DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม นครนายก

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้นครนายก
นางสาวสมจิตร วิศิษฏ์เจริญกลึงขึ้นรูปโลหะทั่วไปนครนายก
บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์นครนายก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกศรีมงคลทำน้ำแข็ง ได้วันละ 364 ซองนครนายก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกศรีมงคลทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 14 ตันนครนายก
บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัดแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ปลูก 13 ชนิด ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้แขวนเสื้อนครนายก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยประเสริฐสุขผสมปุ๋ยเคมีนครนายก
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น หลอดดูด ฝาจุก ก้านพันสำลีนครนายก
บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัดซ่อม พ่นสีรถยนต์นครนายก
บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัดซ่อมรถยนต์นครนายก