DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา

เลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
20240216225647บริษัท ก้อนแก้วค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
10240100125483บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)จัดหาน้ำหรือจำหน่ายน้ำคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา038-856890
30240000425591บริษัท ศิราพรชัย จำกัดโม่หิน,ย่อยหิน,บดหิน, เพื่ออุตสาหกรรมกก่อสร้างท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20240001325487นายวิรัชต์ มั่นเจริญพรทำมันเส้นท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20240003225586นายวรวัฒน์ แต้นุกุลทำมันเส้นท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20240010325528นายอภิชาติ ประภาศิริสุลีทำมันเส้นท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20240001825619กลุ่มเกษตรทำสวนยางพาราคลองตะเกราทำยางรมควันจากยางพาราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20240323525640นายช่วงชัย ตันคงคารัตน์ทำขนมเปี้ยะและขนมจันอับบางคล้าฉะเชิงเทรา
00240000325342บริษัท เอ็มดีเอ็น ฟู้ดส์ จำกัดทำเส้นก๋วยเตี๋ยวบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240000225235ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งศรีรุ่งเรืองบางคล้าทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 3 ตันบางคล้าฉะเชิงเทรา541042
10240000125278บริษัท บางคล้าพนาการ จำกัดเลื่อยไม้,อบไม้ และทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้บางคล้าฉะเชิงเทรา083-1199696
10240000125138นายฉัตรชัย เจียรสุวรรณกลึงโลหะและแก้ซ่อมเครื่องยนต์ ผลิตรถไถนาขนาดเล็กชนิดเดินตามบางคล้าฉะเชิงเทรา541194
00240100125345นายบุญรักษ์ พัฒนยินดีทำเส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240100125285องค์การสุรา กรมสรรพสามิตผลิตสุราขาว-สุราผสมและแอลกอฮอล์บางคล้าฉะเชิงเทรา(038)541004-6
20240101125514บริษัท ดีวีเอ็นวีเอส จำกัดผลิตก๊าซชีวภาพบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240100125319นายจรูญ เดชผดุงทำวงกบประตูหน้าต่างไม้บางคล้าฉะเชิงเทรา
20240300125448บริษัท ไทยยูไนเตด เฟรม จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ได้ปีละ 6,000 ตัวบางคล้าฉะเชิงเทรา
20240300225461บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัดผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้ปีละ 27000 ตันบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240007325624บริษัท โสรัจจกิจ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240002225605บริษัท โสรัจจกิจ จำกัดผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้ว ผลิตเชื้อเพลิงผสมจากวัสดุไม่ใช้แล้วที่มีค่าความร้อน เช่น เศษผ้า ถุงมือผ้าปนเปื้อน กากสี กากกาว กากตะกอนน้ำมัน และซ่อม/ล้างบรรจุภัณฑ์บางคล้าฉะเชิงเทรา
10240000225268บริษัท โรงสีนาทองพืชผล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน ขยายส่วนการสีข้าวนึ่ง กำลังสีสุงสุด 50 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 140 เกวียน/วันบางคล้าฉะเชิงเทรา583146
10240000225292บริษัท ซี.ดับบลิว.อาร์ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน และบรรจุข้าวสารใส่ถุงบางคล้าฉะเชิงเทรา
20240100525474นางนงเยาว์ เลาหชัยบดเศษพลาสติก ได้ปีละ 120 ตันบางคล้าฉะเชิงเทรา
20240301625644ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทวีทรัพย์ 56ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางคล้าฉะเชิงเทรา
20240309325643บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240005925615ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอกฤต กรุ๊ฟคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240006725592บริษัท เค โอ เค รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิสส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บางคล้าฉะเชิงเทรา
10240007625478บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดผลิตพีวีซีเทป ที่ใช้สำหรับพันชุดสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และผลิตท่อพลาสติกที่ใช้สำหรับร้อยสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์บางคล้าฉะเชิงเทรา038-545111
20240002225553ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็น.เค.พลาสบดย่อยและหลอมพลาสติกบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240800125353บริษัท อิบรีส์ จำกัดผลิตเม็ดลูกปืนบางคล้าฉะเชิงเทรา583217
20240001025491บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัดพัม ตัก ม้วน เชื่อมโลหะบางคล้าฉะเชิงเทรา
20240107525493บริษัท บี พี เอส อุตสาหกรรม จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียนโลหะ หรือ เชื่อมโลหะ เช่น ใบตัดโลหะบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240500125315บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ประกอบเข้ากับชุดสายไฟฟ้าสำหรับรถยนตบางคล้าฉะเชิงเทรา038-583006-9
20240022425514นายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางคล้าฉะเชิงเทรา
10240000125419บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัดฆ่าและแปรรูปสุกรบางคล้าฉะเชิงเทรา038-568216-220
10240000125468บริษัท แคราย ธัญญกิจ จำกัดนึ่ง อบ เมล็ดข้าวเปลือกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240001725530บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดนึ่งข้าว อบข้าว ได้วันละ 400 เกวียนต่อวันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004725576บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดอบข้าว ขัดข้าว ได้วันละ 225 ตัน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240001325471ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ยู.เอฟ. (ประเทศไทย)ผลิตผักและผลไม้แปรรูป เช่น ผักกาดดองเปรี้ยวบรรจุถุงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240002025599บริษัท แคราย ธัญญกิจ จำกัดสีข้าวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004425524บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดสีข้าว ได้วันละ 300 เกวียนต่อวันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240004525515บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240012725477ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท ทวีทรัพย์คอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000725547บริษัท นครไทย เทพพญา จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น น๊อต สกรู อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอะไหล่มอเตอร์ไฟฟ้าบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240300625561บริษัท กรีนเนส อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำไทย จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์กรองน้ำทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-581528
20240200225546บริษัท จี.เอ.เอส จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงสูงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240001125525บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัดผลิตน้ำมันรำข้าวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001625571บริษัท สยามโกลเด้นออยล์ จำกัดสกัดน้ำมันดิบจากเมล็ดในปาล์มบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-524116
20240000125581บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัดทำน้ำมันจากรำข้าวหรือเมล็ดปาล์มให้บริสุทธิ์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-524116
10240000225318บริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240004925525บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 ตัน/วัน และเพิ่มการประกอบกิจการโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 4.9 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโรงงานบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000325421บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัดขัดข้าวสารบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-524327-8
10240000125401บริษัท บุญพิศาล จำกัดทำอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-581785-6
20240100325370ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ซี.เฟอร์นิเจอร์ทำเคื่องเรือนจากไม้อัดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา581159
20240001325610บริษัท จี.เอ็ม.ที. อินดัสตรี จำกัดรับจ้างทำเหล็ก แม่พิมพ์โลหะ โดยการกัด ไส กลึง เจาะ เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001925575บริษัท ภัทรภร เอ็ม ซี แอนด์ ซัพพลาย จำกัดรับจ้างทำเหล็ก แม่พิมพ์โลหะ และรับเชื่อม ไส กลึง กัด โลหะทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240400125456บริษัท เอ.ที.เอส เคมิคัล จำกัดผลิตกาวอุตสาหกรรม ได้ปีละ 70 ตันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240000525345บริษัท สลิมคอนกรีต โปรดักส์ จำกัดทำพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100225398บริษัท ไทยโฮมผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-581445-6
10240102425535บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัดรับจ้างทำแม่พิมพ์โลหะเหล็กและรับจ้าง ไส กลึง ปั๊มเหล็กโลหะทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240203725484บริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัดทำแม่พิมพ์ เชื่อม กัด ไส กลึง คว้าน เจียนโลหะ ปั๊มโลหะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004425482บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัดปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีตัดประกอบ ย้ำเชื่อม ตัด พับ ฯบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240064125642บริษัท ยู.เอ็น.อีเล็คทริค จำกัดจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240003625480บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 จำกัดนึ่งข้าว ได้ปีละ 32,800 ตันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240003225554บริษัท ยี่สิบไพบูลย์ ไรซ์ อินเตอร์เทรด 2009 จำกัดสีข้าว กำลังการผลิตของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา089-8347201
20240000225449บริษัท ยี่สิบไพบูลย์พืชผล จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-511996
20240256825645บริษัท วิษณุธรณี จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004425508บริษัท โรงสีศิริพร จำกัดอบข้าวเปลือกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240002025567บริษัท โรงสีศิริพร จำกัดสีข้าว และอบข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240003025517บริษัท โรงสีศิริพร จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,200 เกวียนต่อวัน และอบข้าวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา081-7013418
20240001525573นางปภาดา สุรัตน์ผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 300 ซองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240500125388บริษัท กรทอง การพิมพ์ จำกัดพิมพ์หนังสือและเข้าเล่มหนังสือบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100125523บริษัท สยาม กลีเซอรีน จำกัดผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์, กากกลีเซอรีน และกรดไขมันอิสระบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240800125401บริษัท ที.เอ็ม.ตะแกรงเหล็ก จำกัดผลิตตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา02-3217035
20241500125394บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำกัดผลิตโคมไฟฟ้าทุกประเภท บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240022225559นางสาวฤทัยวรรณ เหลืองสดใสขุดดินบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240007825557บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์ จำกัดสีข้าว นึ่งและอบข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 800 เกวียนต่อวันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000125391นายสมศักดิ์ มะซังหลงสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000125441บริษัท เคพีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-517924
20240101025508นายสมคิด ลัดลอยประกอบ ดัดแปลง ซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับใช้ในทางการเกษตรบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240378425649บริษัท โรงสีสำเภาทอง จำกัดอบข้าวเปลือกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา081-3771416
10240003025582นายนารถ เตชะวงษ์ฉิมพลีอบสีข้าวนึ่งบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240030625576นางทัศนีย์ ธงแก้วขุดดินบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240030725574นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุลขุดดินเพื่อจำหน่ายบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240500125461บริษัท ชัยวัฒนาไรซ์มิลล์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 300 เกวียน และอบข้าวเปลือกได้วันละ 300 เกวียนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000325363บริษัท ธรรมธุรกิจ เทรดดิ้ง จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน)บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา0
20240001725496บริษัท มหาศักย์ศิริ จำกัดสีข้าว ได้วันละ 400 เกวียนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001725504บริษัท โรงสีสำเภาทอง จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกียน/วัน)บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240003825518บริษัท ธัญญาทิพย์ไรซ์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004625552นายเปี่ยมโกมล โสภณคุณพินิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240006725582นายสุพัฒน์ เศรษฐาวิวัฒน์ทำเครื่องเรือนจากไม้และตกแต่งภายในบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240004925556บริษัท โฟว์ เบลสท์ จำกัดทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างด้วยพลาสติกอะครีลิคและไฟเบอร์กลาสบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240005625538บริษัท สยามโพลีแซค จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสานทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-585155-6
20240118425634บริษัท พีเอส คอนกรีต (1999) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100425543บริษัท สแตนด์ไพล์ จำกัดซ่อมแซม ปั้นจั่น รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา02-9141833
20240268925649บริษัท ทีพีที วู๊ด รับเบอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เช่น ยางขอบประตูรถยนต์และยานยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240029925633บริษัท พีวายที 2017 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240005425523นายธนกฤษณ์ รุ่งวรโศภิตคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240124025636บริษัท นิวเจน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็นและตัวทำละลายใช้แล้ว มาผลิตเชื้อเพลิงทดแทน นำน้ำมันที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้วและเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันมาผลิตเชื้อเพลิงผสม นำกรดและด่างที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรองและวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย_x000D_
บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000125466ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมงคลธัญญกิจอบข้าวเปลือกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240002725638บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดการเพาะเห็ดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา089-111-4156
20240308125648บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดการเพาะเห็ดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10241200125340บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัดฟักไข่โดยใช้ตู้อบบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240021925571นายสมรัก เรือนนุชขุดตักดินเพื่อจำหน่วยบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240001725589บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และการทำขนมปังบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240000225284ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีมงคลธัญญกิจสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 130 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา593502
10240011425154ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชุมแสงไทยพาณิชย์สีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว เพิ่มขึ้นอีกเป็น 150 เกวียน/วัน รวมเป็น 235 เกวียน/วัน)บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001325537บริษัท เอ็กเซลไรซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพเม็ดข้าว เก็บรักษาและลำเลียงข้าวสารบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา02-3178337
20240004525513ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขนิรันดร์พืชผลสีข้าว ชนิดแยกแกลบ แยกรำ ได้วันละ 150 เกวียนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240006825564บริษัท สุขนิรันดร์ไรซ์มิลล์ จำกัดสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
00240000125361บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป กาแฟผสมสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จรูปและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593090
10240000325159ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 441 ซอง รวมเป็น 1,747 ซอง/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-845648
10240000125310บริษัท เอส.แอล.พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำอาหารไก่อัดเม็ดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240100125350บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)ฟอกย้อมถุงเท้า ถุงน่องสตรีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา(038)593126-8
10240000125336บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตถุงเท้า และถุงน่องสตรี บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา(038)593126-30
20240001225505บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัดผลิตถุงเท้าและถุงน่องสตรีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240400125355บริษัท ธานรา จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา09-0359941
20240200125399บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตชุดชั้นในและเสื้อผ้าสตรีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593126
20240101725594บริษัท ดีโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240006925521บริษัท คลาสสิก เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240009425602บริษัท เอ็น.พี.เอ็ม.วูด จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240025025535นายอนุสรณ์ อรรจน์อังกูรผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ สเตนเลส อลูมิเนียม กระจกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000325579บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ เช่น กล่องกระดาษบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038593068-9
20240309825642บริษัท ฟูลฟิล แพ็คกิ้ง จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100125432บริษัท พอล สมาร์ท เปเปอร์บ๊อกซ์ จำกัดอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001925567บริษัท เจพีพี.พริ้น แอนด์ แพค จำกัดผลิตสิ่งพิมพ์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
00240000125270บริษัท พิราปสทาช จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษจากแป้งมันสำปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593205-6
10240000125443บริษัท อาร์.เจ ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัดผลิตสีน้ำมัน สีพ่น สีเคลือบ สีหมึกพิมพ์สีโป้ว กาวและขี้ผึ้งบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240000225391บริษัท เซฟโก้ เคมีคอล (2001) จำกัดผลิตสีพลาสติก สีน้ำมันและน้ำมันชักเงา ได้ปีละ 900 ตันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038845161-3
20240200325601บริษัท พิราป เมดิคอล จำกัดผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240271225649บริษัท เดอะ บาธรูม จำกัดทำเครื่องเรือนด้วยแผ่นพลาสติกอะครีลิค เช่น อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ได้ปีละ 2400 ชิ้นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240200125383บริษัท ซิงเฮ้าส์ จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ เช่น แฟ้มพลาสติก ซอง ปก และอื่น ๆ ที่ทำจากพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100425451บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติก เช่น ตรายี่ห้อรถยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240101825485บริษัท ฟาฟา จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน กล่องบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240002125563บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติก เช่น ตรายี่ห้อรถยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240003125562บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์โลหะ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ใส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา-
20240005125552บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัดรีดพลาสติก เช่น วงกบประตู-หน้าต่างบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240600125403บริษัท ยูอาร์ แพ็คเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัดทำพลาสติกสำหรับรองรับสินค้า ผลิตตาข่ายพลาสติกสำหรับห่อหุ้มผลไม้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240200225363บริษัท ที.ที.พี.แฟคตอรี่ จำกัดผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา(038)593436-9
20240072225632บริษัท เอ.ซี.พลาส จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกเกรดเอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240003625546บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ทรูชั่น จำกัดผลิตพลาสติกรูปทรงต่างๆบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา084-7527495
20240011125562บริษัท ไลฟ์แพค จำกัดทำหีบห่อพลาสติก ภาชนะสำหรับบรรจุอาหารจากพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000525608บริษัท จัสมินอินเตอร์เทรดสยาม จำกัดทำผลิตภัณฑ์อุดรอยรั่วหลังคาบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000925592บริษัทโออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001125515บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตคอนกรีตตบแต่งภายในอาคาร เช่น หินเทียมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240005125610นายณัฐธกรณ์ ลำภูพินิจพงศ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต,เสาเข็มบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240010425567นายณัฐธกรณ์ ลำภูพินิจพงศ์การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็มบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา086-7007760
20240012125603บริษัทเอส.วี.คอนกรีตโปรดักส์.จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240250425624บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัดทำผลิตภัณพ์คอนกรีต เช่น ท่อลอดสายไฟแรงสูง แผ่นพื้น แผ่นผนัง เสาเข็ม คาน รางน้ำ คันหิน แผ่นกั้น กำแพง เสาคอนกรีต บ่อพัก แผ่นพื้นกลวง ชิ้นส่วนคอนกรีตรูปต่าง ฯลฯบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240100425354บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่อเหนียวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593016-8
20240100325479บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัดรับจ้างหล่อหลอมโลหะ อลูมิเนียม รับจ้างกลึง กัด ไส เจาะ เจียรนัย เชื่อมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240302225535บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 จำกัดหลอมหล่อโลหะ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ กลึง ตัด กัด ไส เจียระไน เชื่อมประกอบโหละบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-086567-9
10240700125404บริษัท เมททัล จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น โครงสร้างอาคาร ถังโลหะ และหม้อไอน้ำบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240800125403บริษัท วิคคอน จำกัดประกอบงานเหล็กสำเร็จรูป โครงหลังคาเหล็ก โครงสร้างเหล็ก กลึงเชื่อมโลหะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา02-5101425
20241000125381บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัดปั๊มขึ้นรูปโลหะ,กลึงขึ้นรูปโลหะ ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมฟาร์มบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240700125444ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนแพรับจ้างกลึง และปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น เพลาของเครื่องฯ ได้ปีละ 20,000 ชิ้น ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม เช่น เครื่องสีข้าวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา -
20240001425543บริษัท กิตติภักดี จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ ด้วยวิธีปั้ม กลึง เจาะ เจียระในเชื่อมโลหะ เช่นชิ้นส่วน ส่วนประกอบประตู หน้าต่าง รั้ว ฯลฯบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593359
20240101825535บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการปั๊มหรือกระแทก,รับจ้างเจาะ,คว้าน,กลึง,ไส,กัด,และเชื่อมโลหะทั่วไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240900125402บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัดผลิตเส้นลวดทองแดงอาบน้ำยา ได้ปีละ 3000 ตันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593030-3
20240900125400บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดทำโครงสร้างเหล็กต่างๆ เสาโทรคมนาคม ด้วยวิธีปั๊ม ตัด เชื่อมโลหะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240355725647บริษัท จ สกุลช่าง จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-088-316-7
20240223225630บริษัท จอยน์ซุน อิเล็คทรอนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ เช่น สายนำสัญญาณสำหรับฮาร์ดดิสไดร์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240900125352บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (GAS PRESSURE THERMOSTAT) สำหรับตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา4835728
10240300225356บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งกำลังกล อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นจากผงโลหะ ฯลฯบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593023-6
20240102325600บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแปรงถ่านเพื่อเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240002425567บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ซ่อมแซม ดัดแปลง ตู้เย็น ตู้แช่ อุปกรณ์ทำความเย็นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240200225332บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัดผลิตโรตารี่คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา512363
20240221625641บริษัท คอนเน็กเตอร์ เอ็กเพิร์ท จำกัดผลิต ประกอบขั้วต่อไฟฟ้าคอนเน็กเตอร์ ชุดสายไฟขั้วต่อไฟฟ้า WIRE HARNESS , CABLE ASSEMBLYบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240800125346บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ SEMICONDUCTOR เช่น แผงวงจรไฟฟ้า INTEGATED CIRCUIT (IC) DIODE และ TRANSISTORบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038 593230
20240600225617บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมพัดลมฟาร์ม,เลื่อยตัดโลหะ และเครื่องดัดรีดตะกอนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10241000125359บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ผลิตสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ และสายไฟฟ้าทองแดงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240300125366บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ผลิตสายไฟฟ้าทองแดงแรงต่ำ และแรงสูงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา593402
10240900125410บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัดผลิตสายเคเบิ้ลใยนำแสง (OPTIC FIBER CABLE)บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593401-9
10240300225398บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ผลิตสายไฟฟ้าอลูมิเนียม สายสลิงอุปกรณ์เคเบิ้ล และหลอมรีดโลหะ ผลิตไวร์ร็อดอลูมิเนียมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593401-11
10240100625565บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ผลิตสายไฟฟ้าทองแดง แรงต่ำ และผลิตลวดทองแดงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240100425584บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัดประกอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240000525558บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำกัดผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำตัวนำทองแดงและตัวนำอลูมิเนียมบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา02-7456118-30
20240100925609บริษัท เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำกัดผลิตและประกอบพัดลมไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240101025575บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เช่น คอมเพรสเซอร์ ฯลฯบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-592-600
20240005625551บริษัท ไทยรุ่งกิจ (ที อาร์ เค) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา081-5524142
20240000225597บริษัท หย่งหลุง อี้ แมชชินเนอร์รี่ จำกัดทำผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนจักรยานยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240300525522บริษัท ซี.ซี.อินเตอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240101025532บริษัท เค.เค.ไคคาสติ้ง จำกัดรับจ้างฉีดอลูมิเนียม และสังกะสีขึ้นรูปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240271725648บริษัท เพนต้าเมด จำกัดผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240900125376บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัดผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์การแพทย์ เช่น ชุดถ่ายเลือดสำหรับโรคไตบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038845405-6
20240200425542บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัดผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดให้น้ำเกลือ ,ชุดให้เลือด, ชุดให้อาหารบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240008325654บริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดการบรรจุสินค้าทั่วไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240302125644บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดเก็บ แบ่งบรรจุตามขนาดจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เตารีด พัดลม เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปั่นเอนกประสงค์ เป็นต้นบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240101425577บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้า และกระจายสินค้าบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240011025598บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้าบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240400225403บริษัท ซี.บี.พลาสติก จำกัดรับจ้างพ่นสีแผ่นป้ายพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-845039
20240300225552บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัดรับจ้างพ่นสี ชิ้นส่วนรถยนต์,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องใช้พลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-845304,099
20240000625515บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัดรับจ้างพ่นสี ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้จากพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240001025574บริษัท ซี.บี.เพนท์ จำกัดรับพ่นสีแผ่นป้ายพลาสติก เช่น ตรายี่ห้อรถยนต์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240002025575บริษัท ไททัน เมทัล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240103025573บริษัท ก.สยาม พลาสติก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ล้างบดย่อยพลาสติกและทำเม็ดพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240005525548บริษัท เค.ไอ.คอร์ปอเรชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240009725522บริษัท ดี. ดี. สแครปเซ็นเตอร์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240002525509บริษัท รวยมหาศาล จำกัดกลั่นตัวทำละลายที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ นำกากสี กาว เรซิ่น และตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นสีกันสนิมเกรดบี นำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาแบบบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240000225219บริษัท โรงสีเตียหลีฮง จำกัดสีข้าว สีข้าวนึ่ง (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน) และอบข้าวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240000625202บริษัท วัจณสุรัตน์ จำกัดสีข้าวและข้าวนึ่ง กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา512438
20240000425528บริษัท สิริเพิ่มทรัพย์ จำกัดสีข้าว ได้วันละ 200 เกวียน/วันบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240100125459นายบรรพต เปี่ยมถาวรพจน์ทำน้ำแข็งซอง (1,375ซอง/วัน) และน้ำแข็งก้อนเล็กบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20241100125455บริษัท ซิกมาไซแอนติฟิค(2000)จำกัดแบ่งบรรจุสารเคมีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20241400125452บริษัท เอส.วี.พลาส 1104 จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240003425566นายทรงพล ศรีพลกรังล้าง บด หรือย่อยพลาสติกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038582388
20240200325379บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา3566350
20240000525376บริษัท ฉลองกรุงคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตคอนกรีตบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240122525635บริษัท ธษาวรพจน์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240100125376บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ก่อสร้างสะพาน และส่วนประกอบสำหรับใช้ก่อสร้างอาคารบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240400325468บริษัท สยาม อินเตอร์ คูล จำกัดประกอบตู้แช่เย็น ได้ปีละ 1000 ตู้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240102125513บริษัท จุลพัฒน์พลาสติก จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติก และแม่พิมพ์โลหะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
10240001125608บริษัท สวัสดีสิงห์โตทองพาณิชย์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
20240007725516บริษัท ไชยา ซี.อาร์.ซี กรุ๊ป จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , อัดเศษเหล็ก , บดเศษพลาสติก และเศษกระดาษบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-593 351, 081-938 7529, 081-291 2130
10240000125351บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัดโกดังเก็บ และลำเลียงสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอัดเม็ดลงเรือบางปะกงฉะเชิงเทรา531956
10240000125369บริษัท ไอ พี 5 จำกัดไซโลและคัดคุณภาพข้าวสารบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000425355บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัดโกดังเก็บ และลำเลียงสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอัดเม็ดลงเรือบางปะกงฉะเชิงเทรา531950
10240000625350บริษัท ล่อจิ้นเส็ง จำกัดโกดังเก็บรักษา และลำเลียงผลิตผลการเกษตร เช่น แป้งมันสำปะหลังบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000725556บริษัท ไอ พี 5จำกัดขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือและคลังสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532587
