DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมพร

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแซะค้าไม้คอนกรีตผสมเสร็จชุมพร
บริษัท ท่าแซะพาราวู้ด จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงชุมพร
บริษัท โกร เวล มิกซ์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชุมพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเรืองคอนกรีตการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก,ท่อคอนกรีตอัดแรงชุมพร
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดสกัดน้ำมันปาล์มดิบและอบเมล็ดในปาล์มขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า2เมกะวัตต์ชุมพร
นายฐปนวัฒน์ เกวิโกดูดทรายในคลองสาธารณะชุมพร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)หีบน้ำมันปาล์ม สกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม แยกไขน้ำมันปาล์มดิบและทำน้ำมันจากพืชให้บริสุทธิ์ ผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซชุมพร
นางชูศรี โพธิ์งามสีข้าวชุมพร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)การบรรจุภาชนะน้ำมันพืชบริสุทธิ์ชุมพร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัดทำสารปรับปรุงดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสหกรรมเยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรูป และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายชุมพร