิตร จำกัดเลื่อยไม้ห้วยแถลงนครราชสีมา471132
20300001325513นางจำปา ธรรมธุระทำวงกบประตูหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ และไม้พาเลทห้วยแถลงนครราชสีมา
20300002325546นายสรรเสริญ พันนาเหนือทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ และไม้พาเลทห้วยแถลงนครราชสีมา
10300001625542บริษัท คันนา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายห้วยแถลงนครราชสีมา
20300009525601ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเพชรก่อสร้าง(2013)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จห้วยแถลงนครราชสีมา081 067 2026
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล