DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ โรงงานอุตสาหกรรม จันทบุรี

ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
นายสุเทพ อิศรนาเวศทำมันเส้นจันทบุรี
บริษัท แกรนรับเบอร์ จำกัดรีด อบยางแผ่นผึ่งแห้งจันทบุรี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัดทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง / รมควัน ทำยางเครปจันทบุรี
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่,คัดแยกขนาดและคุณภาพจันทบุรี
บริษัท ทองไทยเทคนิคอลรับเบอร์ จำกัดทำยางแท่งจันทบุรี
บริษัท วงศ์ศิริ 2015 จำกัดผลิตยางแผ่นรมควันจันทบุรี
บริษัท ตลาดไทยพืชผล จำกัดทำเครื่องปรุงรส เช่น น้ำมะขามเปรี้ยวเข้มข้นจันทบุรี
บริษัท น้ำแข็งขลุง จำกัดทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 935 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ไดวันละ 15 ตจันทบุรี
นางสาวพัชรินทร์ ครูเจริญกิจไสไม้และเซาะร่องไม้จันทบุรี
นายจรวย พงษ์ชีพทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หัวฉีดน้ำต้นไม้จันทบุรี