ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทย

ผู้ประกอบการประกอบกิจการอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตรอบพืชหรืออบเมล็ดพืชเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเกษตรธัญญเจริญสีข้าว กำลังสีข้าวสูงสุด 320 เกวียน/วันเท่าเดิม เพิ่มคนงานอีก 4 คน รวมเป็น 39 คนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ045-511979
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยงค์พืชผลสีข้าว กำลังสีสูงสุด 24 เกวียน/วันเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ0614565282
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์การเกษตรสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 146 เกวียน/วันเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ045270132
บริษัท โรงสีข้าวเกษตรธัญญรุ่งเรือง จำกัดสีข้าว(ขนาดการผลิต 350 เกวียน/วัน)เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ082-3205332
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลถาวรค้าพืชสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วันเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ451011
นายยงศักดิ์ กิเลนทองสีข้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัดทำน้ำพริกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
นายศรีประจักษ์ สุวะไกรทำมันเส้นเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ089-8457400
นายนิวัติ กอบุญช่วยทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ0 4515 1328