20240100125465บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัดคลังเก็บน้ำมันปาล์มบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240000125346บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย)จำกัดผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งบางปะกงฉะเชิงเทรา2134462
10240000125237บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัดทำมันเม็ดแข็ง ได้เดือนละ 5760 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา531955
20240000225415บริษัท วันศักดิ์ ไม้ลัง จำกัดทำลังไม้, แผ่นรองรับสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240200125351บริษัท ออโต้ บ๊อกซ์ จำกัดผลิตแผ่นลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100125515บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)ตัดและกรอกระดาษ และตัดโลหะ เช่น ตัดเหล็กบางปะกงฉะเชิงเทรา038-832362
20240400125397บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตสิ่งพิมพ์ ขยายโดยเพิ่มกำลังการผลิตอีก 420 ล้านเล่มต่อปี รวมเป็น 500 ล้านเล่มต่อปีบางปะกงฉะเชิงเทรา(038)830593
20240488525641บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การพิมพ์ฉลากและทำแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240121925638บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัดผลิตเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เช่น ครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด ลิปสติก แป้งอัดแข็ง ฯลฯ_x000D_
ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง เช่น สบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า ฯลฯ และผลิตยาสีฟัน
บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100125473บริษัท โอเวอร์ซีส์ คาร์บอน ไรเซอร์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน ได้ปีละ 30000 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240103725485บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัดผลิตแอลฟัลต์ติกคอนกรีต โมดิฟายด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240005125489บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตกระสอบพลาสติกสานบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000625481บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัดทำถุงพลาสติกและเครื่องใช้จากพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532313,087-6000726
20240100925617บริษัท ซินเสียง ทอยส์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดบีบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001025533บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล จำกัดทำเม็ดพลาสติก และบดและย่อยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-531459
20240008925610บริษัท ซินเสียง ทอยส์ จำกัดทำเม็ดพลาสติกและบดย่อยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240011625611นายรุ่งโรจน์ หลิวทำเม็ดพลาสติกและบดย่อยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240144825633บริษัท ไฟว์ เค.ที.ไท จำกัดทำคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น (1) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ (2) ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (3) คาน ผนัง แผ่นพื้น สำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000125377บริษัท สหบางปะกงสตีล จำกัดผลิตเหล็กรูปพรรณหน้าตัดต่าง ๆ เช่น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ได้ปีละ 60,000 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา6300247
10240400125381บริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัดผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 180,000 ตัน และ ลวดเหล็ก ได้ปีละ 180,000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต)บางปะกงฉะเชิงเทรา832056-65
10240600125397บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)ผลิตเหล็กแผ่น (PLATE MILL) ได้ปีละ 432,000 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา038-832056-2
10240000225367บริษัท เอสเอ็มไอ บางปะกง จำกัดผลิตเหล็กเพลาขาวบางปะกงฉะเชิงเทรา531634
10240100225416บริษัท บางปะกงเชพสตีล จำกัดรีดเหล็กรูปพรรณหน้าตัดต่างๆ รีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยบางปะกงฉะเชิงเทรา2861595
10240100525351บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัดผลิตเหล็กตัวซี เหล็กท่อกลม และตัดเหล็กแผ่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000525519บริษัท อัมรินทร์สตีล จำกัดผลิตเหล็กตัวซี และ ตัดเหล็กแผ่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300125364ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญแวร์แอนด์สตีลหล่อหลอมอลูมิเนียม เช่น เครื่องครัวบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240600225468บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัดผลิตโครงสร้างอาคารด้วยโลหะ ได้ปีละ 1,700 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา038-830263
20240000525517บริษัท งามคอนสตรัคชั่น จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-531914-5
20240118525631บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัดผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมชบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240003725577บริษัท อี.เอส.แอล.มอเตอร์เวอร์ค จำกัดผลิตถังน้ำ ท่อม้วนเหล็ก เชื่อม กลึง ไส โลหะทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200125472บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัดประกอบและประดิษฐ์ รวมทั้งการขนส่งและก่อสร้างฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001425519บริษัท สตาร์ ทรัค แอนด์ บัส จำกัดสร้างประกอบดัดแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง ทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น รถบรรทุกขยะรถยกลากจูง รถดับเพลิง รถกระเช้า รถบรรทุกน้ำ ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา038-086781-3
20240300125521บริษัท นำสยาม ไบซิเคิล จำกัดประกอบรถจักรยานบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200125555บริษัท ฟุคุปะ อินเตอร์ จำกัดผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์(ที่นอน,หมอน,แผ่นรองพื้นรองเท้าฝังแม่เหล็ก)บางปะกงฉะเชิงเทรา038-531619
10240000525402บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา038-531459
20240300125570บริษัท ประปาบางประกง จำกัด (สถานีจ่ายน้ำบางปะกง)จัดหาน้ำและจำหน่ายน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา
20241300125438บริษัท ทองสุวรรณ แพ็คกิ้ง จำกัดบรรจุสินค้าทั่วไปบางปะกงฉะเชิงเทรา531933
20240055625659บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดการบรรจุน้ำมันพืชบริภคและอุปโภคบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300225362บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัดแบ่งบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และปรับปรุงคุณภาพแก๊สและผลิตแอมโมเนียน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532009-12
10240003025574บริษัท ไทยโยโกเร จำกัดห้องเย็นบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532154
00240100125352บริษัท ไทยโยโกเร จำกัดห้องเย็น ขนาดความจุ 8,127 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา9163765
10240500125372บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000325389บริษัท โตโยต้าวัน จำกัดซ่อมรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240020925481บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)โรงซ่อมบำรุงรถยนต์ รถบรรทุกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200825485บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัดซ่อมสีถังบรรจุก๊าซบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532008-12
10240000125492บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)อบชุบโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-823035-41
10240200125607บริษัท คันนาและเขตที่ จำกัดย่อยเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ทลายปาล์ม เปลือกมะพร้าว เศษ Fiber Board และเศษไม้ เป็นต้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300325493บริษัท มีเดีย ดิสก์ จำกัดรับจ้างผลิตแผ่นบันทึกเสียงและแผ่นบันทึกภาพและเสียงได้ปีละ 1,000,000 แผ่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000125482บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัดเก็บรักษาและลำเลียงข้าวสารบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100125467บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัดปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวสาร ได้ชั่วโมงละ 410 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา038-533355-7
72360000625625บริษัท มารุเอสุ แฟคโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายอาหาร ขนมขบเคี้ยวบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3855 4326
82360034225622บริษัท หมี่ ไหล ถาง อาหาร (ประเทศไทย) จำกัดผลิตน้ำเชื่อมบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000525566บริษัท เขาช่อง กรุ๊ป จำกัดบด ผสม แบ่งบรรจุ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง แบ่งบรรจุกาแฟผง ครีมเทียม น้ำตาลบางปะกงฉะเชิงเทรา021751833-42
10240100125236นายวิวัฒน์ อังกูรเกริกไกรผลิตและผสมอาหารสัตว์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002425591บริษัท เมทเท็กซ์ ไวท์ คัท จำกัด ทำแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยืด และชิ้นส่วนยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000125576บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัดผลิตแม่สี, สี และสารให้สีบางปะกงฉะเชิงเทรา
82490000125645บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัดผลิตถุงมือยางบางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000225541บริษัท ซัน - เออิ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยางและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000225608บริษัท ยู เอ โทมัส จำกัดผลิตอุปกรณ์ส่วมใส่จากยางพาราบางปะกงฉะเชิงเทรา038-088102,038-088103
20240007125485บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัดทำเทปกาวจากกระดาษและพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
72360100125559บริษัท ลิควิ-บ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000925553บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกตัวจับยึด(JIG)และอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน(CheckingFixture)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240072325632บริษัท ดีเอสจี แอดวานซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบกระจกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและประตูกระจกนิรภัยสำหรับตู้แช่ในร้านสะดวกซื้อบางปะกงฉะเชิงเทรา033-590290
20240011825500บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
82360023125627บริษัท เจจีไอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแท่งโลหะ ดีบุกบริสุทธิ์สูง (High Purity Tin) ตะกั่วบริสุทธิ์ (Refined Lead) และตะกั่วอัลลอยพลวง (Lead Antimony Alloy)บางปะกงฉะเชิงเทรา8 6704 1511
72360000125568บริษัท ปาร์คเกอร์ เอ็นยิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและติดตั้งผนังกั้นห้องพ่นสีที่ทำจากโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000525533บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ภาชนะบรรจุ และส่วนประกอบด้วยการตัด พับ ม้วน กลึง กัด เจาะ เจียระไน เชื่อมประกอบบางปะกงฉะเชิงเทรา
82360022325624บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัดตัดและแปรรูปโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3359 0871
72360000125584บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัดผลิตเครื่องยนต์,ประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกประเภท,ซื้อมาขายไปชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ทุกประเภทบางปะกงฉะเชิงเทรา038577182
72360000525544บริษัท เพาเวอร์เทค 2004 จำกัดผลิตเครื่องยนต์ซื้อมาขายไปเครื่องจักรชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ทุกประเภทและซื้อมาขายไปน้ำมันเครื่องและสารเคมีสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ที่ผลิตนั้นบางปะกงฉะเชิงเทรา038577182
72360100125542บริษัท นิสเซ็น โคกิ ไทย จำกัดผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบางปะกงฉะเชิงเทรา
72360300125557บริษัท อุชิโนะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอุปกรณ์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-989830
72360100225557บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จำกัดผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและซื้อมาขายไปเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรบางปะกงฉะเชิงเทรา
72360200125541บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-989843
72360100525543บริษัท เพล็คซัส (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000325549บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัดผลิตเครื่องบำบัดอากาศเสียบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000125245บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา531506
10240700125347บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัดซ่อม สร้างหม้อแปลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา038-532370-4
10240400225355บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น ตัวถัง ฝาปิดบางปะกงฉะเชิงเทรา9146858
10240000625566บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัดซ่อม สร้าง หม้อแปลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา038530230-7
20240101825527บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300125471บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตและประกอบแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Module)บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240004525489บริษัท ออโต้ เมททอล พาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72360000325580บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์,ซื้อมาขายไปชิ้นงานและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-090640
82360000725621บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัดผลิตเครื่องยนต์ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรชิ้นส่วน อะไหล่ ยาง และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ และซื้อมาขายไปน้ำมันเครื่องและสารเคมี สำหรับใช้ในเครื่องยนต์ที่ผลิตนั้น และประกอบกิจการเป็นคลังสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา-
72360000825548บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และผลิตแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-989801-18
72490025125622บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3898 9022
82360004625645บริษัท ฟูจิเฟล็กซ์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัดผลิต และซื้อมาขายไป เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 7196
20240300225578บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด (สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน)จัดหาน้ำและจำหน่ายน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000125409บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟูดส์ จำกัดผลิตปลาหมึกอบกรอบบรรจุซองและกระป๋อง และถั่วอบกรอบบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125291บริษัท กสิกรปากตะคลอง จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วันบางปะกงฉะเชิงเทรา538011, 538162
20240001425527บริษัท ไทร์แพค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดทอแถบยางยืด และผลิตถุงพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125465บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัดผลิตเชือกไนล่อน แห อวน และตาข่าย ได้ปีละ 430 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
60240221425647บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัดเย็บกระสอบบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200125318บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัดผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราบางปะกงฉะเชิงเทรา538372
10240100225317บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัดทำเครื่องครัวและเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, เขียง, จาน, ถาดบางปะกงฉะเชิงเทรา531617
10240000325563บริษัท ดีชัย เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกบางปะกงฉะเชิงเทรา
60240269325642บริษัท แอสโซซิเอท บรรจุภัณฑ์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เช่นกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001025475บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัดทำกล่องกระดาษลูกฟูกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002125530บริษัท ยามาโตะ-ชิคิ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ ถังกระดาษ และแกนกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125412บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผ้าอนามัย แผ่นอนามัย และผ้าอ้อมสำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา-
20240000725471บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ปีละ 192 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090100125527บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ และพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090100125568บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดสิ่งพิมพ์กระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดพิมพ์และไม่พิมพ์ลวดลายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา038571488
72090000225437บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัดการพิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติก กระดาษ และซองบรรจุภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125487บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัดผลิตแผ่นทากันยุง โลชั่นทากันยุงบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571178-80
72090100225402บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตสารกำจัดแมลงในครัวเรือน,ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง,น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตหรือเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000225577บริษัท โอราโนส จำกัดบรรจุและจัดเก็บน้ำยาแอร์,สารหล่อลื่น,สารเคมีและตัวทำละลายบางปะกงฉะเชิงเทรา38989066
20240100825478บริษัท บูมโกลบอล จำกัดผสมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ได้ปีละ 30 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000225555นายวินัย กิตตินวอนุรักษ์ผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงแต่งร่างกาย เช่น โลชั่นบำรุงผิว ครีมนวดผล เยลใส่ผม น้ำยาดัดผม น้ำยาย้อมผม น้ำยายืดผมฯ ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง เช่น แชมพูสระผม น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090100125501บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตแชมพูสัตว์เลี้ยง และน้ำยาทำความสะอาด, การเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200125342บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและภาชนะพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-538094
10240200225464บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วน ส่วนประกอบที่ทำจากพลาสติกสำหรับยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-538165
10240000325324บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา531997
20240000625556บริษัท อิการิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือนบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002825600บริษัท เอ.อาร์ที จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตลับเมตร แก้ว ขัน ตะกร้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240009425610บริษัท เพาเวอร์ รีพับลิค อัลลิแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตลับเมตร แก้ว ขัน ตะกร้า เป็นต้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240101425526บริษัท เอส.ดี.เจ.อินเตอร์ จำกัดผลิตถุงพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-540551-2
20240003325477บริษัท ซื่อเฉิง พลาสติก จำกัดซื้อเม็ดพลาสติกมาผลิตและเป่าเป็นถุงพลาสติกทุกชนิดเพื่อจำหน่ายบางปะกงฉะเชิงเทรา038-540288
72090000125496บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-989085-8
72090000125603บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้สำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3898 9090
72090000225494บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้สำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-989090-2
82090000225526บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ (PLASTIC COMPOUND)บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000425508บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก และเม็ดพลาสติกสีชนิดต่าง ๆ (PLAXTIC COLORANT, PLASTIC COMPOUND PAINTS, PP COMPOUND, MASTER BATCH, DRY COLOR)บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001725520ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค.รีไซเคิลบดย่อยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000225334บริษัท พี เอ็น ซี คอนกรีต จำกัดทำเสาเข็มคอนกรีตบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000225359บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240055925638บริษัท พี.เอ็น.ซี.เรียลเอสเตท จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090200225401บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัดรีดโลหะและผลิตชิ้นส่วนจากโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2440-2
82090100125485บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240600125355บริษัท ปิรามิดไลท์ติ้งโปรดักส์ จำกัดผลิต และประกอบโคมไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา531438
20240101125522บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตประตู หน้าต่าง หลังคา ที่ทำด้วยอลูมิเนียม กระจก และวัสดุอื่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100525508บริษัท เข็มเหล็ก จำกัดทำถังเหล็กและสแตนเลสบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000325474บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)ผลิตถังโลหะไทยบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240301625479บริษัท เอส ที เอส เมทัล จำกัดผลิตตู้เหล็กเพื่อใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ,คอมพิวเตอร์ และผลิตชิ้นงานเหล็กอื่นๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125397บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตท่อเหล็ก,ชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป ,ชิ้นส่วนยานยนต์,ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์,ชิ้นส่วนแม่พิมพ์,อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-592330
72090000525406บริษัท ไทยซันเอะ จำกัดผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า,ชุบโลหะ,ไม่ชุบโลหะ,ขึ้นรูปโลหะทุกชนิดรวมทั้งผลิตแม่พิมพ์,พ่นสีชิ้นส่วนโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038571461-5
72090000225486บริษัท ยาฮาตะ ฟาสเทนเนอร์ ไทย จำกัดผลิตสลักเกลียวและแป้นเกลียว(SCREW,BOLT,NUT,STUD,WASHER)และลวดเคลือบพลาสติก(PLASTIC,COATEDWIRE)บางปะกงฉะเชิงเทรา038989004
72090300125485บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัดผลิตข้อต่อท่อสแตนเลสและสายอ่อนสแตนเลสRubberJoint,VibrationTsolator,FabricJoint,StainlessSteelExpensionJoint,SteelFleribleHose,SteelPTFEFlexibleHoseบางปะกงฉะเชิงเทรา038-522255
10240100225333บริษัท เรืองวาโมลด์ แอนด์ดาย จำกัดผลิตแม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา531105
10240200125326บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัดผลิตลวดอาบน้ำยา ลวดทองแดงเปลือยบางปะกงฉะเชิงเทรา532070
82090100125519บริษัท ไทยซันเอะ จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปโลหะทุกชนิด พ่นสีชิ้นส่วนโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090200125486บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดตัดและดัดโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100425432บริษัท ซังกิวไทย จำกัดผลิตโครงสร้างเหล็กใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2280-6
10240287925648บริษัท โกเส็น อินดัสเตรียล จำกัดกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อม ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เฟือง หรือชิ้นงานตามแบบต่างๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200325536บริษัท นิเด็ค-รีด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์จับยึดงานโลหะ ด้วยวิธี กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส ขัดผิว โลหะ ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240005025489บริษัท ที.เอ็น.แมชชินเนอรี่ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะด้วยวิธีตัด กลึง กัด ปาด เจาะ ไส เจียรไน กระทุ้ง เชื่อมฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240008125500บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดประกอบ และซ่อมแซมเครื่องจักร ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เช่น เครื่องลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000925457บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัดชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0026-7
10240200125292บริษัท บางนาแมชชีนเนอรี่ จำกัดผลิตอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมบางปะกงฉะเชิงเทรา038-840992-3
72090200125494บริษัท โอเอสจี ไทย จำกัดผลิตแม่พิมพ์รีดเกลียวซ่อมแซมแม่พิมพ์รีดเกลียวและดอกสว่านบางปะกงฉะเชิงเทรา038-989035
72090200325409บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ทำจากเพชรสำหรับรีดลวดหินเจียรที่ทำจากเพชรใบหินตัดใบเลื่อยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่มีส่วนประกอบทำด้วยเพชร,ชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นHEATSINKและCPCFLANGEบางปะกงฉะเชิงเทรา038522291-5
72090100225493บริษัท โพลีไทพ์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัดผลิต ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และเคลือบสีบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090400125508บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดอาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องมือลม เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรสำหรับเหมืองและงานก่อสร้าง)บางปะกงฉะเชิงเทรา
00240000125312บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์ของตู้อบไมโครเวฟ และตู้เย็น (WIRE HARNESS & AC CORD WITH PLUG)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000825497บริษัท เอ.อาร์.ที จำกัดผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-540310
72090001925431บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (TRANSFORMER, EMI FILTER, SOLINOID, CHARGER, CONTROLLER, SWITCHING POWER SUPPLY & ADAPTOR, MONITOR, BATTERY, VISUAL IMAGE & VIDEO DISPLAY) ผลิตพัดลมระบายความร้อน, DC FAN, COOLING FAN, FAN MOTOR, AUTOMOTIVE FAN, FAN HEATER,VENTILATION FAN,CEILING FAN,AIR MOVER,ENERGY RECOVERY VENTILATOR,THERMAL MODULE,COOLER ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.08 MWdcบางปะกงฉะเชิงเทรา085-044-2938
10241100125408บริษัท พี ออโตพาร์ท จำกัดผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กาต้มน้ำร้อน กะทะไฟฟ้า ชามไฟฟ้า หม้อตุ๋นไฟฟ้า เตารีด ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา01-6637822
20240100225422บริษัท สยามโคสทอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า 300 ตู้/ปี รางเดินสายไฟฟ้า 2,400 เมตบางปะกงฉะเชิงเทรา038-538723-5
20240100725512บริษัท คันเนจึ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต-ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด เช่น เครื่องหล่อเย็นที่ใช้สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงผลิตและประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบปรับ/ระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100225556บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตสายเคเบิ้ลโทรศัพท์และสายไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา02-425-0441-3
10240002025534บริษัท เจเทคโตะ(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ยอยน์กากะบาดตลับลุกปืนบางปะกงฉะเชิงเทรา038-531-988-94
20240001225562บริษัท ไทยคิน อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-134311-312
20240104125586บริษัท ไทยคิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา098 6707797
72090000125405บริษัท ไทย ออโตวีล จำกัดผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์และเครื่องประดับตกแต่งรถยนต์,กะทะล้อบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125462บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000325466บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในสำหรับรถยนต์สำหรับรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090001125396บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20242100125453บริษัท ว่าน เหิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125479บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัดผลิตเครื่องมือวัดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200325494บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตของเล่นเด็ก ทำแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240800125330บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัดของเด็กเล่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090006525630บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 MWp ให้กับบริษัท ยูนิ.ชาร์ม(ประเทศไทย)จำกัดบางปะกงฉะเชิงเทรา0 2248 4635
10240001325570บริษัท ประปาบางปะกง จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100225444บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัดสเปรย์น้ำหอมบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1590
72090000525455บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดคลังสินค้า และแบ่งบรรจุหีบห่อใหม่บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1001
20240301225635บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดห้องเย็นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240028825493บริษัท อีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง จำกัดซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240400125520บริษัท ยูซีพี แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัดรับจ้างพ่นสีชิ้นงานบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001025541บริษัท อาร์ทรัส จำกัดรับจ้างพ่นสีฝุ่นโลหะอลูมิเนียมที่เป็นชิ้นงานบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240141625624บริษัท เจ็กง้วง พลาสติก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา081-203-4999
10240006125603ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไซโก้เอ็นเตอร์ไพรส์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125362บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัดผลิตไส้กรอก หมูแฮม หมูเบคอนบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000125528บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัดผลิตไส้กรอกหมูแฮมและเบคอนบางปะกงฉะเชิงเทรา038570279
00240000125338บริษัท เอส.เอ็น.บี.ผลิตผลการเกษตร จำกัดผลิตน้ำมันจากผลิตผลการเกษตร (ผลิตน้ำมันรำดิบ)บางปะกงฉะเชิงเทรา038-538968-72
82090000125619บริษัท แกลโลไทย จำกัดChocolate & Compound Confectionery,Sugar Confectionery,Jams & Jellies,Ice Cream,Pastry & Bakery, Chocolate Drinks,Cookies and Repacking Food Additivesบางปะกงฉะเชิงเทรา-
72090000225445บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัดผลิตน้ำดื่มบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000325340บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัดปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 25,080 แกน)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000525618บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดปั่นด้ายบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125355บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 16.08 ล้านหลาบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570-045
20240002025524บริษัท ชองตาเซีย จำกัดผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีสำเร็จรูป เช่น ผ้ากุ๊น, ฟองน้ำสำหรับรองทรง (Cup Foam)ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125371บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0643-4
72090000125363บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัดแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0163-8
72090000125413บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัดกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3884 2864
82090300125616บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัดผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก, กล่องกระดาษลูกฟูก และคลังสินค้า -ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ จำนวน 9 ข้อบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100225356บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จำกัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา531641
20240002325551บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆจากกระดาษ เช่น สมุดมุงหลังคา สมุดฉีก เป็นต้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000125502บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัดพิมพ์ป้ายฉลากบางปะกงฉะเชิงเทรา38571381
72090000125546บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)ผลิตสิ่งพิมพ์ ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกโดยการเป่าฟิล์ม และคลังสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090100125618บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ และพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000225609บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตฟิล์มพลาสติก สิ่งพิมพ์ทุกชนิด และบรรจุภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา-
82090001125659บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัดผลิตสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125447บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดเพลทและอุปกรณ์การพิมพ์ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1398
20240000425585บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัดผสมเก็บรักษา และแบ่งบรรจุ เคมีภัณฑ์ บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000625388บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์สารประกอบทองแดง ( Copper Compound Product) เช่น Copper Sulphate, Copper Chioride, Copper Oxide Etching Solution ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เคมีอิเลคโทรนิคส์ ( Electronic Chemical Product ) เช่น Alkaline Etching Solution, Ammonium Hydroxide, Ferric Chloride Solution, Eliminator, Developer, Ultrastrip ฯลฯ ,ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำ ( Water Treatment Chemical Product) เช่น Ferric Chloride Solution ฯลฯ, ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ (Trading Chemical Product) เช่นโซดาไฟน้ำ กรดเกลือ, กรดกำมะถัน ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000825376บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัดสารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยางบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0261-3
72090001725401บริษัท เคมีร่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเคมีภัณฑ์ (SYNTHETIC SIZING, ROSIN SIZING, RETENTION, DEINKING CHEMICALS)บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090001825359บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัดผลิตเคมีสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์(unsaturated polyester resin )บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000225544บริษัท เดอะซัน เคมีคอล จำกัดคลังเก็บเคมีภัณฑ์สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องสำอางบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570516
72090000325377บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัดสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ และทินเนอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0498-9
82090000125510บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและรับจ้างผลิตแชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผม น้ำยาดัดผม ครีมเปลี่ยนสีผม น้ำยาเปลี่ยนสีผม,ซื้อมาขายไปและบรรจุและแบ่งบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผม น้ำยาดัดผม ครีมเปลี่ยนสีผม น้ำยาเปลี่ยนสีผมน้ำยายืดผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเส้นผม หนังศีรษะ ผิวหน้า และผิว น้ำหอม เครื่องหอมจำพวกแป้ง สบู่ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น เครื่องประดับกายและผม เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เสริมความงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับการทำผม,ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เสริมความงาม และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับการทำผม, ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ แนะนำ ค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานเกี่ยวกับสถิติข้อมูลเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การโฆษณา การส่งเสริมการขายและพาณิชย์ ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชี ด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ด้านการขายและการพาณิชย์ ด้านการตลาดและด้านทรัพยากรบุคคลบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100125301บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัดผลิตกาวและเคมีภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125446บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดลูกกลิ้งยางสังเคราะห์ การบรรจุและแบ่งบรรจุผ้ายางพิมพ์สีออฟเซ็ต และเคมีภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1600
72090000225460บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตถุงยางอนามัยบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000125328บริษัท เรืองวาสแตนดาร์ดอินดัสตรี้ จำกัดทำเครื่องใช้พลาสติก เช่น ชาม จาน ช้อนบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240500125414บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-842130 ต103
10240000325332บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัดทำกระดุมบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000425375บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและแปรงสีฟันไฟฟ้า บรรจุและแบ่งบรรจุแชมพู ครีมอาบน้ำ ครีมนวดผม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด เครื่องโกนหนวด และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000625446บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ให้ความหอม ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับน้ำยาโกนหนวด ทำน้ำให้บริสุทธิ์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-570462-4
20240004825574บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ทำถุงพลาสติกและเครื่องใช้จากพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090200125353บริษัท ดูราแพค จำกัดผลิตขวดพลาสติกชนิดพีอีที สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000125494บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หัวฉีดน้ำ ภาชนะบรรจุบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570688
82090300125509บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัดผลิตซองบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา384545888
72090000225551บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000425383บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หัวฉีดน้ำ ภาชนะบรรจุบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0688
10240600125413บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)รับจ้างฉีดพลาสติก และขายผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571741-5
72090100125370บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038570170-2
72090100125495บริษัท คิมแพ็ค จำกัดผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
82090200125526บริษัท ดูราแพค พรีฟอร์ม จำกัดฉีดหลอดพรีฟอร์ม(หลอดพลาสติก)สำหรับเป่าเป็นหลอดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570102-3
82090000225575บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038570462
72090000325369บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า ( ประเทศไทย ) จำกัดย้อมสีเม็ดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000325542บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตฟิล์มพลาสติกและผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติกได้แก่PSAFilm,SiliconeReleaseLiner,LaminatedPaperบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571195
72090000425433บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัดหลอดบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกและที่ทำด้วยลามิเนทบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1350-5
72090000525463บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัดแผ่นฟิล์มพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038574676
72090000925465บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเคลือบ(METALLIZEDFILM)บางปะกงฉะเชิงเทรา038-571676-8
82090100125550บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัดผลิตฉนวนพลาสติก (PLASTIC INSULATOR), ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240143825634บริษัท อินเตอร์ไทยคอนสตรัคชั่น จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125470บริษัท คาสท์ เทค จำกัดหล่อเหล็กบางปะกงฉะเชิงเทรา038570784-6
72090000125504บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และการชุบแข็งโลหะโดยใช้ไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา38545999
10240400125357บริษัท อลูเม็ท จำกัดหลอมและรีดอลูมิเนียมรูปหน้าตัดบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240001825496บริษัท อลูเม็ท จำกัดรีดอลูมีเนียมหน้าตัด รูปพรรณต่าง ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา038-8304567
10240100125426บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบางปะกงฉะเชิงเทรา3842876
10240002125540บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)ผลิตตู้สำนักงานเคลื่อนที่ บ้านสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่าเรือ ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240001025568บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัดผลิตกระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น และชิ้นส่วนประกอบ ภาชนะบรรจุอาหารและชิ้นส่วนประกอบบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090200125379บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัดผลิตถังโลหะ ขนาด 20-200 ลิตรบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570-396-8
10240600125348บริษัท เอ.พี.คอนเวอร์ติ้ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ตะแกรงแบบเจาะรู ตะแกรงแบบสานบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240111325635บริษัท โกโจพาร์ทส สแตนดาร์ด จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-ยานยนต์ ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา038-538-585
20240100425485บริษัท เอส.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธี ตัด ปั๊ม กลึง กัด ไส เจียรไน เชื่อม ประกอบฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090200125559บริษัท โกโจพาร์ทสสแตนดาร์ด จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะเช่นชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า,ยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา38570513
72090100325400บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสปริง (SPRECISION SPRING) สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชิ้นส่วนรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น แหนบตับ แหนบขด เหล็กกันโครง ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3884 2820
72090300125378บริษัท จุฑาวรรณ จำกัดตัดเหล็กสำหรับทำแม่พิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0445-8
72090000225502บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัดตัดเหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นม้วนบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100325384บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัดตัดเหล็กและซอยเหล็กบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0744
82090100125493บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240095225627บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถกระเช้า ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240368525646บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมเครื่องจักรรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น ปั้นจั่นบางปะกงฉะเชิงเทรา038-500-488
72090100425366บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัดถังน้ำไฟเบอร์กลาส หอระบายความร้อน (COOLING TOWER)บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0454-6
72090000425409บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดแผ่นเสียง,แผ่นกรองอากาศ,แผ่นกันความร้อน เพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 1580-5
72090100125396บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (UPS/INVERTOR,EMERGENCY LIGHTING,STABILIZER) ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PCB ASSEMBLY,TRANSFORMER FOR INVERTER)บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0503
82090000125478บริษัท ที เอส วีฮิเคิล เทค จำกัดผลิตรถไฟฟ้าเอนกประสงค์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000325492บริษัท โอบาร่า (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และชิ้นส่วนอะไหล่บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000925432บริษัท โตโย ราดิเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดอะไหล่ท่อทองแดง,อะไหล่เครื่องเย็น,ผลิตหม้อน้ำรถยนต์ และหม้อน้ำรถจักรยานยนต์ (RADIATOR), อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) และชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER PARTS)บางปะกงฉะเชิงเทรา
00240000125304บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตตู้เย็นและเตาอบไมโครเวฟ และผลิตเครื่องปรับอากาศ และเครื่องโทรสารบางปะกงฉะเชิงเทรา038 538663-71
00240000225310บริษัท ไทยไดมอนด์แอนด์ซีบร้า อีเล็คทริค จำกัดผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเตาอบไมโครเวฟ,ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และ POWER SUPPLYบางปะกงฉะเชิงเทรา538982
72090200125361บริษัท ฮันฮวา เอ็นเอ็กซ์เอ็มดี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
82090200125484บริษัท ไทยซอน เทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคอมพิวเตอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา
82090200125492บริษัท ยูแทคไทย จำกัดประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000525356บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Diodes)บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100625346บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัดสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0070-3
72090000525471บริษัท ตันจง อินดัสเตรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซม รถยนต์ รถไฟล์คลิฟท์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100225352บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัดผลิตล้ออลูมิเนียมสำหรับรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-570250
72090100225386บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัดชิ้นส่วนยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0712-19
72090000225395บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัดชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์เช่น ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ หล่อโลหะผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0784-6
72090000325351บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น TRANSMISSION GEAR,TRANSMISSION CASE,TRANSMISSION ASSEMBLYบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000325518บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัดผลิตถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย และชุดพวงมาลัยบางปะกงฉะเชิงเทรา38562400
72090000725519บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038570062-6
72090002425456บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240600125361บริษัท บางกอกซีท จำกัดผลิตเบาะนั่งสำหรับรถจักรยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา538085
00240700125331บริษัท คาเธ่ย์ พรีซิชั่น แคสติ้ง จำกัดผลิตหัวไม้กอล์ฟซึ่งทำด้วยเหล็กทองแดงหรือโลหะผสมบางปะกงฉะเชิงเทรา038-538042
10241300125356บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิต กระดุมชนิดต่าง ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา531646
72090200125478บริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทศไทย) จำกัดผลิต LABEL NAMEPLATE จากฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090011725631บริษัท โออี โซลาร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน กำลังการผลิตไฟฟ้า 2,451.06 kWpบางปะกงฉะเชิงเทรา0 2249 0524 ต่อ
72090011825639บริษัท โออี โซลาร์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน กำลังการผลิตไฟฟ้า 2,322.90 kWpบางปะกงฉะเชิงเทรา0 2249 0524 ต่อ
72090000225379บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลี่ยม ไฮโดรเจน ก๊าซฆ่าเชื้อ ก๊าซผสม ก๊าซอะเซทีลีน, ก๊าซผสมกลุ่มปิโตรเคมี, ก๊าซผสมกลุ่มสิ่งแวดล้อม, ก๊าซผสมกลุ่มสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ, ก๊าซผสมกลุ่มที่ใช้ในขบวนการผลิต, ก๊าซความบริสุทธิ์สูง, แบ่งบรรจุซัลเฟอรบางปะกงฉะเชิงเทรา038570479-93
20240107125625บริษัท ซอย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบรรจุหีบห่อ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สินค้าที่เป็นผ้า ตุ๊กตาผ้า และรองเท้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125538บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดคลังสินค้าและแบ่งบรรจุหีบห่อบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571001
20240283225629บริษัท ออโต้ รัก เซอร์วิส จำกัดซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000225387บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัดอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อนบางปะกงฉะเชิงเทรา038 38570733
20240019825502บริษัท ชัยริส สตีล จำกัดคัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษโลหะตัดโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000125551บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด, การพิมพ์ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000825511บริษัท เอ็น.พี. พลาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องพลาสติก , ชิ้นส่วนพลาสติกรถเด็กเล่น , ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับหนีบผ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240800125393บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัดผลิตถังบรรจุน้ำยาเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240400125389บริษัท มงคลพาราวู้ด จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000125433บริษัท วู้ด โพรดักส์ทิวิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วนของเล่น จากกไม้ยางพารา ได้ปีละ 1,000,000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา038-528596
20240300325576บริษัท ประปาบางปะกง จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240008825606บริษัท สุทธิพรพังงา จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บางปะกงฉะเชิงเทรา08 3061 5247
20240007325523นายภูษิต ตุ่มศิริคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษโลหะทุกชนิด กระดาษ พลาสติก ไม้ หนัง กระเบื้อง กระจกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240008025502บริษัท ซึ่งฉิง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , หลอมเม็ดพลาสติก, ฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก , บดย่อยพลาสติก และอัดเศษกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา081-9469801
20240023025511บริษัท อิ่มใจ รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดเศษพลาสติก และอัดเศษกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240002225530นางสาวปราณีต สดินผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240003225539นายภูษัต ตุ่มศิริบด ย่อยพลาสติกและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240004525614บริษัท ซี.อี.เอ คลีนโปรดักส์ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ทำสีกันสนิมเกรดบี บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยตะกรันโลหะ ทำอิฐประสานจากทรายหล่อแบบที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่เก่าโดยไม่มีการแปรสภาพ_x000D_
บางปะกงฉะเชิงเทรา
00240000125379บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000925519บริษัท บางปะกง แพลเลท พาราวู้ด จำกัดทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ และอบไม้บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240400125405บริษัท สยามเมทัล คอนเทนเนอร์ จำกัดพิมพ์สีแผ่นโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100325461บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับฉีดหล่อมแบบพลาสติกฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000625507บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240101725487บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัดผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000125435บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัดทำชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา038-577438
20240004325559บริษัท เวลโกร พลาส จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและสายรัดเพทบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240009725480บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ เช่น โฟมเบาะที่นั่งรถยนต์โฟมหมอนสุขภาพบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240108225630บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240271525642บริษัท เทียน เหยียน แมชีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตโซ่อุตสาหกรรม โซ่จักรยานยนต์ ได้ปีละ 30000 ฟุต เฟืองอุตสาหกรรมและยานยนต์ ได้ปีละ 10000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240500125356บริษัท เทียน เหยียน แมชีนเนอรี่ เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตโซ่บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240032925636บริษัท ซีเอสนันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ จำกัดทำชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240600125462บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดปั๊ม กลึง เชื่อม ไสโลหะทุกชนิด, สร้าง-ประกอบ-ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอะไหล่บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300225453บริษัท เหยียนอี้ ไท้ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากโลหะด้วยวิธีปั๊ม เช่น โซ่ ได้ปีละ 120,000 ฟุตบางปะกงฉะเชิงเทรา1
20240100925591นายชูชัย มธุพงศ์ธรผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ ได้ปีละ 1,500,000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100425535บริษัท ส.เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัดชุบโลหะต่างๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
10241000125409บริษัท ซีเอสนันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ จำกัดรับจ้างตัดเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี และโลหะต่าง ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา02-3846954
20241200125389บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัดการตัด พับ อัดขึ้นรูปโลหะ และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ โลหะต่างๆบางปะกงฉะเชิงเทรา038-577314-7
20240100125564บริษัท อะคิตะ เอฟบี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบเครื่องยนต์ เช่น เทอร์โบ ชาร์เจอร์ ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000525541บริษัท เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอนิ่ง จำกัดทำอุปกรณ์เครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200125563บริษัท เอ เอ ไฟน์ แบล๊งกิ้ง จำกัดผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-578293-5
20240000625531บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง ชิ้นส่วนรถจักรกลการเกษตร และชิ้นส่วนอื่นๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000625572บริษัท สยาม ซังเคียวพาร์ท จำกัดผลิตดัดแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจับ ที่ใช้ในอุตสหกรรม,ผลิตรถยนต์หรืออะไหล่และอุปกรณ์ และการกลึง กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240600125389บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัดทำชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับใช้กับเครื่องอีเล็คทรอนิคส์ เช่น ตู้โทรทัศน์ ตู้เครื่องคอมพิวเตอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา0-3857-7438-43
10240001225507บริษัท ที.เจ.พี จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240004725495บริษัท ซีเอช.เทอร์โม จำกัดผลิต EVAPORATER และ OIL COOLER สำหรับเครื่องปรับอากาศ/รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ HEATER และ AIR COOLERบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240005925565บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ทุกชนิด เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป เบาะรถยนต์ แผงบังแดด แผ่นกันร้อนและกันเสียง เป็นต้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240006525497บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตอะไหล่รถยนต์ เช่น ท่อไอเสีย หม้อเก็บเสียง ขาเบรก ขาคลัช เหล็กแท่นเครื่องยนต์ และกันชน ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240032825638บริษัท ซีเอสนันเฟอร์รัส เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์,รถไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000825586บริษัท ช.วัฒนายนต์ (1966) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240151225628บริษัท เฟมโตบิท สตีล จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002725610บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัดประกอบ ผลิต และจำหน่าย เบาะ รถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240003925482บริษัท ไทซิง หลี่ อุตสาหกรรม จำกัดทำอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากโลหะและพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000825612บริษัท โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240312825649นางสาววิกันดา กิจวิวัฒนกุลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา0824680100
10240006125611ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย รีไซเคิลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002025508นางสาวพิมพา อินทราเวียงคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมบางปะกงฉะเชิงเทรา038-578036
10240200125417บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัดขัดมันข้าวสารบางปะกงฉะเชิงเทรา02-6760431-5
10240000225466บริษัท ทรัพย์ยืนยงค์ 142 จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน)บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200125381บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัดคั่ว-บดเมล็ดกาแฟบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000625608บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัดผลิตเครื่องดื่ม_x000D_
บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000825596บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัดผลิตเครื่องดื่มบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240192725638บริษัท เอเซีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตภาชนะบวรรจุจากกระดาษทุกชนิด ทำพลาสติกเป็นแผ่นและการพิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา02-636-6111
20240003225511นายสุพจน์ มธุรพงศ์ธรทำแม่พิมพ์โลหะ การทำดัดแปลงหรือซ่อมแซมแบบ(Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกล ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น สลัก แผ่นจับยึด แกน คันโยก ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา089-7688663
20240100125507บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผสมแบ่งบรรจุเคมีสำหรับทำความสะอาดชิ้นงานพื้นผิวสัมผัสแนวบัดกรีนเชื่อมประสาน เคมีกัดทองแดงบนแผ่นวงจรอีเลคทรอนิคส์ และหมึกพิมพ์แผ่นวงจรอิเลคทรอนิคส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240700125386บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัดผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาผง ยาเม็ด ยาน้ำภายนอก ยาครีมภายนอก เช่น ยาประสระบอแรด น้ำมันมวยชนิดน้ำ และชนิดครีมบรรจุหลอดอลูมิเนียมบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000625606บริษัท เจ แอนด์ เคอินเตอร์ เนเชอรัล จำกัดทำสบู่สมุนไพร เครื่องสำอาง และแชมพูบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240004625554บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ถ้วยน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ฯลฯบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571-883-5
20240101625471บริษัท เอส.พี.เค.พลาสติก จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้ปีละ 3390000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570400-2
20240001325545บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัดบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก พลาสติกแผ่นชนิดพิมพ์ และไม่พิมพ์ลวดลาย ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบขจัดมลพิษทางอากาศบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571901
10240062525639บริษัท สยาม อีโค-คาเซ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น การทำเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570400-2
20240002225470บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570400-2
20240202225536นางเล็ก ตั้งหลักดีผลิตเม็ดพลาสติก ทำของใช้จากพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240007325481นายถนัด ประกายศรีโรจน์ฉีดพลาสติก,ขึ้นรูปโลหะ,และทำชิ้นส่วนรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000925564บริษัท ซีซีแอล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดผลิตหลอดพลาสติก, พิมพ์ป้ายฉลากบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000225573บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้วบางปะกงฉะเชิงเทรา02-2853960
10240000425512บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัดผลิตขวดแก้วใส บรรจุยา เช่น ยาน้ำ ยาดม ยาหม่อง เป็น ขวดเครื่องสำอางค์ ขวดอาหาร ถ้วยแก้ว และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้วทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000925378บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ, เสาเข็มคอนกรีตกอัดแรงบางปะกงฉะเชิงเทรา570354
20240006925471บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000325393บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอลูมิเนียมแท่งบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200425476บริษัท ไทแทน เครน จำกัดผลิตเครน ได้ปีละ 48 ชุดบางปะกงฉะเชิงเทรา
60240221325649บริษัท ทรี วอลล์ จำกัดผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200225357บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดทำโครงเหล็กสำหรับการก่อสร้าง กลึง เชื่อม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100525617บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตกระป๋องอลูมิเนียมบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100325552บริษัท ศุภภัณฑ์และบุตร จำกัดผลิตถังเก็บน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อใช้เก็บน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000625549บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัดทำภาชนะบรรจุจากโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001925500ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทูลลิ่ง เลเซอร์ตัด ดัด เลื่อย โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240046325635บริษัท วูรี โมลด (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และซ่อมแซมแม่พิมพ์ บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240143425633บริษัท พี.จี.ที.พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ได้เดือนละ 30,000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240015025479บริษัท เอส.ที เมอซันไดซ จำกัดรับจ้างกลึง กัด ปาด เจาะ เจียรไน โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000525398บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2272-4
20240200125571บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตัด พับ โลหะและผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125325บริษัท ลูเซ่น เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ เช่น อุปกรณ์ตัดต่อ หัวต่อระหว่างสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ขั้วต่อที่ใช้กับสายใยแก้วบางปะกงฉะเชิงเทรา2115929
10240421325648บริษัท เอนเนอร์บลอค (ไทยเเลนด์) จำกัดผลิตแผงโซล่าเซลล์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240001425487บริษัท นิชเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ฉนวนไฟฟ้า, ชุบพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์, ประกอบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และสายไฟชุดสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์และยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090300225400บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัดTHERMOSTAT สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2422-5
82090006325627บริษัท ลองเวล คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตสายไฟฟ้า และสายพาวเวอร์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125374บริษัท พี ซี ยู จำกัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ขากันชนหน้า หูแหนบหน้า-หลังบางปะกงฉะเชิงเทรา
20241500125386บริษัท ไรโน่กอล์ฟ จำกัดผลิตลูกกอล์ฟสำหรับซ้อมบางปะกงฉะเชิงเทรา
40240372625644บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 2,991.72 กิโลวัตต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
40240202725630บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัดโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1,995.84 กิโลวัตต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000325443บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภคบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200125441บริษัท เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ จำกัดห้องเย็น บริการรับฝากสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090200125411บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัดโรงงานห้องเย็นบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2504-7
82090000225468บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัดห้องเย็นบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240003525532บริษัท เอส บี กรีน สมาร์ทโซลูชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา038 570542
10240011725603บริษัท เฟิสท์ แบงคอก กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา08 1911 7048
10240017225483บริษัท เฟิสท์ แบงคอก อิมปอร์ด แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000625517บริษัท เอส บี กรีน สมร์ทโซลูชั่น จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันใช้แล้ว และผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วบางปะกงฉะเชิงเทรา038 571143
10240000525352บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)โกดังเก็บ และลำเลียงมันเม็ด มันเส้น แป้งมันบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000725358บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)โกดังเก็บและลำเลียงมันเม็ด มันเส้นบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000125609บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัดทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ปิดผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ เช่น ปลากระป๋องบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000325399บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัดขัดข้าวสารได้ปีละ 201,000 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา828441-9
10240000125195บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ผลิตแป้งมันสำปะหลังบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240001325174บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ทำมันเส้น ได้เดือนละ 2000 ตัน และทำมันเม็ดแข็ง ได้เดือนละ 4320 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา531975
20240000625598บริษัท พาสติฟิซิโอ่ โรมาโน่ (ไทยแลนด์) จำกัดพาสต้า ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้นหรือชิ้น เช่น ชนิดเส้นยาว (long Goods) ชนิดมีรูกลวง (Short goods) ชนิดรูปร่างพิเศษ (Specialty items) มะกะโรนี เพนเน (Penne)บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240400125454บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัดผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ ได้ปีละ 32,318.20 ตัน เพิ่มการผลิตสินค้าในภาชนะกระป๋องโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา038-574263-4
20242400125468บริษัท เอสที เดอะเซนท์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ เช่น เชื่อมต่อผ้าใบ ได้ปีละ 10200ตารางเมตรบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000125540บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเส้นใยพลาสติก (เส้นใยสังเคราะห์)บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100125580บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัดผลิตเส้นแผ่นเส้นใยพลาสติก (ใยสังเคราะห์)บางปะกงฉะเชิงเทรา
60240270825648บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์(อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200125415บริษัท เพอร์มาเทค เอเชีย จำกัดผลิตภัณฑ์จากใยแก้วบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100225364บริษัท เอเซียกังนัม จำกัดทอเส้นใยแก้วเป็นแผ่นบางปะกงฉะเชิงเทรา828469-70
20240100825551บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัดผลิตกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001425584บริษัท ฟงซันพริ้นติ้ง จำกัดผลิตกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240173925635บริษัท ลี แพ็คเกจจิ้ง จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240217025632บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัดผลิตกล่องกระดาษบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100125384บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา573053-4
20240300125489บริษัท เอกไทย เคมี จำกัดแบ่งบรรจุ แยก ผสม คัดเลือกสารเคมี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมชุบและขัดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100725470บริษัท เอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัดผลิตสีชนิดต่างๆ เช่น สีเคลือบเงา ได้ปีละ 103 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240500125404บริษัท อินเตอร์อิ้งค์ จำกัดผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001525540บริษัท กรีนไทร์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น บอย่อย ผสม อัดแผ่นยางบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240400125342บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติ (ยางกันสะเทือนต่าง ๆ)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100125335บริษัท กานาไทย อินดัสเทรียล จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ของเด็กเล่น ชนิดอัดลม กระเป๋า ร่ม ที่ใส่ดินสอบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240003625563บริษัท เอส.เอส.เค.พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240101425591บริษัท พลาโก้ ไทย จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240500125341บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกสำหรับไมโครโฟน เครื่องรับโทรทัศน์ จักรเย็บผ้า เครื่องดูดฝุ่นและขวดนมบางปะกงฉะเชิงเทรา573145
20240102425590บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัดผลิตประตูพีวีซี , วงกบพีวีซี แผ่นพลาสวูดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240005625619บริษัท ป๊อปซี่บ๊อกซ์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุ เช่น กล่องพลาสติก ถุงพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200225399บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัดผลิตแผ่นพลาสติก แผ่นเรียบ และประตู พี วี ซีบางปะกงฉะเชิงเทรา828436
10240136525631บริษัท ซิกม่า พลาสติก เอเซีย จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240008525479บริษัท เอกา แพค จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษ (Multi Layer Sheet) และภาชนะพลาสติก รูปทรงต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน ชามบางปะกงฉะเชิงเทรา038-574187-8
20240002525598นายปรารภ อุดมผลผลิตและหลอมเม็ดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา081-2850315
20240165125632บริษัท ท๊อป วิน อิมพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัดทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240165425636บริษัท ซิง หวั้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240007025578บริษัท ไท ชิ ดา (ประเทศไทย) จำกัดบดย่อยและอัดแท่งพลาสติกชนิด PP,HDPEบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240008325605บริษัท โพลีวิน กรุ๊ป จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดบีบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240008725606บริษัท ไท ชิ ดา (ประเทศไทย) จำกัดทำเม็ดพลาสติกเกรดบีบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240013025612บริษัท หยิ่วย้วนเคอจี้ จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125341บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรองเท้าและพื้นรองเท้า และทำผลิตภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าว เช่น หมวกนิรภับางปะกงฉะเชิงเทรา573054
10240300125382บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัดผลิตกระจกแผ่นลายบางปะกงฉะเชิงเทรา573913-22
10240000225342บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัดผลิตหลอดแก้วสำหรับทำหลอดไฟฟ้า ได้เพิ่มขึ้นปีละ 7,947 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา573118
00240100125329บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัดผลิตกระจกแผ่นเรียบใสและสีบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100325349บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัดทำกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาบางปะกงฉะเชิงเทรา573614-6
20240408925640บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240600125405บริษัท สยามดี เทรดดิ้ง จำกัดผลิตท่อโลหะ รีดลวด แป๊ปกลม ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลสบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100225358บริษัท ธนอินเตอร์ จำกัดผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงชนิดเส้นเดี่ยว ได้ปีละ 30000 ตัน และชนิดตีเกลียว ได้ปีละ 18000 ตันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000225480บริษัท ทรัพย์เจริญสตีล จำกัดรีดเหล็กรูปพรรณและตัดเหล็กบางปะกงฉะเชิงเทรา038-828061
20240201625470บริษัท ทรัพย์เจริญสตีล จำกัดรีดเหล็กรูปพรรณ ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก และรีดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200125334บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัดผลิตลวดทองแดงบางปะกงฉะเชิงเทรา2122096
10240700125354บริษัท ดี ไปปิง ซิสเท็มส์(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ฯบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000725562บริษัท คิงส์วูด ฟาซาดส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบเครื่องเรือน เครื่องใช้ จากอลูมิเนียมบางปะกงฉะเชิงเทรา038-573347-8
20240000825503บริษัท โตเกียว เอเนซิส (ประเทศไทย) จำกัดตัด ประกอบ เชื่อมและติดตั้งโครงสร้างเหล็กบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240500125333บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัดผลิตกระป๋องหรือภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002725560บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา038-573145
20240262925629บริษัท เอ็นดับบลิว เอช เมนูแฟคเจอร์ จำกัดผลิตไม้แขวนเสื้อทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000725612บริษัท วิน ฟาสต์เนอร์ส แมนูแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตสกรู ตะปู ตะปูเกลียว และน๊อตบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000725588บริษัท เอ ซี ฮาร์ดเดนนิ่ง จำกัดชุบแข็งเคลือบโลหะทุกชนิด เช่น น๊อตทั่วไปบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200425468บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัดผลิตแม่พิมพ์งานฉีดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-574635
20240003125471บริษัท สตาร์ พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัดผลิตแม่พิมพ์,อุปกรณ์จับยึด,การซ่อมแซมแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ปีละ 5590 ชุดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240033925551บริษัท อาซาฮี เมททัล จำกัดผลิต ข้องอ ข้อต่อโลหะ ท่ออ่อนสแตนเลส ท่อลดการขยายตัวบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240000425593บริษัท ชินโก เวล-เทค เซอร์วิส จำกัดผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240700125461บริษัท ไทย เยอรมันโปรเซสซิ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตแป้งมันและอื่น ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240200225340บริษัท ไดนาคาสต์ จำกัดผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา2129893
20240100525482บริษัท ซันบีน พรีซิชั่น แมชีน (ไทย) จำกัดผลิตและประกอบจักรเย็บผ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
10241000125391บริษัท ออเท็ค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแผงวงจรพิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-573058
10240145925632บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องวงจรปิด แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ (Mouse)บางปะกงฉะเชิงเทรา066-112-9078
20240311425647บริษัท ซาวี่ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์แจ้งเตือนความปลอดภัย กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100825510บริษัท โกลบอล เซอร์กิต (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240159225638บริษัท ไทย ทีเอ็นซี จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240002725511บริษัท จินจุ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็คทรอนิกส์ เช่น Printed Circuit Board Assembly (PCBA)บางปะกงฉะเชิงเทรา038-574555-6
00240000225328บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัดผลิตเครื่องรับโทรศัพท์ และชิ้นส่วนของเครื่องรับโทรศัพท์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-573061-3
20240200425617บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผงโซล่าเซลล์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240056125634บริษัท ซันลิต ไลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ หลอดไฟ LED และโคมไฟ LEDบางปะกงฉะเชิงเทรา
00240600125332บริษัท โมเล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตชุดต่อสายไฟ (CONNECTORS & CONNECTOR HARNESSES, LEAD WIRE OR JUMPING WIRE)บางปะกงฉะเชิงเทรา
10241000125342บริษัท รอคเค็ท ไทย จำกัดผลิตถ่านไฟฉายบางปะกงฉะเชิงเทรา038-573193-6
20240200325528นายสิทธิชัย ศิริทัตธำรงรับจ้างต่อเรือ ซ่อมแซมเรือ ทาสีเรือบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200525523บริษัท แอลอิบิ จำกัดผลิตต่อเรือและซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญหรือกีฬาบางปะกงฉะเชิงเทรา
60240269025648บริษัท ดีเอดี ออโต จำกัดสร้าง ประกอบ ดัดแปลง และเปลื่ยนสภาพรถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
10241100125358บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัดต่อตัวถังรถบรรทุก รถโดยสาร และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวถังรถยนต์ เช่น โครงหลังคา แผงข้างบังโคลน ผลิตตัวถังรถโดยสารได้เดือนละ 120 คัน รถบรรทุกได้เดือนละ 60 คันบางปะกงฉะเชิงเทรา
20241600125393บริษัท พานทองกลการ จำกัดประกอบรถบรรทุก และรถโดยสารบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240128525639บริษัท พานทองกลการ จำกัดประกอบรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง แชชซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ รถเอนกประสงค์ทุกประเภท และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240129625636บริษัท พานทองกลการ จำกัดประกอบรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง แชชซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ รถเอนกประสงค์ทุกประเภท และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240129825632บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัดประกอบรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง แชชซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ รถเอนกประสงค์ทุกประเภท และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240101025565บริษัท สแกนเนีย (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบรถโดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง และแชซซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งของรถดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางปะกงฉะเชิงเทรา02-7699200
20240201425632บริษัท จีอาร์พี ไทยคอมโพสิท จำกัดประกอบรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถลากจูง แชชซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ รถเอนกประสงค์ทุกประเภท และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดจากไฟเบอร์กลาสบางปะกงฉะเชิงเทรา
60240275025640บริษัท 3เอ็มบี จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์จากไฟเบอร์กลาสบางปะกงฉะเชิงเทรา
10241100125341บริษัท จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี จำกัดผลิตหลังคารถยนต์จากไฟเบอร์กลาสบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240003925474บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท จำกัดผลิตอะไหล่รถยนต์และจักรยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20242000125454บริษัท มายจักรยาน จำกัดประกอบและพ่นสีรถจักรยาน ได้ปีละ 30,000 คันบางปะกงฉะเชิงเทรา -
10240500125331บริษัท สยามเดนท์ จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เก้าอี้สำหรับทำฟันบางปะกงฉะเชิงเทรา532028
60240273825645บริษัท ฉุนกวาง จำกัดผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านและสำนักงาน เช่น ไม้ปัดทำความสะอาดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300325527บริษัท เคมเมอร์ อัมเบรล่า(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตร่มบางปะกงฉะเชิงเทรา
20241200125439บริษัท เฮเล็ม ไทย จำกัดผลิตเครื่องประดับผมสตรี ได้ปีละ 6,830,000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา -
10240000325407การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240001525508บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัดห้องเย็นเก็บสินค้าบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240321925628บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัดซ่อมแซมรถยกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240100825595นางสาวพลอยนภัส วังทองสุขสิริคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและอัดเศษโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240003525573บริษัท ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัดคักแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ เศษทองคำ เศษทองแดง เศษนิกเกิล เศษทองเหลือง เศษสายไฟ เศษพลาสติก เศษโลหะและโลหะผสมบางปะกงฉะเชิงเทรา038-574002
10240300625621บริษัท ตี๋ของเก่า รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240004125571บริษัท ซันโคะ คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ INTEGRATED CIRCUIT DIODE TRANSISTOR CAPACITOR PRINTED CIRCUIT BOARD BUZZER RELAYบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090100125354บริษัท บางกอก มีท โปรเซสซิ่ง จำกัดแปรรูปเนื้อสัตว์(เนื้อหมู/วัว)ใส้กรอก,ปลารมควัน,มันฝรั่งทอด และกาแฟบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570042-4
82090000125544บริษัท เอซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัดคลังสินค้า,ประกอบกิจการตัดแต่งและคัดแยกพืชผักผลไม้เพื่อคัดแยกพืชผักผลไม้เพื่อบรรจุและจำหน่ายบางปะกงฉะเชิงเทรา038570477
20240100125358บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำกัดผลิตขนมปัง และขนมเค็กชนิดต่าง ๆบางปะกงฉะเชิงเทรา9423420
82090000125577บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัดผลิตและจำหน่ายอาหารขนมขนมที่ทำจากช็อคโกแลตและช็อคโกแลตบางปะกงฉะเชิงเทรา038570386-8
20240100125390บริษัท พี.เอ.โอ. (ประเทศไทย) จำกัดผลิตม่านสำเร็จรูปและส่วนประกอบของม่าน พรมเช็ดเท้าบางปะกงฉะเชิงเทรา3858604-5
10240300125317บริษัท พิ โค ที อินทีเรีย เซนเตอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนและชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240200225447บริษัท อาดีน่า จำกัดผลิตเครื่องเรือนต่าง ๆ เช่น ชุดรับแขก (โซฟา) ทำด้วยหนังแท้, หนังเทียม และผ้าทุกชนิด ได้ปีละ 20,000 ชุดบางปะกงฉะเชิงเทรา(038)842815-6
72090000225346บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัดแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0092-6
72090000125439บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเทป จำกัดผลิตกระดาษกาวและเทปปิดกล่องทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240300125358บริษัท ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น จำกัดพิมพ์กระดาษ ซี.พี., โอ.พี.พี.อลูมิเนียม, อลูมิเนียมฟอยล์ และทำแม่พิมพ์โลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา9192262
72090000225403บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติกและพิมพ์ลวดลายบนฟิล์มพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240300125422บริษัท อิมเมจ อิงค์ จำกัดผลิตสีและหมึกพิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา038-842461
10240001625565บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตที่นอนยางพาราบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090200125500บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตปะเก็นกันรั่วบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240004225587บริษัท คิมแพ็ค จำกัดเป่าขวดพลาสติกและผลิตฝาและจุกหลอดยาสีฟันพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-842758
20240100525631บริษัท หยูทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพายบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000625347บริษัท วินเบสท์ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เสื้อกันฝน, หมวกคลุมผม, ถุงพลาสติก, ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ตู้แช่เย็น, รถเข็น, โต๊ะสแตนเลส,ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20240045125620บริษัท กิมไป๊ บอทเทิล จำกัดผลิตขวดพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000225476บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000225417บริษัท เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง จำกัดทำแผ่นพลาสติกและขึ้นรูปพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240008025587บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัดฟิล์มสีพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เคลือบแผ่นพลาสติก ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ฉลากฟิล์มพลาสติกบางปะกงฉะเชิงเทรา038-571323-6
82090100125576บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้สำหรับยานยนต์เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องครัวและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องบางปะกงฉะเชิงเทรา038570074-7
72090000325401บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัดหลอดยาสีฟันบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3852 2130-3
72090000725410บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)ผลิตหลอดยาสีฟันบางปะกงฉะเชิงเทรา038842758-63
72090001125438บริษัท คิมแพ็ค จำกัดผลิตหลอดลามิเนทบางปะกงฉะเชิงเทรา38842758
20240200125365บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125348บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัดแม่พิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0144-7
20241700125459บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัดผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก ได้ปีละ 550,000 ตร.ม. บานเกล็ดเหล็ก ได้ปีละ 50,000 ตร.ม. ครอบมุมเหล็ก ได้ปีละ 50,000 ม. ขายึดแผ่น ได้ปีละ 200,000 ชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา038-989559
10240300125333บริษัท สตีมมาสเตอร์ จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำบางปะกงฉะเชิงเทรา
72090000125454บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภาชนะสําหรับบรรจุเครื่องสําอาง, ผลิตแม่พิมพ์, เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240100325453บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จำกัดกลึง ไส ปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร ได้ปีละ 4.4 ล้านชิ้นบางปะกงฉะเชิงเทรา -
10240200125367บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัดผลิตสกรู น๊อต ชุบแข็ง และชุบผิวโลหะทุกชนิดบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240007725565บริษัท เอสเอ็ม วีล จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหลอมโลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักร และอะไหล่รถยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา
20241000125431บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ปีละ 197 ชุดบางปะกงฉะเชิงเทรา038-570976-7
20240201325592บริษัท จั้มเวย์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกงฉะเชิงเทรา
82090000125536บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะจักรยานยนต์,ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์,ชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร,ชิ้นส่วนอุปกรณ์แพทย์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์บางปะกงฉะเชิงเทรา038570029-31
82090300125558บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต คาปาซิเตอร์ ( CAPACITOR )บางปะกงฉะเชิงเทรา33599800
72090001325434บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์, ชิ้นส่วนพลาสติก, ชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร, แม่พิมพ์, ชิ้นส่วนโลหะจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยานบางปะกงฉะเชิงเทรา
82090100125535บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์,ช้นส่วนยานยนต์,ชิ้นส่วนพลาสติก,ชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร,แม่พิมพ์บางปะกงฉะเชิงเทรา0 3857 0029 ต่อ
72090000425334บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตวาล์วยางล้อรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์บางปะกงฉะเชิงเทรา038570074-7
10240002925592บริษัท วงษ์พาณิชย์ (สาขาเวลโกรว์) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา0 3898 9599-02
10240005825542บริษัท วงษ์พาณิชย์ (สาขาเวลโกรว์) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แเล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240209425628บริษัท เอ.ที. เปเปอร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา085-4099987
10240013525480บริษัท โอริกซ์ สเตนเลส พีจีไอ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษโลหะบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240201525639บริษัท ฉี่ติ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากอาหารแป้งเส้นเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น เช่น เม็ดไข่มุกบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240212125637บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดการทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบางปะกงฉะเชิงเทรา
10240000925537บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)สูบส่งน้ำดิบบางปะกงฉะเชิงเทรา038-856890
10240007625536บริษัท เบเรนิซ รีไซคลิ่ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางปะกงฉะเชิงเทรา
20240103825541บริษัท สยาม พี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา081-6480735
20240006425605บริษัท โมล์ด แอนด์ พลาสท์ เท็ค จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240007325499บริษัท เซ็นทรัล พลาสติก จำกัดทำเม็ดพลาสติก และเป่าพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240500125370บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)ผลิตเครนยกของภายในโรงงานบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240001025509บริษัท เอ-วัน อีลาสติก จำกัดผลิตแถบยางยืดและแถบผ้าบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-090066-7
20240000225514บริษัท สยาม พัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
00240000125387บริษัท ห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน จำกัดทำกุ้งกุลาดำแช่แข็ง กุ้งชนิดอื่น ๆ แช่เย็น และห้องเย็นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา577306
20240002025615บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง โปรดักส์ จำกัดผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์และการบรรจุสินค้าทั่วไปบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000125508บริษัท เมจิกลิ้งค์การ์เม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและส่งออกชุดชั้นในสตรีบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240000325241บริษัท ซิ้มย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัดไสไม้และซอยไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240017925536นางสัมฤทธิ์ แก้วละมูลผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนไม้ รับจ้างเลื่อย ไส ซอย แปรรูปไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240501925646บริษัท เค.เค.โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตถุงมือยางทางการแพทย์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240010625612บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง โปรดักส์ จำกัดทำกระจกเงาแบบพิเศษจากฟิล์มสะท้อนเงาและการบรรจุสินค้าทั่วไปบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000625382บริษัท ฉะเชิงเทราคอนกรีต จำกัดผลิตเสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีตบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240013125487บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240400325476บริษัท ไจแมค กรุ๊ป จำกัดผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร เช่น เครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียน เครื่องปั๊มโลหะ เครื่องตัด ฯลฯ และรับจ้างปั๊มขึ้นรูปโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240300125588บริษัท ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต์(ไทยแลนด์) จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และชิ้นส่วนเครื่องจักรบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240119525632บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา02-2482488
10240083125641บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถพ่วง การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วงบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240393225644บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัดสร้าง ประกอบ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพ การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ รถโดยสาร รถพ่วง _x000D_
รถบรรทุก/รถบรรทุกหัวลาก ทุกประเภท ทั้งที่ใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติหรือไฟฟ้า
บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240296825623บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถพ่วง (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วงบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240102025556บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดชิ้นส่วนยานยนต์ ,ชิ้นส่วนรถยนต์,ผลิตท่อเหล็กบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240002325585บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038 086911-5
20240100725587บริษัท รีเมล อัลลอยส์ จำกัดหลอมตะกรันแมกนีเซียม บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240011625579บริษัท ที.คอน เซอร์วิส (2003) จำกัดซ่อมรถยนต์ และรถบรรทุกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240500225618บริษัท เพียว วอช จำกัดซักรีดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240001425618บริษัท บีบีพี โค้ทติ้ง จำกัดรับจ้าง เคลือบ ชุบชิ้นงาน โลหะทุกชนิดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240103425575บริษัท ศรีบล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เศษโลหะ เศษกระดาษ เศษไม้ และเศษพลาสติก อัดเศษโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240002025474บริษัท ดั๊กคิง จำกัดฆ่าและชำแหละเป็ดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-588117-9
20241000125456บริษัท แชร์เมคเกอร์ จำกัดผลิตอุปกรณืเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น โต๊ะและเก้าอี้ได้ปีละ 54500 ตัวบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240006025579นายพรพยนต์ ศรีเรืองกิจทำเครื่องเรือนไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000425577บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา089-2442720,038-824511
20240100925583บริษัท โคบายาชิ คะโค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240250625629บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240085525648บริษัท แอท คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240002425518บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240313025643ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประเสริฐ คอนสตรัคชั่นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240002325478บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รถขุด รถบด รถเครน รถแทรกเตอร์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240700225467บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกลึงเชื่อมโลหะทั่วไป ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100325529ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทวีทรัพย์กลการกลึงและเชื่อมโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240011925474นางวาสนา ทองคำกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไปบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240101025516บริษัท สยาม เค.เอส.พรีซิชั่น จำกัดผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร เช่น สลักบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240002925509บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240103725493นางสาววรุณนภา โรจน์รุ่งฤกษ์ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240003725488บริษัท เอดีสแคปเปอร์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ใน หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ไม้ ถังเหล็กบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240213225634บริษัท โอ. เค. ดี. (2019) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240001125509บริษัท เอดีสแคปเปอร์ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240004625586นางสาวปุญญพันธน์ ตรงไตรรัตน์อบข้าวเปลือกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240000725275บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 320 เกวียน/วันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240002025203บริษัท บ้านโพธิ์กสิกรรม จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1000 เกวียน/วันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000425569บริษัท ฟีด เทคโน โฟกัส จำกัดการบด ป่น กากพืช เพื่อนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240800125468บริษัท เฮงเทพราชค้าไม้ จำกัดไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น แปรรูปไม้เพื่อบริการลูกค้าที่ซื้อไม้แปรรูปบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-525682-4
20240001225554นางลาภ รุ่งรักษาธรรมแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน , เฟอร์นิเจอร์ และที่รองรับสินค้า(พาเลท)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240116125632บริษัท เอชทู ซีทติ้ง จำกัดผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วนจากไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240248325639บริษัท อีคอร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบเครื่องเรือนและชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240023425489บริษัท เอ็นบีวี จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากโฟมและชิ้นส่วนเหล็กบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240028025474บริษัท โฮฟ ดี.เค. จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-525661-3
20240037425483บริษัท อีคอร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบเครื่องเรือนและชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม่ยางพาราบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-595663
20240600125387บริษัท คาร์โก้ เคมีเคิล จำกัดทำทินเนอร์ แล็คเกอร์ และสีพ่นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240003325487บริษัท เอ็ม-พีอี อินดัสทรี จำกัดผลิตแผ่นพลาสติกกันกระแทกและซองพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-596018-20
10240005625488บริษัท ดี.เค.อุตสาหกรรม จำกัดผลิตเครื่องใช้จากไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-588690
20240400125421นายประครอง ฮะสูนหลอมอลูมิเนียมบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-850263
20240000225357ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีชาญธัญญะสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกลำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้า 18 เกวียน/วันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240300125455บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัดผลิตเครื่องปรุงรสอาหารต่าง ๆบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240102325485บริษัท ชาลี อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตปุ๋ยเคมี ชนิดทางใบและอาหารเสริมพืช ได้ปีละ 2,800 ตันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240003825542บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดผสมปรุงแต่งปุ๋ยทางใบ,อาหารเสริมพืช และผสมธาตุอาหารพืชชนิดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240004125496บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดผสมปรุงแต่งปุ๋ยทางใบและอาหารเสริมพืชได้ปีละ 12,000 ตันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240009225523บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พลาสติก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , หลอมเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240118825569บริษัท ที ซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-981347
00240600125340บริษัท ทรีไบรทเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแหวนสลัก (Bushing) และ สลักน้ำ (Leader Pins)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240400125363บริษัท โมโนอิน จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ และตัดโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา587101
20240200225520บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัดผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์โลหะ สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร รถยนต์ หรือรถพ่วงบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240103825483บริษัท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240001725563บริษัท พี.เอ.เอส.รีไซเคิล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก กระดาษ ไม้ เป็นต้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240002025617บริษัท ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา08 9097 5626
20240003725510ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชัย แมนเนจเมนท์คัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย จากโรงงานอุตสาหกรรมบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-539337
20240011925516บริษัท ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240007325608ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชัย แมนเนจเมนท์นำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยเพื่อคัดแยกโลหะมีค่าและอบกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240185325642บริษัท ห้าโพธิ์ จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เช่น วุ้นเส้น เส้นหมี่บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20241500125469บริษัท โอกุมันโจว จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธี อัด ปั๊ม กระแทกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240200125522บริษัท กัง ชิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตน๊อต สกรูบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240013325483บริษัท ศิริมงคลกลการ จำกัดปั้ม กลึง เชื่อม เจาะ ตัด กัด เจียระไน โลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240270725649บริษัท โตโยโตโม จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้ปีละ 120,000 ชิ้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา -
20240500325467บริษัท นิโตโม จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240009825605นายวัชรากร วันทานะคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240298925643บริษัท ปริ๊นเซล โฮลดิ้ง จำกัดขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240500125463บริษัท พี.วี.เจ พลาสติก จำกัดผลิตเครื่องใช้จากพลาสติกโดยใช้พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น กระถางต้นไม้ ถังขยะ ตะกร้าบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-588631
20240171625641บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240013525496ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังอู่คอนกรีตทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100625555บริษัท บุญทวี เจริญชัย จำกัดผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก เช่น ที่รองรับสินค้าจากเหล็ก ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240000825521บริษัท ซีเอช อินดัสตรี่ จำกัดผลิตชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240002125490บริษัท ซีเอช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240700125436บริษัท ไทย โฮ อีเล็คทริค ไวร์ จำกัดรีดลวดและอาบน้ำยาลวดทองแดง ได้ปีละ 1,000 ตันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา -
20240006425563บริษัท เทคนิค ครีเอชั่น จำกัดกลึง กัด เจียร เชื่อมโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240221125642บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100425592บริษัท ซีเอช เรดิเอเตอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240006125528บริษัท สยาม อาร์เจนตัม จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240000225607บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแป้งข้าวสาลีบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-088088
20240003325519บริษัท เอช.จี.อี.(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์ทุกประเภท และผลิตงานโลหะขึ้นรูปบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240023325564นางสาวพนมจิตร์ ตระกูลเลิศลักษณ์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240200825477ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนะสิทธิ์ชุบ เคลือบอลูมิเนียม ท่อน้ำยาระบบปรับอากาศในรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20241000125399บริษัท ซี เอช โอโตพาร์ต จำกัดรับจ้างตัดเหล็กบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-577470-5
10240001325489บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดประกอบรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก และทำชิ้นส่วนสำหนับรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา -
20240106125493บริษัท ทีที แอสเซมบลี ( ไทยแลนด์ ) จำกัดประกอบล้อยางรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240201225636บริษัท เจ.ที.มอเตอร์ไซเคิล สแปร์ พาสท์ จำกัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240298725647บริษัท ชัยรัชการ ฉะเชิงเทรา จำกัดซ่อมแซมรถบรรทุกและส่วนประกอบของรถบรรทุกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240006325617บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240006625636บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถอดแยกและบดย่อยมอเตอร์เก่าที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ปอกและบดย่อยสายไฟที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000225456บริษัท เสริมวินอินดัสตรี จำกัดอบ ร่อน ขัด คัดแยกเมล็ดพืชต่าง ๆบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240001225596บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัดเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240001425592บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค๊ปปิตอล จำกัดเก็บรักษาและลำเลียงพืช เมล็ดพืชบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-086561
10240000125286บริษัท วุ้นเส้นตะวันออก จำกัดทำวุ้นเส้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240002525541บริษัท โรงน้ำแข็งซุนหลี 2555 จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 800 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 50 ตันบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา081-6871750
20240000325553ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูปฏิ วิศวกรรมทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในอาคาร ตัดพับม้วนโลหะ กลึง เชื่อมโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240101525481บริษัท วูเทคไทย จำกัดผลิตลังเหล็กและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240004925574บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเบาะรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240400125504บริษัท ดับเบิลยู พี เค พาร์ท จำกัดเคลือบ อบสีชิ้นงานโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240404025643บริษัท อาร์เค เนเจอร์ จำกัดผลิตกาแฟสำเร็จรูป กาแฟคั่วและบดกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและชนิดเม็ดรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกาแฟทุกชนิดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240004325567บริษัท วู้ด แอนด์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดทำพาเลทไม้ ลังไม้บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100225521บริษัท เท็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัดผลิตแม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา(038) 578781-6
60240200125648บริษัท พรีม่าอินโนเวชั่น จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และ เครื่องปรุงแต่งร่างกายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240479925644บริษัท ทอรัส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือนหรือเครื่องประดับ รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-578781-6
20240200125373บริษัท รัศมีพลาสติก จำกัดทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดน้ำ ถาดใส่ไข่บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240300125372บริษัท ทัศนีย์ภัณฑ์ จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240102125489บริษัท หยี่ธง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดบด ย่อยพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240500125380บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดผลิตลวดอลูมิเนียมบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-577266-76
10240000225326บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตท่อทองแดงชนิดไร้ตะเข็บ ข้อต่อ ข้องอ และข้อตรง และเเท่งทองเหลือง (Brass Ingot)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-577070
10240137725636บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัดผลิตเส้นทองแดงกลมและเส้นทองแดงกลมเคลือบฉนวนบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000525509บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเชื่อมประกอบโครงสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก กลึงเชื่อมโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240006425571บริษัท พี ซี ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัดทำห้องสำนักงานหรือที่พักอาศัยบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240200225413บริษัท เทคุโร (ประเทศไทย) จำกัดการชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา4163605-6
20240000225530บริษัท ฟาราเทค(บ้านโพธิ์) จำกัดจุ่ม , พ่นเคลือบสีบนชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100325537บริษัท ฟาราเทค (บ้านโพธิ์) จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240147925630บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-500800 081-2595324
20240101225470บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัดผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ได้ปีละ 360000 ชิ้น และทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์ เช่น ท่อเบรค ท่อน้ำมัน และอื่นๆ ได้ปีละ 360000 ชิ้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240195625635บริษัท โปรเกรสอีเล็คโทรนิค จำกัดซ่อมและผลิตเตาอบความร้อนบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240003325568บริษัท ทองไชย มิโตโย จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในยานพาหนะทุกชนิด ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ท่อแอร์และอุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เป็นต้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10241100125390บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดผลิตสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายอิเล็คทรอนิกส์ และทำทองแดงเส้นบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-577266-9
10241200125407บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-577-889
10240003425576บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240200225512บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ (ฉะเชิงเทรา) จำกัดประกอบชิ้นส่วน พลาสติกสำหรับชุดสายไฟฟ้ารถยนต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240001725506บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
40240001425606บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.789 เมกะวัตต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
40240001525603บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.447 เมกะวัตต์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240101325470บริษัท เอ็ม พี เอ เอเซีย จำกัดผลิตแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (COMPACT DISC)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240100325586สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัดผลิตและผสมอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240000425544บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัลแอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัดผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส เช่น ถัง ท่อ พัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา02-7597540
10240000725507บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัดผลิตส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนสำหรับทอรองเท้าและอื่นๆ(เบาะรถยนต์)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240225625621ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโพธิ์พาเลท 2007ทำไม้พาเลท วงกบ ประตูหน้าต่างบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240011025473บริษัท ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง จำกัดผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีต อิฐบล๊อค ฯลฯบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240202125488บริษัท ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา038-517777
10240400225462บริษัท กรีน โซลูชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในภาคผนวก 1 หมวด 1 ข้อ 1 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
10240105625487บริษัท เอส.พี.เจ.รีไซเคิล จำกัดคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และบดย่อยพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240006525511บริษัท กรีนไซลูชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย , หลอมเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
20240015425570นางสาวกนกวรรณ แซ่ตั้นขุดดินลูกรังเพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240132825639บริษัท ไอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัดทำนมเปรี้ยว หรือนมเพาะเชื้อแปลงยาวฉะเชิงเทรา095-183-3649
20240003725585บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัดแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240102525581บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู้ด จำกัดผลิตอาหารสัตว์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240000225613บริษัท เอช.ไอ.วาย.เค.เท็กซ์ไทล์ จำกัดทำเส้นใยจากเศษผ้าแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240003825567นายชัยพิชิต นามนาคทำที่รองรับสินค้าจากไม้ (พาเลท)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240022125470บริษัท ที.ซี.วี.เบนท์วู้ด จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20241000125464บริษัท เซิง หยิง จำกัดผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ยางพารา ได้ปีละ 200,000ชิ้น และปั๊มขึ้นรูปโลหะ ได้ปีละ50,000ชิ้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240001225614บริษัท พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแปลงยาวฉะเชิงเทรา081-8387610
10240485925648บริษัท เอสวายจี เฟอทิไลเซอร์ จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240185825625บริษัท ไทยนคร เพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัดผลิตสีน้ำมัน สีน้ำ สีพ่นรถยนต์ น้ำยาลอกสี น้ำยาขัดผิวโลหะ และตัวทำละลายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240374525640บริษัท ไทยตงหลี จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240217125622บริษัท ซุปเปอร์ลัค รีเคลม จำกัดผลิตยางรถยนต์หล่อดอกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240028225652บริษัท พี.ซี.วู๊ดโพรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์ยางแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240006325490บริษัท เอช.ไอ.วาย.เค จำกัดอัดฟองน้ำ เป็นเครื่องใช้ เครื่องเรือน เช่น เบาะนั่งแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240003125604บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัดทำถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก และเม็ดพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240065825638บริษัท พี.ซี.วู๊ดโพรดักส์ จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240465325643บริษัท พี.ซี.วู๊ดโพรดักส์ จำกัดผลิตเมล็ดพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240135325627บริษัท เค โอ เค รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา081-6184697
20240014925612บริษัท ฮง เว่ย (ประเทศไทย) จำกัดบดและทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกที่ใช้แล้วแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240465525648นางสาวธัญกร ไตรทิพย์ล้าง บด ย่อยพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240120125636บริษัท ศศิธร รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240017525617บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240136325636บริษัท ไฮ เอฟฟิซิเอ็นซี่ จำกัดหลอมหล่ออลูมิเนียมแท่งจากเศษอลูมิเนียมแปลงยาวฉะเชิงเทรา096-9788111
20240100825528บริษัท ท๊อป ไฟว์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัดหลอมหล่อเหล็ก , หลอมหล่ออลูมิเนียมแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240052725627บริษัท รอยัล ชาร์ปเพนนิ่ง จำกัดผลิตใบเลื่อยวงเดือนแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240268825641นายดิเรก นามวงษาซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เช่นมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลง ปั้มน้ำแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240065625632บริษัท พี.ซี.วู๊ดโพรดักส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240004525547บริษัท บีอีวี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา081-8139538
10240101225548บริษัท ไทยทวี การค้า จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240128425634บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา0818106310
10240200525616บริษัท ท๊อป ไฟว์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัดหลอมหล่อตะกรันอลูมิเนียม และบดย่อยตะกรันอลูมิเนียมเพื่อผลิตเป็นผงอลูมินาแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3808 6855
10240001025592บริษัท ฟู่อี้ อีเล็คทรอนิคส์ แอนด์ พลาสติก รีไซเคิล จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ และหล่อหลอมโลหะทั่วไป เช่น เศษทองแดง เศษทองเหลือ และขี้ตะกรันทองแดงแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240001425503บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัดทำเชื้อเพลิงผสมจากวัสดุดูดซับน้ำมันหรือตัวทำละลาย น้ำมันหล่อเย็น บดย่อยพลาสติกและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่ โดยไม่มีการแปรสภาพ รีไซเคิลหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทำอิฐประสานจากทรายหล่อแบบ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ อบลดความชื้นกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลหะมีค่าแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240002125615บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัดผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240070325634นายภูมิพัฒน์ แก้ววรากาญจน์นำเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อยแปลงยาวฉะเชิงเทรา0851168893
10240103625489บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัดนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น การซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวทำละลาย และการกลั่นตัวทำละลายที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240235225620บริษัท ไฮ เอฟฟิซิเอ็นซี่ จำกัดนำของเสียเคลือบอลูมิเนียมฟอยด์มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นแท่งอลูมิเนียมแปลงยาวฉะเชิงเทรา096-9788111
10240010325603บริษัท พี.ซี.วู๊ดโพรดักส์ จำกัดถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240004925572บริษัท ชัยเสรีไรซ์ จำกัดอบข้าวเปลือก ได้วันละ 180 ตัน สีข้าว กำลังการผลิต 500 เกวียน/วันแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240000125425บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัดผลไม้ดอง ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่มแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-812389
20240004125587บริษัท โรงสีข้าวชัยเสรี จำกัดสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-589011-2
60240282725646บริษัท จงกล โปรดักส์ จำกัดผลิตขนมหวานแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240000625564บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัดผลิตและบรรจุยาสมุนไพรและอาหารเสริมแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-589-099
20240100225554บริษัท โบแซง ลาเท็กซ์ จำกัด ผลิตถุงมือยางแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-589586
20240102225537บริษัท รวยรุ่งโรจน์ พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำพลาสติก ฝาปิดถังน้ำแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240007625484บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และเสาเข็มอัดแรงแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240011825484ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240104225487บริษัท ซีเอชโอโตอินัดสตรี่ จำกัดปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา -
10240269725644นายสร้อยธนากร โคตนคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240600125454บริษัท สุวรรณมงคลออยล์ จำกัดผลิตจารบีจากน้ำมันเครื่องใช้แล้วแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-589172
10240002925477บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัดนำตัวทำละลายที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ซ่อม และล้างถัง อัดเศษเหล็ก และบดย่อยพลาสติกหรือยางแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125522บริษัท จัมโบ้ เทรดดิ้ง จำกัดผลิตกัมอารบิกเพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหารแปลงยาวฉะเชิงเทรา02-3919692-5
20240174025633นางเกียรติประเทือง นพเกตุขุดดินเพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240018625564นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุขุดตักดินเพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240018725562นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุขุดตักดินเพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240018825560นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุขุดตักดินเพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240029625488นายจำนงค์ พายัพวัฒนวงษ์ขุดดินแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100125422บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัดโรงสีข้าวแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125464บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกาแฟสำเร็จรูปกาแฟสำเร็จชนิดผงและธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผงซื้อมาขายไปสินค้ากาแฟกระป๋องปรุงสำเร็จรูป,กาแฟสำเร็จรูป,กาแฟคั่วบด,ธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผง,บิสกิต,ขนมปังกรอบ,ขนมขบเคี้ยว,มันฝรั่งทอด,อาหารกระป๋อง,บะหมี่สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆจำหน่ายนำเขแปลงยาวฉะเชิงเทรา022823946,038575603-6
60240221525644บริษัท ออคชายด์ ฟูดส์ จำกัดผลิตขนมหวาน เช่น เยลลี่แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125365บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป(ซุปคนอร์ชนิดต่างๆ,เยลลี่,ผงฟู),ผลิตข้าวอบแห้ง,ผลิตน้ำซอส,ซอสหอยนางรม,ซอสผัด,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ,น้ำยำ,SeasoningSauce,CocktailSauce,BarbecueSauceSeasoningและเครื่องแกงแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-500101
20240003525548บริษัท วารีเทพแปลงยาว จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000125447บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัดย้อมสีเส้นด้ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5409
72150000125571บริษัท เท็มโก้ จำกัดผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้างแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125548บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนกันเสียงที่ทำมาจากเส้นใย(FELTSHEET),แผ่นยาง(RUBBERSHEET),แผ่นพลาสติก(PVCSHEET),แผ่นไม้อัด(WOODBOARDSHEET)สำหรับใช้ในรถยนต์เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมอื่นๆแปลงยาวฉะเชิงเทรา023022300
82150000225429ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ปผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ปลอกคอ,สายจูง,ที่นอน,เสื้อผ้า,แชมพู,สเปรย์,แป้งโรยตัว ฯลฯ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5410-5
82150014125631บริษัท ออโรร่า ฮาร์ดวูด (ไทยแลนด์) จำกัดแปรรูปไม้เพื่อส่งออกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240000525582บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัดตัด,ต่อไม้วีเนียร์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240305325649บริษัท ยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับ จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เพื่อจำหน่ายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240026525558นายสนิท ยิ้มยงค์สิ่งประดิษฐในครัวเรือน ที่รองรับสินค้า เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านจากไม้แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240001425568บริษัท บีเอฟอีที (เกตเวย์) จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240100125614บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่งผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATEแปลงยาวฉะเชิงเทรา0812569919
82150100125602บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมโลหะ เช่น Solder Powder, Solder Paste Vehicle, Solder Paste, Solderite, Cleaner, Thinner & Flux Remover, Ink, carbon Paste, Other Chemical เป็นต้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100225545บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดผลิตสีและทินเนอร์แปลงยาวฉะเชิงเทรา23022300
82150000125421บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัดวัคซีนป้องกันโรคแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5430-5
72150100125547บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัดผลิตน้ำยาเคมีสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นส่วนโลหะ(NonDestructiveTestingChemical)และผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย(NonDestructiveTestingMachine)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125555บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัดผลิตน้ำยาไตเทียมและประกอบสายยางนำเลือดแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575081
20240100425576บริษัท นพเกตุ (1993) จำกัดผลิตแอสฟิลท์ติคอนกรีตแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240001325602บริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125530บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัดผลิตพลาสติกขอบตู้เย็นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000425419บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5363
10240001925569บริษัท ไทยซินเซีย พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องแบตเตอรี่ กล่องเครื่องประดับแปลงยาวฉะเชิงเทรา02 6822221
72150000225439บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัดภาชนะหีบห่อที่ทำจากโฟมพลาสติกกระดาษแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575458-70
82150100125610บริษัท ซิน เฟิง จำกัดโรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก, ประกอบกิจการค้า คัดแยก นำเข้า ส่งออกของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น สายไฟ พลาสติกโลหะ, คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานภายในประเทศ เช่น เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในบ้านและของตกแต่งบ้านที่เป็นโลหะ เช่น ลูกบิดกลอนประตู ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ ท่อน้ำ ที่ปิดท่อ เศษชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เป็นโลหะ (ที่ไม่มีของเหลวปนเปื้อน), นำกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าชนิดต่างๆ แยกสกัดด้วยน้ำและไฟฟ้า เพื่อแยกโลหะมีค่า และกระบวนการบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแยกโลหะมีค่า (วัตถุดิบภายในประเทศ) และนำเข้า-ส่งออก ซื้อมาขายไปวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ดีบุก ทองแดง อลูมิเนียม ทังสเตน เศษเหล็ก เศษสังกะสี เศษนิเกิล เศษโลหะมีค่า,บดย่อย ถอดแยก และอัด เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในบ้านและของตกแต่งบ้านที่เป็นโลหะที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ลูกบิดกลอนประตู ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ ท่อน้ำ ที่ปิดท่อ เศษชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เป็นโลหะที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่มีของเหลวปนเปื้อน) เช่น หม้อน้ำ ล้อแม็ก ไดร์ชาร์จ และมอเตอร์แปลงยาวฉะเชิงเทรา-
72150000525556บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นโฟมแผ่นฟิล์มแผ่นโฟมเคลือบฟิล์มแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575487-491
72150000725560บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เรซินชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ(ManufacturingofPlatedResinProducts)และจำหน่ายแม่พิมพ์Jig,Jigสำหรับตรวจสอบชิ้นงานแปลงยาวฉะเชิงเทรา033599510-3
82150011825647บริษัท สยามวัฒนา เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัดซื้อ ขาย จัดเก็บ บรรจุหีบห่อ นำเข้า ส่งออก เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษต่างๆ และบดย่อยพลาสติก,คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของสียอันตราย, ถอดแยกรถยนต์ต้นแบบ รถยนต์ทดลอง รถยนต์ที่ใช้แล้ว หรือรถยนต์หมดสภาพการใช้งาน, บดย่อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, บดย่อยพลาสติกปนเปื้อนและพลาสติกชุบโลหะมีค่าหรือที่มีสีอื่นผสมโลหะทุกชนิด, บดย่อยตะกรันโลหะผสม (Solder Dross ) หรือโลหะมีค่าทุกชนิด, ถอดแยกอุปกรณ์ฟอกไอเสียรถยนต์ (Catalytic Converter), คัดแยกเศษขี้กลึงปนเปื้อน, รวบรวมฟิล์มเอ็กซ์เรย์ แผงโซล่าเซลล์, รวบรวมแบตเตอรี่ เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่ผ่านขบวนการชุบ (Plating) และผ่านขบวนการ Stamping เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240400125371บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240019025566บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125423บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัดผลิตตะกั่วผสมแอนติโมนีและเซลีเนียมแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5368-9
72150000225579บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัดหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าขนาดกำลังการผลิต(Output)สูงสุด9ตัน/วันแปลงยาวฉะเชิงเทรา027447075
82150000125538บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัดซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา แม่พิมพ์เครื่องจักรแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575236-40
82150200125601บริษัท อลูฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายแบบอลูมิเนียมสำหรับงานก่อสร้าง (Formwork)แปลงยาวฉะเชิงเทรา-
72150000225561บริษัท อะลินโกะ สแคฟโฟลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดให้บริการประกอบ ติดตั้ง ถอด รื้อถอน นั่งร้านทุกชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้าง และนำเข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป ให้เช่านั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575754-6
72150000225603บริษัท พรธิสาร จำกัดจัดเก็บ ผลิต ซ่อมแซม อุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้าง (แบบหล่อ,นั่งร้าน) และให้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 2514 1527
20240400225445บริษัท บังคิ่น โคซาคุ จำกัดกลึง เชื่อม ไส ปั๊มขึ้นรูปโลหะและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ปีละ36,000,000 ชิ้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา038 589251-3
82150000125579บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575715-8
82150100125594บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัดออกแบบผลิตแม่พิมพ์และปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000325411บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัดชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับประกอบลำโพงแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 38575 377-9
72150000325551บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา0819400671
72150000325569บริษัท สามมิตรเทค จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100525555บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นั่งสำหรับรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100125364บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากลวด (GALVANIZED AIRCRAFT CABLE,CABLE GALVANIZED WIRE ROPE) เชือกปอ (JUTE YARN) ผลิตแผ่นไม้สำหรับทำแพลเลท และผลิตลวดเคลือบ พีวีซี นำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสายควบคุมภายในรถยนต์ รถจักยานยนต์ รถจักรยาน สายไฟลวด ขดลวด ลวดสลิง ลวดหุ้มพลาสติก ลวแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575 012-4
72150200125363บริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนทำจากสแตนเลส ภาชนะบรรจุทำจากแสตนเลส ผลิตภัณฑ์จากลวดสแตนเลส ผลิตและนำเข้า-ส่งออก ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนควบสัมภาระและวัตถุดิบอื่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5016
20241100125380บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดอัดเศษเหล็ก/ และตัดอัดเศษเหล็ก/โลหะ คัดแยกเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนด บดย่อยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นเศษเหล็กและเศษโลหะ และถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด และมอเตอร์ใช้แล้วแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000125595บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัดปั๊มขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240035125556นายฉัตรชัย เจียรสุวรรณกลึงโลหะ แก้ซ่อมเครื่องยนต์และผลิตรถไถนาขนาดเล็กแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000125546บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัดงานกลึงเชื่อมโลหะเช่นน๊อตสกรูและทำอุปกรณ์เครื่องจักรกลทุกชนิดด้วยโลหะผลิตตะแกรงชั้นวางของอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิดทุกชนิดเส้นลวดจำหน่ายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000225462บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นตะแกรงเหล็กแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575585-7
72150000225512บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแผ่นตะแกรงเหล็กแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575191-3
72150100125554บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะจากผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered Metal Products) และผ้าเบรก (Disc Pad) และผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ดรัมเบรก (Drum brake)และวัตถุดิบสร้างแรงเสียดทานสำหรับเบรก(Compound)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100125570บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัดประกอบรถบรรทุกประกอบเครื่องยนต์ประกอบรถโดยสาร,ผลิตขี้เลื่อยไม้อัดแท่งโดยย่อยเศษไม้เปลือกไม้ชิ้นส่วนของต้นไม้และหรือเศษพืชผลทางการเกษตรให้เป็นผงไม้และซื้อมาขายไปเศษไม้แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150100125586บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัดผลิตและจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา038-086716
72150000125589บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000325369บริษัท ทาทาร่า อะคูสทิค อินดัสทริ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบตู้ลำโพงผลิตวงกบขอบประตูและหน้าต่างบานประตูและหน้าต่างไม้คิ้วไม้บัวไม้พื้นไม้ปาเก้บันไดเครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งอาคารที่ทำจากไม้แปลงยาวฉะเชิงเทรา038575006-7
72150000325379บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัดแผ่นวงจรและอุปกรณ์อีเลคโทรนิค (PRINTED CIRCUIT BOARD,COPPER FOIL,COPPER CLAD LAMINATE)แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5027-31
72150000325437บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Rough Blank, Final Blank, Wave Plate) ชิ้นส่วนเครื่องมือสื่อสารและออสซิลเรเตอร์, ผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.39 MW (สำหรับใช้ในโรงงาน)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000425567บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ทุกชนิด(Manufactureofelectronicsequipmentformotorvehicleandautomobile)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150200525554บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์,อุปกรณ์จับยืด(JIG&TOOL)และประกอบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150035425624บริษัท โซลานา สมาร์ท ไลต์ติ้ง จำกัดประกอบชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดหลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ส่องสว่างแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 6611 3081
72150100125521บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัดผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิดแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575731-6
72150100125539บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575123
72150000125373บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก และชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150100125461บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัดดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์เพื่อการส่งออกซื้อมาและขายไปรถยนต์ใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อะไหล่รถยนต์ทุกประเภทบุหรี่และสุรารถจักรยานรถจักรยานยนต์อะไหล่รถจักรยานยนต์ไม้แปรรูปเครื่องสำอางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับความงามเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575-554
72150400125494ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลงและตกแต่งรถยนต์, ซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่, อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, ชิ้นส่วนและอะไหล่, เครื่องจักร (เครื่องเจียร, เครื่องเชื่อม, เครื่องกลึงโลหะ, เครื่องดัดเหล็ก, เครื่องหล่อโลหะ), ไม้, ไม้แปรรูปหวายแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575-678
72150200125579บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดปรับสภาพรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์และคลังเก็บสินค้าสำหรับเก็บชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์ใหม่แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150200125593บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดซ่อมรถยนต์ ที่จอดรถและคลังเก็บสินค้าสำหรับเก็บชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์สำเร็จรูปแปลงยาวฉะเชิงเทรา-
82150500125608บริษัท ทีซี พาร์ทเนอร์ เทรดดิ้ง จำกัดบริการรับฝากสินค้าซ่อมแซมดัดแปลงปรับปรุงสภาพประกอบสินค้าจำพวกรถยนต์รถจักรยานรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เครื่องจักรกลเครื่องทุ่นแรงรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆทั้งใหม่และเก่าอุปกรณ์จำพวกอิเลกโทรนิกส์อุปกรณ์จำพวกไฟฟ้ารวมทั้งอะไหล่ทั้งใหม่และเก่าแปลงยาวฉะเชิงเทรา38575646
82150200125619บริษัท ยูโร ออโต้ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัดนำเข้า-ส่งออก ยานพาหนะ ทุกชนิด และอะไหล่ ยานพาหนะ ดังกล่าว และ นำเข้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ทุกประเภท เพื่อดัดแปลงสภาพ และส่งออกแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 8989 3231
72150100225404บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบรถบรรทุกบรรจุหีบห่อชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา038579000
72150000225488บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบล้อยางรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100225511บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดปรับปรุงสภาพรถยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์และคลังเก็บสินค้าสำหรับเก็บชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์สำเร็จรูปแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000225528บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดประกอบดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์เสริม,ชิ้นส่วนรถบรรทุกและรถหัวลากแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000225520บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม, ชิ้นส่วนรถบรรทุกและรถหัวลากแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150300225543บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด1.ปรับปรุงสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักและประกอบรถจักรยานยนต์2.ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่รถจักรยานยนต์เรือเครื่องจักรกลหนัก3.ซื้อมาขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์4.นำเข้ายานพาหนะทุกชนิดทั้งเก่าและใหม่พร้อมอะไหล่ยานพาหนะทุกชนิดทั้งเก่าและใหมแปลงยาวฉะเชิงเทรา082-7169091-5
82150100225618บริษัท ธันวา ทรานสปอร์ต จำกัดนำเข้า-ส่งออก ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงสภาพ รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง อะไหล่ของรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่ รถบรรทุกใหม่ จักรยานใหม่ จักรยานยนต์ใหม่ เครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ดังกล่าวแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5589
82150000325476บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัดซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่ของรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถบรรทุกใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ เครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดังกล่าว กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น โทรทัศน์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว สิ่งทอ ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์การกีฬา น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล น้ำมันประกอบอาหาร ถังแก๊สหุงต้ม(ถังเปล่า) ถังแก๊สติดตั้งรถยนต์ LPG NGV (ถังเปล่า),เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋าแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575589
72150000825436บริษัท ไตฮาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วเพื่อการส่งออกซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่อาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องใช้สำนักงานเครื่องประดับเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเครื่องทุ่นแรงวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรกลอุปกแปลงยาวฉะเชิงเทรา038575491
82150000125397บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา038-57 5251-5
82150100125560บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150300125618บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัดผลิตวัสดุกันเสียง สำหรับรถยนต์ และกันสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา-
72150000325502บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000425542บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัดผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนเสียงและการสั่นสะเทือนในรถยนต์และพรมรองพื้นในรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000525408บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (Hydraulic Pump, ระบบส่งกำลัง,ระบบเบรค,ระบบ Steering), ระบบควบคุมเครื่องยนต์, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 999.90 กิโลวัตต์ เพื่อใช้กับ บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัดแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000625505บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัดผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ประเภทเบาะรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา38575699
82150000825483บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150001125554บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และซื้อมาขายไปชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150001825567บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว,ชิ้นส่วนตลับลูกปืนและลูกปืนทุกชนิด)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150003525405บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5236-40
72150004225633บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต รับจ้างผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ จำหน่ายอะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ (Integral Power Steering)แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3305 1990
72150018625638บริษัท ซี ที อี เทค (ไทยแลนด์) จำกัดนำเข้า ผลิต จำหน่าย สายไฟ สวิตซ์ มาตรวัดความเร็ว เซ็นเซอร์วัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคและอะไหล่อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3808 6778 ต่อ
72150200125553บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัดประกอบรถจักรยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา038-575680
82150300125592บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถจักรยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา-
82150400125617บริษัท จีพี ออโต้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา-
82150003425646บริษัท ซุปเปอร์ ดี มอเตอร์ส จำกัดผลิตและประกอบเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ทุกชนิดแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5680
82150500125616บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่สวมใส่ (Wearable products and devices),ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1.41 MW เพื่อใช้ในบริษัทแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150100125396บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดชิ้นส่วนรถยนต์ และหัวไม้กอล์ฟ แม่พิมพ์,ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5223-5
72150019925623บริษัท อควาเฟธ จำกัดผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เช่น เลนส์พลาสติก ขอบยางซิลิโคน ท่อหายใจพลาสติก และอื่นๆ เพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ดำน้ำ ว่ายน้ำ เช่น หน้ากากดำน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ ท่อหายใจ ตีนกบ เป็นต้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5625-
82150000525489บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบรรจุหีบห่อ คลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้าแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150030325629บริษัท ฟอร์มฟาสส์ จำกัดล้าง ซ่อมแซม และเก็บอุปกรณ์ใช้สำหรับก่อสร้างแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 8161 2455
72150000125498บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัดชุบเคลือบผิวทองแดงและทองเหลืองด้วยความร้อน (Plating, Heat Treatment)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150000125399บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment)แปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3857 5187-9
10240102125499ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเกตุ วิศวกรรมคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว และเศษผ้า บดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบีและนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสที่กำหนดให้หมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติกที่ไม่ใช่แล้วเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบี นำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน โดยกระบวนการกรองเท่านั้นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240002225563บริษัท ยามานากะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240180125643บริษัท มิตรเจริญ ยูไนเต็ด สตีล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240003025566บริษัท อี้ ฮุย (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240108325622บริษัท เลิศริช จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240010025591ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเกตุวิศวกรรมคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา081 9456 292
10240010125599นายกฤษฎา นพเกตุคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240011125481บริษัท พี.สตีล ซัพพลายส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240011525607บริษัท ที อาร์ ซี บิสซิเนส จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา08 0974 2626
10240011925609บริษัท หย่งถัง ไทย จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา0 3808 6714
20240008225524บริษัท คิวมิวเลท พลัส จำกัดคัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษโลหะทุกชนิด, กระดาษ, พลาสติก, ไม้, หนัง, ยาง, กระเบื้อง, กระจก, บดย่อยพลาสติกและยางแปลงยาวฉะเชิงเทรา038-589419
20240021125503นางสาวพจนา วิฑูรธนไพบูลย์คัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย จากโรงงานอุตสาหกรรมแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240024025510นายบุญชัย วังทองสุขสิริคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม อัดเศษโลหะ ตัดโลหะ และบดย่อยพลาสติกแปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150100125497บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ (โดยไม่มีการฝังกลบ) ตัด บด ย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240000825562บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัดบดย่อยพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240002425593บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ นำกากตะกอนชีวภาพ (Biological Sludge) จากอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และกระดาษผ่านกรรมวิธีการหมักหรือผสมเป็นส่วนประกอบของเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยแปลงยาวฉะเชิงเทรา08 1358 7682
10240002525566บริษัท อี้ ฮุย (ประเทศไทย) จำกัดหลอมหล่อเศษและตะกรันโลหะจำพวกสังกะสีและทองเหลืองที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240202525580บริษัท หย่งถัง ไทย จำกัดบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และหล่อหลอมโลหะทั่วไป เช่น เศษทองแดง เศษทองเหลือง และกากตะกอนทองแดงแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240002625499บริษัท เอส.พี.รีไฟน์เนอรี่ จำกัดผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240002625523บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัดผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว หรือพลาสติกที่ใช้แล้วแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240174025627บริษัท เอฟเวอร์โกรวิ่ง รีซอร์สเซส รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดนำฝุ่นแดงจากกระบวนการหลอมเหล็กมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ผลิตอิฐบล็อก บล็อกประสาน และแผ่นพื้น จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240003325495ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐวุฒิ พาณิชย์หล่อหลอมของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สังกะสี ทองเหลืองแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240003425535บริษัท เรืองโรจน์ พี.สตีล จำกัดนำทรายจากแกนและแบบหล่อ ผงเหล็กยิงทราย สเกลเหล็ก ตะกรันเหล็ก (slag) ฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ เถ้าหนัก ตะกรันและฝุ่นจากหม้อไอน้ำ ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผลิตวัสดุภัณฑ์ในการก่อสร้างแปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240228425625บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัดทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น คอนกรีตบล็อก บล็อกประสาน แผ่นปูพื้น แผ่นทางเดิน วงบ่อเกรอะ จากวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา081-3587682
10240004625513บริษัท มิตรเจริญของเก่า จำกัดซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์แปลงยาวฉะเชิงเทรา
10240241925627บริษัท หย่งถัง ไทย จำกัดถอดแยกและบดย่อยมอเตอร์เก่าที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษสายไฟที่ไม่เป็นของเสียอันตรายแปลงยาวฉะเชิงเทรา
82150000125603บริษัท อีโคเทค ไลฟ์ไซเคิล แมนเนจเม้นท์ จำกัดแปรรูปวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล) ประเภทพลาสติกและโลหะทุกชนิดแปลงยาวฉะเชิงเทรา-
82150000225619บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น สายไฟ มอเตอร์ และนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และผลิตเม็ดพลาสติก, นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไป คัดแยก เศษทองแดง เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง เศษสังกะสี เศษทังสเตนที่ผ่านการใช้งานแล้ว, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วภายในบ้านและของตกแต่งบ้านที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู กลอนประตู ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ ท่อน้ำ ที่อุดหรือปิดท่อ, ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว(ที่เป็นโลหะไม่มีของเหลวปนเปื้อน) เช่น เครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์แอร์ เครื่องกระจายความร้อน หม้อน้ำ เครื่องทำความเย็น ไดชาร์จ ล้อแม็กซ์, อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์วัดน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า(ไม่มีปนเปื้อนน้ำมัน)แปลงยาวฉะเชิงเทรา
72150015025634บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัดโรงงานนําตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว (Organic Solvent) มารีไซเคิล โดยวิธีกลั่นลำดับส่วนโดยใช้หอกลั่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
20240002925590บริษัท ไร่ดอนฟลาวมิลล์ จำกัดเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200625604บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักไข่พนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000925535นางจรูญ ชื่นใจดีขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240085925640นายเอกลักษณ์ ฉัตรพัฒนากูลขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240017225655บริษัท จักรวาลถาวร จำกัดขุดตักดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240252925647นายจตุรงค์ แสงจันทร์ขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240011225552นางสาวดลฤดี คิระประสูตขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240127625638นายณัฐภูมิ กมลวงษ์ขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240019125481นายจำนงค์ พายัพวัฒนวงษ์ขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240025225572นางอาภิพร ชูวงศ์ขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000725539บริษัท ประเสริฐชัยโชคดี จำกัดฆ่าสัตว์ ชำแหละสัตว์ เช่น ไก่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000625525ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันพืชชีวมงคลผลิตน้ำมันจากปาล์มพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000125573ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันพิชชีวมงคลสกัดน้ำมันพืชจากกากเมล็ดในปาล์มพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-551300
10240000125450บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัดทำแป้งมันสำปะหลัง ได้ปีละ 65000 ตันพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-502071-4
20240000125532บริษัท แอดวานซ์ ฟลาว จำกัดบดมันเส้นได้ปีละ 48,000 ตันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000125484บริษัท เพียวเคมม์ จำกัดผลิตสารให้ความหวาน(กลูโคสไซรัพ)พนมสารคามฉะเชิงเทรา038-502071-4
10240152225637บริษัท สุทธิยนต์ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240100625524บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัดผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวันพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-502071-4
20240000125615บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัดผลิตน้ำอัดลมพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000325561บริษัท ไบโอคลาส จำกัดทำสำลีและผลิตภัณฑ์ต่างๆพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-551-790
10240400125464บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแผ่นชิ้นไม้ผสมซีเมนต์อัดพนมสารคามฉะเชิงเทรา-
10240000325605บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บอร์ด จำกัดผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และทำไม้อัดพนมสารคามฉะเชิงเทรา081-3727206
10240100625607บริษัท ที.แอล.เอส.ยูคาลิปตัส 2005 จำกัด ผลิตชิ้นไม้สับจากยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003525516บริษัท ที.แอล.เอส.ยูคาลิปตัส 2005 จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240100125424นายชญตว์ มิตะมาทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัดปาร์ติเคิ้ล ได้ปีละ 950 ชุดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200225462บริษัท มาเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิล เช่น ตู้ ได้ปีละ 2,000 ใบ โต๊ะเครื่องแป้ง ได้ปีละ 1,000 ตัว โต๊ะทีวี ได้ปีละ 1,200 ตัวพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20241200125454ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจทวีการโยธาทำแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240100125392บริษัท สยามลาเท็คโฟม จำกัดทำผลิตถภัณฑ์จากยางพารา เช่น รองพื้นรองเท้า รองพื้นพรม ที่นอนหมอน และส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์จากยางพาราพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002325569บริษัท เอชเจเค กรุ๊ป จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้พลาสติกต่างๆ หลอมเม็ดพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240006125551บริษัท สหอารีอินดัสทรี จำกัดผลิตท่อพลาสติกและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240099325639บริษัท บลู ไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุ เช่น ขวดน้ำ ฉีดฝาขวดน้ำ ผลิตหลอดพลาสติก และบดพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240300225446บริษัท เรไร 2559 จำกัดผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา -
20241300125461นายวิสูตร ตรีรัตนกูลรับจ้างบดเศษพลาสติก ได้ปีละ 300 ตันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001825510นายสุภร ตันเฮงบดอัดพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240198825646บริษัท เจ.อาร์.พี.คอนกรีต จำกัดผลิตท่อคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานระบายน้ำพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-551122
20240009825520ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีพนมคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ปีละ 50,000 ลูกบ่าศก์เมตรพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240025425560ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.คอนกรีตผสมเสร็จ (1995)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240700125412บริษัท วันเดอร์ฟูล หินอ่อน จำกัดแปรรูปหินอ่อนและหินแกรนิตพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20241500125451นายกฤษณะ รอดบุญชังหลอมอลูมิเนียมได้ปีละ 200 ตันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200625562บริษัท เจ.พี.เอส.เมทัลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดหลอมหล่อ อลูมิเนียมพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000825560นายคมกฤช ลีเลิศพันธ์ผลิตชั้นวางของจากโลหะพนมสารคามฉะเชิงเทรา02-747-4077
20240100725538บริษัท ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัดรับจ้างผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า,ทำถังเหล็กพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240100325495บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัดผลิตแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Module)พนมสารคามฉะเชิงเทรา092-9392287
20240200725479บริษัท กฤษณะ ไดแอนด์คาสติ้ง จำกัดรับจ้างฉีดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ รถยนต์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพนมสารคามฉะเชิงเทรา
40240000425581บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัดผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตสูงสุด 105.6 เมกะวัตต์ ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ 15 ตัน ต่อชั่วโมงพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200525473บริษัท อาร์.เจ.โคทติ้ง จำกัดรับจ้างพ่นสีเคลือบชิ้นงานโลหะทุกชนิด ได้ปีละ 297000 ชุดพนมสารคามฉะเชิงเทรา0-3859-7738
10240001825611บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240001925619บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002125565ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถังรุ่งเรืองคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002725612บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002925618บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003325610บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003425618บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003525615บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003825585บริษัท โซซิน จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240004125498นายวิสูตร ตรีรัตนนุกูลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษโลหะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ และบดย่อยพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240005025598บริษัท ผลปภัสร์ กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002525616บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240202625612บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240102725611บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002825610บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240102925617บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลืองและตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003025616บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์ พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003125614บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240323225649บริษัท เจ.พี.เอส เมทัลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบดย่อยมอเตอร์ เศษสายไฟทุกชนิด และโลหะ ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240323425645บริษัท เอจี สยาม เมทัล กรุ๊ป จำกัดบดย่อยมอเตอร์ เศษสายไฟทุกชนิด และโลหะ ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240103425617บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัดแปรรูปของเสียชีวมวลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชิงชีวมวล พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003625613บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันสังกะสี หลอมโลหะผสมทองแดง จากเศษทองแดงทั่วไป เศษและผงทองแดงจากการบดย่อยแผงพีซีบี และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ลใต้น้ำ และตะกรันทองแดง ทองเหลือง และสังกะสี ที่ผ่านการบดย่อยและร่อนแยกแล้วพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240186825626บริษัท เอ็มทู แวร์เฮ้าส์ จำกัดนำเศษมอเตอร์และเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีการบดย่อยพนมสารคามฉะเชิงเทรา088-1933888
10240003925583บริษัท โซซิน จำกัดนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการบดย่อยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ บดย่อยและหลอมสายไฟพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240004225579ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถังรุ่งเรืองนำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน โดยผ่านกระบวนการกรอง ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240004425617บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ตะกรันทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันสังกะสี หลอมโลหะผสมทองแดงจากเศษทองแดงทั่วไป เศษและผงทองแดงจากการบดย่อยแผงพีซีบี และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ลใต้น้ำ และตะกรันทองแดง ทองเหลืองและสังกะสี ที่ผ่านการบดย่อยและร่อนแยกแล้วพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240010725604นายจำรัส พลายกระสินธ์ถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยสายไฟ สายเคเบิ้ลใต้น้ำ และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200125456นางสาววิมล หงส์สิริสุขฆ่าไก่ ได้ปีละ 180,000 ตัวพนมสารคามฉะเชิงเทรา -
20240001225471บริษัท ไรซิง (ไทยแลนด์) จำกัดแปรรูปผลไม้และคัดบรรจุผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน หน่อไม้ฝรั่ง มะละกอ และมะพร้าวอ่อน ฯลฯพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001625472ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี ฟุ๊ดโกรไลฟ์ ผลิตซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว กระเทียมดอง มะนาวดอง และขิงดองพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240500125453บริษัท เอ็ม. การ์เม้นท์ จำกัดตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้ปีละ 480,000 ตัวพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-520728
20240000825479บริษัท ซิลเวอร์ อินดัสตรีส์ จำกัดประกอบและผลิตรองเท้าด้วยหนังเทียมหรือหนัง ได้ปีละ 300000 คู่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240003525498นายกิติวุธ พันธ์สอาดทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ ลังไม้ เครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240016025569บริษัท วู้ดแมน อินดัสทรี จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้ยางพาราและไม้แปรรูปจากต่างประเทศพนมสารคามฉะเชิงเทรา
60240100125581ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีเมทัลชีทผลิตแผ่นหลังคา ครอบมุมเหล็กโครงหลังคาพนมสารคามฉะเชิงเทรา0
60240000225572ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีเมธัลชีทผลิตแผ่นเหล็กหลังคาพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200425492บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส์ จำกัดผลิตกระป๋อง ,ฝากระป๋องพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240200225405บริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัดเชื่อมโลหะทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เข่น ตู้ชุมสายโทรศัพท์พนมสารคามฉะเชิงเทรา02-9712823-6
60240270625642บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัดผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า (กำลังผลิตได้ปีละ 600,000 ชุด)พนมสารคามฉะเชิงเทรา
40240012325597บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา026-924422
20240600325466บริษัท ไรซิง (ไทยแลนด์) จำกัดคัดบรรจุผลไม้ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ฯลฯพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240017925643นายณัฐภูมิ กมลวงษ์ขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000425298บริษัท น้ำแข็งนภัส จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซองพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-5113-3
10240000525295บริษัท น้ำแข็งพนม 1 จำกัดทำน้ำแข็งซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็กพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240100325396บริษัท ก.บุญชัย ก่อสร้างและจักรกล จำกัดกลึง-เชื่อมโลหะพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240006925499ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถังรุ่งเรืองคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมและล้างถังหรือภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็ก ถังพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240009125525บริษัท วิบูลย์พูลทรัพย์สตีล จำกัดคัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่ป็นของเสียอันตราย และหลอมเศษอลูมิเนียมพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000325439บริษัท เซ็นจูรี่ อุตสาหกรรม จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว ได้ปีละ 12,000 ตัน และไซโลเก็บรักษาข้าวพนมสารคามฉะเชิงเทรา -
20240007525486นายโกมล มาลานนท์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240003825526นายประคอง ทานะจิตต์ทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240309425641บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพนมสารคามฉะเชิงเทรา032-347558
20240039525488นายชาญชัย บุญประเสริฐขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240201725635นายณรงค์ ธูปเรืองผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรุปจากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นหมู ลุกชิ้นเนื้อ และหมูยอพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240289525634นายโกมล มาลานนท์สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังการผลิต 120 เกวียน/วันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240479625642บริษัท ซุปเปอร์สตาร์ แพ็คเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดซ่อมแซมตาข่ายรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ถุงตาข่าย ถุงกระสอบ เป็นต้นพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002425476ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาวรณ์ อินดัสเทรียลทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ ได้ปีละ 36000 ชิ้นพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240015125479บริษัท วู้ดแมน อินดัสทรี จำกัดทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้ยางพาราและไม้แปรรูปจากต่างประเทศพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240010225472ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี รีไซเคิลนำชิ้นงานพลาสติกชุบโครเมียมและเคลือบสีที่ไม่ใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา-
10240300125416นางสาวศิริกมล และนางสาวมาลินี โคมทองผลิตน้ำแข็งซองพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-551446
20240145025639ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูด ฟอร์ ไลฟ์ผลิตน้ำดื่มทุกชนิดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000425353บริษัท เจ. เอ็ม. พนมคอนกรีตอัดแรง จำกัดเสาคอนกรีตอัดแรง,พื้นคอนกรีตอัดแรงพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240310125644บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240018925568บริษัท โชคชัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000125229นายเรวัฒน์ วินิจฉัยซ่อมเพลาพัดลม,เพลาราว,เพลาคอม้า,เชื่อมพอกเพลาชนิดต่าง ๆ และถังน้ำพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240800125435นายปยุต แสงภายกลึง-เชื่อม คว้านโลหะได้ปีละ 820 ชิ้นพนมสารคามฉะเชิงเทรา -
20240003725569บริษัท เค.เค.เอส.พาร์ท จำกัดผลิตอุปกรณ์ สำหรับล๊อครถยนต์เช่น ชุดล๊อคเกียร์ เบรก คลัชพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240101225514บริษัท เจริญสมพงษ์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพพนมสารคามฉะเชิงเทรา02-4202971
20240000425387บริษัท โตโยต้าวัน จำกัดซ่อมรถยนต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา038-551098
10240100325604ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ดีสโพเซิลนำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม นำกรดและด่างที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240018025641นายสายชล นพกรขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240009525559นายอานนท์ นพเกตุขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240114625633นางขวัญจิตร นพกรขุดดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240115225631นายสายชล นพกรขุดดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240037625579นายสุภาค รัตนะรังสีขุดตักดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240037725577นายสุภาค รัตนะรังสีขุดตักดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000925584สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัดฆ่าสัตว์พนมสารคามฉะเชิงเทรา098-2568441
20240101825592สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัดทำอาหารผสมสำหรับเลี้ยงสัตว์และป่น หรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เพื่อผสมเป็นอาหารสัตว์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240600125460นายเสริมศักดิ์ จั่นทองทอผ้าพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000925576นางสายหยุด ใจงามดีทอผ้าพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001525615บริษัท เอส.ซี.เอ็ม เทค จำกัดทำแม่พิมพ์โลหะพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002625547บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัดผลิตโครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถพ่วงพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20241900125457บริษัท เดชา สตีล จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่น และตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-507456-7
20240274325644นายนพพร มากทองผลิตประกอบซ่อมเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240004825566บริษัท เอส.ซี.เอ็ม เทค จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003525565บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240008225476บริษัท ซัคเซส (2019) จำกัดฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศฯ อก. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)พนมสารคามฉะเชิงเทรา-
20240023125519บริษัท กำจัดของเสียไทย จำกัดคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะ และบดย่อยเศษพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000325522บริษัท เดชา สตีล จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240001025501บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผสมเป็นเชื้อเพลิงทดแทน แยกสกัดโลหะมีค่าจากสารละลายที่ใช้แล้วพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240104025473บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดนำน้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) มาผสมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและคุณลักษณะใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240006225650บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัดบดหรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชผลทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้หยาบ ชิ้นไม้หยาบ ทะลายปาล์ม ซังข้างโพด เปลือกมะพร้าว ฟางข้าวพนมสารคามฉะเชิงเทรา
30240000125423ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยองโม่บดและย่อยหินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240088225642นายจิรกิตติ์ ตีระแพทย์ขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240036925632บริษัท สุรภา ทรายทอง จำกัดร่อนและขุดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240048325631นายอภิชัย นิยมพานิชขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240251825640นายศาตนันท์ นันทมานพขุดดินพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240005325574นายสุริยา ทองเจือขุดดินลูกรังเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240119925632นายสุริยา ทองเจือขุดดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240173825637บริษัท ทรัพย์ธรณี ดิสทริบิวชั่น 456 จำกัดขุดร่อนและคัดขนาดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240021125578นายโสภณ อนันตกูลขุดตักดินและล้างทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240022525560นายปราโมทย์ วงศ์วานรุ่งเรืองขุดตักทรายเพื่อคัดแยกขนาดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240022625568นายปราโมทย์ วงศ์วานรุ่งเรืองขุดตักทราย เพื่อคัดแยกขนาดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240029825575นางสาวศรสวรรค์ ภู่พนมภูมิขุดตักดินหรือทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240030525560นางยุวดี ชัยวรวิทย์กุลขุดตักดินเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240036425575นางพรรณรัตน์ ปิงยศขุดทราย ขุดดิน ล้างทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000725554บริษัท พี.บี.บี คอนกรีต จำกัดร่อนคัดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240000825552นางสุรภา ยอดคีรีร่อนคัดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001025483นางสาวภาวินี นิ่มปฐมวงศ์ร่อนคัดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001225539ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุริยันต์ อุตสาหกรรมทรายร่อนคัดขนาดทราย ได้ปีละ 6,000 ลบ.มพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001325529บริษัท ควอลิตี้ แซนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่อน คัด ปรับปรุงคุณภาพทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001925484ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่นร่อนคัดขนาดทราย ได้ปีละ 6000 ลบ.ม.พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002725529ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่นร่อนคัดขนาดทรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002325601บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัดฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240100125382นายกฤชภาส แต้นุกูลสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วันพนมสารคามฉะเชิงเทรา599007
10240000825471บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดผลิตแป้งมันสำปะหลัง 300 ตัน/วันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
00240000125395บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัดทำแป้งมันสำปะหลังแปรรูปพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-855055-88
20240100225448นายณัฏฐพล แต้นุกูลทำมันเส้น 1,000 ตัน/เดือนพนมสารคามฉะเชิงเทรา0-1735-1966
20240149725648นายเจยวัฒน์ แต้นุกูลทำมันเส้นพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000325530บริษัท สยาม คิงส์ จำกัดผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร เช่น ซอสปรุงรสพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-855135
10240000425504บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัดผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและเกรดอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายและส่งออก กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันพนมสารคามฉะเชิงเทรา02-6171023-4
20240032025650ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ภรณ์ รีไซเคิลผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเศษผ้าหรือใยผ้าที่ไม่ใช้แล้วพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240100125400บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัดแปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะรวม 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เพื่อจำหน่าย ทำไม้รองรับสินค้า และอบไม้พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240300125380บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัดแปรรูปไม้ด้วยการเลื่อยพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240005825607บริษัท ไม้บัวหลวง จำกัดตัดไส-ซอยเซาะร่องไม้ เพื่อทำเป็นภาชนะรองรับสินค้าและวงกบขอบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง จากไม้พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240200125409บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัดผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง ชิ้นไม้สับพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-855-055
10240200125458บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีพนมสารคามฉะเชิงเทรา038 855055
10240000525568บริษัท วรวัฒน์ ธัญญผล จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา089-8326688
10240001825595บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัดย่อยไม้และย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240206925620บริษัท คันนา จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย และไม้ยางพาราพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002425601บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรับมนตรีเพื่อจำหน่ายพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-086188
10240002825529บริษัท กิจพรรณ วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240298325620บริษัท ไทย มาสเตอร์ เฟรม จำกัดผลิตกรอบรูปจากไม้พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240100125368บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)ผลิตกระดาษพิมพ์ และกระดาษเขียน กำลังการผลิต 36000 ตันต่อปีพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240001425511บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัดผลิต Molybdenum oxide} Ferrorus molybdenumพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240004725535บริษัท อโกรซิสเต็ม การเกษตร จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี แบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240484625643บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัดการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240001825486บริษัท อิกคิว โพลีเมอร์ จำกัดผลิตสีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน สีรองพื้นกันสนิม และผลิตสีรองพื้นกันสนิมจากวัตถุดิบและตัวทำละลายที่ผ่านการใช้งานแล้ว ปรับปรุงคุณภาพตัวทำละลาย (SOLVENT) จากตัวทำละลายที่ใช้งานแล้ว โดยผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240126325638บริษัท ซีดับบลิว เมทัล จำกัดทำเม็ดพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240047925639นายรังสรรค์ สังข์ทองหลอมเม็ดพลาสติกเกรดบีพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240008825489นายกิตติศักดิ์ กาญจนมัยทำพลาสติกเป็นเม็ดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240275125647ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีพนมคอนกรีตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000925529บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัดหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240123825638บริษัท ซีดับบลิว เมทัล จำกัดหลอมทองแดงพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240295325631นางทองสุก อยู่วัฒนาทำผลิตภัณพ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างฟรือติดตั้งโครงสร้าง ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ รวมถึงการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240002725594บริษัท ที เกษ คอนสตรัคชั่นตัด พับ ม้วน เชื่อม ประกอบโลหะทุกชนิดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000425553บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตประกอบเครื่องยนต์ดีเซลพนมสารคามฉะเชิงเทรา085-4831273
20240119025631บริษัท โคลทรี เอเชีย แปซิฟิก จำกัดผลิตเครื่องอัดอากาศสำหรับการหายใจของนักประดาน้ำพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10241200125399บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัดผลิตไฟฟ้าได้ 37.4 เมกกะวัตต์ ไอน้ำได้ 200 ตัน/ชั่วโมง และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมได้ 350 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002825537บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ ขนาด 2 mw./ชั่วโมงพนมสารคามฉะเชิงเทรา038-502-142-3
40240010925596บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.27 เมกะวัตต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
40240011025594บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.23 เมกะวัตต์พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240000425405บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัดผลิตไฟฟ้าและไอน้ำพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240271425629บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพพนมสารคามฉะเชิงเทรา
20240102225578บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัดผลิตส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10241300125398บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ล 2 จำกัดปรับคุณภาพน้ำเสียรวมพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240400225397บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัดปรับคุณภาพน้ำเสีย ปริมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วันพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240201625563บริษัท พาเพิ่มทรัพย์ จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240002725570บริษัท เอส วี พี ไทยโมบายเฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและประกอบกิจการกระบวนการต่อเนื่อง ล้าง บด หรือย่อยพลาสติกและทำเม็ดพลาสติกเกรดบีพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003625605บริษัท พลอยสวย สแครป แอนด์ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240006025480บริษัท ป.รวมเศษ 304 จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยพลาสติกพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240006025597บริษัท กำปั่นทอง อินดัสทรี จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240008525602บริษัท ซันเหลียน ไทย จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240448125641บริษัท พี.ที.ซี.พลาสติก จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240018825505บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัดคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240070725627บริษัท พาเพิ่มทรัพย์ จำกัดนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ท่อเกษตร,บัวพีวีซี,ไม้เทียม และ โฟมบอร์ดพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240001525567บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัดนำน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และทำเชื้อเพลิงทดแทน ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งในสภาพของแข็งและของเหลวมาผลิตเชื้อเพลิงผสม(Blending) ผลิตสารปรับปรุงดินจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240101625614บริษัท โยซิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และหลอมโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240001725613บริษัท คิง ไอโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ สแครป ทรีทเม้นท์ เซนเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และหลอมโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา08 1628 6361
10240052125630บริษัท ซี ที สตีล จำกัดหลอมหล่อเศษโลหะจากเศษอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกลับมาใช้ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240103525572บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล จำกัดนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย เพื่อคัดแยกนำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240003525599บริษัท เจลี่ อะลูมิเนียม จำกัดหลอมหล่อตะกรันอลูมิเนียมพนมสารคามฉะเชิงเทรา08 0785 8767
10240187025622บริษัท คิง ไอโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ สแครป ทรีทเม้นท์ เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดนำเศษมอเตอร์และเศษสายไฟทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมาผ่านกรรมวิธีบดย่อยพนมสารคามฉะเชิงเทรา081-5886347
10240004725602บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล จำกัดหลอมหล่อเศษโลหะจากเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกลับมาใช้ใหม่พนมสารคามฉะเชิงเทรา086 3685495
10240297825622บริษัท เทพรุ่งโรจน์ รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัดถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ และมอเตอร์ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240299325621บริษัท เทพรุ่งโรจน์ รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ และมอเตอร์ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายพนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240007125610บริษัท ซีดับบลิว เมทัล จำกัดบดย่อยสายไฟและสายเคเบิ้ลที่ไม่ใช้งานแล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย พนมสารคามฉะเชิงเทรา
10240007425606บริษัท ซันเหลียน ไทย จำกัดนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยพนมสารคามฉะเชิงเทรา08 1378 8705
10240009425604บริษัท เจเนอรัล เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัดทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว และน้ำมันปนเปื้อนน้ำ สกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ อบกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พนมสารคามฉะเชิงเทรา08 6777 9917
20240000225407ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเที่ยงพิมลสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-511555
20240000325405ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเที่ยงพิมลสีข้าวเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-511555
20240100125416ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาระชาทำผลิตภัณฑ์จากกาแฟ เช่น กาแฟผง กาแฟปรุงสำเร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา513708
10240000125252บริษัท จิตตานิชแปดริ้ว จำกัดทำไอศครีมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511727
60240270925646บริษัท ตะวันออกน้ำกลั่นบริการ จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
00240200125344ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ส่งเสริมทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 150 ตัน และทำน้ำดื่มเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
00240000125296บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัดไม้อัด (แผ่นชิ้นไม้ผสมซีเมนต์อัด)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา512423
20240012325476บริษัท สินธนะวิศว์ จำกัดกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป เช่น บานประตูเหล็ก รางน้ำเหล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100125293บริษัท แปดริ้วสหการช่าง จำกัดทำน๊อต สกรู และเพลาของเครื่องยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511856
20240100925575บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัดสถานีจ่ายน้ำประปาฉะเชิงเทราเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240700125352บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511794
20240015725573บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240021225592บริษัท โตโยต้าวัน จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-515422
20240021425572บริษัท บี-ควิก จำกัดศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000725242บริษัท โรงสีข้าววิวัฒน์ จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001025576บริษัท โรงน้ำแข็ง พงษ์ทิพย์ธารา จำกัดผลิตน้ำแข็งซองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา081-939967
20240102225487บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตสารผสมล่วงหน้าสำหรับอาหารสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000425494บริษัท เทคโนวู้ด (ประเทศไทย) จำกัดตัด,ต่อ ไม้วีเนียร์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000425452บริษัท ดวงพลอาร์ททิส จำกัดทำชิ้นส่วนเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001525490บริษัท กานต์บรรจุภัณฑ์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240002425500บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัดผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001225531บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัดผลิตแผ่นกระดาษเพื่อผลิตภาชนะบรรจุกระดาษ เช่นกล่องกระดาษเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001525482บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัดรับจ้างพิมพ์กล่องกระดาษและทำบรรจุภัณฑ์จากกระกาษเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-559215-9
20240003125497บริษัท ดอท สกรีน จำกัดพิมพ์สติกเกอร์และวัสดุต่างๆ ทุกชนิดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200125506บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนของวาล์วสเปรย์ หัวปั๊ม ปั๊มสเปรย์ และภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001125531บริษัท พีแอลที.พลาสติก จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ และชิ้นส่วนพลาสติก ต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004525588บริษัท พลาสเท็ค อุตสาหกรรม จำกัดทำภาชนะบรรจุด้วยพลาสติก เช่น ขวด และฝาจุกต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847405
20240006425514บริษัท ไดโด้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001125499บริษัท แอ๊บป้า อินดัสตรีส์ จำกัดทำขวดพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-559241
20240000325496บริษัท แอ๊บป้า อินดัสตรีส์ จำกัดทำหลอดแก้วและขวดแก้วสำหรับใส่ยาฉีดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000325538บริษัท ลิลลี่ สโตน จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากหินเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านเรือนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001925583บริษัท เอสบีที เวิลด์วาย โปรดักส์ จำกัดโรงงานตกแต่ง , ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เป็นอาคาร, ห้องพักเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240269125645บริษัท วินโดว์ พอยท์ จำกัดผลิตประตูเหล็ก หน้าต่างเหล็กทุกชนิดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240008025569บริษัท ไทยพัฒนาหน้าต่าง จำกัดผลิตวงกบประตู - หน้าต่าง และโครงสร้างจากโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000625533บริษัท แอ๊บป้า อินดสตรีส์ จำกัดทำหลอดยาสีฟันและหลอดบรรจุต่าง ๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100925559บริษัท เมทัล แอเรีย จำกัดผลิตงานปั๊มโลหะแผ่น,หน้าต่าง-ประตูเหล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200125498บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัดประกอบตู้สำนักงาน และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300325477บริษัท ด.บุนนาค เพลทติ้ง (1999) จำกัดชุบ เคลือบผิวโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240700125410บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-3796083
20240400125470ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารน้ำทิพย์ทำน้ำบริสุทธิ์และจำหน่ายน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240212925630ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองต้น รีไซเคิลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240041025626บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จำกัดทำขนมเบเกอรี่ ขนมปัง และขนมอบแห้งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240114225624บริษัท รีโมท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดผลิตรีโมทคอนโทรลเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240600125330บริษัท อาซาฮี ออบิท อินดัสเตรียล จำกัดผลิตเครื่องใช้ในการกีฬา เช่น กระเป๋า ถุงกอล์ฟเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241800125391บริษัท คอร์ติน่า สยาม สปอร์ต จำกัดผลิตชุดอุปกรณ์กีฬาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา0-3885-6701
20242200125452บริษัท มาสโก้ เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์กีฬา เช่น หน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตัวในการเล่นกีฬาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา -
20240100325610บริษัท หงส์ หยวน สปอร์ต กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันตัวในการเล่นกีฬาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-086395
20240001925526นายปุญญพัฒน พงษ์พัฒนาพนิตฆ่าสัตว์ ชำแหละสัตว์ ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ เช่น ไก่ , ไก่ชำแหละ , ลูกชิ้นไก่ ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา090-9495969
20240200525465บริษัท ไทยแพกซ์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร,ฝาครอบ และแก้วน้ำได้ปีละ 137 ล้านชิ้นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-822098
20240001825601นายก้องศักดิ์สยาม แซ่ซิ้มบด หรือย่อยพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200325361บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัดผลิตคอนกรีตสำเร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240300225349บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิค (FIXED RESISTORS)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240200225407บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์      (RESISTOR NETWORK CHIP)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา822404-08
20240006625626บริษัท อู่เอสพี ออโต้เซอร์วิส จำกัดซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001325588บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัดผลิตอาหารสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240400125316บริษัท เอส.เอช.โอ จำกัดต่อตัวถังรถยนต์ และซ่อมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511087
10240000225300ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะกลการซ่อมรถบรรทุก และซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา512142
20240100425360บริษัท อีซูซุ แสงหงส์ ลิซซิ่ง จำกัดซ่อมเครื่องยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511502
10240001025279บริษัท อุดมสุขพืชผล จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน) และเพิ่มการสีข้าวนึ่งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-983029-32
10240002425536บริษัท ง่วนล้ง อินเตอร์ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดปรับปรุงคุณภาพข้าว กำลังการผลิต 600 ตัน/วันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100225465บริษัท ตราเพชร โฮลดิ้ง จำกัดผลิตอวน เชือก และด้ายโปลีเอททีลีนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100525466บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัดผลิตแม่พิมพ์โลหะ ผลิตชิ้นส่วนสำหรับประกอบรถขุด รถตัก รถยก รถบด รถเครน รถแทรกเตอร์ ด้วยการปั๊ม กระแทก ตัด พับ ม้วนโลหะ ได้ปีละ 1,200,000 ชิ้นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-584408
20240003325501นายวีรพจน์ สื่อเสาวลักษณ์ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขอบภาชนะถังน้ำกันฝุ่นละอองต่าง ๆ ภาชนะต่าง ๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240201725593ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอกฤต กรุ๊ฟล้าง บด หรือย่อยพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240249125624บริษัท ล้อเซ้งฮวด 2562 จำกัดล้าง บด หรือย่อยพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240005625585บริษัท ที ซี ซี คอนกรีต จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240295725632บริษัท กาญจนาคอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240269525646ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.เมทัล ชีท (ฉะเชิงเทรา)ผลิตแผ่นเมทัลชีท และเมทัลชีทพียูโฟมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา084-9776000
10240400225348บริษัท ฉะเชิงเทรา ออกซิเจน จำกัดบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-583177
20240302225634นายทรัพย์ ศิริมงคลซ่อมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240295125627บริษัท แสงทอง แอสฟัลฟ์ติก ก่อสร้าง จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ปีละ 50000 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000125524ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ตทอผ้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240007225475บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตต้นคริสต์มาสและพวงหรีดจากพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001825538นายนพดล ยงศิรินึ่งข้าว อบข้าว ได้วันละ 150 ตัน/วันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240002425526นายวีระ ร้อยกรแก้วผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 1,023 ซองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004325518บริษัท มิกโก้ ฟลอร์ริ่ง แมนนูแฟคทรอริ่ง จำกัดทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง จากไม้ ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารผลิตไม้ปาร์เก้เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200125407บริษัท ดีคอย แพลนท์ จำกัดทำเครื่องตกแต่งภายในบ้าน ไม้แกะสลักเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240007725615บริษัท มิกโก้ ฟลอร์ริ่ง แมนูแฟคทรอริ่ง จำกัดทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา0385161389
20240100125556บริษัท ไทยเปเปอร์ พลาส แพ็ค แอนด์ ลามิเนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก ฟิล์มพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240500125396บริษัท คอสมอส เคมีคอล จำกัดผลิตสีน้ำมันและน้ำยากันความร้อนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240014825622บริษัท ธงทองโอสถ จำกัดผลิตยาสมุนไพรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240274825643บริษัท เอ็น เอส ดับบลิว โปรดักส์ จำกัดผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ปลั๊กไฟฟ้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240102025523บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตต้นคริสต์ และพวงหรีดจากพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000325520บริษัท ธนาบล็อก โปรดักส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240009725605บริษัท ธนาบล็อก โปรดักส์ จำกัดทำผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น เสา คิ้ว ผนังเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240155825639บริษัท เกาะจันทร์คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100125327นายสุนันท์ นาคประสิทธิ์หลอมหล่อทองเหลือง เช่น ก๊อกน้ำ เชิงเทียน เครื่องประดับเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200025649บริษัท ไคนด์ โพร จำกัดผลิตวงกบ , ประตูหน้าต่างเหล็ก , ตัด , พับ หรือม้วนโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000225381บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดม้วนแผ่นเหล็กทำท่อส่งน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240700125339บริษัท เอเซีย สปอร์ตส์ กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดทำตุ๊กตาจากผ้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240271025643นายสุรชัย อนันตวิทยานนท์ห้องเย็นถนอมอาหารเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240011425616นายสุริยะ มิตรอุปถัมภ์ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240500125529บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิต-ประกอบ หม้อไอน้ำอุปกรณ์กำเนิดไอน้ำโดยนำความร้อนกลับมาใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนส่วนประกอบท่อ ถังความดัน โครงสร้างโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300125562บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตประกอบหม้อไอน้ำ อุปกรณ์กำเนิดไอน้ำโดยนำความร้อนกลับมาใช้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ส่วนประกอบท่อ ถังความดัน โครงสร้างโลหะ โลหะแปรรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240121525620นางสาวณิชานันท์ ชาญเชิงรบคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240004225611บริษัท ร่วมค้า แอดวานซ์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำพลาสติกอัดแท่งทดแทนไม้จากเศษพลาสติกที่ใช้งานแล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000125383นายสุรพงษ์ หยกอุบลบดแกลบเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000225571บริษัท สุภประภา ฟู้ด จำกัดผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000225605บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดการถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีการอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-088-098-9
10240000425579บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารจากเนื้อสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-592300
10240000625491บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240400125462บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชำแหละ,ตัดแต่ง,ตัดขนาดเนื้อหมูและบรรจุในภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้และการถนอมเนื้อสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-593684
20240274925641นายธวัชชัย ตันวัฒนะสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา01-3316995
10240000325258บริษัท โรงสีรุ่งเรืองธัญญกิจฉะเชิงเทรา จำกัดสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240271125641นายวิชัย ศรีอุไรทำขนมจีนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240273625648นางสำราญ สิมะขจรเกียรติทำขนมจีนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000425361นายเกตุ รอดไพบูลย์ทำขนมจีนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000125294บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดผลิตอาหารสัตว กำลังการผลิต 280 ตัน/วันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-593104-10
00240000225336บริษัท นูทริกซ์ จำกัด(มหาชน)ทำอาหารสัตว์ (อาหารสุนัข อาหารแมวและอาหารสัตว์น้ำ) และอาหารกระต่าย อาหารนก อาหารหนู อาหารเต่าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-593116-8
20240403525643บริษัท วินเวฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเครื่องนุ่มห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น ชุดกีฬาต่างๆ ชุดนอนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240005925472บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ได้ปีละ 800000 ชิ้นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847-730-47
00240000125320บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดทำเครื่องใช้ในบ้านเรือน และเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราแปรรูปและท่อน โดยใช้เครื่องจักรแปรูปไม้โดยตรง 748.82 แรงม้าและเครื่องจักรประเภททุ่นแรง 179.86 แรงม้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา2119713
00240300125335บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตู้โทรทัศน์ ตู้ลำโพง ตู้วิทยุ ตู้แอมปิไฟร์ เพื่อการส่งออกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240187425624บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัดผลิตกระดาษสีน้ำตาล กระดาษแข็ง และกระดาษแข็งสีน้ำตาลเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100225414บริษัท ยูนิเวอร์ส รีไซเคิล แพ็ค จำกัดแปรสภาพกระดาษเก่าอัดขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100125343บริษัท นิปปอน แบตเตอรี่และการยาง จำกัดผลิตยางในรถยนต์ จักรยานยนต์ และยางในจักรยานเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240102125539ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโย พลาสติกผลิตถุงพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
00240400125334บริษัท เลนโซ่ไวนิล จำกัดผลิตแผ่น พีวีซี ปูพื้น - แผ่นหนังเทียม พีวีซี และผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ สำหรับกรุแหล่งน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300125430ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกงรีไซเคิลบดเศษพลาสติก ได้ปีละ 120 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000325357นายคุณวุฒิ อภิวงศ์โสภณหลอมหล่อเหล็ก เช่น มู่เล่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511356
20240102425475บริษัท ออนเนสตี้ ทูวิน จำกัดรับจ้างทำส่วนประกอบใช้ในการก่อสร้างอาคารและทำผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240800125411บริษัท ทอร์ค จำกัดผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน (HEAT EXCHANGER)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา847067
10240300225463บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดผลิตอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-593903-5
20240200425559บริษัท เค.เอส.โมลด์ พาร์ท จำกัดผลิตเข็มกระทุ้งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ , อบชุบแข็งโลหะด้วยความร้อนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240400125332บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ท จำกัดผลิตเข็มกระทุ้ง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และอบ ชุบแข็งโลหะด้วยความร้อนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847044
20240002125514บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัดผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ เครื่องนวดข้าว เครื่องเกี่ยวข้าว ตู้อบแห้งเมล็ดพืชเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240102025481บริษัท โกลด์ เทรสเชอร์ โมลด์ จำกัดผลิตและรับซ่อมแม่พิมพ์(Mold&Die) อุปกรณ์จับยึด(Jig&Fixture)และแม่พิมพ์หล่อโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240015925637บริษัท ลัมเบอเร่ท์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบตู้แช่เย็นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240700125378บริษัท ออนเนสตี้ โปรดักส์ จำกัดผลิตส่วนประกอบ อุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา593123
10240100225374บริษัท อเล็กซอน จำกัดผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เช่น ออยล์คูลเลอร์ อีเวฟบูเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ หม้อน้ำรถยนต์ จากอลูมิเนียม ปริมาณการผลิต 110,000 ชิ้น/ปีเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา539508
20240183025640บริษัท ยูเนียน ทราฟฟิค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตวัสดุที่ใช้ในทางวิศวกรรมจราจรทุกชนิด เช่น ป้ายจราจรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
91210006225564บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240002425569บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัดห้องเย็นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-7104020
20240200325403บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดตรวจสภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบลูกค้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001925593นางสาวจุฑามาศ นาคมงคลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240003625597บริษัท เอดีสแคปเปอร์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240004425542ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรัตน์รีไซเคิลคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว บดย่อยเศษพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240004525598บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่งเทค จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004525521ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกเจริญกิจคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000325498บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จำกัดต้ม กลั่น สารละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847162
00240100125394นางยกหลั่ง สืบสมานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมจีนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000325470บริษัท เมอริเดียน จำกัดผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากหนังสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100225372บริษัท ฟลอร์ โซลูชั่น จำกัดไส-ซอยไม้แปรรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240005125545บริษัท โกลเด้นเพลส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัดผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุเคมี , กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240210325625นายวิศว์ ทวีชัยทัศน์เป่าและฉีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา081-9185408
20240100125572บริษัท แอล.ที.อาร์. พาแนล เทคโนโลยี จำกัดผลิตพนังฉนวนสำเร็จรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100325331บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-514758
20240349025641บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000225375บริษัท ชัยพรการประปา จำกัดหลอมหล่อเหล็ก เช่น อุปกรณ์ประปา ได้ปีละ 250 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา813251
20240265425643นายวรพงษ์ อ่องรุ่งเรืองทำประตู หน้าต่างเหล็กดัด มุ้งลวดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา513102
20240435825649ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณ สตีลทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240600125411นางสาวรัศมี เลิศศิริกลึงเชื่อมโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-
20240007625609บริษัท เอช.ที.สหกิจ จำกัดกลึง ไส ตัด เจาะ เชื่อม โลหะ และผลิตอะไหล่ทั่วไปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240274425642บริษัท รงด้า (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240132325638บริษัท เครื่องถ่ายเอกสาร จำกัดซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสารเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100525524บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัดซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100225382บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและตรวจสอบแผงวงจรรวม (IC)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240400125324บริษัท ไทยสตาร์ไลท์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน ส่วนประกอบรถยนต์ หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847218
20240221225640บริษัท เอ็มเอสพี พรีซิซั่น ทูล (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และจักนยานยนต์ , ผลิตเครื่องมือสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001225549บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , รถจักรยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847549
20240800125419บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัดทำอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-847549-50
20240002125548บริษัท ฮิโรโอกะ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะยานยนต์ ด้วยวิธีปั๊ม ตัด ดัด เชื่อมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240102625504บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004425557บริษัท เวิร์คเคอร์ อินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา086-3181692
20240005025570บริษัท ฮิโรโอกะ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241800125466บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัดรับจ้างทำ ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ได้ปีละ 10,260,000ชิ้นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200325569บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-559-031-4
20240000225563บริษัท พรีเฟอร์สตีลเซอร์วิส จำกัดผลิตลูกบอลยางเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001425578บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัดจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100425352นายสมหมาย เจียมบุรเศรษฐซ่อมเครื่องยนต์ และตัวถังรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
00240000225351บริษัท น้ำใจ (1991) จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 20 ตัน และทำน้ำดื่มเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511224
20240500125446บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัดผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ปีละ 108,000 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา -
20240100425469นายมานพ เดชพิทักษ์ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ ได้ปีละ 2000000 ชิ้นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-821330
20240008925503นางสาวสุมิตตา ขำเจริญศักดิ์ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรงเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240010225587บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-812844-6
10240000325175นายดิลก ไทเศรษฐวัฒน์กุลผลิตรถไถนา ท่อสูบน้ำ และซ่อมเครื่องมือการเกษตรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา511292
20240500125362นายสาคร จูเภาซ่อมเครื่องสูบน้ำ - ท่อสูบน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241300125388บริษัท เครื่องเย็นเสตนเลส แปดริ้ว จำกัดประกอบ-ซ่อมตู้แช่เย็น และซ่อมเครื่องปรับอากาศเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา51424-5
20240269625644บริษัท นานาครีม อินโนเวชั่น จำกัดแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เช่น ครีม,โลชั่น ลิปสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241000125415บริษัท เจ.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัดซ่อมเครื่องยนต์-ช่วงล่าง, เคาะ-พ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-821916-8
20240012625610นายสุขุม ตั้งกงพานิชซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000125385บริษัท โรงสีไฟล่ำสันต์พานิช จำกัดนึ่งข้าวเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001125251บริษัท โรงสีไฟล่ำสันต์พานิช จำกัดสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 525 เกวียน/วัน)เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300125356บริษัท วี.พี.ไอ จำกัดผลิตเส้นด้ายจากใยสังเคราะห์,ใยธรรมชาติเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา512762
20240002625570บริษัท ซี.ซี.ที. กล่องกระดาษ(1997) จำกัดผลิตและจำหน่วยกรอบใส่ภาพ โปสเตอร์หรือภาพเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240322925643บริษัท กิจพิพัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240307825628บริษัท สุนทรคอนกรีต จำกัดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นสำเร็จรูป เสาเข็มเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241300125396บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัดผลิตเครื่องปั๊มลม อัดลมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-516670-2
20240002925541บริษัท เครื่องเย็นแสตนเลส แปดริ้ว จำกัดประกอบและซ่อมตู้แช่เย็น ได้ปีละ 36 ชุดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา086-1433619
20240486125642บริษัท บี ซี เค ซัพพลาย จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ รถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง เช่น ตู้บรรทุก กระบะบรรทุก ตัวถังบนรถบรรทุก ตัวถังบนรถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบรถพ่วง รถกึ่งพ่วงเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240018025583บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์ จำกัดซ่อม-พ่นสีรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240030025496บริษัท ฉะเชิงเทรา ยนตรการ เซอร์วิส จำกัดซ่อมรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240101925483บริษัท อินแลนด์ อควาเทค จำกัดผลิตอาหารกุ้งอ่อนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100425568นายอัมพร ดิษฐวิมลทำพาเลท,ลังไม้บรรจุสินค้าเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา081-9467431
20240155925637บริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240015325572บริษัท เอ.เอ็ม.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น เสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240302225644บริษัท แอตแลนติก ไอซ์ จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งหลอดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240017625623บริษัท เวชศรี รังนกไทย จำกัดผลิตเครื่องดื่มรังนกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240079125629บริษัท มังกรฟ้า (555) จำกัดผลิตยาแผนโบราณเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000925618บริษัท คิงไทยเฮิร์บ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240101025524บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการหลอมหล่อเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240201125521บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้จากโลหะ ด้วยการปั๊ม กลึง ตัด เจาะ เชื่อม ประกอบ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊มขึ้นรูปโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240102125505บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้จากโลหะด้วยการปั๊ม กลึง ตัด เจาะ เชื่อม ประกอบ ทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานปั๊มขึ้นรูปโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240002925608บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้จากโลหะ ด้วยการปั้มกลึง ตัด เจาะ เชื่อม ประกอบทำแบบแม่พิมพ์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004025589บริษัท ทรัพย์ประเสริฐโลหะการ จำกัดกลึง ไส เชื่อม ปั้มขึ้นรูปโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240127725638บริษัท ตันหนึง อินเตอร์ไพรส์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240013125511บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษเหล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240017025527นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวีขุดดินเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240024625558บริษัท แปดริ้วธุรกิจ จำกัดขุดดินเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240031925637บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัดผลิตผลไม้อบกรอบ ผลไม้อบแห้ง ผัก-ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240200125466บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสปรุงรส ซอสถั่วเหลือง(ซีอิ้ว) และอาหารกระป๋องต่าง ๆ ทำน้ำส้มสายชู ผลิตพริกป่น พริกไทยป่น ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ และบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000125565บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตแผ่นวัสดุจากเส้นใย สำหรับทำเบาะนวม ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240003925490บริษัท โปรแฟค อินเตอร์เทรด จำกัดผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ เคมี , กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100125499บริษัท โปรแฟค อินเตอร์เทรด จำกัดแบ่งบรรจุ แร่ธาตุ วิตามิน อาหารเสริมสำหรับพืชเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240073125627บริษัท เค.เอ.พี เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผลิตแสฟัลท์ติกคอนกรีตเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา044-637555
20240189325630บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัดผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240002325528บริษัท เบบี้.เอส.เอ็น. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทำฟองน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240006825598นายศุภชัย ลิ้มเหมอนันต์ผลิตฟองน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240009125483บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเกจจิ้ง จำกัดทำเม็ดพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240500125398บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ขนถ่ายลำเลียงซีเมนต์โดยระบบท่อลมเก็บไว้ในไซโล และผลิตคอนกรีตเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100225408บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัดผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว และชนิดตีเกลียว เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา01-9265219
10240700125396บริษัท บีดีไอ แคสติ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องฉีดอลูมิเนียมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001625581บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดหลอม หล่อ และขึ้นรูปโลหะอลูมิเนียม เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100625548บริษัท ไทยโตเกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตเหล็กขึ้นรูป ประเภท ANCHOR BOLTเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-726-515861
20240600125437บริษัท โฮ นี่ อินดัสตรี้ จำกัดผลิตและจำหน่าย โครงกระเป๋า,ลวดกระเป๋า,แผ่นไม้รองกระเป๋า,ตาไก่,ตะปูย้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-8076524-9
10240900125394บริษัท บีดีไออัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดกลึงและตกแต่งชิ้นงานอลูมิเนียมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240002625614บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัดผลิต ประกอบหรือดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศหรือถ่ายเทอากาศ เช่น เครื่องควบแน่นแบบระเหย (EVAPORATIVE) และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000325548บริษัท อี เอส แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตแบตเตอรี่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240274725645บริษัท ดราก้อนอุตสาหกรรม (1995) จำกัดผลิตเบาะรถยนต์ และ คอนโซลแอร์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 
10240038225629บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องสุขภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200125597บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดประกอบสายไฟรถยนต์ และทำอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240016425637บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ จำกัดประกอบรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240066825654บริษัท ออโธพีเซีย จำกัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์,ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทกโลหะ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน เชื่อมโลหะทั่วไปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
40240036025637บริษัท บางเขนชัย จำกัดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.66696 เมกะวัตต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001825579บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ห้องเย็นเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240023925637บริษัท ชินธันย์ ซัพพลาย จำกัดซ่อมแซมยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถพ่วง และส่วนประกอบของยานดังกล่าวเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240074225632บริษัท ทีเอสซี โซลูชั่น จำกัดพ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240085725620บริษัท ชัย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000525574บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัดผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000125474บริษัท สวนไทย จำกัดแปรรูปพืชผลการเกษตร บด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพริกไทย และอบผสมเครื่องเทศเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000225464ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนงามพาณิชทำน้ำแข็งก้อนเล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-
20240200125480บริษัท เมอร์ลิน เอ็กซ์เซล จำกัดทำน้ำแร่เพื่อใช้ในการทดสอบในห้องแล็บเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-846171-2
20240002825584บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัดผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งในอาคารเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240003725486บริษัท เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัดทำบรรจุภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
91130001725485บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะและฉีดพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100125549บริษัท เชี่ยวชาญ โมลด์ แอนด์ ดาย จำกัดผลิต ทำ ซ่อมแซม แม่พิมพ์โลหะและจิ๊กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240300125457บริษัท ยูโนเคม จำกัดผสมและแบ่งบรรจุเคมีเกษตร, ผลิตปุ๋ย เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา7348978-9
10240000225524บริษัท ยูนีชัน จำกัดผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ชนิดเม็ด น้ำ ผง ขี้ผึ้ง และครีมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000425551บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น สารสกัดและวิตามินแคปซูล,สารสกัดและวิตามินตอกเม็ด เครื่องดื่มผสมสารสกัดชนิดผงบรรจุซองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200825550บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัดทำผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง ทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เช่น ครีมคำความสะอาด ครีมบำรุงโลชั่นบำรุง เวชสำอางต่าง ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240183925641บริษัท เอส บี พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเตรื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่งร่างกาย และสบู่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240400125447บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัดผลิตน้ำยาไตเทียม น้ำยาล้างเครื่องไตเทียม และเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องมือแพทย์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-835 887
10240200125391นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัยทำเครื่องมือเครื่องใช้จากพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา01-9237427
10240100225390บริษัท บางกอกเมลามินมาร์เก็ตติ้ง แอนด์โฮลดิ้ง จำกัดทำช้อนส้อม ชามจากเมลามีน พลาสติก และจากแสตนเลส และทำอุปกรณ์ในห้องน้ำจากยูเรียเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240003125572บริษัท จิรเดชา จำกัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน ภาชนะบรรจุเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-593519-22
20240002925574บริษัท บาธติก โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัดผลิตและประกอบประตูห้องน้ำ PVCเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004225593บริษัท ธารพระพร พลาสติก จำกัดผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น กระถางต้นไม้ ถังขยะ ตะตร้า จากพลาสติกที่ใช้แล้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001025566นายสังวาลย์ สะและหมัดทำขวดพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240600125445บริษัท ยูนีโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดรับจ้างตัดฉนวนกันความร้อน-เย็น ได้ปีละ 300,000 ตารางเมตรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240400125399บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัดตัด เจียร อบ กระจกนิรภัยเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000725489บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240445925645บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000225516บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัดผลิตแปรงถ่านสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ทำจากคาร์บอนและกราไฟต์, ผลิตชิ้นส่วน Mechanical Seal สำหรับปั๊มน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240100225341บริษัท ยูซีซี. อุตสาหกรรม จำกัดหลอมหล่อเหล็กรูปพรรณ เช่น ลูกรีดเหล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
91130001125579บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัดผลิตชิ้นเหล็กหล่อต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240001025519บริษัท ยูไนเต็ด ทังสเตน จำกัดทำชิ้นส่วนอุปรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000825537บริษัท ที.ไอ.เอฟ.เมตัล เวิร์ค จำกัดผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะ และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งดักล่าว เช่น เครื่องครัวสเตนเลส โต๊ะ ตู้ รถเข็น ชั้นวาง อ่าง ถัง ฯลฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001025608บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัดทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โต๊ะ ชั้นวางของ และตู้แช่เพื่อการพาณิชย์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100425550บริษัท ไทยยงกิจ จำกัดทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก เช่น อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร และทำแบบพิมพ์โลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-7576015
20240002025557บริษัท บุญภราดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดปั๊มหรือกระแทก กลึง เชื่อมโลหะ และทำแม่พิมพ์โลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240084625649บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัดขึ้นรูปชิ้นงานจากอลูมิเนียม และงานผลิตแม่พิมพ์โลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100425600บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัดชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240400225452บริษัท ศิวะรักษ์ อินดัสตรี จำกัดกลึง เชื่อม และชุบโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300325469บริษัท ไทยสกรูคอนเวเยอร์ จำกัดเชื่อม,ตัด.พับ,ม้วนโลหะและทำโครงเหล็กเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240201825484บริษัท รวมปัญญาการช่าง (1988) จำกัดกลึง ไส และเชื่อมโลหะทั่วไปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240006825614บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัดกลึง กัด โลหะทั่วไปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240300125505บริษัท ซุปเปอร์ฮาร์ด เทคโนโลยี่ จำกัดผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเจียน ขึ้นรูปโลหะต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000825578บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
91130000625504บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตตู้แช่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240101325593บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20241400125395บริษัท แอ็คมี่ คูลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับเครื่องปรับอากาศ เช่น เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200925558บริษัท ช่วงซิน ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดผลิต ประกอบ เครื่องรับโทรทัศน์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200225553บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำกัดผลิตโคมไฟฟ้าทุกชนิดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240002225498บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240005125554บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัดผลิตชิ้นส่วน อะไหล่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-846-122
20240100225497บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000725521บริษัท ภราดรพาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิด, ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ของรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรับทำแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนอุปกรณืไฟฟ้า อะไหล่รถไถนา อะไหล่กล้องถ่ายรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240003725494บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์-รถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240006525578บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240201025481บริษัท เชี่ยวชาญอินดัสทรี่ (1989) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240500125479บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ จำกัดแบ่งบรรจุผงซักฟอก และทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฯเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240002925600บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240014025480บริษัท สยามรุ่งเรืองพลาสติก กรุ๊ป จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ, อัดกระดาษ, หลอมเม็ดพลาสติก และบดพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240102425600บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ จำกัดนำสบู่เหลว น้ำยาสระผม น้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วมาทำน้ำยาทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ และทำเม็ดพลาสติกเกรดบีเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240189525637บริษัท สามดี ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดการทำเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100125440บริษัท สามดี ควอลิตี้ โปรดัดส์ จำกัดผลิตเครื่องปรุงรส เช่น ซอสปรุงรส ได้ปีละ 20 ตัน เครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดืม เช่น น้ำหวาน น้ำส้ม ได้ปีละ 2 ตัน พริกไทยป่น ได้ปีละ 1 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240000525584บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัดผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิดเพื่อจำหน่ายและเก็บไว้ใช้ในกิจการของบริษัทเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240001025525บริษัท เพ็ท กัสโต จำกัดผลิตอาหารสัตว์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100225471บริษัท บีฟิต บีวัน จำกัดผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่ม เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง, เครื่องดื่มเกลือแร่, น้ำหวาน,น้ำส้ม ได้ปีละ 250 ตัน, ซอสหอยนางรม ได้ปีละ 10 ตัน, ขนมขบเคี้ยว ได้ปีละ 2 ตันเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038 845626
20240273725646บริษัท ทองไทย เทรดดิ้ง แอนด์ เบดดิ้ง จำกัดรับจ้างตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน หมอนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240274525649บริษัท ธนชัช บรรจุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตกล่องกระดาษเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038593362
20240400125413บริษัท ส.อภิชาติอุตสาหกรรม จำกัดอัดเศษกระดาษ-เศษโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา038-845932-5
20240003125505บริษัท เฮืองนำพลาสติก(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับภาชนะบรรจุIC (IC tube) และทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่นผง หรือรูปทรงต่าง ๆสำหรับใช้ในงานก่อสร้างเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240004125488บริษัท วี ไลน์ โพรดัทท์ จำกัดผลิต ฉีดท่อ อุปกรณ์ พี วี ซีเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240900125384บริษัท ฟิลแพค จำกัดรับออกแบบ ผลิต ซ่อม และสร้างเครื่องจักรสำหรับบรรจุและหีบห่อเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240216525640บริษัท เหล็กร่มเกล้า จำกัดทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น เหล็กปลอกงานก่อสร้าง สำเร็จรูปเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100725496ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนแพรับจ้างกลึง และปั๊มขึ้นรูปโลหะ ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ใช้ในการกสิกรรมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240100825494นายมนต์ชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์รับจ้างกลึง และปั๊มขึ้นรูปโลหะ ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ใช้ในการกสิกรรมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240000925493นายณัฐพล เทพศิลป์วิสุทธิ์รับจ้างกลึง และปั๊มขึ้นรูปโลหะ ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ใช้ในการกสิกรรมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240101825477บริษัท โจวกวาง (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
40240001725617บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 3.58 เมกะวัตต์เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา02-710-3400
10240009625609นางทองคำ แก้วมะวงค์คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240200825519นายดำเนิน สุรินทร์คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ และอัดเศษโลหะเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240121225635บริษัท สยามเดคคอเรทีฟเซอร์เฟซ จำกัดทำเครื่องเรือนใช้ภายในอาคาร เช่น หินเทียมเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา081-8411322
20240041525484บริษัท ศาลา-ท่าน้ำ จำกัดทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ศาลาสำเร็จรูป โต๊ะสนาม ทำวงกบบานหน้าต่างประตูไม้เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
20240015525577บริษัท โคเอน เมทอล จำกัดซ่อมแซมรถยนต์และส่วนประกอบต่างๆเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
10240008025546บริษัท บางเตย รีไซคลิ่ง จำกัดคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและบดย่อยพลาสติกเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
2024000032558710/2564บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัดการถนอมเนื้อไก่โดยวิธิอบ รมควันใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกเย็นโดยฉับพลันราชสาส์นฉะเชิงเทรา038-090605
10240000525576บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัดสีข้าวและอบข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 ตันต่อวันราชสาส์นฉะเชิงเทรา
10240500125455บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัดฉีกพลาสติกราชสาส์นฉะเชิงเทรา
10240500125349บริษัท ไฟน์ อาร์ท คาสติ้ง จำกัดหลอมหล่อทองเหลือง เช่น รูปสัตว์ต่าง ๆราชสาส์นฉะเชิงเทรา(038)848202 058-0719992
10240000125427บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัดหล่อหลอมอลูมิเนียมราชสาส์นฉะเชิงเทรา038-848568-76
20240500125438บริษัท ไฟน์ อาร์ท คาสติ้ง จำกัดผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง เครื่องทองเหลืองหล่อ เช่น รูปหล่อทองเหลืองราชสาส์นฉะเชิงเทรา038-848202-3
10240003525557บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัดผลิตแผงระบายความร้อนอลูมิเนียมสำหรับหม้อน้ำรถยนต์และเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชสาส์นฉะเชิงเทรา038-516-250
10240002725547บริษัท ราชสาส์น ไรซ์ จำกัดสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน นึ่ง และอบข้าวราชสาส์นฉะเชิงเทรา
20240101025482นางสาวอาภรณ์ พุทธรักษาไม้พาเลท รองรับสินค้าราชสาส์นฉะเชิงเทรา
20240300225412บริษัท เจริญชัยโลหะกิจ 1993 จำกัดกลึง เชื่อม ไส โลหะ ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรราชสาส์นฉะเชิงเทรา
10240000125344นายอภิชาติ ประภาศิริสุลีทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตันสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
00240000125353บริษัท เอส.ซี.สนามชัยน้ำดื่ม จำกัดทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 11 ตัน และทำน้ำดื่มสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
00240100125378บริษัท ธนธรไอซ์วอเตอร์ สนามชัยเขต จำกัดผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 320 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 50 ตันสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240300425491บริษัท เอส-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดพับ ตัด ม้วน เชื่อมโลหะสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240011325600บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้าสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
10240109625608บริษัท แปดริ้ว รีไซเคิล จำกัดบดย่อยเศษแก้วที่ไม่ใช้แล้ว และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา0 3859 7705
20240000425379บริษัท ธนกิตติวัฒน์ จำกัดร่อนคัดทรายสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา3232579
10240000225557บริษัท รุ่งเรือง วู้ดชิพ จำกัดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อจำหน่ายสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา081-3756138
10240116025636นายณัฎฐวุฒิ วัลลานนท์ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240012525562นายบัญชา ขจรกุลผลิตปุ๋ยอินทรีย์สนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240100125408นายภูธร ศรีสมบูรณ์กุลผลิตมันเส้นสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
10240000525592บริษัท คิมเนอร์ยี่ จำกัดเผาถ่านจากกะลามะพร้าว บด และอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา089-4255516
20240302125636บริษัท จักรวาลถาวร จำกัดขุดตักดินสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
10240001625607นางสาวกิจตยา ภู่เกิดผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240700125451บริษัท ไม้อัดไทย จำกัดเผ่าถ่นจากไม้สนามชัยเขตฉะเชิงเทรา -
20240003825484นายสำราญ วัลลานนท์ทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้สนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240006325573บริษัท เคหะอุปกรณ์อุตสาหกรรม จำกัดผลิตบ้านจากไม้สนและไม่โอ๊ค วัสดุอื่นสำเร็จรูปสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
20240015525569บริษัท สนามชัย คอนกรีต จำกัดผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
รายชื่อ โรงงาน อุตสาหกรรม ฐานข้อมูล