DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครนายก

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
10260000125276ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอฟ.อาร์ไสไม้ ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่างบ้านนานครนายก381155
20260007225606นางประทุม สุ่มทรัพย์ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่างและส่วนประกอบจากไม้บ้านนานครนายก089-9300433
20260000325544บริษัท บลิส ไบโอพลัส จำกัดทำเทียนไขบ้านนานครนายก
10260000125284บริษัท พี.พี.ศุภภัณฑ์ (92) จำกัดทำคอนกรีตบล๊อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จบ้านนานครนายก
20260100125372บริษัท วิชัยคอนกรีต นครนายก จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านนานครนายก
20260200125405ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหคอนกรีตอัดแรงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อคบ้านนานครนายก(037)381315-6
20260000225355บริษัท พี.พี ศุภภัณฑ์ (92) จำกัดทำท่อคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จบ้านนานครนายก381324-5
20260400125379นายทรรศณะ ศิรอักษรกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะบ้านนานครนายก
20260001825567นายวิชัย ฉวีรักษ์ผลิตวงกบประตูหน้าต่างบ้านนานครนายก
20260010525505นางสาวจำเรียง เอกเจริญเลื่อยไม้ (ไม้ยางพาราและไม้ปลูก 13 ชนิด) ผลิตลังไม้และพาเลทบ้านนานครนายก
20260000525408นางอุไรวรรณ ไชยเสนีย์ทำคอนกรีตบล็อกและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงบ้านนานครนายก
20260100125554บริษัท ทุ่งทิพย์ สเกล จำกัดประกอบเครื่องชั่ง ตวง วัดบ้านนานครนายก
40260016025563บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 0.999 เมกะวัตต์บ้านนานครนายก
20260001525563บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัดโรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติเพื่อจำหน่ายบ้านนานครนายก0816259498
10260000125540บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัดทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสุกร, อาหารไก่บ้านนานครนายก037-381339
20260000125407บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัดทำอาหาร หมู อาหารไก่บ้านนานครนายก381339
10260000125532บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แปรรูปไข่ไก่และคัด-บรรจุไข่สดบ้านนานครนายก
00260000125351ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์ นครนายกผลิตน้ำแข็งหลอดบ้านนานครนายก381954-5
20260001125554บริษัท กอบชัย (นครนายก) จำกัดผลิตแอลฟัลติกคอนกรีตบ้านนานครนายก
20260000425401บริษัท กอบชัยคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จบ้านนานครนายก037-313567
20260012125551นางสาววรรนภัส สว่างเวชผลิตวงกบ ประตูหน้าต่างบ้านนานครนายก
20260000125555บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัดประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบ้านนานครนายก037-382539-40
20260000325551บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัดคัดขนาดไข่ไก่บ้านนานครนายก037-382539-40
20260100125463บริษัท อินโนเฟรช จำกัดผลิตเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร เช่น ทำเครื่องปรุงรส ทำน้ำมันสลัด ทำมัสตาร์ด การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช การบดหรือป่นเครื่องเทศ การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และทำเครื่องแกงบ้านนานครนายก
20260003625577ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกล็ดหิมะ เค.วันผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 50 ตัน/วันบ้านนานครนายก037-323689
10260000125367บริษัท บ้านนาสปินเท็กซ์ จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 1400 แกน)บ้านนานครนายก
10260000125466บริษัท คลังไทย เท็กซ์ไทล์ 1999 จำกัดปั่นด้ายจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์บ้านนานครนายก
20260001925516นายสุทิศ เบ้าทองไส ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างและส่วนประกอบของอาคารบ้านนานครนายก
20260010625495นายประเสริฐ วงษ์สง่าเลื่อยไม้ (ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูก 13 ชนิด) ผลิตลังไม้และพาเลทบ้านนานครนายก
20260013825506นายชนะโชค บรรลุสุขเลื่อยไม้(ไม้ยางพาราและไม้ปลูก 13 ชนิด)ทำวงกบประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างและส่วนประกอบของอาคารบ้านนานครนายก
20260014725481นางนารี เลิศสุวรรณวงษ์แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ปลูก 13 ชนิด,ทำวงกบและบานประตู-หน้าต่าง ทำพาเลทและลังไม้บ้านนานครนายก
20260003125578นายมานะ ศรีทองการทำฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้บ้านนานครนายก
20260200125462นายภาสกร เลิศสุวรรณวงษ์แปรรูปไม้เพือ่ประดิษฐ์กรรม อบไม้ ทำวงกบ-บานประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน ผลิตลังไม้และพาเลทโดยใช้ไม้ท่อน จากไม้สวนป่า ไม้ที่ปลูกขึ้นและไม้จากต่างประเทศบ้านนานครนายก
20260003925555บริษัท มานะค้าไม้ จำกัดทำพาเลทจากไม้บ้านนานครนายก081-4848908
20260000525515บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัดผสมแบ่งบรรจุปุ๋ย เก็บรักษาสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชบ้านนานครนายก037-614117
20260000125530บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัดบรรจุน้ำหอมในกระป๋องฉีด บรรจุน้ำยาฆ่าแมลงในกระป๋องฉีดบ้านนานครนายก
20260300125461บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น วงกบประตู หน้าต่างบ้านนานครนายก037-383170-5
20260200125470บริษัท ยูวี-ไวนิล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ทำวงกบประตู หน้าต่างบ้านนานครนายก
20260000625554บริษัท หาญเจริญ โฮลดิ้ง จำกัดผลิตขวดพลาสติกและภาชนะบรรจุบ้านนานครนายก
20260000125399บริษัท นิติมงคลคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านนานครนายก
20260300125479บริษัท นายกคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม เช่น เสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จ และคานสะพานบ้านนานครนายก
20260000625406บริษัท เอสเอชซี สหะชัยคอนกรีต จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบ้านนานครนายก
20260000325411นายสมบูรณ์ ตีระวัฒนานนท์ซ่อมเครื่องยนต์บ้านนานครนายก037-381157
10260007325606บริษัท ชิตชัยยะ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านนานครนายก037-381195
20260001425491นางสาวพวงทอง ปังอักษรขุด ร่อนคัดกรวดหรือทรายบ้านนานครนายก
10260000125334นายสุรชัย สุภาวิมลดูดทรายบ้านนานครนายก
20260000925566บริษัท ดับบลิวแอนด์เอ็ม แนชเชอรัลโปรดักส์ จำกัดผลิตผักและผลไม้อบแห้ง,เครื่องดื่มสมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่บ้านนานครนายก
20260009125473นางสาวสงกรานต์ ยลไชยทำผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง เช่น แจกัน จาน ชาม กล่อง และทำวงกบประตู หน้าต่างบ้านนานครนายก
20260100125364บริษัท ยูเม็ค เทรดดิ้ง จำกัดทำรองเท้าจากผ้า, ถุงมือผ้าและผ้ากันเปื้อน,ผ้าฝ้ายทำความสะอาดปากพลีนครนายก(037) 399507
10260002625547บริษัท วายเอ็มที เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายปากพลีนครนายก
20260300125370นายคำตัน ทาภู่ปั๊มโลหะ เช่น น๊อต แผ่นเหล็ก จานหมุนอุปกรณ์ไฟฟ้าปากพลีนครนายก399619
20260102325483นายมนตรี สิขิวัฒน์บดพลาสติกปากพลีนครนายก
20260000425484บริษัท วาสนาการทอ จำกัดทอผ้าปากพลีนครนายก
20260100125380บริษัท จรุงโรจน์อาหารสัตว์ จำกัดการทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์และหรือการป่น บด หรอืแปรสภาพผลผลิตจากพืชหรือสัตว์สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ปากพลีนครนายก399884
10260100125358บริษัท โปรแค็ป จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของยานพาหนะ และงานสร้างประกอบเหล็กปากพลีนครนายก01-2134551
20260100125406นายทรงชัย สานกิ่งทองตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มเช่นเสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า หมวก ผ้ากันปากพลีนครนายก
20260200125454บริษัท ดับเบิ้ลยูทีควอลลิที ออโต้พาร์ท จำกัดผลิต,ประกอบสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ปากพลีนครนายก
10260100125309กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้เมืองนครนายกนครนายก311280
20260003925605นางสาวสมจิตร วิศิษฏ์เจริญกลึงขึ้นรูปโลหะทั่วไปเมืองนครนายกนครนายก
20260006525576บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
10260000125151ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกศรีมงคลทำน้ำแข็ง ได้วันละ 364 ซองเมืองนครนายกนครนายก311261
10260000125292ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกศรีมงคลทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 14 ตันเมืองนครนายกนครนายก311464
20260000325494บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ปลูก 13 ชนิด ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้แขวนเสื้อเมืองนครนายกนครนายก081-7556998
20260000125241ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยประเสริฐสุขผสมปุ๋ยเคมีเมืองนครนายกนครนายก
20260000125373บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น หลอดดูด ฝาจุก ก้านพันสำลีเมืองนครนายกนครนายก311482
20260003525496บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัดซ่อม พ่นสีรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
20260009025475บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
20260000425476บริษัท อาร์ เอ็ม ซี โกลบอลกรุ๊ป จำกัดผลิตสารส้มแปรรูป สิ่งปรุงแต่งร่างกายเมืองนครนายกนครนายก
20260100125455บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์แพค จำกัดทำหลอดพลาสติกเมืองนครนายกนครนายก
20260500125469บริษัท สยามโปรดักท์ แคสติ้งโมลด์ จำกัดหล่อหลอมแบบพิมพ์อลูมิเนียมเมืองนครนายกนครนายก037-321459
20260008125474นายพยศ ชลบุตรแปรรูปไม้ (ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูก 13 ชนิด)เมืองนครนายกนครนายก
10260000125359ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการหล่อโลหะกิจหลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียมแท่ง ได้ปีละ 144 ตันเมืองนครนายกนครนายก081-6152491
20260020125486นายไพสันต์ การิกซ่อมและทำชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกและเครื่องจักรกลเมืองนครนายกนครนายก
20260001025515นายสำราญ ตรีเนรมิตชัยผลิตเส้นขนมจีนเมืองนครนายกนครนายก
20260002125579บริษัท คุณกิตติไรซ์ จำกัดอบข้าวเปลือก และสีข้าวขนาดกำลังสีสูงสุด 300 เกวียน/วันเมืองนครนายกนครนายก037-388283
40260001825563บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัดโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เมืองนครนายกนครนายก
20260002625586นางมนัสนันท์ หมื่นราษฏร์ทำพาเลทและลังไม้เมืองนครนายกนครนายก087-1410027
20260000425369นางสาวสำราญ ศรีส้มป่อยหล่อทองเหลืองเมืองนครนายกนครนายก
20260000525366นายพิสัน วิจิตรโทหล่อทองเหลืองเมืองนครนายกนครนายก312726
20260000125423นายบุญชัย อโนดาษสกัดน้ำมันจากไม้เมืองนครนายกนครนายก037-328261
20260000225421นางมาเรียม จิตรขำสกัดน้ำมันจากไม้เมืองนครนายกนครนายก
20260001425574นางสาวชลันลัคน์ กิติทัศวรรัตน์สกัดน้ำมันจากไม้กฤษณาเมืองนครนายกนครนายก
20260001725486นายไพบูลย์ จิตร์เสงี่ยมสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณาเมืองนครนายกนครนายก
20260002125488นายกรสะกุล นารีสกัดน้ำมันจากไม้เมืองนครนายกนครนายก
20260100125430นายเฉลิมพล แสนลาวัลย์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังผลิตวันละ 8 ตันเมืองนครนายกนครนายก314487
20260000225397นายธีระเดช แพงมาผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 9.58 ตันเมืองนครนายกนครนายก
20260002425615นายศุภกรณ์ แหยมศรีใสผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำดื่มเมืองนครนายกนครนายก088-2104789
20260200125371นางเสาวรีย์ สร้อยสาลีหลอมหล่อทองเหลืองเมืองนครนายกนครนายก01-920-6007
20260300125388นายกัมปนาท ธีรสินธุ์โสภณหลอมหล่อทองเหลืองเมืองนครนายกนครนายก
20260000825550บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
00260000125336บริษัท ทิมฟู้ด จำกัดผลิตผัก ผลไม้แช่แข็ง และผัก ผลไม้สด และผลิตมัสตาร์ดกวนแช่แข็ง เมืองนครนายกนครนายก037-326053
20260200125389ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาเมฆมลผลิตลังไม้เมืองนครนายกนครนายก381681
20260000225389ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดเกียรติภัณฑ์เทรด ดิ้งผลิตลังไม้บรรจุภัณฑจากไม้ยางพาราและไม้ฉำฉาแปรรูปเมืองนครนายกนครนายก381304
20260000925616บริษัท ปัญญา อินเตอร์เทรด จำกัดทำพาเลทไม้เมืองนครนายกนครนายก
20260101625487ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค พาราวู้ดทำพาเลทและลังไม้เมืองนครนายกนครนายก037-326744
10260000125383ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธาทำแอสฟัลติกคอนกรีตเมืองนครนายกนครนายก
20260008125599บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองนครนายกนครนายก038-148198,0922-2631302
20260029825565นายวันชัย ตั้งบริบูรณ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองนครนายกนครนายก
20260006425611นายศรัณย์ วิศิษฎ์เจริญกลึงขึ้นรูปและทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จากโลหะทั่วไปเมืองนครนายกนครนายก
20260000125571บริษัท มิตซูแม๊กซ์ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
20260002525612บริษัท เอส.พี.เอ็น.คูล จำกัดผลิต ประกอบและซ่อมแซมระบบทำความเย็นและระบบกรองน้ำทุกชนิดเมืองนครนายกนครนายก
20260004425514นายประดิษฐ์ บุญครองทำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ท่อไอเสียเมืองนครนายกนครนายก
20260102525611นายรัตนชัย ศุภศรีอิสระซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก
20260013225574บริษัท เอส ซี เอ็น ออโตกรุ๊ป จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองนครนายกนครนายก037-315103-4
20260000125498นายสมาน สุไลมานผลิตลูกชิ้นองครักษ์นครนายก081-8551727
20260000125381บริษัท โรงสีบุญทวีทรัพย์ (กำนันชา) จำกัด สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว  300 เกวียน/วันและอบข้าวเปลือกองครักษ์นครนายก
20260000125431นายพิชิต โตนิติวงศ์สีข้าว นึ่งข้าวและอบข้าวเปลือกองครักษ์นครนายก01-8112401
20260014425470ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระอาจารย์คอนกรีตทำผลิตภัณฑืคอนกรีต เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น ท่อ คอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จองครักษ์นครนายก
20260007425560บริษัท บี.เอ็ม.สปอร์ต จำกัดผลิต อุปกรณ์ตบแต่งรถยนต์จากพลาสติกองครักษ์นครนายก084-1390999
20260000125589บริษัท แอ๊บเบรซีฟ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์สำหรับขัดถูองครักษ์นครนายก037-349869
20260306425642ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนิดาผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช เช่น หอมเจียว เป็นต้นองครักษ์นครนายก
20260000125456บริษัท เมก้าเฟิร์ท จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์องครักษ์นครนายก01-6477675
20260001925607นายปรีดา แสงทองผสมอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์องครักษ์นครนายก081-2561441
20260000125464บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัดผลิตแหนม หมูยอ ไส้กรอก กุนเชียงและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์องครักษ์นครนายก
20260000125480บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดทำแหนมองครักษ์นครนายก
20260000125415บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัดไสไม้ ซอยไม้ ทำวงกบขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างจากไม้ แท่นวางของจากไม้ ขยายเพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีกปีละ 283 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปีละ 736 ลูกบาศก์เมตรองครักษ์นครนายก391263,391345
20260100125471บริษัท พี.เอฟ.แฟคตอรี่ จำกัดผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชองครักษ์นครนายก
20260018325544บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จองครักษ์นครนายก
20260000325403บริษัท นครนายกอีซูซุเซลส์ จำกัด สาขาองครักษ์ซ่อมรถยนต์องครักษ์นครนายก037-322537-9
20260008725471บริษัท ครีเอชั่น เวิลด์ ไวด์ วู้ด จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง เช่น โคมไฟ แจกัน ถ้วยชาม เชิงเทียน กล่องและตลับองครักษ์นครนายก037-391706-7
10260005125479บริษัท โรงสีเก่งการ ๒๒ จำกัดอบเมล็ดพืชและสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน)องครักษ์นครนายก
20260200125439บริษัท เนบิวล่า อินดัสตรี จำกัดผสมสีอุตสาหกรรมองครักษ์นครนายก
20260400125437บริษัท เนบิวล่า อินดัสตรี จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยาง เช่น ที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ ยางกันกระแทก และปั๊มโลหะองครักษ์นครนายก
20260000725511บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชุดประกอบสายไฟสำเร็จรูป สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถยนต์องครักษ์นครนายก038-538944-46
00260000125369บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่แช่แข็งองครักษ์นครนายก037-322645-52
10260000125201บริษัท ลิ้มเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดไสไม้และซอยไม้องครักษ์นครนายก312294
20260004925489นายศักดิ์ดา อาภาทองรัตน์บดย่อยพลาสติกเก่าองครักษ์นครนายก
20260001425509บริษัท จี ซี เอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดองครักษ์นครนายก
20260000625521ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพ ซัก อบ รีดซักอบรีดผ้าองครักษ์นครนายก
20260008225514บริษัท ฉัตร ชื่นชม เซอร์วิส จำกัดคัดแยกวัสดุไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษกระดาษ เศษชิ้นส่วนไม้ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้วและเศษยางองครักษ์นครนายก089-9244582
20260015825561นายฉัตร กองจินดาขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์องครักษ์นครนายก
20260001925474บริษัท พิมานไรซ์ จำกัดสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน)องครักษ์นครนายก
20260015125558นายสัญญา รักญาติทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้องครักษ์นครนายก
20260000525499บริษัท ลิ้งค์ฟอร์เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัดแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์การเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงองครักษ์นครนายก
20260001025473บริษัท เคเมอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยองครักษ์นครนายก06-5004221
20260004225492บริษัท เคเมอร์ จำกัดผลิตสารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงองครักษ์นครนายก037-302465
20260000425534บริษัท ลิ้งค์ฟอร์เวิร์ด เทรดดิ้ง จำกัดแบ่งบรรจุปุ๋ยองครักษ์นครนายก
40260013625597สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส._x000D_
นครนายก จำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.998 เมกะวัตต์องครักษ์นครนายก
20260005425570นายสุวัฒชัย แซ่เตียวผสมแกลบ ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าวเข้ากับวัสดุอื่นเพื่อทำผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงคุณภาพดินหรือดินสำหรับปลูกต้นไม้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตองครักษ์นครนายก
20260100125539บริษัท คูล อินซูเลชั่น จำกัดผลิตแผ่นฉนวนท่อลมองครักษ์นครนายก026930228-9
10260000125409บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด สาขา 1ผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์องครักษ์นครนายก333-144-52
20260020725491บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัดซ่อมรถยนต์องครักษ์นครนายก
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล