DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ชัยภูมิ

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
10360000925343นางสาวกัลยา งามกุลธิติมาทำมันเส้นได้เดือนละ 270 ตันซับใหญ่ชัยภูมิ044-812409
10360001625314ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูนทำมันเส้น ได้เดือนละ 110.25 ตันซับใหญ่ชัยภูมิ
20360000125413นายสิทธิชัย ไตรไทยธีระทำมันเส้นซับใหญ่ชัยภูมิ087-2409939
10360116825635บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน และผลิตก๊าซชีวภาพซับใหญ่ชัยภูมิ
10360000625315นางพเยาว์ เพชรจตุรภัทรทำมันเส้น ได้เดือนละ 9 ตันซับใหญ่ชัยภูมิ 089-8447563
20360000125363นายอดิศักดิ์ เที่ยงธรรมทำมันเส้นซับใหญ่ชัยภูมิ081-8771318
20360021125590นางสาวเนาวรัตน์ ปะสีกังทำคอนกรีตผสมเสร็จซับใหญ่ชัยภูมิ082-8682411
20360018125538นายสถาพร ทาจันอัดขุดดิน กรวด ลูกรัง เพื่อจำหน่าย เพื่อการก่อสร้างเนินสง่าชัยภูมิ
20360002225575นายสุริยัน กุลประจวบทำน้ำแข็งก้อนเล็กเนินสง่าชัยภูมิ081-6002106
20360020925610นางขอด มาโคตรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากคอนกรีตเนินสง่าชัยภูมิ0844119100 , 0623585515
10360066025632นายเฉลิม หงษ์ไทยลานตากกากแป้งมันสำปะหลังเนินสง่าชัยภูมิ
20360010225609นายวัชรพงษ์ พัฒนพานิชขุดตักดินและดินลูกรังเนินสง่าชัยภูมิ
10360000125241ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งเลิศนิมิตรชัยภูมิทำน้ำแข็งซองและน้ำแข็งก้อนเล็กเนินสง่าชัยภูมิ081-8770732,044-441511
10360008025617ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีไซเคิล ดีดีคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเนินสง่าชัยภูมิ
20360007325560นายศรัณย์ ปัญญาหรรษาวงศ์ทำมันเส้นภักดีชุมพลชัยภูมิ087-9663344
20360001725583นายกันตพัฒน์ ต่อสกุลวิวัธน์ผสมปุ๋ยเคมีภักดีชุมพลชัยภูมิ085-7779483
20360105825511ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชลีพืชผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภักดีชุมพลชัยภูมิ
10360008025310นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ทำมันเส้นภักดีชุมพลชัยภูมิ081-7184959
20360002125577นางสาวอรวรรณ์ เสวียงชัยทำมันเส้นภักดีชุมพลชัยภูมิ081-7900037
20360100125362นางสุรนุช เชื้อไพบูลย์ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 13.71 ตัน/วันคอนสารชัยภูมิ877075
10360002725527บริษัท รชต รุ่งโรจน์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายคอนสารชัยภูมิ081-8181829,044-129262
10360000225405การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้า 78,369,560 KWHคอนสารชัยภูมิ044-861669
20360009925573ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฆษิตคอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จคอนสารชัยภูมิ044056220
20360087325621ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเจริญการเกษตรอบเมล็ดข้าว โกดังข้าวแก้งคร้อชัยภูมิ044882867
20360001225568บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัดแปรรูปรำข้าว และสกัดน้ำมันรำข้าว การบรรจุสินค้าทั่วไปแก้งคร้อชัยภูมิ
20360002725558ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเจริญการเกษตรสีข้าวแก้งคร้อชัยภูมิ02-882867
20360005925510บริษัท โรงน้ำแข็งแก้งคร้อกิจวารี (ชัยภูมิ) จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ขยายเพิ่มกำลังการผลิตอีกวันละ 50 ตันแก้งคร้อชัยภูมิ044-880095
20360000525497ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่งผลิตแอสฟัลท์ติกผสมคอนกรีตแก้งคร้อชัยภูมิ044-831559
20360001825532ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตรคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อค เสา ท่อน้ำแก้งคร้อชัยภูมิ0817391937
20360011425497ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่งผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จแก้งคร้อชัยภูมิ044831559
20360013825603บริษัท เกษตรสมบูรณ์คอนกรีต จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จแก้งคร้อชัยภูมิ
20360019025604นายฟิสิกส์ แก้วโพนเพ็กผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแก้งคร้อชัยภูมิ
20360200125437นายอิทธิชาติ ไพศาลวรรณกลึง เจาะ คว้าน ไส เจียน เชื่อมโลหะแก้งคร้อชัยภูมิ044-831037
20360000925614บริษัท วารีเทพ แก้งคร้อ จำกัดผลิตน้ำแข็ง,น้ำแข็งบด ทำน้ำดื่มแก้งคร้อชัยภูมิ
20360004025544นางสาวเจนจิรา เทวรัตน์การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถังพลาสติกแก้งคร้อชัยภูมิ081-3904365
20360012825547นางสายยน ไชยฉันท์ทำวงกบประตู-หน้าต่าง, เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้แก้งคร้อชัยภูมิ08215222604
60360262625630บริษัท เฟิร์ส สยาม กรุ๊ป จำกัดซ่อม และประกอบรถยนต์เพื่อการเกษตรแก้งคร้อชัยภูมิ044-883099
20360002325615นางประเวท พาจันทร์ผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีทแก้งคร้อชัยภูมิ
20360000425441บริษัท โรแยล นิตติ้ง จำกัดถักเสื้อไหมพรมด้วยแรงคนแก้งคร้อชัยภูมิ089-0701990,044-810049,810659
20360265325633ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทยหลุบคาการโยธาผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ, อิฐบล็อกแก้งคร้อชัยภูมิ081-0478687
10360001525480บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกแก้งคร้อชัยภูมิ044-880091-9
20360110125642ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเมนต์ทอง 2543ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแก้งคร้อชัยภูมิ044-882392
20360015025582ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล โฮมแอนด์คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จแก้งคร้อชัยภูมิ044-882195
20360265525638ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (แก้งคร้อ)ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ หลังคาตรง หลังคาโค้ง กันสาด ครอบหลังคา และอื่นๆที่ผลิตจากแผ่นหลังคาเคลือบแก้งคร้อชัยภูมิ044-882491
20360002125486ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างการยางซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์แก้งคร้อชัยภูมิ044-880104
20360158125629นางสาวพัชราภรณ์ โพธิจันทร์ผลิต จำหน่ายคอนกรีตผสม เสา อิฐ และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตบ้านแท่นชัยภูมิ
20360012425561นางสาวอมรรัตน์ ภิญโญทรัพย์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล๊อกบ้านแท่นชัยภูมิ082-9323234
20360308725625บริษัท พีดับบลิวเอส ซิสเท็ม อีโวลูชั่น จำกัดบรรจุสินค้า เช่น ข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากการเกษตรบ้านแท่นชัยภูมิ
20360008425542ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพาดคอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จบ้านแท่นชัยภูมิ088-5132172
20360000125397นายทวีเดช อินทนปสาธน์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก,ทำน้ำดื่มภูเขียวชัยภูมิ044-844630
10360000225306กรมราชทัณฑ์ทำเครื่องเรือนจากไม้ภูเขียวชัยภูมิ044-861337
20360002925489บริษัท อ.ไพบูลย์กิจ (ฮกหลี) จำกัดอัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะภูเขียวชัยภูมิ
20360002025561บริษัท ทู โฟ พลาส จำกัดผลิตขวดพลาสติกภูเขียวชัยภูมิ083-5908380
20360007425576ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคใบเตย คอนกรีตคอนกรีตผสมเสร็จภูเขียวชัยภูมิ095-6028975
20360054025626นางสาวนิต เวฬุวนารักษ์ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กภูเขียวชัยภูมิ0853002984
20360002425563นายสุเทพ ธนธนานนท์บดย่อยพลาสติก, อัดกระดาษและเศษโลหะภูเขียวชัยภูมิ
20360017325600บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จภูเขียวชัยภูมิ
20360018125579ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสซีเมนต์กรุ๊ป 2013คอนกรีตผสมเสร็จภูเขียวชัยภูมิ
20360000425573บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัดเก็บกากน้ำตาล (MOLASSES)ภูเขียวชัยภูมิ044-881371-2
10360000525317นายดิเรก ไตรสิริโชคทำมันเส้น ได้เดือนละ 675 ตันภูเขียวชัยภูมิ044-881133,081-6709444
10360200125298บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 12000 ตันอ้อยต่อวัน รวมเป็น 30000 ตันอ้อยต่อวันภูเขียวชัยภูมิ044-881111-4
10360001525589บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัดผลิตยีสต์สำหรับผสมอาหารสัตว์ (Fodder yeast)ภูเขียวชัยภูมิ044-881371
10360000425492บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 230,000 ลิตรต่อวันภูเขียวชัยภูมิ044-881371-2
20360003725557นาย ชวลิต เหล่าอูดผลิตปุ๋ยชีวภาพภูเขียวชัยภูมิ
20360004225540บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับปรุงดินภูเขียวชัยภูมิ044-810620
20360004125575บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดผสมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85ภูเขียวชัยภูมิ
40360385925649บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (จากพลังงานแสงอาทิตย์)ภูเขียวชัยภูมิ
10360000325478บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำภูเขียวชัยภูมิ044-881261-2
10360311225623นางสาววัชรีย์ หล้าพูนพานิชคัดแยกวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายภูเขียวชัยภูมิ
20360100225576นายชนะ ประเสริฐนูอัดกระดาษและอัดเศษโลหะภูเขียวชัยภูมิ081-9553495
20360000325526ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองตะวันผลิตและผสมยางแอสฟัลติกคอนกรีตภูเขียวชัยภูมิ044-262076
20360008025573บริษัท ภูเขียวนครคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จภูเขียวชัยภูมิ089-8499402
20360009625579ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเมนต์ทอง 2543ทำคอนกรีตผสมเสร็จภูเขียวชัยภูมิ
20360266225634นายธวัฒชัย บำรุงผลิตหลังคาเหล็ก และแปสำเร็จรูปภูเขียวชัยภูมิ
10360002225510นางจิตปราณี เทพย์ปฏิพัธน์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายภูเขียวชัยภูมิ081-4886312,044-130464
20360000825574นางลำไพ กุลบุดดีบดย่อยพลาสติกภูเขียวชัยภูมิ084-2988204
20360001025562นายกำพล เยี้ยมผาบดพลาสติกภูเขียวชัยภูมิ0862860707
20360001725567นางสาวนฐนรรณท์ อามาตย์สมบัติบดย่อยพลาสติกภูเขียวชัยภูมิ087-4481642
10360100125372บริษัท ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัดทำมีนเส้น ได้ปีละ 3,780 ตัน และมีนเม็ดอัดแข็ง ได้ปีละ 32400 ตันเทพสถิตชัยภูมิ086-7183867
10360000225355นายสนั่น โคศิลาทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ
10360003025315นายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญทำมันเส้น ได้เดือนละ 56.25 ตันเทพสถิตชัยภูมิ0819675183
20360000125462นายนิคม แทนทรัพย์ทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ081-3212211,087,3679960
20360007825650ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีบีเค 07ทำคอนกรีตผสมเสร็จเทพสถิตชัยภูมิ
20360009525571บริษัท กรองแก้วคอนกรีตปูนผสมเสร็จ จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จเทพสถิตชัยภูมิ
20360000925507บริษัท ตองเอ อกรี-เทรด จำกัดอบเมล็ดข้าวโพดเทพสถิตชัยภูมิ081-9772542
10360001025341นายสมเกียรติ์ พันธุ์นิธิทร์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 270 ตันเทพสถิตชัยภูมิ
10360001725312นายธีระวุฒ โมงขุนทดทำมันเส้น ได้เดือนละ 720 ตันเทพสถิตชัยภูมิ081-9772542
20360012025528นาย ธีระวุฒ โมงขุนทดทำมันเส้น และ กะเทาะเมล็ดข้าวโพดเทพสถิตชัยภูมิ
20360017725510นางชลลดา เดชอนันต์บด, คัดแยกชนิดพลาสติกเทพสถิตชัยภูมิ
20360265625636นายยนต์ พันธ์ชมภูทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเทพสถิตชัยภูมิ087-2435053
10360200125355นายธนากร ผิวจีทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ086-2636064
20360000225460นายสมัย ลือฤทธิกุลทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ044-874011
20360001925571นางสมเพียร ผิวจีทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ087-8725830
20360019225592ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเทพสถิตชัยภูมิ0856998267
20360001425572นายถวิล ผิผ่วนนอกทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ081-9945234
20360000125371นางสาวอัญชลี พืดขุนทดทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ044-859140
20360000425466นางทองหนัก เจริญสุขทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ081-2650814
20360002725483นายสมชาย ธรรมสิริรัตน์ทำมันเส้นเทพสถิตชัยภูมิ0898462031
10360000125373บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 200 ตันแป้งต่อวัน (กำลังการผลิตเดิม 200 ตันแป้งต่อวัน รวมเป็น 400 ตันแป้งต่อวัน)หนองบัวระเหวชัยภูมิ044 897103-4
20360200125403นายอนุรักษ์ กิจเลิศนิรันดร์ทำมันเส้นหนองบัวระเหวชัยภูมิ083-3773939
20360000225429นายนิคม อ่อนตาทำมันเส้นและกะเทาะข้าวโพดหนองบัวระเหวชัยภูมิ01-9665581
20360000325369นายบุญชู สถิตย์ธรรมทำมันเส้นหนองบัวระเหวชัยภูมิ
20360050725625นางนวรัตน์ ศรีสมุดคำผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กหนองบัวระเหวชัยภูมิ
20360049525615ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวระเหว คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสา ท่อ แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนองบัวระเหวชัยภูมิ
20360023925575ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเหลี่ยงกี่คอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวระเหวชัยภูมิ
60360262725638นายโมเสส ขุริลังผลิต ประกอบ ดัดแปลง และซ่อมแซมเครื่องจักรใช้ในการเกษตรหนองบัวระเหวชัยภูมิ0872520642
10360007125533บริษัท มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 1.904 เมกะวัตต์หนองบัวระเหวชัยภูมิ044-897104
20360000125611บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง เพื่อจำหน่ายหนองบัวระเหวชัยภูมิ
20360000825517บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายหนองบัวระเหวชัยภูมิ897103-4
20360102925629นางดวงเดือน เกิดปัญญาประกอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ยานพาหนะทุกชนิด และเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการเกษตร รวมถึงส่วนประกอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวหนองบัวระเหวชัยภูมิ
10360067925632นายนิคม อ่อนตาลานตากกากแป้งมันสำปะหลังหนองบัวระเหวชัยภูมิ
10360010125603นางวาสนา กิตติคุณานนท์ลานตากกากมันสำปะหลังหนองบัวระเหวชัยภูมิ08 6260 3279
20360003725540นายชื่น ฤชุตระกูลลานตากมันหนองบัวระเหวชัยภูมิ081-5513875
10360002125579นางสาวอัญชลี พืดขุนทดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีและไม้พาเลทหนองบัวระเหวชัยภูมิ081-8126455
20360100525579นางสีนวล สุขบัวบานผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม เช่น รถเกษตร อุปกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหวชัยภูมิ082-8729868
10360000825618นายชื่น ฤชุตระกูลลานตากกากมันสำปะหลังหนองบัวระเหวชัยภูมิ
10360003925613นายญาณวุฒิ ตจสารอุไรลานตากกากมันสำปะหลังหนองบัวระเหวชัยภูมิ08 5677 9261
20360000125405นายวรวัต ตันติเฉลิมพันธุ์อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด และเมล็ดพืชเกษตรกรรมบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360000325419นายกึงกี่ เลาหะนาคีวงศ์กะเทาะข้าวโพดบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360007325636บริษัท ก้าวแรก แดรี่ จำกัดผลิตและจำหน่ายนมพร้อมบริโภค โดยวิธีการพาสเจอร์ไรด์ หรือสเตอริไลส์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ0818086444
10360000425286นายวรวัต ตันติเฉลิมพันธ์สีข้าวและกะเทาะเปลือกลูกเดือย (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-859030
10360000125423ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงจิต พืชผลทำมันเม็ดอัดแข็ง บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360003225311นายวรวัติ ตันติเฉลิมพันธุ์ทำมันเส้น และกะเทาะข้าวโพดบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ811926
20360003625591ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งซองบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ0819762888
20360007425584ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำ ไอซ์ผลิตน้ำแข็งบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-9762888
20360008125555ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กบ้านชวนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ0860063661
20360197525649ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กบ้านชวนผลิตแผ่งหลังคาเหล็กบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360000125316ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮงชัยภูมิ 2555สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วันบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-859159
10360002225213นายเกื้อกูล จิระวงศ์สันติสุขทำมันเส้น กะเทาะข้าวโพดบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360300125444ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชลีพืชผลทำมันเส้น มันอัดเม็ดแข็งบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ-
20360000325468นายนิรัช กลึงสุวรรณชัยทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360100125299นายชวลิต เอื้อไพโรจน์ถาวรทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-859179
20360000125223ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรานำเจริญทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ 044-859086
20360100125420ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำส้ม เฉาก๊วยบรรจุขวด และเยลลี่ ผลิตขวดพลาสติกและภาชนะทุกชนิดจากพลาสติกบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-859086
20360000125355ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิพลาสติกทำถังน้ำดื่มพลาสติก และขวดน้ำดื่มพลาสติกบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-5476799
20360003525502ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้างผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อระบายขนาดต่างๆบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-842652-3
20360000425581นายจตุชัย บุญทำอักเศษกระดาษและโลหะบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-9679564
20360266125636ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิราประกอบรถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง รถบรรทุกเอนกประสงค์ รถบรรทุกติดตั้งเครนบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ091-3308021
10360004225559บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัดผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ035276000
20360000225551บริษัท สมานฉันท์ เบเวอเรจ จำกัดผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด เช่น ชาดำเย็นบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-9772613
20360100225402ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเพชร 2009ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044859135
40360007225568บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360007325566บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360007625569บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360008825564บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360009925561บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 3.25 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360000325575นายวีรภาส ตันติปัญจพรอบเมล็ดพืชบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-9669212
20360000125421นายวีรภาส ตนติปัญจพรกะเทาะข้าวโพดและทำมันเส้นบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360000125589บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัดผลิตน้ำตาลทรายบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ-
20360020525618นายวีรภาส ตันติปัญจพรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
40360009325564บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
40360010025567บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360010125565บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898283
40360010225563บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โดย นายรังสี สืบนุการณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ081-8898300
40360014525562บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360053725632นายชาญชัย วัฒนครไพบูลย์ลานตากกากแป้งมันสำปะหลังบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360000325518นางวรจิต ตันติเฉลิมพันธุ์กะเทาะลูกเดือย, สีข้าว ขนาด 1500 กิโลกรัม/ชั่วโมงบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-859030
10360001725486บริษัท พูลอุดม จำกัดตากกากแป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้นบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-338430-2
20360100125446บริษัท พูลอุดม จำกัดตากกาแป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้นบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-864145-6
20360001125529บริษัท วรพันธุ์รุ่งเรือง จำกัดอบพืชหรือเมล็ดพืช เก็บรักษา ลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360393325646บริษัท แดรี่มิลค์ 2021 จำกัดผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360000225371บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modified Starch)บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-815555
10360000225579บริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการผลิต 300 ตันต่อวันบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360002225577บริษัท วรพันธุ์รุ่งเรือง จำกัดทำมันอัดเม็ดบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ088-5900509
20360004325514บริษัท วรพันธุ์รุ่งเรือง จำกัดทำมันเส้นบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
40360015425564บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-815-555
20360000625511บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ044-815555
20360101525602บริษัท เอสทีเอ็น ไบโอเอ็นเนอร์จี จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
10360006925610นายสุขุม ตันติเฉลิมพันธุ์ลานตากกากมันสำปะหลังบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ
20360019225535ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมัดถ์ ก่อสร้างขุดดิน กรวด ลูกรัง เพื่อจำหน่ายเพื่อการก่อสร้างจัตุรัสชัยภูมิ
20360009825526นายวันชัย อัครนิธิยานนท์ทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ
10360003025554บริษัท อะกรอไทย ไบโอแมส ซอสซิ่ง จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ081-1324554
20360003325572บริษัท ศิลาเพชร จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจัตุรัสชัยภูมิ044-614020
20360449325640ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ามังกร คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัตุรัสชัยภูมิ0801493041
40360002425593บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์จัตุรัสชัยภูมิ089-9492575
10360010525604นายวันชัย อัครนิธิยานนท์ลานตากกากมันสำปะหลังจัตุรัสชัยภูมิ
20360016525531นายสุรัตน์ โชคเฉลิมขุดดิน กรวด ลูกรัง เพื่อจำหน่าย เพื่อการก่อสร้างจัตุรัสชัยภูมิ
10360000925319นายทวีศักดิ์ อัครนิธิยานนท์ทำมันเส้น ได้เดือนละ 83.33 ตันจัตุรัสชัยภูมิ 0818774659
20360000125439นางหนูคูณ เอมดีทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ081-2659209
20360010125601บริษัท อินทรีทอง จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้จัตุรัสชัยภูมิ
20360019525611บริษัท อิสระชน 888 จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูปจัตุรัสชัยภูมิ
20360000825525นางสาว บุณณดา ศิริกัมพลากะเทาะเมล็ดข้าวโพดจัตุรัสชัยภูมิ0872413888
10360003925530ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ พิลเล็ตซ์ผลิตมันเม็ดอัดแข็ง มันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ0804831110
20360005725563บริษัท เอ็น จี รุ่งเรืองโปรดักส์ จำกัดทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ083-3665828
20360011225558นายบุญชู สถิตย์ธรรมทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ081-9673937
20360002425597นายพงศ์เทพ โดนหมั้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์จัตุรัสชัยภูมิ085-6826249
20360000125603นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทศ และ นางสาวเพียรเพ็ชร บุญเทศทำเหรียญและวัตถุมงคลจัตุรัสชัยภูมิ0986390098
10360005625542บริษัท ภูทองธาร จำกัดผลิตช้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ0821568358
20360002725566บริษัท ภูทองธาร จำกัดทำไม้พาเลท วงกบประตูหน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้จัตุรัสชัยภูมิ081-8126455
20360100525496ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัสพลาสติกบด ล้าง ย่อยพลาสติกจัตุรัสชัยภูมิ081-7250472
20360008125589บริษัท วรินทรคอนกรีต จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จจัตุรัสชัยภูมิ081-9778180
20360000125454นางสำรวย แก้วบัณฑิตห้องเย็นเก็บมะขามจัตุรัสชัยภูมิ044-851289
20360007125556นางคำปุ่น สุทธิชาติสีข้าว ขนาดกำลังการผลิต 60 เกวียน/วันจัตุรัสชัยภูมิ081-9665751
20360006625580นายแก่น ป้อมจัตุรัสทำวงกบประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้จัตุรัสชัยภูมิ084-3013151
10360002225544บริษัท คันนา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ085-8352732
20360000725527ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัสผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจัตุรัสชัยภูมิ044851199
20360024025573นางคำเบา มาสิงห์ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ086-2517721
20360003925561บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 150 ตันต่อวัน และอบข้าวเปลือกจัตุรัสชัยภูมิ
10360100125356บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลังจัตุรัสชัยภูมิ044-822086
20360000425474บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตเม็ดสาคูจัตุรัสชัยภูมิ
10360000725479บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจัตุรัสชัยภูมิ044-880457
20360003625575ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเหลี่ยงกี่ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจัตุรัสชัยภูมิ
10360000125399บริษัท ช.เจริญกระสอบ จำกัดทอกระสอบพลาสติกจัตุรัสชัยภูมิ044822086
20360012425546ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเหลี่ยงกี่ทำคอนกรีตผสมเสร็จจัตุรัสชัยภูมิ081-7181866
20360301225565นายทนันท์ ชาลีพรมผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักรใช้ในการเกษตรกรรมจัตุรัสชัยภูมิ
20360001825474นายสุพรรณ ชาลีพรมประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง รถเพื่อการเกษตร เช่นรถอีแต๋นจัตุรัสชัยภูมิ044-851460
10360007025535บริษัท มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (กำลังการผลิต 1,904 เมกะวัตต์จัตุรัสชัยภูมิ044-890551-2
20360000725519บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ044-890553-4
20360019825607ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์ 9999ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์ ยานพาหนะทุกชนิดและเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการเกษตร รวมถึงส่วนประกอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวจัตุรัสชัยภูมิ0910187005
20360000425490นายเข็มชาติ ชาลีรินทร์บดล้างพลาสติกจัตุรัสชัยภูมิ
20360012125559ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัตุรัสชัยภูมิ086-4487099
20360003225566บริษัท บี.เค.เม็ททอล ชีท (จัตุรัส) จำกัดทำแผ่นมุงหลังคาเม็ททอลชีลจัตุรัสชัยภูมิ
10360000125290ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวพืชผลทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดจัตุรัสชัยภูมิ044-802093
10360001025218นายธีระวัฒน์ จตุพงษ์ไพโรจน์ทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ081-8794220
20360011725557นายอนุรักษ์ กิจเลิศนิรันด์ทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ
20360001225550บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตถุงยางอนามัย, ถุงมือยางจัตุรัสชัยภูมิ044-802288
60360262425635นายบัญชา ศิวารัตน์ผลิตหลังคาเมทัลชีทจัตุรัสชัยภูมิ0817897559
10360065925634นายจีระศักดิ์ ปอมขุนทดลานตากกากมันสำปะหลังจัตุรัสชัยภูมิ0898649920
20360398525646นายบุญช่วย สถิตย์ธรรมขุดดิน กรวด ลูกรัง เพื่อจำหน่าย เพื่อการก่อสร้างจัตุรัสชัยภูมิ0817905614
20360000125249นายบุญช่วย สถิตย์ธรรมทำมันเส้นจัตุรัสชัยภูมิ
20360009525472นายเมธา เขจรนิตย์เลื่อย , ไส , แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมจัตุรัสชัยภูมิ089-8447358
10360000925608นายเมธา เขจรนิตย์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายจัตุรัสชัยภูมิ089-8447358
20360000225452บริษัท โรงสีข้าวทองรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันหนองบัวแดงชัยภูมิ044-872054
20360008825568นางผ่องศรี จังหวะกะเทาะเปลือกถั่วเขียวหนองบัวแดงชัยภูมิ085-7647094
20360003825506บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองบัวแดงชัยภูมิ044815999
20360003525551บริษัท ฟ้าประทานซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวแดงชัยภูมิ
20360016225561ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาการโยธาทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวแดงชัยภูมิ085-2035555
20360003025503บริษัท โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ชัยภูมิ) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 50,000 กก./วันหนองบัวแดงชัยภูมิ086-5804211
20360000625578นางสันทะญา ปาลวัฒน์ทำน้ำแข็งก้อนเล็กหนองบัวแดงชัยภูมิ0860441312,0813511564
20360179025626ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบปัญญาคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมหนองบัวแดงชัยภูมิ0810704603
20360481525644บริษัท โชคชัยต้นน้ำชี จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวแดงชัยภูมิ0644523895
20360025525605นายเสกสรร เพ็งปัญจ่าผลิตคอนกรีตผสมเสร็จหนองบัวแดงชัยภูมิ
20360017025473นายชัชชัย บุษดีตัด ไส ซอย ไม้แปรรูปและทำวงกบประตูหน้าต่างเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ044869575
20360021125608นางนนทยา บุษดีผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
20360266325632นายชัชชัย บุษดีผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
20360011225624นายมงคล ครสิงห์อัดเศษโลหะ อัดเศษโลหะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
40360007925571บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 990 กิโลวัตต์เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
40360008525578บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 990 กิโลวัตต์เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
40360008725574บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 990 กิโลวัตต์เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
10360001925524นายกุล กุลศักดิ์ศรีผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ081-3124315
20360001125594ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัสผลิตแอลฟัลต์ติคคอนกรีตเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ044-851199
20360008225611ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัสผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซีเมนต์ทุกชนิดเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
20360005225549นายปวีนนท์ พลอยเจริญผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก เพื่อจำหน่ายเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ086-8620870
20360011825571ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจงมี มั่นคงทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
60360267225634นายกฤษดา สวัสดิรักษ์ทำหลังคาเมทัลชีลเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ080-7965593
20360000725576บริษัท โรงน้ำแข็งเกษตรสมบูรณ์กิจวารี จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ086-4587961
20360002925539นาง อุบล ลบบำรุงผลิตและจำหน่าย บานประตูบานหน้าต่าง วงกบประตูวงกบหน้าต่าง ไม้ฝา ไม้บัว เสาบันได เครื่องเรือนจากไม้ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ทุกรูปแบบเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ0985969055
20360007625613บริษัท ไทโฮม 2018 จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
20360015725611นายสุขสันต์ ชื่นจิตรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
20360120825637นางเดือน ราษีสวยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ0892811277
20360015825585บริษัท เกษตรสมบูรณ์คอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ086-2615598
20360023625563ร.ต.ต.เสกสรร เพ็งปัญจ่าทำคอนกรีตผสมเสร็จเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ086-2597322
20360024125621นางสาวศิริลักษณ์ สายทองผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
60360268025637นางสำราญ ตาแจ่มทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อกคอนสวรรค์ชัยภูมิ044-848063
60360267725633นางจรินทร์ เรียงอารักษ์กุลหลังคาเมทัลชีทคอนสวรรค์ชัยภูมิ081-9772775
10360000625521บริษัท กรีนทรี เอ็นเนอร์จี จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายคอนสวรรค์ชัยภูมิ
20360000225403ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคเนย์รุ่งเรืองผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีตคอนสวรรค์ชัยภูมิ044-262812
20360265425631ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเมนต์ทอง 2543ทำคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตคอนสวรรค์ชัยภูมิ044-882742
20360002825572นายวัชรากร คำหนองไผ่ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จคอนสวรรค์ชัยภูมิ086-2474185
20360004325498นายนิวัฒน์ พิมสิมสีข้าว ขนาดร้านสีข้าว 12 เกวียน ต่อ วันคอนสวรรค์ชัยภูมิ0160069333
20360006825487บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปักผ้าคอนสวรรค์ชัยภูมิ044-848780-1
20360000225619นายกฤชกร นุยภูเขียวผลิตยาแผนโบราณคอนสวรรค์ชัยภูมิ
10360002625545บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายคอนสวรรค์ชัยภูมิ085-4880051,0854880053
20360000225361นายสุธิชัย พรมกุดตุ้มผลิตอิฐคอนสวรรค์ชัยภูมิ085-7799771
20360266425630ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดำเนินเจริญกิจรุ่งเรืองผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคอนสวรรค์ชัยภูมิ0849610440
20360249025622ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวิไลนานากิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตผสมคอนสวรรค์ชัยภูมิ0896274427
10360001125224ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งกมล โปรดักท์ทำมันเส้น มันอัดเม็ดแข็งบ้านเขว้าชัยภูมิ063-1565228
20360006725471น.ส.ราตรี ปิ่นทองทำวงกบประตูหน้าต่าง ชั้นวางสินค้าบ้านเขว้าชัยภูมิ081-9678718
20360012825588ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทองดีวัสดุก่อสร้างทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา, ท่อ, อิฐบล็อกบ้านเขว้าชัยภูมิ0868761167
20360000525570นางพิศมัย แก้วแกมทองผลิตแป้งขนมจีนบ้านเขว้าชัยภูมิ081-9778505
20360013025568นายวรศักดิ์ พันธุ์นิธิทำมันเส้นบ้านเขว้าชัยภูมิ081-7602331
10360000325544บริษัท เพาว์เว่อร์ฟูล ออร์ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด เพื่อจำหน่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีบ้านเขว้าชัยภูมิ
60360262325637นางสมฤดี เด่นศักดิ์ผลิตอิฐดินเผาบ้านเขว้าชัยภูมิ090185842
20360000125470นายนิคม เด่นศักดิ์ผลิตอิฐดินเผาบ้านเขว้าชัยภูมิ
20360007325552นางบังอร แจ้งเขว้าสีข้าว ขนาดกำลังการผลิต 80 เกวียน/วันบ้านเขว้าชัยภูมิ081-9760707
20360003925579นายศุภฤกษ์ มานะหาญทำมันเส้นบ้านเขว้าชัยภูมิ081-9678718
20360001925548นายวัชระ พรึกษาลาบด ย่อยพลาสติกบ้านเขว้าชัยภูมิ081-8781711
20360014125565ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อบ้านเขว้าชัยภูมิ044-891020
20360025325576ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญการยางซ่อมและปะยางรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
10360008525178ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดำรงชัยภูมิค้าข้าวสีข้าวเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811223
10360021425158ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชัยสมบูรณ์สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811920
60360267925639นายสังวาลย์ ทองเพชรตัดเย็บเสื้อผ้าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ089-8465757
20360097825628นายอภัย ชาภิรมย์ผลิตวงกบประตู บานหน้าต่าง หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ0814963321
20360013425479บริษัท สินทวีไม้ทอง จำกัดทำประตู หน้าต่าง และวงกบ จากไม้แปรรูปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-836731 , 0992302417
20360017925482นายนพดล เข็มทองทำวงกบบานประตูหน้าต่างจากไม้เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360100425572นายจุมพล วิสัยกล้าอัดกระดาษเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-9553278
20360003725524ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แพ็ค ซีเมนต์ผสมคอนกรีตสำเร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811991
20360201225566ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยหลังคาเหล็กทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-821548
20360200125361นางสาววิภาดา ไพศาลวรรณกลึงเชื่อมโลหะเมืองชัยภูมิชัยภูมิ812145
20360200225369นายธวัชชัย ชาญชวลิตกลึง เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-821082
20360000225387บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811174
20360100425416บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สาขาห้าแยกโนนไฮขายรถยนต์,ศูนย์บริการ,ซ่อมรถยนต์ เคาะ-พ่นสีเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-812195
20360116125620นายฉัตรชัย บุญชาญซ่อมแซม บำรุงรักษา เคาะ-พ่นสี ยานพาหนะเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360009025564ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการช่างชัยภูมิเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-836048
20360013725571บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ซ่อมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-817718
20360017125588บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัดซ่อมรถยนต์ และพ่นสีรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811888
20360119025603บริษัทสำราญยนตรการ ชัยภูมิ จำกัดซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิด บริการตั้งศูนย์ล้อ และถ่วงล้อ รถทุกชนิด เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360119225591บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ062-1549298
10360000625307ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าซุ่ยเซ้งพืชผล (มอดินแดง)ทำมันเส้น ได้เดือนละ 400 ตันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-812123
20360266025638ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาชัยภูมิซ่อมรถแทรคเตอร์และเครื่องมือกสิกรรมเมืองชัยภูมิชัยภูมิ811362
20360155925625นายชัชวาล ธีรวนบดีอัดเศษโลหะเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0929794646
10360100925342นายศุภชัย ศรีจำปาซ่อมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-854341
20360100125404บริษัท ชัยภูมิฟาร์มผลิตภัณฑ์การเกษตร จำกัดอบเมล็ดพืชและไซโลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-812124
10360005325531บริษัท ชัยภูมิเพิ่มพูน จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 1,300 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 165 ตันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-7905715
10360100125422บริษัท ชัยภูมิฟาร์มผลิตภัณฑ์การเกษตร จำกัดผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360004725515นางสาวชนันท์กานต์ สังเกตุหลอมเม็ดพลาสติก, คัดแยกพลาสติกเมืองชัยภูมิชัยภูมิ087-8787458
20360007925583นายนพดล เข็มทองวงกบประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044803103
20360000125389นายสมภพ ศรีนวกุลผลิตอิฐดินเผาเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-8783670
20360014025567บริษัท เอ็มพีซี ซีเมนต์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นอัดแรง ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811991
20360220725620ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่มารวยการช่างซ่อมแซม บำรุงรักษา เคาะ-พ่นสี ยานพาหนะเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360000225395บริษัท ชัยภูมิเทรดดิ้ง จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360004525584บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัดทำหลังคาเมทัลชีทเมืองชัยภูมิชัยภูมิ086-2281434
10360000125431บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคทุกชนิดเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360254825635บริษัท วานนท์ธัญญกิจ จำกัดทำมันเส้นและอัดมันเม็ดเมืองชัยภูมิชัยภูมิ822-282,811129
20360000125330บริษัท น้ำแข็งบัวทอง 2532 จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 63.9 ตัน และทำน้ำดื่มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ812263
20360005325547บริษัท น้ำแข็งบัวทอง 2532 จำกัดผลิตน้ำแข็ง วันละ 1280 ซองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-833389
20360000525554ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานแทรฟฟิคทำสีสำหรับการจราจรเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0810762020
20360311025641บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัดคอนกีตผสมเสร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0561306849
20360311325645ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบปัญญาคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0810704603
20360020125591บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชัยภูมิ จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีต เสาเข็ม และแผ่นพื้นสำเร็จรูปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360161325638บริษัท วินเนอร์ เมทัลชีท พียูโฟม (ชัยภูมิ) จำกัดผลิคตแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0849539997
40360001025618บริษัท พีเคที กรีน จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 3.9996 เมกะวัตต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360087525659บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชนโรงฟักไข่เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360001425549บริษัท ธาราทิพย์ ชัยภูมิ จำกัดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก เพื่อจำหน่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-5448519
10360004725491บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2020) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360008525481ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงรุ่งเรืองพืชผลสับไม้ยูคาลิปตัสเมืองชัยภูมิชัยภูมิ091-6795645
20360000725485บริษัท เอ็ม บี เค ยูคา จำกัดเผ่าถ่านจากไม้ยูคาลิปตัสเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360011125543ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัชรินทร์ คอนกรีตทำคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-5453508
20360000325443บริษัท โรงสีเฮงเจริญ 2019 จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน โกดังเก็บข้าวเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-2641679 ,044-812404
20360000625487บริษัท โรงสีพัฒนา จำกัดสีข้าว โกดังเก็บข้าวเมืองชัยภูมิชัยภูมิ0812641697,044812404
20360005825512ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 190 ตัน/วันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-817957
20360100225394บริษัท ชัยภูมิคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ,แผ่นพื้น,ท่อเสาเข็มอัดแรงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-051708,084-5825177
20360258725625บริษัท โฮมสตีล เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360300125402บริษัท มิตซูชัยภูมิ จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ820555,823144
20360003225624บริษัท เคราบริการเรโวลูชั่น จำกัดซ่อมแซม บำรุงรักษา เคาะ-พ่นสี ยานพาหนะเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360015625613ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เพชร การาจ ชัยภูมิซ่อมแซม บำรุงรักษา พ่นสี พ่นน้ำยากันสนิม ยานพาหนะทุกประเภทเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360016125605บริษัท ค็อกพิท สำราญการยาง จำกัดซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิด บริการตั้งศูนย์ล้อ และถ่วงล้อรถทุกชนิดเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360023825601บริษัท เอ็มจี ชัยภูมิ จำกัดซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
10360005325614บริษัท ส.เหล็กทอง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360017325568นายอาทิตย์ ศรีสุนทรขุดดินในที่กรรมสิทธิ์ เพื่อจำหน่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-801225
20360265225635ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าซุ่ยเซ้งพืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ812011
20360007225554นายห้างบุญเสริม แก้วสดสีข้าว ขนาดกำลังการผลิต 60 เกวียน/วันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-9208174
20360221125622บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2011) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป , ผลิตเสื้อไหมพรมเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360010725525นางสมควร พลยางนอกเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ศาลาไม้เมืองชัยภูมิชัยภูมิ086-9860566
10360004825317นายบุญส่ง วงษ์ไทยทำมันเส้น ได้เดือนละ 270 ตันเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360000625503นางชลธิชา สิงห์ทีทำมันเส้นเมืองชัยภูมิชัยภูมิ086-2500338
20360009225610บริษัท สหทรัพย์พูนผล จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360119425621นายนิกร หมั่นธรรมผลิต จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล็อก ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360001025505นางสาวสิริวิภา รักมณีฆ่าสุกรเมืองชัยภูมิชัยภูมิ087-2612430
20360265725634ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฝดสยามหลังคาเหล็ก แอนด์คอนสตรัคชั่นหลังคาเมทัลชีทและเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044800379
20360087825620ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาบัดกรีผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
10360004025611นายวุฒิชัย สมบูรณ์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ06 3631 4318
20360100525520ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-811385
20360001725609ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ดผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360100125388ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ดผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ035429,9061793
20360000325401ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ044835429
20360007925559บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-7601525,0837485715
20360004725580บริษัท ชัยภูมิทองเจริญ เมทัล สตีล จำกัดทำหลังคาเมทัลชีทเมืองชัยภูมิชัยภูมิ081-7187675
20360000725436บริษัท ตังปักโคราช จำกัดตั้งศูนย์ถ่วงล้อและซ่อมช่วงล่างรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ836881-5
20360059325625บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360018625594บริษัท ชัยภูมิ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์, ทำสีรถยนต์เมืองชัยภูมิชัยภูมิ044-812759
20360000725501นายกิตติศักดิ์ ตั้งสุริยานนท์ทำมันเส้นเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
20360007225562นายเอกชัย ตั้งสุริยานนท์ทำมันเส้นเมืองชัยภูมิชัยภูมิ086-2574888
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล