DATA ฐาน ข้อมูล รายชื่อ บริษัทส่งออก สมุทรปราการ

Name Address Phone
ผู้ประกอบการประกอบกิจการจังหวัด
บริษัท เกียรติฟ้า ฟู้ดส์ จำกัดผลิตอาหารกระป๋อง ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร ความจุ 50 ตันสมุทรปราการ
บริษัท สยามโภชนากร จำกัดทำอาหารทะเล ผัก บรรจุกระป๋อง และภาชนะปิดสนิทสมุทรปราการ
บริษัท กรชัยมารีน ฟู๊ด จำกัดชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำสมุทรปราการ
นายดำรงศักดิ์ วิสุทธิ์อัมพรผลิตน้ำปลาสมุทรปราการ
บริษัท น้ำแข็งรุ่งเรือง จำกัดทำน้ำแข็งซองได้วันละ 760 ซองและน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 33.2 ตันสมุทรปราการ
บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดทำน้ำแข็งสมุทรปราการ
บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดทำน้ำแข็งสมุทรปราการ
บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,142 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 60 ตันสมุทรปราการ
บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1875 ซองสมุทรปราการ
บริษัท ชนะชัยปากน้ำ น้ำแข็งหลอด จำกัดผลิตน้ำแข็งหลอดสมุทรปราการ